2013. január 4., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Szűz Mária: Azért van az, hogy annyi ember olyan fájdalomban és sötétségben van, mert nem hisznek Istenben
 
2013. január 3. csütörtök, 21:00
Gyermekem, azért van az, hogy annyi ember olyan fájdalomban és sötétségben van, mert nem hisznek Istenben.
A hit, melynek az volt a célja, hogy a kiválasztottak becsepegtessék azt minden lélekbe, meggyengült. Oly sok lélek fordult el Istentől, és most az életüket üresnek és értelmetlennek találják. Amikor egy lélek hátat fordít Istennek, nyugtalanná válik. Ők az ürességet a hamis dolgok szeretetével töltik ki, mely sohasem fogja kielégíteni a béke iránti vágyukat.
Az igazi békét egyedül csak Fiam Szentséges Szíve által lehet megtalálni. Amikor elfogadjátok Jézus Krisztust, mint Üdvözítőtöket, sohasem fogtok meghalni. De még lelki szárazságban sem maradtok. Fiam az üdvösséget hozza el nektek, és közületek még a leggyengébb is egy belső erőt fog érezni, ha hívjátok Őt.
Azoknak, akiknek sohasem tanították meg az Igazságot, mert az meg volt tőlük tagadva, Fiam Irgalmas Keze lesz most felkínálva. Ő majd megvilágosítja őket, mert ezek azok, akiket Dicsőséges Királyságába szeretne vonzani.
Isten Dicsősége meg fog menteni benneteket, ha nyitott szívvel engeditek, hogy az Igazság nektek adasson. Amikor Isten Jóságát felismeritek, akkor Színe előtt már soha többé nem tudnátok bárki vagy bármi ellen is cselekedni.  
Kérlek benneteket, imádkozzatok, hogy a Nagyfigyelmeztetés alatt, az Igazság Fénye megnyissa majd mindnyájatoknak az elméjét, a szívét, a testét és a lelkét. Ezért van az, hogy Isten az Irgalmasság egy ilyen Ajándékát küldi.
Kérlek, válaszoljatok a hívására.
Szeretett Édesanyátok, az Üdvösség Anyja

 
Hívom mindazokat, akik bizonytalanok abban, hogy valóban Létezem, vagy sem
2013. január 3. csütörtök, 21:10
Drága szeretett leányom, hívom mindazokat, akik bizonytalanok abban, hogy vajon Létezem, vagy sem.
Tisztában vagyok azzal, hogy számotokra milyen nehéz egy olyan világban hinni, ami különbözik attól, mint amilyenben most éltek. Tudom, hogy nehéznek találjátok elfogadni Isteni Jelenlétemet. Mégis tudnotok kell, hogy amikor valakit szerettek, Isten Jelenléte teszi lehetővé a szívetekben ezt az Ajándékot. Használjátok fel ezt a szeretetet arra, hogy hívtok Engem, és Én beszélni fogok a szívetekhez.
Ez egy olyan korszak, amikor nagyon hamar ösztönösen tudni fogjátok, hogy a világban számos eseményt az emberek szívében lévő gonoszság okozza, melyet lelkük kegyetlenségével követnek el.
Ez az az idő, amikor hallhatóvá fogom tenni a Hangomat köztetek. Prófétáimon keresztül beszélek hozzátok, annak érdekében, hogy megvilágosítsalak benneteket; hogy megmutathassam nektek azt a Szeretetet, melyet irántatok érzek. Ne húzódjatok el Tőlem. Ahhoz, hogy felismerjetek Engem, ott van a felismerés egy szikrája a szívetekben. Most van itt az ideje annak, hogy elgondolkozzatok a jövőtökön, mert nektek tudnotok kell a következőket: Nélkülem, Szeretetem és Irgalmasságom nélkül sohasem találtok békére.
Én vagyok az Igazság. Én olyan híreket hozok, amelyek nem kellemesek számotokra – de az Igazságot mondom. Kezdetben nehéz az Igazságot elfogadni, mert egyaránt feltárja a rosszat és a jót. Az emberek csak a kellemes oldalát szeretnék látni, de nagyon gyakran a kellemességek külső melegsége egyszerűen elfedi az Igazságot. Sokan nem tudják élvezni az Igazságot – Isten Létezését, minden dolog Megteremtőjének létezését –, de készek elfogadni a valótlanságokat, amelyeket bemutatnak nekik. Ezek csak múló formái a bizsergésnek, és értelmetlenek. Sikerrel járnak megkínzásotokban, és egy hamis biztonságérzetet adnak nektek. De hiányzik belőlük a lényeg.
Ne feledjétek, hogy a ti időtök a Földön egyszerűen a száműzetés egyik formája, melyet a bűn idézett elő.
Az első alkalommal azért jöttem, hogy megmentsem az emberiséget a bűntől. Sajnos nem fogadtak szívesen Engem. Meggyilkoltak, és meghaltam a Kereszten, még mielőtt igénybe vehettem volna Királyságomat. Most újra eljövök, amint az meg volt jövendölve, hogy visszaköveteljem Királyságomat, melyet Szeretett Atyám ígért Nekem. Ez alkalommal mindnyájatokat fel foglak készíteni erre az eseményre, mert Én most az összes közül a legnagyobb ajándékot ígérem nektek.
Ti Isten gyermekei vagytok, akár elfogadjátok ezt a tényt, akár nem. Ti nagyon szeretve vagytok. Én meg foglak világosítani benneteket, ha Hozzám jöttök és kéritek, hogy segítsek nektek. Nincs mitől félnetek, mert Én a ti szeretett Jézusotok vagyok, és értetek nagy szenvedéssel járó halált haltam. A szenvedésetek, amikor elveszetten, összezavarodottan bolyongtok, és amikor lehetetlennek érzitek, hogy békére találjatok, szinte véget ért.
Gyertek, kövessetek Engem. Nekem nagy terveim vannak, és Istenségem mindenki számára bizonyításra kerül majd. Még azok is, akik továbbra is elutasítanak Engem, meg lesznek ajándékozva az Igazsággal, amikor Dicsőséges Második Eljövetelemről több mint hétmilliárd ember tanúskodni fog.
Akkor már nem tagadhatja senki, hogy Létezem. Azt lehetetlennek fogják találni, mégis sokan nem lesznek hajlandók elfogadni Új Királyságomat, mely Isten minden gyermeke előtt fel fog tárulni.
Ne forduljatok el, mert meg szeretnélek menteni benneteket, az egész emberiséget, és el szeretnélek vinni titeket abba az örökségbe, amelyért is mindnyájan születettek.
Szeretett Jézusotok