Mi történik a Katolikus Egyházban?

Aki figyelemmel kíséri azokat a híreket, amik az utóbbi években, évtizedekben a Katolikus Egyház háza tájáról érkeznek, és emellett arról is rendelkezik némi rálátással, hogy korábban mi volt az Egyház szerepe a társadalomban, milyen volt a viszonya a különböző csoportokhoz, ideológiákhoz, annak feltűnhetett néhány furcsaság.

Például ilyenek:
 • Vajon hogyan lehet az, hogy korábban az Egyház azt tanította, hogy az erkölcsi törvények mindig, mindenhol, mindenkire nézve általánosan érvényesek, most pedig azt hallhatjuk, hogy a törvényeket koronként és országonként újra kell értelmezni?
 • Vajon hogyan lehet az, hogy korábban az Egyház azt tanította: a szodómia ún. égbekiáltó bűn (tehát annyira szörnyű bűn, ami már itt a földön magára hívja Isten büntetését), azóta ez a tétel a katekizmusok egy részében eltűnt az égbekiáltó bűnök listájáról; sőt, mostanában főleg a toleranciáról, az elfogadásról hallunk, és azon kellene aggódnunk, hogy nehogy az érintettek esetleg úgy érezzék, „ki vannak rekesztve” az Egyház életéből?
 • Vajon hogyan lehet az, hogy korábban az Egyház azt tanította, hogy a pogányok istenei valójában démonok, a többi vallás hamis vallás, és az Egyházon kívül nincs üdvösség; most pedig azt halljuk, hogy
 • Hogyan lehet az, hogy korábban az Egyház azt tanította: hamis vallások szertartásain részt venni halálos bűn, ma pedig a pápa zsinagógákba és mecsetekbe jár az ottani vallási vezetőkkel együtt „imádkozni”?
 • Vajon hogyan lehet az, hogy amikor a XI. században az iszlám komolyan fenyegette Európát, akkor II. Orbán pápa meghirdette a keresztes hadjáratot, most pedig Ferenc pápa mindenkit arra buzdít, hogy telepítsünk be minél több muszlimot Európába, építsünk nekik mecseteket, és örüljünk a sokszínűségnek?
 • Vajon hogyan lehet az, hogy korábban a Katolikus Egyház és a szabadkőművesség egymást kölcsönösen halálos ellenségnek tekintette, most pedig a két szervezet kölcsönösen elismerően nyilatkozik egymásról, néha közösen tartanak sajtótájékoztatót, a szabadkőművesek gratulálnak a pápa megválasztásához? Megváltozott volna a szabadkőművesség célja?
  Vagy… ?

 • Vajon hogyan lehet az, hogy korábban az Egyház azt hangsúlyozta, hogy az emberek bánják meg bűneiket, és tartsák be a parancsolatokat, a világban lévő bajok oka pedig a bűn, ma pedig azt halljuk, hogy a társadalom problémáinak oka az egyenlőtlenség, és a boldogabb jövő felé vezető út nem a katolikus tanítás elfogadása, hanem az (állítólag) általános emberi értékeken alapuló párbeszéd mindenkivel?
 • Hogyan lehet az, hogy az ártatlanok milliónak életét követelő abortusszal, a normális családokat szétzúzó homoszexuális nyomulással csak néha, finoman, érintőlegesen foglalkoznak a hivatalos egyházi nyilatkozatok, ezzel szemben a „globális felmelegedés” elleni kampány részeként óriási fényjátékot vetítenek ki a Szent Péter-bazilika homlokzatára, makogó majmokkal (és enyhén okkult szimbólumomkkal)?
Ez lenne a fejlődés, amire a Szentlélek Isten vezeti az Egyházat – vagy ez valami egészen más? De ha ez mégsem fejlődés, ha ezzel valami baj van, akkor miért engedi ezt meg az Isten?

Nehéz kérdések ezek, amire a katolikus hívők csak nehezen, sok kutatás és fáradtság árán tudnak válaszolni. De – mint minden rejtélynek – ennek is van magyarázata, méghozzá nem is annyira bonyolult, csak nagyon váratlan, és sokak számára nehezen elfogadható, mert sok illúzióval le kell számolnunk.
Viszont ha szeretnénk megérteni, hogy mi az a harc, ami meghatározza a történelem jelenlegi korszakát, és tudni akarjuk, hogy kik az ellenségeink, honnan jöttek, hová tartanak, és miért teszik azt, amit tesznek, akkor az igazsággal való szembenézés elkerülhetetlen.
A katolikus tanítás kielégítő és hiteles választ ad mindezen kérdésekre – csak tudni kell, hogy hová forduljunk valódi útmutatásért; kik a pásztorok, kik a béresek, és kik a báránybőrbe bújt farkasok.
Aki szeretne választ kapni e kérdésekre, azt hívjuk és várjuk Donald J. Sanborn püspök úr előadására április másodikán délután.

Az előadás

2016. április 2–3-án ismét Magyarországra látogat Donald J. Sanborn püspök úr, a floridai Legszentebb Szentháromság Szeminárium rektora.
Sanborn püspök úr immár több évtizede a katolikus hit meghamisitására, és végső soron megsemmisítésére létrehozott újegyház elleni küzdelem egyik vezető alakja. Széles filózofiai és történelmi ismereteinél fogva a helyzetet és a folyamatokat mélyen átlátja, és képes azokat számunkra is megvilágítani.
Látogatása ritka jó alkalom arra, hogy jobban el tudjunk mélyülni korunk legfontosabb problémájának megértésében.
Április 2-án, szombaton délután 14 órakor tart előadást. A témák:
 • I. rész: Az összes vallás átformálása (egy dogmanélküli egyveleggé)
 • kérdések, szünet
 • II. rész: Miért nem maradhatnak a valódi katolikusok a Novus Ordo szervezetben?
 • kérdések, szünet
A helyszín a Gellért Szálló. (Budapest, Szent Gellért tér)
Az előadások angol nyelven hangzanak el, magyar tolmácsolással.
A részvétel természetesen ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött.
Az előadásokra minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

(A katolikus hitigazságokról senkivel nem nyitunk vitát, de a jelen – az egyháztörténelemben példa nélkül való – helyzetet tőlünk eltérően értelmező katolikus hívek vagy klerikusok véleményét szívesen meghallgatjuk.)


https://orapronob.is/puspoki-latogatas-2016-tavasz/