2014. május 7., szerda

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Hány ember hajlamos arra, hogy az Igazság nevében higgyen a gonosz tettekben?


2014. május 6. kedd, 20:02
Drága szeretett leányom, azért utasítják el oly sokan Szavamat, mert az Igazság olyan, mint egy tüske azok oldalában, akik feszélyezve érzik magukat, hogy nyilvánosan hirdessék Tanításaimat.
Az az ember, aki azt hiszi, hogy a szabad véleménynyilvánítás fontosabb, mint az Isten Szavához való ragaszkodás, egy nagyon veszélyes úton jár. Minden olyan ember, aki azt hiszi, hogy jogában áll a saját véleményét olyan módon kinyilvánítania, mintha az szent és sérthetetlen lenne, s közben elnézi a bűnt, az elárul Engem.
Hány ember hajlamos arra, hogy az Igazság nevében higgyen a gonosz tettekben? Az ilyen emberek, akik előírják a törvényeket, beleértve azokat is, akik Egyházatokat vezetik, azt szeretnék veletek elhitetni, hogy a szabad véleménynyilvánítás fölülmúlja Isten minden Törvényét, még akkor is, ha az a bűnt felmagasztalja.
A bűnnek sokféle megjelenési formája van, és a mai világban minden egyes bűnt félremagyaráznak, azt hirdetvén, hogy minden ember egyéni joga, hogy azt tegye, ami kedvére van. Amíg senkinek sincs joga ahhoz, hogy bárkit is elítéljen az Én Nevemben, addig ahhoz sincs joga közületek senkinek, hogy azt állítsa: a gonosz tettek jó dolgok lennének.
Jézusotok


Manapság nagyon sokan vannak közületek olyanok, akiknek egyáltalán semmi fogalmuk sincs arról, hogy mit jelent Engem Keresztényként szolgálni.

2014. május 6. kedd, 23:00
Drága szeretett leányom, egy pillanatig se legyen kétsége senkinek afelől, hogy Isten valamikor is megengedné, hogy gyermekei eltávolodjanak Tőle, anélkül, hogy megmentésük érdekében meg ne tenne mindent, ami Hatalmában áll.
A kezdetektől fogva nagyon sok Ajándék adatott nektek a próféták által. Sok próféta ugyanazokat az üzeneteket ismételgette újra és újra, és mégis közülük sokakat figyelmen kívül hagytak, vagy pedig kigúnyoltak. Sokakat üldöztek, és megöltek. Isten Igéje miért vált ki ekkora gyűlöletet? Nem Isten Igéje keseríti meg a gyenge lelkeket, vagy azok lelkét, akik eltávolodtak a hittől. Nem. Hanem ez a Sátán válassza, aki brutálisan támad, amikor Isten felemeli a Kezét, készen arra, hogy megbüntesse a gonoszt. Ő (a sátán) jól tudja, hogy amikor Isten Szava a prófétáknak adatik, az – a Szentlélek erejének köszönhetően – nagyon gyorsan terjed, és amikor ez megtörténik, akkor a gonosz hatalma meggyengül, ezért van az, hogy a megtorlása ennyire erőszakos.
Amikor a Szentlélek ilyen módon kiárad az emberi nemre, akkor a bukott angyalok felemelkednek – a karddal készenlétben, hogy minden lehetséges módon átszúrjanak minden követőmet. Nektek tudomásul kell vennetek az ilyenfajta gyűlöletet, mely Igém ellen irányul, és annak kell azt felismernetek, ami az valójában: egy próbálkozásnak, hogy félrevezessen benneteket az Igazságtól. Minden apostolomnak, prófétámnak és felszentelt szolgámnak, aki ragaszkodik az Igazsághoz – Isten Szent Szavához –, keservesen fog kelleni majd küzdeniük a gonosz erőkkel szemben. Mindig is ez volt a helyzet. Nektek viszont nem szabad megengednetek, hogy az Irántam, szeretett Jézusotok iránt tanúsított gyűlölet ellankassza a lelketeket, mert pontosan ez az a pillanat, amikor Én valóban Jelen Vagyok a lelketekben. Szenvedjetek az Én Nevemben, és Én az eljövendő Királyságomban a Velem való dicsőséges egységre emellek benneteket. Okozzatok csak szenvedést másoknak az Én Nevemben – független attól, hogy ti ezt mennyire gondoljátok indokoltnak – és Én örökre elváglak Magamtól benneteket.
A most nektek adott figyelmeztetéseim is azért vannak, hogy emlékeztessenek benneteket arra, amit tanítottam nektek – ma, amikor nagyon sokan vannak közületek olyanok, akiknek egyáltalán semmi fogalmuk sincs arról, hogy mit jelent Engem Keresztényként szolgálni.
Jézusotok