2019. július 15., hétfő

Az amazonasi szinódus fő ideológusa: A cölibátus eltörlése és a diakónusnők bevezetése "valószerű"

Hamispróféta támogatói felkészítik az embereket az amazonasi szinódus gonosz végeredményére.

"Valószerű" az, hogy az amazonasi szinódus eltörli a cölibátust és bevezeti a (helytelen) "diakónusnőket" - mondta a 80 éves hírhedt Erwin Kräutler püspök az ORF osztrák állami televíziónak.

Kräutler szerint Hamispróféta kiadhatna egy apostoli buzdítást, ami "először" engedélyezi az amazonasi püspököknek a cölibátus eltörlését és a "diakónusnők" bevezetését. Kräutler szerint egyértelmű, hogy ezután Európa (és az Egyesült Államok) lenne a következő.

Kräutler számára a "diakónusnők" bevezetése csupán az első lépés. "Azután meglátjuk, mi lesz". Tehát Hamispróféta zsinati egyháza "női papokat és püspököket" akar.

Kräutler állítólag a fő szerzője a szinódus eretnek munkadokumentumának.

https://gloria.tv/article/hktNWVRWXtgj2sKT9a3RQK8Fv

Franciaország: Popzene koncertekre használják fel a székesegyházakat - inkább égessék el őket

A 70 éves francia Laurent Voulzy énekes június 12-én lépett fel a francia Laval székesegyházában.

Voulzy jelenleg harmadik (Amoris Laetita) kapcsolatát folytatja egy nővel. A lavali püspök nem más, mint Thierry Scherrer, aki a Szeplőtelen Szűz Mária Apácák rendet szüntette meg. Voulzy előadta sláger- és kevésbé ismert dalait is, mint pl. a "Mayenne", ami egy szerelmi történet.

Az énekes a koncert előtt már játszott Mende székesegyházában, a helyi püspök, Benoît Bertrand jelenlétében.

Riposte-Catholique.fr megjegyzése: “Nemsokára megbánjuk, hogy nem égett le az összes székesegyház....”

https://gloria.tv/article/3LCddynduQCf6KjjSwzaVBqsR

Hoser érsek megszüntette a kézbe áldozást Medjugorjében. " Szűz Mária: Ti megbántjátok Fiamat, amikor kézbe fogadjátok az Oltáriszentséget."

Hoser érsek megszüntette a kézbe áldozást Medjugorjében.

alt
Félnek attól, hogy a megszentelt ostyákat ellopják és sátánista rituálék során használják fel
Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció kimondja, hogy „bár minden hívőnek mindig joga van ahhoz, hogy választása alapján szájba történő szentáldozáshoz járuljon, ha valaki ezt kéri, akkor azokban a régiókban, ahol a püspöki konferenciák a Szentszék megerősítése alapján  ezt megengedték, a szentséget a kézbe szolgáltatják ki.
Meg kell azonban jegyezni, hogy különös figyelemmel kell lenni arra, hogy az áldozó azonnal bevegye a szentostyát az áldoztató előtt, hogy senki se távozhasson úgy, hogy  az eucharisztikus ostyát magával viszi.
Ha fennáll a szentségtörés veszélye, a szentáldozásra nem kerülhet sor a hívők között”.
Pontosan ezért sokan ma is azt kérdezik, mi a helyes módja annak a kenyér vételének az oltárról, ami időközben átváltozott Krisztus valódi testévé.
A papnak nincs mindig lehetősége arra, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a hívő azonnal elfogyasztja az ostyadarabot, még kevésbé tudja ellenőrizni, hogy a keze egyáltalán tiszta-e, és készen áll-e arra, hogy úgy bánjon az élet kenyerével, ahogy az megérdemli azt.
Medjugorje: üzérkedés a megszentelt ostyával.
Sajnos (nem csak) Medjugorjében ez a kérdés tarthatatlanná vált, mivel a szentáldozás pillanata mindig zsúfoltságot okoz, és alkalmas ürügy azok számára, akik szeretnék a szentostya helytelen használatát elérni.
A hívők között gyakran vannak sumákoló és rossz emberek, akik ellopják a megszentelt ostyát, nem veszik szájba, hanem elrejtik, hogy eladják 500 euróért azoknak, akik sátánista rituálékat folytatnak!
Ezért Bosznia-Hercegovinában az apostoli vizitátor, Henryk Hoser pontos utasításokat adott annak érdekében, hogy elkerüljék a szentostyák lopását és csempészetét.
Néhány órával ezelőtt, a medjugorjei Szent Jakab templomban kihirdették az új szabályt: "a pápai vizitátor rendelkezésére mostantól csak a szájba történő szentáldozás lehetséges, a kézbe történő többé nem!”
A szentáldozás jelentése.
Reméljük, hogy ez mindenkit emlékeztet arra, amit a Katolikus Egyház Katekizmusa is idéz:
1337. Az Úr, mivel szerette övéit, mindvégig szerette őket. Tudván, hogy eljött az óra, amikor ebből a világból átmegy az Ő Atyjához, a vacsora közben megmosta lábukat, és átadta nekik a szeretet parancsát. Hogy rájuk hagyja e szeretet zálogát, s hogy övéitől soha ne távozzon el és húsvétja részeseivé tegye őket, halála és föltámadása emlékezetéül megalapította az Eucharisztiát, és megparancsolta Apostolainak, „akiket akkor az Újszövetség papjaivá szentelt,” hogy visszajöveteléig ünnepeljék.
Ezt jelenti számunkra az örök élet eledele. Ezért akarják a sátánisták ezt megszerezni.
A cikk forrása angol  nyelven

Szűz Mária: Gonosz terv a Vatikánon belül a Katolikus Egyház elpusztítására

Nyomtatóbarát változat
2012. január 18., szerda, 9:50
Gyermekem, kitartásra van szüksége Isten minden gyermekének a világban végbemenő hitehagyás eme időszakában.
Oly kevesen hisznek Isteni Teremtőjükben, Atyámban, a Legmagasságosabb Istenben.
Rövidesen meg fogják látni az igazságot, bár sokan még mindig azzal érvelnek, hogy Isten nem létezik. Sok imára van most szükség, gyermekeim.
XVI. Benedek Pápa ellen, a saját folyosóin belül, egy gonosz szekta összeesküvést szervez. Jóllehet, ennek a szektának a létezése ismert a Vatikánon belül, a szent szolgák között, mégis tehetetlenek ezzel a gonosz csoporttal szemben, mely évszázadok során szivárgott be a Katolikus Egyházba.
Ők a felelősek az Én Fiam tanításában foglalt igazságok elferdítéséért. Oly keveset tudnak róluk és alattomos munkálkodásaikról.
Ők száműzték a Katolikus Egyházból az igaz tanokat, és helyébe egy langyos, felhígított változatot helyeztek, amellyel az elmúlt negyven év alatt erőszakkal táplálták a katolikusokat.
Olyan sok zűrzavart okozott már ez a gonosz, rejtőzködő szekta, hogy gyermekeim elvándoroltak az igaz Egyházból.
Imádkozzatok, hogy a pápát ne űzzék el.
Imádkozzatok, hogy a hamis próféta ne foglalja el a Szentatya helyét, hogy ily módon terjessze hazugságait.
Imádkozzatok, hogy a felszentelt szolgák a Vatikánban legyenek elég erősek, hogy ellenálljanak ennek a gonosz összeesküvésnek, mely a Katolikus Egyház elpusztítására irányul.
Ők azt tervezik, hogy Helytartóm, XVI. Benedek Pápa helyére a hazugság diktátorát léptessék, aki egy új egyházat fog létrehozni az Antikrisztussal és ennek csoportjával szövetkezve, hogy megtévessze a világot.
Sajnos, a gyermekeim közül sokan, a Katolikus Egyház iránti hűségük miatt vakon fogják követni ezt az új tévtant, mint leölésre szánt bárányok.
Ébredjetek fel, gyermekeim, az igazságra. Ez a gonosz terv megváltoztatta a Katolikus tan alapvető hitelességét az évek során.
Ti megbántjátok Fiamat, amikor kézbe fogadjátok az Oltáriszentséget.
Ez az ő művük volt.
Ti megbántjátok Fiamat, ha nem járultok rendszeresen a Szentségekhez. De azok, akikre támaszkodtok, hogy mindezeket megkapjátok, nem biztosítják kellőképpen számotokra lelki fejlődéseteket, mivel nem teszik elérhetővé mindenki számára a Szentségeket.
Gyermekem, hamarosan egy nagy gonoszság fog nyilvánosságra kerülni, és a világ számára láthatóvá válni, amely évszázadok óta el volt rejtve a Szentszék folyosóin. Azok a gyermekeim, akiket eltölt a Szentlélek, látni fogják az igazságot, amikor ezt a gonosz hazugságot bemutatják a világnak.
Mások pedig vakon fognak követni egy lefelé vezető sötét sikátort.
Nagy lesz a megosztottság a papok, püspökök, érsekek és bíborosok soraiban. Egyik oldal a másik ellen.
Igaz tanítványaimnak el kell majd rejtőzködniük, és magán helyeken kell majd prédikálniuk – vagy megölik őket.
Igaz Egyházam annyira el lesz rejtve, hogy az igaz hitűeknek szorosan össze kell tartaniuk annak érdekében, hogy Örök Atyám iránti hűségüket gyakorolhassák.
A Föld minden sarka meg fog remegni Mennyei Atyám haragjától e paródia miatt.
Gyermekeim, ők nem fognak győzni. A maradék keresztények hite és bátorsága azt fogja eredményezni, hogy ezek a gonosz szélhámosok mindörökre el lesznek pusztítva.
Most tehát várjátok, és készüljetek, hogy a Katolikus Egyház bejelentse ezeket a változásokat.
Akkor majd világos lesz számotokra ez az igazság, amit most mondok nektek.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok Benedek pápáért és az ő igaz tanítványaiért.

Szeretett Édesanyátok,
A Megváltás Anyja.

Keresztes Imahadjárat 81. imája Ima a Szentáldozás Ajándékáért .

Nyomtatóbarát változat
Ó, Mennyei Ostya, töltsd el testemet a számára szükséges táplálékkal.
Töltsd el lelkemet Jézus Krisztus Isteni Jelenlétével. Add meg nekem a kegyelmeket, hogy teljesítsem Isten Szent Akaratát. Tölts el Engem békével és nyugalommal, melyek a Te Szent Jelenlétedből fakadnak.
Soha ne engedd, hogy kételkedjek Jelenlétedben. Segíts nekem, hogy elfogadjalak Téged, mint Testi és Lelki Valóságot, és hogy a Szent Eucharisztia által a nekem ajándékozott Kegyelmek segítsenek hirdetni a Mi Urunk, Jézus Krisztus Dicsőségét. Tisztítsd meg a szívemet.
Nyisd meg a lelkemet, és szentelj meg engem, amikor magamhoz veszem a Szent Eucharisztia nagy Ajándékát.
Add meg nekem azokat a kegyelmeket, és részesíts engem azokban a kegyekben, melyekkel Isten minden gyermeke meg van ajándékozva, és mentesíts engem a Purgatórium tűzétől.
Ámen.