2011. december 2., péntek

Szűzanya üzenete Medjugorje-ból, 2011. december 2.

MEDJUGORJE MOMENTS
"Drága gyermekek! Édesanyaként vagyok veletek, hogy szeretetemmel, imámmal és példámmal segítsek nektek, hogy a jövő magjává váljatok, mely nagy fává terebélyesedik és kiterjeszti ágait az egész világra. Ahhoz, hogy a jövő magjává, a szeretet magjává válhassatok, kérjétek az Atyát, hogy bocsássa meg eddigi mulasztásaitokat. Gyermekeim, csak a tiszta szív képes megnyílni, amelyet nem terhel bűn, és csak az őszinte tekintet láthatja az utat, amelyen vezetni szeretnélek benneteket. Ha ezt felismeritek, megadatik majd nektek az is, hogy megismerjétek Isten szeretetét. Akkor ti fogjátok tovább ajándékozni másoknak, mint a szeretet magját. Köszönöm nektek!"
A Szűzanya megáldott minden jelenlévőt és minden kegytárgyat. Még egyszer hívott bennünket a papokért való imára.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Egy szörnyű háború előidézése van folyamatban

2011, december 1, csütörtök, 12:00
Leányom, a világban egy szörnyű büntetés fog bekövetkezni, az ártatlanok védelmének érdekében.
Egy nagy gonosz rémtett van készülőben, mely egy szörnyű háborút idézhet majd elő. Atyám keze le fog sújtani és megbünteti mindazokat a lelkeket, akiket a sátán tőrbe csalt. Nem engedi meg nekik, hogy gonosz tervüket megvalósítsák.
Közületek a világban gyermekek, csak kevesen tudják, hogy mi is történik valójában.
Ezek a csoportok olyan óvatosak, amit kibontakozni láttok a szemetek előtt, amikor nemzet nemzet ellen támad, nem egészen az, aminek látszik. Van egy szándékos kísérlet egy háború előidézésére, több millió ember elpusztítására.
Atyám nem tudja mindezt tétlenül nézni. Be kell avatkoznia.
Imádkozzatok, imádkozzatok és imádkozzatok gyermekek, a lelkek megmentéséért.
Szeretett Megváltótok
Jézus Krisztus

Szűz Mária: A büntetés be fog következni

2011. december 1., csütörtök, 23:00
(Ez az üzenet egy jelenés után adatott, amely 30 percig tartott, miközben a Boldogságos Szűz Mária folyamatosan sírt, ez a látnoknőt nagyon lesújtotta, szinte megszakadt a szíve, amikor ennek tanúja volt.)
Gyermekem, bánatomat a gonoszság okozza, amely oly nyilvánvaló a világban, hogy a szívem megszakad, amikor azokat az elveszett lelkeket látom, akik a sötétség szakadékában egyre mélyebbre süllyednek, melyből többé már nincs visszaút.
A sátán kigúnyolja most gyermekeimet, miközben gyorsan ellopja azoknak lelkét, akiknek Isten iránt nincs szeretet a szívében.Mindez ijesztő gyermekem, mert ezeknek a lelkeknek semmi fogalmuk sincs arról, hogy a haláluk után mivel fognak majd szembesülni.
Szomorúságom könnyei a bánat végtelen folyójába folynak, amint azt a merő gyötrelmet és szenvedést látom, amelyet Fiam éppen most elvisel.
Mennyei Atyám keze készen áll arra, hogy a világ bizonyos részein büntetésként sújtson le. Mindazokat a nemzeteket, melyek szörnyű rémtettet terveznek azért, hogy nemzeteket pusztítsanak el, szigorúan meg fogja büntetni. Én már nem tudom Atyám kezét visszatartani, oly nagy az Ő haragja.
Imádkozzatok azokért, akik ezzel a szigorú büntetéssel szembesülni fognak. Imádkozzatok a lelkükért.
Tetteiket meg kell állítani, különben el fogják törölni szegény gyermekeim millióinak életét.
Gonosz tetteiket nem szabad megengedni, mivel az a céljuk, hogy a többi nemzetben szörnyű pusztítást okozzanak, akiket ellenségnek tekintenek.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mielőtt a büntetés bekövetkezne, hogy enyhítse az ártatlanok szenvedéseit.
Szeretett Édesanyátok,
A Szomorúság Királynője