2012. március 21., szerda

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Szűz Mária: Imádkozzatok XVI. Benedek pápáért, akit az a veszély fenyeget, hogy száműznek Rómából

2012. március 20. kedd, 20.30
Gyermekem, csend van, mint a vihar előtti csend, mivel a Katolikus Egyház hamarosan válságba kerül majd.
Hívom valamennyi gyermekemet az egész világon, hogy imádkozzatok XVI. Benedek pápáért, akit az a veszély fenyeget, hogy száműznek Rómából.
Őt, a Katolikus Egyház legszentebb Helytartóját a Vatikánon belül sok helyen gyűlölik.
Több mint egy éve terveznek egy gonosz összeesküvést, amely hamarosan az egész világon látható lesz.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok Isten valamennyi, a Katolikus Egyházban levő szent szolgájáért, akiket üldözni fognak az Egyházon belüli nagy szakadás miatt, amely rövidesen bekövetkezik.
Az egész világ tanúja lesz a nagy egyházszakadásnak, de nem lesz látható azonnal, hogy ez a helyzet.
A hamis pápa arra vár, hogy felfedje magát a világnak.
Gyermekek, ne hagyjátok magatokat megtéveszteni, mert ő nem Istentől való lesz.
Róma kulcsai visszakerültek Atyámhoz, a Magasságos Istenhez, aki a Mennyekből fog uralkodni majd.
Hatalmas felelősség hárul majd mindazokra a szent papokra, püspökökre és bíborosokra, akik nagyon-nagyon szeretik Fiamat.
Nekik nagy bátorságra és lelkierőre lesz szükségük ahhoz, hogy elvezessék a lelkeket az Új Paradicsomba.
Ezen szent szolgák által tett minden erőfeszítést – hogy felkészítsék a lelkeket drága, szeretett Fiam Második Eljövetelére – ellenezni fogja a másik, sötét oldal.
Arra kérem valamennyi gyermekemet, hogy imádkozzatok a szükséges erőért, mivel az Antikrisztus és az ő társa, a hamis próféta az érdeklődés középpontjába fog kerülni.
Imákat kell kérnetek tőlem, az Üdvösség Anyjától, melyek biztosítják majd a Katolikus Egyház megmenekülését, és Fiam igaz szavának megmentését.
Fiam ígéretének igazságát, hogy nagy dicsőségben visszatér, meg fogják hamisítani.
Ti, drága gyermekeim, egy sor hazugságot fogtok kapni, amelyeket illetően azt várják majd el tőletek, hogy tiszteljétek és fogadjátok el azokat Fiam szent nevében.
Imámat, az Imahadjárat (38) imáját a következő egy hónapban, minden áldott nap el kell imádkoznotok annak érdekében, hogy biztosítsátok, hogy Isten szent papjai ne higgyenek a gonosz megtévesztésnek, amelyet a Hamis Próféta és az ő követői terveznek.
„Ó, Üdvösség Áldott Anyja
Kérlek, imádkozz a Katolikus Egyházért ezekben a nehéz időkben, és szeretett XVI. Benedek pápánkért, hogy enyhítsd az ő szenvedéseit
Arra kérünk téged, Üdvösség Anyja, hogy borítsd be a te szent palástoddal Isten felszentelt szolgáit, hogy megkapják a kegyelmeket, hogy erősek, hűségesek és bátrak legyenek a megpróbáltatások alatt, amelyekkel szembenéznek
Imádkozz azért is, hogy a Katolikus Egyház igaz tanításainak megfelelően törődjenek majd nyájukkal
Ó, Isten Szent Anyja add meg nekünk, földi Egyházad maradékának a vezetés ajándékát, hogy segíthessünk vezetni a lelkeket Fiad Királysága felé
Arra kérünk téged, Üdvösség Anya, hogy tartsd távol a csalót Fiad követőitől azon igyekezetükben, hogy megoltalmazzák lelküket, hogy alkalmasak legyenek belépni az Új Földi Paradicsom kapuin.
Ámen.”
Menjetek gyermekek, és imádkozzatok az Egyház megújulásáért, és azon felszentelt szolgák biztonságáért, akik hitükért fognak szenvedni a Hamis Próféta uralma alatt.
Mária, az Üdvösség Anyja


Az egyházszakadás ideje csaknem elérkezett, és nektek felkészültnek kell lennetek most


2012. március 20. kedd, 21.20
Drága, szeretett leányom, szeretném ebben a pillanatban Karjaimba ölelni valamennyi tanítványomat és követőmet mindenütt.
Szükségem van a vigaszotokra, gyermekek.
Szükségem van a vigasztalásotokra Szenvedésemben, amikor földi Egyházamért sírok könnyeket.
Néhány felszentelt szolgám oly messzire eltávolodott, hogy sokan nem is hisznek Második Eljövetelemben.
Azok a papok, püspökök és bíborosok, akik hisznek (Második Eljövetelemben), félre vannak állítva, és kénytelenek csendben maradni.
Mennyire sírok ezekért a szegény, értékes tanítványaimért, akik életüket Nekem, és az emberiségnek szóló Tanításaim terjesztésének szentelték.
Nemsokára már ügyelniük kell arra, mit mondanak Szent Szavamról, mert kénytelenek lesznek egy hazug tanításait hirdetni, akinek a lelke nem a világosságtól származik.
Gyermekeim, szeretett papjaim és mindazok, akik szeretnek Engem, egyesüljetek most, és segítsetek Nekem megmenteni a lelkeket.
Ahhoz, hogy ezt megtegyétek, egyetlen pillanatot sem szabad elvesztegetnetek. Beszélnetek kell másoknak a nagy dicsőségről, mely mindannyiatokra vár Második Eljövetelemkor.
Ez a nagy és dicsőséges esemény az a pillanat lesz, amikor ti végül egyesülni fogtok Velem, a ti drága Jézusotokkal, aki oly nagyon szeret mindannyiatokat.
Nektek, szeretett követőim, ébernek kell lennetek mindig.
Rá akarnak majd venni benneteket, hogy hagyjatok el Engem, hogy kritizáljátok Igaz Tanításaimat, és arra kényszerítenek majd benneteket, hogy tiszteljétek és engedelmeskedjetek a báránybőrbe bújt farkasnak. 
Oly sok szegény lélek nemcsak, hogy a Hamis Pápa – a már régen megjövendölt Hamis Próféta – bűvkörébe esik majd, de ő még el is fogja hitetni veletek, hogy isteni hatalma van.
Gyermekek, az egyházszakadás ideje csaknem elérkezett, és nektek felkészültnek kell lennetek most.
Egyesüljetek.
Kapaszkodjatok egymásba.
Védelmezzétek meg egymást, és imádkozzatok azokért, akik a rossz utat fogják követni, és hódolni fognak a Hamis Próféta előtt.
Még több imára van szükség, de ha azt teszitek, amit mondok, meg tudjátok menteni a lelkeket.
Drága követőim, ti fogjátok képezni a maradék egyházat a földön, és azon bátor szent szolgák fognak vezetni benneteket, akik annak fogják felismerni a Hamis Prófétát, ami ő valójában.
Ne féljetek, mert Én a bölcsesség, a nyugodtság és a tisztánlátás kegyelmét adományozom most mindannyiatoknak, akik kéritek ezt Tőlem ezzel az imával
„Ó, Jézusom, segíts, hogy mindig meglássam Szent Szavad igazságát, és segíts, hogy hűséges maradjak a Te tanításaidhoz, nem számít mennyire fognak kényszeríteni arra, hogy elutasítsalak Téged.”
Álljatok fel most, és legyetek bátrak ti, mindannyian, mert Én sosem foglak elhagyni benneteket.
Én veletek megyek majd a tövises úton, és biztonságban elvezetlek majd benneteket az Új Paradicsom kapuihoz.
Csak annyit kell tennetek, hogy teljesen Rám hagyatkoztok.

Szeretett Megváltótok
Jézus Krisztus