2011. május 31., kedd

Uram add, hogy készen legyek

Akár felhőkön látlak megjelenni,
felragyogtatva dicsőségedet,
akár a halál kapuján át lépek
színed elé, szüntelen egyet kérek:
Add, Uram, hogy készen legyek!
Sebeid szent menedékébe rejtve,
segíts, hogy bűnt, vétket letegyek,
és aztán maradjak minden nap ottan,
úgy várjalak téged megtisztítottan!
Add, Uram, hogy készen legyek!
Ha este eljössz, éjjel, vagy virradatkor,
amikor pírban égnek a hegyek…
ha lépéseid nappal közelegnek,
csak egyet kérek, szüntelen csak egyet:
Add, Uram, hogy készen legyek!
(ismeretlen szerző)

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”


Az Igazságszolgáltatás kardjai most fognak lesújtani

2011. május 30. hétfő, 03.00

Most hallgassatok meg gyermekeim,  mindenhol a világon. Az igazságszolgáltatás kardjai azokra fognak lesújtani, akik felkészülésüket a Nagyfigyelmeztetésre elhanyagolták.
Isteni Irgalmasságom sugarait, amelyet bemutatok a világnak,  hogy közületek mindenki megízlelhesse azt,  hogy milyen lesz az Utolsó Ítélet napja,  sokan helytelenül fogják értelmezni. A Nagyfigyelmeztetés napja hónapokon belül beteljesedik (lezárul).  Ezért használjatok elegendő időt arra, hogy felkészülhessetek Isteni Irgalmasságomra.
Sok-sok lélek nehezen fogja azt megérteni, hogy ez az esemény mit is jelent valójában. Ennek következményeként sokan fognak a sokk miatt meghalni,  ami elszomorít Engem, mert amikor ezek a lelkek meglátják lelkük  siralmas állapotát, nem fogják túlélni. Világ katolikusai, keressétek fel a gyóntatószékeket,  ha azt akarjátok,  hogy Szeretetem és Irgalmasságom hasznos legyen számotokra. Más vallás keresztényei és hívei, szólaljatok meg csendesen és mondjátok meg Istennek,  hogy milyen bűnbánóak vagytok,  hogy mennyire bánjátok tévedéseiteket és kérjétek meg Őt,  hogy bűneiteket megbocsássa.  Egyedül csak azok lesznek kellőképpen felkészülve,  akik szívükben erős szeretetet éreznek Irántam és Isten iránt,  az Örök Atya iránt. Mivel egyeseknek erős a lelkierejük és erős a karakterük meg fogják érteni végre az Igazságot és szeretettel fognak Engem a szívükbe zárni.
Ami pedig a többit illeti:  olyan brutális lesz a sokk, ami éri őket,  hogy holtan fognak összerogyni,  amint felismerik lelkük sötétségét. Nekik már késő lesz a megbocsátásért könyörögni. Semmi remény sem lesz számukra. Imádkozzatok, imádkozzatok, ti mind, hogy olyan sok lélek élje túl az Irgalmasság eseményét,  amennyi csak lehetséges.
Szerető Megváltótok,
Jézus Krisztus


Figyelmeztetés mindazoknak, akik sátáni kultuszba bonyolódtak

2011. május 30.  hétfő, 22:00
Leányom,  most egyre erősebb leszel, és Szent Akaratommal szembeni engedelmességed által figyelmeztetni tudod a világot mindarra, ami még be fog következni.
Amikor a bűnről beszélek,  akkor még nem tártam fel azokat a gonosz bűnöket, amelyeket még a notórius bűnösök is nehezen fejtenének meg. A fejlett nyugati társadalmak által, zárt ajtók mögött folytatott undorító gyakorlatok, velejéig sokkolnának benneteket.
Azok a gonosz rémtettek,  ahol a sátán iránti tiszteletből, rituális szertartás szerint gyermekeket ölnek meg,  a mai világban valós esemény. De ez csak néhány azokból a gonosz tettekből,  amelyeket az emberek, az ördög befolyása alatt követnek el.  Ha ilyen messzire mentek el gyermekeim,  lehetetlennek fogjátok azt tartani,  hogy visszatérjetek Hozzám. Más tettek miatt is megszakad a Szívem, ide tartozik a testi erőszak, amelyet kis és  ártatlan gyermekeken követnek el.
Engedjétek meg,  hogy megmagyarázzam a bűn fajtáit, amelyek meggyötörnének sokakat közületek, ha részletesen leírnám őket. A sátán követői gonosz módon bánnak az emberekkel,  akikkel szemben semmi tiszteletük sincs,  tekintettel a sátáni kultuszra. Rendszeres rituálék számukra a következők: áldozat, beleértve az emberáldozatokat, káromlás, istenkáromlások, a Hozzám, az Örök Atyához, és szeretett Anyámhoz kötött kapcsolatok megszentségtelenítése. Olyan kevés szégyenérzetük van ezeknek a sátánimádóknak, hogy tiszteletlenségüket még ki is nyilvánítják: a zenén, a mozin, a tévén és a művészeteken keresztül. Mindazok,  akik ezeket a Szentségtöréseket elkövetik, az örök kárhozattal fognak szembenézni,  vagyis az örökkévalóságig a pokolban fognak égni.
Ez most egyike az utolsó figyelmeztetéseknek, amelyet ti Tőlem, Megváltótoktól, Jézus Krisztustól kaptok. Ugyanakkor ez most egyben a végső kérésem is Hozzátok,  hogy megmentsétek magatokat,  ameddig még tudjátok.
Én, Jézus Krisztus, azt mondom, hogy fenyegetéseim nem üresek. Megmentésetekért mindent megteszek értetek. De egy bizonyos pont után, nincs már semmi, amit tehetnék,  hogy megállítsalak benneteket a hamis vigasz keresésében,  amiről azt gondoljátok, hogy nem az ördögtől való. Oldjátok ki a sátáni köteléket, amely megkötözött benneteket, és Hozzám meneküljetek.  Meg foglak benneteket menteni, de nektek megbocsátásomért kell, hogy könyörögjetek,  addig, ameddig még ebben az életben éltek.
Ne feledjétek, ez a ti választásotok: Mennyország, vagy pokol. Válasszatok,  ameddig még itt a Földön éltek, mert amikor a következő életbe átmentek, már nem lesztek képesek választani.
A ti mindig türelmes és szerető Jézus Krisztusotok

Székelyföldi vérengzés 1944. ősz

Szerbek magyarokat mészároltak Délvidéken

A második világháború vége felé a jugoszláv partizánok úgy foglalták vissza a Délvidéket, hogy közben közel 40 ezer ártatlan magyart mészároltak le. Ez volt Tito vérbosszúja az újvidéki hideg napokért.
A magyar holokauszt. Egyszerűen csak így lehet leírni azokat a szenvedéseket és kínhalálokat amelyeken '44 telén a vajdasági magyarok végigmentek A II. világháború elvesztésével egy időben Délvidéken egy kíméletlen vérontás vette kezdetét. Tito partizánjai ugyanis vérbosszúra esküdtek fel és megkezdték a vajdasági magyarság tömeges kivégzését.
944. október közepétől kezdődően másfél hónapon át, tombolt a halál Bácskában, Bánátban, Baranyában és a Szerémségben. A jogtalan cselekedetek valójában jól szervezett hidegvérrel végrehajtott tömeggyilkosságok voltak. Nem spontán népi akció, nem a 42-es hidegnapok miatti bosszú, hanem jó előre kitervelt és módszeres kíméletlenséggel végrehajtott népirtás, az őslakos vajdasági magyarság lefejezése. A megmaradt halállistákon a kivégzettek nemzetiségét is feltüntették. Egész települések magyar lakosságát vitték a kivégzőhelyre. Bűntelen emberek kerültek fel ezekre a szörnyű listákra. Semmi mást nem tudtak fölhozni ellenük, minthogy magyarok voltak.

Ez egy olyan népírtás volt amiről nem szokás beszélni. A cionizmus magyar áldozatai

"Mi zsidók érzelmi alapon tartozunk a szerbeknek, akik a zsidók mellé álltak a náci időkben, míg a horvátok a zsidókat mészárolták." Tomi Lapid

http://nol.hu/viewattachment/view/389...
Csurog, Zsablya, 1944. október 23.-

A Délvidék, 1944 végétől '45 elejéig tartó etnikai tisztogatásának, mintegy 40.000 magyar civil esett áldozatául.

Csurogon elsőként egy csoport, Makóról véletlenül ott tartózkodó leventét végeztek ki, majd nem sokkal utána azokat a munkásokat -mintegy 15 személyt-, akikkel a kivégzésüket megelőzően a sintérgödör közelében több nagy méretű gödröt kiásattak. A gödrökbe dobálták őket magukat is, később pedig a községházán kivégzetteket.

http://www.geocities.com/ihunsor/delv...

Irv Weizmann new yorki rabbi 1942-ben így nyilatkozott:
"Some people call it Communism - I call it Judaism!"
(Néhányan kommunizmusnak hívják, én judaizmusnak hívom!)
http://www.hazankert.com/04dec1.html
http://holhome.stormpages.com/kiscikk...

A szerb állam élén ekkor Josip-Broz Tito és főideológusa Moshe (Moise, Moses) Pijade állt.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia...

Moshe Pijade: parancsnok a jugoszláv kommunista Néphadseregben. Tito fõ mészárosa, horvát keresztények százezreit végezte ki. Pijade késõbb a Jugoszláv kommunista parlament elnöke volt. A jugoszláv kommunista néphadseregben legalább tizennyolc tábornok volt zsidó. A jugoszláv kommunista párt erõteljesen támogatta a zsidó harcosok palesztinai fegyverszállításait az 1940-es években.

"[...] Őszintén megmondom, úgy éreztem, hogy a szerbek filoszemiták. Mi ezt akkoriban lépten-nyomon éreztük. A cionista mozgalom teljesen szabad volt. Én akkoriban a Betárban voltam, amely egy radikális jobboldali szervezet volt, és harccal akarta visszafoglalni Erec Jiszráelt (Nagy Izraelt). Ezt meg is mondtuk: ki akarunk vándorolni Izraelbe, és harcolni akarunk a földünkért. Semmi akadálya nem volt: a szerb hadseregtől kaptunk fegyvert, hogy gyakorlatozzunk, még segítettek is. Ugyanakkor Szlavóniában, ahol táboroztunk egyszer volt összeütközésünk a horvát ifjúsággal. Amikor megtudták, hogy zsidók vagyunk - mert természetesen mi fölhúztuk a zsidó lobogót - a horvátok kövekkel támadtak ránk és verekedések is voltak. Szabadkán voltak összetűzéseink a magyar fiatalsággal is, mert a szerbek elnyomták a magyarokat, velünk viszont toleránsak voltak. Így a magyarok úgy tekintettek ránk, mint a szerbeket pártoló kisebbségre. Amikor a magyarok bejöttek és kezdődtek a zsidótörvények, az együttműködés a szerbekkel tovább folytatódott. Mi akkor a legnagyobb egyetértésben éltünk. [...]"

(Smuél Mihaeli, Szombat folyóirat, 1992/március)