2012. május 17., csütörtök

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

A második pecsét: a harmadik világháború

2012. május 16., szerda, 3:10
Drága szeretett leányom, tájékoztatnom kell téged arról, hogy a harmadik világháború kibontakozóban van a világban. 
Ma reggel, amint azt te is láthatod, folynak a könnyeim.*
A Második Pecsét most töretik fel, amint az meg van jövendölve a Jelenések Könyvében János Evangélista által.
Európában fog elkezdődni.
A bankrendszeretek lesz majd az oka, és ebbe a tragédiában Németország ismét belekeveredik, mint az elmúlt két alkalommal is.
Amikor ez elkezdődik, akkor a gazdaság megmentése a végéhez közeledik, és Görögországot katasztrófa fogja érni, amely Franciaországban sok radioaktív sugárzást fog okozni.
A Közel Kelet szintén bele fog keveredni a háborúba Izraellel és Iránnal együtt, és Szíria komoly szerepet fog játszani Egyiptom bukásában.
Leányom, azért ébresztettelek fel, hogy mindezeket elmondjam neked, nem pedig azért, hogy megfélemlítselek, hanem hogy még több imára buzdítsak mindenkit Európáért ebben az időben.
A háború és a pénzhiány miatt a termés nagy része tönkre fog menni, és ez a Harmadik Pecsét felbontásához fog vezetni, ami éhínséget jelent.
Ezért van az, hogy Én most arra sürgetem Isten minden gyermekét, hogy raktározzatok el egy halom szárított és nem romlandó élelmiszert, családjaitok táplálására. Fontos, hogy annyira növeljétek meg a saját termésetek hozamát, amennyire csak lehetséges.
Azonban ne feledjétek, hogy az imádság sokat enyhíthet ezen a szenvedésen.
Ennek a háborúnak az lesz a kihatása, hogy Katolikus Egyházam a Földön, - az egyesítés neve alatt - egy világ egyházba lesz beszippantva.
Az egyesítés, vagyis a hamis béke, megvalósul, miután az Antikrisztus megjelenik, hogy hamis békét teremtsen, és egy úgynevezett „véget” mondjon a háborúnak.
Ez a békeszerződés belekeveri majd a nyugati országokat, míg Kína és Oroszország belekeverednek a világ dolgaiba.
Ők veszélyt jelentenek a Tízszarvú vadállat, Európa számára, és győzedelmeskedni fognak fölötte, hogy bevezessék a kommunizmust.
A Vörös Sárkány, Kína, már erősen megvetette a lábát a világban, a világ pénzügyeinek ellenőrzése miatt.
A Vörös Sárkány és a Medve, amely Oroszország, nem szeretik Istent.
Ők az Antikrisztus vezetése alatt lesznek, aki Keletről származik, és aki zárt ajtók mögött rejtőzködik.
Amikor ezek a próféciák kibontakoznak, akkor az egész világ hinni fog ezekben az üzenetekben. Akkor már nem lesz kétség.
Kérlek, imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat ezen imáját, hogy segítsen enyhíteni ezeknek az eseményeknek a hatásait.
A Keresztes Imahadjárat 54. imája: Ima az Atyához, a Harmadik Világháború hatásának enyhítésére:

Ó Mennyei Atya, szeretett Fiad Jézus Krisztus nevében kérlek, aki nagyon sokat szenvedett az emberiség bűneiért, segíts nekünk ezekben a nehéz időkben, amellyel szembesülünk.
Segíts nekünk, hogy túléljük az üldöztetést, amelyet a kapzsi uralkodók és mindazok terveztek, akik el akarják pusztítani Egyházadat és gyermekeidet.
Esedezünk Hozzád, drága Atyánk, hogy segíts családjaink táplálásában, és mentsd meg azok életét - akiket akaratuk ellenére - a háborúba kényszerítenek.
Szeretünk Téged, Drága Atyánk.
Kérünk Téged, segíts minket a szükség idején.
Ments ki minket az Antikrisztus szorításából.
Segíts nekünk, hogy átvészeljük bélyegét, a fenevad bélyegét, azáltal, hogy visszautasítjuk azt.
Segíts azoknak, akik szeretnek Téged, hogy továbbra is hűségesek maradjanak Szent Szavadhoz, minden időben, hogy megadhasd nekünk a kegyelmeket ahhoz, hogy életben maradjunk testben és lélekben.  Ámen.

Leányom, tisztában vagyok azzal, hogy ez a hír talán sokként ért téged, de ne feledd, hogy az ima és az Élő Isten Pecsétjének az imája, a Keresztes Imahadjárat 33. imája védeni fogja követőimet.

Maradék Egyházam, ti, gyermekeim, túl fogjátok élni, bár ez nem lesz könnyű.
Bántalmazni fognak benneteket kereszténységetek miatt, de ti soha nem fogtok megtagadni, vagy elutasítani Engem.
Mert ehhez ajándékokat fogtok kapni. Ajándékom, az Élő Isten Pecsétje láthatatlanná tesz benneteket az ellenségeitekkel szemben.
Mostantól fogva mindennap mondjátok el. Tartsátok azt magatok előtt otthonaitokban, és áldassátok meg egy pappal.
Hamarosan kezdjétek el a felkészülést arra a napra, amikor a radioaktív sugárzás bekövetkezik Európában, mert az már nincs messze.

Jézusotok

*Amikor Mária lejegyezte ezt az üzenetet, akkor egy könnycsepp gördült elé Jézus fényképéről.

Szűz Mária: Látnokaim a világon azt az utasítást fogják kapni, hogy imádkozzanak, egy világháborúval kapcsolatos veszélyek elhárításáért  
2012. május 16. szerda, 9:00
Gyermekem, próbálj erős maradni ebben a Fiamnak végzett munkában.
Fontos, hogy nyugodtak maradjanak mindazok, akik hisznek a Szent Szó igazságában, amely ebben az időben a világ számára adatik.
A ti feladatotok, hogy válaszoljatok szeretett Fiam utasításaira. Az imádság és a Fiamba vetett bizalom a megmentéseteket fogja eredményezni.
Az Élő Isten Pecsétjének az ajándéka a ti legnagyobb védelmetek lesz a háború és a küzdelem idején.
Azáltal, hogy hűséget esküdtök az Atyaistennek, elfogadván ezt az ingyenes ajándékot, szabadok lesztek.
Soha ne feledkezzetek meg az ima erejéről, és arról, hogy mennyire meg tudja enyhíteni az ilyen események hatását.
Sajnos, ezek közül az események közül soknak be kell következnie, mivel ezek már meg voltak jövendölve.
Gyermekeim, felkérem mindazokat, akik tisztelnek Engem, Áldott Édesanyjukat, hogy értsék meg: ez a hívás a Mennyből jön.
Minden látnokom a világon azt az utasítást fogja kapni, hogy imádkozzanak egy világháborúval kapcsolatos veszélyek elhárításáért.
Állhatatosnak kell lennetek a szenvedésben, és felajánlván azt ajándékként a Mennyei Atyának.
Fontos a Rózsafüzérem mindennapi elimádkozása ebben az időben, független attól, hogy milyen Keresztény Egyházhoz tartoztok.
Nektek azt imádkoznotok kell, mert azon nemzetek számára, akik nagy számban és naponta elimádkozzák, védelmet nyújt.  
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok Európáért ebben az időben, forduljatok Fiamhoz és kérjetek Tőle erőt, bátorságot és kitartást, melyekre szükségetek van, hogy az Istenbe vetett bizalmatokat megőrizhessétek.
Szeretett Édesanyátok,
Az Ég és Föld Királynője
Az Üdvösség Anyja

Hozzatok létre imacsoportokat, amelyeket „Jézus az emberiségért” szenteltek
2012. május 16., szerda, 17:38
Drága szeretett leányom, hangsúlyoznom kell mindazok számára, akik hisznek bennem, hogy fontos minden nemzetért imádkoznotok.
Ahhoz, hogy ezt hatékony módon tegyétek, imacsoportokat kell létre hoznotok, amelyet: „Jézus az emberiségért” szenteltek.
Ezek a csoportok azért alakuljanak, hogy a Keresztes Imahadjárat összes imáját elimádkozzák, amelyeket kaptatok.
Leányom, Mária, gondoskodni fog arról, hogy ezen imádságok úgy legyenek előkészítve, mely lehetővé teszi számotokra azok kinyomtatását, bárhol is legyetek a világon.
Kérlek, terjesszétek Szent Szavamat a Klérus minden tagja között.
Egyesek el fogják utasítani Üzeneteimet.
Mások pedig szeretettel a szívükben fogják azokat átölelni.
Mindazon által a legtöbb esetben ki lesztek gúnyolva, és Szent Nevemben vissza fognak utasítani benneteket.
Ti szenvedni fogtok, akárcsak apostolaim szenvedtek, és Egyházam egyes köreiben a Földön, nevetségessé tesznek benneteket.
Ezek a szóbeli és gyalázkodó bántalmazások hevesek lesznek, és meg fognak sebezni benneteket. De a következőket mondom:
Ne feledjétek, az irántatok mutatott gyűlölet bizonyítani fogja, hogy valóban Én vagyok az, Jézus, aki a Mennyből beszél hozzátok.
Ezért a szenvedéséért gondoskodni fogok arról, hogy minden egyes alkalommal felálljatok, amikor a Földre dobnak benneteket.
Fel foglak emelni és erősebbé teszlek majd benneteket, mint azelőtt.
Miért teszem ezt? Azért teszem, hogy alkalmasabbá és erősebbé váljatok Szent Szavam terjesztésére.
Mert csak akkor fogjátok a legnagyobb ajándékokat megkapni, amelyet Én adok nektek a Szentlélek által.
Álljatok fel tehát, és induljatok el, hogy felkészítsétek nemzeteteket, hogy megkapják azt a fegyverzetet, amelyre szükség van a Fenevad Bélyegének elkerülésében.
Soha ne felejtsétek el, hogy milyen fontos az Élő Isten Pecsétje.
Nektek és családjaitoknak védelmet fog nyújtani, nemcsak lelki, hanem fizikai védelmet is.
Ti áldottak vagytok, hogy megkapjátok a Pecsétet, és a ti kötelességetek annak biztosítása, hogy minél több Isten gyermeke mindenhol megkapja azt.
Gondoljatok mindig arra, hogy Én minden percben ott állok minden követőm mellett, és amikor végre hajtják munkámat, különleges kegyelmekben részesülnek, hogy bátrakká, erősekké és határozottakká váljanak, hogy minden férfi, nő és gyermek lelke megmeneküljön a világon.
Szeretett Üdvözítőtök
Új Guineából a dzsungelból egy misszionárius levelet küldött haza barátainak a lelki hadviselés természetéről:
„Nagyszerű a harc tüzében szembeszállni a vén ördög legfélelmetesebb fegyvereivel, amikor az elkeseredéssel, csüggedéssel, csúfolkodással és betegséggel támad. Nem pocsékolja idejét a lágymelegekre. Akkor támad keményen, amikor valaki szembe mer vele szállni. Mindig kiszámíthatod ütésed súlyát abból, hogy milyen visszautast kapsz. Amikor lázas betegen fekszel és elmegy az utolsó erőd is; amikor valamelyik megtért visszaesik; amikor a legígéretesebb érdeklődők csak bolondot csinálnak belőled; amikor leveleidet nem kapod meg, és barátaid sem válaszolnak leveleidre, ez az idő talán a szomorkodás ideje? Ó, nem! Ez az az idő, amikor meg kell állni gyakran és halleluját kell kiáltani! Az ősi ellenséggel szemben ez a legfélelmetesebb ellentámadás, és ezzel lehet őt visszaűzni. A mennyeiek az ég peremén figyelik a küzdőteret: 'Vajon ki tud tartani?' Amint látják, hogy ki van velünk, és amint észreveszik a kiapadhatatlan erőforrásokat és azt. hogy lehetetlen kudarcot vallanunk, dicsőséget adnak Istennek. Nem hátrálunk meg! Kitartunk a végsőkig!"