2018. február 26., hétfő

Isten szemével

2018.02.04.
1.
Hang: Nem árulok zsákbamacskát.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: Szeretnélek felkészíteni benneteket a rátok váró megpróbáltatásokra, és az azokat követő nagy örömökre. Nem rejtem el előttetek, amit feltétlenül tudnotok kell, a Nagyfigyelmeztetést, a várható keresztényüldözéseket, és a háborút. Ezt azért teszem, hogy gondolkodjatok el rajta, és lelketeket tisztítsátok meg, amennyire képesek vagytok rá.
2.
Hang: Hajtsátok meg fejeteket Előttem.
Jézus: A jövő eseményei már oly közel vannak, hogy az emberiségnek feltétlenül meg kell térnie. Minden teremtménynek meg kell hajtania a fejét előttem, mert Én vagyok az Örök Bíró, Ég és Föld Ura.
3.
Kép: Egy pap arról beszélt, hogy az éjjeli Szentségimádásért kitüntetés jár az Úr Jézustól.
Kép: Kis arany pénzérmek egymás mellett több sorban, hullámos elrendezésben.
Jézus: Az éjszakai Szentségimádás komoly áldozati jellegénél fogva Égi kincseket jelent nektek, erre vállalkozó gyermekeimnek. Az atya a látomásodban az Én szavaimat mondta, az ilyenek külön kitüntetésben részesülnek, mert feláldozzák éjszakai nyugalmukat.
4.
Szentségimádáson: Valakiért a Szent Vér imákat imádkoztam.
Kép: Irgalmas Jézus.
Értelmemben gondolat: Az enyém az irgalom gyakorlása.
Jézus: Az irgalmasság lelki cselekedeteihez tartozik, ha valakiért imádkoztok. Kéritek a megtérését, a tisztítóhelyről való szabadulását, vagy kéritek a gyógyulását. Én meghallgatom imáitokat, kegyelemmé alakítom, és elküldöm ezeknek a lelkeknek.
5.
Éjjeli Szentségimádásra készültem, amikor két társam kérte, lélekben vigyem el őket is magammal.
Kép: A lelkük mellettem mentek az utcán, majd a kápolnában velem együtt térdeltek az Oltáriszentség előtt.
Jézus: Ezzel a látomással bemutattam neked, hogy milyen fontos odafigyelni mások kéréseire, teljesíteni akaratukat, mert rendkívül sokat segítesz nekik, ha komolyan veszed, hogy hozzád fordultak.
6.
Azon gondolkodtam, hogyan oldjak meg egyes problémákat, amivel egyes társak hozzám fordultak.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Értelmemben gondolat: Ne féljek, minden az Úr irányítása alatt van.
Jézus: Ne félj kislányom, megoldhatatlan feladatokat nem adok neked. Csak olyan felebarátodat irányítom hozzád, akin te meg Én, mi ketten tudunk segíteni, el tudjuk látni tanácsokkal, vigasztalásokkal.
7.
Misén arról prédikáltak, hogy Salamon király a szív éberségét, nyitottságát kérte, és hozzá megkapta az Úrtól a bölcsességet is.
Érzés: Így lehet velünk is, ha olyat kérünk az Úrtól, ami Neki tetszik.
Jézus: Én nemcsak szerető és irgalmas Isten vagyok, hanem a hála is betölti Szentséges Szívemet. Tapasztalhattad, ha egy kicsi jót teszel, Én szinte azonnal már itt a Földön páratlanul nagy ajándékban részesítelek.
8.
Kép: Valaki a kezét a számra teszi, hogy ilyet ne mondjak, vagy ezt nem akarja hallani, vagy hogy hallgassak.
Jézus: Azért tettem a szádra a kezem, hogy belevéssem a szívedbe, hogy ha fáj valami a lelkedben vagy a testedben, senkinek ne panaszkodj, csak Nekem.
9.
Arról volt szó, hogy ki a testvér, mert lélekben lehet, hogy közelebb állhat valaki, mint a hús-vér rokon.
Érzés: Azokat, akik az Úr akaratát teljesítik, és igyekeznek az Úr 10 parancsolata szerint élni, azokat az Úr „családi kötelékkel” köti össze lélekben.
Jézus: Azok a teremtményeim érzik közel egymáshoz magukat, akiknek egyaránt Én vagyok lelkük középpontjában. Nálatok is így van ez, engesztelőim. Természetes, hogy nagyon kedves számotokra a vér szerinti hozzátartozó, de nem biztos, hogy a lelketek egy húron pendül velük. Jobban érzitek magatokat egyik-másik lelki társsal, aki előtt fel tudjátok tárni lelketek mélységeit.
10.
Egy Arab országról, Katarról volt szó. Gondolatban összehasonlítottam Magyarországot Katarral.
Kép: A Magyar Országház nagy fényben ragyogott.
Érzés: Valószínűleg azért, mert ott van a Magyar Korona.
Kép: Mintha egy láthatatlan mérlegen lett volna a két ország, egymás mellett, a kép bal oldalán a Magyar Országház, felette a Háromszög Isten szemével, Katar a kép jobb oldalán. A láthatatlan mérleg serpenyői megbillentek, a Magyar Országház nagyon felemelkedett, Katar pedig a mélyre süllyedt. Mintha Katar épületei nem maradtak volna érintetlenül, hanem rombolás folyt.
Kép: Egész Budapest hatalmas fényben ragyog.
Jézus: Magyarország és a Magyar Korona a legbiztonságosabb hely, mert nemzetetek fel fog emelkedni. De Katar a bálványimádás központja véglegesen el fog tűnni.
11.
Arról volt szó, hogy mi lehet majd 5 év múlva Németországban, és ugyanakkor Magyarországon.
Kép: Németországban fejvesztett rohanás, sötétség, felperzselt fák, halottak az úton.
Kép: Magyarországon nyugalom, vagy viszonylag nyugalom Németországhoz képest.
Kép: Boldog, ragyogó arcok.
Jézus: Balgaság gazdag jövőről álmodni Németországban. A bűnök e mezején nagy pusztulás lesz. A képen is mutatom neked a tüzet és sötétséget. Magyarország, mivel Édesanyátok oltalma alatt áll, megmenekül. De amikor eljön a Nagyfigyelmeztetés, összeszedem az enyéimet északról, keletről, délről és nyugatról, kiválogatom őket, és megmentem. Ők az Én Egyházam tagjai, arcukon ragyogó fény lesz. El fogják nyerni az Új Világot.
12.
Kép: A Magyar Korona fehér párnába vagy lepedőbe ágyazva, a Korona tetején az országalma, szintén fehér lepedőbe ágyazva.
Jézus: Atyám felemeli a Magyar Szent Koronát Magyarország jelképével, az almával együtt. Isten tenyerén vagytok.
13.
Kép: Politikusok egymás mellett állnak egy sorban előre néznek észak-kelet felé fordulva, majd az egyik közülük hátra felé fordítja a fejét, rám nézve.
Jézus: Kislányom, az ima nem hatástalan. Mindig van, akit megérint, egyiket előbb, a másikat később. Ez a politikus háláját fejezi ki neked a tekintetével, mert érzi, hogy imádkozol érte.
14.
Hang: Megváltoztatta az egyéniséget.
Kép: Az Oltáriszentségből nagy sugarak áradnak.
Jézus: A legnagyobb ajándékom, hogy veletek maradtam az Eucharisztiában. Képes vagyok nemcsak táplálni, tisztítani az embert, hanem megváltoztatni az egyéniségét, gőgösből alázatosat, az irigyből nagylelkűt, az anyagiasból szerényet, egyszerűséget kedvelőt alkotni.
15.
Hang: Míg le nem vetkőzöd magad ezt.
Jézus: Kegyelmeim tárházát addig nem nyitom meg neked, míg nem vetkőzöd le magadról indulatosságodat, amikor lelki sebeket kapsz.
16.
Olvastam a szenvedéssel kapcsolatban: „Bizonyos fokú lelki érettség nélkül Istennel az egyesülés nem jöhet létre.”
Jézus: Gyermekeim, amíg el nem éritek lelketek teljes kiüresítését, szakítást a világgal, abszolút alázatot, engedelmességet, tiszta átlátszó szeretetet, addig nem érhetitek el az előttetek álló nagy kegyelmet, egyesülést Velem. Ó kicsinyeim, törekedjetek e sok jóra, mert e fokozata a fejlődéseteknek nagyon nagy lelki örömökkel jár.
17.
Olvastam a szenvedéssel kapcsolatban: Jézus: „A Földi élet minden egyes pillanata kihatással lehet az egész örökkévalóságra.”
Gondolat: Pl: ha egy „A” pontból el akarunk jutni egy „B” pontba, nem mindegy, hogy egyenesen, jobbra vagy balra fordulva indulunk el. Lehet, hogy az egyik úton ezek közül találkozunk valakivel, aki a segítségünkre szorul, vagy tanácsot kell adni neki, míg ha a másik úton indulnánk el, nem találkozunk senkivel. A találkozás pedig megváltoztathatja nem csak a társunk életét, hanem a miénket is.
Jézus: Az igaz, hogy ez a röpke élet rövid, de minden pillanata nagy kihatással van örök életetekre. Igyekezzetek megtölteni szeretettel, alázattal, áldozatokkal ezeket a pillanatokat. Busásan meg foglak jutalmazni titeket érte.
18.
Olvastam a szenvedésről: Jézus: „Ha szenvedésben éltek, tudjátok, hogy ugyanakkor az Én szeretetemben vagytok.”
Olvastam továbbá, hogy minden szenvedést az Úr enged meg, Ő adja azokat, azért, hogy a lelki fejlődésünk útja lerövidüljön. Ha nem adna az Úr szenvedést, a lélek ellustulna, elaludna. Sok ember azért imádkozik, hogy az Úr elvegye tőlük a szenvedést, mert gondolják, az a jó, ha nem éri el őket szenvedés, és könnyű, vidám életet élnek. Ha az Úr elvenne tőlük azt a szenvedést, amit Ő ad, ellentmondás lenne, a visszájára fordulnának a dolgok.
Jézus: A szenvedés misztériuma nagyon mély értelmű. Akit szeretek, annak sok szenvedést adok. Csakhogy az Én teremtményeim nagy része vonakodik a szenvedés elfogadásától. Míg el nem ér egy fejlettségi fokot, hogy megérti ezt, addig könyörög a gyógyulásért és enyhülésért. Ezzel azután kacskaringóssá teszi lelki fejlődésének útját. Aki viszont hálás és elfogadja a keresztet, amit megengedek neki, az hihetetlenül gyorsan, egyenesen repül felém, a tökéletesség felé.
19.
Olvastam a szenvedésről: „A megváltó műben vesznek részt azok, akik elfogadják a nehézségeket, keresztet, szenvedést.
Jézus: Ó, milyen boldogan tekintek arra a gyermekemre, aki hálás szeretettel elfogadja a keresztet, amit megengedek neki, mert segítőtársat látok benne a megváltás művében. Fájdalmait hozzáilleszti az Enyémhez, és úgy ajánlja fel a lelkekért az Atyának. Így segít Nekem a megváltó munkámban. Az Atya ugyanis ezt a felajánlást belehelyezi a Szívébe, átalakítja kegyelemmé, azután leszórja a Földre a rászorulóknak.
20.
Olvastam a szenvedésről: „Aki vétkezik, annak viselnie kell a következményt is, az Örök Rend Törvénye így szabályozza ezt.”
Jézus: Ne gondoljatok arra, ha bűnt követtek el, és meggyóntátok, ezzel már kész is minden. Az tény, hogy a szentgyónás szentségében lemostam vétkeiteket. De ez a bűn nem marad következmény nélkül. Lehetséges, sőt, biztos, ha súlyos volt, le kell vezekelnetek. Csak ezzel szűnnek meg a következmények. Ezt, amit mondtam egy könyvben, az Örök Rend Törvénye szabályozza. Minden bűnért bűnhődni kell.
21.
Olvastam, hogy Európában káosz lesz, szervezett támadás lesz Angliában, Franciaországban, Németországban, Olaszországban, és lehet, más helyen is
Kép: Németországból a vendégmunkások, pl: horvátok tömegesen áramlanak vissza Horvátországba, amely a Nagy-Magyarország része volt.
Jézus: Az utolsó időkben az egész Nagy Magyarország, mint Anyám választott népe, biztonságban lesz. Ezért mutattam neked ezt a képet, hogy özönlenek haza a vendégmunkások.
22.
Kép: Egy lány elém jött, letérdelt, majd a hátára feküdt, mintha meghalt volna.
Jézus: Ez a lány azoknak a fiataloknak a típusát örökíti meg, akiknek a lelke haldoklik a paráznaságban, a házasságtörésben, és a fajtalankodásban. Lelkük hozzád megy segítségért.
23.
Kép: Egy valaki a jobb kezét egy húsdarab oldalára helyezi.
Érzés: Ez egy szív.
Hang: Jé, nem is rossz üzlet.
Jézus: Drága gyermekeim vigyázzatok, mert ebben a zavaros világban elterjedtek a hamis gyógyítók. Üzletet látnak a kézrátétellel történő gyógyításban. Gondoljatok a reiki tanfolyamokra. A gonosz vezeti őket, meg is gyógyítja a betegeket, de démonokat telepít rájuk. Ezek a gyógyítók legjobban arról ismerhetők fel, hogy pénzt fogadnak el, ebből az üzletből élnek.
2018.02.11.
1.
Hang: Akkor már nem lesz érdekes.
Kép: Egy csap vagy kútforrás, ahonnan víz szokott folyni, de ebben a pillanatban nem jött víz belőle.
Jézus: Egyszer csak eljön az idő, hogy elhallgatnak prófétáim, választottjaim. Ez akkor fog bekövetkezni, mikor beköszönt a háromnapos sötétség. Akkor ez már nem lesz fontos.
2.
Hang: Átvitt értelemben kell, sok mindent.
Jézus: A képek mindig szimbólumok, átvitt értelemben kell vizsgálni. Sok mindent így mutatok meg neked.
3.
Kép: Egy férfi egy téren áll egy városban, térképpel a kezében. Mintha a térképen az adott tér rajta lett volna, de a valóságban már nem úgy voltak a dolgok. A férfi összegyűri a térképet.
Jézus: A keresztényüldözés közben akkora felfordulás lesz, hogy nemcsak a keresztek tűnnek el a templomokról, hanem teljesen lerombolják azokat. Ezért a hely felismerhetetlenné válik.
4.
Hang: Tudod, hogy meg kell élni naponta.
Kép: Egy nő hozzám beszél, majd akadozva beszél. Becsukja a szemét, kiöltötte a nyelvét, mintha rám nyújtotta volna, de valami betegség miatt, ami miatt ő is szenved.
Jézus: A sok hamis próféta hatására gyermekeim nyelve és értelme is összezavarodik, mert nem tudják, hogy a reformoknak, vagy a hagyományoknak higgyenek-e.
5.
Kép: Egy szökőkút, amelyből 4 irányba szökik a víz: észak-nyugat, észak-kelet, dél-kelet, és dél-nyugat irányba.
Kép: Egy tölcsérszerű örvény, melyből 5 irányba szökik a víz. A felső részében ugyanúgy, mint az előző képen: észak-nyugat, észak-kelet, dél-kelet, és dél-nyugat irányba, az ötödik sugár pedig az örvény alján, lefelé húz.
Jézus: A szökőkút a V4-eket jelenti, akik egységes álláspontjukkal meg akarják teremteni a nemzetek közötti békét, Európa országainak biztonságát és nyugalmát. A tölcsérszerű örvény Brüsszelt, és a nyugat-európai államok vezetőit jelenti, amely minden égtáj felé a migrációt sürgeti, amely le fogja húzni Európát.
6.
Hang: Mennyire vigyáznék rád.
Kép: Egy valaki kezét nyújtja nekem.
Jézus: Őrangyalod azzal van megbízva, hogy őrködjön feletted, de te nem gyakran hívod Őt. Ezért nyújtja feléd segítő kezét.
7.
Hang: Kiharcolni magadnak ezt.
Hang: Harcolj.
Jézus: Az ördögnek nagy a hatalma. Gondolati kísértéseket kapsz tőle. Az a feladatod, hogy harcolj a gondolataid tisztaságáért. Ezt úgy tudod megtenni, hogy az első rossz szónál azonnal hívsz Engem, Szent Mihályt, és Édesanyámat. Ha ezt elfelejted, a kísértések, a rossz gondolatok uralják az értelmedet és szívedet. Harcolj, és mi mindnyájan veled vagyunk.
8.
Hang: Előre haladsz ezzel.
Kép: Fehér tüskék.
Kép: Egy vastagtalpú csizmával rám akarnak lépni.
Jézus: A fehér tüske olyan szenvedés, ami Tőlem való, amit megengedek. Pl: egy betegség, vagy lelki seb. Ha ezt elfogadod, és rögtön fölajánlod, a lelked előrehalad ezzel. Ilyenkor ellenségem nagy dühvel el akar taposni.
9.
Az áldozathozatalról volt szó.
Hang: A nagyobbat…a legnagyobbat.
Értelmemben: Minél nagyobb áldozatot hozunk, annál nagyobb ajándékot ad az Úr.
Jézus: Az áldozatokat ne méricskéld magadban. Minél nagyobb, annál szívesebben hozd meg. A nagyobb áldozat nagyobb érdemeket szerez neked, és a lelkeknek. A kicsi áldozat kisebbeket.
10.
Az életünkben megtörténő apróságokról volt szó.
Érzés: Az apróságok ugyanúgy szükségesek, mint a nagy dolgok. Addig nem teljesül be minden, míg nem teljesülnek be a kis dolgok is.
Hang: Mindennek megvan a helye
Jézus: Az élet tele van közeli és távoli célokkal, kis és nagy feladatokkal. Mindegyikre szükség van, terveim szerint a kis és nagy dolgoknak egyaránt meg van a helye az életedben. Ezért az apró dolgokat sem szabad elhanyagolni.
11.
Hang: Bátor becsületességgel végezzük.
Jézus: Vannak helyzetek, melyek megoldásához bátorság kell, mint pl. lelki testvéreid figyelmeztetése a gyengeségeikre. De ehhez becsületesség is kell, mert magadba kell zárni, nem beszélhetsz róla másnak.
12.
Kép: Egy hullámvonal, amelyet jobbra-balra húztak, ráztak.
Jézus: Sokan azt hiszik, hogy a katasztrófák a természetből fakadnak, és mindig, mióta a világ a világ, voltak. Pedig az igazság az, hogy ezt a sok természeti katasztrófát Atyám idézi elő, hogy felébressze a halott lelkeket. Mégsem tér meg az emberiség.
13.
Hang: Mindjárt fog engem egy pap…
Kép: Egy pap ül és gyóntat, egy másik pap jön, és felváltja őt a gyóntatásban.
Jézus: Ez a hang arra utal, hogy hamarosan be fogják szüntetni a fülbegyónás szentségét, a kép pedig a jelenlegi helyzetet mutatja, ahogy gyóntatnak, és felváltják egymást felszentelt gyermekeim.
14.
Kép: Egy lány kisbaba egy halvány rózsaszín lepedőn vagy takarón ült, játszadozott. Nagyon vidám volt, örült, mosolygott, nagyon kedves volt.
Jézus: Sajnos, a gyermekek nem olyanok, mint régen, mikor köztetek éltem. A 6 éves gyermek, akit példaként emeltem a magasra a tömeg elé, ártatlan, tiszta, és feddhetetlen volt. A mai 6 évesek sokan csúnyán beszélnek, engedetlenek, és végtelenül tiszteletlenek, nem hisznek Bennem. Csak ahogy a képen látod, a csecsemők és az egész kicsiny gyermekek ártatlanok és romlatlanok. Ma csak egy ilyen pici leányt tudnék felemelni elétek azzal, hogy ilyeneké a Mennyek Országa.
15.
Kép: Guadalupei Szűz.
A Szűzanya képen egyes kutatók többek között Mária övénél élő magzat szívhangját észlelték.
Jézus: Édesanyám szemében legnagyobb kincs a gyermek. Ő mindig az élet mellett foglal állást. Meghasad a Szíve az abortuszok láttán.
16.
Hang: A püspöknek… a pápának.
Kép: Egy király ül a királyi trónon, mellette balra a felesége. A királynak el van torzulva az arca, mert nagyon fáj neki valami.
Jézus: A püspöknek elsődleges feladata nyáját az igaz úton vezetni Isten felé. A pápának a Szentírásra, a Szent hagyományokra, és a tanító hivatalara támaszkodva koordinálnia kell a püspököket a tradíciókat követve. A király Én vagyok, a Mellettem ülő az Én Egyházam. Az arcom fájdalmas, mert látom a hanyatlást.
17.
Kép: Valaki rózsás arca, de mégis 3 arcfél volt.
Jézus: Így mutattam meg neked a Dicsőséges Szentháromságot.
18.
Hang: Betöltesz nekem valami célt.
Jézus: Minden embernek van rendeltetése a Földön.
19.
Hang: Bepótolhatatlan a szereteted.
Jézus: Minden ember szeretetére szükségem van. Mindenki másképpen szeret Engem. A te szeretetedet sem tudja senki más pótolni.
20.
Kép: Egy nagy csomó.
Kép: Emberek ülnek kupac ruhák mellett, kint a szabadban.
Jézus: A migráció Európára nézve egyelőre megoldatlan problémát jelent.
21.
Kép: Egy mocsár, halak úszkálnak benne, melyeket ki kell fogni.
Érzés: A mocsár a mai világot jelenti.
Jézus: Nemcsak Péterre vonatkozik, hogy „emberek halászává teszlek téged”. Minden embernek az a dolga, hogy miután saját lelkét rendbe tette, mentse a lelkeket, mint Péter tette.
22.
Kép: Egy lány, kint a földeken, felperzselt fák között, fél-sötétben próbál menekülni, elrejtőzni valakik elől
Jézus: Ez a lány jelképe a menekülő keresztényeknek, akiket üldöznek.
2018.02.18.
1.
Hang: Nehogy a csont kiszáradjon.
Gondolat: Az emberi testben a csont vérképző szerv, a csontvelőben képződnek a vörösvértestek, melyek oxigént szállítanak a szövetekhez. Oxigén nélkül agyhalál következik be, mely az ember halálát eredményezi.
Jézus: Az engesztelők adják az életet a világ szívének lüktetéséhez. Engesztelők imái nélkül kiszáradna a hitélet.
2.

Hang: Én nem tartozom a világba.
Hang: Felemelkedések.
Jézus: Én, Isten Fia, nem a világból származom, mégis meghaltam érte. Az üdvözülések száma azon múlik, hogy hány lélek tud felemelkedni a lelki fejlődés útján a célig.
3.

Kép: Egy valaki egy halom száraz levél alá bújt.
Jézus: Ez a kép a jövőből való. Eljön az idő, amikor üldözni fogják azokat, akik az igazság oldalán állnak. De Én a hűséges gyermekeimnek megmutatom, hova rejtőzzenek.
4.

Kép: Egy lány, kinek bíbor-lila palástja van, belép egy házba.
Jézus: A képen te vagy, a bűnbánat ruhába öltözködve. Menny be a rejtekedbe, és terítsd Elém bűnbánatod szőnyegét.
5.

Kép: Egy piros rózsa, melynek szirmai hol lángoltak, hol parázslottak.
Jézus: A kép azoknak az engesztelőknek a szimbóluma, akiknek szívében szenvedéseim iránti mély együttérzés hol lángol, hol parázslik.
6.
Arról volt szó, amikor egy valaki teljesen lemond önmagáról, mindent másoknak ad csak azért, hogy ők tovább éljenek

Jézus: A szentté válásnak egyik kritériuma, hogy már nem törődsz önmagaddal, egyre több erőt átadsz a rászorulónak, egészen lemerülsz, és szinte keresztre feszítve érzed magad. Én is így voltam ezzel. A leprások pl .úgy körülvettek, hogy alig kaptam levegőt. De nem törődtem vele, csak osztogattam gyógyító kegyelmemet. Megkaptam jutalmamat érte, a legnagyobb dicsőséget, ami létezik.
7.
Kép: Egy várfal tetején egy bajszos férfi áll, harcos katona, kard van nála, kék színű a felső ruházata.
Jézus: Ez a katona az engesztelők harcosa, aki a Szűzanya színeiben a gonosz lelkektől védi az engesztelő közösségeket.
8.

Kép: Egy valaki egy város egyik utcáján vagy terén nyilvános beszédet tartott, világoskék színű volt a ruházata.
Jézus: Lassan elérkezik az idő, mikor az igazaknak fel kell állni, és bátran beszélni kell Rólam, Atyámról, az Oltáriszentségről, és a rátok váró eseményekről. Ő a Szűzanya bátor harcosa.
9.

Kép: Egy nyitott Biblia lebeg a levegőben, majd a földre kerül, majd megrongálódik.
Jézus: A Biblia az örök érvényű könyv, az Igazság Könyve illetéktelen kezek miatt alá fog hullani a magasból, meg lesz tépázva, rongálva, át lesz írva.
10.

Kép: Egy nagyon mogorva hadvezér, harci ruhában van, sisak a fején, a szája lefelé kunkorodik.
Jézus: Ellenségem, az antikrisztus először békeszerzőként, az emberiség jótevőjeként mutatkozik, és mikor sikerült maga köré gyűjteni az ő embereit, haragvó, bosszúálló, és gonosz lesz.
11.

Kép: Egy település feletti égbolton egy nyitott könyv lebegett.
Hang: Hatalmas nagy hurrikán volt.
Jézus: A katasztrófák nem véletlen természeti jelenségek, hanem Isten büntető keze. Nézzétek a Szentírást, több jövendölés foglalkozik ezekkel.
12.
Hang: Miért raktad azt oda?

Hang: Jó forrás van.
Kép: A magasból nézek lefelé a Föld felé, és azt látom, hogy egy valaki egy magas faoszlop tetejére helyez valamit.
Jézus: A kép a jövőből van. Egy jövendőmondó választottam egy feliratot és egy nyilat helyez az oszlop tetejére: „Arra keressétek a tiszta vizet”. A vizek mindenfelé mérgezettek. Ő talált egy jó forrást.
13.
Hang: Észre kell venni… hogy a másikat szeretetből…
Jézus: Mikor a hideg és az éhség fog tombolni, észre kell venni a felebarátot, és segíteni kell, ahol lehet.
14.

Másokkal való törődésről volt szó.
Kép: Irgalmas Jézus.
Kép: Egy tányérszerű virág, melynek a széle körbe-körbe tele volt szőrrel.
Jézus: Törődj azokkal is, és légy irgalmas hozzájuk, akik szőrös szívűek, nem tudnak könnyen megnyílni az emberek felé.
15.
Szüleim házassági évfordulóját ünnepeltük egy étteremben.
Kép: Az étteremben emberek álltak, és aranyeső hullott rájuk.
Hang: Mintha kalászt mutatnék nekik.
Jézus: Amiért megünnepeltétek szüleid házassági évfordulóját, kegyelem záporát küldtem rátok. Azok is kaptak belőle, akik ott voltak az étteremben. Szeretném, ha szüleid, te, és mindazok, akik a képen voltak, érett kalászokká fejlődnétek, hogy csűrömbe begyűjthesselek benneteket.
16.

Kép: Fehér ruhás emberek, mint a zsákok, egymás tetején fekszenek.
Jézus: Ők a fehér vértanúk, akik vér nélkül áldozzák fel magukat az emberiségért.
17.

Hang: Meg kell, hogy etessem velük.
Hang: A plébániával.
Kép: Egy összefonott hajú lány balra mutat.
Jézus: A copfos lány a hamis próféta megbízottja. Az ő dolga félrevezetni a plébániákon papfiaimat.
18.
Vannak olyanok, kik nem tartják fontosnak azt, hogy keresztet vessenek magukon.

Érzés: A keresztvetés véd a gonosz támadásoktól.
Jézus: A keresztvetés nemcsak külsőség. Amikor érintjük homlokunkat, az Atya dicsőségét kívánjuk, amikor a szívünket, a Fiú dicsőségére gondolunk, amikor a vállunkat, a Szentlélek iránti hálára gondolunk, és az egész keresztvetéssel azt kívánjuk, hogy növekedjen a Szentháromság dicsősége minden ember szívében. A gépies keresztvetés nem tetszik Nekem.
19.

Különböző vallásokról volt szó, és átkeresztelkedésről.
Teréz anya mondta: a hindu legyen jó hindu, a muzulmán legyen jó muzulmán, a keresztény legyen jó keresztény.
Roger testvér, a Taizéi ökumenikus közösség volt vezetője református volt, és át akart volna térni a Katolikus vallásra. Az akkori pápa tanácsolta neki, maradjon református, hogy eképpen mutasson példát, és így tartsa össze a közösséget.
Érzés: Aki át akar térni a Katolikus vallásra, nem szabad megtagadni tőle. Nagy a különbség a között hogy az egyén Katolikus hit szerint él, vagy nem. Az Úr olyan kegyelmeket ad a Katolikus hitet gyakorlóknak, amelyet nem ad a nem Katolikus hitűeknek.
Jézus: Én nem vallásuk szerint ítélem meg gyermekeimet, hanem a hitük és cselekedeteik szerint. De boldog lehet az a lélek, aki Katolikus családba született bele, és ebben a hitben nevelkedett. Ugyanis, a legtöbb kegyelmet ebben a vallásban lehet megkapni. A Szentségeket, és Édesanyámat, mint Mennyei Anyát. Nem mindegy, hogy valaki megkapja a betegek szentségét, és úgy hal meg, vagy anélkül. Ez a szentség nem engedi, hogy elkárhozzon. Nem mindegy, hogy valaki szentgyónásban részesül, és Szent Véremmel lemosom a bűneit a gyóntatószékben, vagy csak úgy magában bűnbánatot gyakorol. Aki meggyónik, az mindig tiszta lappal indulhat, de aki csak megbánja bűneit, annál egymásra halmozódnak azok. Sorolhatnám az összes Szentséget, és rájönnétek, hogy a legtökéletesebben a 10 parancsolatot a Katolikus vallás tudja megőrizni a lelkekben.
20.
Arról volt szó, amikor kihagyják a közgyónás imáját és az egyetemes könyörgéseket a szentmiséből.

Érzés: Amikor ilyen misén veszek részt, hiányérzetem van ilyenkor, mintha nagyon fontosak lennének ezek is.
Jézus: A közgyónás nagyon fontos része a szentmisének, mert eltörli a bocsánatos bűnöket. Egyáltalán nem tetszik Nekem, hogy a közgyónás szövegét megreformálják egyes papok. Úgy már nem tudja kifejteni hatását. A hagyományos könyörgést sem szabadna elhagyni. Fontos, hogy a hívek tisztában legyenek azzal, hogy az Egyház tagjai miért könyörögnek Istenhez. Nem elég, ha csak magukban, gondolatban mondják, amit akarnak.
21.

Kép: Észak-Kelet felé haladok előre.
Jézus: A képpel kérem, hogy minden testvért biztass arra, hogy imádkozzon Oroszországért.
22.
Hang: Szétesnek, szétválnak egymástól.
Kép: Magasról nézem az eseményeket. A Földön emberek csoportja, elkülönülve tőlük egy távol-keleti nő integet felém, hogy vegyem őt észre. Az emberek piciknek látszottak.
Jézus: Migránsok sokaságát látod felülről, családjaik szétesnek, szétválnak. Káosz uralkodik a Földön. Egy Keresztény koreai nő integet feléd.
23.
Kép: Egy politikus nő fehér ovális képkeretben dél-keletre fordulva. Szürke színű a kép.
Jézus: Migrációt támogató svéd politikusnő néz dél-keletre, az Európába vágyakozó migránsokra.
2018.02.25.
1.
Kép: Egy templom bejárata, ahol Örökimádás folyik, barna színű, gótikus stílusú az ajtó, előtte állok az Úrral, az Úr lenyomja a kilincset
Jézus: Ezzel a képpel fel akartam kelteni a figyelmedet a Szentségimádás fontosságára.
2.
Hang (énekelve): Engedj Uram békében illatozni.
Kép: Egy templomban egy pap a szószéknél állva beszél a mikrofonba.
Jézus: A pap a mai Egyházat képviseli, aki könyörög még időért, haladékért, hogy Isten engedje, hogy az Ige jó illata terjedjen a hívek között.
3.
Hang: Egy gyűlésre hívni tégedet.
Kép: Fehér fény.
Jézus: Szeretném, ha ti kicsinyeim minél hamarabb összegyűlnétek, és beszélnétek a problémákról, kicserélnétek gondolataitokat, megosztanátok egymással örömeiteket. Egy ilyen gyűlésre hívlak meg téged.
4.
Kép: Felülnézetből, egy lámpa fénye alatt egy kisebb méretű, piros négyzet alakú asztal, körülötte ülnek, és megbeszélést tartanak.
Jézus: A keresztényüldözés alatt a hozzám hűséges papfiaim a rejtekben összeülnek, és megbeszélik a rájuk váró feladatokat.
5.
Kép: A magyar parlament egy nagyon díszes termében vagyok, ahol a határozatokat hozzák.
Kép: Rossz döntés hatására, pl: ami a Keresztény hit ellen fordul, leomlik a díszes terem, egy romhalmaz válik belőle. Amikor jó döntést hoznak, az épület nemcsak hogy felépül, hanem ki is díszesedik.
Jézus: Ha nem diadalmaskodik az Igazság, amiért harcol a mai magyar kormány, akkor összeomolhat a nemzet.
6.
Elhangzott: „Az iszlám az utolsó remény.”
Kép: Nagyon kevesen vannak a Katolikus templomban, majd egyre kevesebben jönnek.
Kép: Emberek rejtekben gyülekeznek a hitüket gyakorolni.
Kép: Sokan a templomban, de egy olyan vallást gyakorolnak, amely eddig nem volt.
Jézus: Ha a bevándorlással és iszlámmal szimpatizálók győznének a harcban, a keresztények megfogyatkoznának. Csak bujdokolva mernék vallásukat gyakorolni. Amikor összekeverednek a vallások, újra megtelnek a templomok, de ez nem igazi ökumenizmus, hanem a hamis isten imádása.
7.
Kép: Szent István király arca közelről, dél-kelet felé néz, az orrának és arcának vonása egy határozottságra utal. A Magyar Szent Korona a fején, a kereszt a Korona tetején egyenesen áll, az Ég felé.
Jézus: Szent István a Mennyből szomorúan tekint a muszlimokra, félti országát. Mikor a magyar nemzet a harc végén felemelkedik, a kereszt a Szent Korona tetején egyenesen, az Ég felé áll, és tündöklik a fényben.
8.
A Húsvét megünnepléséről volt szó.
Hang: Felrúgjuk.
Jézus: Az Ortodox vallás azzal, hogy nem egyszerre ünnepli a Húsvétot veletek, felrúgja a Keresztény egységet.
9.
Kép: Egy téren egy galamb álldogál, egy másik galamb közelített feléje észak-keletről. A repülő galamb az álló galambba beleolvadt, eggyé váltak, majd egyetlen egy galamb formájában repültek észak-kelet felé, amerről a repülő galamb jött.
Jézus: A téren álldogáló galamb Magyarország békeszerető engesztelőinek a szimbóluma, a másik fehér galamb a békeszerető orosz nép jelképe, és e két akarat össze fog olvadni, és Oroszország imáitokra megtér.
10.
Hang: Éhesek vagytok.
Jézus: Szegény gyermekeim, kiéheztettek benneteket, nem kaptatok lelki táplálékot, ezért vagytok közömbösek és hitetlenek. Harcoljatok értük, engesztelők.
11.
A gyónás című film: Egy haldokló, rákban szenvedő férfi jött egy fiatal paphoz meggyónni azt, hogy ő megölt egy férfit 20 évnek korábban. Születésnapon volt, éjfélkor vezetett kocsit ittasan, és figyelmetlenségből elgázolt egy fiatal férfit, ki mellett egy kisfiú volt. Ijedtében elhajtott, annak ellenére, hogy a kisfiú könyörgött neki, hogy legalább hívja ki a mentőket. A gyónó férfit nem hagyta a lelkiismerete, és 20 év után bocsánatot akart kérni az elhunyt férfi családjától, és fel akarta adni magát a rendőrségen. A gyóntató pap rájött, hogy a kisfiú ő volt, és azonnal felkavaródtak benne az emlékek. Kivezette a gyónó férfit az oltár elé, és leültette, ő pedig letérdelt, és a Miatyánkot kezdte el imádkozni. Megakadt annál a résznél, hogy: „bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.” Egy idő után a fiatal pap megnyugodott, és odament a gyónó férfihez, kit meg akart nyugtatni. Azt mondta neki, hogy az apja nem halt meg akkor, de nagyon megsérült, és csak 3 évnek ezelőtt halt meg. Penitenciaként azt adta, hogy a rászorulókon segítsen. Ezzel a gyónó férfi megnyugodott azzal a tudattal, hogy ő mégsem gyilkos. A fiatal pap ezek után bement a szobájába, ahol az édesapja fiatalkori képét tartotta, és bocsánatot kért apjától, hogy hazudott a gyónó férfinak, annak érdekében, hogy a gyónó békében haljon meg.
Gondolat: A történet folytatására gondoltam, az Úr ítélőszéke előtt, amikor a gyónó férfi is, és a pap is meghal.
Kép: Mindketten látják az igazságot az Isten Igazságának tükrében. A gyónó férfi látja, hogy félre lett vezetve. A pap látja, hogy a félrevezetés, még ha jó szándékból is volt, eltér az abszolút Igazságtól, amit Isten képvisel, így büntetésben részesül.
Jézus: Ez a film az embereket félrevezeti, a bűn pártolását mutatja be, pozitív cselekedetet a pap részéről. Ne kövessétek, a hazugság mindig hazugság, akkor is, ha együttérzésből származik.
12.
Arról volt szó, hogy Isten Ábrahámot megkísértette-e, hogy a szeretett fiát égő áldozatként mutassa be, vagy próbatétel volt-e.
Érzés: Az Úr próbára teszi az embert, hogy mekkora áldozatot képes meghozni Érte, annak ellenére, hogy az Úr később beleavatkozik, hogy az ne következzen be. Az Úr meghív valami áldozathozatalra, de az ember az, aki válaszol erre a meghívásra, vagy a meghívásnak eleget tesz, vagy ellenáll.
Jézus: Isten Ábrahámot nem kísértette, hanem próbára tette. Számodra minél kedvesebb dologról mondasz le, annál bőségesebben ajándékoz meg Atyád.
13.
Kép: Ketten beszélgettek álldogálva egy téren, én odamentem hozzájuk köszönteni őket. Az egyikük meglökött a hátamnál, hogy menjek az utamra, mint ahogy a kisgyermeket szokták elküldeni a felnőttek, mert felnőttes témáról beszélgetnek.
Jézus: Ez a társaság világiasabban gondolkodó emberekből állt. Az egyik észrevette, hogy közeledsz feléjük, és elküldött, mert érezte, hogy a lelked magasabb szinten áll, nem vagy közéjük való.
14.
Kép: Arany láncszemek összekapaszkodva, az egyik láncszem kiszakad, kikerül onnan. A két mellette lévő szem próbál összekapcsolódni, de ez az egység mégsem olyan, mint korábban.
Jézus: Nektek engesztelőknek egységben kell lenni. Ha valaki kiszakad közületek, ez az egység megbomlik, és már nem úgy működik, mint azelőtt. Különösen olyankor, amikor egy fontos láncszem marad ki.
15.
Arról volt szó, hogy nemet kell mondani a kísértésnek, el kell kergetni a gonoszt.
Jézus: Ha jön a kísértés, pl: valami sértegetés, vagy igazságtalan megjegyzés alakjában, azonnal el kell zavarni a gonoszt, aki a sértegető mögött áll. Nem a rosszakaróra kell haragudni, hanem a gonoszra. Ugyanis, a rosszakaró csak eszköz, akit felhasznál az ördög, hogy megkísértsen, bűnre csábítson téged.
16.
Olvastam: Az erős lelkek köré gyűlnek a gyenge lelkek.
Jézus: A gyenge lelkek azért gyűlnek az erősek köré, mert érzik, hogy le vannak maradva, és fejlődni szeretnének. Egyedül képtelenek elszakadni a bűntől, és az erősektől várják ehhez a felvilágosítást és tanácsot. Másrészt azok a lelkek is gyengék, akiket a gonosz lélek folyton zaklat. Ők is szeretnek az erősek közelében lenni. Tele vannak félelemmel, és oltalmat, szabadulást várnak az erős lelkektől.
17.
Arról volt szó, hogy a gonosz lelkek kiket zaklatnak leginkább.
Érzés: A zaklatásnak is megvan az oka, az Úr a gonoszt használja fel eszközként a lélek formálására. Valakinek szüksége van a zaklatásra, máskülönben a lelke elbízna magát, vagy elaludna.
Jézus: Kérdezitek, hogy kiket zaklatnak leginkább a gonoszok. Először is, aki bűnben él. Másodszor, aki rengeteg lelket ment az engeszteléssel. Harmadszor, akinek meg akarja adni a földi vezeklést a tisztítóhely helyett. Negyedszer, aki belesüllyedt az ezotériába. Bizony van olyan, akinek szüksége van a zaklatásra. Olyannak, akinek súlyos adósságai vannak, és a gonoszt használom fel, hogy levezekelje azokat. Különben elkárhozna.
18.
Evangélium Máté szerint (16,15-19):
Jézus tovább kérdezte: "Hát ti kinek tartotok engem?" Simon Péter válaszolt: "Te vagy a Messiás, az élő Isten fia. " Erre Jézus azt mondta neki : "Boldog vagy Simon, János fia! Nem test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Mondom tehát neked: Te Péter vagy. Erre a sziklára építem Egyházamat és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyország kulcsait. Amit megkötsz a földön, megkötött lesz a mennyben is, és amit föloldasz a földön, a mennyben is föloldott lesz."
Gondolat: Péter apostolnak már eleve az volt a rendeltetése, hogy ő legyen az Egyház vezetője az Úr Jézus halála után. A többi apostol, mivel erről nem tudott, kérdezhették, hogy miért nem ők lettek kiválasztva, miért pont Péter apostol.
Kép: Felülről nézem az embereket a Földön, mint kis csillagocskákat. Amikor eljön az idő, és a lélek is megfelelő érettségi fokot ért el, az Isten által már előre beültetett dolgok a felszínre jönnek. Földi szemmel nézve ugyanezt: semmit nem látunk ebből a dologból, mert a tudatunk be van árnyékolva, nincs megadva nekünk az a látás, ahogyan Isten lát minket valójában, mi csak tapogatódzunk a homályban vagy a sötétben.
Gondolat: Így, tudatlanságunkból kifolyólag sokszor felmerül a kérdés bennünk, hogyhogy a másik lett kiválasztva erre vagy arra a feladatra.
Jézus: Időszerű kérdés ez az engesztelők között: miért pont ő, miért nem én. Aki ilyet kérdez, annál az alázat gyermekcipőben jár. Nem gondol arra, hogy Isten alapvető joga kiválasztani egyeseket a sok közül. Ő tudja, kit mire tud használni. Az így gondolkodó ember lelke károsul, mert megtelik irigységgel, rosszindulattal, és hiteltelennek nevezi az Én választott kicsinyeimet. A büntetése nem marad el.
19.
Az Úr kegyelmeiről volt szó, amit ad az embereknek.
Érzés: Mindenki csak az Úr egy eszköze, nem érdemek szerint kapjuk a kegyelmeket. Mindenki csak úgy tud növekedni lélekben a kegyelmek által, hogy magáévá is teszi azokat, és a szerint él. Az ember a kegyelmeket nem csak magának kapja, mint talentumot, hanem azért, hogy mások javára is váljon. Az Úr úgy osztogatja a kegyelmeket, hogy az adott lélek életkörülményeit is nézi, ki hogyan tudná a legjobban hasznosítani azokat.
Jézus: Drága engesztelőim, most hozzátok szólok. Soha ne büszkélkedjetek azokkal a kegyelmekkel, amit Én adtam, mert ingyen kaptátok, semmi köze az érdemeitekhez. Sőt, a bennetek lévő erények sem a ti érdemeitek. A Szentlélek ültette belétek. Tehát, dicsekedni bűn. A másik, amire szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy nem kell elájulni attól, ha valakiről azt halljátok, hogy tele van nagyobbnál nagyobb karizmákkal. Itt is azt mondom, nem az ő érdeme. Számon fogom kérni kegyelmet kapó gyermekeimtől, hogy elpazarolták-e az ajándékaimat, a talentumokat, vagy okosan hasznosították a mások és a saját lelkük részére. Minden gyermekem más és más ajándékot kap, olyat, ami neki testhez álló.
20.
Érzés: Ha az ember 2-3-szor mond valamit a másiknak, és nem fogadja el, felesleges tovább mondani, és hagyni kell, mert nem fogékony rá
Kép: Egy gömb, melyben csatornák vannak, melyek a felszínről haladnak a gömb közepe felé. A csatornák el vannak tömődve, el vannak záródva. A kívülről jövő hatás nem ér el a gömb közepéig, mert ellenállásba ütközik a tömődések, elzáródások miatt.
Jézus: A gömb egy olyan ember lelke, aki tele van ellenállással a pozitív dolgok, a tanításokkal szemben. Nem tudja befogadni, mert makacsul ragaszkodik megszokott bűneihez, vagy közömbösségéhez, hitetlenségéhez. Az ilyennel szemben nem kell a meggyőzés módszerét alkalmazni, hanem imádkozni kell érte, a tisztánlátásáért.
21.
Arról volt szó, hogy a latin fordításban „consummatum est” a „beteljesedett” szó felemésztődést jelent, amit az Úr Jézus akkor mondott, amikor a keresztfán haldoklott.
Kép: Az ember, mint egy gyertya, mely kicsi vagy nagy lánggal ég. Az életének ideje meg van határozva. Ha nagy lánggal ég, az összes viasz felemésztődik, de ha kis lánggal ég, egy idő után a gyertya kioltódhat, és a viaszból visszamarad.
Jézus: A beteljesedett szó latin változata a „felemésztődik”, csodálatosan ráillik az Én életemre, és halálomra. Valóban, a sok nagy áldozatommal egészen felemésztődtem értetek. Az Én követőimnek is fel kell emésztődni. A képen a gyertya a gyermekemet jelenti, amelyben a viasz az ő élete, a lángja pedig az áldozatai. A szabad akarata irányítja az áldozat nagyságát, és ha sok áldozatot hoz, lemondást, önmegtagadást, gyorsabban felemésztődik, és hamarabb találja magát ölelő karjaimban. Ha viszont idegenkedik az áldozatoktól, kicsi lánggal ég a gyertyája, akkor hosszú, girbe-görbe utakon jut el Hozzám, és Mennyei üdvössége sokkal alacsonyabb fokú lesz.
22.
Hang: Válaszd az életutamat.
Jézus: Azt akarom mondani, hogy kövess Engem kicsi lélek, vállald a szenvedések és áldozatok sokaságát, mert csak így tudlak gazdagon megjutalmazni. De ne csak a jutalomért tedd, hanem elsősorban Irántam érzett hálád és szereteted jeléül.
23.
Hang: A dicséret ajándéka ez benned.
Jézus: Az öröm, a béke, és a nyugalom érzete mind-mind nem más, mint az Én dicséretem a te hűségedért és fáradozásodért.
24.
Hang: Ez nekem kitüntetés.
Jézus: Hogy megválthattam a világot a kínszenvedésemmel és kínhalálommal, ez Nekem kitüntetés Atyámtól.
25.
Hang: Megszűnik benned ez létezni.
Jézus: Ha minden este megvizsgálod alaposan a lelkedet, megszűnnek benned azok a gyengeségeid, amit folyton, újra meg újra meg szoktál gyónni.
26.
Hang: Az újrateremtés korszaka ez benned.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: Életedben ez az a korszak, amelyben újjá alkotlak, kifinomítom, csiszolom a lelkedet.
27.
Arról volt szó, hogy kinek mit hogyan kell mondani, hogy ne sértődjön meg.
Kép: Egy nagy fekvő arany hasáb.
Jézus: A kíméletes, gyengéd bánásmód aranyat ér.
28.
Egy imatárssal elhatároztuk, elmondjuk közösen a 4 hagyományos rózsafüzért
Kép: Szűzanya balra fordulva nagyon mosolyog.
Kép: Arany fény.
Jézus: Édesanyám a közös imát nagyra értékeli. Különösen, amikor veszitek a fáradtságot, és az Ő rózsafűzéreit, mind a négyet elmondjátok. Ilyenkor ajkatokról 1-1 arany fény árad fölfelé, egybefonódik, és eljut Édesanyám Szívébe.