2013. május 9., csütörtök

1,3 milliós tartozás lett az ingyenes kirándulásos termékbemutatóból

Négy éve nem tud megszabadulni az adósságtól egy kiskunfélegyházi asszony, akit friss nyugdíjasként ingyenes kirándulásra invitáltak egy postai szórólapon.  A kirándulásról - ami termékbemutatóvá vált -, 600 ezer forintos adóssággal tért haza, ami mára már 1,3 millió forintra duzzadt...

Az egy napos kirándulás az Attila dombra szólt, de a résztvevőket ehelyett egy termékbemutatóra vitték. M. Mihályné – számtalan sorstársával együtt – mindössze néhány ezer forinttal indult el a kirándulásra. Mivel az utazásszervező cég tisztában volt azzal, hogy senki nem indul el egy ilyen kirándulásra ennyi készpénzzel, a helyszínen egy másik, szintén cseh tulajdonú pénzügyi társaság rögtön áruvásárlási kölcsönt nyújtott számukra, 45 százalékos kamattal. Az asszony ezért az összegért egy „csoda” tisztítógépet vásárolhatott. Ajándékba kapott mellé három fazekat, egy napernyőt, két bőröndöt, és egy késkészletet. A részletfizetés feltételeit csak később, postán küldték ki neki.
Az asszony elismerte a lapnak, hogy bedőlt az ügynökök csábító trükkjeinek: "jó páran megbolondultunk, elmezavarodott állapotba kerültünk. Délután öt órakor étlen-szomjan, bóvlikkal felpakolva jöttünk el a csárdából. De, olyan is volt, aki sírva, megalázva menekült ki a teremből".
A takarítógépet néhány nap múlva házhoz szállították neki, ahol 100 ezer forintot kellett kifizetnie. A gépről később – már reklamációs időn túl – derült ki, hogy működésképtelen. Amikor az asszony rádöbbent, hogy mekkora balek volt, rögtön a fogyasztóvédőkhöz fordult, de lekéste a nyolcnapos határidőt. Nem akarta kifizetni a fennmaradt közel 500 ezer forintot, de a hitelfolyósító cég beperelte. Mivel a csárdában aláírta a szerződést, a bíróság helyt adott a társaság követelésének.
Megegyezett a bankkal, hogy három havi részletben törleszt, de ezt végül a nyugdíjából nem tudta teljesíteni. Mivel letelt a féléves határidő, megjött a végrehajtó levele is. Kamatos kamattal most 1,3 millió forintra szaporodott a tartozása.
Az asszony elment a rendőrségre is, de ott is azt mondták neki: nem tehet semmit, hiszen senki nem kényszeríttette, hogy aláírja a szerződést. A végrehajtó tanácsára végül újra részletfizetést kért a cégtől.
(index)

Imádkozzunk együtt

Kedves Testvérek! A hírekből tudjuk, hogy Franciaországban az alsóház után a szenátus is jóváhagyta azt a törvényt, amely szerint az egyneműek is köthetnek házasságot, fogadhatnak örökbe gyermeket. Annak ellenére határoztak így a politikusok, hogy ezeket a döntéseket megelőzően a franciák hatalmas, milliós tömegeket felvonultató békés demonstrációkban tettek tanúságot a hagyományos házasság- és családeszményhez való ragaszkodásukról.
A francia családegyesületek � élen a százezernél több tagot számláló Francia Katolikus Családegyesülettel � most az alkotmánybírósághoz fordultak és május 25-ére egy minden eddiginél nagyobb tüntetést szerveznek. Ezzel együtt most közzétett felhívásukban hívnak minden jóakaratú embert, hogy csatlakozzék a francia püspöki kar tagjai által életre hívott "Imádkozunk együtt" című kezdeményezéshez. Imádságra és böjtre hívnak mindenkit, aki fontosnak érzi, hogy országában, Európában, vagy a világ bármely részén az élet- és családellenes erők meghátráljanak.

Kedves Testvérek!
A család, az élet és a házasság ügye nekünk, magyaroknak is fontos. Csatlakozzunk mi is francia testvéreinkhez, az ő küzdelmük a mi családjaink helyzetét is befolyásolja. Egyesülő Európánkban a házasság- és életbarát erőket is egyesítenünk kel. "Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik" (Róm 8,28). Vegyük fel az erőszakmentes harcot mi is, megfogadva az Úr tanácsát: "Tedd vissza a kardodat a helyére. Mert mindaz, aki kardot ragad, kard által vész el" (Mt 26, 52). XI. Pius pápával hisszük, hogy "hatalmas erőt képvisel az a hadsereg, amely kard helyett rózsafüzért tart a kezében." Vállaljuk az imádságot és a böjtöt, különösen péntekenként, legfőképpen pedig a nagy tüntetést megelőző május 24-i pénteken. A rózsafüzér imádkozásakor ajánljuk fel az egyes tizedeket
    1) Személyes megtérésünkért
    2) Családunkért
    3) Püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért
    4) Újságírókért és a rendőrökért
    5) Állami vezetőinkért és választott képviselőinkért
Az "Imádkozunk együtt" kezdeményezéshez csatlakozni személyesen a Tous en priere Déja 6996 participants ! francia nyelvű honlap Participer oldalán lehet. Itt lehet választani a böjt (le jeune), a rózsafüzér (le chapelet), a Jézus Szíve tisztelet (consécration au Coeur de Jesus) és egyéb személyes ima (d�autres moyens personels de priere) között is, a szervezők ajánlják valamennyi választását. A csatlakozókat Philippe Barbarin lyoni bíboros érsek köszönti.

Bíró László
az MKPK családreferens püspöke
a Magyar Katolikus Családegyesület

"Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!"Jézus: "Nagy jövő vár Anyám országára,
s általa az egész világ kegyelmet nyer."PÜNKÖSD KÖZELEDVÉN

Pünkösd közeledvén,
Boldogasszony léptének elébe,
s lángnyelvet fejünkről
szívünkre véve,
a csíki nyeregtől
szántói tövises keresztig -
Fényszóra egybegyűljetek!
Hírek jövének nyelveken,
s kirajzunk mi talpaló tanítványok,
sarunkra út porát gyűjteni,
nyelvünkre jófajta bort.
Mikor pedig látván láttuk,
s hallottuk szavát,
ujjunknak sebe megnyílt,
- óh, megannyi Tamások! -
nagy sietősen szétküldött minket,
fennszóval hívni az Isten országába
téged, téged, meg téged,
bizony mondom, ne késlekedjetek.
Az a sok nyelv, ami szól bennünk,
mind egyszeri, és egyszerre szól,
mégis mindenki érti,
akárhonnan jött.
Mi... szél, mi zúg a hajnal csendjében?
A Minden sóhaja ébreszt.
Mi... fény válik arannyá vállunkra ölteni?
Íme, felöveztettünk az útra.
Most már csak látni kell
Boldogasszonyt a kelő Nap sugarai közt
mosolyogva felénk lépni.

Amen.


Ferencváros, 2013. május 8.
Lengyel Károly