2011. szeptember 11., vasárnap

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Sohase fenyegessétek egymást az Én Nevemben…

2011. szeptember 10. szombat, 15:30
Drága szeretett leányom, ma arról beszélek veled, hogy milyen szükséges minden dologban engedelmeskedni Nekem. Leányom, ahhoz, hogy követőim méltók lehessenek szeretetemre és hűségemre, tisztelniük kell Atyám parancsait. Lehetséges, hogy időről-időre megbotlanak, mégis minden időben, törekedniük kell a szeretet törvényének követésére. Szeressétek egymást és helyezzétek felebarátaitok szükségleteit a saját szükségleteitek elé.

Mindazoknak, akik önmagukat követőimnek nevezik, nagyon óvatosnak kell lenniük abban, hogy Legszentebb Szavaimat hogyan terjesztik. Ha az arrogancia, és az öntelteség csapdájába esnek, vagy amikor az Én Nevemben másokat elítélnek, akkor nagyon megbántanak Engem. sohase fenyegessetek másokat olyan büntetésekkel, amelyeket (a ti véleményetek szerint) csak Tőlem várhatnak. Sohase mondjátok senkinek sem, hogy meg fogom büntetni őket, csak azért, mert haragot éreztek irántuk, legyen az bármilyen okból kifolyólag. Mert ha ezt teszitek, akkor vétkezni fogtok abban, hogy megtagadtok Engem, hiszen kiforgatjátok az igazságot, csakhogy az a saját elképzeléseiteknek megfeleljen. Sohase érezzétek másoknál különbnek magatokat, csak azért, mert megvan az az előnyötök, hogy ismeritek az igazságot.

Gyermekeim, Én minden gyermekemet szeretem, még akkor is, ha eltévednek és elkóborolnak. Imádkozzatok értük minden időben, ha igényt tartotok arra, hogy követőim lehessetek. Az igazságot prédikáljátok, minden eszközzel. Mindig meséljetek nekik gyermekeim iránti mély szeretetemről. De sohasem szabad elítéljétek őket. Sohase mondjátok másoknak, hogy bűneik miatt, vagy amelyeket ti bűnnek tartotok, meg lesznek Általam büntetve, mert ehhez nincs semmi jogotok.

A mai üzenetem egyszerű. Ha szerettek Engem, és ha a Nevemben beszéltek, akkor sohasem szabad önmagatokat felmagasztalnotok. Sohasem szabad a Nevemben megfenyegetni, vagy rágalmazni testvéreiteket.

Emlékezzetek mindig arra, hogy azért, mert követőim vagytok, éppen hitetek miatt lesztek a csaló célpontjai. Ezért óvatosak kell legyetek, hogy ne cselezzen ki benneteket azáltal, hogy vétkeztek testvéreitek ellen.

Maradjatok erősek, gyermekeim! Azért adom nektek ezt az üzenetet, hogy vezesselek, és hogy a helyes úton tartsalak benneteket, amely Felém vezet.

A ti szeretett Jézusotok,
Az emberiség Királya

Végjáték!

Eljött az ideje, hogy kimondjuk, a "király" meztelen, csakhogy itt nem királyokról, hanem azoknak titulált csalókról van szó, vagyis kiderült az állam, ez esetben a Gyurcsány, Bajnai, Orbán-kormányok, és Simor András jegybankelnök összeesküvése, Magyarország lakosságának, a privatizációkon kívüli ismételt megkárosítására, kifosztására. Ez azok számára is egyértelművé kell, hogy váljon, akik még mindig hinnének nekik! A pénteki Lázár-bejelentés, miszerint a svájci-frank "alapú devizahitelek" 180, az euró alapú hitelek 250,-Ft-on végtörleszthetők, sokakat megdöbbentett, és a bejelentés érdekes gondolatokat ébreszt. Főleg olyan megvilágításban, hogy a PSZÁF elnöke, Szász Károly, és az MNB a GDP-ért "aggódik", ami önmagában nem lenne baj, de felvetődik a kérdés, mi köze a devizahiteleknek a GDP-hez? Erre az összefüggésre még a későbbiekben kitérünk...
A PSZÁF elnöke szerint, a 90 napon túli hiteltartozás összege 744 milliárd forint, a GDP 2,6-2,7 százaléka, ebből a devizahitelesek tartozása 371 milliárd forint, a GDP 1,2 százaléka. A határozatképtelen PSZÁF ülésen elhangzottak szerint, a pénzügyi közvetítőrendszer csak a (csalással, megtévesztéssel) megkötött hitelszerződések betartásával maradhat működőképes!
Mint tudjuk, olyan, hogy "Magyar Bankrendszer", nem létezik! Valamennyi Magyarországon kirendeltséget üzemeltető bank, külföldi érdekeltségű bankcsoportok tulajdonában van. Ez alól csak az OTP kivétel "elvileg", bár a 2009. év végi 400 milliárdos "megsegítő" csomag, és a 2010-ben "realizálódó" 150 milliárdos extraprofit elosztása is megér egy bankfelülvizsgálatot!
A magyar bankok közé természetesen nem szabad besorolni az MNB-t, mivel Orbán, 2001-ben eladta az ország pénzkiadási jogát, és ezzel az MNB alapvető feladatát is, az árstabilitás fenntartási, a pénzügyi rendszer stabilitásának biztosítási, és a devizatartalékok kezelési jogaival együtt!
A csak nevében magyar MNB, közvetlen "felettese" az EKB (Európai Központi Bank). Simor András, a jegybank elnöke is pénzrendszeri összeomlást vizionál, ha a deviza alapú hitelcsalások bírósági rendezésre kerülnek.

"A bankok úgy tesznek, mintha ők vettek volna fel svájci frankot a kölcsönzések kielégítésére, de erről szó sincs. 2008 novemberéig a bankok kötelező tartalékrátája 5 % volt. Ez azt jelenti, hogy a rendelkezésükre álló tényleges pénzeszköz húsz-szorosát kölcsönözhetik ki. Minden 5 forint tényleges pénz mellett 95 forint virtuális pénzt is kölcsönadhatnak. Az állampolgárok csőbehúzása olyan jól sikerült, hogy a bankoknak 2008 végére likviditási gondjaik lettek, vagyis túlkölcsönözték magukat. A „likviditás” ugyanis azt jelenti, mennyi szabad tőkéje van a banknak, olyan szabad tőke, amit kikölcsönözhet. És akkor tegyük hozzá, hogy ennek a „szabad” tőkének 95 százaléka virtuális, nem létező. A világgazdaság begyűrűző válságára hivatkozva a MNB a kötelező tartalékrátát lecsökkentette egy nevetséges 2 százalékra, (jegyezzük meg, hogy „békeidőben” a nyugati bankok kötelező tartalékrátája általában 10 %) lehetővé téve, hogy a bankok további virtuális forintokat kölcsönözzenek ki, természetesen CHF alapon. A Magyar Nemzeti Bank, Simor András vezetésével kiszolgáltatta a magyar népet a nemzetközi finánctőkének. [a legújabb WikiLeaks feltárás szerint ő táviratozta az USA-ba, hogy „a magyarok tanulják meg, nincs ingyen vacsora, nem kell megmenteni az eladósodottakat"]"
Simor utóbbi kijelentése, egy velejéig romlott, igen aljas, gátlástalan "ember"(?) kijelentése!
"Tekintettel arra, hogy mind a forintalapú, mind pedig a valutaalapú hitelezések esetén a bankok ténylegesen forintot és csakis forintot kölcsönöztek ki, az égvilágon semmi se indokolta, hogy a valutalapú hitelek esetén jelentősen kisebb kamatlábat számoljon fel. Logikusan feltételezhető tehát, hogy az alacsonyabb kamatláb egyetlen célja a kölcsönért folyamodók lépre csalása volt. Az nem várható el a széles lakosságtól, hogy komoly pénzügyi ismeretekkel rendelkezzen. Borítékolni lehetett, ha havi 38 és 98 ezer forintos törlesztő részlet között választhat, akkor a 38-at fogja választani, mert neki a CHF alap nem jelent semmit, hiszen ez csak kvázi CHF, a valóságban a svájci franknak semmi közre nem volt a hitelügylethez. Nem vetem tehát el a sulykot, ha a csalás bűntettének alapos gyanújával élek. A Btk. 318. § (1) bekezdés így rendelkezik: „Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, és ezzel kárt okoz, csalást követ el.A CHF alapú hitelek esetében mind a három kitétel megvalósult. A bankok részéről jogtalan volt a haszonszerzés, az ügyfeleket tévedésbe ejtették, és ezzel nekik igen jelentős kárt okoztak. A büntetőeljárás szükségességén kívül polgári peres eljárásban lehetséges a hitelszerződések semmissé nyilváníttatása, hivatkozással a csalásra."

A helyzet viszont nem ilyen "egyszerű"! A magyar lakosságot többszörösen is megkárosították, mivel az EKB-nak évi 1000 milliárd feletti összeget kell fizetnünk (1200-1600 milliárd), hogy kiadhassuk a saját pénzünket. Eltekintve a már befizetett hiteltörlesztésektől, a deviza-alapú hitelek több, mint 5300 milliárdot tesznek ki jelenleg, és ehhez hozzá kell adni a pénzkiadási jog eladása miatti EKB-nak fizetett tetemes költséget is, amit már az egész ország lakosságával fizettetnek meg, így mindenki érintett!
Amikor a banki csalás kérdése először felvetődött, néhány összefüggést legtöbbünk nem vett figyelemebe! Azt, hogy a svájci bankrendszer bedöntését (felvásárlását) 2009. szeptemberében indították, és 2010. első negyedévében jelentette be a Svájci Jegybank, hogy nem tudja tovább korrigálni a svájci-frank emelkedését. A hazai bank-csalás szereplői, tovább növelve a hitelcsalás áldozatainak terheit, a 2008-2009-es svájci-frank árfolyam-emelkedését, a jegybanki alapkamat csökkentéssel korrigálni igyekvő svájci bankrendszer törvény által előírt kötelező korrekcióját sem alkalmazták, hanem kb. 10,5%-ra emelték az ügyleti kamatot az átlag 6,8%-ról, amikor vagy szinten kellett volna tartani törlesztő részleteket - vagy miután a svájci jegybank több alkalommal is csökkentette a jegybanki alapkamatot, ezzel korrigálva az árfolyam-növekedést - csökkenteni!
Mivel a CHF hitelezés ténye fel sem merül (20 milliárd feletti svjáci-frank vásárlását kellene igazolni a 2008-2009-ben 5-2% likviditási fedezettel rendelkező bankoknak), már nem egyszerű BTK és PTK szintű, magyar bíróságokon kezelendő jogi kérdésről van szó, hanem részben a Hágai -és Starsbourgi Nemzetközi Bíróságok jogkörébe tartozik, más részben a Magyarország lakosságára, és nem utolsó sorban az EU-ra és az ENSZ-re is!
Európában, az EU tagállamai közül egyikben sem teheti meg egyetlen ilyen mértékű csaláson ért kormány sem, hogy ne kelljen lemondania, és bíróság elé állnia, a csalás társtetteseivel együtt! Izlandon hasonló okok miatt börtönözték be, a csaló bankvezetőket, és a kormány tagjait (ill. ettől kevesebbért)!

/Tulok/

Imalánc együtt, Isten dicsőségére 2011. 09. 15-én este 9-10 óráig

Kedves Testvérem!
Ha körülnézünk nyitott szemmel a világban, láthatjuk, hogy a Sátán igen ügyesen tartja kézben a gazdasági vezetők és a politikusok nagy részét. A médián keresztül nagyon kifinomult módszerekkel igyekszik befolyásolni, irányítani az embereket. A sátáni világ szorításával szemben kizárólag Istenbe kapaszkodva tudunk talpon maradni. Ezért – bízva a Szűzanya megígért végső győzelmében – kérnünk kell Isten hathatós kegyelmét az emberek és azon keresztül a világ megjavulásához, Isten felé fordulásához.
Most az imádságban való összefogásra kérem minden erre nyitott szívű keresztény testvéremet, hogy felekezeti hovatartozástól függetlenül a lelkek megmentésére, Istennek a sok-sok istenkáromlás miatti engesztelésére szánjuk rá időnket, itt, a Kárpát-medence területén, egyszerre, egy időpontban, egy imaláncot alkotva!
Ki-ki saját anyanyelvén imádkozzon, engeszteljen, egyben tudva azt, hogy a Kárpát-medencében ugyanebben az időpontban a többi népcsoport tagjai is vele együtt imádkoznak, a több száz éves közös hazánkért, a lelkek felemelkedéséért, a világért.
Ez a nap a Katolikus Egyházban a Fájdalmas Szűzanya ünnepe, melyen a Szűzanya hét fájdalmára és együttérző szeretetére emlékezünk. Bízom benne, hogy ez a kezdeményezés a Kárpát-medence népeinek összefogását és a további engesztelést erősíti szívünkben. A gyűlölködés a Sátántól való, a szeretetben való összefogás pedig Istentől. Tartozzunk inkább Istenhez, akkor csodálatos jövő vár ránk, még akkor is, ha ez időnként kilátástalannak, értelmetlennek látszik!
Az imaórában a rózsafüzér imádkozására hívunk mindenkit, mert ebben az imádságban a Biblia szavainak ismételgetése mellett Jézus életéről tudunk elmélkedni. Hangsúlyozottan kérünk mindenkit, hogy ebből az alkalomból külön figyeljünk oda, hogy minden Üdvözlégybe mondjuk bele a titkot és igyekezzünk odafigyelve elmélkedni az adott titok minket megérintő gondolatain. (Ehhez külön kívánatos, hogy olvassunk fel egy-egy rövid gondolatébresztő anyagot minden tized előtt.)
Aki nem szeretne rózsafüzért imádkozni, annak javasoljuk, hogy ugyanebben az időben a Bibliából olvasson részleteket Jézus Krisztus keresztútjáról, Krisztus hét szaváról, illetve keresztről történő levételéről, és elmélkedjen az olvasottak felett. Fontos, hogy pontosan ebben az órában egyesüljünk közösségi vagy egyéni imádságban minél többen a Kárpát-medencében: 2011. 09. 15-én 2100-kor (Romániában és Ukrajnában 2200-kor) kezdve, legalább fél órán át. Figyeljünk az időpontra, hiszen a közös imának mindig nagyobb az ereje, mint a magányosnak! (Fatimában Lucia nővér évtizedeken át minden nap este 9-kor imádkozott Magyarországért, Pannónia népeiért, ezért választottuk a 9 órát.)
Nem az a lényeg ebben a közös imádságban, hogy melyikünk melyik keresztény közösséghez tartozik. Az a legfontosabb, hogy nyitott szívvel forduljunk Istenhez a Sátán elleni küzdelem égi segítségét kérve, közösségben könyörögve sok száz éves hazánk és a világ megmentéséért.
A Szűzanya azt kérte Szőkefalván és Medjugorje-ban, hogy szívből, szívvel imádkozzunk! Igyekezzünk ennek eleget tenni, és ne csak ésszel legyünk keresztények, hanem nyissuk meg szívünket is. Hiszen „csak a szívével lát tisztán az ember” – olvashatjuk a „Kis herceg”-ben. Ezt erősíti meg a Szűzanya is üzeneteiben. Nyissuk meg szívünket és vágyódjunk az isteni kegyelem látogatására! Az Isten alkalmas időben és alkalmas módon, de biztos, hogy meg fog látogatni minket, ha erre szívből kérjük Őt, vagy segítőit, a Szűzanyát, a szent angyalokat, a szenteket.
Cselekedjünk, fogjunk össze, engeszteljünk, és ne adjuk fel, tartsunk ki minden nehézség ellenére is!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jánossy Gábor
Stella Maris Alapítvány, 1539 Bp., Pf. 638., www.tengernekcsillaga.hu

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/aktualis/imalanc-egyuett-isten-dicssegere-2011-09-15-en-este-9-10-oraig