2020. május 10., vasárnap

3500 rendőr vette körbe Fatimát


A fatimai kegyhelyre kemény őrizetet rendeltek el, hogy megakadályozzák a zarándokok bejutását a jelenések évfordulóján - tudtuk meg egy médiariportból.

A műveletben 3500 rendőr vesz részt és két fázisban kerül megvalósításra. Május 12-ig a rendőrök megakadályozzák a kegyhelyhez való hozzáférést és a környező területeken való parkolást, valamint azt javasolják a zarándokoknak, hogy menjenek haza.

A legösszetettebb szakasz a jelenések napjain lesz (május 12. és 13.). Ekkor lovas rendőrök fognak járőrözni, valamint rendőrkutyákkal is rendszeresen végigjárják a területet, hogy megvédjék a kegyhelyet a zarándokoktól.

A kegyhelyhez vezető összes utat be fogják zárni. Aljustrel, a három kis pásztor faluja (Lucia, Francisco and Jacinta), Valinhos (az augusztusi jelenés helye), valamint a keresztút szintén tiltás alá kerül.

https://gloria.tv/post/wTpcdzeUTmEv3simX7Wa8ZwwM

Uram, a Téged dicsőítő szenvedély maradjon meg ereimben, és növekedjen bennem a mohó szomjúság, melyet azért keltettél a lelkemben, hogy ismertté tegyem Szent Nevedet!Tanítás előtti ima

Jöjj el, Szentlélek Úristen,
igazság és szeretet Lelke,
adj nekünk jó lelket,
kedvet, szorgalmat és kitartást
ahhoz a munkához, amelyre meghívtál!
Világosítsd meg értelmünket,
hogy a természetben és az emberi életben
fölfedezzük a Teremtő Atya nagy szándékait!
Növelj és alakíts bennünket,
hogy egész életünkben alkalmasak legyünk
az igazság szolgálatára,
és így kiérdemeljük az örök élet jutalmát
Krisztus, a mi Urunk által! Amen.

Tanítás utáni ima

Urunk, Jézus Krisztus,
Te vagy az Út, amelyen járnunk kell,
az Igazság, amelyet keresve keresünk,
az Élet, amely egyetlen boldogságunk.
Hálát adunk mindenért,
amit ma kaptunk tőled.
Áldd meg egyházunkat, hazánkat,
szüleinket és tanárainkat!
Segíts továbbra is,
hogy úgy szeressük egymást és minden embert,
ahogy tanítványaidhoz illik!
Add, hogy eredményeink és kudarcaink
egyformán Hozzád vezessenek.
Te pedig vezess minket Atyádhoz,
akit Veled és Általad dicsérünk
most és mindörökké. Amen.

Uram, a Téged dicsőítő szenvedély maradjon meg ereimben, és növekedjen bennem a mohó szomjúság, melyet azért keltettél a lelkemben, hogy ismertté tegyem Szent Nevedet!
Játszik és énekel : Mesterné Bálint Katalin Hangmérnök: Molnár László

Így lopta el Németh Sándor az ATV-t a Hit Gyülekezetétől

 

A Hit Gyülékezetét vezető Németh Sándor egy trükkel a saját nevére íratta a gyülekezet többmilliárdos vagyonának többségi (60 százalékos) tulajdonát amelyet a felekezet gyűjtött össze – áll a nagy sikerű Fesz Van című könyv folytatásában,  a “Fesz Lesz – Kézikönyv kezdő szabadulóknak ” című könyvben dokumentumokkal (lásd alább), ami miatt főhet Németh Sándor feje.

A félreértések elkerülése végett, a Szent Korona Rádió nem azt tartja a legnagyobb gondnak Németh Sándor kapcsán, hogy egy személyben dönt és ő egy diktátor, hanem az, hogy egy nagyon sötét szektaszerű képződményt vezet a kereszténység nevében, ami a magyar társadalomra is veszélyes. Továbbá az is nagyon sötét, hogy ő tényleg megvalósította a judeokereszténységet, hiszen a keresztény vallást teljes mértékben a zsidóságnak rendeli alá és teszi ezt egy bevett egyházként, hiszen akkora politikai lobbierővel bír, hogy neki ez is sikerülhetett. A könyv elvileg erről is szól, legalábbis a Youtube-ra feltöltött reklám ezt is ígéri.

Az Amerikai Népszava cikkét változatlanul közöljük (akik lehet, hogy baloldaliak, de a Hit Gyülivel szembeni harcukban számos tényt közölnek):

Németh Sándor vezető lelkész megkárosította saját gyülekezetét, amikor a Hit Gyülekezete ATV-ben levő többmilliárdos többségi tulajdonát a saját nevére játszotta át – derül ki Bartus László “Fesz lesz – Kézikönyv kezdő szabadulóknak” című most megjelent könyvéből. Az ATV és az ingatlan, amelyben az ATV működik, teljes egészében a Hit Gyülekezete tulajdona volt, mindent a gyülekezet pénzéből, a hívők adományaiból vásároltak, építettek és újítottak fel. Miután a költségeket kifizette a Hit Gyülekezete, Németh Sándor egy trükkel a saját nevére íratta a többmilliárdos vagyon többségi (60 százalékos) tulajdonát.

Minderről a Hit Gyülekezete tagjai semmit nem tudnak, holott a konstrukció lényege az, hogy Németh Sándor kilopta a Hit Gyülekezete vagyonát, a közösség vagyona az ő személyes tulajdona lett. Ez a papírokon formálisan törvényesnek látszó akció könnyen lehet, hogy köztörvényes bűncselekménynek, lopásnak minősül. Németh Sándor ugyanis a gyülekezet vagyonvesztését szándékosan a saját javára követte el, amelyet azért tudott megtenni, mert a gyülekezet érdekeit képviselő cég ügyvezetője a saját lánya, Németh Alexandra. A család tagjai összejátszottak és Németh Sándor személyes vagyonává tették a gyülekezet vagyonát.

A Fesz lesz című könyv lépésről lépésre, papírokkal dokumentálva mutatja be a műveletet, amelyről eddig semmi nem jelent meg a nyilvánosságban. Kezdetben minden a Hit Gyülekezete tulajdona, a Hit Gyülekezete cégeinek befektetése volt. A trükk lényege az, hogy a gyülekezet tulajdonában levő egyik cég, amely az ATV épületének tulajdonosa, a Hadar Gold Kft., szisztematikusan emelte a tulajdonrészét a cégekben, amíg mindennek a többségi tulajdonosa lett. Majd a Hadar Gold Kft.-ben megjelent egy ismeretlen liechtensteini offshore cég, amely a semmiből elkezdte emelni a tulajdoni hányadát a gyülekezetet képviselő Új Spirit Kft. kárára, s amikor kialakult a liechtentseini offshore cég 60 százalékos többségi tulajdona, az offshore cég helyét egyszerűen átvette Németh Sándor magánszemély.

Az offshore cég eltűnt, Németh Sándor pedig maradt, mint mindennek a többségi tulajdonosa. Az Új Spirit Kft. ügyvezetője Németh Sándor lánya, Németh (férjezett nevén Kauzál) Alexandra, aki engedte, hogy a mindent birtokló Hadar Gold Kft.-ben a liechtensteini offshore cég többségi tulajdonossá váljon a gyülekezet kárára. Hozzájárult a több részletben végrehajtott tőkeemelésekhez, miközben a gyülekezet apportja ugyanannyi maradt, így egyre inkább kisebbségi tulajdonossá vált, egy “ismeretlen” offshore cég kárára. Egyértelmű, hogy a liechtensteini offshore cég mögött már Németh Sándor állt. Ez a cég volt a trójai faló, a falóban pedig Németh Sándor ült.

Nyilvánvalóan összejátszás történt, előre kigondolt terv szerint zajlott minden. Ez akkor derült ki, amikor 2019. március 29-én megjelent Németh Sándor és átvette az “ismeretlen” liechtensetini offshore cég tulajdonrészét, és ezzel egycsapásra az egész cégbirodalom (benne a többmilliárdot érő ATV épülete és az ATV) 60 százalékos többségi tulajdonosa lett. A tulajdon megszerzésére azt követően került sor, hogy a Hit Gyülekezete mindent megvásárolt, kifizetett, fejlesztett és felújított, s minden tehermentes lett. Németh Sándor mindent kifizettetett a Hit Gyülekezetével, majd beült a “készbe”, s átvette az egészet (annak többségi tulajdonát).

Az előzményekből is világos, hogy erre a tulajdonosváltásra semmi szükség nem volt. Az Új Spirit Kft. alaptőkéje is háromszorosa annak, amennyivel Németh Sándor a lichtensteini offshore cég beiktatásával többségi tulajdonos lett. Az ATV túl volt a nehezén, a Hit Gyülekezete nem szorult a liechtensteini cég “tőkeinjekciójára”, miután korábban is másfélmilliárd forintos hitelt kapott a CIB Banktól az ATV épületének fedezetére. A liechtentseini cég mögött nem ismeretlen kívülálló állt, hanem minden bizonnyal maga Németh Sándor, aki egy idő után kilépett a rejtekhelyéről, és a nevére íratta a többségi tulajdont. Ehhez az is hozzátartozik, hogy ez a trükk megismételhető a Hit Park és a Hit Csarnok esetében is: semmi más nem kell hozzá, csak az, hogy a Hadar Gold Kft. csendben többségi tulajdont szerezzen a tulajdonos cégben, ami a Hit Gyülekezete tulajdona. Németh Sándor bármikor megszerezheti a Hit Csarnokot is, és a saját nevére írathatja.

Mindezt csak úgy tehette meg, hogy a Hit Gyülekezete érdekeit senki nem védte vele szemben, mert a Hit Gyülekezete cégét a lánya vezette, aki azt csinálta, amit az apja mondott neki. A Hit Gyülekezetében nincs fékek és ellensúlyok rendszere. Tényleges hatalommal és jogkörrel felruházott testületek nem léteznek, nincs senki, aki ellenőrizhetné vagy számon kérhetné Németh Sándort. Németh Sándor kizárólagos hatalmat birtokol, egyszemélyi vezető, diktátor, aki a tulajdonának tekinti a Hit Gyülekezetét, a közösség pénzét és vagyonát, amelynek nagy részét most már a nevére is íratta. Teológiát gyártott abból, hogy őt senki nem számoltathatja el.

A Hit Gyülekezete jogi személy, bevett egyház, amelynek vagyona a közösség vagyona, nem Németh Sándoré. Ha a református egyházban vagy az evangélikus egyházban egy lelkész titokban az egyház vagyonának a többségi tulajdonát a saját nevére íratja, összejátszva az egyház cégét képviselő lányával, azt másnap a rendőrök vezetőszáron viszik el, és azonnal letartóztatásba helyezik. Ez ugyanis lopás, még akkor is, ha trükkösen lepapírozták. Ez csalás, és a lényege az, hogy a gyülekezet vagyona Németh Sándor magánvagyona lett.

A tulajdonrészt Németh Sándor 272 millió forint törzsbetéttel szerezte meg, így lett a többmilliárdot érő épület és az ATV többségi tulajdonosa, de a 272 millió forint is a Hit Gyülekezetéből származik, mert Németh Sándornak más forrásból származó jövedelme nincs. Tudomásunk szerint nem nyert a lottón sem. Az egy nagy kérdés, hogy egy lelkésznek miből lehet annyi pénze, hogy a több milliárdot érő háza, a gyerekei háza mellett még 272 millió forintot üzleti vállalkozásba fektessen, amivel tulajdonképpen saját gyülekezetét túrja ki a nyereségből.

A könyv ugyanis bemutatta azt is, hogy míg a Hit Gyülekezete cége évek óta veszteséges, addig Németh Sándor cége folyamatosan nyereséges és öt év alatt többszáz millió forintos veszteséget okozott a Hit Gyülekezetének, miközben ő keresett rajta. De a Hit Gyülekezetében ezt senki nem vizsgálja. Kérdés, hogyan lehet legálisan egy lelkésznek annyi pénze, hogy ha a látható vagyonának a forrását keressük, akkor harminc éve minimum havi tízmillió forintot kellett kivennie a gyülekezetből, ha nem költött semmire. Vajon egy vagyonvizsgálat alapján mekkora adót kellett volna az elmúlt harminc évben fizetnie, s abból mennyit fizetett, ha milliárdos palotája mellett még 300 millió forinttal vállalkozik?

A Fesz lesz című könyvben Bartus László ezt a vagyonszerzési folyamatot cégpapírokkal, jegyzőkönyvekkel bizonyítva lépésről lépésre levezeti. Annak alapján a Hit Gyülekezete vezető testületének, ha lenne ilyen, Németh Sándor és lánya ellen azonnal büntetőfeljelentést kellene tennie nagy vagyoni értékre elkövetett sikkasztás, lopás és csalás gyanújával. Vélhetően ezt hiába indítványozná a Hit Gyülekezete bármely tagja, mert a gyülekezetet hivatalosan maga a “tolvaj”, Németh Sándor képviseli, és a gyülekezet nevében más nem járhat el. Ez egy ugyanolyan rendszer, mint az általa támogatott Orbán-rendszer.

A Fesz lesz című könyv a járvány miatt először e-könyv formájában jelent meg, és ezen a linken vásárolható meg. A könyv videoelőzetese itt látható. A könyv internetes oldala, amely részleteket is tartalmaz a könyvből, ezen a címen érhető el. A könyvnek a szerző amerikai cége, az Olivia Media and Publishing Corporation a kiadója.

Itt alul látható Németh Sándor szerény lelkészi fizetésből épült palotája. Ilyen Amerikában is csak a hollywood-i sztároknak és a világ leggazdagabb embereinek van. Ezen felül van a lányának egy hasonló (plusz a többi gyerek), ezen kívül az ATV-ben levő többmilliárd forint értékű ingatlan és a televíziós csatorna. A ház alatt látható néhány dokumentum, amelyek a könyv és a cikk állításait bizonyítják.

(A Népszava nyomán VNL – Szent Korona Rádió)

Itt van az "szentostya bár"


A német bottropi Szent József plébánia "krízis bizottsága" úgy döntött, hogy május 10-től ismét tartanak eucharisztiát.

A "higiéniai szabályok" követése végett fadeszkákat készítettek, melyekbe mélyedéseket ejtve teszik rá a szentostyákat.

A hívőknek maszkot kell viselni, valamint saját könyveikből énekelhetnek csak.

Az eseményen való részvétel feltétele egy telefonos regisztráció, mely csak bizonyos napokban, bizonyos időben üzemel.

A plébániai tanács vezetője, Roberto Giavarra elmondta a NeuesRuhrWort.de lapnak május 10-én, hogy a hívők reakciója "nem az, amire számítottak".

https://gloria.tv/post/geUZ9RkkCR2K1nJKekvb1RCsh

Az igazságot végre egy református lelkész meri kimondani nyíltan az Egyházban. És a katolikusság???