2012. október 27., szombat

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Meg fogják kérdőjelezni és elemezni fogják Szavamat, nehogy szörnyű hibát kövessenek el

2012. október 26., péntek, 11:06
Drága szeretett leányom, oly sok munkát kell még megtenniük Követőimnek, annak érdekében, hogy a Föld megtisztuljon a fertőzéstől, amely mint egy takaró terül szét sok ember fölött, akik nem hisznek Istenben.
Oly sokan vándorolnak a világban, anélkül, hogy valamilyen irányérzékük lenne. Üresek a lelki érzésektől és nem ismerik Isten Szeretetét. Ezek azok a lelkek, akikre vágyom, és akiket szeretnék átölelni az Igazsággal.
Nektek, Követőim, oda kell mennetek hozzájuk és el kell mondanotok nekik, hogy Én, Jézus Krisztus, az Emberfia, a Messiás, hamarosan jönni fogok. Nekik tudniuk kell, hogy nem lesznek félredobva, mert éppen ti vagytok az a nemzedék, akikért ebben az időben eljövök.
Sokan mások, akik lelkileg tudatában vannak Isten létezésének, kíváncsiak lesznek, de tétovázni fognak Üzeneteim elfogadásában.
Mások, akik hirdetik Szavamat és jámbor Keresztények, óvatosak lesznek, és csak lassan fogják elfogadni mindazt, amit mondok.
Meg fogják kérdőjelezni és elemezni fogják Szavamat, nehogy szörnyű hibát kövessenek el.
Aztán ott lesz a papság a Keresztény Egyházakban, akik felállnak majd és válaszolnak hívásomra. Egyesek gyorsan fognak válaszolni, mert ők érezni fogják a Szeretetemet, amint Üzeneteim olvasásakor az áthullámzik ereiken.
Mások azonnali hívásnak fogják érezni a Szentlélek általi Ajándékom miatt, melyet Szent Szavam tartalmaz. Egyesek óvatosabbak lesznek, mint mások, de idővel ezek száma milliókra növekszik.
Ezért kell nektek, Követőimnek, kitartanotok. Bár a kezdetben sokan el fognak utasítani benneteket az Én Nevemben, ez azonban megváltozik majd. Amikor az Igazságot széles körben megismerik és szívélyesen elfogadják, akkor felkeresnek majd benneteket. Szavamat szeretettel és tisztelettel fogják kezelni, még akkor is, ha ezek a lelkek közben szenvedni fognak.
Nem számít, hogy Szavammal szemben mennyi ellenállás lesz, mert Küldetésem nem fog kudarcot vallani.
Viseljétek el az ilyen ellentmondásokat. Fogadjátok el az ilyen gyalázkodásokat, melyeket ezen Üzenetek miatt kimérnek rátok.
Ez várható, amikor Isten Szava kiárad a Földre. Azok, akik sötétségben vannak, nem fogják elfogadni Szavamat, mert zavarni fogja életüket.
Ez arra készteti őket, hogy újraértékeljék a hitüket, amellyel nem akarnak majd szembesülni.
Az, hogy elfogadják Szavamat, azt jelentené, hogy meg kellene változtatniuk szokásaikat. Ők, sajnos nem kívánják megváltoztatni szokásaikat, mert ez nem vonzó számukra.
Én nem fogok nyugodni addig, ameddig az Igazságra meg nem nyitom a szemüket. Elvárom azt is tőletek, Követőim, hogy ne álljatok meg, még mielőtt annyi ember, amennyi csak lehetséges egyként egyesülhet Isten Szemében.

Jézusotok

Azok, akik megalázzák a neked adott Szavamat leányom, csontig érő kínzó fájdalommal hasítanak Belém
2012. október 26. péntek, 18:00
Drága szeretett leányom, Királyságom a Földön nemsokára valósággá válik.
Szeretett, Örök Atyám által oly régóta megígért Új Királyság, Új Paradicsom a legnagyobb ajándék.
Az Új Királyságom megértésének titka, a Getszemáni kertben történt Szenvedésem misztériumában rejlik. Amikor Atyám előtt a fájdalomtól sírva földre borultam, az a jövőbeli lelkek elvesztéséért volt, akik a kereszten hozott Áldozatom ellenére is a Pokol tűzében égnének.
Megaláztatásom Poncius Pilátus keze által nem a nyilvános megvetés miatt volt fájdalmas Számomra, hanem azért, mert tudtam, hogy ugyanezek a lelkek elvesznének Számomra. És így a szomorúság könnyeit sírtam, amint azt figyeltem, ahogy a Sátán megtévesztette őket, egy olyan gonosz erő, melyet nem láthattak, de aki létezésük minden szálát megfertőzte.
Amikor aggódottnak látsz Engem, leányom, akkor ennek jó oka van. Mert azokért a lelkekért is sírok, akik megvetést szórnak ezekre az üzenetekre. Ők nincsenek a Velem való teljes egység állapotában. Büszkeségük, arroganciájuk bűne miatt, a tudás és az alázat hiánya miatt sértegetik Szavamat.
Aztán megpróbálják megakadályozni azoknak a szívét, akiket szeretnék elérni, abban, hogy elfogadják Szent Szavamat.
Értük is sírok, mert nem ismerik tetteik következményeinek súlyosságát, amikor elárulják Igaz Szavamat, amint az bemutatásra kerül ebben az időben Isten minden egyes gyermekének.
Oly sok lélek fog elveszni, akiket azok tevékenységei fosztanak meg Szavamtól, akik azt mondják, hogy Engem képviselnek a világban.
Éppúgy szenvedek ma is, mint akkor, amikor szörnyű kínszenvedést viseltem el azoknak a gúnyolódásaival való szembesülésekor, akik Poncius Pilátus arany trónja mellett álltak. A fájdalom melyet elviselek, rajtad keresztül leányom, ma sem más, mint akkor volt.
Azok, akik megalázzák a neked adott Szavamat leányom, csontig érő kínzó fájdalommal hasítanak Belém.
Az utolsó szeget szenvedő Lelkemen keresztül verték be, miközben Én még egyszer megpróbálom megmenteni az emberiséget a pusztulástól.
Imádkozzatok, hogy Atyámat – Irgalmasságán keresztül – az ilyen lelkek (legalább) tolerálják, akik – a csaló keze által – arra törekszenek, hogy Isten Szavát szétmarcangolják.
Gyermekeim, legyetek óvatosak azokkal szemben, akik hevesen támadják Szavamat, melyet ezeken az Üzeneteken keresztül adok.

Jézusotok

Római Riport - 2012.10.27.