2007. szeptember 25., kedd

Medjugorjei üzenetek 2007. szeptember

2007. szeptember 2.
„Drága gyermekek! Ezekben az időkben, Isten jeleinek az idején, ne féljetek, mert veletek vagyok. Isten hatalmas szeretete küld hozzátok, hogy az üdvösségre vezesselek benneteket. Adjátok nekem a böjt és ima által megtisztult, egyszerű szíveteket. Egyedül szívetek egyszerűségében van az üdvösségetek. Veletek leszek, és vezetlek benneteket. Köszönöm!”

2007. szeptember 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy a legforróbb szeretettől lángoljon szívetek a Megfeszített iránt, és ne feledjétek, hogy irántatok való szeretetből adta oda az életét azért, hogy üdvözüljetek. Gyermekeim, elmélkedjetek és imádkozzatok, hogy a szívetek megnyíljon Isten szeretete előtt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

2007. szeptember 10., hétfő

Francis Arinze bíboros az áldoztatás szabályairól

Részlet Francis Arinze bíboros egy 2007-es előadása utáni kérdés-válasz szegmensből. Arinze bíboros az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusa volt 2002-2008 között

2007. szeptember 7., péntek

2007. - A felebaráti szeretet éve - “Ami jót vagy rosszat teszünk felebarátunknak, azt Jézusnak tesszük!” 2007. szeptember 6.

5. Elsőcsütörtök Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból: elmélkedjük át az Úr Jézus búcsúbeszédét! (Jn. 14. 15. 16. 17. fejezetek)
Havi mottó: “Aki szeret Engem… annak kinyilatkoztatom Magamat!” (Jn. 14, 21)
Közös imaszándék: ebben a hónapban, együtt könyörgünk engesztelő közösségünk szenttéválásáért!
Konkrét feladatunk: hálánk jeléül, Jézus Öt Szent Sebe rózsafüzérét ajánljuk fel az ‘Egység Karizmájáért’ és Jézus Öt Szent Sebe engesztelő közösség elterjedéséért!
Szentlélek Isten tanítása, 2007 szeptemberében
“Szeretteim! Most, felhívom a figyelmeteket arra, hogy abban az időben vagytok, amikor a szolgáló legénység elfoglalja a helyét, azon a ‘Nagy Szellemi Hajón’, ami az ‘Egység és a Remény Hajója’! Én, a Szentlélek Isten vezetem ezt a ‘Nagy Hajót’ a bűn nélküli, ‘Új Világ’ felé. A ‘Nagy Hajón’ van a helyük mindazoknak - bármilyen ranggal is rendelkeznek - akik szolgálni akarják az embertársaikat. Mindazok, akik elfogadják az Én Vezetésemet, a ‘Nagy Hajón’ fel fogják ismerni a helyüket és a feladatkörüket.
Kik juthatnak el közületek az Új Világba?
Már 20 éve kértem szolgáló lányomtól, hogy ajánlja fel akaratát a mennyei Atyának. Ez a legfontosabb feltétele annak, hogy meg tudjátok tenni Isten Akaratát. Ezt várom a ‘Nagy Hajó’ legénységétől is, másképpen emberi akaratuk vezeti őket, még a szolgálatban is. Sokan felajánlják az életüket Istennek és mégis a saját akaratukat teszik. Az Isten utáni vágy is szükséges ahhoz, hogy keressétek és megtegyétek Isten reátok vonatkozó Akaratát! Az Ő Akarata az, hogy tartsátok meg a főparancsolatot: ‘Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből’ (Mt. 22, 37). Az egyszerű gyermeklelkület is tetszik a mennyei Atyának, mert semmi, ami hamis nem juthat be az Új Világba. Akik szívből megteszik Atyám Akaratát, azoknak ‘felfedi Magát’ és isteni élményben részesíti őket. Ha mindazokat, amit kérek tőletek megteszitek, akkor be fogtok kerülni az ‘Új Világba’, amely nagyon közel van hozzátok.
Mária, amikor az elmúlt hónap elsőszombatján megjelent Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén és elfoglalta a helyét Jézussal együtt, az Ő ‘Házukban’, azt mondta nektek: Övéinek, az Ő Családjának tart titeket, ezután is fog tanítani és felkészít benneteket Jézus visszajövetelére.
Ezelőtt 20 évvel kaptátok a karizmát Csíksomlyón, a keresztút XIII-ik állomásánál.
Mária visszakapta Jézus Szent Testét, amely Tőle származott. Ekkor hullatta Mária Szent Könnyeit, Jézus összetört, véres Szent Testére. Amikor Mária Szent Könnyei találkoztak Jézus Szent Vérével, akkor lett Mária Jézusnak Társa a Megváltásban. Mária, újra felkínálja az emberiségnek - az Egység Karizmája által is - Jézus Szent Testét az Oltáriszentségben, azért, hogy imádjátok Őt mindaddig, amíg Jézus vissza nem tér újra a Földre. Tudnotok kell, ti jelenleg az utolsó időben vagytok! A Szentháromság hegyén, egy kicsi harang, az isteni Irgalmasság órájában - minden nap délután 3 órakor - veletek együtt, felkiált a mennyei Atyához, azért, hogy Irgalmazzon az egész emberiségnek. Biztosak lehettek abban, segélykiáltásotok, Istennél az Égben, meghallgatásra talál!
Kérjétek mindennap II. János Pál pápa közbenjárását! Ő, nagyon sokat tud segíteni nektek az Égből, hogy megvalósuljon a hierarchia és a karizma egysége, azért, hogy ezáltal az Egyház megújuljon.
Kérlek benneteket, legyetek türelmesek, mert minden, ami Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén üzenetként elhangzott, az elébb vagy utóbb meg fog valósulni!
Megáldalak benneteket a türelem lelkületével!”
Házi feladat szeptemberre:
“ÚGY SZERESSÜK AZ ISTENT KÉRÉSEI MEGTARTÁSÁVAL, HOGY ISTENI ÉLMÉNYBEN RÉSZESÍTHESSEN BENNÜNKET!”
Előretekintés októberre
Októberben, Novemberben és Decemberben a Szentháromságot fogjuk dicsőíteni a Teremtésért, a Megváltásért és a Megszentelésért!
Októberben, a mennyei Atyát fogjuk dicsőíteni, mondva: ‘Dicsőség Neked Atyám, hála Neked Atyám mindenért, különösen Végtelen Szeretetedért!’
Konkrét feladatunk lesz: megköszönjük saját szavainkkal a mennyei Atyának, hogy Végtelen Szeretetből az Ő Képére és Hasonlatosságára teremtett meg minket!