2008. március 8., szombat

2008 – A KIENGESZTELŐDÉS ÉVE – MÁRCIUS

Krisztus nevében kérlek titeket, engesztelődjetek ki Istennel és egymással!”
11. Engesztelő imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át Szt. Lukács evangéliumából Jézus szenvedését, halálát és feltámadását! (Lukács, fejezetek: 18-29).
Havi mottó: „Teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcseit!” (Lk. 3, 8)
Közös imaszándék: azért ajánljuk fel az engesztelő imáinkat, hogy a bűnbánat szentsége által minél többen engesztelődjenek ki a Föltámadt Krisztussal!
Konkrét feladatunk: Húsvétig, a kilencedben, azután hétfőn – szerdán – pénteken, a Feltámadt Krisztus iránti szeretetből egy konkrét önmegtagadást ajánlunk fel (lemondhatunk: húsról, TV-ről, édességről, világi zenéről-szórakozásról, kávéról,…)!!! Ami ártalmas a testi-lelki egészségünkre, arról Isten segítségével végleg le akarunk mondani (káros üdítők, túlzott italozás, cigaretta, romboló filmek…).
•   A Szentlélek Isten tanítása, 2008 márciusában
„Szeretteim! Jelenleg a bűnbánatról, a Húsvétról és a vallásról akarok beszélni nektek.
Biztos észrevettétek azt, hogy szinte minden egyes üzenetben elhangzott felétek a meghívás a bűnbánatra! Felhívom a figyelmeteket arra, ha a bűnbánatotok nem párosul az életetek jó irányú megváltozásával, akkor az csak gyümölcstelen önvádaskodás marad. Jézus, amikor a Földön járt, beszélt a zsidóknak, egy terméketlen fügefáról, amelynek igaz, hogy dús levelei voltak, de gyümölcstelen volt. Jézus, amikor ezt látta, várt türelmesen! Ő, amikor észrevette, hogy évek multán se hozott gyümölcsöt a fügefa, megátkozta azt az apostolai szeme előtt és az egy pillanat alatt kiszáradt. Jézus, ezzel a tettével mutatott rá arra, hogy így fognak járni mindazok, akik nem termik a bűnbánat méltó gyümölcseit.
Ma, újra felszólítalak benneteket, hogy teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcseit – életetek jó irányú megváltozásával – ugyanúgy, mint a ninivei emberek, Jónás próféta felszólítására.
El se tudjátok képzelni milyen nagy fájdalmat okoznak Nekem a keresztények azzal, hogy még most se ünneplik egy időben a Húsvétot, Jézus dicsőséges feltámadását. Most megkérdem tőletek: miért fontosabb számotokra az ’emberi hagyomány’, mint az Én, személyes, egységre való felszólításom? Mondjátok, végre mikor szüntetitek meg a világban azt a botrányt, mintha Jézus más-más időpontban halt volna meg és támadt volna fel?
Ha imádkoztok és tesztek valamit az egységes Húsvét megvalósulásáért, számíthattok az igazi békére a Földön!!!
Azt is tudnotok kell, hogy Jézus csak egy, az Oltáriszentségen, Márián és Péteren alapuló vallást hozott létre a Földön. Egyes emberek, ezt az egy vallást szabdalták szét a maguk emberi ízlése szerint. Így jöttek létre a történelem folyamán az emberi alapítású vallások egymás ellen és egymás fölé helyezkedve.
Jézus, még mielőtt visszatér a Földre, általatok akarja vissza állítani a ’Szeretet Vallását’, ami valamikor kezdetben volt.
Kérlek benneteket, legyetek az utolsó időben, a Szeretet Apostolai: gyümölcsöző bűnbánatotokkal, a Húsvét ünnepének az egységesítésével és a ’Szeretet Vallásának’ a megvalósításával!
Ezáltal váltok Jézus igazi munkatársaivá!!!
Megáldalak benneteket a gyümölcsöző bűnbánat lelkületével!!!”
Házi feladat márciusra:
„FELTÁMADT KRISZTUSOM SEGITS, HOGY A BŰNBÁNAT SZENTSÉGE ÁLTAL NECSAK MEGKÖNNYEBBÜLNI, HANEM ELSŐSORBAN MEGVÁLTOZNI AKARJAK!”
Előretekintés áprilisra:
Közös imaszándék lesz: megköszönjük a Feltámadt Krisztusnak, hogy oly sokszor megbocsátotta a bűneinket, begyógyította a lelki sebeinket és feloldozott a megkötözöttségeinkből!!!
Konkrét feladatunk lesz: elmegyünk a temetőbe és ott, szeretteink sírja mellett elimádkozzuk a ’Hiszek egy Istenben…’ imát, különösen tudatosan mondjuk: „Hiszem a test feltámadását!!!”