2013. július 18., csütörtök

Egy nagyszerű példa

Az öt Vas megyei települést ellátó Aigner Géza plébános, szembesülve a falvakat sújtó gazdasági, népesedési, kulturális nehézségekkel, olyan programokat indított, melyek – a falusi lakosság önbecsülését emelve – képesek megteremteni az élő, a teremtett világ megőrzéséért munkálkodó közösséget. A felelős életszemléletről beszélgettünk a lelkipásztorral.
– Milyen népesedési adatokkal rendelkeznek az szolgálatához tartozó települések?

– Répcelak a legnagyobb települése a plébániának: ott 2500, Uraiújfaluban 900 a lakosok száma. Csánigon 340 ember él. Ezeken a településeken mintegy 50-50 százalék a katolikusok és az evangélikusok aránya. A zömében katolikus Nicken 500, az ugyancsak katolikus Vámoscsaládon 230 ember lakik. Iskola egyedül Répcelakon van, 16 településről jár oda a mintegy 300 gyerek. Mindenütt nagyon alacsony a gyermekszám. A vámoscsaládi 11 általános iskolásból három fiú van, ők egy focicsapatot sem tudnak alkotni. Nehéz körülmények között él Nick is; súlyos hat év van mögötte. Csődeljárást indítottak a település ellen, az önkormányzatnak nem volt lehetősége bármilyen fejlesztést, programot nyújtani. Így színfolt minden, amit a plébánia és az öntevékeny helyi egyesületek kínálnak. 29 általános iskolás korú gyermek él itt, de az iskola régóta megszűnt.

– Milyen úton indult el, amikor négy évvel ezelőtt a plébániára helyezték?

– Hosszú folyamat kezdődött négy évvel ezelőtt. A plébánia tulajdonához tartozott a két egykori katolikus iskola üres épülete, a 25 éve üresen álló nicki paplak, a nagy kertek. Minden nagyon rossz állapotban volt. Még az udvarra is alig lehetett bejönni. Nem tudtam elképzelni, hogy mindez veszendőbe menjen, hogy ne legyen értéke, értelme. Úgy éreztem, ebben is feladatom van, hiszen a falusi emberhez is ezen az úton jutok el, és mindenképpen nagy feladat ma a élet fenntartása vidéken. Megerősítette az elképzelést Böjte Csaba atya a Mi ügyünk című könyvében bemutatott Szent István-terv. Összefogással, a hívek segítségével elindult a munka.

– Milyen lépésekben történt a terület visszahódítása?

– Az első évben a kertet tisztítottuk meg. Igyekeztünk megmenteni, amit lehetett. A következő évben gyümölcsfákat ültettünk, a harmadik évben a fűszerkertet. Az idei a negyedik év. Augusztusban és ősszel – a gyerekek örömére – eper és málna telepítésére készülünk. Volt gémeskút: helyre kellett állítani a kútágast és a gémet. Most nagyon élvezetes onnan öntözni. A növényszaporításban az alanynevelés a következő elgondolás, és a legnagyobb, talán plafoncél, az oltás, szemzés elsajátítása. Ide jó lenne eljutni. Gyümölcsfáinkon már tavaly volt termés. Azt is együtt dolgozzuk fel. Van befőző napunk. Az időközben felújított kemencében sütünk, aszalunk. Nagy sikere van a teakészítésnek. Ragaszkodtunk, hozzá, hogy – a hét napjaira gondolva – legalább hét féle szárított növényünk, alapanyagunk legyen. Ezekből állítunk össze különböző teakeverékeket, amit szinte minden rendezvényünkön kínálunk.
– A kemencés konyhát a régi népi élet használati tárgyai díszítik.
– Mindjárt a kezdeteknél a kemencés helyiség helyreállítását kezdtük meg. A falubeliek elhozták a régi, szebbnél szebb használati eszközöket, szőtteseket. Mindenki érezte: ezeknek itt a helye, nem otthon a padláson. Így megmenthető a nagyszülői örökség. Folyamatosan tart ma is a gyűjtés, mindig kerül elő valami. Ezek által a gyerekek és vendégeink megismerhetik a természetközeli élet gondosan elkészített eszközeit. Egyedi tárgyak ezek, múltunkról beszélnek. Tervezzük, hogy könyvben megjelentetjük az időseink lejegyezett visszaemlékezéseit. Úgy gondolom, ezzel is bekapcsolódunk a teremtésvédelem sürgető feladatába. Ezzel is figyelünk saját értékeinkre, hiszen ezt más nem teszi meg helyettünk.
– Ezzel felelős életszemléletre tanítanak. Hogyan adható át ez a fiatalságnak?
– Körülöttünk vannak a kertben termett és feldolgozott termények. A polcokon befőttek, savanyúságok, teák, szörpök, aszalt gyümölcsök veszik körül őket. Szinte minden összejövetelen megvendégeljük a jelenlévőket. Azon vagyunk, hogy a gyerekeknek is „fájjon a szíve”: a  termény nem pusztulhat el, el kell juttatni az asztalig. Mindenféle módon próbáljuk felkelteni az érdeklődést. A közelmúltban salátakészítő versenyt tartottunk: kertből kerestek terményeket, hozzá a fűszereket. Kitartásra, tudatosságra, türelemre van szükség. „Otthon nem csináljuk” – mondják a gyerekek. „Nem baj, azért most segíts!” a válasz. Minden gyereknek van gyümölcsfája, ott a táblán a neve, arról kell gondoskodnia. Ezer apró lépés – vissza kell tanítani ezeket a folyamatokat. El kell találni, mikor és hogyan. Keveset adagolva, de következetesen. Ha sokszor találkozik vele, ha az élmény vissza-visszatér, belenő a gyerek. Így jobban átadható. A cél, hogy nyújtsunk sok pozitív tapasztalatot.
– Van, aki megmutatja az ehhez szükséges tudást? Mennyire él a gazdálkodás hagyománya a falvaiban?
– A faluban szerencsére élnek még az egyes munkák mesterei, és van még kollektív tudás, hogy mit hogyan kell végezni. Az eltevéskor édesanyámhoz is sok terményt vittem, kértem, ő tegye el a régóta gyakorolt eljárással, tartósítószer nélkül. Sajnos nem sokan foglalkoznak gazdálkodással. Kedv- és időhiány áll első helyen az okok között. Szerintem a kedven lehet segíteni, nehezebb tényező az idő. A jó példa nagyon fontos. Az elmúlt évben termett közel 300 kilogramm paradicsomunk. A helyiek tanácsára ezt gyakran a fűszerkert friss bazsalikomjával kínáltuk. Nagyon ízlett mindenkinek. A recepteket, az elkészítési módokat így adjuk tovább egymásnak.
– Óriási a megművelt terület, rengeteg a termény. Hogyan győzik ezt a sok munkát?
– Sokat kell azért tenni, hogy az élet megmaradjon a falvakban. Az időseknek vállalásán múlik, hogy meglegyen egy gyerekprogram. Örömmel tapasztalom: soha nem mondanak nemet, sőt örömüket lelik benne. Minden faluban van 15–20 segítő felnőtt. Csoportba osztva ők végzik munkát. Van, ahol hétfőnként délelőtt kapálnak, este részt vesznek a szentmisén és az egyházközségi gyűlésen. Itt már saját terménnyel, teával látjuk egymást vendégül. A kertgondozásban a természetességre törekszünk. Keressük az őshonos fajtákat, nem agyon nemesített fát ültetünk, hanem magról keltet. Ezek kevesebb gondozást igényelnek, ellenállóbbak. Legyen kisebb a barack, de ne pusztuljon el öt év alatt a fa. Egyre jobban megjelenik az emberek gondolkodásában, hogy a kánya pottyantott, magról kelt növény; a régi fajtákból szaporított a jó. Egyre nagyobb a becsületük, egyre többen térnek vissza hozzájuk. Kevesebb gondozást igényelnek, a permetezés hiányában kevesebb méreganyag kerül beléjük.
– Elkezdték a nicki plébánia épületének felújítását is.
– Igen, minden évben teszünk egy kis lépést ez ügyben is. Már vagy egy kislakás az érkező vendégeknek, és felújítjuk a konyhát, kialakítottunk egy kiállítóteret a régi liturgikus eszközöknek, miseruháknak. Tervünk, hogy megmentjük az iskola 200 éves épületét. Úgy érezzük, hozzátartozik a faluképhez, és egy funkcióbővítő fejlesztéssel megmaradna. Itt örökségvédelmi közösségi házat nyitnánk, az udvaron sátorozási lehetőséget teremtenénk az ehhez szükséges vizesblokkal. Olyan funkciót kapna az épület, ami a jövő szempontjából fontos. Talán a település lakóiban lévő akarat áthidalja a nehézségeket. A szükség azt kívánja, hogy mindent közösen kell tenni.
– A pasztorációt hogyan segíti ez a munka?
– Összefonódik a kettő. Jó pénzből munkásokkal, alkalmazottakkal sokkal szebb kerteket lehetne csinálni. A gyerekeket is ki lehetne tiltani, nehogy valami kárt tegyenek. De éppen ellenkező a cél: hogy megtanulják, sokoldalúvá, a természetben, a világban elboldogulóvá váljanak, és a templom közelében legyenek. Együtt legyünk, valami olyat tegyünk, ami része a falusi életnek. Átéljük a sorsunkért, a tulajdonunkért, a világért való felelősségünket. Szinte hetenként hirdetek valamit a szentmiséken: most tuskót szedünk, gereblyézünk, befőzünk. A munka közben lehetőség van a találkozásra, beszélgetésre, s közben közösség alakul. Programjainknak igyekszünk olyat választani, ami kapcsolódik a mindennapi tevékenységünkhöz, saját értékeinkhez.
– Mire tanít a gazdálkodás?
– Aki kerttel foglalkozik, annak meg kell ismerni az élővilág törvényszerűségeit. A természet önálló életet él, sokszor alkalmazkodni kell hozzá. Ha az idén valamiből jó termés volt, meg kell becsülni, mert lehet, hogy jövőre semmi nem lesz. Alázatot, alkalmazkodást kíván, nem mehetünk neki öntörvényűen a természetnek, a világnak. A természet ritmusát érdemes követnünk. Most nyáron például sokkal nagyobb energiát igényelne, hogy tiszta felültet kapjunk, mint ősszel, amikor a vegetáció leáll. Tavasszal viszont azzal dolgozik nekünk a természet, hogy ami addig kopár volt, kizöldül. Akkor kell a növekedésre alapozni. Mindez figyelmezteti az embert, éljen a természet adottságai szerint. Értékes, életközeli dolgokra tanít. Így jön létre fokozatosan az a felelős életszemlélet, mely az Isten által teremtett harmonikus világ megőrzésének és életfeltételeink megmentésének alapja.
Trauttwein Éva/Magyar Kurír

Kormánydöntés született arról,hogy megépülhet az Engesztelő Kápolna, a Normafánál,a Szent Anna réten

KOMLÓSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. július 18., csütörtök 16:41
Köszönetnyilvánítás Orbán Viktor
Miniszterelnök Úr és Kormánya részére
Budapest


Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Hálásan köszönjük, hogy a Kormány az 1443/2013. (VII. 16.) számú határozatában a Normafa Park kiemelt beruházás koncepciójáról és az azzal összefüggő feladatokról döntött.
Köszönjük, hogy a Nemzet Engesztelő Kápolnájának ügyét is szem előtt tartják.
A kápolna a nemzeti összefogás és engesztelés szimbóluma, amelyet elődeink a magyar hősök emlékére és a Világ Királynője tiszteletére kezdtek el építeni.
Tartozunk annyival a jeltelen sírban nyugvó hőseinknek, hogy ez a kápolna megépüljön.
„A felépülő fogadalmi kápolna Budapest sportoló és kiránduló társadalmának lelki gondozását is szolgálni hivatott.”

Kívánok sok sikert a további munkájukhoz, továbbra is állunk rendelkezésére a kápolnával kapcsolatos ügyekben való együttműködéshez.

Komlóska, 2013. július 18.

Tisztelettel:

Köteles László
Világ Királynője Engesztelő Mozgalom elnöke
Komlóska polgármestere
*


A Kormány 1443/2013. (VII. 16.) Korm. határozata
a Normafa Park kiemelt beruházás koncepciójáról és az azzal összefüggő feladatokról
A Kormány Budapest Fővaros Önkormányzata és Budapest Fővaros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban:
építtető) szándékával összhangban
1. egyetért a Normafa Park fejlesztési koncepciójával, a Budapest XII. kerület Normafa történelmi sportterületen
a rekreáció, a sport és a turisztika igényeit szolgáló park kialakításával;
2. a szabadtéri sportolás, a rekreáció és a turizmus feltételei megteremtése érdekében alapvetően a következő
építmények építését, felújítását, illetve tevékenységek végzését tartja szükségesnek:
a) sípályák és az azokhoz kapcsolódó drótpályák és hóágyúrendszer,
b) szánkópályák,
c) kerékpárút,
d) játszótér és erdei tornapálya,
e) hegyi (downhill) kerékpárpálya,
f ) hegyi futópálya,
g) nyári bobpálya,
h) fogadó épület építése,
i) síklubházak építése,
j) engesztelő kápolna építése,
k) felszín alatti víztározó kialakítása a hóágyúrendszerhez,
l) parkolók építése,
m) közműfejlesztés,
n) a közvilágítási rendszer kialakítása,
o) a megközelítési utak fejlesztése, és lehetőség szerint egyirányúsírása,
p) az Erzsébet-kilátóhoz vezető útvonal felújítása és
q) történelmi épületek és területek hasznosítása;
3. elrendeli, hogy a Normafa Parkról szóló törvény tervezetében biztosítani kell a terület beépítési paramétereinek
meghatározása során a 2. pontban meghatározott rendeltetések elhelyezését, valamint a vendéglátó és
szállásférőhelyek – kiemelten a Fácános – felújításának lehetőséget, továbbá meg kell határozni a történelmi
sportterület lehatárolásának és közpark jellegű működtetésének feltételeit;
Felelős: belügyminiszter
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2013. július 31.
4. felkéri Budapest Fővaros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzatot, hogy a 3. pont szerinti törvény elfogadását
követően gondoskodjon a Normafa Park kiemelt beruházással érintett területre vonatkozó helyi építési szabályzat
módosításáról;
5. egyetért azzal, hogy a Normafa Park építményei kiemelt beruházásként valósuljanak meg és elrendeli
a beruházással összefüggő hatósági ügyek kiemelt üggyé nyilvánításáról szóló előterjesztés Kormány részére
történő benyújtását;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2013. július 31.
6. szükségesnek tartja, hogy a Normafa Park működése a közösségi közlekedés igénybevételén alapuljon, ezért
középtávon meg kell oldani a terület kötött pályás közlekedési eszközökkel (fogaskerekű vasúttal és villamossal)
való megközelíthetőségét a forgalmasabb fővárosi közlekedési csomópontoktól;
7. felkéri az építtetőt, hogy gondoskodjon
a) a Normafa Park létrehozását és működtetését alátámasztó megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítéséről,
b) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció és Natura 2000 hatásbecslés elkészítéséről,
c) a Normafa Park egységes megjelenését biztosító tájépítészeti és építészeti pályázat előkészítéséről és
lebonyolításáról és
d) a lakosság tájékoztatásáról;
8. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 7. pontban foglalt feladatokhoz szükséges pénzügyi forrásokat
biztosítsa az építtető számara a 2013. évi központi költségvetés terhére bruttó 95 millió forint, a 2014. évi központi
költségvetés tervezése során bruttó 620 millió forint értekben, továbbá a 2015. évtől következően a központi
költségvetés tervezése során legyen figyelemmel a Normafa Park kiemelt beruházás megvalósításához szükséges
pénzügyi források biztosítására;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2013. augusztus 31., illetve folyamatosan
9. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálja meg a Normafa Park kiemelt jelentőségű beruházás
megvalósításához szükséges pénzügyi források biztosításának lehetőségét a 2014–2020 közötti európai uniós
fejlesztési források tekintetében.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatosan
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Kormánydöntés született arról, hogy megépülhet az Engesztelő Kápolna a Normafánál Szent Anna réten. Ez egy nagyon fontos lépés a kápolna felépülése, és az engesztelés szent ügye szempontjából. Az eddigi lépések sikerét is elsősorban az imádnak tulajdonítjuk és a jó csapatmunkának, amely kialakult a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom és a Világ Királynője Alapítvány között. http://www.vilagkiralynoje.hu/
A további akadályok elhárulásáért, Nemzetünkért, Vezetőinkért, Közösségeinkért, Családunkért a kormánydöntés örömére és a Nagy Magyar Engesztelés további sikeres megvalósítása reményében a mai napon, Szent Joakim és Szent Anna ünnepén kezdjük el egy kilencedet!
Bevezető ima minden nap:
Égi Királynőnk és Anyánk! Gyermeki bizalommal és szerető lélekkel közeledünk Szeplőtelen anyai Szívedhez, hogy erőnkhöz mérten dicsérjünk, magasztaljunk, és közbenjárásodat kérjük. Csekély hódolatunkat egyesítjük azzal a dicsérettel, amellyel Téged a boldog angyali Karok, minden szentek a mennyben és hű szolgáid a földön buzgalommal magasztalnak. Egyesítjük mindenekelőtt azzal az egyedülálló dicsérettel, amellyel Téged a Legszentebb Háromság megtisztel. Téged dicsőítenek, Isten kiválasztott Leánya, Mátkája, Isten Anyja. Ne feledkezz meg rólunk, akik Hozzád sóhajtozunk, és nagy bizalommal kiáltunk e siralom völgyéből. Eszközöld ki Istentől számunkra azokat a kegyelmeket, amelyeket e kilencedben kérünk.
Első nap
Ó Mária Szeplőtelen tisztaságban ragyogó Szíve! Te vagy a legszebb virág Isten virágos kertjében. Te vagy az a csodálatos Édenkert, amelyet a bűn soha, soha nem kerített hatalmába. Eszközöld ki nekünk ezt a kegyelmet, hogy mi is, miként Te magad, Isten megbántását, még a legcsekélyebbet is minden erőnkkel kerüljük.
Üdvözlégy Mária …
Litánia Mária Szeplőtelen Szívéről:
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten, irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk!
Mária Szíve, az Isten Szívének mintájára alkotott Szív – könyörögj értünk!
Mária Szíve, a Szeplőtelenül Fogantatottnak Szíve – könyörögj értünk!
Mária Szíve, a Szent lélek méltó lakhelye – könyörögj értünk!
Mária Szíve, az örök Bölcsesség Anyjának Szíve – könyörögj értünk!
Mária Szíve, a szép Szeretet Anyjának Szíve – könyörögj értünk!
Mária Szíve, az Isteni Ige Anyjának Szíve – könyörögj értünk!
Mária Szíve, a halálnál is erősebb Szív a szeretetben – könyörögj értünk!
Mária Szíve, a fájdalmak tőreivel átdöfött Szív,
Mária Szíve, a kereszt alatt Jézussal egyesült, megfeszített Szív – könyörögj értünk!
Mária Szíve, Jézus Szívének képmása – könyörögj értünk!
Mária Szíve, Jézus Szívének gyönyörűsége – könyörögj értünk!
Mária Szíve, a szentség kincsesháza – könyörögj értünk!
Mária Szíve, a minden kegyelem Közvetítőjének Szíve – könyörögj értünk!
Mária Szíve, bűnösök menedéke – könyörögj értünk!
Mária Szíve, szomorkodók erőssége – könyörögj értünk!
Mária Szíve, elhagyatottak vigasztalója – könyörögj értünk!
Mária Szíve, csüggedők felemelője – könyörögj értünk!
Mária Szíve, üldözöttek menedéke és bátorítója – könyörögj értünk!
Mária Szíve, haldoklók reménye – könyörögj értünk!
Mária Szíve, a szorongatottak mentsvára – könyörögj értünk!
Mária Szíve, az Egyház védelme a sötétség ereje elleni harcban – könyörögj értünk!
Mária Szíve, az okosság lakhelye, amely minden tévtanítást szertefoszlat – könyörögj értünk!
Mária Szíve, az egész világ Királynőjének dicsőséges Szíve – könyörögj értünk!
Mária Szíve, Anyánk Szíve – könyörögj értünk!
Mária Szíve, minden dicséretre méltó Szíve – könyörögj értünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!
Imádkozz érettünk, Istennek Szent Anyja, hogy az isteni Tűz, amely a Te Szívedet kimondhatatlanul betöltötte, a mi szívünket is lángra gyújtsa!
Könyörögjünk! Mindenható örök Isten! Te a Boldogságos Szűz Mária Szívében a Szentlélek méltó lakhelyét készítetted el, add meg nekünk és mindenkinek – aki Mária Szeplőtelen Szívét tiszteli –, a kegyelmet, hogy Hozzá mindig hasonlóbbakká váljunk. Kérjük ezt Krisztus, a mi Urunk által.
Amen
Imafüzér a Világ Győzelmes Királynője tiszteletére
A keresztnél:
Itt függ a mi hitünk, a mi reményünk, a mi szeretetünk, életünk, üdvösségünk és győzelmünk! Üdvözlégy… (háromszor)
A nagy szemeknél:
Dicsőség az Atyának, dicsőség a Fiúnak, dicsőség a Szentléleknek, a
Szeplőtelen Szűz, a Világ Győzelmes Királynője által, most és mindörökkön-örökké. Amen. Alleluja! Ave Maria!
A kis szemeknél:
Szűz Mária, Világ Győzelmes Királynője, most mutasd meg hatalmadat!
A végén háromszor:
Szent, szent, szent a seregek Ura és Istene, telve van az Ég és Föld az Ő dicsőségével! Áldott, ki az Úr nevében jő! Dicséret, hála, szeretet és dicsőség legyen Néked, Istenünk, hogy a Világ Győzelmes Királynőjét adtad minékünk!
Mondd napjában többször minden óraütésre, harangszóra:
Ave Maria!
Éljen a világ Királynője!
Győzelmes Nagyasszony, Világ Királynője,
Légy engeszteléssel, Hazánk megmentője!
Az eredeti adakozási felhívást tartalmazó röpirat szövege, amelyet Mindszenty írt alá, a következő közléssel: ”Akaratom, hogy a magyar engesztelésnek szentély épüljön”:
Építsük fel az engesztelő kápolnát!
A nehéz viszonyok csak még sürgetőbbé teszik, hogy népünk jövőjéért áldozatot hozzunk Istennek, aki egyedül segíthet. Ezért épülnek fogadalmi szentélyeink a legsúlyosabb időkben. A háború alatt tettük le az alapkövét, most pedig Bíboros Főpásztorunk 1947. május 8-án ismét elindította az engesztelő kápolna felépítését szolgáló mozgalmat. Hogy a megbántott Isten kegyesen fogadja népünkért a Szűzanyának felajánlott fogadalmunkat, tartsunk őszinte bűnbánatot, küzdjünk a tömegbűnök ellen (misemulasztás, káromkodás, paráznaság, válás, bimbózó élet ellen merénylet, gyűlölködés, könyörtelen szívűség, gondoskodjunk az ifjúság tiszta, krisztusi életéről, imádkozzuk naponta a rózsafüzért. De vonjunk is meg valamit magunktól és adakozzunk szívesen az engesztelés oltárára! Aki Istennek ad, a legjobb kamatra ad! Ajánljuk fel távollevő, vagy elhunyt szeretteinkért is. Rendezzünk előadásokat egyesületeink által, terjesszük az eszmét ismerőseink között!

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Ti nem tudtok igazán követni Engem anélkül, hogy ne viselnétek el a Kereszt fájdalmát


Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Ti nem tudtok igazán követni Engem anélkül, hogy ne viselnétek el a Kereszt fájdalmát

Bocsa József: Hasonlóvá válni a Szentháromság Személyeihez, tanulni tőlük

Eddig a Szentháromságról mint egységről volt szó. A Szentháromság személyei, az Atya, a Fiú és a Szentlélek külön személyes kapcsolatba is akarnak lépni velünk. Be akarnak vonni minket abba a szeretetközösségbe, amelyben ők élnek. Közölni akarják velünk a saját tulajdonságaikat, és az egymással való kapcsolatukra is meg akarnak tanítani minket. Lelkigyakorlatunknak ebben az elmélkedésében az Atya a Fiú és a Szentlélek velünk való kapcsolatáról lesz szó. Mivel közülük Jézus lett emberré, Róla van a legtöbb ismeretünk. Az Engesztelők Lapja Lelkiélet rovatában szereplő üzenetekben is róla esik a legtöbb szó. A Jézussal való kapcsolatunkat majd a következő elmélkedés tartalmazza.
A mi otthonunk a Szentháromság szeret közösségében, a Szentháromság kebelén van. Sosem szabad elhagynunk ezt az otthont. A Mennyei Atyáról Jézus mondja, hogy régit és újat hoz elő kincstárából (Mt 13,52) Ha kialakul vele a megfelelő kapcsolatunk, ezt bennünk is művelni fogja. Megújul életünk, minden új színben fog felragyogni előttünk, minden átértékelődik; régi, korábbi tapasztalataink is új megvilágításba kerülnek. Mindez az imádságban megy végbe. Jézusnak a Mennyei Atyával való bensőséges imakapcsolatát kell eltanulnunk. A Szentlélek, aki az Atya és a Fiú élő szeretete, eltölti mindazokat szeretetével, akik bíznak benne és egészen rá hagyatkoznak. Akik a Szentháromsággal élnek szeretetegységben, azoknak semmi okuk a panaszkodásra, inkább szüntelen öröm és béke fogja eltölteni őket.  http://engesztelok.hu/lelkielet/a-szentharomsag-kebelen
Az Atya teremtői mivoltában, bennünk is alkotó tevékenységet folytat, még pedig maradandót. Jézus megtanított nekünk mindent Evangéliumában, ezek által mi is az Atya akaratában lehetünk, akárcsak Ő volt földi élete folyamán. Ez elvezet minket az örök üdvösségre. A Szentlélek sugalmazó jelenlétével, és megvilágosító kegyelmével vezet minket szabad döntéseink alapján. Ha figyelünk, és magunkévá tesszük Jézus tanítását, akkor az Atya új teremtménnyé formál minket a Szentlélek jelenléte, bennünk való munkálkodása által. Így élhetünk a Szentháromságban. Elérhetjük azt is, hogy szent jelenlétéből soha nem fogunk kiesni. (2012.02.07. )
Hogyan valósulhat meg ez a Szentháromság személyeihez való hasonlóvá válásunk? Az Atyához, a Fiúhoz és a Szentlélekhez úgy válhatunk hasonlóvá, ha mindegyiktől eltanuljuk azt, ami az ő jellegzetes tulajdonságuk. Az Atyához úgy válhatunk hasonlóvá, hogy mi is bőkezűen adjuk tovább mindazokat a kincseket, amiket tőle kaptunk. Jézushoz úgy, hogy ott lesz bennünk is az Ő áldozatos lelkülete. A Szentlélekhez úgy, hogy figyelünk vezetésére, hallgatunk indításaira, és azokat meg is valósítjuk. http://engesztelok.hu/lelkielet/hasonuljatok-a-szentharomsag-szemelyeihez;
Hogyan tudjuk Szentháromságtól kapott kincseket kamatoztatni? Kérjük a támogatását, segítségét! Gyermek módjára szegezzük rá tekintetünket, és minden segítséget Tőle várjunk feltétlen bizalommal és ráhagyatkozással. Hogyan lehet teljesen ráhagyatkozni a Szentháromságra? Száműzni kell a szívünkből minden kételkedést. Hinnünk, bíznunk kell abban, hogy ő vezet minket, és megsegít minden helyzetben. http://engesztelok.hu/lelkielet/feltetlen-bizalom-es-teljes-rahagyatkozas; http://engesztelok.hu/lelkielet/rahagyatkozni-teljesen-a-szentharomsagra;
A Szentháromsággal való viszonyunkban nagyon fontos agyermeki lelkület ápolása. Hogyan ápolhatjuk magunkban ezt a lelkületet? Tisztán kell tartani lelkünket a bűntől és a földi kívánságoktól! Őrködnünk kell testünk és lelkünk felett. Teljesen rá kell hagyatkoznunk az Atya szeretetére, Jézus irgalmára, a Szentlélek megerősítő kegyelmére. Ha úgy érezzük, valami veszély fenyeget, meneküljünk rögtön a Mennyei Atya karjaiba! http://engesztelok.hu/lelkielet/a-mennyei-atya-karjaiban;
A Szentháromságba, az Atya isteni gondviselésbe vetett bizalom fokozatosan átalakítja lelkünket, és világosság leszünk mások számára is. http://engesztelok.hu/lelkielet/ha-rabizzuk-magunkat-istenre-minden-uegyuenket-atveszi-tluenk;
Mikből látható, hogy Isten akaratában járunk, hogy a Szentháromsággal vagyunk közösségben? Abból, hogy békesség van a szívünkben. Abból, hogy tiszta a lelkiismeretünk. Ha nyugtalanságot és feszültségeket tapasztalunk magunkban, álljunk meg, és vizsgáljuk meg, hol vétettük el a célt, milyen hibák fordultak elő, hol kerültünk zsákutcába, tettünk nagyobb kitérőt? A legegyenesebb utat a Szűzanya tudja megmutatni mindnyájunknak személyre szabottan. http://engesztelok.hu/lelkielet/az-isten-akarataban-jaras-jelei
A Szentlélek kapcsol össze minket az Atyával és a Fiúval. Ő olyan, mint a szél, amely belekap a vitorlákba, és mozgásba lendíti a hajót. Érzékelnünk kell, hogy melyik irányból fúj, és rá kell állnunk a szélre. Úgy kell állítani vitorláinkat, hogy belekaphasson.
Hogyan működik a Szentlélek bennünk? Minden jó gondolat, ötlet, minden, ami felemeli a lelkünket, Tőle van. Jelen van minden lélegzetvételünkben, Ő biztosítja az életben maradást. Tőle van, amikor boldognak érezzük magunkat. Ő segíti az erényekben való növekedést. http://engesztelok.hu/lelkielet/a-szentllek-ajandekai
A Szentlélek, ajándékai által, közösséggé formál minket. Felépíti általuk Krisztus testét, mások üdvösségén munkálkodókká tesz minket. Miktől függ, hogy eltölthessen minket a Szentlélek ajándékaival? Hogy ki milyen ajándékokat kap, az az ajándékozótól függ elsősorban. De a Szentlélek bőven osztja mindenkinek az ajándékait. Vágyódnunk kell utánuk, és a lelkek üdvössége után. A Szentlélek ajándékai nem világi ajándékok, amelyek elsődleges szerepe, hogy megörvendeztetnek minket, hanem arra valók, hogy üdvösségünket mozdítsák elő. Ajándékai arra szolgálnak, hogy általuk minél több embert belevonjunk Isten üdvösségtervébe. http://engesztelok.hu/lelkielet/a-szentlelek-anandekai;
A Szentlélek a legparányibb dolgokban is jelen van, és működik bennünk. Miért nem ismerjük fel a bennünk való működését? Mert állandó rohanásban vagyunk, mert túlságosan elmerülünk a világ dolgaiban. Mert nem figyelünk rá. Mert engedjük elmúlni a jelen pillanatot, amelyben benne van. Álljunk meg napközben néhány pillanatra! Figyeljük meg, hogy most éppen hogyan van bennem a Szentlélek! Vagy, amikor több időnk van figyeljük meg, hogy az elmúlt időszakban hogyan volt jelen! Figyeljünk arra, hogy mire akar figyelmeztetni a jövőben! http://engesztelok.hu/lelkielet/a-szentlelek-mkoedese-bennuenk;

http://engesztelok.hu/nehez-idkre-felkeszit-lelki-gyakorlat/hasonlova-valni-a-szentharomsag-szemelyeihez-tanulni-tluek