2011. május 8., vasárnap

Nagyfalui üzenet, 2011. május

2011 – AZ ÜNNEPEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS MEGÉLÉSÉNEK AZ ÉVE – MÁJUS
”Boldog a nép, mely ünnepelni tud és Arcod fényében járhat Uram!” (88 Zsolt. 16)
80. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és az ünnepnapi evangéliumokat! (Jn. 10; 14; 20; Lk.20) 
Havi mottó: „Már nem vagytok idegenek, hanem Isten családjának tagjai! (Ef. 2,19)
Havi imaszándék: együtt kérjük a Szűzanya és Boldog II. János – Pál pápa közbenjárását, azért, hogy Szent Családdá és példás engesztelő közösséggé váljunk!
Konkrét feladatunk: a hónap folyamán tudatosan akarjuk megörvendeztetni a fizikai és lelki családunkat!
Szűz Mária rendkívüli üzenete 2011 májusában
Szeretett engesztelő gyermekeim! Ebben a csodálatos hónapban, Boldog II. János-Pál pápával együtt, a családról szeretnénk beszélni nektek! Isten Akarata az, hogy Szent Családdá váljatok! Hogyan lehetséges ez? Ehhez adunk néhány jó tanácsot nektek!
Arra törekedjetek, hogy Emmánuel, aki Jézus Krisztus, mindig érezze jól magát a tiszta szívetekben és a családotokban a kölcsönös szeretet, tisztelet és megbecsülés által.
Életetek minden napján, a családotokban tanuljátok meg beismerni és félretenni az uralkodási hajlamot és kezdjétek el, Jézus lelkületében szeretettel szolgálni egymást. Jézus nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy Ő szolgáljon. Ezért mosta meg alázatos lelkülettel apostolainak a lábát és nem a fejét.
Kérünk titeket, ne akarjátok a mellettetek lévőket megváltoztatni, mert ez úgysem fog nektek sikerülni! Minden családban, ki-ki személyesen induljon el a változás útján. Ebben segítsétek egymást!
 Legyen bennetek annyi alázatosság, hogy ha hibáztok, ismerjétek azt be Isten és a családotok előtt. Meg fogjátok látni, a tekintélyetek ezáltal nem csökkenni, hanem növekedni fog!
Olyan igazi egységre, szent közösségre törekedjetek a családotokban, amilyen a Szentháromságban, a Szentcsaládban és minden igazi, lelki közösségben van. Ha ezt kéritek és gyakoroljátok, akkor meg fogjátok tapasztalni.
Tudnotok kell, mindazok a családok, ahol naponta legalább egyszer, együtt imádkoznak a megpróbáltatásaik közepette is együtt maradnak.
Legyetek türelmesek önmagatokhoz és egymáshoz a családotokban. Ez az önuralom által lehetséges!
Minden nap a munkátok után szakítsatok időt egymás számára. Akik rendszeresen, őszintén beszélgetnek a családban, azok valóban együtt maradnak. Az őszinte párbeszédben érezni fogjátok családotokban a Szentlélek jelenlétét, vezetését, tisztítását, ajándékait… mert Ő a kapcsolatok Lelke! Akik ezt elmúlasztják, azok a házastársak előbb – utóbb csak egymás mellett és végül egymás ellen fognak élni!
Vigyázzatok arra, hogy a családotokban, minden kimondott szavatok orvosság legyen és ne méreg! Aki szavaival nem vét, az tökéletes ember – mondja Szent Jakab apostol minden közösségben élő személynek.
Tudnotok kell, hogy lelki növekedésetek érdekében, szükségetek van példás lelki családokra, akikkel rendszeresen találkozva, lelki dolgokról beszélgetve, építitek egymást.
A családotokban a nevelésetek alapja legyen a jó példátok és az önfeláldozó szeretetetek! Vigyázzatok, hogy a gyermekeitek előtt soha ne mondjatok rosszat egymásról, csak jót. Tanítsátok meg szeretett gyermekeiteket az önzetlenségre, a másokért vállalt áldozatra és az igazi értékek megbecsülésére. Szakítsatok időt arra, hogy a gyermekeiteket türelmesen meghallgassátok! Parancsok helyett kéréssel és dicsérettel neveljétek őket. Tanítsátok meg a gyermekeiteket a kötelesség teljesítésre! Gyermekeiteket ne önmagatoknak, hanem Istennek és embertársaitoknak neveljétek. Ha gyermekeitek megnevelődve felnőnek és ők is örömmel vállalják a családdal és a gyermekekkel járó áldozatokat, akkor a munkátok nem volt hiábavaló.
Befejezésül mondjuk Boldog II. János – Pál pápával együtt, ha családotokban megtanultok égi elvárásaink szerint élni, akkor minden este ezt fogjátok boldogan imádkozni és tapasztalni: Jézus Keze a családunk felett van és megáld minket! Jézus Keze a családuk alatt van és fenntart minket! Jézus Keze a családunk háta mögött van, és a Gonosztól megvéd minket! Jézus Keze a családunkat körül öleli, mert határtalanul szeret minket! Jézus Keze a családunk előtt van és kézen fogva, a Mennyország felé vezet minket! A Szentháromság Általunk áld meg titeket, hogy Szent Családdá váljatok!”
Házi feladat májusra:
„SZŰZANYÁM, BOLDOG II. JÁNOS – PÁL PÁPA SEGITSETEK, HOGY ÚGY BESZÉLJÜNK CSALÁDUNKBAN, HOGY MINDEN SZAVUNK GYÓGYITÓ ORVOSSÁG LEGYEN!
 
Előretekintés 2011 júniusára:
Júniusban 2-3-4-5-én lesznek az engesztelések a Szentháromság hegyen, délután 15 órától!
Éva Asszony „Örömöm titka” című könyvének az újraolvasásával és terjesztésével készülünk hazaköltözésének az első évfordulójára, amely 2010 július 19-én, du. 15,40-kor volt!

INTERJÚ VAD ILONÁVAL

 

1.       Légy szíves beszélj önmagadról és a fizikai családodról. 1964 dec. 21 –én születtem Kémeren, Szilágy megyében. Szüleim az egyik testvéremmel a szülőfalumban élnek. Összesen hárman vagyunk testvérek. Egy férjhez ment lányom van, Nikoletta. Jelenleg, Isten Akaratából, az engesztelő közösség társvezetője vagyok.

2.       Szerinted mi jellemzi leginkább a lányodat, a szüleidet és a testvéreidet? Soha nem fogom elfelejteni azt, amikor az orvosok lemondtak rólam és a kislányom ezt megtudva, így bátorított: „Anyu, ne félj! Én imádkozni fogok érted és a Jó Isten meg fog gyógyítani!” Minden jóban és megpróbáltatásban mellettem volt. Amikor édesanyámra gondolok eszembe jut az Úr Jézus, aki körüljárt jót cselekedve. Édesanyámat a szeretet, a jóság és az adakozás jellemzi mindenkivel szemben. Édesapámra  az  áldozatvállalás jellemző. Amikor beteg voltam, Ő vitt a hátán 3 km- es úton az orvosig. A testvéreimmel szeretetben, megértésben és kölcsönös segítésben vagyok.

3.       Beszélj a betegségedről és a gyógyulásodról. Életem nagy részét a betegség jellemezte. A szüleim, gyermekkoromban télen – nyáron, esőben – hóban a hátukon vittek az orvoshoz, ismételgetve: „Istenem segítsd meg és gyógyítsd meg a gyermekünket!” Nagyon sokszor voltam élet és halál között. 14 éves lehettem, amikor volt egy érdekes álmom. A fejem fölött két angyal jelent meg, fehér ruhában, imára kulcsolt kezekkel. Amikor mosolyogva megkérdeztem, hogy miért jöttek, ezt válaszolta az egyik: „Ne félj! Nem fogsz meghalni! Istennek terve van veled!” A szűlésem után komplikációk adódtak, ami miatt újra élet és halál közé kerültem. Szülésem után az orvosok kezelése által annyi szenvedésen mentem át, hogy elhatároztam soha nem megyek orvoshoz. Két év után, mivel már nem bírtam a fájdalmat, újra orvohoz kényszerültem. Megvizsgálás után kijelentette az orvos, hogy méhdaganatom van. Hét évig kezeltek az orvosok, mig végül lemondtak rólam. Ekkor egy jólelkü szomszédasszony elvitt Prilogra, Mihály szerzeteshez. Első találkozásunkkor azt mondta nekem: „Csak három hónapod van hátra, ha nem teszed azt, amit Isten kér tőled. Ha szót fogadsz, meggyógyulhatsz! A jövőd tőlled függ!” A szerzetes imaprogramokat, gyógyteákat és kilencedeket ajánlott, amit én komolyan vettem. Azt is ajánlotta, hogy jó célra ajánljak tizedet a pénzemből. Mivel nagyon szegény voltam, keddenként, Szent Antal tiszteletére sok palacsintát sütöttem a gyerekeknek, imádkoztatva őket. A testi – lelki gyógyulásom végső soron Nagyfalu mellett, a Szentháromság hegyen következett be 2000 május 1 – én. Erről részletesen olvashattok Éva Asszony „Örömöm titka” című könyvének első kötetében.

4.       Arra kérlek, hogy emlékezzél vissza az egyik legrosszabb álmodra, amely a javadra vált. Amikor a gyógykezelés alatt voltam, azt álmodtam, hogy egy fekete koporsóban vagyok, amelynek a fedele csukódott rám. Nagyon megijedtem és félelmemben felkiáltottam: „Uram, ha létezel, könyörülj rajtam és adj még egy esélyt, és cserébe teljesen Neked adom az életemet!” Ekkor felébredtem és éreztem, hogy valami pozitív fordulat következett be az életemben.

5.       Kérlek, hogy beszélj röviden a házasságodról. Gyermekkorom óta mindig úgy éreztem, hogy nekem nem a házasság a hivatásom. Mindig szerettem volna egy kolostorba lépni és ott élni. Mivel református voltam, sajnos ezt nem tudtam megvalósítani. 17 évesen Nagyváradra kerültem, ahol gyárban dolgoztam. Itt ismerkedtem meg a férjemmel. Rövid idő után végigjártam a keresztút mind a XIV stációját. Sajnos a volt férjem szenvedélybeteg lett és veszélyessé vált a családunkra. Úgy éreztem, mintha Isten is elhagyott volna. Imádkozva, böjtölve kaptam az Égi utasítást: „Ki kell vonulni Koszovóból, mielőtt még késő lenne!” Ezután egy kevés ruhát becsomagolva, a kislányommal elutaztunk Kémerbe, a szüleimhez. Az Úr kérése szerint mindent elhagytunk, semmihez sem ragaszkodtunk, csak Isten Akaratához. Ott 5 –km – re jártam a katolikus templomba misére. Ezután következtek a költözések. Másfél év alatt kilencszer költöztünk, megtapasztalva az emberek jóságát és irgalmatlanságát. Ez idő alatt megedződtem és megtanultam csak előre nézni, a jót és a rosszat is elfogadni és felajánlani, a szegénységemben megtanultam segítséget kérni és elfogadni, megtanultam nagyon egyszerűen élni. Megtanultam az ellenséget is szeretni! Megtanultam rugalmasnak lenni, és mindenkit úgy elfogadni, ahogy van!

6.       Hogyan lettél katolikus? Egy alkalommal, elsőpénteken bementem egy katolikus templomba, amely tele volt felnőtekkel és fiatalokkal. Amikor láttam, hogy mennek áldozni, kimondhatatlan vágy született meg bennem Jézus után. Azt mondogattam magamban, nekem Jézus kell és katolikus akarok lenni. Nemsokára találtam egy katolikus papot, aki felkészített, meggyóntatott és megáldoztatott. Én attól a pillanattól a világ legboldogabb teremtménye lettem.

7.       Hogyan kerültél kapcsolatba János atyával és Éva Asszonyal? Mihály szerzetes küldött Érsemjénbe, Csilik atyához és arra kért, hogy mindenben hallgassak rá. Ő, szeretettel fogadott, meghívott az elsőszombati kilencedekre és én őt választottam lelki vezetőmnek. Itt ismerkedtem meg Éva Asszonnyal, aki olyan volt, mint egy igazi édesanya és tanár. Melette megtanultam a szeretetet, engedelmességet, rugalmasságot, a türelmet, a radikalitást, a felajánlást, mások megörvendeztetését,… egyszóval a Szűzanya erényeit. Hálából, a karizma évfordulóján, kevés kis pénzemből mindig egy nagy virágkosarat vettem. Éva Asszony akkor karolt fel engem, amikor a legelhagyatottabb voltam. 7 év után kerültünk Nagyfaluba, ahol folytatódott az engesztelés.

8.       Hogyan élted meg Éva Asszony betegségét és halálát? 2007 augusztusában, amikor a Szűzanya megjelent nekem, Éva Asszony helyén a Szűzanyát láttam. Azt mondta: „Beteg gyermekemet rátok bízom, viseljétek gondját, úgy mintha Engem szolgálnátok”. Betegségében arra törekedtünk, hogy minden nap megörvendeztessük őt. Amikor meghalt, vele szinte mi is meghaltunk. Akkor sikerült belenyugodni az elvesztésébe, amikor megjelent és ragyogó arccal mondta, hogy purgatórium nélkül került a Mennyországba.

9.       Mi a jelmondatod? „Dicsőség Neked Uram, hála Neked Uram mindenért!” Örökké hálás maradok Istennek azért, hogy visszaadta az életemet gyógyulás által, új hívatást, lelki családot, lelki közösséget adott nekem. Hála Istennek MINDENÉRT!
(Kérdezett – Ft. Csilik János)

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Keresztre feszítésem borzalmait nem úgy nyilatkozzák ki az embereknek, ahogyan azt kellene…

2011. május 7. szombat, 09.50
Szeretett leányom, most fel kell venned keresztemet és segítened kell Nekem a hordozásában, azon az úton, amelyet kijelöltem számodra. Mennyit szenvedtél az elmúlt héten, szeretett leányom. Ezt azért hagytam jóvá, mert ezáltal közelebb kerültél Szent Szívemhez.
Sok lélek van arra elhívatva, hogy terjessze üzeneteimet az egész világon. Az ítélőképesség minőségét, csak a lélek önkéntes megtisztulása határozhatja meg. Más szóval: ha tiszta az a lélek, akit arra választottam ki, hogy hirdesse Igéimet, akkor nagyobb hatásuk lesz az üzeneteknek. Sokkal huzamosabb hatással lesz a lélekre. Az üzenetek Irgalmassággal lesznek tele, de tanításom Igazságait nyers formában fogja kinyilvánítani.
A finomkodásra, pontosságra nincs most időm, arra, amit egy embertől elvárnak, aki Igéimet egy bizonyos módon képes meghallgatni – egy egyszerű verzióban.
A világnak nem úgy nyilvánították ki a passiómat, a keresztet és a szörnyűségeket, amelyeket keresztre feszítéskor Ellenem követtek el az emberek, ahogyan azt kellett volna. Így gyermekeim, kevesen értik meg közületek azt az iszonyú bánásmódot, amelyet az emberek keze által éltem át. Ez a bánásmód ma is megtörténik, amikor kigúnyolnak, kinevetnek, átkozódnak, ignorálnak és gyaláznak Engem. Halálom elegyengette az utat, hogy lelketeket az örök kárhozattól megmentse. Ez most is így van. Ne dobjátok el magatoktól azt az ajándékot, ami megmentéseteket szolgálja, mert Igazságom elfogadása nélkül, nem menekülhettek meg.
Halljátok meg: Én vagyok az igazság. Én vagyok a megmentésetek kulcsa. Halálos ágyatokon forduljatok Hozzám és kérjétek megváltásotokat, még akkor is, ha Engem, vagy tanításaimat elutasítottátok és létezésemet letagadtátok. Sohasem késő ahhoz, hogy Hozzám forduljatok, és hogy megkérjetek Engem arra, hogy kézen fogva Atyám mennyei Királyságába vezesselek benneteket. De ezt csak addig tudjátok megtenni, ameddig itt a Földön éltek. Ez az utolsó esélyetek arra, hogy az Örök Életet felajánlják nektek. Azután már késő lesz.
A ti szerető Isteni Megváltótok
Jézus Krisztus