2013. december 26., csütörtök

Női istenség és a feminista démon

Hosszú, múltbéli utazást kezdhetünk az emberiség történelmében, kultúrájának fejlődésében, ha bizonyítékok után kutatunk a témát illetően. Érdekes vizsgálni az ősi örökösödési törvényeket, melyek az anyai alapokon álló családi állapotot igazolják. Megfigyelhető mindez az etruszkoknál, a núbiaiaknál, líbiaiaknál és az ibériaiaknál is. Tacitus fennmaradt hagyatékában is találunk ezzel kapcsolatosan megerősítő írásokat. Az északi népek Odin fölé helyezik az Urd forrásnál, a Yggdrasil gyökerénél élő sors istennőit, a nornákat. Ismert az egyiptomiaknál az Isis-kultusz, de azok a mitikus formák is, melyekre Byron Kainban céloz, árnyalt képben, de az ősi, női istenséget jelenítik meg. A nyílt vagy burkolt ábrázolási formákat hosszasan sorolhatnánk, de ezek forrásai minden érdeklődő számára rendelkezésre állnak.
Hídfő.net | A női istenségA nornák...
Az anyaközpontú berendezkedések működőképességét és létjogosultságát vitatni nem lehet. A termékenység felmagasztalása, a faj fenntartásának szempontjából mind-mind ősi időktől belénk van kódolva. Olyan időkben, amikor a nők szerepüknél és rendeltetésüknél fogva harmóniában éltek és létezésüket a rend szelleme oltotta manifesztumba. Jó néhány magasrendű kultúrát pokolba taszított a harmónia felbomlása és az egyensúly elvesztése, ez különösképpen Egyiptomra igaz, a felsoroltak közül, de számos példa rendelkezésünkre áll. A romboló erők hatása, szerepvesztés, szabályszegés, eltévelyedés, rebellió összessége megalkotta a nő alatti nőt, a feminista démont. A nő pokolba taszításának stációja, önnön rendeltetésének elvesztéséből indul és folytatódik a purgatórium tüzén egészen a totális megsemmisülésig.
Hídfő.net | A feminista démon...és a jelenleg egyik legfelkapottabb sátánista feminista zenekar, a Pussy Riot. A különbség nyilvánvaló.
A középkori boszorkányperek témája érdekes lehet ebből a szempontból, hiszen akár egyházi, akár világi elbírálás alá került a perbe fogott, a rend megőrzése és eltévelyedés tiltása volt a cél. Már abban az időben látható a sátáni erők geopolitikai elrendeződése, ami napjainkra nem lehet vita tárgya. 
A témánál maradva, a korai időkből ismert istennők lecserélődtek groteszk, torz sucubusokká, démonokká, melyek lázadása a rendeltetés, ezen belül az anyaság szentsége, a család belső egysége ellen irányulnak és a nemiség öntörvénye, gátlásoktól mentes kultusza pedig a hajtóerejük. Mára javarészt ők vannak túlsúlyban. Karrieréhség, gyermektelenség, pénzközpontúság, de mindenekelőtt a láthatóan megzavart elme ámokfutása. Mert látható a zavar, egyfajta skizofrén tünetekkel járó állapot. Miért van ez? A válasz erre teljesen egyértelmű. A hazug haladó világ, élvezetek hajszolása, testi örömök előtérbe helyezése és az örökletes, génhibás jelleg határozza meg a jelenkori problémákat. Szexuális forradalomnak nevezzük a legkegyetlenebb fordulópontot, ami állatokká tette a nőket. Generációs dogmákat, esetenként tabukat döntött le a közösség kárára, mert nemet mondott a nagybetűs "életre", a jövőre. A vallás kohéziós szerepét felváltotta az "Élj a mának!" gyűlöletes hazugsága. Mivel a fentebb említett inkvizíciós ítélkezések akkoriban még ki tudták tagadni a megrontottakat, jelenünk elért egy olyan kritikus szintet, hogy a normalitást tagadja ki a bűnös szellem, többsége lévén, a számok és irányító erejük által. Mert elhitették velük, hogy így élhetnek teljes életet, ha felvállalják önnön magukat és nem kell menekülniük a rend elől. Némelyikükben viaskodnak még pozitívumok a hazugság erejével, de többnyire könnyebb a sötét ösvényt követniük, így nem kérdés számukra a választás.
A forradalom lezajlott,a gonoszság többségi hatalma mára megkérdőjelezhetetlenné vált, anakronizmusnak minősülő kiállásunk a rend mellett nem jut el a betegekhez. A feminista démon szedi áldozatait, lételeme a gyűlölet, a rombolás, a káosz. Pusztításának kétségbevonhatatlan bizonyítékaival nap mint nap szembesülünk. Ugyanakkor a kevesen maradtak harcos jogán kötelességünknek érezzük a háború megindítását. Háborút hirdetünk a még megmaradt értékekért, örökségünkért. Az eltévelyedettekért és a megalázottakért is, akik még nem látják be a hadjárat fontosságát vagy kételkednek kimenetelében. Visszaállítani a nőt és ezáltal az emberi értékeket a helyes pályájukra. Az igazság kardja levágja a forradalmat és az árulókat.
Emeljük fel szíveinket és készüljünk arra a tusára, ahol a feminizmus démonát vágjuk ezerfelé!
Balassa Viktor

Aranyosi Ervin: Ne kövesd…

- Nem érek rá, mert dolgoznom kell,
hogy majd, mindened meg legyen!
Ezt mondod drága gyermekednek,
s alig látsz túl a gondhegyen.
Játékot adsz, hogy békén hagyjon,
reá, magára nincs időd.
Nem ismered, csak pótolgatod,
a holmikat, amit kinőtt.
Csodálkozol, ha egy napon majd,
te is csak kinőtt gönc leszel?
A probléma, hogy nem is látod,
hogy ezért mindent megteszel.
Magadból kéne többet adnod,
s nem sajnálni rá az időt!
Mert majd keres új példaképet,
aki képes vezetni Őt.
Tudom, hogy más is ezt csinálja,
hogy erről szól az életünk.
S ha kérdezik, elpanaszoljuk,
hogy ez a sors jutott nekünk.
Rabszolgaként a pénzre hajtunk,
s már nem kergetünk álmokat.
Múltunkon sírunk és a szívünk
a jövőnk miatt fáj sokat.
Személytelen, de drága tárgyak
mutatják meg, hogy mennyit érsz.
Időd már régen nincs szeretni,
s minden új naptól, újra félsz.
Kapcsolatod a külvilággal,
újság, Tévé, a média,
s hiszed a jelen rossz meséjét:
Celeb lehet a nép fia.
Másoktól való saját véleményed,
sajtóból tudod, mit kell mondanod.
Vegyszeres étked, (s beteg véredényed),
reklámok súgják, mit kell hordanod.
Alacsony bérért lopják el idődet,
a gyermekedre ezért nem marad.
Lelked sajdul a sok-sok hazugságtól,
S embernek sem érzed néha már magad.
Mit tudsz hát adni kedves gyermekednek?
- Kit becsaptak, milyen példát mutat?
Érzed-e még, hogy vannak kik szeretnek?
Az útvesztődből látsz még kiutat?
Jó lenne végre ébredni a fényre,
szervezni sok szép közös programot.
Elbeszélgetni, játszani, mesélni,
példát mutatni úgy, hogy ott vagyok.
El kell hinnünk, hogy jóra fordul minden,
ha változunk, a világ változik!
Előre megírt, bűnös sorsunk nincsen!
Csak cél, remény, s mindent megváltó hit.
Tedd hát meg végre azt az első lépést,
gyermekedért és saját magadért.
Mert boldogulni születtél a Földre,
legyél te az, aki jó útra tért.

Ateisták karácsonya

Új fronton folytatódik a karácsony körüli kultúrharc. Amerikai ateisták saját vallási szimbólumokat állítanak a köztereken a jászolok és a menórák mellé. Az ateista jelképek megrongálóit kisebbség elleni uszítással vádolják.
Tévedtek, akik azt hitték, hogy már nem lehet újabb frontot nyitni az ünnepi szimbólumok körüli évtizedes kultúrharcban.
Amerikai ateista szervezetek már korábban is szerveztek decemberre polgárpukkasztó karácsonyellenes performanszokat. Idén viszont új stratégiát választottak. Úgy tűnik, újabban nem az állam és az egyház elválasztására, hanem az ateisták kisebbségi jogaira hivatkoznak. A Szabadság a Vallástól Alapítvány egy chicagói bevásárlóközpont előtt két és félméteres 'A' betűt állított a betlehemi jászol és a menóra közé, hogy az ateista kisebbség se érezze kirekesztve magát, ha már a civilek által állított vallási jelképeket nem lehet kitiltani a közterekről.
Az ateista alapítvány New Jerseyben is kampányba kezdett. Miután Pitman város vezetését nem lehetett rávenni, hogy vétesse le a keresztény üzenetű karácsonyi köztéri hirdetéseket, a római Szaturnáliára hivatkozó szatirikus plakátot ragasztottak ki. December közepén vandálok gázolajjal öntötték le és meg akarták gyújtani a plakátot. Az ateista szervezet ügyvédje szerint a tetteseknek nem csak garázdaságért kell felelniük. Szerinte az ateista kisebbség jelképének meggyalázása kimeríti a gyűlölet-bűncselekmény fogalmát, továbbá megsérti a világnézeti kisebbség szólásszabadsághoz való jogát.
(metazin)

Mise közben, félmeztelenül tüntettek a kölni dómban

Proteszt 2013. 12. 26

Félmeztelenül tüntetett a Femen nevű nemzetközi feminista csoport egy aktivistája szerdán a katolikus egyház ellen a kölni dómban mise közben.
A 20 éves aktivista, Josephine Witt az első sorban ülve kivárta, hogy elteljen a karácsonyi délelőtti mise első néhány perce, majd ledobta magáról a kabátját és felső ruháját, és felugrott az oltárra. Felsőtestén az I am God (én vagyok az isten) felirat volt olvasható.
Az aktivistát a dóm őrsége lefogta és elvezette. A rendőrség a mise végéig őrizetben tartotta. Feljelentést tettek ellene a vallásgyakorlás akadályozása miatt.Josephine Witt az ukrán eredetű és párizsi központú Femen ismert aktivistája. Júniusban Tunéziában két francia társával együtt felfüggesztett büntetésre ítélték a jó erkölcs és a közszemérem megsértéséért, miután félmeztelenül tüntettek egy fogva tartott tunéziai Femen-aktivitsa támogatására. Kölni akciójával a katolikus egyház hatalmi monopóliuma ellen kívánt tiltakozni - számolt be a Spiegel online.

(MTI, Die Welt)

Karácsony, lovagság, hűség

A XXI. század világában – noha a benne uralomra jutott erők a szellemi és erkölcsi értékeken nyugvó gondolkozás megrongálásában járnak élen – még mindig megjelennek olyan személyek, csoportok és körök, melyek nem adják át magukat a lefelé sodrás erőinek. Agresszív értelem- és értékellenesség ide vagy oda, a remény sugarai még napjainkban is mindig előbújnak az arra érdemesek számára, akiket nem rontott meg a kapitalista „demokrácia” és annak minden velejárója.
Karácsony idején még az Igazság pártján állónak is érdemes önmagának feltenni azt a kérdést, hogy az adott évben valóban a lehető legmagasabb szinten érvényesítette-e életében azokat az elveket, melyekért küzdeni hivatott, vagy hogy a magasabb értékekért megfelelő súlyú áldozatokat hozott-e. Mondanunk sem kell, egy pillanatra sem téveszthető szem elől, hogy az egyéni és a közösségi önfeláldozás képes csak felfelé vinni, a kapitalista értéktelenségből kivezetni.
Egyéni érdekeimet – miként minden komoly rend esetében – a közösség jeleníti meg. A külvilágot megmérgező erők uralmát csak ezen az elven lehet megtörni, hiszen a kapitalista rémuralom az egyéni önzésre épít. Fényért és igazságért küzdő közösségnek tagjává válni kizárólag abban az esetben lehet, ha megértem a hősi életszemlélet lényegét, azt, hogy – miként a Fény gyermeke, Jézus Krisztus – bármikor áldozatául eshetek az antikrisztusi erők vérszomjának. Aki fél, abban még nem lángolt fel az igazi szeretet. Győrkös István írta, hogy „a szeretet nem egy cukormázas édelgés, mely az anyagi világ jóérzést és kellemes élményeket nyújtó lehetőségeinek a megkívánása, vagy megélése, hanem a lélek és a szív vonzalma a szellemi világ és a teremtett világ igazságai, tisztasága és szépsége felé.”
Az Igazság örök, időfeletti valóság, ugyanúgy, ahogy az érte való harc is. Minden századnak megvoltak azok a személyiségei, csoportjai, körei, vagy rendjei, amelyek az Igazságért harcoltak. Amiket ma lovagrendnek hívnak, többnyire nagyon távol állnak attól a szellemiségtől, melyet például a középkor lovagrendjei képviseltek. A lovagiasság mint eszmény mára – a belső tartalmak rovására – a külsőlegességek felsorakoztatására rendezkedett be. Van ugyan jelentősége bizonyos humanitárius funkcióknak, de a belső tartalmakat – külvilági tevékenységük során – már nem jelenítik meg a névleges lovagrendek. Nem maradtak hűek az eszményeikhez, vagy már nem is tudták, hogy melyek voltak az eredeti eszmények, esetleg bizonyos eszmények külsőlegességeinek hangsúlyozására szorítkoztak. Eddig jutottak el.
Egy lovagrend hierarchiája – szervezeti rendje – nem bír a hűségnél fontosabb szellemi építőelemmel. Amennyiben képesek vagyunk megfelelően magasra és magasról tekinteni, felismerjük, hogy az anyagi világ ellentétei feloldódnak a szellemiség erejével. Elporlad, köddé válik minden megosztó tényező, minden illúzió. Hűségeskü tételével – melyet végső soron Istennek teszünk – egyfajta keresztelés, beavatás történik meg. Az Igazságra való, teljesen legitim vágyakozás ilyenkor utat tör magának, olyan utat, mely a különféle kapitalista „demokráciákat” és az egyéb szánalmas, mániákus rendszereket felülírja. Aki a hűség útját járja, többet él egy életnél, magasabbat él meg, tudniillik a szellemiség világának belső tartópillérei az antikrisztus világába kényszerített ember hétköznapi életének tartópilléreivé válnak. Karácsony ünnepe csak akkor ér valamit, ha az év minden napján, nem kizárólag megváltónk születésének napján hűségesek vagyunk Istenhez, vérségi és bajtársi, szellemi vagy erkölcsi alapú közösségeinkhez.


http://www.hidfo.net/2013/12/26/karacsony-lovagsag-huseg-0

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

A következő Karácsonyt, Születésem ünnepét egy nagy szertartással fogják felcserélni

2013. december 25. szerda, 9:50
Drága szeretett leányom, Én vagyok a Megtestesült Ige. Testem átöleli a mai világot, de a világ, bár a Karácsonyt ünnepli, érzéketlen Üdvösségtervemmel szemben.
A Karácsony többé már nem a Születésem ünnepe, hanem egy pogány helyettesítő, ahol minden tiszteletet a hamisságok utáni törekvésnek adnak át. Mennyire meggyengült a Kereszténység hite! Milyen könnyen elfelejtették, amit a világnak tanítottam! Milyen sokat törődnek az anyagi jóléttel – amiből csupán por lesz –, miközben teljesen elhanyagolják a lelkük állapotát.
Rátok ereszkedett az az idő, amikor a legtöbb Keresztény hite annyira meggyengült, hogy keveset beszélnek Dicsőséges Istenségemről, vagy ritkán hivatkoznak arra. Tanításaimnak többé már nincs valódi értelme az életetekben, és sok pap többé már nem úgy szeret Engem, ahogyan kellene. Nem, leányom, ők egyáltalán nem ismernek jól Engem.
Nem fogok addig nyugodni, amíg meg nem hallják a Hangomat, amíg fel nem ébresztelek benneteket azzal a felhívással: hogy újítsátok meg a hiteteket. Hamarosan a Belém vetett hitetek egyre csak gyengülni fog. Annyira elfoglaltak lesztek, elmerülve azon országok politikai ügyeiben, ahol a háborúk és a szegénység burjánzanak, hogy el fogtok felejteni Engem. A hitetekben az ellenségeim fognak a Helyembe lépni, akik szolgáimnak adják ki magukat, és akik egyre jobban és jobban eltávolítanak Tőlem benneteket.
A következő Karácsonyt, Születésem ünnepét egy nagy szertartással fogják felcserélni, ami a csalók munkáját fogja dicsérni, akik Egyházamban hivalkodnak, egyházi öltözéket viselvén, ami csak arra szolgál, hogy becsapják a hívőket. Azon a napon meg fogják tapsolni a társadalmi igazságosság, az emberi jogok és a pénz istenét, és azt fogják mondani, hogy a világ éhínsége érdekében léptek fel. De tudnotok kell a következőt: Mindezek a dolgok, amelyeket az Én Nevemben mutatnak be a világnak, csak egyetlen célt szolgálnak: éspedig azt, hogy távol tartsanak benneteket Szavamtól, ami az Én Húsom. Az Én Húsom, a Testemből van. Az Én Testem pedig Egyházam. Amikor azok, akik azt mondják, hogy Egyházamhoz tartoznak, de nem tisztelik Szent Szavamat, hanem helyette a világ politikáját ölelik át és megpróbálják azt irányítani, akkor ők nem mondhatják soha, hogy Tőlem valók. Elérkezett a megosztottság ideje – a megjövendölt egyházszakadás, és az gyors lesz.
Ti csak egyetlen Istent szerethettek, és az egyedüli út Atyámhoz, Rajtam, az Ő Egyszülött Fián keresztül vezet. Ha elszakadtok Tőlem a politikai kampányok hajhászásában, melyek arra törekednek, hogy elősegítsék az emberi jogok és a társadalmi igazságosság előmozdítását, akkor meg fogtok tagadni Engem.
Nehéz a Szívem ebben az időben. Azért adom nektek ezt a figyelmeztetést, hogy ne essetek tévedésbe és abba a legravaszabb csapdába, amelyet legfőbb ellenségem, az ördög tanítványai helyeznek elétek.
Jézusotok


A következő Karácsonyt, Születésem ünnepét egy nagy szertartással fogják felcserélni

2013. december 25. szerda, 9:50
Drága szeretett leányom, Én vagyok a Megtestesült Ige. Testem átöleli a mai világot, de a világ, bár a Karácsonyt ünnepli, érzéketlen Üdvösségtervemmel szemben.
A Karácsony többé már nem a Születésem ünnepe, hanem egy pogány helyettesítő, ahol minden tiszteletet a hamisságok utáni törekvésnek adnak át. Mennyire meggyengült a Kereszténység hite! Milyen könnyen elfelejtették, amit a világnak tanítottam! Milyen sokat törődnek az anyagi jóléttel – amiből csupán por lesz –, miközben teljesen elhanyagolják a lelkük állapotát.
Rátok ereszkedett az az idő, amikor a legtöbb Keresztény hite annyira meggyengült, hogy keveset beszélnek Dicsőséges Istenségemről, vagy ritkán hivatkoznak arra. Tanításaimnak többé már nincs valódi értelme az életetekben, és sok pap többé már nem úgy szeret Engem, ahogyan kellene. Nem, leányom, ők egyáltalán nem ismernek jól Engem.
Nem fogok addig nyugodni, amíg meg nem hallják a Hangomat, amíg fel nem ébresztelek benneteket azzal a felhívással: hogy újítsátok meg a hiteteket. Hamarosan a Belém vetett hitetek egyre csak gyengülni fog. Annyira elfoglaltak lesztek, elmerülve azon országok politikai ügyeiben, ahol a háborúk és a szegénység burjánzanak, hogy el fogtok felejteni Engem. A hitetekben az ellenségeim fognak a Helyembe lépni, akik szolgáimnak adják ki magukat, és akik egyre jobban és jobban eltávolítanak Tőlem benneteket.
A következő Karácsonyt, Születésem ünnepét egy nagy szertartással fogják felcserélni, ami a csalók munkáját fogja dicsérni, akik Egyházamban hivalkodnak, egyházi öltözéket viselvén, ami csak arra szolgál, hogy becsapják a hívőket. Azon a napon meg fogják tapsolni a társadalmi igazságosság, az emberi jogok és a pénz istenét, és azt fogják mondani, hogy a világ éhínsége érdekében léptek fel. De tudnotok kell a következőt: Mindezek a dolgok, amelyeket az Én Nevemben mutatnak be a világnak, csak egyetlen célt szolgálnak: éspedig azt, hogy távol tartsanak benneteket Szavamtól, ami az Én Húsom. Az Én Húsom, a Testemből van. Az Én Testem pedig Egyházam. Amikor azok, akik azt mondják, hogy Egyházamhoz tartoznak, de nem tisztelik Szent Szavamat, hanem helyette a világ politikáját ölelik át és megpróbálják azt irányítani, akkor ők nem mondhatják soha, hogy Tőlem valók. Elérkezett a megosztottság ideje – a megjövendölt egyházszakadás, és az gyors lesz.
Ti csak egyetlen Istent szerethettek, és az egyedüli út Atyámhoz, Rajtam, az Ő Egyszülött Fián keresztül vezet. Ha elszakadtok Tőlem a politikai kampányok hajhászásában, melyek arra törekednek, hogy elősegítsék az emberi jogok és a társadalmi igazságosság előmozdítását, akkor meg fogtok tagadni Engem.
Nehéz a Szívem ebben az időben. Azért adom nektek ezt a figyelmeztetést, hogy ne essetek tévedésbe és abba a legravaszabb csapdába, amelyet legfőbb ellenségem, az ördög tanítványai helyeznek elétek.
Jézusotok

A Szeretet ünnepén – Saját kutyája mentette meg a nőt, – az életére törő késes támadótól

214884_131225-karacsony-keseles-no-kutya-olvasoi-foto-600

Levelünkhöz mellékelünk két fotót: egyiken édesanyám sérülései láthatóak, a másikon pedig az „életmentő” kutyánk.”

- Éjféli szentmise, majd késelés a kapuban -

…”Az, hogy manapság előfordulhat, hogy karácsony estéjén, a nyílt utcán, a saját otthonunk kapujában, valaki odatoppanhat elénk, és szó nélkül mellkason szúr, – ez az olyan józan gondolkodású embereknek, mint mi, egész egyszerűen felfoghatatlan…”

SzRTI: Miközben Szent Karácsony éjjelén a felkent keresztény papok a szeretetről prédikálnak, – addig a templomokon kívül más a helyzet.

A “szeressük egymást” érzéstől elbódított emberek aztán odakinn az utcán, – mely már kezd egy vadonhoz hasonlítani, ahol a szeretettel csordultig telt emberek, – könnyen a bűnözők prédájává válnak.

És értetlenül néznek körbe, – hogy eshetnek meg ilyen aljasságok Szent Karácsony éjszakáján?

Ha az a kutya nem lett volna, – a gyilok újra győzedelmeskedik. – A Szeretet ünnepén.

- Szenteste késeltek meg egy nőt Pécsett, a saját kapujában -

“Az éjféli miséről hazaérve, saját kapujában késelt meg egy pécsi nőt egy fiatal férfi, akit a hölgy kutyája kergetett el végül – írja fotókkal kiegészített, alább olvasható levelében olvasónk.” – írta a Bama.hu
„Tisztelt szerkesztőség!
Egy megdöbbentő esetre szeretném felhívni a szerkesztőség figyelmét, melyet még e sorok leírásakor sem sikerült feldolgoznunk.
2013. december 24-ről 25-re virradó éjszaka Pécsett, a rácvárosi templomban tartott éjféli szentmiséről hazafelé, azaz a Mohácsi úti otthonába igyekvő édesanyámat súlyos támadás érte a nyílt utcán.
Édesanyámat a saját háza kapujában „lepte meg” egy – őt már percek óta követő – fiatal férfi. Miközben édesanyám kinyitotta az utca felőli kaput, az őt követő támadó váratlanul elébe került, és szó nélkül egy késsel a mellkasa fölé szúrt, majd pedig több kisebb és nagyobb vágást ejtett rajta, a karján és a vállán.
Édesanyám lélekjelenlétének köszönhetően – aki hangosan kiabálva szólította az udvarban tartózkodó kutyáját, – a már nyitott kapun a kutya a támadóra vetette magát, a földre lökte, és valószínűleg a ruháját és a karját megtépte.
Az otthon tartózkodó lánytestvérem a kiáltásokat hallva elindult a házból a kapu felé, de mire odaért, a támadónak sikerült kiszabadulnia a kutya „szorításából” és elfutott a szomszédos mellékutcák irányába.
A helyszínre a bejelentéstől számítva pár perc alatt kiérkező rendőrök több autóval átfésülték a környék utcáit, de a támadónak nem akadtak a nyomára. Édesanyámat a kiérkező mentő kórházba szállította, ahol a mellkasa felett ejtett sérülés miatt azonnali műtétre került sor.
Fizikai állapota kielégítő, arról viszont elképzelésünk sincsen, hogy ő és a család mikorra lesz képes a történteket lelkileg feldolgozni. Egyrészt azt, hogy vélhetően centiken és másodperceken, és a házőrző eb éberségén múlt, hogy a történteknek nem lett tragikus(abb) következménye.
Másrészt azt, hogy manapság előfordulhat, hogy karácsony estéjén, a nyílt utcán, a saját otthonunk kapujában, valaki odatoppanhat elénk, és szó nélkül mellkason szúr. Ez az olyan józan gondolkodású embereknek, mint mi, egész egyszerűen felfoghatatlan.
E levéllel szándékunk csak annyi volt, hogy ráirányítsuk a figyelmet egy megdöbbentő esetre, mely velünk történt a napokban, de bárkivel és bármikor – nem csak a hétköznapokban, de akár a szeretet ünnepe alkalmával is – előfordulhat.
Levelünkhöz mellékelünk két fotót: egyiken édesanyám sérülései láthatóak, a másikon pedig az „életmentő” kutyánk.”
***
Az esettel kapcsolatban tájékoztatást kértünk a Baranyai Rendőr-főkapitányságtól is, és a következő választ kaptuk:
A sértett tett bejelentést a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletére 2013. december 25-én 1 óra 20 perc körüli időben, hogy egy férfi mohácsi úti otthona előtt minden előzmény nélkül megtámadta, majd elmenekült a helyszínről. A hölgyet a mentő kórházba szállította, aki a támadás következtében könnyű sérüléseket szenvedett.
A Pécsi Rendőrkapitányság súlyos testi sértés kísérlet elkövetésének gyanúja miatt indított büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen.
A nyomozás érdekeire tekintettel további adatot nem áll módunkban közölni.
Bama.hu – Szabad Riport