A fátimai üzenet értelmében 1931. május 13-án a portugál püspökök Portugáliát, 1942. október 31-én XII. Piusz pápa rádióbeszédében a világot ajánlotta fel Szűz Máriának.
Wikipédia

Tudósítás a napcsodáról az Ilustracao Portugueza, 1917. október 29-i számában


A Szűzanya jelenése Tuy-ban (Spanyolország):

1926 nyarán Lucia megkezdte noviciátusát a Dorottyás nővéreknél, akik a szerzetesrendek száműzetése miatt a spanyolországi Tuy-ba tették át székhelyüket. 1929. június 13-án a Szűzanya egy tuy-i jelenése során azt mondta, hogy elérkezett a pillanat, hogy kinyilvánítsák az Anyaszentegyháznak azon kívánságát, s hogy a pápa a világ összes püspökével egységben Oroszországot az Ő Szeplőtelen Szívének ajánlja, és megígérte, hogy ez esetben Oroszország tévtanait visszavonja és megtér. De Lucia csak 1940. december 20-án kapott engedélyt arra, hogy XII. Piusz pápát levélben kérje a felajánlás megtételére. XII. Piusz pápa csak részben tett eleget a Szűzanya ezen kérésnek, úgy, hogy 1942. október 31-én az egész világot Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ajánlotta (Oroszország külön megemlítésével). És 1952. július 7-én csak Ororszországot ajánlotta Mária Szeplőtelen Szívének, a következő szavakkal: "Ahogy néhány éve az egész emberi nemet Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ajánlottuk, úg y ajánljuk most egészen különleges módon Oroszország minden népét ugyanannak a Szeplőtelen Szívnek."
marypages.com

Natália nővér látomásai - Magyarország jövője és a Világ Győzelmes Királynője

Natália nővér és Erzsébet asszony, a szeretetláng mozgalom elindítója, a 20. század legnagyobb magyar, keresztény misztikusai voltak. Natália nővér 1901-től 1992-ig tartó élete, csaknem az egész 20. századot átölelte.
I. Natália nővér magánkinyilatkoztatásainak hivatalos vizsgálata.

A szerzetesnő látomásait 1945. november 19.-én Mindszenty bíboros Dr. Szabó Imre tb. kanonok, esperes, pápai kamarás, Kecskés Pál pápai prelátus, és Dr. Bánk József egyetemi tanárokkal vizsgáltatta ki. A három főből álló bizottság a nővér látomásait hitelesnek nyilvánította. (Fogas 2001 49-52) és (Fogas 1993, 36-43.)

Krasznay Jenő teológia tanár szakvéleményét szintén jelentés formájában már 1943. január 21.-én felettesei elé terjesztette: "... Kötelességemnek érzem, hogy kinyilvánítsam: meg vagyok győződve a mi Urunk Jézus Krisztusnak, Üdvözítőnknek természetfeletti működéséről Natália nővér esetében..." (A Világ Győzedelmes Királynője, 5-7.)

A nővér feljegyzéseit már 1941-től XII. Pius pápának továbbították, aki a nővér látomásainak hatására 1942-ben hivatalosan is megadta Máriának a Világ Győzelmes Királynője címet. (Fogas 2001, 25)

XII. Pius, szintén 1942-es felhívására városok, templomok, falvak és egyének ajánlották fel magukat a Világ Győzelmes Királynője Szeplőtelen Szívének. (Fogas 1994, 5)

XII. Pius 1942. október 31.-én, a Világ Királynőjének felajánlotta az emberiséget és az anyaszentegyházat. (Fogas 1993, 37-38)

Magyarországot Mindszenty bíboros 1946. augusztus 26.-án ajánlotta fel a Világ Királynőjének. (Fogas 2001, 91)

Facebook