2021. április 25., vasárnap

Üzenetek Énochnak

Irgalmasság Jézus hívása hűséges népéhez .

Üzenet Énochnak.

2021. ÁPRILIS  4.


Népem, békességem veletek.
Gyermekeim, sötét napok, amiket már éltek, és a rossz hírek elkísérnek benneteket a megtisztulás sivatagában való áthaladáson.
Kegyelmes Jézusod vagyok, aki tárt karokkal várja az elveszett juhok visszatérését. Siettesd a tékozló gyermekeket, ne hagyd megtérésüket az utolsó pillanatig, mert talán már nem fogják elérni Irgalmasságom Hajóját.
Soha még nem láttak ennyi gonoszságot és annyi bűnt a földön, mint ez utóbbi idők ezen nemzedékével történik. A bűn és gonoszság, még a poklokat is megijeszti. Ebben a nemzedékben több lelket ítéltek el, és a továbbiakban is a modernizmus, a hitehagyás és mindenekelőtt az Istentől való elidegenítés fogja elítélni. Ahogy telnek a napok, a gonoszság és a bűn fokozódik, a vétkezés szokásává vált ennek a hálátlan emberiségnek. Ezért bőven kiöntöm Irgalmasságomat remélve, hogy az emberiség túlnyomó többsége felébred és visszatér Isten Szeretetéhez és Irgalmához.

Fáj és elszomorít, amikor látom, hogy a születendő és növekvő generációk már a gonoszság és a bűn pecsétjével vannak ellátva. Ez utóbbi idők embereinek szeretetének és irgalmának hiánya sérti Szerelmemet és Irgalmamat. Az erkölcsi és szellemi értékek hanyatlásban vannak a szeretet, a párbeszéd, a megértés hiánya és mindenekelőtt az Isten hiánya miatt a legtöbb otthonban és családban. Szenvedéssel látom ezt a valóságot manapság sok családban, ahol az otthon pásztorai nem vállalják felelősséggel és elkötelezettséggel azt a szent ajándékot, hogy szeretik, irányítsák és oktassák gyermekeiket, összhangban Szent előírásaim tanításával és teljesítésével.

Az emberiség túlnyomó többsége naponta elfelejteti és megtöri a szeretet Tízparancsolatát. Éppen ezért az otthonok, a családok és a társadalmak manapság széthúznak. Ennek az emberiségnek a szívében a szeretet és Isten hiánya okozza az erkölcsi és szellemi romlást. Szent rendeléseim a szeretet Tízparancsolata, ez a törvény, amelyet Isten adott neked, hogy harmóniában élhess Vele és testvéreiddel. Az előírásaim be nem tartása okozza ma a sok rosszat, bűnt és igazságtalanságot.
Gyere vissza hozzám, hálátlan és bűnös emberiség. Vigyétek egyházam lelkészeit és a ház lelkészeit, tanítva és teljesítve a parancsolataimat és a gonoszság megszűnik uralkodni ezen a világon! Bűnös emberiség, én vagyok irgalmasságod Jézusa, aki az utolsó másodperc végéig várlak. Tárt karokkal várlak, mert nagyon jól tudod, hogy nem akarom látni,  örök halálodat. Siess, mert az Irgalmam másodpercei fogynak. és ami a Figyelmeztetésem és a Csodám után következik, az az én Igazságosságom, és nem ismer kegyelmet. Tékozló gyermekek, ne féljetek, ha bűnbánatot tartotok ,ha bűneiteket megbánjátok és visszatértek Hozzám, biztosíthatlak benneteket, hogy megbocsátok nektek, és soha többé nem emlékszem a bűneitekre, bármilyen nagyok. Ne felejtsd el, hogy inkább Atya vagyok, mint Bíró. Akkor fuss, hogy elérhesd Irgalmasságom Csónakját.

Atyád, végtelen irgalmasságú Jézus.
Hadd ismerje meg az egész emberiség üdvös üzeneteimet.

2021. április 11.

Jézus hívása hűséges népéhez.

Üzenet Enochnak.

Én nyájam, böjtöléssel és vezekléssel készítsetek egy világméretű imaláncot, hogy fény derüljön a gonosz küldötteinek megtévesztéseire és összeesküvéseire, és minden tervük a földre hulljon.

Békesség veletek, népem.

Gyermekeim, eljönnek a hiány és az éhínség napjai a testi és lelki táplálékban. Az emberiség ételt és vizet fog éhezni és szomjazni és éhezni és szomjazni fogja Igémet. Házaim bezárása már megkezdődött és hamarosan teljesen bezárulnak. Szentáldozatomat felfüggesztették, hűséges lelkipásztoraimat és evangélistáimat elüldözték és száműzték. A hitehagyás elérte a határát. Ennek a hálátlan és bűnös emberiségnek a hatalmas többsége megengedi magának, hogy a démonok tanai vezéreljék őket.

Ellenfelem követei elárasztják a földet hamis tanokkal, üzeneteik pedig meghívják az emberiséget, hogy kövessék a hamis messiást. Prófétáimat üldözni és cenzúrázni fogják, Szent Szavam feledésbe merül. Helyébe az antikrisztus fekete bibliája kerül. Szent könyvek millióit, köztük Szent Igémet megsemmisítik és elégetik . Az ellenfelem szolgálatában álló sok szekta háztól házig kopogtat, és sok hitében langyos és gyenge lelket megtévesztenek propagandájukkal, ezzel növekszik ellenfelem követőinek száma. Hűséges népemet elítélik azok a vallási hatóságok, amelyek az antikrisztust szolgálják. Üldözni, kínozni fogják őket, be fogják börtönözni és el fogják tüntetni őket.

Az Új Világrend már beindult az oltások napirendjével , hogy beültesse a világot uraló zsarnokság és igazságtalanság rendszerét. A járványok miatt a karanténok és a bezárások hosszabbak lesznek, és az emberiség soha nem fogja elérni a normális helyzetet. A világjárványok körüli összeesküvések és megtévesztések a világgazdaság destabilizálására törekszenek, a papírpénz eltűnik, és így megkezdhetik a fenevad, a mikrochip jelének beültetését. Hűséges népem hitét is igyekeznek megszüntetni, bezárva és tönkretéve Házaimat, hogy nyájam ne gyűlhessen újra körém. Törölni akarják Nevemet népem fejében, és meg akarják szüntetni Szentáldozatomat, a szentmisét.

Ismét mondom nektek gyermekeim. Olvassátok Szent Igémet és elmélkedjetek rajta a szívetekben, hogy ne essetek bele a gonosz követeinek csalásaiba és összeesküvéseibe. 11Igen, jönnek napok – mondja az Úr, az Isten –, amikor éhséget bocsátok a földre: éhséget, de nem kenyérre, szomjúságot, de nem vízre, hanem az Úr szavának hallgatására.(Ámos8,11) Én nyájam, böjtöléssel és vezekléssel készítsetek egy világméretű imaláncot, hogy fény derüljön a gonosz küldötteinek megtévesztéseire és összeesküvéseire, és minden tervük a földre hulljon. Ébreszd fel népemet lelki letargiájából, mert sötétség borítja a földet. Egyesülj imádságban, böjtben és vezeklésben, hogy legyőzd és elpusztítsd a gonosz erőit.

Békét hagyok neked, az Én békességemet adom neked. Térj meg , tarts bűnbánatot, mert közel van Isten Országa.

Mestered, Jézus a Boldogságos Szentségben.

Jézus a Jó Pásztor sürgős felhívása népéhez. Üzenet Énochnak.
2021.04.16.

Ó nyájam juhai, a bűn embere már köztetek van, de ne féljetek. Atyám csak a bejelentés után engedi meg, hogy ismertté váljon. Tudni fogtok a megjelenéséről, amikor egyetemes nyilatkozatot tesz a médián keresztül.

Szürke nyájam, békességem legyen veletek.

Én nyájam, a farkasok már álcázva vannak köztetek, de ne féljetek. Nem hagyom, hogy bármi történjen veletek. Ne feledd: Én vagyok az Örök Pásztor, Aki életét adja juhaiért. Jöjj hozzám vagy az anyai pásztorhoz és biztosítalak, hogy ha nyájam juhai vagytok, semmi és senki nem érhet hozzád és nem árthat neked.  A sötétség ideje elkezdődik , és a farkasok már bebarangolják ezt a világot juhaimat keresve, hogy felfalják őket. Védd meg magad nyájam a lelki páncélzattal (Efezus 6, 10, 18),  reggel és este véremmel pecsételd le magad, megerősítve a páncélodat a 91. zsoltár erejével.
10Végül: erősödjetek meg az Úrban, az ő mindenható erejéből. 11Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy az ördög cselvetéseinek ellenállhassatok. 12Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. 13Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat. 14Így készüljetek föl: csatoljátok derekatokra az igazság övét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, 15sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. 16Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. 17Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a Lélek kardját, vagyis az Isten szavát. 18Minden alkalommal imádkozzatok a Lélekben könyörögve és imákat mondva. Legyetek éberek, és imádkozzatok kitartóan az összes szentért

1 Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen,

2 az ezt mondhatja az Úrnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom!

3 Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Zsolt 124,7

4 Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége.

5 Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal,

6 sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól.

7 Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el.

8 A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését.

9 Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak,

10 nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás.

11 Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, Zsolt 34,8 ; Mt 4,6

12 kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.

13 Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod a fiatal oroszlánt és a tengeri szörnyet. Jób 5,22 ; Lk 10,19

14 Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet.

15 Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Zsolt 50,15

16 Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban.


Ha követed az utasításaimat, élni fogsz, de ha elfordulsz tőlem el fogsz pusztulni, mert nélkülem nem vagy semmi. Nyájam juhai, a gonoszság már köztetek van, de ne féljetek, Atyám csak az értesítés után engedi meg, hogy ismertté váljon. Megjelenését akkor fogja tudni, amikor egyetemes nyilatkozatot tesz a médián keresztül. Lelkek millióit veszti el naponta a létező bűn és gonoszság, mi lenne, ha a pusztulás fia megjelenne a Figyelmeztetés előtt? Nem volna túlélő, aki elfoglalja az Új Teremtést. Sokan eljönnek,  azt állítván, hogy Én vagyok. Azt mondják: Én vagyok a messiás, és sok embert megtévesztenek. (Máté 24,4, 5) .Vigyázzatok a bárányruhába öltözött hamis prófétákra, akik bejelentik a messiás érkezését!
"4. Jézus így válaszolt: "Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket. 5. Sokan jönnek majd a nevemben, s azt mondják magukról, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek."

Ne feledd: Nem teszem többé a lábam erre a földre. Második eljövetelem dicsőségben és pompában lesz, teremtésem és teremtményeim nagy megtisztulása után. Az Új Egekben és az Új Földön hű népemmel fogok lakni. Ismét mondom nektek, olvassátok el a Szavamat a Máté 24-ben, és gondolkodjatok el a szívetekben, hogy  senki ne tévesszen meg. A messiás, aki hamarosan megjelenik és amelyet sokan bejelentenek, nem én vagyok, hanem az Antikrisztus. A hamis messiás megjelenésének propagandája már megkezdődött. Vigyázzatok, hogy ebbe a csalásba bele ne essetek juhaim, mert a média és ellenfelem követői már elkezdték bejelenteni az ő megjelenését! Sok üzenet és hamis próféta manapság messiás megjelenéséről beszél, légy nagyon óvatos, mert minden tőlem érkező üzenetet az én szavamnak kell megvédenie. Prófétáim nem keresik ennek a világnak a dicsőségét vagy elismerését és a felismerésük legfontosabb jele az a támadás, üldöztetés és cenzúra, amelynek ki vannak téve. Ne feledd: a tanítvány nem több, mint a Mester, és a szolga sem több, mint az ő Ura. (Máté 10:24). 24Nem nagyobb a tanítvány mesterénél, sem a szolga uránál.
Nyájam, Énoch  és Illés már köztetek vannak, de a hit hiánya nem tette lehetővé, hogy felismerjék és elfogadják őket. Két tanúm csak a Figyelmeztetés után jelenik meg nyilvánosan. Az Ószövetségből származik Enoch és Illés szelleme.  Az egyik küldetése az evangelizálás, a másik feladata pedig az Antikrisztussal való harc az utolsó uralkodása idején. Örülj tehát, mert nagyon hamar találkozol a két tanúmmal.

Emlékeztetlek: ügyelj arra, hogy ne illesd felkentjeimet, ne árts  prófétáimnak. (105. 15. zsoltár).
Zsolt. 105.15
Meg ne illessétek az én felkentjeimet, és az én prófétáimnak ne ártsatok!

Bosszút áll azért, ami történik egyik választottommal (Zsoltárok 79, 10).
Zsolt. 79.10
Ne mondhassák a pogányok: Hol van az ő Istenük? Legyen nyilvánvalóvá előttünk, hogy bosszút állsz a pogányokon szolgáid kiontott véréért!
Aki ártani akar két tanúmnak, meghal (Jelenések 11.5)

Jel. 11.5

Ha valaki bántani akarja őket, tűz tör elő szájukból, és megemészti ellenségeiket, és ha valaki bántani akarja őket, annak így kell megöletnie.

Békét hagyok neked,  az Én békességemet adom neked. Tarts bűnbánatot és térj meg, mert közel van Isten Országa.

Mestered Jézus, a Jó Pásztor.

Ismertesd meg üdvözítő üzeneteimet az egész emberiségnek és nyájam juhainak.ISMÉT MONDOM NEKTEK KEMÉNY ANYÁK: AZ ÉLET A NŐI PETESEJT MEGTERMÉKENYÜLÉSÉNEK PILLANATÁTÓL SZÁMÍT. MINDEN MŰVI MEGSZAKÍTÁS GYILKOSSÁG!

2021 ÁPRILIS 24

A MEGSZENTELŐ MÁRIA FELHÍVÁSA ISTEN NÉPÉHEZ.

ÜZENET ENOCH-NAK

Kicsinyeim Uram békéje legyen veletek és édesanyai védelmem kísérjen mindig titeket.

Gyermekeim nagyon szomorúnak érzem magamat, mert látom, hogy Atyám templomait sok nemzetben múzeumokká, éttermekké, bárokká, diszkókká és más földi tevékenység végzésének helyeivé alakították át. A szent helyeket, azaz Isten házait megszentségtelenítették. Ó ti hitetlen kereskedők ! Isten Igazságos Haragja lecsap rátok és utódaitokra,csak úgy mint Bélsaccar király, aki megszentségtelenítette a szent edényeket, úgy lesz veletek is, számba lesztek véve, meg lesztek mérve és fel lesztek osztva. Az ítélet, amit hallotok az az örök halálotok lesz! (Dán 5:25-28). Azt gondoljátok büntetés nélkül kigúnyolhatjátok és elvilágiasíthatjátok Atyám templomait? Ó Mily gonoszak vagytok! Ti és utódaitok ezen utálatos bűn miatt kiátkozottakká váltatok! Ki lesztek törölve az Élet könyvéből és az örök halál lesz a fizetségetek ezért.

Hálátlan gyermekek ne játszatok Istennel! Atyám templomai az engesztelés és az imádság házai és ti rablók barlangjává és démonok lakhelyévé tettétek azokat! Mily szomorúnak érzi magát az Ég gyermekeim, mikor ezt az istenkáromló, hálátlan és bűnös végidei emberiséget látják! Hamarosan tűz hull az égből a földre és az istentelen nemzetekre, akik elnyerik méltó büntetésüket!

Gyermekeim magzatok millióit abortálják ezen a világon és az Ég vérkönnyeket hullat ezért az igazságtalanságért. Az Ég Velem sír, mikor ezen ártatlanok mészárlását látja. Szívtelen anyák, vad kancák, kik meggyilkoljátok a reményt a méhetekben és élő sírrá teszitek azokat! Ha nem tartotok szívből bűnbánatot, gyóntok és nem engeszteltek ezért a bűnért, még a Nagyfigyelmeztetés előtt, akkor biztosíthatlak titeket arról, hogy ti akkor az örökkévalóságban való elveszést kockáztatjátok meg. Ismét mondom nektek szívtelen anyák: az élet abban a pillanatban megkezdődik, amint a női petesejt megtermékenyül.Bármilyen művi terhességmegszakítás gyilkosság. Az abortusz bűne a halálos bűnök egyike, amit az Isteni Igazság a legkeményebben büntet. Ezért a megbocsátásért őszinte bűnbánat szükséges, amit meg kell gyónni egy püspök vagy pap előtt és azt helyre kell állítani, a helyreállítás nélkül nem lesz teljes a megbocsátás.

Kicsinyeim a meg nem született és abortált magzatok a megkereszteletlenek helyére kerülnek, amit a pokol tornácának hívnak. Szükségem van a hű gyermekeimre, hogy segítsenek ezen ártatlanokat kisegíteni erről a helyről. Imádkozzatok, böjtöljetek és vezekeljetek értük, vigyétek őket a Mennyei Atya elé különösen a Szentmise magasztos pillanataiban és Én a ti Édesanyátok az angyalok társaságával lemegyünk értük és felvisszük őket magunkkal az Örök Dicsőségben. Fiam Irgalmas rózsafüzére, a Rózsafüzérem a világosság titkaival és minden jó tett, amit felajánlotok az Atyának ezen ártatlanokért, azt szolgálják, hogy magunkkal visszük őket a Mennybe. Minden meg nem született és abortált magzatot meg kell keresztelni az Ég által megkívánt keresztséggel. Most odaadom nektek hű kicsinyeim a meg nem születettekért és az abortált magzatokért szóló imát, így megkeresztelhetitek őket és így a karjaimba véve az angyalokkal együtt a Mennyei Atya jelenlétébe visszük őket.

A MEG NEM SZÜLETETT ÉS ABORTÁLT MAGZATOK LELKEINEK A MENNYEI ATYA ELÉ VALÓ JUTÁSÁÉRT VALÓ IMA:

Ó Végtelen Irgalmú és Jóságú Atya az Áldott Szűz Máriának, Lányodnak és Édesanyánknak közbenjárására mi odaadjuk neked az ezen a világon meg nem született és abortált magzatok lelkeit. Különösen azon apák és anyák számára kérjük a megbocsátásodat, akik hozzájárultak ezen igazságtalan cselekedethez és abortálták a gyermekeidet. Mi megáldunk minden meg nem született és abortált magzatot. Megkereszteljük őket az ég által megkívánt keresztséggel. A meg nem született és abortált gyermekek mi megkeresztelünk titeket a Szeretett Atya, a Fia Jézus és a lánya Mária nevében. Az Atya + a Fiú + és a Szentlélek nevében + Ámen. Ó Atya üdvözöld ezen teremtmények lelkeit és vezesd őket az Örök Dicsőségbe. Kérjük ezt a Miurunk Jézus Krisztus , a Te Fiad nevében, aki él és uralkodik Veled és a Szentlélekkel egységben. Az Isten mindörökkön örökké. Ámen

Gyermekeim ezért maradjon meg bennetek Uram békéje.

Édesanyátok a Megszentelő Mária.Elszabadult a pokol a latin mise előtt

 

A rendőrség megrohamozta az SSPX templomot a közép-írországi Athlone-ban - derül ki az Irishpatriots.com által április 25-én közzétett megdöbbentő videóból.

A mise még el sem kezdődött, de a hívek már összegyűltek. Egyikük azt mondta a behatolóknak, hogy "ez Isten háza", és az egyik rendőr nevét kérte.

"Visszatértünk a katolicizmust tiltó időkbe?" - tette hozzá, megjegyezve, hogy Dublinban a rendőrök nem rohamozták meg a mecsetet. A jelenlegi ír Covid-19-es rendszerben a szentmiséket betiltják, és "bűncselekménynek" minősülnek. Világszerte még egyetlen "Covid gócpontot" sem észleltek az egyházban.

https://gloria.tv/post/zap29du9rQ381Rghvw3cNmwzs

Latin-Amerika elkezdi a "szinodalitás útját"

 

A Latin-amerikai Püspöki Konferencia (LatAm) április elején indította el a "Meghallgatási folyamatot" (április-július), amely 46 ország papságának és laikusainak részvételével zajlik, hogy közös lelkipásztori tervet dolgozzanak ki.

Ez az első "egyházi közgyűlés" kontinentális szinten. Az úgynevezett "meghallgatási folyamat" lesz az első szakasza. Ez főként online találkozókból áll, amelyeknek általában alacsony a hatékonysága.

A második szakasz egy novemberi mexikóvárosi találkozó lesz, amely a Covid-19 miatt valószínűleg elmarad. A novemberben esetlegesen összejövőknek ezután kell megtenniük a különböző országokat érintő további lépéseket.

Hasonló "szinódusi" folyamatok zajlanak vagy vannak tervben Németországban, Ausztráliában, Olaszországban és Írországban.

https://gloria.tv/post/ga14CSStVqvL1KztEJAd7ZrjD

Égi Édesanyánk üzenete 2021. április 25-én Medjugorjéból

 

Üzenet, 25. április 2021

"Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy a tavasz színeiben tegyetek tanúságot a hitetekről. Legyen ez a remény és a bátorság hite. Kicsi gyermekeim, semmilyen helyzetben ne rendüljön meg a hitetek, még ebben a megpróbáltatással teli időben sem. A feltámadt Krisztussal bátran menjetek a menny felé, amely a célotok. A szentség ezen útján kísérlek benneteket és mindnyájatokat Szeplőtelen Szívembe helyezlek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."