A francia jezsuita újság, az Études, a párizsi merénylet áldozataival való szolidaritásból katolikus-ellenes karikatúrákat jelentetett meg a balradikális szatirikus újságból. Jean-François Thomas jezsuita pap az illetékes rendfőnöknél nyílt levélben tiltakozott.
Az Études a következő szöveggel vett részt az infantilis szentségtörésben: Úgy döntöttünk, hogy „néhány karikatúrát, melyek a katolikus egyházra vonatkoznak” átveszünk, ezzel az újság „meggyilkolt fivéreink és a többi áldozat iránti szolidaritását” akarja kifejezni.
A négy átvett karikatúra egyike [a lelkem fáj még el is olvasni ezeket, hát még lefordítani, és csak azért teszem, hogy végre térjenek már észre azok, akik még mindig nem akarják tudomásul venni, hogy miféle szekta is ez az új-római, melynek élén szintén egy jezsuita áll most éppen]: a keresztrefeszített Jézust mutatja, akik azt kéri, hogy távolítsák el a szögeket, hogy részt vehessen a konklávén. [A többi karikatúrát nem vagyok hajlandó még elolvasni sem, de valaki elmondta nekem, hogy köztük van az a szörnyűség is, amit Obenauer professzor fentebb is csak körülírni tudott.]
Pater Thomas levelében többek között ezt írta: „Soha nem gondoltam volna, hogy bizonyos jezsuiták nevetni tudnak ilyesmin. Én személy szerint minden nap sírok a bűneim miatt és a sok üldözött keresztény miatt, akiket az Études szerkesztősége a mostanihoz megközelítően sem ugyanekkora buzgalommal vett eddig védelmébe.”
Az Études újság 1856-tól jelenik meg, és ma a következő alcímet viseli: „Újság a jelenkori kultúraért”. Szerkesztője 2013 óta Pater François Euvé SJ, teológus és fizikus. Pater Euvé a Centre Sevres, a párizsi jezsuita főiskolán a Teilhard-de-Chardin-tanszék vezetője. Ezt a tanszéket a Teilhard de Chardin alapítvány pénzeli. Az 1962-ben [tehát még Roncalli alatt, és a zsinat kezdetekor] elindított alapítványé az 1955-ben meghalt Pierre Teilhard de Chardin [eretnekként korábban elítélt] jezsuita minden írásának szerzői joga; maga az alapítvány székhelye a párizsi Muséum National d‘Histoire Naturelle épületében van.
Január 14-i hír: a tiltakozás és felháborodás hatására eltávolították a karikatúrákat…
forrás: www.katholisches.info
http://katolikus-honlap.hu/1501/parizs.htm