2014. január 31., péntek

Paul Kramer: Jelentés Benedek Pàpa kikényszeritett lemondàsàrol.

Néhàny ember megkérdojelezi Alberto Villasana bejegyzését a Sucipedomine site,weboldalon,de lényegében néhàny Opus Dei (Isten ellenes) torekvés màr meg volt valositva.Végülis, sokkal előbb Benedek Pàpa kikényszeritett lemondàsa előtt,egy régi baràtom, a néhai Mons.Mario Marini a pàpai Bizottsàg titkàra Eclesias Dei értesitett arrol az összeesküvésről, amit Romàban,,a nyugat-Olaszorszàgi Püspökségen és a francia egyhàzi szabadkőműves felsőbb vezetés,együttesen szerveztek meg, hogy nyomàst gyakoroljanak és sarokba szoritsàk Benedek Pàpàt, hogy mondjon le;
A modernista progresszistàk (a vilàg modern fejlődését követők) szabadulni akartak Tőle.Daneels biboros nyilvànosan is megfogalmazta nem tetszését, rögtön, Ratzinger megvàlasztàsa utàn, Murphy -O"connor hasonloan megjegyezte nagyon kihivoan ugyanazon a napon: "Mi nem a mi emberünket kaptuk, a mi jelölésünk Bergolio volt. Hasonlo volt a helyzet II Jànos Pàl Pàpa pàpasàga idején is, mivel hosszabb volt, mint ahogy gondoltàk. Akkor is létezett egy szervezkedés ellene, hogy lemondassàk. Wojtyla biboros nem volt az ő első vàlasztottjuk az 1978-as pàpavàlasztàson; A progreszistàk első jeloltje Sergio Pignedoli biboros volt, a màsodik meg Bagio, de màr a konklàvé előtt tudni lehetett, hogy Bagio nem kap elég szavazatot; A konzervativok jelöltje Siri Giuseppe volt; Az első két fordulon egyik sem kapott elég szavazatot, Luciani biboros fölénybe került a versenyben, igy a 3-ik forduloban Őt vàlasztottàk. A 4-ik forduloban pedig mindenki rà szavazott.
Tudom hogy ez az igazsàg,mert a sajàt füleimmel hallottam, amint néhàny vàlasztàsi joggal rendelkező biboros a konklàvé utàn szervezett footbalozàsból hazatérve a szàllàshely felé, maguk között elbeszéltek. Nem volt semmilyen csalàs, ahogy a wikipédiàban megjelent. Burke-young àllitàsa igaz volt, amit az 1978-as konklàvérol mondott, hogy Luciani megnyerte pàpasàgàt màr a 3-ik fordulon de Ő sürgette a 4-ik fordulot is, hogy legyen vilàgos mindenki szàmàra az Ő megvàlasztàsa; Alberto Luciani megvàlasztàsa utàn az I Jànos Pàl nevet vette fel.

A papi szabadkőműves mozgalom

Rögtön I Jànos Pàl megvàlasztàsa utàn hirtelen katasztrófahelyzet alakult ki a szabadkőműves mozgalomban. A Pàpa meg akarta szüntetni a vatikàni Bankot, igy kivenni a felügyeletét Bishop Paul Marcikus kezéből; Villot biborosnak be is jelentette szàndékàt, hogy el fogja tàvolitani a római kuriàról azt a 3 magas rangu klérust akik az egyhàzi szabadkőműves mozgalom vezetői :-az egyik maga Villot volt, a màsik kettő, Casaroli és Ugo Polletti biborosok, és helyükbe konzervativokat fog kinevezni. Kb,1 óra mulva a Pàpa màr halott volt. A holttestét csak màsnap reggel fedezték fel; Az utolso ember aki vele volt Jean Villot biboros volt; A Pàpa meggyilkolàsàt a P2-es ügynök hajtotta végre. Amikor Roberto Calvi megfenyegette Lucio Gelit, hogy nyilvànossàgra hozza a P2-es ügynök kilétét, a parancs màr ki volt adva, hogy öljék meg Calvit is. 3 nappal a Pàpa halàla előtt, a jövendo biboros Eduard Gagnon azt mondta Fr Mario Marininak:-ezek a Pàpàt meg akarjàk ölni, mert tul nagy vàltozàsokat csinàl, viszonylag rövid idő alatt.

Igy történt

Gagnon azt is előre làtta hogy Wojtylàt fogjàk megvàlasztani, mint egy kompromiszumra képes jeloltet. Wojtyla nem a progresszistàk jelöltje volt, hanem a konzervativoké, az Ő jelöltjük az eretnek braziliai biboros Aloiso Lorcheider volt, de Wojtylàt mindkét tàbor elfogadhatonak tartotta. Néhàny év mulva, amikor vilàgos lett, hogy a Pàpa megingathatatlan az erkölcs, a fegyelem és a hagyomànyok irànt, de még a közeledést is keresi X. Piusz papi közösséggel (Ők nemfogadtàk el a II. Vatikàni zsinat reformjait) és engedélyezi szàmukra hagyomànyos liturghia bemutatàsàt, a progresszistàk türelme elfogyott és beinditottàk a gépezetet, hogy megszabaduljanak a Pàpàtol. A Pàpa Anconai làtogatàsa soràn pedig bejelentette 1995-ben hogy Ő nem mond le. MARAD.

Nem minden megy a maga utjàn

Ebben az időben az ő jelöltjük Carlo Mario Martini volt, egy 80 év körüli igen megöregedett jezsuita, a "90-es években nagy esélyes volt a pàpai székre, csakhogy II Jànos Pàl Pàpa nem halt meg csak 2005-ben. Ekkor a kis eretnek Bergoliot jelölték, aki akkor a lengyel pàpàhoz hasonlo adottsàgokkal birt de negativ értelemben; Mindezzel együtt, tul sok nem-europai biboros sorakozott fel Ratzinger hàta mögé, a pàpai gyàszmisén elmondott prédikàcioja hatàsàra. Tehàt az Ő emberük nem nyert, hanem kaptak "egy németjuhàszt" mert hogy Ratzingert Isten rotweilerének nevezték;

A Pàpàra helyezett nyomàs és gyilkossàggal valo megfenyegetése-:

A Pàpa miutàn kiadta a Summorum Pontifikàtum-ot felszabaditva a hagyomànyos latin szentmise bemutatàsàt, amit annyira gyűlölnek a progresszistàk, és zsinat is betilotta annak idején, egy tül reformàlt vàltozatot hozva létre (amit ismerünk), az egyhàzi szabadkőművesek eldönttték, hogy megszabadulnak tőle és megfenyegették, hogy megölik. Egy a Pàpàhoz közeli pap értesitette Benedeket, sokkal előbb mint ahogy Ő bejelentette lemondàsàt. Tehàt amikor Fr Santiàgo és Alberto Villasana jelentették az összeesküvés tervét a Pàpànak, Ő màr tudott rola.

Nem egy Pàsztor, hanem egy Rombolo

Most hogy a francmasonia (ez a francia pàholyhoz tartozo szabadkőműves csoport) megkapta az Ő emberét, mégpedig a legmagasabb csucson, vàrható egy elkülönülés Benedektől és az Őt követőktől. Ferenc a szabadkőműves politikàt folytatja, a katolicizmus totàlis lerombolàsàt és egy radikàlis egyhàzreformot hajt végre, egy szabadkőműves dogmàt hirdet és szabados keresztény elveket és egységre lép a nem keresztény vallàsokkal;
Ma egy tudatosulàs van, ami egyre jobban terjed a katolikusok körében; Ferenc az, aki egyre jobban bemutatja valodi énjét, akit Assisi Szt ferenc halàlos àgyàn előre jövendölt: nem igazi Pàsztor, egy rombolo csak, nem kanonikusan vàlasztott.

Egy falu megtért az Eucharisztia hatására

"1977-ben meghívtak, hogy tartsak lelkigyakorlatot egy kis falu plébániáján Kerala állam északi részén, minden kis- és nagyvárostól messzire. A plébánia újonnan megtértekből és bennszülött keresztényekből állt, akik még vasárnap sem jártak misére, ami Keralában nagy ritkaságnak számított.
Az egyházmegyében nem szerették ezt a plébániát, egyik pap sem akart oda menni plébánosnak. Az újmisés Stephan atya azonban a hívek iránti lelkesedésből és buzgalomból azt kérte püspökétől, hogy nevezze ki oda plébánosnak. Mielőtt munkáját megkezdte volna, felkeresett és megkért, hogy tartsak nekik lelkigyakorlatot.
Estefele értem a faluba. A lelkigyakorlat kezdete másnap reggel 9-re volt meghirdetve. 11 óráig egyetlen lélek sem jelent meg a templomban. Stephan atya szomorú volt. Minden házat felkeresett, és mindenkit meghívott a lelkigyakorlatra. A plébániához 156 család tartozott, de senki sem jött el. Ekkor a Szentlélek indítására azt mondtam a plébánosnak, hogy helyezze ki az Oltáriszentséget, és imádkozzunk az Oltáriszentségben jelen levő Úr előtt, és kérjük, hogy bocsássa meg az emberek bűneit. A plébánossal és a sekrestyéssel együtt így tettünk, és elhatároztuk, hogy aznap és másnap (pénteken) böjtölünk.
Egy óra múlva egy idős hölgy jelent meg, és velünk együtt imádkozni kezdett, délután 2-kor hat másik idős hölgy érkezett, és lassan, lassan szállingózni kezdtek az emberek, férfiak és egyaránt. Este 6-ra a templom és a környéke zsúfolásig megtelt, fiatalok és idősek egyaránt érkeztek, én pedig előadást tartottam a bűnről és a bünbánatról. A szentségimádás után szentmisét mutattam be.
Ezen a misén három idős hölgyön és a sekrestyésen kívül senki sem áldozott, mivel már nagyon régen nem gyóntak. Másnap reggel 9-kor a templom megtelt, és hét papot hívtunk, hogy segítsenek a gyóntatásban. Ez volt életem egyik legjobb lelkigyakorlata, ahol prédikáltam, és ahol a plébánia összes tagja részt vett és mind megújították keresztény életüket. Mikor a helyi püspök értesült a jó hírről, az utolsó napon is eljött, hogy velünk misézzen. Ez a plébánia most az egyházmegye egyik legjobb és legaktívabb plébániája. Minden reggel a szentmise előtt egy óra hosszat, minden csütörtökön pedig reggeltől estig szentségimádást tartanak.
A SZENT EUCHARISZTIABAN JELEN LEVŐ JÉZUS VONZZA A BŰNÖSÖKET, ÉS BŰNBÁNATRA ÉS MEGTÉRÉSRE VEZETI ŐKET: „Igaz beszéd ez, és teljes hitelt érdemel: Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy üdvözítse a bűnösöket. " (1Tim 1,15) Jézus mondja: „Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyek országában egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége rá, hogy megtérjen." (Lk 15,7)
Sok keményszívű bűnös megtérésének voltam tanúja, mikor szentmisét mondtam értük és az Oltáriszentségben jelen lévő Úr előtt imádkoztam értük. A Biblia Isten szeretetének története, aki minden bűne és bűntette ellenére szereti az embereket. Olyan Isten Ő, aki megkeresi a gyengéket és a bűnösöket. Amikor megtalálja és szeretetében megöleli őket, múltjukat megbontja és elfelejti. Nagy örömmel, boldogan vállára veszi őket, mint ahogy egy édesapa veszi vállára gyermekeit. „Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszavezetem, a sebesültet bekötözgetem, a gyengét megerősítem, a hízottat és az erőst meg. oltalmazom, és igazságosan legeltetem őket." (Ez 34,16)
A jó pásztorról, az elveszett drachmáról és a tékozló fiúról szóló példabeszédek, illetve azok a történetek, ahol a bűnösök bocsánatot nyernek és a gonosz lélektől megszállottak megszabadulnak, mind arról tanúskodnak, hogy Istenünk szíve részvéttel és szeretettel teljes. Isten emberek iránti szeretetét az bizonyítja legjobban, hogy elküldte egyetlen Fiát, hogy emberré legyen és engedte, hogy Ő, aki nem ismert, az emberek bűneiért bűnbak legyen, és kiszolgáltatta Őt, hogy a kereszten átokká legyen értünk, hogy az emberekre nehezedő átkokat eltávolítsa (2Kor 5,21; Gal 3,13).
Isten, aki így szólt: „Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra", úgy látta, hogy az emberek elvesztették dicsőségüket, és amikor elérkezett az idők teljessége, az alábbi szilárd döntést hozta: „Egyikünknek el kell mennie hozzájuk, és magára kell vennie az emberi természetet és a bűnök következményeit." Némi isteni hallgatás után, emberileg szólva, hármójuk közül az egyik megszólalt: „Igen, Papa, én elmegyek, és megteszem akaratodat!" És az Ige testté lett, és közöttünk lakozott. Ez a titka a megtestesülésnek, melyet oly nehezen értünk meg mi, emberek, és melyet olyan könnyen megtesz az isteni szeretet. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszü- lött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Jn 3,16)
Sok szülőnek elmondtam már ezt a titkot, akik könnyeket hullattak gyermekeikért, mivel azok elhagyták Jézust és az egyházat, és bűnös életet éltek. Sokan tettek tanúságot, hogy többen megtértek, miután misét mondattak értük, és a legszentebb Oltáriszentség előtt esdekeltek értük. Sokan mondják, hogy az általam vezetett lelkigyakorlatok és összejövetelek nagy hatásúak, és sok megtérés és gyógyulás történik. Szívesen megosztom bárkivel, mi a titka lelkigyakorlataim sikerének.
Amikor a lelkigyakorlat időpontja megvan, titkárnőmmel és másokkal együtt az Oltáriszentség előtt imádkozunk, hogy a lelkigyakorlat részt- vevőinek bűnei bocsánatot nyerjenek. Van, hogy az Úr megmutatja bűneiket, melyeket aztán az Oltáriszentség elé viszek és Isten irgalmát és bocsánatát kérem értük. Mikor Isten irgalmát és bocsánatát kérem mások bűneiért, akkor bűneiket nem az ő bűneikként tekintem, hanem a sajátjaimként, mivel az evangelizációt az emberek iránti szeretetből végzem. Mikor az emberek bűneire tekintek, szeretetet és rokonszenvet érzek irántuk, és velük azonosulva így imádkozom: „Én szegtem meg parancsolataidat, én nem jártam templomba, én gyűlölök más embereket, stb." így az Úr, aki ugyanaz tegnap, ma és mindörökké, előkészíti a megtérésre és gyógyulásra azok szívét, akik a lelkigyakorlaton részt fognak venni."
(P. James Manjackal: Megérintett és meggyógyított.  Budapest, Marana Tha Kiadó, 2013)

2014. január 30., csütörtök

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei

2014. január 2. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Ütött az óra. Ebben az évben sok prófécia beteljesül. Most különösen érvényesek szavaim: nem lehet többé kétfelé sántikálni. Most mindenkinek dönteni kell: vagy Isten mellett, az Ő törvényeit megtartva, vagy a sátánnal és a hamis prófétával. Eljött az óra. Most választom szét a bárányokat a kosoktól. Az antikrisztus már készen áll, hogy fellépjen, a sátán erejéből elkápráztassa a világot hamis csodáival, és imádtassa magát. 
Ti, akik Hozzám tartoztok, ne menjetek utána! Ti csak Engem, az értetek kínhalált halt, és dicsőségben feltámadott Üdvözítő Uratokat és Isteneteket kövessétek! Mindent tudtul adtam nektek. Dicsőséges visszajövetelem a földre már a küszöbön van. Az óra elérkezett. Mindenkit megrostálok. Csak az igazakat állítom jobbomra. Akik a hamis prófétát és az antikrisztust követik, örökre elvesznek. Soha nem láthatnak meg Engem, és soha nem élvezhetik Isten békéjét és örömét. Ma még választhattok: mellettem, vagy ellenem. De figyelmeztetlek benneteket: ez a világ elmúlik, és minden dicsősége porba hull. Csak akik Istent szeretik, azok élnek örökké. A döntés a ti kezetekben van. Mindent tudtul adtam nektek. Ne kövessétek a sátánt, az őskígyót, ami most végső csatáját vívja ellenetek, hogy megkaparintsa lelketeket, és az örök tűzre taszítsa. Ti tartsatok ki mellettem, a Hűséges és Igaz mellett, Aki megváltottalak benneteket. Erre áldalak meg titeket megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
Szentírási megerősítések: Zsid. 1, 1-3: „…ezekben a napokban Fiában szólt hozzánk (az Isten)…” Zsid. 6, 4-8: „Aki egyszer már részesült a világosságban, megkapta a Szentlelket, felfogta az Isten tanítását,…aztán mégis elpártol, lehetetlen újra bűnbánatra indítani. …újra keresztre feszíti az Isten Fiát, és csúfot űz belőle.”
Jézus: „Ez vonatkozik az antikrisztusra és a hamis prófétára.”

2014. január 7. Szentségimádáson Jézus…

„Drága gyermekeim! Itt van az óra, amikor megmutatom kinek-kinek a lelki állapotát. Mindenki meglátja magát az Én fényemben, az Én szememmel, a Szentlélek megvilágosító ereje által. Akkor tudni fogjátok, hogy mit, hol rontottatok el, és azt, hogy hogyan tehetitek jóvá. Akkor sokan fognak sírni és jajveszékelni, amikor meglátják egész addigi életüket, hogy mi lett velük, amikor elhagytak Engem. Úgy hullottak a sátán karmaiba, mint a száráról sarlóval lekaszált búza. Sokan szeretnék akkor meg nem történtté tenni egész addigi gonosz cselekedeteiket, de nem lehet. Látni fogják ugyanis azt a tüzet, ami vár rájuk a testi halál után. A tüzet, amely jótékonyan kiégeti belőlük bűneiket, ha Előttem megbánják azokat, és azt a másik véget nem érő tüzet, amelybe azok mennek, akiknek megátalkodottságuk miatt ezt kell majd mondani: Távozzatok Tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely a sátánnak és csatlósainak készült, és mindazoknak, akik szolgálják őket, akik felcserélnek Engem a fenevaddal. Azt imádják, és áldozatot mutatnak be neki. Jaj azoknak a százszorosan szerencsétleneknek, mert örökre elvesznek. Ők lesznek az örök tűz martalékai, ahonnan soha nincs szabadulás. 
Gyermekeim! Féljétek az Istent! Féljétek elkövetni a bűnt, mert mondom nektek, Isten éppen olyan tökéletesen igazságos, minden megátalkodott lélekhez, mint amilyen irgalmas az Őt félőkhöz, akik megsiratják, és örökre elhagyják bűneiket. 
Drága kicsinyeim! Készüljetek, mert hamar lezárul ez a korszak. Egy új világ következik, amiben nem lesz bűn. Ez lesz az a paradicsomi állapot, amelyet Isten kezdetben teremtett, amikor még nem volt bűn a földön. Ez most sokkal tartósabb lesz, mint az első, mert megkötözöm a sátánt, és ezer évre a pokol fenekére vetem. Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Soha ne hagyjátok abba, mert az ima párbeszéd Velem, Üdvözítő, Mindenható Istenetekkel. Imátok felhatol az egekig, és ha hittel párosul, leesdi a szükséges kegyelmeket. 
Drága gyermekeim! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Kérjetek sokat! Kérjetek lelkeket, akik mindörökké szeretnek majd Engem! Nem tudtok annyit kérni, amennyit Én akarok adni. Irgalmam és szeretetem kiárad minden emberre, de a ti imáitok kell hozzá, hogy ezek az emberek, akik még nem ismernek Engem, megnyissák Előttem szívük ajtaját. Mert Én kopogtatok, de csak oda megyek be, ahol kinyitják Előttem az ajtót. Nem vagyok erőszakos. Tiszteletben tartom a szabad akaratot. Ahol nem fogadnak Engem, onnan tovább megyek. 
Gyermekeim! A kegyelem időhöz és alkalomhoz van kötve. Mint ahogyan nem léphettek bele kétszer ugyanabba a folyóba, mert a víz állandó mozgásban van, így van ez a kegyelemmel is. Isten mindig új kegyelmet ad. Mindig az adott időnek és élethelyzetnek megfelelőt. Ezért tartsátok szüntelenül nyitva a szíveteket, hogy be tudjátok fogadni a Mindenható ajándékait! Éljetek szüntelen készenlétben, mint az okos szüzek, hogy ha majd váratlanul megérkezik a Vőlegény, bemehessetek Vele az örök menyegzőre, az örök boldogságba. Erre áldalak meg benneteket drága kicsi gyermekeim az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

Ezt üzenem X családnak: Imádkozzák szüntelen, naponta többször is a Szent Mihály arkangyal c. ördögűző imát, és a rózsafüzért! Kérjenek Engem, és Én kiszabadítom őket a sátán kelepcéjéből! Járuljanak gyakran, a család minden tagja a szentségekhez, szentgyónáshoz, Szentáldozáshoz! Ha így élnek, akkor tehetetlen lesz velük a sátán, mert Én bennük lakom, és tehetetlenné teszem. Kérjék magukra az Én áldásomat és békémet, és Én megáldom őket Szívem minden értelmet meghaladó szeretetével és békéjével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
A kegyelem órájában, du. 3-4. óra között az Úr Jézus kínszenvedéseinek örök érdemeiért kérjék, amit szeretnének, és az Úr megadja, ha Ő jónak látja. 

Ezt üzenem Y-nak: drága kisfiam! Ne rohanj a vesztedbe! Itt állok előtted. Arra várok, hogy megnyisd Előttem szíved ajtaját. Én jobban szeretlek téged, mint a világ összes embere együttvéve. Én Mindenható vagyok. Leveszem válladról terhedet, ha átadod Nekem. Te egyedül nem tudod hordozni. Az Evangéliumban ezt mondtam: „Nálam nélkül semmit sem tehettek.” Ez rád is vonatkozik. Kérd Tőlem, és Én megajándékozlak a hit erejével! Kérd, és Én bölcsességet adok neked! Kövess Engem az önmegtagadás és a kereszthordozás keresztútján, és Én elvezetlek a teljes örök életre! Jóllehet, itt a földön ellene kell mondanod a sátánnak, és saját ösztöneidnek, de Én cserébe olyan lelki békével és boldogsággal ajándékozlak meg, hogy nem cserélnél senkivel. Add Nekem szívedet, és Én neked adom az Enyémet! Az Én Szívem izzó szeretet, amellyel tudod szeretni Istent és a felebarátot.
Gyermekem! Várom válaszodat. Az idő rövid. Neked is meg kell állnod ítélőszékem előtt. Akkor már késő lesz. Most, még ma mondj igent hívásomra! Erre áldalak meg megerősítő, és a sírig kitartó hűség áldásával az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”


2014. január 10. Szentségimádáson Jézus…

 
„Drága gyermekeim, Szívemnek kedves választottai! Éljetek szüntelen készenlétben, mert eljön az óra, sőt már itt is van, amikor számon kérlek benneteket! Kamatoztassátok a talentumokat, amelyeket rátok bíztam! A talentumok a Tőlem kapott kegyelmek. A tudás, az ismeret, az Én tanításom. Az alkalmak, amikor elétek hozok embereket, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, az Én tanításomat, és keresnek Engem. Beszéljetek nekik Rólam! Tanítsátok őket az Evangéliumra! Így beszéljetek hozzájuk: Jézus a te személyes Megváltód. Magára vette ártatlanul a te bűneidet, és kínhalált szenvedett érted a keresztfán, hogy neked örök életet szerezzen. Harmadnapra feltámadt, felment az Atyához a mennybe, de itt maradt köztünk is. Feltámadott Testét és Vérét itt hagyta nekünk a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Ha tiszta lélekkel fogadjuk Őt a szívünkbe, nagy kegyelmeket ad, örök életet kapunk Tőle. Szólítsd meg Őt! Ő valóságos, élő Személy, Isten-Ember, Aki felkínálja nekünk az Ő barátságát. A szíved ajtaján kopogtat. De csak akkor tud bemenni, ha egészen megnyitod Előtte szíved ajtaját. Ne hagyj meg magadnak semmit! Mindent adj át Neki! Csak akkor tud szentté tenni, ha átadod Neki egész életedet. A múltat, a jelent és a jövőt. Hagyatkozz Rá teljesen! Fogadd el a körülményeket úgy, ahogy vannak! Higgyed, hogy Isten mindent a te személyes, és mások megszentelődésére ad! Így imádkozz: Jézusom, Megváltóm! Leborulok Előtted. Köszönöm, hogy megtaláltalak, és megismertelek. Köszönöm, hogy megkerestél, és nem hagytál elveszni. Kérlek, maradj velem egész életemben, és vezess haza engem az örök hazába! Ámen. Mondom nektek, ha csak egyetlen lelket is Hozzám vezettek, már nem éltetek hiába. A családotokban kezdjétek, a kis gyermekeken, családtagjaitokon és rokonságotok körében. Ha nem hallgatnak rátok, ne erőltessétek, imádkozzatok értük! Aki nem hallgat meg, annak ne beszélj Rólam, de annál többet beszélj Nekem róla! Én meghallgatlak, és megadom a megtéréséhez szükséges kegyelmet. 
Kicsinyeim! Nagyon szeretlek benneteket. Azt akarom, hogy mindnyájan ott legyetek Velem a mennyben, és lássátok dicsőségemet! Ezért haltam meg értetek, hogy üdvözüljetek. Köszönöm, hogy elolvassátok, és tettekre váltjátok üzeneteimet. Ez az Én legnagyobb boldogságom. A mennyben ti is ennek fogtok a legjobban örülni. Megáldalak titeket Szívem túláradó örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
Drága gyermekeim! Az óra itt van. Készüljetek! Már nincs több haladék. Megítélem a népeket mind. Figyeljétek a természetet! Egyik katasztrófa a másikat éri. Miért ültök még mindig ölbe tett kézzel? Keljetek föl! Bánjátok meg bűneiteket, és járuljatok a szentségekhez! Ne várjátok meg, míg titeket is utolér a hirtelen halál! Akkor már nincs menekvés. Rátok is az vonatkozik, amit az Evangéliumban mondtam: térjetek meg, mert ti is elvesztek mindnyájan! (Lukács 13, 1-5.) Nézzétek, milyen ártatlanok és tiszták a csecsemők, amikor megszületnek! Nektek is ilyeneknek kell lenni! Ne hagyjátok, hogy a bűn mocska befeketítse a lelketeket! A kisgyermekekre mondtam: ilyeneké a mennyek országa. Azért, mert ők lélekben tiszták, és ráhagyatkoznak bizalommal a szüleikre. Nektek is így kell bízni Atyámban, Aki szeretetből teremtett meg a semmiből, és gondot visel rátok. Gondoljatok gyermekeitekre! Milyen édesek és aranyosak, amíg kicsik. Vigyázzatok rájuk, hogy ne rontsa meg őket a világ! Ne engedjétek, hogy egyedül nézze a TV-t, vagy az internetet! Vonjátok őket állandó felügyeletetek alá! Mutassatok nekik jó példát az élet minden területén! Először ti javuljatok meg, és csak azután várhatjátok el gyermekeitektől, hogy jók, és szeretetre méltóak legyenek. Ti szülők és pedagógusok! Szeressétek ki gyermekeitekből a jót! Ha erőszakosak vagytok hozzájuk, ugyanazt váltjátok ki belőlük. Ők a ti tükörképeitek. Ha rájuk mosolyogtok, ők is ezt fogják tenni. Ha engedetlenek, és ti a szeretetre hivatkoztok pl. így: én nagyon szeretlek téged, és most megszomorítottál. Tedd jóvá, amit elrontottál! Mondom nektek, sokkal többre mentek velük, mint szigorral. Amikor Szent Édesanyám és nevelő Apám három napig kerestek, miután megtaláltak, nem szidtak, hanem Édesanyám kedvesen ezt kérdezte Tőlem: Miért tetted ezt velünk? Atyád és Én bánkódva kerestünk. Én szelíden megadtam nekik a felvilágosító választ: Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy Nekem Atyám dolgaiban kell lennem? Ezután pedig hazamentem velük Názáretbe, és engedelmeskedtem nekik. Ne hagyjátok elszabadulni az indulatotokat! Az önmegtagadás, amit mindnyájatoktól kértem, erre is vonatkozik. Beszéljetek gyermekeiteknek Rólam! Tanítsátok és neveljétek őket az Evangélium szellemében! Akkor ti magatok is megszentelődtök, és jó példátok láttán gyermekeitek is. A gyermek azt teszi, amit lát. Éljétek eléjük az életszentséget, akkor sohasem fogtok csalódni bennük! Kérjétek segítségemet, akkor sikerül tettekre váltani tanításomat. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
Ima a Szentlélek által: „Jézusom, hőn imádott édes Üdvözítőm! A szívem tele van az Irántad való szeretettel. Dicsőítelek, áldalak és imádlak Téged az Atyával és a Szentlélekkel együtt. Hálát adok Neked minden kegyelmedért, amelyeket nekem, méltatlan porszemnek adni méltóztattál. Különösképpen hálát adok azért, hogy beírtál engem az Élet könyvébe. Ez az én legnagyobb örömöm, és minden vágyam beteljesedése. Azért, mert látni foglak Téged, hőn imádott Mennyei Örök Édesatyámmal és a Szentlélekkel együtt színről színre, és az egész örökkévalóságon át fogok Bennetek gyönyörködni. A legnagyobb boldogság lesz számomra Titeket imádni, magasztalni és dicsőíteni örökkön örökké. Minden vágyam az, hogy ez beteljesüljön, a Te drága szent örök terved szerint! 
Imádott Jézusom, köszönöm, hogy Véred kiontásával megnyitottad előttünk, bűnösök előtt országod kapuját. Köszönöm, hogy most is közben jársz értünk az Atyánál, és csillapítod jogos haragját. Köszönöm, hogy beborítasz minket, nyomorult bűnösöket értünk kiontott drága Szent Véreddel, hogy a Mennyei Atya Szent Véredet lássa rajtunk, és kiengesztelődjön velünk a Te megváltásod által. Hála és dicsőség Neked végtelen irgalom, végtelen szeretet most és mindörökké! Ámen.”

2014. január 13. Szentségimádáson Jézus…

 
 „Drága gyermekeim! Legyetek készen, mert mondom nektek, hirtelen fognak bekövetkezni a próféciák! Úgy lesz, ahogy a Szentírásban áll: Ketten fekszenek egy ágyban. Az egyiket felveszik, a másikat ott hagyják. Két asszony őröl a malomban. Az egyiket felveszik, a másikat ott hagyják. Ez azt jelenti, hogy akik készen állnak az üdvösségre, azokat beviszik a menyegzőre a szent angyalok. Akik viszont nincsenek készen, kinn rekednek a külső sötétségben. 
Gyermekeim! Láttatok már halottat. Amikor a lélek kiszáll a testből, a test mozdulatlan. Nem képes többé semmire, mert nincs benne élet. Mindenkinek Istentől meghatározott ideje van a földön. Isten mindenkinek ad időt és alkalmat a megtérésre, és a jócselekedetekre. De ti szabad akaratotokkal keresztülhúzhatjátok Isten rátok vonatkozó örök szent tervét, a saját kárhozatotokra. Isten ugyanis sokkal jobban tudja, mi válik a lelketek örök hasznára, és ezt meg is adja. De ha ti hátat fordítotok Neki, ne csodálkozzatok, ha boldogtalanok vagytok, és egyszer csak az örök kárhozatban találjátok magatokat. Már százszor megmondtam: Nálam nélkül semmit sem tehettek. Én vagyok a kapu. Csak Rajtam keresztül mehettek be az üdvösségre. Én vagyok a Megváltó, Aki az életemet adtam értetek, hogy aki hisz Bennem, örök élete legyen. A Legszentebb Eucharisztiában drága Szent Testemet és Véremet adom nektek, ami maga az örök élet. Felszentelt papokat adtam nektek, hogy gyónjátok meg bűneiteket, hogy feloldozást nyerjetek. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, rendkívüli kegyelmeket kaptok annak függvényében, hogy mennyire nyitjátok meg Előttem a lelketeket. Amikor befogadtok Engem, üresítsétek ki magatokat! Ne gondoljatok semmire, egyedül csak Rám figyeljetek! Akkor megtapasztaljátok kegyelmeimet. Minden lélek azt fogja érezni, amit Én az ő lelkében. Ha boldog vagyok, mert szeretettel fogadott, akkor ő is boldog lesz. Ha szomorú vagyok, mert bűnben fogadott, akkor ő is bánatot érez, vagy közömbösséget. Attól függően, hogy mennyire merült el a bűnben.” (Ha nagyon, akkor közömbös.) „Vannak, akik csupán eszköznek tekintenek Engem. Amikor befogadnak, Rám se figyelnek, csak vég nélkül sorolják siralmaikat, és kérik, hogy oldjam meg azokat. Az ilyen lélekben sem vagyok boldog. Istennek a Ráhagyatkozó kisded lélek kedves. A Miatyánkban ezt tanítottam: legyen meg a Te akaratod. Persze, ez nem azt jelenti, hogy nem lehet egyéni kérése valakinek, de mindig tegye hozzá: Uram, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te. Én is így imádkoztam a Getszemáné kertben. Jóllehet Vérrel verítékeztem, és tele voltam félelemmel, mivel előre tudtam, mi vár Rám. Mégis vállaltam értetek, mert csak így jöhettek be az üdvösségre. Ti is vegyétek fel naponta a keresztet, tagadjátok meg magatokat, úgy kövessetek Engem, mert csak így lesz érdemszerző az életetek. Az idő lejár. A szenvedés elmúlik. De ha mindvégig kitartotok, az örök boldogság vár rátok. Sőt, lelkek sokaságát mentitek meg az örök életre, akik Velem egyesített szenvedéseitek és áldozataitok nélkül a kárhozatba hullanának. Így lássátok a szenvedést! Odaát a mennyben ezeknek fogtok a legjobban örülni, ha szeretettel vállaltátok a lelkekért. 
Gyermekeim! Vegyétek nagy kegyelemnek a Szentáldozást, és adjatok érte hálát! Fel nem tudjátok fogni, mennyit szenvedek a sok szentségtörő áldozó miatt, akiknek a lelkében a sátán az úr, és újra keresztre feszítenek Engem. Aki így fogad a szívébe, ugyanazt fogja szenvedni örökké, amit Én, az ő lelkében. Figyelmeztetlek benneteket! Csak tiszta lélekkel fogadjatok a szívetekbe Engem a Szentáldozásban! Aki így vesz magához, az az örök életet kapja. De aki bűnben, és hitetlenül, az örök kárhozatára veszi. Ezt minden áldoztatás előtt ki kellene hirdetni papjaimnak. Őket erről fogom számon kérni. Megáldalak titeket Szívem féltő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2014. január 29. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus…

 
„Drága gyermekeim! Eljön az óra, sőt már itt is van, amikor véretek kiontásával dicsőítitek meg az Istent. Soha ne feledjétek: Isten egyikőtöket sem próbál meg erőtökön felül. Akiket arra szánt, hogy vértanúságukkal dicsőítsék meg Őt, azoknak különleges kegyelmeket ad. Ilyeneket: végső állhatatosság, mindhalálig való hűség Isten, és az Ő törvényeinek megvallásában. Lángoló szeretet a Legszentebb Szentháromság iránt. Elemésztő vágy Isten Szent Színe látására. Minden szenvedést és halált megvető bátorság. Ők, akiket erre kiválasztottam, megtapasztalják állandó Jelenlétemet, közelségemet, mert lélekben egyesülve vagyok velük. Elszakítom őket mindentől és mindenkitől, akikhez a földön ragaszkodtak, hogy egyedül Hozzám, az élő Istenhez kötődjenek. Csak Én legyek számukra a minden. Ezért engedem meg a teremtményekben való csalódásukat, mert féltőn szerető Isten vagyok, Aki a lélekben élek, Aki Magamnak alkottam minden embert, és arra teremtettem, hogy egyedül Rám szomjazzon, Engem imádjon, szeressen, és csak Velem, az egyedül élő Istennel elégüljön ki lelke szomjúsága. Ezt minden emberbe bele teremtettem. Ezért keresnek Engem a lelkek fáradhatatlanul, amíg csak meg nem találnak. Mindazok, akik a teremtményekben keresnek, soha nem nyerik el azt a boldogságot, amelyet azoknak nyújtok, akik megtaláltak, és magukhoz ragadnak Engem. Ezért kicsinyeim, ne érjétek be kevesebbel, mert lelketek szomja Rám irányul, és csak Velem elégül ki. Ezért ha megtaláltatok, őrizzétek meg az első szeretetet, amelyet Én nyújtok a léleknek! Őrizzétek és ápoljátok az első tüzet, hogy soha ki ne aludjon! Sose feledkezzetek el Rólam, amiképpen Én is hűséges vagyok hozzátok, mert ezt ígértem: veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ti is tartsatok ki Mellettem hűségesen mindhalálig! Tartsátok meg törvényeimet, és ha kell, még véretek kiontása árán is maradjatok hűségesek Hozzám mindhalálig! Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”


Katy Perry okkult ceremóniája az idei Grammy díjátadó gálán

Valószínűleg a legtöbb olvasónk nem látta az idei Grammy díjátadót. Amennyiben így van, az alábbiakban belinkelt néhány elemzés bőven elég is belőle. Az idei főattrakció Katy Perry előadása volt, aki boszorkánynak öltözve táncolt, ruháján a templomos lovagrend keresztjével, Moloch szarvakkal, sötét ruhába öltözött ördögszarvas táncosokkal körülvéve. Az egész koreográfiát a boszorkányszombatnak nevezett rituálé alapján állították össze, aminek végén a seprűn táncoló Perry-t máglyán égetik meg. A középkorból származó leírások alapján a boszorkányszombat legfőbb elemei a kör alakban történő táncolás, a kereszt megtaposása, az ördög nevében történő újrakeresztelkedés és az emberáldozat. A résztvevők felajánlják testüket a démonoknak a rituálé során, amelyen úgy gondolják, hogy maga Sátán is részt vesz.
Ez a keményvonalas okkult szimbolizmus nem véletlenül került az előadásba. A minden apró részletre kiterjedő szervezés mutatja, hogy mennyi energiát és odafigyelést fektettek abba, hogy az előadás a kívánt hatást érje el. A Twitter hemzseg a bejegyzésektől, amikben a felhasználók hitetlenkedve írják, hogy ha nem csal a szemük „Katy Perry a Sátánt idézte meg a Grammy-n.” És valóban. Manapság nem nagyon kell elemezni az ilyen produkciókat, mert az okkult elemek mindenki számára egyértelműek.
Vajon néhány éve viccelt az énekesnő, amikor egy tévéinterjú során azt mondta, hogy „eladta a lelkét az ördögnek”? Ezek nem amatőr előadások. Egyetlen elem sem kerülhet egy ilyen programba véletlenül. Ez azt jelenti, hogy vagy az előadás egyik rendezője vagy Katy Perry merült el nyakig az okkultban vagy mindkettő.
Az elit számára ezek fontos dolgok. Bizonyára sokan vannak, akik nem hisznek az okkult rituálék hatásában vagy az Illumináti szimbolizmusban, a lényeg azonban, hogy maga az elit hisz bennük. Azokat az előadókat, akik magukévá teszik és hajlandóak népszerűsíteni ezeket a világ előtt, természetesen előnyben részesítik. Ezért van az, hogy az ilyen motívumok egyre gyakrabban és egyre félreérthetetlenebb és arrogánsabb formában bukkannak fel a nyilvános előadásokon.
Nem ez volt az első alkalom, hogy Katy Perry fellépése során ilyen motívumok jelentek meg. Talán az E.T. című dala fejezi ki leginkább hitvallását.
Elegendő néhány sort idézni a dal szövegéből:
Megbabonázol,
Lehet, hogy te vagy az ördög?
Lehet, hogy egy angyal vagy?
Az érintésed megbűvöl,
Olyan mintha lebegnék,
A testem ragyog tőle.
Azt mondják féljek.
Te más vagy mint a többi.
Futurista szerető,
Más DNS,
Nem értenek meg téged.

Refrén:
Egy egészen más világból jöttél,
Egy másik dimenzióból.
Felnyitod a szemem,
és készen állok.
Vezess a fényhez!
Csókolj, csókolj!
Fertőzz meg a szerelmeddel és
tölts meg a mérgeddel.

Vigyél el, vigyél el!
Áldozat akarok lenni.
Készen az elrablásra.
Te egy földönkívüli vagy.
Az érintésed idegen.
Természetfeletti.
Földönkívüli.
Csak a vak nem látja, hogy miről énekel Perry, a dal videója, amit a YouTube-on már 256 millióan néztek meg, pedig minden kétséget eloszlat.
Vajon milyen hatással van egy ilyen dal a fiatalokra, akik újra és újra végighallgatják és éneklik ezeket a sorokat?
Ezért kedveli az elit tulajdonában lévő média és zeneipar a Katy Perry-hez hasonló előadókat. Tökéletes eszközök arra, hogy előkészítsék a fiatalokat a készülő világvallás elfogadására, amiben, ahogyan arról a dal is bizonyságot tesz, valószínűleg szerepet kapnak az állítólagos földönkívüliek és persze vezetőjük, aki az Antikrisztuson keresztül próbálja megvalósítani évezredek óta szövögetett tervét.
Melinda Melton elemzése (angol nyelven): http://youtu.be/NYiSpDL3Htk
Mark Dice elemzése (angol nyelven): http://youtu.be/pUvE4IyOjM0
Hála Istennek volt a Grammy díjazottak között olyan is, aki tudatosan távolmaradt az eseménytől. Mandisa Hundley, gospel énekes, hivatalos Facebook oldalán magyarázta el rajongóinak, miért döntött úgy, hogy nem jelenik meg a díjátadón.
Bár hálás volt és igazi megtiszteltetésnek érezte, hogy egyáltalán a jelöltek között szerepelt, Mandisa úgy érzi, a Grammy gála nem túl pozitív környezet számára élete ezen szakaszában.
Távolmaradásának egyik oka, hogy keresztényként mostanában sokat küzd a kísértések ellen.
„Igen. Mindkét alkalommal, amikor ott voltam a Grammy gálán, olyan előadásoknak voltam szemtanúja, amiket szívesen kitörölnék az emlékezetemből és idén is számos előadást továbbtekertem. A fő ok azonban nem ezek, hanem én magam voltam,” írja Mandisa.
„Sokat küzdök azzal, hogy ’a világban vagyok, de nem e világból való vagyok’ mostanában. A test, a büszkeség és az önző vágyak erős hatásainak estem áldozatul.”
Mandisa úgy gondolja, hogy egy hívőnek nem kell elzárnia magát a világtól, vagy tartózkodnia attól, hogy megossza másokkal a hitét, és rámutatott, hogy egy keresztény számára fontos, hogy másképp beszéljen és ezzel „kiragyogjon” a többiek közül.
„Ha ismét jelölnének, és úgy érzem, hogy meg tudok birkózni a dologgal, elmegyek, bár valószínűleg olyan lennék, mint egy partra vetett hal abban a közegben. Ugyanakkor Jézus, a bűnösök barátja is éppen így érezte magát, mégis képes volt ragyogni közöttük… szóval a Szent Lélek erejével én is megtehetem,” tette hozzá.
Egy másik népszerű gospel énekes, Natalie Grant pedig egyszerűen felállt a gála közepén és kisétált, miután több olyan előadásnak is tanúja volt, amiket még a fővonalas média is okkultnak ítélt.
Natalie-t két díjra is jelölték. Érkezése után a Twitteren tudatta rajongóival mennyire izgatott, de rövid időn belül megírta, hogy korán távozott, mert a látottak nem voltak összeegyeztethetők keresztény hitével.
„Korábban eljöttünk a Grammy gáláról. Sok gondolatom van az esettel kapcsolatban, de azt hiszem, jobb, ha ezek most a fejemben maradnak. Annyit azért kimondok, még soha nem éreztem ekkora megtiszteltetésnek, hogy Jézusról és Jézusnak énekelhetek és még soha nem voltam ennyire biztos az általam választott útban.”
A cikkhez használt források:
The American Dream
The Blaze
Infowars
http://idokjelei.hu/2014/01/katy-perry-okkult-ceremoniaja-az-idei-grammy-dijatado-galan/

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Nekem közbe kell lépnem, hogy megmentsem az emberiséget attól, hogy még az Úr Nagy Napja előtt elpusztítsa önmagát

2014. január 29. szerda, 15:00
Drága szeretett leányom, ne magatokért sírjatok, hanem Értem, Jézusotokért, Aki sír és szenved ama gyorsaság miatt, amellyel az emberi nem a züllött és bűnös életbe zuhan.
Mivel Szavamat oly sok ember utasította el, oly hosszú ideje, így sok embernek már nincs irányvonala, vagy nem tudják hogyan tovább, amikor döntést kell hozniuk az életükben. Azoknak a lelkeknek, akik elsodródtak az Igazságtól, csak saját vágyaik vannak, és a saját érdekeiknek megfelelően irányítják azokat. Az önmegszállottság, a szexuális erkölcstelenség, az önkielégítés és az anyagi javak utáni törekvés tönkreteszi a lelküket. Semmi sem fogja vagy tudja kielégíteni őket. Amikor már elérték a bűn mélységét, akkor más lelkek felkutatásán serénykednek, hogy tőrbe csalják őket. Ez azért van, mert a Sátán már annyira elnyelte a lelküket, hogy így felhasználja őket, annak érdekében, hogy minél több lelket vonszoljon az ő aljas csapdájába.
Az emberiség erkölcse olyan mélyre süllyedt, hogy ez a gonosz szellem millió lelket nyel el naponta. Ó, mennyire nő az Én Fájdalmam, és mennyi munkára van még szükség, hogy ezt a fertőzést ki lehessen irtani. Eljön majd az idő, amikor az emberiségnek csak egyharmada fogja megkapni a kegyelmet, hogy felismerje a jó és a rossz közötti különbséget.
Azok, akik a gonoszság bármilyen formáját szívesen elfogadják, mint jó dolgot fogják azt bemutatni. Nemsokára nagyon bátor kell, hogy legyen az az ember, aki felemeli hangját, hogy kijelentse: „Ez helytelen” anélkül, hogy le ne ördögöznék, és meg ne vetnék, mivel ezt egy ésszerűtlen kirohanásnak fogják tekinteni.
Ó, milyen mélyre fognak süllyedni Isten gyermekei. A keményszívű – aki gyűlöl másokat, akiből hiányzik az együttérzés -, a kapzsi és az erőszakra szomjazó lelkek száma növekedni fog. Őket most csodálni fogja az egész világ, holott évtizedekkel ezelőtt féltek volna tőlük. Éppen ezért Nekem közbe kell lépnem, hogy megmentsem az emberiséget attól, hogy még az Úr Nagy Napja előtt elpusztítsa önmagát.
A Sátán terve az, hogy annyi lelket pusztítson el, amennyit csak lehetséges. Az Én tervem az, hogy megállítsam ezt a fertőzést, és nem fogok tétovázni abban, hogy megadjam azokat a jeleket, amelyekre szükség van, hogy felébresszen benneteket Isten Szeretetére, és annak szükségére, hogy kellőképpen felkészüljetek az eljövendő világra.
Soha ne utasítsátok el Isten Kezét. Soha ne hagyjátok figyelmen kívül Isten Szavát, mert e dolgok nélkül semmik vagytok.
Jézusotok

2014. január 29., szerda

Hol tart ma az újegyház – hírek innen-onnan

A Szeplőtelen Fogantatás előestéjén egy pap transzvesztitaként lépett fel
Santiago de Compostela érsekség területén a Szeplőtelen Fogantatás főünnep előestéjén egy egyházmegyei ifjúsági találkozót rendeztek, melyen egy pap transzvesztitaként lépett fel. [lásd a képet]
Az érsekség Pastoral Santiago internetes honlapján részletesen és sok képpel számoltak be az eseményről. Az ismert spanyol történész és blogger, Francisco de la Cigona „ízléstelennek” nevezte, hogy egy pap nőnek öltözzön, ahogy ezt a homokos transzvesztiták szokták: „Még az is lehet, hogy a papnak jó volt a szándéka [?], és a fiatalokkal való kapcsolatot kereste. Ezért azonban se nem szükséges, se nem illő, hogy nőnek öltözzön. És pláne nem a Szeplőtelen Fogantatás előestéjén”, írta blogján de la Cigona, majd így folytatta: „Úgy tűnik, hogy az egyházmegyében vannak olyanok, akik azon a véleményen vannak, hogy a katolikus ifjúsági gondozás ezen formája »jópofa«. Mi van azonban így a papi méltósággal?”
Miután de la Cigona kritikáját nyilvánosságra hozta, és az érseket felszólította, hogy a honlap szerkesztését bízza másra, a képeket eltávolították az egyházmegye honlapjáról.
A katolisches.info -n több kép is látható az eseményről

2.
Gracian bíboros: „A homoszexuálisok nem bűnözők”
India Legfelsőbb Törvényszéke hatályon kívül helyezte a Delhi-i Legfelsőbb Bíróság 2009-ben hozott ítéletét, mely legalizálta a homoszexuális cselekményeket. A homo-szövetségek most azzal vádolják a hindu, iszlám és keresztény szervezeteket, hogy nyomást gyakoroltak a törvényszékre.
     A Legfelsőbb Törvényszék e döntésével újra hatályba léptette azt a törvényt, mely a homoszexuális cselekedeteket „a természet elleni gaztettnek” minősíti és elítéli.
2009. július 2-án Delhi Legfelsőbb Bírósága hatályon kívül helyezte az indiai büntetőtörvénykönyv 377. paragrafusát (a homoszexuális cselekedetek természet elleni gaztettek), mely még a brit gyarmati időből származott. A Bíróság megállapította, hogy a szexuális cselekedetek, két felnőtt személy között megállapodva zajlanak le, ezért a privátszféra részét képezik, és ezért nem büntetendők. Addig 10 évig terjedő börtönnel lehetett valakit homoszexuális cselekedetért elítélni, sőt súlyos esetben akár életfogytiglan. Valójában ezt a paragrafust a gyakorlatban nem használták.
     E bírói döntés ellen Shri B. P. Singhal, a hindu-nacionalista Bharatiya Janata Party vezető képviselője óvást emelt, mert a „homoszexuális cselekedetek illegálisak, erkölcstelenek és az indiai kultúra ethosza ellen vétenek”.
A mostani döntéssel kapcsolatban Mumbai érseke, Oswald Gracias bíboros, aki a Ferenc által áprilisban kinevezett C8-bíborostanács tagjaként Ázsiát képviseli, az Asianews-nak így nyilatkozott: „A katolikus egyház soha nem tekintette bűnözőknek a homoszexuálisokat. »Nem« a homo-házasságra, de elítéljük a diszkrimináció minden formáját. A homoszexuálisoknak ugyanolyan méltóságuk van, mint minden más embernek.” A vatikáni bíboros-bizottság tagja hangsúlyozta: „Keresztényként teljes tisztelettel vagyunk a homoszexuálisokkal szemben.”
A bíboros kijelentését keresztény csoportosulások bírálták, mint például a Christian Mission Movement. Ezt írták: „Tisztelettel” minden embernek, mint személynek tartozunk, de nem azért, mert valaki homoszexuális, mert ezzel szexuális cselekedeteiket tisztelnénk. Ezek azonban bűnök. Ezért a bíboros szavai nem helyénvalók, és nem szolgálják a katolikus hitnek a homoszexuális praktikát folytató emberek közötti terjesztését.
(A bal oldali képen Ferenc és a 8 tagú bíborostanács)
(www.katolikus-honlap.hu )

Kirill pátriárka útmutatást adott a törvényhozóknak

Az Orosz Ortodox Egyház vezetője a parlament felsőháza előtt tartott beszédében felszólította a képviselőket, hogy a helyi szintű tiltásokat követően állami szinten is tiltsák be a homoszexuális házasságkötések engedélyezését. Kirill pátriárka elmondta, ez a család intézményének védelmére tett elkerülhetetlen óvintézkedés. "Sajnos mostanra a nemzetközi viták középpontjába került ez a kérdés, így egyértelműen ki kell jelentenünk; a házasság egy férfi és egy nő egyesülését jelenti, szeretetben és kölcsönös megértésben, annak céljából, hogy gyermekeik világra jöjjenek".
Kirill pátriárka egyben ígéretet tett arra is, hogy az egyház támogatást nyújt minden országnak, mely a tradicionális keresztény értékek mellett nyíltan kiáll, de ez nem politikai befolyásra törekvést, pusztán a kereszténység védelmét jelenti. Amikor az állam alapvető erkölcsi normák védelmének érdekében hoz meg egy intézkedést, az nem is feltétlen vallásosságot jelent, hanem azt, hogy az állam a jóság védelmében cselekszik, ami pusztán logikai alapon is minden állam érdeke.
A törvényhozókhoz intézett felhívásában azt is kifejtette, hogy a vallási oktatás terjesztése több téren is segíti a hatóságok munkáját, segít az extrémizmus és terrorizmus elleni harcban. A jól felkészült, hitében erős ember intellektuális ellenállást fejt ki mind az iszlám fanatizmusával, mind pedig a tömegkultúra hedonizmusával és agressziójával szemben. Vagyis az extrémizmus elleni fellépés egyértelműen a szélsőségesen társadalomellenes nyugati tömegkultúra visszaszorítását jelenti.
Az Orosz Ortodox Egyház soha nem fogadta el az azonosneműek "házasságkötését", korábban az egyház képviselőinek egy-egy felszólalása köré is hatalmas botrányokat kerített a nyugati média, főként azokban az országokban, ahol a politikai vezetők egy része homoszexuális és emiatt személyesen sértve érezte magát. Oroszországban szintén a politikai közbeszéd tárgyává vált a társadalom betegségeinek visszaszorítása, miután Moszkva betiltotta az orosz gyermekek örökbeadását a nyugaton házastársaknak elismert homoszexuálisok számára. A törvényhozás visszautasította a nyugati országok vádaskodását, ugyanis a vonatkozó törvények nem "kirekesztőek", hanem a gyermekek védelmében lettek meghozva. Minden gyermeknek joga ugyanis, hogy egészséges családban és nyugodt környezetben nőjön fel, a homoszexuálisok kétes életvitele pedig nem felel meg ennek a követelménynek.
Ezek a törvények hazánk számára is példaértékűek, egy nemrég publikált tanulmány szerint ugyanis a budapesti "melegbárok" látogatói évente több mint 100 különböző személlyel létesítenek szexuális kapcsolatot. El lehet képzelni, milyen környezetben nőhet fel egy olyan gyermek, akit homoszexuálisoknak adnak örökbe. Az Orosz Ortodox Egyház mindig is nyíltan kiállt a kereszténység és az egészséges életvitel védelmében, ami példaértékű nem csak a magyar törvényhozás, de a hazánkban működő hanyatló nyugati kereszténység számára is.

http://www.hidfo.net/2014/01/29/kirill-patriarka-utmutatast-adott-torvenyhozoknak

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Manapság kevesebben hisznek Isten Szavában, mint valaha

2014. január 28. kedd, 23:15
Drága szeretett leányom, senkinek se legyen kétsége afelől, hogy nem találja meg az Igazságot Atyám Könyvében, a Szent Bibliában. Az Ige ott van, mint évszázadokkal ezelőtt, hogy annak mindenki tanúja lehessen. A Szent Biblia az Igazságot tartalmazza, és minden elvárás az emberiség felé, nyíltan fel van tárva.
Mindaz, ami prófétáim és tanítványaim ajkáról áradt, akiket a Szentlélek vezetett, fellelhető benne. Az Igazság benne van az Igében, ami Atyám Könyve. Akkor tehát miért vonja kétségbe az ember az Ige érvényességét? Mindaz, ami az ember lelki javáért adatott, megtalálható a Szent Bibliában.
Az Igazságot a lelkek különböző módon emésztik meg. Azok, akik lélekben alázatosak, és akik elfogadják Isten Szavát, nem kérdőjelezik meg azt. Mások fogják, és félredobnak részeket belőle, míg végül az már nem hasonlít az Igazsághoz. Aztán ott vannak azok, akik sohasem fogják elfogadni az Igazságot, mert számukra annak kevés jelentősége van. Ők a Szent Bibliában foglalt Igazságot nem tekintik másnak, mint néphagyománynak.
Manapság kevesebben hisznek Isten Szavában, mint valaha. Azok, akik csak azokat a részeket veszik ki belőle, amelyek a saját életmódjuknak felelnek meg és eltávolodnak Isten Törvényeitől, nem fognak semmiféle vonzódást érezni iránta. Az Igazság, amit ma tanítanak, csak egy árnyéka annak, amit a Bibliába foglal magába.
Én most három okból kifolyólag beszélek nektek az Igazságról. Az első: hogy az Igazság Szavára emlékeztesselek benneteket, amit Atyám Könyve tartalmaz. A második: hogy megerősítsem azt a tényt, hogy Isten Szava nem írható át. A harmadik ok az, hogy Én Isten Igéjével táplálhassam Isten gyermekeit egy olyan időszakban, amikor azt hamarosan meg fogják vonni tőletek. Ezt most az Igazság Könyve által teszem, ami a próféták által meg volt ígérve számotokra. Ha az Igazság nem nyeri el a tetszéseteket, akkor ti Isten Szavát nem fogadjátok el. Ha ti nem fogadjátok el Isten Szavát, akkor Én nem vihetlek benneteket Királyságomba, és nem hozhatok nektek üdvösséget, amit akkor ígértem meg, amikor meghaltam a Kereszten a bűneitekért.
Jézusotok

Csider Sándor: Légy hálás!


Könyörögj az éghez, hogy amikor eljön az ideje, kezedet fogva, szelíden vezessen. Fel, magas hegyre. Virágzó fa vár a tetőn. Alatta fehér asztal. Ülj le oda. Tégy üres lapjára tarisznyádból mindent, amit éveid során kaptál, s amit teremtettél.
Ne búslakodj, ha a kirakott holmi megfér egy szegleten.  Adományod minden darabja: kincs. Lehetne több is, kevesebb is. Ne méricskélj. Vedd tudomásul, hogy formába nem öntött gondolataid már örökre a Semmiségben maradnak. Helyetted senki nem szülheti világra azokat.
Légy hálás! Szerepelhettél a világ legszebb színpadán. Sugallatok szerint, de szabadon cselekedtél. Utadon angyalok óvtak és ördögök csábítottak. Isteni lények szárnyának suhogását követhetted; a csábító, hamis ösvények porából pedig néha sikerült aranyat öntened. Szent célok felé vezettek tévelygő lépteid is.
Látod? Amit hoztál lassan mind fénnyé válik, árad felhők fölé. Örökre magukba fogadják a Mindenség sugarai.

http://zarandok.hu/?m_id=47&m_op=view&id=777&sessid=KjcxMDc5MjE1MTM5MTE5MzM3NDc1NTg0OTY4

Szép új világ - megjelent az első leszbikus pár a Disney-csatornán


Mérföldkőhöz ért a gyerekcsatorna: leszbikus párost mutatott egy sorozatban.
A Disney Channel eddig kerülte a felnőtt sorozatokban, főképp szitkomokban már megszokott meleg és leszbikus párosok szerepeltetését, de ez a hagyomány is megszakadt a minap. Az itthon is vetített és kedvelt Sok sikert, Charlie! című szériában tűnt fel egy női páros, méghozzá úgy, hogy Charlie (aki egy kislány) egy kis barátját, Taylort várja, aki be is toppan, egyből két anyukával.

http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/34-hirek-esemenyek/5366-szep-uj-vilag-megjelent-az-els-leszbikus-par-a-disney-csatornan

2014. január 28., kedd

1500 éves bazilika romjait találták meg az Iznik-tóban

A Törökország nyugati részén található Iznik-tóban végzett ásatások során egy 1500 éves bazilika maradványait tárták fel.
Iznik latin neve: Nicea ismerősebben cseng sokak számára, hiszen a város az első egyetemes zsinat helyszíne volt 325-ben.
A burszai Uludag Egyetem régészeti tanszékének tanára, Musztafa Szahin elmondta: a templom romjai látszottak már a mintegy 20 méterre lévő vízpartról is, s azért kezdtek bele a feltárásba, hogy többet tudjanak meg az épületről.
Még további vizsgálatokra és kutatásokra van szükség annak megállapítására, hogy pontosan milyen bazilikáról van szó. Feltételezések szerint a romok annak a Szent Péter-templomnak a maradványai, melyről egyes keresztény források említést tesznek. A templom korát még pontosítani kell, de nagy valószínűséggel Krisztus után 500 táján épült.

Pravmir/Magyar Kurír
(vn)

Nem lehet elég korán kezdeni

Nagyböjti felhívás engesztelésre


Így hirdeti Mindszenty bíboros és a Magyar Katolikus Püspöki Kar a körlevelében:

"Az ország városai, falvai, tanyái, hegyei, lakott helyei, katolikus intézményei, zárdái, iskolái,társulatai, családjai álljanak a nagy természetfeletti, nemzeti erőfeszítésbe, az egyetemes, a helyről helyre az egész egyházközséget átfogó engesztelésbe.
Módozatai: A nagy cél eléréséhez arányban álló, hatalmas, imádkozó, engesztelő tábor kell. A gyermekek, betegek, szenvedők, öregek, nők imádságát támogassák a legények és férfiak. A papok, szerzetesek és szerzetesnők ajánlják fel fogadalmaikat, kötelező imádságaikat, önként vállalt keresztjeiket Jézus Szívének az Isten Anyja, Szeplőtelen Szíve által. Mindent megelőzően a katolikus kötelességeket (mindennapi imádság, vasár- és ünnepnapi szentmise, péntek és Húsvét) mintaszerűen megtartjuk és hozzátartozóinkkal is megtartatjuk. A családi közös imát, ha máskor nem, legalább este vissza hozzuk és végezzük. Azután, Kedves Hívek:
Megkezdjük a hónap első péntekje, szombatja és vasárnapja megszentelését. A három napon új és új rétegek vonuljanak kellő bűnbánat után a szentáldozáshoz a látogatott szentmiséken. Pl. elsőpénteken jöjjenek a gyermekek és az ifjúság, szombaton a nők, elsővasárnap a férfiak.
Csütörtök-szombat vagy péntek-vasárnap az esti szentóra vagy litánia szépen, hasznosan előkészítené és kiegészítené az ünnepi keretet. Pénteken Jézus Szíve ájtatosságra, szombaton a Szeplőtelen Szív tiszteletére rózsa- füzér-mondásra gyülekezzetek. Csütörtök vagy vasárnap engesztelő szentségimádási órát tartsatok. Ez ismétlődhetnék hónapról-hónapra. Egyszer az egyik, másszor a másik felsorolt és általános bűn megengesztelése történjék kellő meghirdetés és előkészítés után.
 Akik pénteken megáldoztak, ha nincs halálos bűnük, járuljanak szombaton és vasárnap is az Úr asztalához.
2. Milyen szép volna, ha engesztelő szentmiséket mondatnátok, ezen megjelennétek, mint a pap és hívek közös engesztelő áldozatán. Itt is sorra kerülne a káromkodás és a többi, talán égbekiáltó bűn adósságlevelének elintézése.
3. A böjtöt hamvazószerdával újból elkezdjük. Amikor százezrek viselik a kényszerű böjt áldozatát, jó lenne Szent Margit követésében ezzel is engesztelést nyújtanunk. A következő Nagyböjt különösebb lelki kiaknázása nagyon-nagyon égető.
4. Sok helyen megkedvelték a hívek az engesztelő szentségimádási hónapot. Ez abban áll, hogy egész hónapon keresztül végzi a szentségimádást előzetes vállalás után a nappali órákban a közületek legalább 2-2 hívője.
5. Ajánljuk az összes egyházközségeknek, hogy Jézus Szíve ünnepét nyilvános ünnep módjára: ünnepi istentiszteleti renddel, munkaszünettel és engesztelő körmenettel üljék meg.
6. A búcsújárások ősi szép szokását újítsuk fel országszerte.
Fatimában ezt mondta a Szűzanya:,,Jézus... meg akarja alapítani a földön Szeplőtelen Szívem tiszteletét. Aki gyakorolja ezt, annak megígérem az üdvösséget, és ezeket a lelkeket Isten úgy fogja szeretni, mint a virágokat, amelyeket én állítok oda, hogy trónját díszítsék.
Fatimai üzenetek folytatásában :,,Leányom, nézd tövisekkel körülvett Szívemet. A hálátlan emberek káromlásukkal megsebzik. Legalább te vigasztalj, és hozd tudomásukra ígéretemet, hogy a halál órájában mellettük állok az üdvösségre szükséges kegyelmekkel, akik  öt hónapon keresztül minden elsőszombaton meggyónnak, megáldozna, rózsafüzért elimádkozzák és 15 percet a rózsafüzér titkairól elmélkedve velem töltenek, hogy ezáltal engeszteljenek.''  (Mária Szívének nagy ígérete. Átadására az 1925. december 10-én Pontevedrában.)
A Világ Győzelmes Királynője imáinkat ismételten kérte végül a Szeretetláng Napló soraiban.
Világ Királynője, most mutasd meg hatalmadat!
A lelkek üdvössége, hazánk sorsa most imáinktól függ!!
Böjtjeinket, önmegtagadásainkat, irgalmasság testi-lelki cselekedeteit  gyakoroljuk.
Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, színed elé  járulunk, Benned bízva és Hozzád könyörögve kicsiny nemzetünkért. Már nem  szabadságharcot folytatunk, élet-halál küzdelem a tét. Dávid és Góliát. Dávid szembe mert  szállni Góliáttal és győzött, mert Te, Urunk, vele voltál. Mi is ezzel a hittel álltunk és állunk a harcban, hisszük, hogy  számíthatunk a Te segítségedre. Imádkozunk vezetőinkért is, hogy  Istenhez hűen vezessék országunkat, nemzetünket... Segítsd őket, segíts minket Szent lelked erejével, mert Tiéd az ország, a hatalom, és a  dicsőség. Mindörökké. Ámen.
Kérjük, ki-ki adja tovább ismerőseinek, hogy ez az engesztelő ima beborítsa a Kárpát-medencét és megvalósuljon Jézus vágya, hogy Őt hordozzuk életünk napjaiban magunk és mások üdvösségére

http://engesztelok.hu/imak/25-aktualis/782-nagybojti-felhivas-engesztelesre/

Alberto Villasana levele XVI. Benedek pápához


Szentatya,
2012. december 17-én Herranz, Tomko és De Giorgi bíborosok átadták Őszentségednek annak a vizsgálatnak az eredményét, aminek elvégzésére megkérted őket a „Vatileaks” néven ismertté vált bizalmas dokumentumok kiszivárogtatásával kapcsolatban, illetve különösképpen azzal a személyed elleni halálos fenyegetéssel kapcsolatban, amelyet az „Il Fatto Quotidiano” c. lapnak szivárogtattak ki, és amelyről Darío Castrillón bíboros akkor tájékoztatta Őszentségedet.
Miután Őszentségéd megállapította, hogy magas rangú vatikáni körökön belül az egyházi szabadkőművességhez tartozók valóban eltökélték, hogy az életedre törnek, elhatároztad a lemondásodat. Néhány napon belül közölted testvéreddel, Georg Ratzinger atyával, hogy el fogod hagyni Szent Péter székét, hisz soha nem gondoltad volna, hogy az „Egyháznak ezt az arcát” fogod egyszer megismerni. Karácsony előtt már meghoztad a döntést a lemondásodat illetően, bár nyilvánosan nem jelentetted azt be egészen 2013. február 11-éig.
Nem mintha féltél volna megválni az életedtől, hiszen tudvalevő, hogy bíborossá való kinevezésedtől fogva ígéretet tettél, hogy kész vagy az életedet adni Krisztusért. Sokkal inkább az Egyház javát keresve cselekedtél így, tekintetbe véve azt, hogy amennyiben tényleg sikerrel járt volna az ellened irányuló merénylet, úgy a halálod mintegy földrengésként hatott volna, amely a kúria belső ellentéteiből fakadóan szabadjára engedett volna egy befolyásszerzéstől és mesterkedésektől fűtött alvilági harcot az utódlás kapcsán. Nem a halálfélelemtől vezérelve, hanem az Egyháznak okozott lehetséges kár elkerülése érdekében döntöttél úgy, hogy tanácsosabb félrehúzódnod, hogy így semlegesítsd a fenyegetést és előmozdítsd a békés utódlást. Ezt pedig sikeresen elérted.
Egy Arnaldo Zenteno jezsuita atya tollából származó jelentés, amelyet 2013. április 9-én tettek közzé a grupobasesfys.blogspot.mx oldalon, beszámolt róla, hogy amikor a frissen megválasztott Ferenc pápa meglátogatott Castel Gandolfoban, ugyanezt vele is megosztottad: hogy az egyik ok, ami hatással volt a lemondásodra, az ellened irányuló fenyegetés volt, miután nyilvánvalóvá vált számodra, hogy merényletet terveztek ellened.
E tekintetben, Szentanya, még ha a nyilatkozatodban ki is fejezted, hogy „szabad elhatározásból” mondasz le, a helyzet az, hogy kisebb-nagyobb mértékben kényszerítve voltál, éppen az említett nyomás súlya alatt. Ebből következően a szabad elhatározásod a kanonikus doktrína alapján gyökerében („in radice”) megkérdőjeleződött. Noha a lemondásról szóló döntésedet a Kánonjogi Kódex (Egyházi Törvénykönyv) által neked biztosított jog alapján hoztad meg, ezt morális erőszak kényszere alatt tetted, ami, Szentatya, gyökerében érvénytelenítette ezt a végső döntésedet és végeredményben magát a hivatalos nyilatkozatot is, amelyet tettél.
El kell ismerni, hogy noha az Egyház mindig szent és sérthetetlen törvénynek tartotta, hogy egy pápa megválasztása örökös érvényű/életre szóló/visszavonhatatlan („ad vitam”), mégis pozitívum, hogy a Kánonjog számol azzal az eshetőséggel, hogy a pápa szélsőséges esetben lemondjon, mint a száműzetés, az üldöztetés, vagy egyéb súlyok ok. Ebből a szempontból a Kánonjogi Kódex 332-es kánonjában lefektetett lemondás joga mintegy „vészkijáratként” szolgál, és kellő, hogy biztosítva legyen, annál is inkább, mivel ez segített Őszentségednek, hogy az ellened és az Egyház ellen irányuló fenyegetést elhárítsd.
A helyzet az, Szentatya, hogy mivel a lemondásod ezen erkölcsi erőszak miatt gyökerében nem helytálló, kánonjogilag az nem történt meg. Következésképpen a pápai szék nem üresedett meg, és a következőkben megtartott pápaválasztó konklávé is teljességgel érvénytelen volt.
Ebből a torz és zavaros konklávéból, minthogy Te sosem szűntél meg Krisztus Helytartója lenni, egy ellenpápa került ki, aki a Ferenc nevet vette fel.
Az a kijelentés, hogy Bergoglio ellenpápa, nem jelenti azt, hogy szükségképpen rossz ember lenne, vagy rossz szándékai lennének. Az Egyház történelme folyamán 38 ellenpápa volt. Ez mindössze arra utal, hogy ő nem Krisztus földi Helytartója, és így a pápai tévedhetetlenség karizmájával sem rendelkezik.
Ezt az is bizonyítja, hogy az óta számos tévedésbe esett, amelyek eretneknek minősülnek és az egyházi hagyományba nem illeszkednek. Ilyenek a docetista eretnekség hangoztatása, miszerint Krisztus nem volt valóban haragos, hanem csak úgy tett; vagy, hogy a mózesi szövetséget Isten nem törölte el, amely ellent mond a Firenzei Zsinatnak és számos pápa tanításának; valamint annak a sürgetése, hogy „egy szegény Egyházra van szükség a szegényeknek”, miközben a mi Urunk az tanította, hogy az Egyház mindenkié kell, hogy legyen, gazdagoké és szegényeké egyaránt. Továbbá ilyen az V. Szent Piusz-féle mise megvétózása, amelyet pedig Te, Szentatya, korábban több vallásos és laikus közösség számára engedélyeztél; vagy a nagycsütörtöki utolsó vacsora ceremóniája, amikor is két muzulmán nő lábát mosta meg és nem pedig 12 papét, mint ahogy Te és elődeid mindig is tettétek, hiszen ezt a hagyományt maga a Megváltó alapította a tanítványok lábának megmosásával. Téves vallásközi párbeszéd, amely szörnyű következményekkel fenyeget Isten népének hitére nézve; nem beszélve a liturgia és a hagyomány folytonos áthágásairól, amelyek jól láttatják azt, hogy Ferenc milyen kevésre értékeli a pápai hivatalt.
Egyre több pap beszél egymás között Bergoglionak ezekről az értelmezhetetlen akcióiról. Így például, Paul Kramer atya, a Fatimai jelenések szakértője, aki egészen odáig ment, hogy nyilvánosan felszólalt Ferenc pápa lemondásáért – követve Belarmino Szent Róbert, Szent Alfonso María de Liguori, Szent Antal és III. Ince pápa doktrínáját, akik azt tanították, hogy amikor megmutatkozik, hogy egy pápa eretnek, akkor automatikusan elveszíti a pápai címét, mivel többé nem mondható katolikusnak: „Aki nem tag, az nem lehet vezető.” Assisi Szent Ferenc, akinek Ferenc pápa a nevét viseli, előre megmondta, hogy jön majd egy pápa, akit „nem kanonikus úton választanak meg”, és aki „nem valódi pásztor lesz, hanem az Egyház lerombolója”.
Tudjuk, Szentatya, hogy egészen mostanáig inkább egy megfontolt, óvatos csendbe akartál burkolózni ennyi „mellélövés” láttán, igyekezvén lelkileg megerősödni, mint ahogy Krisztus is tette, amikor elvonult a pusztába a szenvedése és a halála előtt.
Azonban fel kell majd emelned a hangodat, amint megpróbálják meghamisítani az Oltáriszentséget, hogy szentségi mivoltától megfosszák és csak egy jelképpé tegyék, ahogy az a protestánsoknál jellemző, hogy többé ne feszélyezze a más felekezetűeket. Azon a napon, amely már nincs messze, nem fogod magadban tartani a felháborodást, és nyilvánosan el fogod ítélni ezt a szentségtörést. Sajnos, addigra már sokan meg lesznek tévesztve, és távol kerülnek az igaz hittől.
E tekintetben, Szentatya, elkezd majd beteljesedni a fájdalmas egyházszakadás, amit több szent és misztikus előre megjövendölt, a hittagadó egyház és a hithű egyház szétválása.
A próféciák azt mondják, hogy ez a szakadás egy időben fog megtörténni Európa váratlan orosz megszállásával, ami egybeesik majd az Ezékiel próféta által megjövendölt háborúval (Ez 38), a Harmadik Világháborúval. Akkor a legitim pápát, téged Szentatya, el fognak árulni és üldözni fognak, és titokban el kell majd menekülnöd Rómából egy messzi helyre, miközben az ellenpápa továbbra is kormányozni fogja az egyházat a hamis békét támogatva, a különböző vallások szentségtörő egyesítésével. Ez a hamis béke lesz az Antikrisztus világkormányának vallási támasza. Ez lesz az utolsó és a legnagyobb próbaétel, amit az igaz Egyháznak el kell szenvednie.
Ekkor az ellenpápa el fogja árulni a hitet, elfogadván ezt a koalíciót az összes felekezet és vallás között, és ezzel megtagadván magát a katolikus identitást. Téged, XVI. Benedeket, a végsőkig üldözni fognak, és X. Szent Piusz pápa látomása szerint kegyetlen mártírhalált fogsz halni az Eukarisztiáért, amit Lucía nővér ugyancsak leírt a harmadik fatimai titokban a látomása alapján.
Assisi Szent Ferenc azt mondta: „Lesz egy nem kanonikus úton megválasztott pápa, aki nagy szakadást fog előidézni”. Boldog Emmerick Katalin is feljegyezte: „Nagy ellenségeskedést láttam két pápa között, és láttam, hogy milyen gyászos következményei lesznek a hamis egyháznak (…) Ez olyan nagy szakadást fog okozni, amilyet még nem látott a világ.
A Szűzanya nyíltan megmondta La Salette-ben: „Róma el fogja veszíteni a hitet és az Antikrisztus székhelyévé fog válni.”
Számos magán-kinyilatkoztatást és egyházi elöljáróktól származó felhívást fel lehet még sorolni:
 • P. Paul Kramer azt mondja: „Az ellenpápa és hittagadó társai, ahogyan Lucía nővér mondta, az ördög pártján állnak majd, olyanok, akik a gonosz érdekében fognak dolgozni minden félelem nélkül.” 
 • X. Szent Piusz pápa fentiekben említett víziója: „Egy szörnyű látomásom volt, nem tudom, hogy rólam vagy valamelyik utódomról volt szó, de láttam egy pápát amint testvéreinek holttestei között menekült Rómából. Ő titokban fog rejtőzködni egy helyen, és röviddel később erőszakos halállal fog meghalni.”
 • Juan de Rocapartida: „Amikor elközeleg az Idők Vége, tragikus fejlemények következtében a Pápának és bíborosainak el kell majd menekülnie Rómából egy olyan helyre, ahol nem ismerik majd el/fel őket, és a Pápa a száműzetésben erőszakos halált fog halni.”
 • Flüei Szent Miklós: „A Pápának és bíborosainak szerencsétlen helyzetükben el kell majd menekülniük Rómából egy olyan helyre, ahol ismeretlenségben maradnak. A Pápa száműzetése alatt kegyetlen módon életét fogja veszíteni. Az Egyház szenvedései nagyobbak lesznek, mint a történelem során korábban bármikor.”
 • Bartolomé Holzhauser, a világi papok társaságainak alapítója a 18. században: „Isten meg fogja engedni, hogy egy nagy baj érje az Egyházat: váratlanul és meglepetésszerűen be fognak törni, míg a püspökök és papok alszanak. Bejutnak Olaszországba és feldúlják Rómát, templomokat égetnek és mindent elpusztítanak.”
 • Elena Aiello anyának, a híres stigmatizáltnak kinyilatkozatott látomás, akivel XII. Piusz pápa gyakran egyeztetett: „Olaszországot egy nagy forradalom fogja megrázni (…) Oroszország le fogja igázni a nemzeteket, különösképpen Olaszországot, és a vörös zászlót fogja felhúzni a Szent Péter Bazilika kupolájára.”
 • Juan de Vitiguero szavai: „Amikor a világ meg lesz zavarodva, a Pápa megváltozatja a székhelyét.”
 • Elena Leonardi, akinek Pio atya volt a lelki-vezetője: „A Vatikánt kommunista lázadók fogják meghódítani. El fogják árulni a Pápát. Olaszországban nagy felfordulás lesz és egy nagy forradalom meg fogja tisztítani. Oroszország bevonul Rómába, és a Pápa nagy veszélynek lesz kitéve.”
 • Enzo Alocci: „A Pápa átmenetileg el fog tűnni, és ez akkor fog megtörténni, amikor Olaszországban egy nagy forradalom bontakozik ki.”
 • Boldog Ana María Taigi: „A vallást üldözni fogják és a papokat le fogják mészárolni. A Szentatya kénytelen lesz távozni Rómából.”
 • María Steiner misztikus: „Az Anyaszentegyházat üldözni fogják, Róma pásztor nélkül fog maradni.”
 • Garabandali jelenések: „A Pápa nem tartózkodhat majd Rómában, üldözni fogják és el kell majd rejtőznie.”
 • P. Stefano Gobbi misztikusra, a Máriás Papi Mozgalom alapítójára ez bízta a Szűzanya: „A szabadkőműves erők leplezett és rejtett módon bejutottak az egyházba, és tábort vertek éppen ott, ahol Fiamnak, Jézusnak földi helytartója dolgozik. Lassan beteljesedik mindaz, amit az üzenetem harmadik része tartalmaz, ami bár nem lett felfedve, azonban mégis nyilvánvalóvá vált azon események által, amiken most keresztülmentek.”
 • Elődöd VI. Pál pápa: „A Sátán füstje bejutott az Egyházba annak repedésein keresztül.” (Szentbeszéd 1972. június 29-én)
 • Szent Pál szerint az Antikrisztus éppen akkor fogja felfedni magát, miután a Pápát eltávolították: „Tudjátok azt is, mi késleltetni föllépésének idejét. A gonoszság titka már munkálkodik, csak annak kell az útból eltűnnie, ami még késleleti. Akkor majd megjelenik a gonosz (…)” (2 Tessz 2, 6-8)
A felvilágosult Canónico Roca, akit az egyházellenes beszivárgásban való közreműködése miatt közösítettek ki, így írt: „A jelenlegi formájában a pápaság el fog tűnni, az új társadalmi rendet fel fogják állítani Rómából, ugyanakkor Rómát mellőzve, Róma nélkül, Róma ellenére, Róma ellen. És ez az új Egyház, még ha nem is őriz meg semmit a skolasztikus diszciplínából és az Ősegyház kezdeti formájából, Róma mégis áldását fogja rá adni és kanonizálni fogja.”
Az új egyház az ellenpápa vezetésével támogatni fogja a vallások egyesítését és a hamis békét, beteljesítvén, amit Jézus Krisztus mondott, miszerint még a kiválasztottakat is meg lehet majd téveszteni.
Karol Wojtyła bíboros világosan kijelentette a Pennsylvaniai Eucharisztikus Kongresszus előtt 1977-ben, hogy: „A legnagyobb történelmi konfrontáció elő állunk, amelyben az emberiségnek valaha is része volt. A végső küzdelem előtt állunk az Egyház és az ellen-egyház, az Evangélium és az ellen-evangélium között. Ez az ütközet az Isteni Gondviselés tervei között szerepel, és ez egy olyan kihívás, amelyet az Egyháznak el kell fogadnia.”
1917-ben a portugáliai Fatimában három pásztorgyermeknek ugyanaz a kinyilatkoztatás adatott, csupán nagyobb részletességgel, mint amit X. Szent Piusz pápa néhány évvel korábban látomásában látott: „Láttunk egy fehér ruhába öltözött püspököt, akiről azt gondoltuk, hogy a Szentatya, amint egy romba döntött városból remegve, tétova léptekkel menekül.”
A kinyilatkoztatás fatimai „változata” még inkább afelé mutat, hogy Rólad lehetett szó, Szentatya, ahogyan kifejti: „Láttunk egy fehér ruhába öltözött püspököt, akiről azt gondoltuk, hogy a Szentatya.” Ha egyértelmű lett volna, hogy az akkor regnáló pápáról van szó, azt tagadhatatlanul megmondták volna. Ellenben, egy „fehér ruhába öltözött püspököt” láttak. Ők soha nem képzelték volna, hogy előfordul a „lemondásod”, vagyis itt csupán „sejtésükre” hagyakozhattak.
A második mozzanat még pontosabb, és sokatmondó: „remegve, tétova léptekkel” látták menekülni, ami következhet az előrehaladott korodból.
És egy harmadik, szintén sokatmondó dolog: ugyanerről a fehér ruhába öltözött püspökről, akit korábban menekülni láttak Rómából, később megerősítették, amikor látták, ahogyan megölik őt, hogy valóban a Szentatyáról volt szó.
A legitim pápa elmenekülését követően az ellenpápa Rómában fog maradni az „új egyház” élén, és támogatni fogja a vallások hittagadó egyesítését. Ez nem más, mint a Dániel próféta által régtől fogva megjövendölt „kétségbeejtő förtelem”, amelyet, a szent helyen állítanak fel, és ami egybe fog esni az Antikrisztus berendezkedésével a harmadízben újjáépített jeruzsálemi templomban.
Luigi Ciappi bíboros, II. János Pál pápa személyi teológusának szavaival élve: „A Harmadik Titok arra utal, hogy az Egyház hitének elvesztése, azaz a hittagadás (aposztázia) az Egyház központjából fog kiindulni.”
Szentatya, szeretnénk, hogy tudd, hogy szüntelenül imádkozunk érted, hogy a hited soha ne lankadjon, és hogy Isten adja meg Neked a szükséges erőt, hogy tanúságot tegyél, és hogy kész legyél Iránta való szeretetből magadhoz ölelni a mártírságot. Még mindig a fülünkbe cseng az a néhány szavad, amelyeket utolsóként mondtál Szent Péter székéből: „Ti mellettem lesztek, habár a világ számára rejtve fogok maradni.” (a római klérushoz intézett beszéd, 2013. Február 14.) Melletted vagyunk, Szentatya, és az elkövetkezendőkben is melletted leszünk, bármit is tartogat számodra az Isteni Gondviselés.

/ eredeti forrás: http://www.ultimostiempos.org/7-noticias/154-carta-benedicto /

Svájci gárda fotója a hamis profétáról

A következő próféciák a Hamis Próféta működésének legfontosabb állomásait, reformjainak részleteit tárják fel már most, hogy fel tudjuk ismerni.

"Mindazoknak – akiknek a megkülönböztetés ajándékát adom, azért, hogy segítsenek nektek azok azonosításában, akik az Én Nevemben jönnek, és akik a sátán nevében jönnek – azt mondom, hogy legyetek nagyon óvatosak. Mert csak az a helyes, ha óvakodtok a hamis prófétáktól. De sohase ítéljétek el azokat, akik azt mondják, hogy az Én Nevemben jönnek, anélkül, hogy először egyértelműen ne értékelnétek ki üzeneteiket. Sohasem szabad az általam küldött üzeneteket, „a külső látszat” alapján megítélnetek." (2010. december 28. csütörtök; 11:00)

"A prófétáim ellen elkövetett bűn, mélységesen megbánt Engem. Ha visszautasítjátok igaz prófétáimat, hátat fordítotok Nekem. De ma éppen ez történik a világban, amint egyre több látnok lép a nyilvánosság elé. Híveimnek nem könnyű. Csak arra gondoljatok, hogy mielőtt ítélkeznétek, el kell olvasni prófétáim üzeneteit, és ide tartoznak azok is, amelyek talán a hamis prófétától származnak. Könyörögjetek a vezetésért, amikor ezeket az üzeneteket szemlélitek. A hiteles üzenetek tele lesznek szeretettel. Mégis tekintélyük által erősek lesznek. Azok az üzenetek, amelyek ellenkeznek mindazzal, amit tanultatok az Én tanításaimról és az Apostolaim tanításairól, nem számít milyen bonyolultak (szövevényesek), egyszerű lesz értékelni." (2010. december 11. szombat; 9:15)

"A La Salette –i, a Fatimai és a garabandáli próféciák most teljesednek be" (2011. február 19. szombat; 15:00)

"A hamis próféta és az Antikrisztus
Figyeljétek csak meg, hogy a hamis próféta hogyan fogja megkísérelni, hogy vezesse Egyházamat, hiszen ő nem az Én Örök Atyám Házából való. Úgy fog tűnni, mintha onnan való lenne, de ez nem lesz igaz. Figyeljétek majd meg azt a barátságot, amelyet látható módon az Antikrisztussal fog kötni, mert ők ketten a sátán legcsalóbb követői lesznek – báránybőrbe öltözve. Múltbeli csodákhoz hasonló erővel fognak rendelkezni, de ez a sátántól származó erő lesz. Nektek, minden időben kegyelmi állapotban kell lennetek, hogy megvédhessétek hiteteket. Imádkozzatok felszentelt szolgáimért, akiknek langyos a hitük, és a sátán karjaiba vettetnek. Ő (a csaló) tetszeni fog nekik, mert izgalmat, szenvedélyt ajánl fel nekik, az úgynevezett szeretetet, mely az ego által lesz vezérelve, és karizmatikus megjelenésének nehezen lehet majd ellenállni. Menjetek csak ezen a lefelé vezető ösvényen, felszentelt szolgáim, és akkor Számomra örökre el fogtok veszni.
Talán megkérdezitek, hogy miért kell ezeknek az eseményeknek ilyen nehézségekkel bírniuk. El fogtok akkor csodálkozni azon, hogy miért engedem megtörténni mindezeket.
Egészen biztos, hogy Jézus – Irgalmasságában – nem engedne meg ilyen akadályokat? Nos, meg kell, hogy engedjem ezeket, mert csak ezeken a kihívásokon keresztül jöhet létre a végső csata az Örök Atya és a gonosz között. Egy utolsó összecsapás nélkül nem lenne lehetséges végül az örök pokol mélységére taszítani a sátánt.
Legyetek éberek ezzel a megtévesztéssel szemben. Ne engedjétek, hogy ilyen módon vesszen el lelketek. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a megkülönböztetés kegyelméért, úgy hogy ezt a hamis prófétát olyannak lássátok, mint amilyen az valójában: egy démonnak, akit a pokol mélyéből küldtek, hogy megtévesszen benneteket. Legyetek hálásak, hogy ti az ő célpontjai vagytok. Az Irántam való hűségetek miatt, egy végső próba – a hitetek próbája – elé lesztek állítva. Soha többé nem kell majd szembenéznetek ilyen próbatétellel. Nos, legyetek felkészülve. Forduljatok most Hozzám, ti mind, felszentelt szolgáim, mielőtt még késő lenne." (2011. február 19. szombat; 15:00)

"Az Én Szavamat, leányom, sokan elutasítják, azok, akik nem akarnak hallani. Ennek nagyon sok oka van. Ma sok gyermekem csukta be a szemét lelkük létezésének igazsága előtt. Ők a világot karolják át és mindazt, amit felkínál, mintha ez az élet kenyerének pótléka lenne. Sokan szintén óvakodnak a hamis prófétáktól, hiszen ez az a korszak, amikor mindenhol hamis próféták lépnek majd fel. Ez az a zűrzavar, amelyet a sátán akar okozni, azért, hogy az Én valódi küldötteimet ne vegyék észre. Mivel az alázat egy követelmény a kiválasztott látnokok számára, nem tudnak kiemelkedni a világ szemei előtt, mert más a természetük. A hamis látnokok pedig a reflektorfénybe tolják magukat. Ők saját magukra fognak összpontosítani. Üzeneteik hitelesnek tűnhetnek és ezekre egy virágzó nyelvezet lesz jellemző, beillesztett bibliai részletekkel, de üzeneteik valótlanságát két fő szempont fogja leleplezni. Az első: üzeneteikre hivatkozva ők a középpontban fognak állni és élvezni fognak minden figyelmet, amit kapnak. A második szempontnak ott lesznek nektek maguk az üzenetek. Ezek összezavaróak lesznek, nehezen olvashatóak és nem lesznek tartós hatással a lelkekre. Leányom, sajnos az Egyház hajlik arra, hogy elutasítsa a hiteles látnokokat, mert ezekben az ügyekben felelősséget kell mutatniuk." (2011. júl. 3. vasárnap, 18:30)

A csaló munkálkodása beszivárgott Egyházam minden rétegébe. Most már nagyon közel az az idő, amikor lassan, de biztosan azt fogjátok tapasztalni, hogy le fogják csökkenteni a Szentmisék számát. Látni fogjátok, hogy a különleges imákat el fogják távolítani (megszüntetik) és néhány Szentséget is csökkenteni fognak, mint a gyónás. Felhívom szent szolgáimat, hogy most Rám hallgassanak és, hogy a megkülönböztetés kegyelméért imádkozzanak. Én vagyok, aki most benneteket hívlak, hogy megmenthessem nyájaitokat. Én vagyok, aki meg szeretné szíveteket nyitni, hogy erre az utolsó időkre tervezhessetek, amely a világ számára egy új kezdetet fog megjelölni. Nagyon közel az idő, amikor arra kérnek fel benneteket, hogy hűséggel legyetek a hamis prófétához. Úgy nézzétek őt, amilyen ő valójában, és sorra ítéljétek meg tevékenységeit, hogy láthassátok, ha gyümölcsöt teremnek. Mert azok a gyümölcsök, amelyeket ő, vagy az őt szolgáló hűsegesei fognak felmutatni, romlottak lesznek, egészen a magjukig. Ebből egy harapás is, meg fogja semmisíteni Irántam való hűségeteket. Két, vagy három harapás, egy olyan éket fog verni ti és Szent Szívem közé, hogy teljesen lehetetlennek fogjátok azt tartani, hogy Atyám Királyságába beléphessetek. Most kísérjétek figyelemmel a változásokat, látni fogjátok, amint saját hivatalaitokba (egyházi közösség) bekúszik. Néhány, ezekből az változtatásokból, eleinte nem okoz majd semmi gondot (problémát). De idővel, bizonyos változásokat fognak rátok erőszakolni és arra fognak kényszeríteni benneteket, hogy a hazugságokat lenyeljétek. A hazugságok a sátántól fognak jönni és báránybőrbe lesznek bújtatva." (2011. szept. 13., kedd; 15:15)

"XVI. Benedek Pápa ellen, a saját folyosóin belül, egy gonosz szekta összeesküvést szervez. Jóllehet, ennek a szektának a létezése ismert a Vatikánon belül, a szent szolgák között, mégis tehetetlenek ezzel a gonosz csoporttal szemben, mely évszázadok során szivárgott be a Katolikus Egyházba. Ők a felelősek az Én Fiam tanításában foglalt igazságok elferdítéséért. Oly keveset tudnak róluk és alattomos munkálkodásaikról. Ők száműzték a Katolikus Egyházból az igaz tanokat, és helyébe egy langyos, felhígított változatot helyeztek, amellyel az elmúlt negyven év alatt erőszakkal táplálták a katolikusokat. Olyan sok zűrzavart okozott már ez a gonosz, de rejtőzködő szekta, hogy gyermekeim elvándoroltak az igaz Egyházból. Imádkozzatok, hogy a pápát ne űzzék el. Imádkozzatok, hogy a hamis próféta ne foglalja el a Szentatya helyét, hogy ily módon terjessze hazugságait. Imádkozzatok, hogy a felszentelt szolgák, a Vatikánban, legyenek elég erősek, hogy ellenálljanak ennek a gonosz összeesküvésnek, mely a Katolikus Egyház elpusztítására irányul. Ők azt tervezik, hogy Helytartóm, XVI. Benedek Pápa helyére a hazugság diktátorát léptessék,aki egy új egyházat fog létrehozni az Antikrisztussal és ennek csoportjával szövetkezve, hogy megtévessze a világot. Sajnos, a gyermekeim közül sokan, a Katolikus Egyház iránti hűségük miatt, vakon fogják követni ezt az új tévtant, mint leölésre szánt bárányok." (2012. január 18., szerda, 9:50)

"A hamis próféta kiemelkedése
Ezek a papok imádkozzanak áhítatosan, mert nagy kihatással lesz rájuk az a támadás, amelyet szent helytartóm ellen követnek el és amelynek tanúi lesznek. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy felismerjétek, hogy a hamis próféta valóban az. Figyeljetek viselkedésére, és hogy mennyire törekszik majd arra, hogy napirenden szerepeljen. Majd figyeljétek meg, hogy félrevezetett szent szolgáim hogyan vetik magukat lábai elé. Azt, amit mondani fog hallgassátok meg figyelmesen. Az ő alázata hamis lesz, szándékai rosszindulatúak lesznek, és az a szeretet amelyet magából sugároz, csak őt fogja körülölelni. Újító szelleműnek, dinamikusnak fogják tartani és friss széllökésnek. Motivált lesz és tettre kész, de ereje nem az Istentől, nem a Mennyei Atyától, való lesz. Ez az erő a sátántól, az ördögtől való. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mert nektek gyermekeim, résen kell lennetek. Szükségetek van Rám, hogy vezesselek most benneteket, főleg akkor, amikor mindez beteljesedik. Legyetek erősek, fogadjátok el méltóságteljesen tanításaimat. Imádkozzatok csoportokban. Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy védelmet találjatok az ördög ellen." (2011. márc. 5. 10 óra)

"Nektek, szeretett szolgáim, bátorsággal, szeretetetek által kell az akadályok ellen küzdenetek, melyeket a csaló állított fel és amelyek türelmeteket a végsőkig próbára teszik. Tudomásul kell vegyétek, hogy a hamis próféta készülőben van, hogy elcsábítson benneteket, hogy elragadtasson benneteket és hogy arról győzzön meg benneteket, hogy ő az Igazságot képviseli. Most meg kell mutassátok hűségeteket Irántam és az Örök Atya iránt. Ne essetek kétségbe. Ámbár ezek az események meg fognak benneteket ijeszteni és összezavarnak titeket, mégis hűségesnek és méltányosnak kell lennetek Velem szemben." (2011. jún.7. kedd, 15:15)

"Imádkozzatok most azért a kegyelemért, hogy biztosak lehessetek a sátán félrevezetésének felismerésében. Különben a hamis próféta behálózza gyermekeimet, bájos, karizmatikus fondorlataival, a csalóéval. A sátán nem fogja Egyházamat meghódítani, ha szolgáim a megtévesztéssel szemben résen lesznek és, ha ezt a valóságnak megfelelően látják: egy ördögi hazugságnak, amelyből nem lesz visszaút, ha beleestetek, vagy ha csatlakoztok ehhez az utálathoz!" (2011. jún.7. kedd, 15:15)

"Felszentelt szolgáim, a következőkről kell tudósítanom benneteket: szegezzétek Rám szemeiteket és imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy éberen tartson benneteket, úgy, hogy a hamis prófétát felismerjétek, amint az köztetek megjelenik. Aztán csoportokba kell tömörülnötök és biztosítsátok, hogy gyermekeim, az üldöztetés idején a Szent Eucharisztiában részesülhessenek." (2011. július 8. péntek; 15:30)

"Forduljatok most meg, és áhítatosan imádkozzatok, hogy a hamis prófétától megmenekülhessetek, aki a Vatikán hatalmi folyosóin sétálgat. Ő hamarosan felemelkedik. Ne forduljatok hozzá, különben Számomra örökre elvesztek. Ez az Én ígéretem. Alázatosan boruljatok térdre, és hívjátok a Szentlelket segítségül, hogy megvilágítsa lelketeket, úgy hogy képesek legyetek az igazság megkülönböztetésére a hazugságtól, amelynek lenyelésére a hamis próféta fog benneteket kényszeríteni." (2011. július 25. hétfő; 21:00)

"Hadseregem állást foglal majd, és elkezd harcolni, hogy megmentse a Katolikus Egyházat a pusztulástól. Ők, a hamis próféta és követői, nem fognak győzni, leányom, de mennyi könnyet hullatok azokért a felszentelt szolgáimért, akik majd az útszélre fognak esni! Ők annyira megtévednek, hogy azt hiszik majd, hogy az igazhitű Katolikus Egyházat követik. Valójában ők a hamis próféta mögé sorakoznak fel, aki büszkén és megvetéssel a szívében fog a Szentszék fölött uralkodni." (2012. január 20., péntek, 20:15)

"A hamis prófétát élő szentként fogják kezelni, de azt, aki neki ellenáll, eretneknek tekintik majd” (2012. január 21., szombat, 1:15)

"Mindnyájan, akik ismertek Engem, és Pecsétemet elfogadjátok, tudnotok kell, hogy nektek örök életetek lesz. Ti soha nem kételkedtetek Szavamban, mert az Irántam való alázatotok és gyermeki szeretetetek azt jelentette, hogy ti nem engedtetek annak az intellektuális érvelésnek, amely bezárja a fületeket. Oly sok igaz Prófétámat, akik az elmúlt húsz év alatt hozzátok lettek küldve, kigúnyoltak, bántalmaztak, kínoztak, és a vadonba vetettek." (2012. február 21, kedd, 12:30)

"Oly sok szegény lélek, nemcsak a hamis pápa varázslatának fog áldozatul esni – aki maga a hamis próféta, és már akit oly régen megjövendöltek –, hanem még azt is elhiteti veletek, hogy isteni erővel rendelkezik…Védjétek egymást, és imádkozzatok mindazokért, akik a rossz utat követik, és a hamis prófétának hódolnak. Sok imára van szükség, de ha azt teszitek, amit Én mondok nektek, akkor lelkeket menthettek meg. Drága követőim, ti fogjátok Egyházam maradékát alkotni a Földön, és vezetve lesztek azok által a bátor, szent szolgák által, akik felismerik a hamis prófétát, hogy ki ő valójában." (2012. március 20., kedd, 9:20)

"Tanításaim, melyeket a Szent és Katolikus Apostoli Egyház elfogad, most támadás alatt vannak – elsősorban a számos kihívás által -, ami az Egyház megoszlását fogja eredményezni. Új törvényeket fognak bevezetni, hogy megfeleljenek a modern nézeteknek, és hogy elfogadhatóak legyenek azok számára, akik – a szívükben lévő büszkeség miatt – szükségesebbnek érzik az emberiség megnyugtatását, mint az egyház tanítása iránti engedelmességet. Én vagyok az Egyház. Az Egyházat Én alapítottam, amely nem semmisülhet meg soha. Sokan, – úgy az Egyházon belül, mint az Egyházon kívül – megpróbálják lerombolni annak struktúráját. Imádkozzatok, hogy Szent Helytartóm, XVI. Benedek Pápa erős maradhasson az erőteljes ellenállás közepette, amellyel most szembesül. Ez egy szándékos kísérlet a hamis prófétával kapcsolatban állók részéről, hogy egy új egyházat hozzanak létre. Ezek a ravasz emberek elhitetik veletek, hogy ez ugyanaz az Egyház lesz, de ez nem lehetséges. Hogyan képviselhet Engem Egyházam új törvények által, azon igazság kicsavart változatával, amelyet Én adtam a világnak? Ezt nem teheti. Ezért van az, hogy Atyám a Mennyből fogja irányítani Egyházát, igaz hűséges követőit." (2012. április 7., szombat, 10:00)

"Azok számára, akik a Fiamban hisznek, ez a gyötrelem ideje lesz. Őket a Katolikus Egyház két különböző irányba fogja rángatni. Az egyik fele azt fogja hinni, hogy kötelességből a Hamis Prófétát kell követnie, aki majd XVI. Benedek Pápa utódja lesz. Ő, a fenevad, báránynak öltözve, nem Atyámtól, a Legmagasságosabb Istentől való, és el fogja bolondítani a szegény lelkeket, köztük a papokat, püspököket és a bíborosokat." (2012. április 10., 5:57)

"Mások, akiket eltöltött a Szentlélek, és mert a lelkük alázatos, megkapták a megkülönböztetés kegyelmét, azonnal tudni fogják, hogy Rómában, az Egyházban egy szélhámos ül. Az új hamis pápa már azt tervezi, még mielőtt Péter székének Trónjára felemelkedne, hogy elutasítsa Fiam tanításait. Aztán majd Engem fog elutasítani, Isten Áldott Anyját, és kigúnyolja Társmegváltói szerepemet." (2012. április 10., 5:57)

"Az Én szeretett XVI. Benedek Pápám, az utolsó igaz pápa ezen a Földön. A Római Péter, az Én Péterem, a legelső apostol, a Mennyországból fog uralkodni Egyházam fölött, Örök Atyám parancsnoksága alatt. Aztán, amint Második Eljövetelemkor majd uralkodni jövök, ő fogja kormányozni Isten minden gyermekét, amikor minden vallás Egy, Szent Katolikus és Apostoli Egyházzá egyesül. Én csak az igazságot mondom, leányom. Figyelmeztetnem kell benneteket, hogy most sok önjelölt próféta fog megjelenni, akik ellent mondanak azon Szent Szavamnak, amelyet neked, a végidők igaz prófétájának adok. Először arról győzik meg majd a híveket, hogy szavaik Tőlem valók. Szavaik gondosan lesznek kiválogatva, és jelentésük homályos lesz, és kissé zavaró. Sokan nem törődnek ezzel a gyengeséggel, és elfogadják majd üzeneteiket, mert úgy tűnik, hogy összhangban vannak a Szentírással. Amikor sok lélek lesz már elcsábítva, megkezdődik a támadás. Ők, leányom, azért lettek küldve, hogy felkészítsék Isten gyermekeit a következő pápa elfogadására, aki szeretett Helytartóm, Benedek Pápa után következik. Ez a pápa, még ha a Katolikus Egyház belső tagjai is választják meg, a Hamis Próféta lesz." (2012. április 12. csütörtök, 11:2)

"Az Én Keresztény Egyházam hűséges tagjai lesznek azok – beleértve felszentelt szolgáimat és mindazon követőimet is -, akik elutasítják a Hamis Prófétát, és akiknek egyben kell tartaniuk Egyházamat. Ti titokban fogtok tisztelni Engem, mert a Hamis Próféta uralma alatt a Szentmise a felismerhetetlenségig meg fog változni." (2012. április 15., szerda, 1:36)

"A Keresztrefeszítésem tiszteletére bemutatott mindennapi Áldozatot, a bor Véremmé, a kenyér pedig Testemmé való átváltoztatását meg fogják változtatni, ki fogják forgatni, és Engem pedig rágalmazni fognak a Hamis Próféta által bevezetett új törvények által… A változások magában a Szent Eukarisztiában fognak elkezdődni. Nektek hamarosan azt fogják mondani, hogy a Szentáldozás, az Én valódi Jelenlétem, valami mást jelent. Azt fogják nektek mondani, hogy ezek különböző dolgokat jelentenek. De ez egy szörnyű hazugság. A Szent Eukarisztia az Én Testem és Vérem, amely nektek adatott, hogy lehetővé tegye Számomra, hogy Szentlelkemmel töltselek el benneteket, megadván nektek azt a táplálékot, amelyre lelketeknek szüksége van. Amikor elérkezik az idő, és nektek, Felszentelt Szolgáim, bemutatják az új, modern értelmezést, akkor tudni fogjátok, hogy a fertőzés elkezdődött. Erre az időpontra kell nektek felkészülnötök. Gyűljetek össze, és védjétek meg Keresztrefeszítésem Igazságát. Ne fogadjátok el a hazugságokat, a változtatásokat a Szentmisében és a Szent Eukarisztiában. Mert ha mégis megteszitek, akkor az Én Jelenlétem megszűnik Isten minden gyermeke számára." (2012. május 26., szombat, 4:00)

"Ő és a Hamis Próféta, aki Péter székében királyként fog ülni, titokban egy világvallást fognak kitervelni." (2012. június 1., péntek, 8:15)

"A Hamis Próféta nemcsak a Katolikus Egyház vezetését veszi át, hanem ő fog irányítani minden Keresztény Egyházat is" (2012. június 10. vasárnap, 3:30)

"Itt a felkészülés ideje. Hamarosan egy új, ember alkotta vallást kell lenyelnetek. Hamarosan olyan (lelki) táplálkozásra kényszerítenek majd benneteket, amely hasonló az Oltáriszentséghez, de az már nem lesz az Én Testem. Ez üres lesz és terméketlen, és nem az igaz életet eredményezi. Az egyetlen valóságos Szent Eukarisztia az, amelyik azon a módon létezik, ahogyan Jelenlétem jelenleg ismertté válik a Szentmise Áldozatában. Soha ne térjetek el ettől, még akkor sem, ha azok a pogányok kényszerítenek erre benneteket, akik majd Keresztény Egyházaimat átveszik. Ők megszentségtelenítik majd Egyházaimat, (templomaimat is), és semmi más nem lesz belőlük, mint szórakozóhelyek és szociális központok, amelyre változtatják azokat. Nektek mindig azokat a szabályokat kell követnetek, amelyeket az Utolsó Vacsorán Apostolaimnak tanítottam. Nektek most gondoskodnotok kell arról, hogy minden rendben legyen, mielőtt a támadás elkezdődik. Mert hamarosan lehetetlennek fogjátok találni, hogy egy hamis tant kövessetek, amelyet az előtettek álló förtelemmel rátok kényszerítenek. A Hamis Próféta nemcsak a Katolikus Egyház fölé helyezi magát, hanem az összes Keresztény Egyház fölött is diktálni fog, amelyeket eggyé fog egyesíteni. De nem Én leszek az, Jézus Krisztus, akire majd ezt az Új Templomot fogják építeni. Ez egy olyan templom lesz, amellyel a Szentszéket akarják helyettesíteni, hogy tisztelje a fenevadat." (2012. június 10. vasárnap, 3:30)

"Időközben tehát azt fogják hinni, hogy az Antikrisztus a Második Eljövetel hírnökeként lett elküldve. Emiatt oly sok lélek fogja készségesen elfogadni a bélyegét, a Fenevad Bélyegét. Ami azt jelenti, hogy ő minden értelemben fenevad, annak alapján, ahogyan a Sátán megnyilvánul majd testében. Csodákat fog tenni az égen. Meg fogja gyógyítani az embereket. Ő lesz az Új Világ – Vallás feje. Ő és a Hamis Próféta, aki a Katolikus Egyház külső szerkezetét (intézményrendszerét) fogja vezetni a Földön, szorosan együtt fognak működni, hogy megtévesszék Isten minden gyermekét." (2012. július 20. péntek, 5:46)

"Tanítványai – akárcsak Fiam apostolainak az esetében -, sehol sem lesznek láthatóak. Ők majd rejtekbe vonulnak, mert félni fognak a megtorlástól. Mikor már az utolsó lélegzete látható lesz, minden elnémul majd egészen addig, amíg azok éljenzése, akik az Egyházat megfeszítették, a hamis tanokkal süketté teszik majd az egész világot. Az egyház új fejének a hangja, a csalóé, a Hamis Prófétáé harsogni fog. Mindenki megkönnyebbülve fog leborulni, hálából Irántam, a Legmagasságosabb Isten iránt. Mert ez az új kezdetnek fog látszani. Ez után lesz az, hogy ezen egyházon belül, Fiam Jelenléte többé már nem fogja ékesíteni az oltárokat, mert ez nem lehetséges. Ez után lesz az is, hogy Kezem, a szorongattatás idején, büntetésként fog lesújtani. Ekkor fog az Armageddon csatája elkezdődni." (2012. augusztus 2., csütörtök, 10:06)

"Kijelentik majd, hogy a hamis próféta lesz a valódi pápa. Kijelentik azt is – először finoman -, hogy az Antikrisztus maga Krisztus Király. Amikor ők a szegény lelkeket azzal csábítják, hogy üzeneteik Istentől származnak, akkor az ilyen lelkek nem lesznek okosabbak. Figyelmeztetnem kell Isten minden gyermekét: a második alkalommal Én nem testben fogok eljönni." (2012. augusztus 12., vasárnap, 6:00)

"Gyűjtsétek össze Egyházamat, és imádkozzatok erőért, mert a Hamis Próféta készülődik és jelen van már a Vatikánban. De a valódi arcát nagyon óvatosan rejti el. Szeretett Helytartóm el van szigetelve, és az idő nagyon rövid." (2012. augusztus 19., vasárnap, 10:56)

"A vallási különbözőségek először a széleken homályosodnak el, aztán rövid időn belül már nem fogjátok felismerni Tanításaimat, mert észrevehetetlenül fognak eltűnni. Ezek helyére egy sor homályos, de költői kifejezés kerül, mely előmozdítja a bűnnel szembeni toleranciát. A hazugságokat, melyeket a gyanútlan templomba járóknak mutatnak be, az elején nem veszik észre. Ezután követőimet egy mély nyugtalanító érzés fogja el, az, hogy valami nincs rendben. A végső megtévesztés akkor lesz, amikor a Szentségeket pogány helyettesítőkkel cserélik fel. Mindez a Hamis Próféta elnöklete alatt következik be, aki azt állítja majd, hogy valamennyi vallásnak ő a főpapja. Egy egyesített vallásnak. Ez az új világvallás a fenevadnak fejezi majd ki hódolatát. A fenevad felfalja majd mindazokat, akik vakon követik, és ők Számomra örökre elvesznek. A sebesség, mellyel ez megtörténik, elképeszti majd követőimet. A tervet gondosan kezelik. A kampány, hogy a Keresztények ellenségeskedését a világi törvények elfogadására használják fel, mesteri módon van kitervelve. Ezt a kampányt sok nemzet között egy olyan csoport tervezi, mely arra használja fel a személyiségeket, hírességeket és a névleges vezetőket, akiknek a többség figyelmet szentel, hogy támogassák gonosz hazugságaikat." (2012. október 9. kedd, 9:31)

"Aztán büntetéseket fognak kiszabni azokra, akik a nyilvánosság előtt hűséget mernek mutatni az egy Igaz Isten iránt. Őket nem fogják megtűrni, és el kell majd rejtőzniük ahhoz, hogy Atyámat tiszteljék. A mindennapi áldozatok, a szentmisék végül megszűnnek – amint meg volt jövendölve –, mert a hamis próféta bejelenti majd, hogy egy új formájú misét fognak tartani, és hogy a régi formájú már nem fontos, – fogja mondani. Jelenlétemet a Szent Eukarisztiából száműzni fogják és az Élet Tápláléka többé már nem fogja táplálni Isten gyermekeit. Ekkor Isten Keze lecsap majd azokra a pogányokra, akik azt merik majd mondani, hogy Isten Nevében beszélnek. Hűségük a fenevad iránt sokakat fog befolyásolni, és vezetni fogják azokat, akik félre voltak vezetve a sötétség börtönében. A szakadás növekedni fog, míg végül Isten minden gyermekének választania kell. Vagy a hamis illúziót fogják követni – melyet a hamis próféta fog bemutatni, aki azt fogja mondani, hogy Isten Nevében beszél -, vagy az Igazságot." (2012. november 4. hétfő, 17:45)

"Meg fogják változtatni ünnepélyes fogadalmukat, hogy részvételüket az új templom felépítésében igazolni tudják – a hamis próféta uralmának szentelt új templomban. Aztán már nem az Én szolgáim lesznek többé, mert hűséget váltottak és a hamis prófétát imádják. Akkor majd egy hamis istent fognak imádni, egy teljesen új koncepciót, amely lehetővé fogja tenni, hogy Isten bizonyos Törvényeit eltöröljék, és hogy ocsmányságokra cseréljék fel a Szemem előtt." (2012. november 14. szerda, 8:30)

"Nem a Katolikus Egyház összeomlása lesz az, ami hamarosan nyilvánvalóvá válik, és ami megosztja majd a világot, hanem az Új Világegyház, az egy világ – vallás létrehozásába való belekeveredésük lesz az, amely a pogányságot és a bálványimádást fogja bevezetni. A hamis próféta jól fel van készülve, és az ő ideje most már elérkezett. Együttműködve az Antikrisztussal, ők térdre kényszerítik a világot. Nem Isten lesz az, akinek kifejezik majd a hódolatukat, hanem a fenevadnak fognak hódolni." (2013. február 13. szerda)

"A hamis próféta – aki Egyházam vezetőjének adja ki magát – készen áll arra, hogy viselje azt a ruhát, amelyet nem az ő számára készítettek. Ő meg fogja szentségteleníteni Szent Eukarisztiámat, és ketté fogja osztani Egyházamat, s majd újra megfelezi azt. Erőfeszítéseket tesz majd annak érdekében, hogy elbocsássa az Általam kinevezett Szeretett Helytartóm, XVI. Benedek Pápa hűséges követőit. Ő gyökerestől kitépi majd mindazokat, akik hűségesek Tanításaimhoz, és odadobja őket a farkasoknak. Tettei nem lesznek azonnal nyilvánvalóak, de hamarosan látni lehet majd azokat a jeleket, amelyeket kidolgoz, hogy keresse a világ befolyásos vezetőinek és a magasabb helyeken lévők támogatását. Amikor az utálat gyökeret eresztett, a változások hirtelen fognak bekövetkezni. Röviddel ezt követően fognak jönnek a bejelentései, hogy létrehozzon egy egységes Katolikus Egyházat minden hitfelekezet és vallás összekapcsolásával. Ő fogja vezetni az új világvallást, és uralkodni fog a pogány vallások fölött is." (2013. március 8. péntek)

"A hamis próféta megkoronázását a Szabadkőműves csoportok a világ minden pontján meg fogják ünnepelni, akik gyermekeim végső üldöztetésének szakaszát tervezik." (2013. március 12. kedd)

"A hamis próféta érkezésének időzítése egybe fog esni a világ minden táján bejelentett hadüzenetekkel." (2013. március 16. szombat)

"Követőim közül sokan el fogják most utasítani Szent Szavamat, az Igazságot, éppen úgy, ahogyan azt az Én földi Megpróbáltatásom ideje alatt tették. Téged, leányom, mint eretneket fognak elutasítani, megvetnek és kigúnyolnak. Te tüske leszel a hamis próféta oldalában. De hamarosan mindenki látni fogja ennek a csaló szélhámosnak a ravasz cselekedeteit és az alattomos gesztusait, aki Róma Trónján elnököl, ami felér egy Szentségtöréssel. Rétegről rétegre világossá válnak gonosz szándékaik, amint saját magukat lebuktatják, és akiket a felismerés kegyelmével ajándékoztam meg, észreveszik a förtelmet, ami kibontakozóban van. A fenevad most készen áll, aki egy – bizonyos világi vezetőkből álló – szekuláris kört alkotott meg egyként egyesítve mindazt, ami Isten Királysága ellen van." (2013. március 19. kedd)

"Minden jel meg lesz adva a Mennyből, hogy figyelmeztesse azokat, akik a hamis próféta és a jövőbeli cinkosa, az Antikrisztus oldalán állnak, hogy napjaik meg vannak számlálva. Meg lesz mutatva Nekik, hogy milyen lenne Atyám haragját megtapasztalni." (2013-06-15)

"Mások, akik vakok az Igazságra, a Hamis Prófétát fogják a zűrzavarba követni. Szívük meg lesz tévesztve, és hamarosan, amikor úgy fog tűnni, hogy a Hamis Próféta a halál kapujában van, zokogni fognak. De aztán, mintha egy csoda történt volna, úgy fog tűnni, hogy a Hamis Próféta feltámadt halottaiból. Azt fogják mondani, hogy ő Mennyei nagy természetfölötti erőkkel van megáldva, és imádattal arcra fognak borulni előtte. Ő szeretve és imádva lesz azok által, akik vakok." (2013. július 25. csütörtök, 18:52)

"Látni lehet majd, amint a hamis próféta a világ egyházait egyesíti, és minden alkalommal kimutatja mindazon jellegzetes tulajdonságait, melyeket egy szent jellemvonásaival hasonlítanak össze." (2013. július 28. vasárnap, 21:40)

"Óvakodjatok a csodáktól, melyekről a fehérbe öltözött emberek azt fogják állítani, hogy ők vitték végbe azokat, mintha ők az Én Testemből jöttek volna létre és az Én Lelkemmel lennének megáldva. Amikor azt látjátok, hogy csodálatos és látszólag csodás eseményekre kerül sor, tudnotok kell, hogy egyáltalán nem azok. Azt fogják mondani nektek, hogy a csodák a hamis próféta keze által jöttek létre. Aztán azt fogják elvárni tőletek, hogy nagy tiszteletet mutassatok iránta és először azt mondják majd nektek, hogy ő egy élő szent. Őt imádni, szeretni és csodálni fogják, és mindenki azt fogja mondani, hogy ő Isten kegyeit élvezi. Idővel azt fogják hinni, hogy ezek a csodák azért következnek be, hogy Második Eljövetelemet hirdessék. És akkor megjelenik a fenevad. És ő a Sátánt fogja tisztelni. És a világot szörnyű zűrzavar fogja fogva tartani. Az emberek csapdába kerülnek. Egyrészt a hamis próféta minden vallást irányítani fog a világban és kihasználja azok szeretetét, akik ismerik az Igazságot. Azok, akik ismerik az Igazságot, nem fognak elutasítani Engem, mert az övék Isten Országa. Az Antikrisztus nagy tiszteletet fog mutatni a hamis próféta iránt. De mivel az ő szerepe politikai jellegű lesz, az egymás iránti hűségük sok embert fog egyesíteni, akik ezt a szövetséget meg fogják tapsolni." (2013. július 29. hétfő, 11:23)

"Az Antikrisztust minden dicsőség körbe fogja venni. Aztán a hamis prófétával együtt egy világméretű társulatot fognak létrehozni, amely a világ legnagyobb humanitárius kezdeményezéseként lesz bemutatva." (2013. augusztus 7. szerda, 18:50)

"A társadalmi igazságosság és a szociális együttérzés nevében a hamis próféta azt fogja kifejteni – amiről a világ azt fogja hinni, hogy az valóban arra szolgál –, hogy evangelizálni kell és egy új modern egyházat kell létrehozni. Úgy fog tűnni, hogy ez az egyház elér minden bűnöst, és felkarolja azokat a bűnösöket is, akiknek bűnei nem elfogadhatók Számomra." (2013. augusztus 10. szombat, 12:49)

"A hamis próféta egy erőteljes ökumenikus hitet fog bevezetni, és ez minden eretnek megelégedésére fog szolgálni. Fiam Egyházában a legtöbben meg lesznek tévesztve, de felszentelt szolgái közül szinte a fele meg fogja tagadni, hogy végső esküt tegyen, amit megtévesztő módon úgy fognak bejelenteni, mint a Szent Eukarisztiára tett esküt. A Szent Eukarisztia és annak megszentségtelenítése lesz minden elégedetlenség és nézeteltérés középpontja. Aztán, mivel hamis csodákat fognak annak /az Eukarisztiának/ tulajdonítani, a világ hírességei közül sokan körül fogják a hamis prófétát venni, pártfogását keresvén udvarában. S aztán az lesz, hogy ő majd össze fog állítani egy listát azokból, akiket kitüntetésre jelölt, akik aztán meg fogják kapni a tiszteletbeli doktorátus címet a hamis próféta frissen megújított egyházában, ami a korábbinak csak egy üres burka lesz. Mindenki el fogja fogadni a jótékonysági nagy munkálatokért az azok által adott díjakat, akik a csaló irányítása alatt elnökölnek. Mindnyájan dicshimnuszokat fognak zengeni egymásról, míg végül nyilvánosan be nem jelentik, hogy a hamis próféta egy élő szent, mivel az úgynevezett csodákat, fogják mondani, mint Isten szolgája tette. És aztán ő és az antikrisztus a világ nagy részét ellenőrizni fogják, de Oroszország és Ázsia nem fognak belekeveredni, mert ez a két birodalom felkel majd az új Babilon ellen, míg csak Róma meg nem semmisül." (2013. december 11. szerda, 22:05)

"Nagyon rövid időn belül szobrokat, ereklyéket, plakátokat, csészéket és nagyméretre rendelt festményeket fognak készíteni a hamis prófétáról, hogy elhelyezzék mindenütt a Templomokban. Idővel az ő képe, az Antikrisztuséval együtt sok nyilvános helyet, templomot, politikai központot fog díszíteni, valamint azokban az országokban is díszelegni fog, ahol úgy tűnik majd, hogy parlamentjük felkarolja az „új fényben”tündöklő Katolikus Egyházat. Ez létre fogja hozni egy hamis evangelizáció új formáját, és mivel ez csábító lesz egy modern szekuláris világ számára, vonzani fogja a rajongókat a világ minden tájáról." (2013. október 6. vasárnap, 23:30)

"Egy „missziót” fognak létre hozni a német náci üldöztetéshez hasonlóan – amikor a zsidókat kerítették kézre –, hogy az Új Világegyház úgynevezett árulóit felkutassák, amit nektek mondani fognak, az a többi vallásra is érvényes. Azzal fognak vádolni benneteket, hogy megszentségtelenítitek a Misét és az általuk újonnan formált Mise bemutatását, ahol Én a Szent Eukarisztiában nem leszek jelen, mert ez egy irtózat lesz Atyám Szemében. Testem és Vérem azokon a Szentmiséken lesz jelen, melyeket azokban a központokban és menhelyeken tartanak, ahol ti hűséget fogadtok a Transsubstantiatio – nak (az átváltoztatott ostyának), hogy megadja a Szentmise Szent Áldozata Szentségének hitelességét, és hogy Atyám által elfogadható legyen." (2012. november 11. vasárnap 22:00)

"Egyedül csak azoktól a papoktól és olyan más keresztény egyházi személyektől lesznek érvényesek a kiszolgáltatott Szentségek, akik hűségesek maradnak Hozzám. Ezeket a Szentségeket ők speciális „menedék – templomokban” fogják felkínálni. A bűn eltörlését a törvények bevezetésén keresztül fogják kezdeni, melyekre úgy fognak tekinteni, hogy ezek a toleranciát támogatják. Ezek közé tartozik az abortusz, az eutanázia és az azonos neműek házassága. Az Egyházakat kényszeríteni fogják, hogy megengedjék az azonos neműek házasságát és a papokat arra kényszerítik majd, hogy megáldják őket az Én Szememben. Ez alatt az idő alatt, a Szentmise bemutatásakor továbbra is a saját verziójukat fogják mondani. A Szent Eukarisztia felajánlásaikat – amikor majd meggyalázzák az Ostyát -, a katolikus templomokban fogják tartani. Én nemcsak az ilyen miséken nem leszek majd jelen, hanem a legtöbb igaz templomban sem, ahol meggyaláznak Engem." (2012. július 20. péntek, 5:46)

"Azok, akik elutasítják Fiam létezését az Eukarisztiában, egy nagy Ajándékot tagadnak meg önmaguktól. Nem lesztek elítélve, amiért a Szentmisén visszautasítjátok Testét, de nem fogjátok megkapni azokat a kegyelmeket, melyet Ő Isten valamennyi gyermekének szeretne ajándékozni. A Szent Ostyát, melyet magatokhoz vesztek, megfelelő módon kell átváltoztatni (konszekrálni). Amikor a Testét magatokhoz veszitek, Ő mély és alázatos szeretettel tölt el benneteket, mely megerősíti majd a hiteteket és elhozza számotokra az Örök Életet. A Szent Eukarisztia egy olyan Ajándék, amely az Örök Életet fogja megadni nektek. Soha ne feledjétek a következőket: Fiam nagyon megszenvedett azért, hogy ezt a nagy Ajándékot a világnak adja, az Útlevelet a Mennyországba. Ne utasítsátok ezt vissza. Ne vonjátok kétségbe nagylelkűségét. Ne becsüljétek le a Szent Ostya erejét." (2012. október 19. péntek, 9: 06)

"Üdvösség Anyja: hamarosan azt fogják kérni tőletek, hogy a Szent Eukarisztia egy helyettesítőjét osszátok szét, ami nem a Fiam Teste lesz Fiam Egyháza most kerül megostorozásra, ami Földi Keresztre feszítésének az első szakasza ebben az időben. Ők el fogják venni a Testét – a Szent Eukarisztián keresztül – és sértegetni fogják, valamint lealacsonyítják Őt. Ennek sok jelét lehet majd látni, mivel minden tiszteletlen és fondorlatos gesztust el fognak követni, hogy átkozzák Őt. Amikor becsmérelni fogják az Ő Legszentebb Eukarisztiáját, akkor Azt el fogják majd dobni, és hamarosan nagyon nehéz lesz részesülni Benne. Ez csak egyike azon sok folyamatban lévő tervnek, hogy eltöröljék Fiam Jelenlétét a Szentmisében." (2013. augusztus 2. péntek, 15:10)

"A levél most íródik, hogy hívja mindazokat, akik a Katolikus Egyház szolgálatában állnak. Hamarosan minden felszentelt szolgám tájékoztatva lesz a változásokról, amelyekről azt fogják mondani, hogy az Egyház javát szolgálják. Az új szabályok, amelyek a Szentmise alatt mondott imák módosításaiban lesznek észlelhetők, ártalmatlannak fognak tűnni. Sokan nem veszik észre ennek a jelentőségét, de ez a Szent Eukarisztiához és a benne lévő Jelenlétemhez kapcsolódik. A „megemlékezés” szót fogják használni, és hamarosan minden templomot megfosztanak kincseitől. A kincsek elvétele, beleértve az arany Tabernákulumokat is – melyeket fából és kőből készítettel cserélnek fel – egyike lesz azoknak a jeleknek, melyeket összegyűjtenek az Új Világvallás számára. A templomokat a falaikon belül fogják megváltoztatni, és ez magába foglalja majd az oltárok megszentségtelenítését is. A Szentségtartók – a Szent Eukarisztia tartója –kezdenek eltűnni, és a Szentségkitétel napjai véget érnek." (2013. április 30. kedd)

"Mindabból, amit a kezdeti időkben látni fogtok, külsőleg semmi sem fog másnak látszani. Hamarosan Rómában látni lehet majd egy gazdag és hatalmas épületet, ami egy találkozóhely lesz. Itt minden vallást üdvözölni fognak, amíg arra nem kényszerítik őket, hogy lenyeljék az Egy –Világrend által bemutatott hazugságokat. Idővel elfogadhatatlanná válik majd, hogy egyes Keresztény szokásokat nyilvánosan gyakoroljanak. Ezek magukban foglalják majd a Keresztség Szentségét és a Szentáldozást is." (2013. január 1. kedd, 19:20)

"Hamarosan azt fogják nektek mondani, hogy összpontosítsátok minden figyelmeteket a világ szegényeire. Pénzt fognak kérni tőletek – és ezt különböző forrásokból fogják beszedni, hogy a világ szegényeit, a munkanélkülieket és a hajléktalanokat segítsék. Azt fogják nektek mondani, hogy Én, Jézus Krisztus mindig is szerettem a szegényeket. A probléma a következő: Én először a lelki szegényeket keresem fel, hogy megszabadítsam őket az elveszett életüktől. A lélekben szegények – akik kevés lelki érzülettel rendelkeznek Isten iránt – azok, akikre vágyom. Boldogok azok, akik szegények ebben az életben, akik keveset tudnak felmutatni, de szeretnek Engem, mert ezek az emberek egyáltalán nem szegények. A gazdag embernek inkább van szüksége Szeretetemre, Irgalmamra és Együttérzésemre, mint azoknak, akik arra kényszerülnek, hogy élelmet, ruhát vagy menedéket találjanak. Arra kell figyelmet szentelnetek, hogy mennyire szerettek Engem, és hogyan kértek Engem, hogy megmentselek benneteket. A Szentségek lesznek a megmentő erő azok számára, akik gazdagok és szegények, de akik nem szeretnem Engem.” (2013. október 6. vasárnap, 23:30)