2014. szeptember 10., szerda

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Azok, akik prófétáimat átkozzák, Engem átkoznak

2014. szeptember 9. kedd, 17:00
Drága szeretett leányom, Szívem nagy szomorúsággal dobog ebben az időben. Vannak köztetek olyanok, akik – miután átölelték Szavamat, mely ezeken a szent Üzeneteken keresztül Szeretetemnek és Együttérzésemnek köszönhetően adatik – a legkegyetlenebb módon árultak el Engem. Ez az árulás nem különbözik attól, amelyet földi Időm során követtek el Ellenem.
A kétség magvait azok ültetik a többiekbe, akiket – a hazugságok és a gyűlölet miatt, melyet a gonosz ültetett a szívükbe – a megtévesztésbe vezettek. Ő, aki Engem továbbra is gyűlöl, gyűlöletet fog Ellenem szítani, megfertőzvén néhányat azok közül, akik érintettek ebben vagy más küldetésben, melyek a Mennyből adatnak a lelkek megmenésére. Ő hazudni fog, és rágalmakat fog szórni választottaimra, hogy elfordítsa Tőlem a lelkeket. Azoknak mondom, akik hátat fordítanak Nekem: tudjátok meg, hogy árulásotok ketté vágja a Szívemet. Tudnotok kell, hogy amit Ellenem tesztek, a ti dolgotok, mert szabad akarattal rendelkeztek. De amikor arra használjátok befolyásotokat, hogy eltávolítsátok Tőlem a lelkeket, személyesen foglak felelősségre vonni benneteket minden egyes lélekért, akiket sikerül eltávolítanotok Nagy Irgalmasságomtól. Jaj annak a léleknek, aki gyűlöletet szít Ellenem, Jézus Krisztus ellen, amikor az Én egyetlen vágyam az, hogy Isten minden gyermekét Magammal vigyem.
Azért jöttem, hogy Irgalmamba burkoljam a lelkeket, és ha akadályokat gördítetek, hazugságokat terjesztetek, és arra indítotok másokat, hogy megvessék prófétáimat, akkor Én szigorúan meg foglak büntetni benneteket, mert ez az egyik legnagyobb bűn Isten ellen. Ha szándékosan megpróbáltok beavatkozni Üdvösségtervembe, akkor az utolsó napon a Színem elé foglak szólítani benneteket, és felelősségre lesztek vonva a lelkek Tőlem való megfosztásának bűnéért, akik a ti gonosz cselekedeteitek miatt vesztek el a gonosz javára. És amikor azt állítjátok, hogy Isten Szava a gonosz lélektől jön – ezt a gonoszságot soha nem fogom nektek megbocsátani. Maradjatok csendben. Ne kövessétek el ezt a súlyos bűnt Isten ellen. Ha többé már nem fogadjátok el Küldetésemet, akkor távozzatok méltósággal, és ne szóljatok egy szót sem. A hallgatásotok fog megmenteni benneteket. Ha gonosz dolgot mondotok Ellenem, a vadonba foglak dobni benneteket, és soha nem lesztek Királyságom részei.
A Szívem összetört, de az Elhatározásom nem. Ne attól féljetek, hogy esetleg megtévedtek, hanem Isten Haragjától, mert akik prófétáimat átkozzák, Engem átkoznak.
Jézus Krisztus
Az Emberfia

Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

Kezdettől fogva kinyilvánítottam a szeretetemet

2014. szeptember 9.
Itt vagyok… most veled. Ó, Vassula, meggyógyítottalak, teljesen meg foglak vigasztalni. Minden nap keress Engem, akkor tudni fogod, mi az akaratom. Mindig vezetni foglak… Ha követsz Engem, fényed ragyogni fog, mint a hajnal. Aki bízik Bennem, annak örök élete lesz. Lépteidet igazítsd az Enyémekhez. Helyezd lelkedet a Kezembe, és mondd neki, „az Úr, az Isten az én megváltásom.”
Te istentelen nemzedék, ma megnyitottam a Mennyet, és leszálltam hozzátok, hogy elérjelek benneteket és beszélgessek veletek, hogy újjáélesszem a hiteteket. Az alázatosak meghallgattak és örvendeztek, és az Én kimondhatatlan Szeretetem nyugszik rajtuk. De a gonoszok mindentudó bölcsessége nem más, mint a szívük mélyén gyökerező bűn. Ők nem a békét akarják, hazugságokkal tömik tele a nemzetek fejét. Szemem láttára káromolnak, és tévútra vezetik az embereket. Hogyan hallgassak így tovább?
Kezdettől fogva kinyilvánítottam a szeretetemet. De egy napon[1] vége lesz a világnak sóvárgásaival együtt. Hamarosan mindennek vége lesz. Készen vagytok a fogadásomra?  Mindegyikőtöknek válaszolnia kell majd a kérdéseimre. Nekem, a Bírónak kell majd válaszolnotok.
Amint az imént mondtam, Vassula, Én kezdettől fogva kinyilvánítottam a szeretetemet, de nem azért, mert igazságosságot vagy jóságot vártam az emberiségtől, nem, egyáltalán nem, semmi esetre sem. Kizárólag az irgalmam, szeretetem és könyörületességem miatt mentettelek meg benneteket a kegyelem Szentlelke által, hogy megörökölhessétek az Én Királyságomat.
Amint tehát azt már régebben előre megmondtam neked, az Én elhívásom a mai napig egyre terjed a rágalmazók harsogása, a téged körülvevő élettelen Kaifások ellenére. Mindenkit hívok, nemzedék, mindegyikőtöket különböző módon, és nagyon jól tudom, miként gondolkodnak a Kaifások. Ők nem fogják elkerülni a büntetésüket, mint ahogy azok sem, akik nem voltak hajlandók meghallgatni a figyelmeztetéseket, melyek mennydörgésként érkeznek az égből a földre.
Ó, Vassula, viseld gondját az érdekeimnek rendíthetetlen buzgalommal, és arra emlékeztetem a lelkedet, hogy ne félj tőlük, vagy ne aggódj miattuk. Tartsd tisztán a tanúságtételedet, légy figyelmes és világos, hogy bizonyítékként szolgáljon minden ellened felmerülő téves vádaskodás ellen, melyeket valamely Igaz Élet Istenben találkozón esetleg rágalomként felhoztak. Hamarosan mindennek vége lesz. Végezd továbbra is jól a dolgaidat, légy állhatatos és hatékony. Én, az Isten melletted vagyok és szeretlek téged. Szeress te is Engem. IC[1] mindnyájan arra vagyunk rendelve, hogy meghaljunk
http://ichtys.hu/index.php/151-2014-szeptember-9