2010. január 27., szerda

Hamis Messiás Project

"Akkor ha valaki azt mondja: Íme, itt a Krisztus vagy amott! ne higgyétek. 24Álpróféták és álkrisztusok fognak fellépni, és nagy jeleket és csodákat visznek végbe, hogy megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is. 25Lám, előre megmondtam nektek. 26Ha tehát azt mondják nektek, hogy kinn van a pusztában -, ne menjetek ki, hogy a házban rejtőzködik -, ne higgyétek el! 27Amint a villám napkeleten támad és napnyugatig látszik, olyan lesz az Emberfiának eljövetele is. 28Ahol a hulla van, oda gyűlnek a keselyűk"
Máté Evangéliuma 24.

Blue Beam Project (Nasa)

Sajnos a világ hitehagyása és bűnei valamint a bűnbánat hiánya elősegítí az Antikrisztus és az Új Világrend fellépését eme folyamatok meggyorsultak napjainkban.
Nos nézzük  a Hamis messiás Projectet .Célja elismert és köztudat más orszégokban sajnos Magyarországon nem beszélnek róla hiszen minden média cionisták kezében van illetve a tőmegtájékoztatási eszközök 95%.Célja az Új világrend Új globális világvallás a globális világkormány és az Antikrisztus fellépésnek elősegítése.A háttérhatalom kidolgozott egy 4.lépéses programot annak érdekében hogy megtévesszék a világ összes polgárát illetve ami még fontosabb nekik hogy a lehető legjobban összezavarják a különböző vallásokat mint pl a Keresztényeket ,a Muszlimokat stb.Miért van erre szükség?
Elsősorban a gonoszság teljes rombolás,másodsorban minden ellen ami Isteni rendelés ,törvény vagy hagyomány azaz az emberekben felkelteni a lázadás lelkületét Isten ellen Jézus Krisztus ellen valamint lejáratni ha lehet teljesen letagadni hogy Isten létezik és hogy szereti az embert.A sátán és csapata erre minden eszközt felhasznál ami rendelkezésére áll,továbbá nagy megpróbáltatás is ez hogy az ember megtagadja Jézus Krisztust az emberek előtt vagy hűséges és üdvözűl.

Emlékezzünk Jézus Úrunk szavára "AKI MEGTAGAD ENGEM AZ EMBEREK ELŐTT AZT ÉN IS MEGTAGADOM AZ ATYÁM ELŐTT"
kedves olvasó testvérem Jézus Úrunk ezen szavai erre az időszakra vonatkozik.Hamarosan felteszik a kérést mindenkinek kivétel nélkül hogy Ki is volt Jézus Krisztus? Ők tehát az ellenség már előkészítették a teljes erkölcsi rombolást a személy lezülessztését csak a moslék folyik minden helyről médiából.Nem beszélve a rengeteg okkult,könyvekről ,lélekvándorlásról,hamis tanításokról és a Hamis Prófétákról.
NASA Blue Beam Project.

1,lépés :A Haarp technológia segitségével világ különböző pontjain minél több és nagyobb földrengést okozni pl:HAITI földrengés,vagy a Szechuáni,ezen mind a haarp technológiával mesterségesen előidézett földrengés volt.
Miért?
A tervben az szerepel hogy a földrengések után bejelentik majd hogy "megcáfolhatatlan bizonyítékokat" találtak arra nézva hogy a Szentírás téved nem is úgy van,illetve hogy hazugság az egész állítják majd ők és ez világ méretű publikációt kap majd a médiákon keresztül.  Egyszóval a gyenge hítű és,vagy szentírást nem vagy csak részben ismerő embereket megtévesszék.
2.lépés a Nagy Űr show a nasa kifejlesztett egy óriási 3D hologram technológia használatára képes projectort amit miután elkészült az ürbe szálkították és mai napig is próbálgatják ezzel a technikával bármilyen 3D képet vetítení tudnak a világ bármely pontjára felhasználva az égbolt 60km vastag magnézium rétegét "mozivászonként".Bármilyen hamis csodát lehet így véghez vinni hiszen akár a mi Úrunk Jézus Krisztus képmását vagy a Muszlim világ Mohamed Prófétáját vagy a Zsidóknak a várva várt Messiásukat akit még mindig várnak mint tudjuk legalább isd egy részük mert nem minden zsidó fogadja el a Mi Urunk Jézus Krisztust megváltójuknak.egyszóval teljesen alkalmas arra hogy minden jelenleg viszonylag jól működő vallását teljesen összezavarjon és vallási káoszt hozzon létre a világban.
És most kedves szeretett testvéreim egy kis bizonyíték hogy nem a levegőbe beszélek:))
Lássuk működés közben a Nagy Projectort

vagy


nos bepillanthattunk a tesztekbe .
3.lépés az Újnevezett 2 irányú kommunikáció használva az emberi agy alacsony frekvenciáit ELF ,LF,VLF hullámokon keresztül.Az ember közvetlen hangot hall majd az agyában a mikrohullámok .elektromágneses  technológia segitségével Szórt mesterséges inteligencia  .Közvetlen információ sugárzása egyenesen az emberi agyba. Még a legtanúltabb is be lesz csapva.Az ember úgy fogja érezni illetve hallani de nem a fülével hanem gondolati szinten.Mintha Isten szólna hozzá
ez nem új technika a FBI,CIA,NSA,MOSZAD, már több ávtizede használja.(ellenőrizhető)

4.lépésAz egyetemes természet feletti  Isten megnyílvánulása a technika segitségével.Verichip bioinplantátum  beültetés az emberekbe a világ feletti teljes kontroll az Új világrend és az Antikrisztus színrelépése.
Remélem elég erős a hited hogy a világban minden alkalommal amikor megkérdezik tőled hogy ki is volt Jézus Krisztus nyugodtan fogod tudni mondani bármilyen szorongatások közepette is hogy igen Ő AZ ÉLŐ ISTEN EGYSZÜLÖTT FIA AKI MAGA IS ISTENI SZEMÉLY ÉS AKI MEGVÁLTOTT MINKET BŰNEINKTŐL ÉS AKI KERESZTHALÁLT HALT AZÉRT HOGY NEKÜNK ÖRÖK ÉLETÜNK LEHESSEN.

2010. január 26., kedd

Medjugorjei Üzenetek , 2010. január

2010. január 2.

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy induljatok el velem, teljes bizalommal és szeretettel, mert szeretném megismertetni veletek a Fiamat. Ne féljetek, gyermekeim! Itt vagyok veletek, mellettetek. Megmutatom nektek az utat: hogyan bocsássatok meg magatoknak, hogyan bocsássatok meg másoknak, és hogy őszinte bűnbánattal a szívetekben térdeljetek az Atya elé. Engedjétek, hogy meghaljon bennetek mindaz, ami akadályoz a szeretetben és az üdvösségben, hogy Vele és Benne legyetek. Döntsetek egy új kezdet mellett, amely egy új kezdet az őszinte szeretetben, Isten szeretetében. Köszönöm nektek.”

2010. január 25-én

„Drága gyermekek! Ez az idő legyen számotokra a személyes imádság ideje, hogy a hit magja növekedhessen a szívetekben, és örömteli tanúságtétellé fejlődjön mások számára. Veletek vagyok, és szeretnélek buzdítani mindnyájatokat: növekedjetek, és örvendezzetek az Úrban, aki teremtett titeket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Az Úr Jézus legfrissebb üzenetei Mária Julianna által 2010. január

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei
2010. január 14.

A kegyelem órájában itthon Jézus: "Drága kislányom! Az idõ rövid. Ne foglalkozz mindenkivel! Csak azokkal, akiket eléd hozok. X nem fog megváltozni. Elérkezik haragom nagy napja, amikor mindenkit tûzzel tisztítok meg. Az Én tüzem lelki tûz, amely a bûnös lelkeket égeti.
Kiégetem belõlük a bûnt. Ha hagyják magukat, akkor szentekké teszem õket. Ha nem, akkor magukra hagyom, és kiszolgáltatom annak, akinek szolgálnak. (A sátánnak.) Mondom neked, nagy lesz szenvedésük örökkön örökké. Tarts ki a szenvedések és gyötrelmek türelmes elviselésében! Mondom neked: országomban ezeknek fogsz örülni a legjobban, mert rengeteg lelket mentek általa. Az idõ rövid. Élj szüntelen készenlétben! Ne vállalj sokat! Hagyj idõt az imára! Ez legyen életed legfontosabb cselekedete! Élj Velem szoros édes kettesben! Vonzódj Hozzám még jobban! Már most gyakorold be örökké tartó égi tevékenységedet! Szeress és imádj! Lángoljon a szíved, amikor Engem imádsz, és befogadsz az Oltáriszentségben! Ezt hozod magaddal. Hagyj Rám több idõt! Az idõ rövid. Így készülj fel a nagy találkozásra, amikor megállsz Színem elõtt. A lábam elé borulsz, és a karjaimba omolsz. Így viszlek be Atyám Színe elé. Örökké hálát fogsz adni nagy irgalmamért, szeretetemért. Örökké magasztalni fogod Nevemet. Örökkön örökké birtokolni fogod országomat. Azért, mert szeretsz és szolgálsz, és hûséges maradsz halálodig. Kegyelmembõl szép életet élsz, melynek jutalma az örök boldogság. Szárnyalj és ujjong! Légy Velem gyakran! Imádkozz szüntelen! Imádj Engem, és Énbennem szeress mindenkit! Így készülj fel a nagy találkozásra, amely gyorsan eljön, és örökké tart." Aznap éjjel Szentségimádáson Jézus: "Drága gyermekem! Fejezd be a mûvet, amit rád bíztam! Tarts ki mindhalálig, és Én a fejedre teszem az élet koronáját. Már közel van. Készülj! Hamar eljövök érted. Szakadj el mindenkitõl és mindentõl! Minden itt marad. Még a tested is. De a személyed, az éned Hozzám jön. A legmerészebb álmaidban sem tudod elképzelni, amit neked készítettem. Örökre boldoggá teszlek. A tetteidet mind magaddal hozod, és ezeknek fogsz örülni, mert ezek lesznek kincseid, belépõd a mennybe. Minden jócselekedetedért és imádért lelkekkel jutalmazlak meg országomban, akik megdicsõítik Nevemet, mert keresztáldozatom nem lett hiábavalóvá értük.
Az idõ rövid. Készülj! Fogadd meg szavaimat! Csak akkor leszel kész, ha mindig percre pontosan megteszed, amit kérek. A feladatot, amit eddig rád bíztam, elvégezted. Most még jobban be kell osztani az idõdet. Az akadályokat elvittem az utadból. Menj végig az úton, amelyet kijelöltem számodra! Minden üzenetet másolj be a számítógépbe, és küldd szét! Ezek kincsek. Minél több emberrel megosztod, annál gazdagabban érkezel meg országomba. Vigyázz! Ellenfelem most még jobban támad, mint valaha. Ne állj szóba vele! Ne hagyd, hogy elkeserítsen! Te mindig azonnal fuss Hozzám! Most még többet imádkozz! Kevesebbet beszélj, többet figyelj Rám! Én gondoskodom. Minden pillanatot beosztok. Élj szüntelen készenlétben! Most már nincs idõ a bukdácsolásra. Célirányosan menj végig az úton! Minden gyarlóság tilos! Csak az életszentség a fontos. Vigyázz minden gondolatodra, szavadra és cselekedetedre! Legyenek összhangban az Én akaratommal! Csak a szeretet számít. Mindig a szeretet uralkodjon a szívedben! Akkor nem követsz el bûnt, és Én cselekszem általad. Csak így leszel készenlétben. Amikor pedig majd megállsz Színem elõtt, ennek fogsz örülni a legjobban.
Kislányom! Az idõ rövid. Tölts Velem még több idõt az imában és az imádásban! Jöjj Hozzám gyakran az Oltáriszentség elé! Szomjazom a lelkedre! Vágyom a te imádásodra! Köszönöm, hogy most is itt vagy Elõttem. Szeretlek. Szeretek a szívedbe térni a szentáldozásban. Köszönöm, hogy igent mondtál, amikor elõször megszólítottalak. Nélküled nem tudnálak szentté tenni. Nagy örömöm telik benned, és mindazokban, akik engedelmeskednek Nekem."
Mária Julianna által kapott imák

Szentségimádáson a Szentlélek imája bennem:
"Hõn imádott szeretett Krisztusom! Imádott isteni Jegyesem! Itt állok lábad elõtt, és hálát adok Neked, végtelen szeretetedért. Szereteted csodálatra késztet, mert olyan önzetlenül szerettél, hogy az életedet adtad értem a keresztfán. Ó Uram, kérlek, add nekem ezt a szeretetet! Úgy akarlak szeretni Téged, ahogy Te szeretsz engem. Jóllehet, én nem szolgáltam rá a Te szeretetedre, mert bûnös ember voltam, és bûneimmel megbántottalak Téged. De Te így is szerettél, és elszenvedted értem, helyettem a gyalázatot. Szereteted nem ismer határt. Te az utolsó csepp Véredet is kiontottad értem. Jézusom, isteni Jegyesem! Felfogni nem tudom a Te végtelen hatalmas, mindeneket felülmúló nagy szeretetedet! Életem odaadásával köszönöm meg Neked, hogy meghaltál értem a keresztfán. Neked adok mindent, amit nekem adtál. Tégy velem, amit csak akarsz! Biztos vagyok benne, hogy a javamat, a legnagyobb jót, az üdvösségemet akarod. Ezért haltál meg értem. Csak egyet kérek Tõled: Szeretni akarlak teljes szívembõl, teljes lelkembõl, teljes elmémbõl és minden erõmbõl, és Benned szeretni mindenkit, akit csak elém hozol. Úgy akarok szeretni, ahogyan Te erre példát adtál. Ezt kérem Tõled. A Te szereteted tanítson meg arra, hogy mi az Isten akarata. Mert életem értelme és öröme Annak akaratát teljesíteni, Akinek az örök életemet köszönhetem. Ámen.

Imádott Jézusom! Most a szív dalát énekelem Neked. A szívem nem az enyém többé. Te lángra gyújtottad. Egyre csak Érted ég és lángol. Csak a Szentháromság után vágyik. Ez a szív már egyfolytában haldoklik azért, hogy mielõbb színrõl színre lásson Téged. Úgy vágyom, hogy megszülessek az örök életre! Jézusom, Szerelmem, Kincsem, Örömöm! Köszönöm, hogy nem engedtél elveszni. Köszönöm, hogy megváltottál drága Szent Véred árán, amelyet kiontottál értem. Köszönöm, hogy Te az enyém vagy, és én a Tiéd vagyok. Köszönöm, hogy Te elõbb szerettél engem, és kiválasztottál Magadnak, hogy viszont szeresselek és szolgáljalak Téged. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Mindent köszönök. Áldalak és imádlak most és az egész örökkévalóságon keresztül. Ámen."

2010. január 17. Éjjel Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Most teljesítem be mindazt, amire már évek óta felkészítettelek. Tedd meg mindazt, amit mondok neked. Ha megteszed, boldog leszel örökkön örökké, mert maradéktalanul teljesíted rád vonatkozó örök szent tervemet. Tudom, hogy meg fogod tenni, mert minden kegyelmet megadok hozzá. Ismerlek, hogy szeretsz, és szereteted minden akadályt legyõz, mint a mai napon is, amikor a havazás ellenére eljöttél éjszaka Hozzám. Tudod, Én is sokszor töltöttem imában az éjszakákat, amikor felmentem egyedül a hegyre. Ott voltam a természet csöndjében reggelig, és hallgattam Atyámat, és kértem Õt, hogy fogadja el áldozataimat és imáimat a szegény bûnösök megmentéséért. Atyám minden kérésemnek eleget tesz, mert Én is engedelmeskedtem Neki. Ti is, akik az Én példámat követitek, és engedelmeskedtek Nekem, mindent elnyertek Tõlem, ami az üdvösségetekre válik. Ezért teremtett titeket Atyám az Én képemre és hasonlatosságomra, hogy az Én lelkületem szerint éljetek alázatban, engedelmességben, az Atya törvényeit megtartva. Ha ezt teszitek, akkor elnyeritek az örök életet, mert életszentségben éltek. Most a válásról beszélek neked. A házasság szentség. Minden olyan házasság, amelyet az Én Színem elõtt kötnek, egész életre szól. Ez azt jelenti, hogy Én megáldom ezeket a házasságokat nemcsak a megkötés pillanatában, hanem az élet nehézségei közepette is. Én mindig velük vagyok, mint a család feje. Jóllehet láthatatlanul, de mégis megtapasztalható módon. Én adom a kegyelmet, hogy a szerelem szeretetté váljon, és a megszokott ne legyen unalmas, hanem mindig új és vonzó. Én gyújtom lángra a szíveket, hogy szeressék egymást, és jóban-rosszban hûségesen kitartsanak egymás mellett. Én adom a gyermekáldást, és Én adom a növekedést. De cserébe kérem a Belém vetett hitet, és az állandó imát. Legalább esténként kérem, hogy a család együtt imádkozzon. Mielõtt Hozzám emelik szavukat, kölcsönösen bocsássanak meg egymásnak. A gyermekek kérjenek bocsánatot a szüleiktõl és egymástól, ha megbántották egymást, a szülõk pedig egymástól, ha erre okot adtak. Ezután tiszta lélekkel imádkozzanak Hozzám, és Én meghallgatom kérésüket, és mindent megadok, ami az üdvösségükre válik. Az evangéliumban mondtam: „Kérjetek és adatik nektek.” Ebbõl következik, hogy aki nem kér, az nem kap. Aki hátat fordít Nekem, és gõgösen önmaga akarja megoldani a gondjait, ott a sátán az úr. Észrevétlenül ravaszul belopakodik közéjük. Megmételyezi az életüket, és válásba sodorja, vagyis bûnbe taszítja a házasokat. A válás után jön az új kapcsolat, és máris halálos bûnbe, paráznaságba juttatja áldozatait. A gyermekek kimondhatatlanul szenvednek szüleik válása miatt. Õk az áldozatok. És szenvednek az új társ miatt is, akit nem tudnak elfogadni és megszokni. De a felnõtteknek is útban vannak. A gyermekek kiszolgáltatottak. Úgy is bánnak velük. A felnõttek csak egymásnak akarnak megfelelni. A szeretet már régen elmúlt. Elfelejtették. A bûn ugyanis kioltja a szívben a szeretetet. Sok házasság fennmaradhatna, ha meg tudnának bocsátani egymásnak, és maguknak. Azt hiszik, ha új kapcsolatot létesítenek, ki tudnak lépni a múltjukból. Nem tudnak. A múltjukat, mint egy óriási csomagot viszik a hátukon. Letenni nem tudják, és ez mételyezi meg a következõ kapcsolatukat is. Nem érdemes válni, mert ha utána nem tud megmaradni egyedül, örök életét veszélyezteti. Alkalmazkodni mindenütt kell. Jobb mindig megbocsátani, újra kezdeni, és Istenben szeretetben élni. Akkor megélik a fõparancsot, és Isten áldása kíséri az egész család életét.
Az idõ rövid. Most a bûnösökrõl beszélek neked. Bûneik már az égbe csapnak. Már nem bírom tovább nézni. Az ártatlanok kiáltása a fülembe hatolt. A rászedett, kisemmizett koldusokká tett emberek nyomora a szemem elõtt van. Tudod, Én egy darabig várok. Várom a megtérésüket, de ha nem látok változást, büntetek. Az Isten fenyítésérõl olvashattok Szent Pál Zsidóknak írt levelének a 12. fejezetében (5-11. vers). Szent Lukács evangéliumának 18. fejezetében az 1-8. versekben az igazságtalan bíróról szóló példabeszédben is azt olvashatjátok, hogy Isten hamarosan igazságot szolgáltat választottjainak, akik éjjel-nappal Hozzá kiáltanak. Így lesz ez most is, mert Én ugyanaz az Isten vagyok. A büntetés már az ajtóban van, és nem kopogtat, hanem hirtelen jön. Itt lehet süketen és vakon élni. De a számadás idején nem fogom beszámítani süketségüket és vakságukat. A kisemmizettekrõl Én Magam gondoskodom, ha kérnek erre. A fösvény gazdag sorsáról pedig tudtok a példabeszédbõl. Elkárhozott. (Lk.16,19-31.)
Most azokról beszélek neked, akik nem akarnak tudomást venni Rólam. Ezek elaltatják a lelkiismeretük szavát. Azt hiszik, hogyha nem gondolnak Rám, akkor Én nem is létezem. Pedig Én nem a fantázia szüleménye vagyok, hanem a legigazabb valóság. Én vagyok az Alfa és az Omega. A kezdet és a vég. A teremtés Bennem ment végbe, és Én jövök vissza a földre, mint Örök Bíró, megítélni a világot. Aki Rólam nem akar tudni, az a legrosszabbat választja magának. Mert ez maga a pokol, az örök halál, az ördög kelepcéje. Ó, mily szerencsétlenek ezek az emberek! A legnagyobb boldogságtól, az igaz szeretettõl fosztják meg magukat. A legnagyobb Jótevõjüket, az Üdvözítõt utasítják el. Be van kötve a szemük. Nem tudják mit tesznek. Újra csak azt mondom, hogy imádkozzatok értük. Mert egyedül az ima az, ami megnyitja szívüket, és megvilágosítja elméjüket, hogy megtérjenek, és üdvözüljenek. Gyermekeim! A hittel teli imának üdvözítõ, mindenható ereje van. Minden kegyelmet elnyertek, ha imádkoztok. Legfõképp a tisztánlátásért imádkozzatok, mert ez a legfontosabb az üdvösségetek szempontjából. A sátán nagyon alattomos és ravasz. Szeret összekeverni mindent, és Isten elé helyezi a teremtményeket. De aki szüntelenül imádkozik, annak nincs ideje mással foglalkozni. Isten úgyis készteti arra, hogy megtegye az Õ akaratát. De fölöslegesen nem szabad a teremtményeken csüngeni, mert ez elveszi az idõt az imától, és elõbb-utóbb Isten elé helyezi a sátán a teremtményt. Ez pedig bálványimádás, és súlyos bûn, mert a fõparancs az Isten szeretete, mint elsõdleges és legfontosabb, és csak utána jöhet a felebarát szeretete. Kérjétek magatokra a Szentlelket! Õ majd eligazít mindenben, és Õ Maga imádkozik bennetek Istennek tetszõ módon, mert Õ tudja, mi az Isten akarata.” 2010. január 17. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Ne csodálkozz azon, hogy a sátán egyfolytában támad, hisz kiestél a markából. Megszabadítottalak. Ne foglalkozz a problémákkal! Ezeket ellenfelem adja eléd. Te úgy sem tudod megoldani. Add át azokat Nekem! Bízzál Bennem! Én cselekszem. Elég neked az Én kegyelmem. Amikor te gyenge vagy, akkor vagyok Én benned erõs, mert a te gyengeségedben, semmiségedben mutatkozik meg az Én mindenható isteni erõm. Így imádkozz: „Jézusom, kérlek, ne nézz az én gyarlóságaimra és bukdácsolásaimra! Tarts meg Engem a Beléd vetett erõs, mindenre elszánt hitben, és a lángoló, teljesen magamat odaadó és önfelemésztõ Irántad való szeretetben! Kérlek add, hogy mindhalálig hûséges gyermeked legyek! Fordítsd el tekintetedet a magam és mások hibáiról! Fordítsd értelmem szemét mindig egyedül csak Rád, Aki a keresztfán meghaltál értem! Téged lássalak, Téged imádjalak, Neked adjak hálát! Kérlek, Te imádkozd bennem Avillai nagy Szent Teréz imáját: „Semmi ne zavarjon, semmi ne rémisszen. Minden elmúlik. Isten nem változik. A türelem mindent elér. Annak, aki Istené, semmi sem hiányzik. Isten egymaga elég.” Éld át ezeket a szavakat, és akkor boldog leszel! Ne kötõdj senkihez és semmihez, még magadhoz sem! Ne foglalj állást semmirõl! Bízd Rám a körülményeket és a személyeket! Én vagyok a Bíró. Te az Én szeretett gyermekem vagy. Örülj annak, aki vagy az Én kegyelmembõl! Nagyon szeretlek. Én elégedett vagyok veled. Jól végzed a feladatodat. Folytasd így továbbra is! Áldásom kísér életed minden útján. Égi Édesanyád fogja a kezed.”

2010. január 19., kedd

A Szűzanya megjelenése Egyiptomban

2009. december 11-én hajnalban nagy esemény köszöntött az egyiptomiakra a híres gízai térségben (Kairó), a Nílus egyik szigetén El-Waraq-ban megjelent a Boldogságos Szent Szűz. Több, mint 200 ezren voltak szemtanúi a csodás eseménynek, amely mindannyiunk reménye szerint a béke és az egység előmozdításának a gyümölcsét termi sok megtéréssel.

„A középső kupola fölött tűnt fel aranykoronával a fején, tiszta fehérbe és kékbe öltözve, teljes magasságában egy fénypalásttal körbevonva. A templom tetején álló keresztek fényesen ragyogtak, ahogy az alakzat az épület kupolái és ikertornyai közt lebeget”Csütörtök éjjel (2009.12.11-én), valamivel éjfél után, a varaqui biztonsági őrök egy különleges fényjelenségnek voltak tanúi, mely a Szűz Mária és Mihály arkangyalnak szentelt kopt templom fölött lebegett.

Erre az izzó fényességre, amely elhalványította a közvilágítást, figyelmes lett az egyik kávézóban üldögélő muzulmán baráti társaság. Érdeklődve felnéztek, közülük ketten úgy, hogy a fény egy női alakzat formáját ölti fel.. Pár kopt járókelő rögtön a szeretett Szent Szűzzel azonosította a jelenséget. A középső kupola fölött tűnt fel aranykoronával a fején, tiszta fehérbe és kékbe öltözve, teljes magasságában egy fénypalásttal körbevonva. A templom tetején álló keresztek fényesen ragyogtak, ahogy az alakzat az épület kupolái és ikertornyai közt lebeget. A jelenés péntek hajnali 1 órától 4-ig tartott. Gyorsan híre ment a dolognak, az emberek a mobiltelefonjaikkal felvételeket készítettek, izgatottan hívták szeretteiket, hogy megosszák velük a hírt a különleges eseményről. Ennek köszönhetően a tömeg gyorsan felduzzadt a téren.

Értesítették papokat is, akik már réges-rég hazamentek de a hír hallatára rohantak vissza a templomhoz hogy ellenőrizzék az esemény valódiságát. A Gízai Biztonsági Hatóságok gyorsan felmérték a helyzetet és a terület kordonnal való bekerítését sürgették a tömeg védelmére és a rend fenntartására.

A következő órákban őrült izgalommal terjedt a hír, hogy a Szent Szűz megjelent. A Világosság Anyja. (Mother of Light- light=fény)

Érdekessége a dolognak, hogy muzulmánok kezdték el elsőként terjeszteni jelenés hírét.

Nem véletlen, hogy a Szent Szűz a következőt mondja Lukács evangéliumában: ’Mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék’ (Lk. 1,48.)Emberek ezrei vették körbe a templomot. A decemberi csípős hideg ellenére a tömeg másnap reggelig letáborozott, néhányan kijjebb tábortüzeket gyújtottak, hogy felmelegedhessenek.

Folyamatosan himnuszok és imák töltötték be az éjszaka levegőjét a Szent Szűz tiszteletére.

A tömegben egyaránt jelen voltak muzulmánok és keresztények, elfátyolozott hölgyek egymás mellett a fedetlenekkel, mind résztvevői az új jelenésnekHajnali egy óra körül egy fényes galambot vettek észre a templom kupolái fölött repülni, majd a tornyon landolni. Hirtelen egy örömteli kiáltás hallatszott:”A Szűz, a Szent Szűz megjelent!”

Emberek százai csoportosultak vastag ruhákba öltözve a szomszédos háztetőkön és kapcsolódtak be az utcán gyülekező ezrek éneklésébe: Ó Szent Szűz, Világosság Anyja, jöjj el hozzánk mindig!Watani, a cikk írója beszélt Giza érsekével Anba Theodosius-sal, aki elmondta, hogy dec. 11-én éppen Alexandira délnyugati részén tartózkodott a Mar Mina kolostorban Maryut-ban, amikor telefonon kereste őt a waraq-i templom papja, hogy értesítsen Szűz Mária megjelenésről. Óvatosságra intettem, mivel képtelenség lett volna bármiféle nyilatkozatot kiadni addig, amíg nem vagyunk teljesen biztosak abban, hogy valóban a Szent Szűz jelent meg. Tájékoztattuk Shenouda pátriárkát Amerikában, aki bekapcsolódott velünk együtt követve tovább az eseményeket. Végül, amikor biztossá vált, hogy a Szent Szűz jelent meg ezrek szeme láttára, kiadtunk egy hivatalos nyilatkozatot az eseménnyel kapcsolatban.Az egyik szemtanú (Maher Nazmy) gondolata a jelenés okáról: „Isten közelebb akar minket warraqiakat vezetni magához. A legtöbben kereskedők, kézművesek vagyunk, Rá már nem marad időnk, túlságosan elfoglal minket a megélhetésünk. Amióta a Szent Szűz megjelent, a templom telve van az imádókkal.”A warraq-i templom papja Daoud Ibrahim a következőket mondta a cikk írójának: „A jelenés a béke üzenetét hordozza, felhívás a kiengesztelődésre.”

„Mihelyst tudomást szereztünk az eseményről, értesítettük a püspökséget, ők pedig III. Shenouda pátriárkát, aki éppen az Egyült Államokban volt orvosi vizsgálatokon. Az egyház nagy gonddal regisztrálta és dokumentálta az eseményt, a szemtanúk számával, fényképekkel és videofelvételekkel együtt.”Cikk írói: Victor Salama- Nader Shukry

Fordította: Fekete Zsuzsa


http://www.wataninet.com/ArticleDetails.aspx?A=25345

2010. január 17., vasárnap

Önfelajánlás Mária Szeplőtelen Szívének (Nagyfalu, 2010. január 2.)

Boldogságos Szűz Mária, Irgalmasság Anyja, Ég és Föld Királynője, Bűnösök Menedéke! Felajánlom magamat Szeplőtelen Szívednek. E felajánlás által Veled és Általad meg akarok felelni minden kötelezettségemnek, amelyet keresztségem révén magamra vállaltam. Megígérem, hogy bensőleg megváltozom, és felhagyok minden rendetlen ragaszkodással, ami magamhoz, vagy a világgal való könnyű megalkuváshoz köt, hogy hozzád hasonlóan mindig kész legyek mindenben megtenni az Atya akaratát. Rád, irgalmas Édesanyámra bízom keresztény életemet és hivatásomat, hogy rendelkezzél vele üdvös terved szerint ebben a döntő órában, amely a világra nehezedik. Megígérem, hogy kívánságod szerint fogok élni, főleg abban, ami a megújult imaéletet, önmegtagadást, a szentmiseáldozatban való buzgó részvételt, az apostolkodást, a rózsafüzér napi imádkozását, az Evangélium szerinti szigorú életmódot illeti, s jó példát adok mindenkinek Isten törvényeinek megtartására, és a keresztény erényeknek, főképpen pedig a tisztaságnak gyakorlására.
Megígérem, hogy egységben akarok lenni a Szentatyával, a főpapokkal, és papjaikkal, hogy így védőbástya legyünk a széthúzás mozgalma ellen, amely a Tanítótekintély ellen támad, és alapjaiban fenyegeti az Egyházat. Bizalommal Rád emelem szemeimet, Jézus Anyja és a mi irgalmas és hatalmas Anyánk, Magyarok Nagyasszonya. Ma ismét kérlek Téged, minden gyermeked üdvösségéért, irgalmas, szerető Szűz Mária! Amen.
(A Máriás Papi Mozgalom „Felajánló imája” alapján)

2010. január 16., szombat

Martin által Dejtéről 2010. január 15-én

2010-01-15 - Márton által

Gyermekeim! 
Nagy az Isten szeretete, Teremtőnk Atyjáé. Nézzetek és meglátjátok az ő szeretetét. Hallgassatok és hallani fogtok az ő szeretetéről. 
Fordítsátok el szíveteket a bűntől és érezni fogjátok az ő szeretetét. Ajkaitokon az ima ott legyen mindennap és a bűn nem lesz képes elfordítani benneteket az ő szeretetétől. 
Szüntelenül adjatok hálát a Teremtőnek az élet ajándékáért, aki a szeretetre teremtett benneteket. 
Jézus és az én szívem szeretetébe merítlek benneteket.

2010. január 4., hétfő

Nagyfalui üzenet, 2010. január

“… „Szeretteim! A Szentháromság, Mária, az összes angyalok és szentek nevében megköszönöm nektek mindazt az áldozatot, amit az elmúlt évben a lelkek megmentéséért vállaltatok. Jutalmatok sem a Földön, sem az Új Világban nem fog elmaradni! …
2010 – A SZENTEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS KÖVETÉSÉNEK AZ ÉVE – JANUÁR
”Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2)
64. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén

A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és ünnepnapi evagéliumokat! (Lk.2,16-21; Jn.1,1-18; Mt.2, 1-12; Lk.3,15-22; Jn.2,1-11; Lk.1,1-4; 4,14-21)  
Havi mottó:„Mária Szívébe véste a pásztorok szavait és el-elgondolkodott rajtuk!” (Lk.2,19)
Havi imaszándék: azért fohászkodunk, hogy Szűz Mária méltó gyermekeivé váljunk!
Konkrét feladatunk: Szűz Mária segítségével megtanulunk radikálisan a rosszra NEMET, a jóra IGENT mondani!!!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 januárjában
            „Szeretteim! A Szentháromság, Mária, az összes angyalok és szentek nevében megköszönöm nektek mindazt az áldozatot, amit az elmúlt évben a lelkek megmentéséért vállaltatok. Jutalmatok sem a Földön, sem az Új Világban nem fog elmaradni! Most a polgári év elején bemutatom nektek Máriát, hogy tanuljatok az Ő életéből. Ki valójában Mária? Ő az Atya legszebb Teremtménye, Jézus boldog Édesanyja, az Én legcsodálatosabb Jegyesem, a Szentháromság gyönyörűsége, az angyalok és szentek mintaképe.
Mit tanulhattok Máriától?
Gondoljatok Jézusra, Aki Názáretben megfogant Mária méhében! Máriával együtt tanuljatok meg IGENT mondani az életre, Isten rátok vonatkozó Akaratára, Jézusra!
Gondoljatok arra az eseményre, amikor Mária meglátogatta Erzsébetet! Tanuljátok meg Máriától a szolgálatot, a hálaadást, és az Isten dicsőítést!
Gondoljatok Betlehemre, ahol Mária az istállóban megszülte Jézust! Tanuljátok meg Máriával, Józseffel és Jézussal elfogadni a világ elutasítását. Jézus övéi közé jött, de övéi nem fogadták be’. Örüljetek mindazoknak a személyeknek, akik szeretik Jézust, legyenek azok egyszerű pásztorok vagy országot vezető királyok.
Gondoljatok arra az érthetetlen eseményre, amikor a Szentcsalád Heródes elől Egyiptomba menekült! Tanuljátok meg elfogadni életetek érthetetlen helyzeteit, akár az otthontalanságot is. Engedelmeskedjetek az Égi felszólításoknak! Ti is meneküljetek el a gonosz emberek elől és imádkozzatok az ő megtérésükért, üdvösségükért!
Gondoljatok a Jeruzsálemi templomra, ahol Mária és József bemutatták és felajánlották a kis Jézust a mennyei Atyának. Tudnotok kell azt, nem vagytok a magatokéi, Isten tulajdona vagytok. Felajánlásotok által engedjétek, hogy Isten rendelkezzen veletek! Szeressétek a templomot, amely Isten háza. Tartsátok meg ti is lelkiismeretesen Isten Törvényeit.
Gondoljatok Máriára, aki felkereste Jézust, miközben tanította az embereket! Mária akkor megértette, Jézusnak bárki lehet lelkileg az édesanyja, testvére és rokona, aki teszi a mennyei Atya Akaratát. Ott, Jézus lábainál Mária azt is megtanulta, hogy Isten Akaratát mindig meg kell tenni, a gonosz akaratát soha, az emberi akaratot pedig meg kell vizsgálni.
Gondoljatok a kánai mennyegzőre, ahol Jézus és apostolai mellett jelen volt Mária is! Kérlek titeket, Máriával együtt vegyétek észre a szükségben lévőknek mire van szüksége. Minden ügyetekkel menjetek Jézushoz, mint Mária. Ha megtanuljátok kivárni türelmesen ‘Jézus óráját’, meglátjátok, Ő most is tud csodát tenni, gyógyítani, szabadítani és ujjászülni.
Gondoljatok Jézus szenvedésére, halálára, feltámadására, mennybemenetelére és kiáradásomra! Vállaljátok ti is csendesen Máriával együtt az életetek keresztútját. Higgyétek el, hogy nem a halálé az utolsó szó, hanem az életé, a feltámadásé. Gondoljatok mindennap arra, a ti helyetek is el van készítve a Mennyben, ugyanúgy, mint Máriáé. Tudnotok kell, ahol együtt imádkoztok (kilencedben), mint Mária az apostolokkal, ott előbb vagy utóbb megtapasztaljátok rendkívüli kiáradó kegyelmemet.
Gondoljatok Mária Mennybe való felvételére és megkoronázására! Legyetek ti is mindig készen a Velünk való találkozásra!  Tudnotok kell, minden jóért, amit tesztek részben a Földön és teljesen az Égben meg fogunk jutalmazni benneteket. Az örök élet koronája el van készítve a ti számotokra is!
Szeretteim! Arra kérlek titeket, ne féljetek a jövőtől, mert Mária, a Szentháromság megbízásából: Édesanyátok, Közbenjárótok és Oltalmazótok az Égben!
Most megáldalak titeket Mária erényes lelkületével!”

Házi feladat januárra:
„LÉLEKBEN, JÉZUS ÉS MÁRIA KEZEIT FOGVA AKAROM ELKEZDENI, FOLYTATNI ÉS BEFEJEZNI EZT AZ ÉVET IS!

Előretekintés 2010 februárjára:
Közös imaszándék lesz: felajánljuk magunkat és engeszteléseinket tudatosan a bűnösök megtéréséért.
Konkrét feladatunk lesz: eddig talán nagyok voltunk a bűnben, ezután nagyok akarunk lenni a bűnbánatban!
Fr. Csilik János

SZŰZ MÁRIA TISZTELETE
Először néhány dolgot tisztázzunk Jézussal és Máriával kapcsolatosan.
Krisztus Urunk testvérei (Mt.13,55) nem mások, mint az Ő vérrokonai (unokatestvérei). A zsidók a vérrokonokat testvéreknek szokták nevezni. Jézus Krisztus elsőszülött volt és a zsidó törvény szerint az Isten szolgálatára lett rendelve. Az Egyház tanítása és hagyománya szerint Szűz Máriának nem volt más gyermeke Jézuson kívül, de lelki gyermekei vannak és azok mi vagyunk. Szűz Mária, Isten terve szerint, azért volt Szent Józsefnek eljegyezve, hogy Őt Jézus születése után meg ne kövezzék és azért, hogy legyen, ki gondoskodjék a mennyei Atya két legdrágább ajándékáról, Jézusról és Máriáról. Szűz Mária a szertartásos megtisztulásnak (febr.2) éppen úgy önkéntesen vetette alá magát, mint Jézus a körülmetélésnek, bár valójában Nekik nem volt szükségük ezekre.
Miért tiszteljük Szűz Máriát?  Lássunk néhány hasonlatot:
Szűz Mária olyan, mint az élet fája a paradicsomkertben, aki az első emberpárt életben tartotta! Ő Noé bárkája, Aki az emberi nemet a pusztulástól megmentette. Szűz Mária a frigyszekrény, amelyben az életet tápláló manna volt. Ő olyan, mint a jeruzsálemi templom, amely kivülről vakítóan fehér, belülről pedig tiszta arannyal fedett volt. Mária, a Mennyország ablaka, amely által Isten az igazi világosságot küldi a Földre.
Szűz Mária, Isten Anyja! Már Erzsébet Isten Anyjának nevezte Szűz Máriát (Lk.1,43)! Ő szülte az Isten-embert egy személyben! Jézus Teste az Anyjától volt, Lelke pedig a mennyei Atyától!
Máriát tiszteljük az Ő örökös szűz tisztasága miatt is.
Miért tiszteljük jobban Szűz Máriát a szenteknél és az angyaloknál?
Azért, mert Őt Gábriel Főangyal „kegyelemmel teljesnek”, az asszonyok között „áldottnak” nevezte. Jézus megtestesülése alkalmával, az angyal tanúsított nagy tiszteletet a Szűzanya iránt. Erzsébet, Isten Anyját boldognak nevezte. Az Egyház Szűz Mária tiszteletére ösztönöz minket, amikor a „Mi Atyánk” ima után elmondatja velünk az „Üdvözlégy Mária” imát is, amikor hónapokat, templomokat és kegyhelyeket szentel Szűz Mária tiszteletére. Igaz, Őt okkal nagy tiszteletben részesítjük, de csak a Szentháromságot imádjuk. Azért is tiszteljük Szűz Máriát, mert Isten Anyja mellet a mi Édesanyánk is. Jézus a keresztfán Anyánkkul adta Máriát, amikor azt mondta János apostolnak „Ime a te Anyád!” Ő, minket képviselt ott!
Szűz Mária: a második Éva, aki engedelmes, aki az Életet - Jézust hozta a világra. Ő az egész Egyház Anyja, aki gondoskodó Anyaként törődik velünk. Szűz Máriában a legnagyobb az Isten- és a felebaráti szeretet. A jó keresztény boldogan időzik Mária előtt kérve az Ő közbenjárását.
Azért is tiszeljük Máriát, mert Őt, Isten minden ember és angyal között a legjobban kitüntette.  
Isten, az eredeti bűntől és minden személyes bűntől megoltalmazta, Szent Testét megdicsőítette és a Mennyország Királynőjévé tette. Mária a csodák csodája, Istent kivéve, minden létező között a legcsodálatosabb. Ő a legszentebb és a legtökéletesebb teremtmény, aki legjobban ragaszkodott az Égi dolgokhoz és a legkevésbbé a földi dolgokhoz. Mária minden erényben kitünt. Szűz Mária után azért nem maradt semmi ereklye, mert Testestől-Lelkestől felvitetett az Égbe!
Azért is tiszeljük Máriát, mert Ő Istennél közbenjárásával valamennyi szent és angyal között a legtöbbet tud elérni! Közbenjáró hatalmát már a Földön megmutatta, a kánai mennyegzőn. Jézus, Édesanyját, nemcsak a Földön, hanem az Égben is meghallgatja! Szűz Mária a térdenálló mindenhatóság a Szentháromság előtt!
A keresztények legnagyobb nehézségeikben: szomorúságban, betegségben, a gonosz támadásaikor, bűneikben,… Szűz Máriához fohászkodtak. Szűz Mária egyetlen csepp könnye sok halálos ítéletet megsemmisít Isten ítélőszéke előtt.
Szűz Mária segít, hogy ebben az életben szentségre, egykor pedig az örök üdvösségre jussunk. Senki nem juthat a pokolba, aki szívből tiszteli a Boldogságos Szűz Máriát.
Nagyon ajánlatos Szűz Máriát a nap folyamán rövid röpimákkal tisztelni. „Tiéd vagyok Édesanyám!” „Szűz Mária ments meg az örök kárhozattól!” „Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk!” „Fájdalmas Anya, Irgalmasság Anyja, Betegek gyógyítója, gonosz szellemek réme,… könyörögj érettünk.” „Szűz Mária édes Szíve, légy az én menedékem!”
Nagyon ajánlatos Szűz Máriát az Ő kegyképe, kegyszobra előtt segítségül hívni! Örömeinkben hívjuk segítségűl az Örvendetes Anyát, fájdalmainban a Fájdalmak Asszonyát, bűneinkben a Szeplőtelenűl Fogantatott Szűzet, a halálhoz közeledve a Mennyország Királynőjét!!!
Most, a polgári év elején Szűz Mária szent kezei által ajánljuk fel önmagunkat, családunkat és engesztelő közösségünket a Szentháromságnak, hogy ezáltal „kegyelemmel teljes”, és „Istentől megáldott” legyen a 2010-es évünk is!
(Összeállitotta Főt. Csilik János)

2010. január 2., szombat

1. réteg: a bolsevizmushoz vezető történelmi fejlődés

A bolsevizmushoz vezető történelmi fejlődés összekapcsolódik az első világháború tragédiájával, amelyből a XX. század sok szerencsétlensége kiindult. Ezért dolgozott Rudolf Steiner annyira erőteljesen azon, hogy felderítse a háború gyökereit, és hogy ismertté váljon az indítékok minden részlete. Ezzel ebben a cikkben nem tudunk részletesen foglalkozni. Mindenesetre sok minden másképpen néz ki, mint ahogy általában a történelmi leírások mutatják.
A XX. század elején elsősorban két európai hatalom volt, amelynek érdekében állt a háború. Franciaország az 1870-71-es háború után, amelynek következménye lett a német császárság megalapítása, abban volt érdekelt, hogy elégtételt vegyen, és végül Elzászt és Lotharingiát visszahódítsa. Oroszországban is erős volt a háborús párt, amely az ún. pánszláv áramlatból származott, és amelyet abban az összefüggésben kell látni, ami Nagy Péter pszeudo-testamentumaként vált ismertté. Ebben az áramlatban azt a gondolatot ápolták, hogy egy nagy pánszláv föderációt teremtsenek Nyugat- és Dél-Európában, hogy ezt szembeállíthassák Európa többi részével. Ennek a szándéknak Ausztria-Magyarország állt útjában, amelynek el kellett volna buknia ahhoz, hogy a Duna-monarchia szláv népei és azok, amelyek ezek befolyása alatt álltak, később egy pánszláv szövetségbe tömörülhessenek Oroszország vezetésével.
A harmadik európai hatalom, amely jelentős szerepet játszott a háború kitörésében, Nagy-Britannia volt, minthogy jelentős hatást gyakorolt Európára, és így a háborúra és békére is. Anglia abban a helyzetben volt, hogy megakadályozhatta volna az első világháborút, ezt azonban különböző politikai okokból nem akarta. És végül Európa közepén helyezkedett el a Német Császári Birodalom, amely az alatt a lidércnyomás alatt állt, hogy harapófogóba szorítva két fronton kelljen küzdenie. Ez volt a helyzet Európában az első világháború előestéjén.
Már hamarabb, 1895-ben megjelent Szentpéterváron a cári udvarban a német császár megbízásából Helmuth von Moltke, mint császári követ. Ó úgy mutatta be Európát a cárnak, hogy „Európa népei megvédik az önök legszentebb javait”. Ez a kép egészen más Európát jelzett, mint amilyennek 1914-ben mutatkozott.
Oroszországban a pánszláv mozgalmon belül egy bizonyos csoport tudatosan háborút akart. Ezek a pánszláv pártnak azok a tagjai voltak, akik ugyanakkor tagjai voltak a francia szabadkőműves páholynak is, a „Grand Orient de France”-nak. Hogy céljukat elérjék, megpróbáltak nyomást gyakorolni a cárra. II. Miklós cár környezetében volt Raszputyin is, egy igencsak sötét figura, aki azonban rendelkezett bizonyos látnoki képességekkel. Ezért átlátta, hogy a cár milyen személyekre támaszkodhat, akkor is, ha ezek bizonyos politikai feladatokra teljesen alkalmatlanok voltak. Megmondta a cárnak, hogy kikben nem bízhat, azok ugyanis a valóságban is hűtlenek voltak hozzá. Ha az ember figyelmen kívül hagyja Raszputyin eme tulajdonságait, akkor teljesen értelmetlennek tűnnek javaslatai bizonyos emberek alkalmazását illetően. Általában így mutatják be a cár-Raszputyin viszonyát. De Raszputyinnak abban igaza volt, hogy a pánszláv mozgalom legtöbb tagja hűtlen lett a cárhoz, mert páholyuk révén elkötelezték magukat arra, hogy Franciaország érdekeit tartsák szem előtt, és ezeket minden egyéb fölé helyezzék. Így Raszputyin útjában volt ezeknek a személyeknek, és ezért követték el ellene az első merényletet. Sérülései gyógyítása végett hazájába, Észak-Oroszországba utazott. Erre az időre esik a francia mozgósítás, és a pánszláv körök arra kényszerítették a gyenge cárt, hogy szintén mozgósítson. Így Németország közel került a kétfrontos harc veszélyéhez, mire kiút hiányában szintén mozgósított.
Ahogy Raszputyin ezt megtudta Észak-Oroszországban, egy híressé vált levelet írt II. Miklósnak. Ebben a levélben a Németországgal folytatott háborút a legnagyobb szerencsétlenségnek nevezte, ami Oroszországot csak érheti. Egy víziójában látta Oroszországot vértengerbe fulladni. Itt szeretném azt a nézetemet megemlíteni, hogy Raszputyin látnoki képességeivel nemcsak az első világháborút sejtette meg előre, hanem a bolsevizmus rémét is.
Ezzel a háborús párt elérte, amit akart, mert a háborús események következtében a cárnak vissza kellett vonulnia, és ők jutottak hatalomra. Már 1917-ben az volt a helyzet, hogy az orosz-német front megmerevedett és gyakran le is állt. Az orosz és a német katonák mindenütt összebarátkoztak, mert nem látták értelmét a háborúnak. Ekkor az egyetlen értelmes politika Oroszország részéről az lett volna, ha békét köt Németországgal. De az uralkodótársak, akik egyben a „Grand Orient de France” tagjai is voltak, a páholyba történt felvételükkor esküt tettek arra, hogy elsősorban a francia érdekeket védik. És Franciaország félt a német északi hadsereg áthelyezésétől Németország nyugati részére, és ennek következtében Párizs bevételétől. Ezért Oroszország nem fejezhette be a háborút, minden érdeke ellenére sem. Így az orosz vezetés a háború folytatásával elárulta Oroszországot.
A háború folytatása különleges belpolitikai helyzethez vezetett Oroszországban. A nép békevágyához, mint alaphangulathoz még hozzáadódott a földreform reménye, ami lehetővé tette volna számára, hogy saját földjén, szabadon végezhessen mezőgazdasági munkát. Ebben a hangulatban az orosz népet könnyen meg lehetett nyerni a „béke” és a „föld” jelszavakkal. És ezzel a mottóval a zászlajukon nyerték el a hatalmat a bolsevikok. Békét azonban nem hoztak, hanem polgárháborút, amely több emberáldozatba került, mint az első világháború. És ami ezután történt, az nem a földreform volt, hanem a „háborús kommunizmus” kényszerű bevezetése minden területen. A kenyeret és az élelmet elkobozták. Ennek következménye pedig olyan éhezés lett, amilyet Oroszország már évszázadok óta nem ismert. Dél-Oroszországban több millió ember halt éhen. Ezek a valódi következményei a „béke és föld” jelszavának. Azt lehet mondani: a bolsevikok zseniálisan használták ki maguk számára a világháborús helyzetet, mert e nélkül és az ígéretek nélkül Lenin és társai sohasem ragadhatták volna meg a teljes hatalmat az országban.

2. réteg: a nyugati páholyok érdekei az első világháború hátterében

Rudolf Steiner többször utalt előadásaiban a nyugati páholyok első világháború alatti érdekeire. Ezeket egy térkép dokumentálja, amelyet a XIX. század nyolcvanas éveiben hoztak nyilvánosságra Angliában. Ezen Európa úgy volt felosztva, ahogy az első világháború után valóban felosztották. A térképen az orosz területre vonatkozóan ez állt: „sivatag”, vagyis egy szocialista kísérletre szánt terület. Ma már különbözö tanulmányokat hoztak nyilvánosságra, amelyek bizonyítják, hogy a bolsevikokat, Lenint és munkatársait, a Wallsteetről és más nyugati forrásokból pénzelték, ami nélkül az oroszországi kísérlet aligha lett volna lehetséges.
Aki a Szovjetunióban nőtt fel, mint ahogy ez az én sorsom is volt, és akinek a főiskolán kötelező tárgyként kellett tanulnia a „Szovjetunió kommunista pártjának rövid történetét”, az olvashatta ebben, hogy Lenin és uralomrajutott társai büszkék voltak arra, hogy tartózásaik egy részét vissza tudták fizetni a nyugatnak, főleg azoknak a köröknek, amelyek támogatták őket. Mindez a nyugati titkos páholyok háttér-érdekeire mutat rá, akik szociális kísérleteket akartak végrehajtani Oroszországban. Céljuk az volt, hogy a szellem-én ne alakulhasson ki az emberiségben. Ezzel állandóvá tették volna a materialista jegyeket képviselő tudati lelket, és egyidejűleg ezeknek a páholyoknak az uralmát az emberiség felett. Ezáltal az egész földfejlődés más irányt vett volna, mint ahogy azt a jó szellemi hatalmak meghatározták.

3. réteg: áramlatok az emberi történelemben, amelyek a bolsevizmust előkészítették

Ha fel akarjuk deríteni a bolsevizmus okkult forrásait, akkor a VII. évszázadra kell utalnunk, arra a korszakra, amely összekapcsolódik János Apokalipszisének 666-os számával. Rudolf Steiner szellemi kutatásai alapján leírja a napdémonnak, a földalatti állatnak a támadását, melynek az a célja, hogy az emberi fejlődést tönkretegye. Ezeknek az érzékfeletti, okkult hatásoknak a következtében jött létre Bagdad közelében a Gondisapuri Akadémia. Ott gyűjtötték össze – mivel Justinianus minden görög iskolát bezáratott – egy fekete beavatott segítségével, aki a napdémon eszköze volt, a Krisztus előtti misztériumok ismereteit.
Ennek a tudásnak a segítségével akarták elérni „a tudati lélek tévútra vezetését”. Ezalatt azt értjük, hogy ami a tudati lélek fejlődéseként csak a III. évezred közepén kulminált volna, már a VII. évszázadban, vagyis extrém korai módon, és ezért éretlen és romboló formában jelent volna meg. Ezáltal akadályt gördítettek volna az egész én-fejlődés elé, ami az emberiség démonizálását eredményezte volna. Mert az emberek a VII. században még nem voltak felkészülve arra, hogy a tudati lélek erőit felvegyék. Az akkori európai lakosság tudata még egészen más volt. Teljesen azzal a hittel volt tele, amit a keresztény egyház terjesztett és kezelt. A szellemi tartalmakat az egyház vezetése kívülről közvetítette, és az akkori lelkek ezt hittel fogadták. Ez a lelki magatartás, megfelel az érzőléleknek. Az akkori időknek csak kevés képzett embere élt már a tudati lélekben, amely akkor a középkori skolasztikában érte el legnagyobb virágzását, azok, akik nem is annyira a nemesség körében, hanem inkább a kolostorokban és egyházi rendekben voltak megtalálhatók. Ebbe a tudati állapotba akarta a napdémon, mint kinyilatkoztatását, a tudati lélek erőit beleárasztani. Ezáltal – így írja Rudolf Steiner – minden további fejlődés lehetetlenné vált volna. Ezeket a célokat akkor nem tudta a napdémon keresztülvinni. Belsőleg a golgotai misztérium következményeként, külsőleg az iszlám fellépése miatt törtek meg, mindenesetre letörték a csúcsát.
E célok hatásait azonban még legyengült formájukban is követni lehet. A konstantinápolyi nyolcadik egyetemes zsinaton például 869-ben a keresztény hármasságból, amely szerint az ember szellemből, lélekből és testből áll, kettősséget hoztak létre, vagyis kimondták, hogy a testben lakó lélek csak néhány szellemi tulajdonsággal rendelkezik. Ebben is felismerhető a Gondisapuri Akadémia utóhatása. Mert a csak testre és lélekre redukált ember könnyebben válhat fogékonnyá a materializmusra. És itt van a gyökere a materialista irányzatú tudományosságnak, amely csúcspontját a XIX. században érte el.
A goetheanizmus és a szellemtudomány jelzi, hogy maga a tudomány nem materialista. A materialista tudomány azonban, mint végső konzekvenciát, létrehozta a marxizmust, és annak megvalósítását az oroszországi bolsevizmusban. Így közvetlen okkult-történelmi vonal vezet a Gondisapuri Akadémiától a bolsevizmusig.
Mindez még azzal is összefüggésben áll, hogy Oroszországban a XIX. század végén a vidéki népességben hasonló tudati állapot volt megfigyelhető, mint a középkori Európában. 1917-ben az orosz nép nyolcvan százaléka vidéken élt, és nem tudott sem olvasni, sem írni. Ezek az emberek érzőlelkükben tiszta ortodox-keresztény hitben éltek. A vékony intellektuális réteg elsősorban azokból állt, akikben jelen volt a tudati lélek, ezért emigráltak Párizsba, a tudati lélek középkori centrumába, amikor a bolsevikok hatalomra jutottak. Ebben a tudati állapotban a bolsevikok erőszakkal kényszerítették rá a lakosságra a napdémon által közvetített tudati lelket. A 666 impulzusa, ami Európában és Elő-Ázsiában a VII. században nem sikerült teljesen, 1917-től kezdve Oroszországban sikeresnek mutatkozott.

4. réteg: a sötétség szellemeinek lebukása

Rudolf Steiner szellemi kutatásai nyomán sok előadásban mutatta be a szellemi világ hierarchiáját és a kereszténységben használatos neveket alkalmazta. Csak ha az ember a hierarchiák magasztosságát és hatalmát megsejti, akkor döbben rá, hogy egy előkészítetlen ember egy előtte megjelenő angyalt, a legmagasabb istenségnek tarthatja. Még magasabban állnak az arkangyalok, akik az egyes nemzeteket inspirálják és vezetik. Fölöttük hatnak az archék, akik egész földi időszakokat irányítanak. Ezek felett áll a második, majd az első hierarchia.
Az egyes hierarchikus lények fejlődését is leírja Rudolf Steiner. Így a keresztény hagyományban ,,Michael”-nek nevezett arkangyal a XIX. század utolsó harmadában archévá emelkedett, és azóta, mintegy 3-4 évszázadra az emberiség korszelleme lett. Rudolf Steiner az 1814. évet jelöli meg, mint időpontot, amikor Michael megkezdte felemelkedését az arché hierarchiába. Ettől kezdve harcolnia kellett az ahrimáni szellemekkel, akik a földdel határos szellemi szférában működtek, ott, ahol Michaelnek át kellett vennie feladatát. 1879-ig, a Michael korszak kezdetéig tart a küzdelem, hogy a szellemi szférát az ahrimáni szellemektől megtisztítsa.
Michael győzelmének következtében az ahrimáni lények a földre, azaz az emberi lélekbe zuhantak. Rudolf Steiner szerint ennek a harcnak megvan az időstruktúrája: 1841-ben a győzelem a fordulópont, és ez után az idő után, vagyis 1917-ben Michael küzdelme a sárkánnyal „visszatért kezdőpontjához”. Ezen azt kell érteni, hogy Michael győzelme után a sötétség szellemei az ő uralma alatt álló szférából a földre zuhantak, ahol teljes hatalmukat 1917-ben nyerték el – abban az évben, amikor a bolsevikok Oroszországban államcsínyt hajtottak végre. Ugyanebben az időszakban, 1841 és 1917 között alakult ki a marxizmus és a bolsevizmus. 1848-ban hozta nyilvánosságra Karl Marx a Kommunista Kiáltványt, ami a következő sokat sejtető mondattal kezdődött: “Kísértet járja be Európát.” És ez a kísértet 1917-ben hatalomra jutott Orosz-országban.
Ezzel egy pillantást vetettünk arra a négy rétegre, vagy területre, amelyek csak együtt mutatják az egész dimenziót, amit figyelembe kell vennünk, ha meg akarjuk érteni a bolsevizmust.

Lenin és a bolsevista ellenbeavatás okkult elemei

Az oroszországi bolsevista forradalom szorosan összefügg Vladimir Iljics Uljanovval, akit Leninnek neveztek. 1870-ben született Szimbirszkben, a Volga alsó folyásánál, olyan környezetben, ahova azok a démoni lények vándoroltak ki éterikusan, akiket Rudolf Steiner az „Európai imagináció” címü előadásában Görögország degenerált faunjainak és szatírjainak nevezett. Ilyenek szállták meg az olyan embereket, mint Lenin. Amikor 17 éves lett, ifjúságának döntő eseményét élte át. Idősebbik bátyját elfogták, elítélték és felakasztották, mert tagja volt annak a terrorista szervezetnek, amely III. Sándor cár meggyilkolását tervelte ki és végre is hajtotta. Ez az élmény Lenin életében nagy átalakulást eredményezett. Most már tudta, hogy mit akar: forradalmár akart lenni. Forradalmi munkáját már Kazánban, jogi tanulmányai folyamán elkezdte. Ezért kizárták az egyetemről és majdnem egy évet ült börtönben. 1888-ban professzionális forradalmárként került vissza, a cárizmus megdöntésének eszméjétől megszállottan, hogy megbosszulja bátyját. Ezt később érte el, amikor utasítására az egész cári családot agyonlőtték Jekaterinenburgban.
Lenin áltudományának – amit később leninizmusnak neveztek – az volt a célja, hogy kialakítsa az „új embert”. Ha megpróbálunk erről megközelítő képet kialakítani magunknak, akkor érthetővé válik Rudolf Steiner kijelentése, amely szerint a bolsevizmus mögött a beavatásnak egy bizonyos formája rejtőzik, mégpedig olyan ellenbeavatásé, amely a mélységből, az apokaliptikus állat mélységéből nyúlik fel az emberi világba. Keresztény papoknak az Apokalipszisről tartott előadásciklusa során mondta, hogy Szórát démonai (ez a napdémon neve) a bolsevikok mögött álltak, hogy rajtuk keresztül hathassanak. Ebben is található utalás Gondisapur és az oroszországi bolsevizmus közötti kapcsolatra.
Itt az a kérdés merül fel, hogy miféle beavatottak voltak a bolsevikok, hiszen mind meggyőződéses materialisták és ateisták voltak. Bizonyára nem olyan beavatásról van szó, amely tudatosan nyitott utat azok felé a szellemi lények felé, akik ezt a beavatást létrehozták, hanem olyan, amely a beavatandókat teljesen én nélküli lényekké tette. Hogy hogyan működött ez a bolsevista ellenbeavatás, azt megfigyelhették azok, akik gyermekkorukat és ifjúságukat ebben a rendszerben töltötték el.
A Szovjetunió Kommunista Pártja különleges elv alapján épült fel, amely a hierarchia nomenklatúrájába való felemelkedést szigorúan szabályozta, és amelyet az infernális beavatás egyik fajtájaként lehet jellemezni. Minden magasabb pártcsoport minden alárendelttől megkövetelte az általuk megadott program teljesítését. Ez a program leírta a kommunista párt célját, amit az alacsonyabb szinten álló csoportnak teljesítenie kellett. Még a munka irányát is megszabták ezekben a programokban. Az utakat és egyes lépéseket azonban, amelyek a célok eléréséhez szükségesek voltak, átengedték a kivitelező csoportoknak. Ahhoz, hogy ezeket megtalálják és keresztülvigyék, szükség volt inspirációra. És ezeknek a céloknak a jellege, ami mindig ahrimáni volt, meghatározta aztán ezeknek az inspirációknak a jellegét is.
A mindenkori pártcsoport tagjainak együtt kellett kitalálniuk, hogy ezeket a célokat hogyan lehet a leggyorsabban és leghatásosabban keresztülvinni. Ehhez először is két lelki képességet kellett kifejleszteni. Az egyik képességet a minden érzelem nélküli és a végén teljesen lelkiismeretlen intelligenciának nevezhetnénk. Ezt a képességet a marxista nevelés során alakították ki, és következetesen fejlesztették. A másik képesség a bűnös akarat volt, amelyet semmi sem állíthatott meg a cél elérése felé vezető úton. Ezek a valódi beavatás ellenképei. Ezen a módon az emberi lélek közepét, a kedélyt és a lelkiismeretet fokozatosan elsorvasztották, és a hideg, a morál és a lelkiismeret iránt sohasem érdeklődő, szeretet nélküli intelligenciát összekapcsolták az akarattal, amely határtalan brutalitással teljesítette, amit névtelenül fentről, mint célt, megadtak. Ez volt a szóráti beavatás útja, amelyen keresztül a gonosz szellem teljesen eluralta az embert.
A program véghezvitele után következett a kontroll a párton keresztül. És aki ezen az úton bizonyította, hogy a legjobb és legeredményesebb szolgájuk, és aki ezzel kimutatta, hogy cselekedeteinek egyetlen rugója kizárólag a párt-feladat, azt előléptették a hierarchiában. Így a párt-hierarchiában felülről lefelé az egyik utasítás követte a másikat, lépésenként egyre nagyobb célokat írva elő, és ugyanakkor egyre gátlástalanabb cselekvést és egyre rafináltabb intelligenciát igényelve. Ezen keresztül az embereket egy ember alatti, tisztán ahrimáni-materialista intelligenciába, és egy bűnös, állati akaratba nevelték bele. Ebben a beavatásban a leghatásosabb hajtóerő az attól való állati félelem volt, hogy az illetőt bármikor eltüntethetik. És ez a félelem nem volt alaptalan. Mert aki a gonosz szóráti hatalmaknak ezen a beavatási útján képességeinek határára, az ahrimáni hatások felvételében pedig embertelenségének határára érkezett, az feleslegessé vált, és ez legtöbb esetben fizikai megsemmisítését jelentette. Az ilyen véres tisztogatások minden párt-rétegen átvonultak.
A rafinált intelligencia és az állati összekapcsolása az emberi közép teljes megsemmisítését jelenti. Ebben a középben, amelyben az emberi kedélyvilág, a meglepődés, az együttérzés és a lelkiismeret hangjának otthona található, ebben képződik az egyedüli erő, amelyből az individuális morál és a személyes felelősség a világban lévő dolgok iránti szeretettel összekapcsolódhat. Ez az a hely, ahol az énnek, az emberben levő szellem-énnek a feladata a lélek vezetése. A léleknek ilyen szellemmel teli és önálló vezetését, ahol a gondolkodás és a cselekvés emberhez méltóan össze van kötve, Rudolf Steiner a tudati lélekben való életnek nevezi. A bolsevizmus beavatása azonban oda vezet, hogy az emberi közép elpusztul, és ennek következtében énje nem tud kifejleszteni emberhez méltó gondolkodást és cselekvést.

Krisztus, mint az énben lévő isteni hang

A Gondisapuri Akadémia a tudati lélek tévútra vezetését akarta elérni az emberiség fejlődésében. A bolsevista beavatás borzalmas módon bizonyította, hogyan lehet megakadályozni a tudati lélek fejlődését, és hogyan lehet annak erőit a gonosz, az apokaliptikus gonosz szolgálatába állítani. Az ilyen démonizált lélekben az emberi én nem tudja tovább tartani magát. Az ember így fokozatosan elveszti énjét és ezzel együtt emberi mivoltát is. És ez az énvesztés vezetett el mindahhoz, amit a bolsevizmus kimondhatatlan rémtettekkel létrehozott. Mert az én hiánya kinyitja a kaput, amelyen keresztül a gonosz erői belépnek, és uralkodni tudnak.
A keresztény egyház a konstantinápolyi nyolcadik zsinaton keresztül úgy elködösítette az emberi tudatot, hogy ettől kezdve az emberi szellemet csak lelkének egy funkciójaként vették tekintetbe. Ez a gonosz erőinek hatása, mert ezzel megteremtette az alapját annak, hogy mindmáig ne lehessen felismerni az individuális és halhatatlan emberi ént a maga teljes nagyságában és jelentőségében. Ha felismerhető lett volna, nem lett volna lehetséges a bolsevizmus. Az emberi énnek eredendően lényszerű kapcsolata van a szellemi világgal. Mindenütt, ahol az ember saját egoizmusát tudatosan legyőzi, és a morális intuícióknak megfelelően cselekszik, lelkiismeretének hangja helybenhagyja az intuíciókat. A következő fejlődési fok, amelyen keresztül az emberi tudat legyőzi a gonoszt – amely a bolsevizmust azzal a céllal hozta létre, hogy megakadályozza az emberiség fejlődését – az, hogy a lelkiismeret hangjában a szellemi Krisztus segítő erejét éljük át.
Ez az út Krisztus felé, a lelkiismeret további fejlődésén keresztül egészen a karma intuitív látásáig, az orosz nép feladata marad, de csak akkor történhet meg, ha az apokaliptikus gonosz hatalmát, amely ma még nem csökkenő mértékben hat a világban, szellemi lényekként felismerjük, és saját lelkünkben győzzük le.

Prófécia Magyarországról

Ez a prófécia egy hódmezővásárhelyi római katolikus testvértől jött hozzám levélben, Azt írta: "Az Úr Jézus kéri, hogy ezt az üzenetét minél gyorsabban terjesszük, mert közel van az Ő áthaladásának napja." 


A Szentlélek üzenete magyar népünknek

Örüljön a szívetek és ujjongjatok, mert elérkezett az idő, hogy tiszta gyolcsruhába öltözzön nemzetetek és letaszítsák a trónról a félrevezetőt.
Ne félj te kicsiny nyáj, elérkezett megváltástok napja, mint felékesített menyasszonyt foglak titeket bemutatni a Vőlegénynek, aki oly rég óta vár már rátok. Örüljetek, újra mondom, örüljetek!
Szeretetem csodát művel a szívekben, leoldom rólatok a bűnök köpenyét, és mint felékesített menyasszonyt viszlek benneteket Uratok és Megváltótok örömére. Újra mondom, ne félj te kicsiny nyáj, örüljetek, végtelenül örüljetek!
Elérkezett a nagy nap, már itt van a küszöbön, mikor ajtót nyittok és befogadjátok, aki oly régóta kopogtat. Ne félj hát, csak dicsőíts, mert elérkezőben az Úr nagy napja, már itt is van.
Nyissátok meg szíveteket és érezni fogjátok, hogy igaz minden szó, ami ajkamról elhangzik, mert én vagyok a Szent, akit küldtek, a Lélek, aki elárasztja nemzeteteket, és az szétválik, mint konkoly és a búza. Itt az idő kedveseim, dicsőítsetek hát, dicsőítsetek, újra mondom, dicsőítsetek!

Jézus Krisztus üzenete

Gyermekem, szeretlek, épp ezért meg szeretnélek kérni, szedd össze minden bátorságod és írjad:
Az Isten, aki olyan régóta könyörög ennek a nemzetnek, hogy boruljon le előtte, most megsokallta az ellene elkövetett vétket és arra készül, hogy e kiválasztott nemzetet visszavezesse aklába. Éppen ezért most, nem holnap, most kezdjetek bele a lelkek összegyűjtésébe!
Egy csongrádi testvér által 2009. július 28.

Jézus Krisztus üzenete a magyar néphez


Szegény magyar népem, meddig követed még a hazugság atyját, az ellenség hangja miért kedves néked?
Én örök szeretettel szeretlek, irgalmas szívem rád vár, mikor térsz már vissza hozzám, hogy meggyógyítsalak, hogy a sötétség leplét levegyem rólad és meglásd a Világosságot, a fényt, mely felülről árad rád.
Nyisd ki szemedet és figyelj, áthaladok köztetek, hogy felébresszem szíveteket, hogy a halál árnyékából az életre vezesselek. Ha felismered látogatásom idejét, és hozzám térsz, kiemellek a sötétségből, a hazugság útját eltörlöm, és az Élet útját mutatom néked, hogy megmenekülj.
De ha te újból a sötétséget választod, én sem tudok segíteni rajtad.
Édesanyám szüntelenül könyörög értetek, nem hagyom, hogy anyai szíve hiába esedezzen értetek.
Felkelek, és cselekedni fogok!
Nyissátok ki szíveteket és fogadjatok be, hogy átalakítsam és termővé tegyem életeteket, hogy gyümölcsötök maradandó legyen.
Térjetek vissza hozzám és megváltozik történelmetek! Az Igazság fog uralkodni, és békesség lesz köztetek.
Kiálts hozzám te szegény és meghallgatlak, és jóra fordítom sorsodat. De ha te hallgatsz, ha változni nem akarsz, akkor miért segítsek rajtad? Önmagamért segítek, hogy sokan meglássák, élő és szerető Istenetek vagyok, aki irgalmas és hosszan tűrő.
Az idő letelt, felkelek, és cselekedni fogok. Szétválasztom a juhokat a kosoktól, a búzát a konkolytól, hogy kitűnjék, ki a megbízható, ki tart velem és ki van ellenem.
Alázatos és bűnbánó szívet adjatok, és én hozzátok költözök. Ámen.
Igei üzenet: Izaiás 62,1-12; 40,1-11; 1Kor. 14,1-5
Kedves Testvér! Az Úr Jézus kéri, hogy ezt az üzenetét minél gyorsabban terjesszük, mert közel van az ő áthaladásának napja.


--
Isten áldása legyen rajtad és a szívedben!
m.

„Ti, akik dolgoztok, azt hiszitek, hogy minden csak a ti munkátoktól függ. De ha betegség, vagy szerencsétlenség ér? Sőt még kisebb bajok is megteszik a magukét. Több kárt okoznak, mint a vasárnapi munka hasznot. Zivatar, jégeső, dér, tűz, árvíz, mind Isten kezében vannak, és akkor büntethet velük, amikor akarja.”
VIANNEY SZENT JÁNOS
"Új Égre és Új Földre várunk, amely az Igazság hazája.” (2 Péter 3,13)
Maranatha!

Szalóki Katalin által 2009. július 29.

Jézus Krisztus üzenete a magyar néphez


„Emelkedjetek föl kapuk,
Emelkedjetek föl örök kapuk,
Bevonul a dicsőség Királya.
Kicsoda ez a dicsőség Királya?
A seregek Ura, Ő a dicsőség Királya.”
Ne legyetek értetlen szívűek, ne zárjátok be fületeket és szíveteket, hogy meghallhassátok Szavamat, melyet e hűtlen nemzedéknek adok.
Nyisd meg kapudat, hogy bevonulhasson a dicsőség Királya.
Istened akar hozzád költözni, lakást venni nálad, ne zárd hát be kapudat előtte, nehogy tovább menjen és a te zárt házad üres maradjon.
Bízz az Érkezőben, az Úrban, aki nem késlekedik, mert eljön, mint a hajnal, és fénye elűzi a sötétséget és bezárja kapuját.
Tisztítsátok meg szíveteket, a hamis utaidat hagyd el, hogy szentségben és igazságban járj majd színem előtt és kegyelmet találj jövetelem napján. Mert eljövök és ítéletet tartok a nemzetek fölött és minden lélek fölött, hogy meglássa bűneit és megtérhessen, és ne vesszen el, ha megbánja bűneit.
Aki nem tart bűnbánatot, már elítéltetett!
Gyermekeim, térjetek meg, hogy megmeneküljetek!
Igei üzenet: Szofóniás 3,9-20.
Kedves Testvér! Az Úr kéri, hogy imádkozzunk, hogy nyitott szíveket találjon, ha áthalad közöttünk.
Szalóki Katalin által 2010. január 1.