2012. április 15., vasárnap

Nagyfalui üzenet 2012 április

2012-- A NAGYFIGYELMEZTETÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE--ÁPRILIS
"Legyetek mindig készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok."/Mt: 24.44./
                                 91. Havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén.
A Szentírásból elmélkedjük át a négy evangéliumból Jézus feltámadásának az eseményeit./Mt: 28.,Mk:16., Lk.24., Jn. 20.21.,/
Havi mottó:"Legyetek irgalmasak, amint a ti Atyátok is irgalmas!"/Lk. 6.36./
Havi imaszándék: Minden lelki fájdalmunkat és imáinkat arra a szándékra ajánljuk fel, hogy ezután mindig együtt ünnepeljük Jézus feltámadását!
Konkrét feladatunk: Legyenek pozitív gondolataink, szavaink, mert abban a feltámadt Krisztus üzenete van!
Áldott húsvéti ünnepet kívánunk mindenkinek!
                                          Szűz Mária üzenete 2012 áprilisában

" Szeretett gyermekeim! Ebben a hónapban, amikor ünnepélyesen megemlékeztek Szent Fiam szenvedéséről, haláláról, feltámadásáról, és irgalmasságáról, a hét napjai által akarlak tanítani titeket.
Minden hétfőn, gondoljatok az Őrangyalaitokra, és kérjétek a segítségüket.  Ők már a fogantatásotok szent pillanatában mellétek lettek rendelve! Ők vigyáznak a testetekre---,lelketekre a Szentháromság megbízásából. Ők szeretnek titeket és felerősítik a Szentháromság Hangját a ti számotokra. Ha kéritek az Őrangyalaitokat és az összes angyalokat,ők  sok kísértéstől, bűntől, szerencsétlenségtől, szenvedéstől... képesek megvédeni titeket. Arra kérlek titeket,hogy értékeljétek, szeressétek és kérjétek minél gyakrabban az Őrangyalaitok védelmét. Adjatok nekik nevet, hallgassatok mindig rájuk, mert ők, a ti üdvösségeteket akarják. Ha körülöttetek bárki veszélyben van, küldjétek az Őrangyalaitokat azok megsegítésére. Legalább minden hétfőn gondoljatok az Őrangyalaitokra, kérjétek a segítségüket és emellett törekedjetek arra, hogy egymásra vigyázva legyetek ti is egymásnak az Őrangyalai.
Minden kedden gondoljatok Szent Antalra és kérjétek az Ő segítségét. Ő nagyon híres evangélium hirdető volt. Ő eljutott odáig, amikor beszélt, vagy Istennel beszélt, vagy Istenről tett tanúságot. Ő elsősorban élte és utána hirdette Szent Fiam evangéliumát. Felesleges , evilági szavak, nem jöttek ki az Ő szájából. Rövid életében erre tanított másokat is. Ezért részesítette a Szentháromság abba a rendkívüli kegyelembe, hogy a halála után azonnal a Mennybe jutott, és az áldott nyelve megmaradt, nem porladt el. Tudnotok kell azt, aki nyelvével nem vétkezik,aki megtanulja uralni a nyelvét, az tökéletes ember. Arra kérlek titeket, hogy tanuljátok meg a nyelveteket csak jóra használni, sohase a rosszra. Minden kedden kérjétek Szent Antal közbenjárását és gyakoroljátok a nyelv böjtjét!
Minden szerdán gondoljatok Szent Józsefre  és kérjétek az Ő  hathatós közbenjárását!
Isten rá vonatkozó Akarata az volt, hogy vigyázzon a két legdrágább kincsre: Jézusra és Rám. Ezért neki ez volt az egyik jelmondata: ma mindent Jézusért és Máriáért akarok tenni! Isten akarata volt az is, hogy testi,--lelki tisztaságban éljünk. Isten segítségével ezt meg is tettük egész életünkben. Szent József második jelmondata volt: imádkozzál és dolgozzál. Ő Istennel kezdte a napját, Istennel fejezte be, és Isten jelenlétében élt egész családjával. Istennek tetsző életéért az volt a jutalma, hogy Jézus és az Én karjaim között halt meg és a halála után, azonnal a Mennyei Atya karjaiba került. Minden szerdán kérjétek Szent József közbenjárását és tegyétek mint Ő , bátran Isten reátok vonatkozó Akaratát!
Minden csütörtökön gondoljatok Szent Fiamra, Aki az egész emberiség iránti szeretetből, a világ végéig köztetek maradt az Oltáriszentségben!
Arra kérlek titeket, hogy hálából szeressétek a pápát, a püspököket, a papokat, akik a Szentlélek által minden nap a szentmisében lehozzák a Földre Jézust az Oltáriszentségbe. Hálából a köztetek lévő Jézus iránt áldozzatok rendszeresen és tiszta szívvel! Gyakoroljátok a lelki áldozást, ha elmaradtok a szentmiséről, szeressétek a Szentséglátogatást és Szentségimádást. Szeressétek a csendet, hogy meghalljátok az Égiek nektek szóló üzenetét. Tudnotok kell, hogy a Szeretet lejött a Földre. Nektek az a feladatotok, hogy befogadjátok a Szeretetet, hordozzátok és adjátok tovább! A Mennyei Atya ezért teremtett titeket! Minden csütörtökön a szeretetet tudatosítsátok, hogy a Szeretet Országába jussatok!
Minden pénteken gondoljatok Szent Fiamra, Aki az egész emberiség megmentéséért a legborzalmasabb szenvedést és a halált is vállalta!
Ti is a Megváltó társai lehettek, ha minden fizikai és lelki szenvedést---amelyen nem tudtok változtatni--- türelmesen elfogadtok és felajánltok elsősorban a tisztulásotokért, azután minden élő és elhunyt megmeneküléséért! Tudnotok kell, az utolsó időben  amelyben jelenleg éltek, a legtöbb lelket a jól megélt szenvedéseitekkel menthettek meg. Minden pénteken tudatosítsátok, ha csendesen és türelmesen szenvedtek, ezáltal az egész emberiség jótevői lehettek!
Minden szombaton gondoljatok Rám, Aki a Szentháromság Akaratából Édesanyátok lettem.
Szent Fiam mellett Én nagyon sokat tanultam különösen azt, hogy minden jóra Igent kell mondani! Az emberiség tragédiája az, hogy a bűnre igent mond és a jóra nemet! Ne felejtsétek el, örök boldogságotok érdekében meg kell tanuljátok kimondani a legszebb szót Istennek, az Igent, és a legkeményebb szót a gonosznak: azt, hogy Nem! Számotokra ez a boldogság, az életszentség és az üdvösség útja. Minden szombaton tudatosan gyakoroljátok az Igen és a Nem kimondását helyénvaló módon!
Minden vasárnap gondoljatok a Szentháromságra. A Mennyei Atyára, Aki szeret titeket, Szent Fiamra, Aki feltámadt értetek és a Szentlélek Istenre, Akinek a kegyelme kiáradt az egész emberiségre!
Különösen minden  első vasárnap legyen hála a szívetekben a Mennyei Atya iránt, Aki a legnagyobb szeretettel megteremtett, fenntart és hazavár titeket. Legyen hála a szívetekben a feltámadt Jézus iránt, Aki a világ végén feltámasztja a testeteket. Legyen hála a szívetekben a Szentlélek iránt, Aki az indításaival, tiltásaival, tanításaival célba akar segíteni titeket. Minden nap legyen égig érő hála a szívetekben a Szentháromság iránt minden látható és láthatatlan ajándékért.
               Befejezésül mondom, ha Istennek tetszően élitek meg életetek minden napját, hazaköltözésetek után ragyogni fogtok mint a Nap a Szentháromság boldog Országában!
              A Szentháromság most Általam áld meg titeket életetek jelen pillanatában a jó megélésével!!!
Házi feladat áprilisra:"ISTENEM SEGÍTS, HOGY LÉLEKBEN A FELTÁMADT KRISZTUSSAL ÉS MÁRIÁVAL JÁRJAM ÉLETEM MINDEN NAPJÁT!"
Előretekintés 2012 májusára:Májusban 3-4-5-6.án lesznek engesztelések, 15 órától a Szentháromság hegyén!
Vácon május 18.-án , 16 órától családfa gyógyítás lesz, egész éjszaka Szentségimádás, 19.-én 15 órától az összes engesztelők imatalálkozója lesz!
Szombaton már 9 órától tanítások lesznek a Szűzanyáról!
A Szűzanya jelenlétét, szeretetét tudatosítva éljük meg a gyönyörű május hónapot!Bosco Szent János 1862 május 30.-án a következő látomását mondta el a lelki gyermekeinek
Turinban!

                                        Az Egyház Két Oszlopa

"Képzeljétek el, hogy egy tenger partján állunk, egy magas sziklán, ahonnan a lábunk alatti talajon kívül sehol máshol nem látunk szárazföldet. A tengeren nagyon sok hajó van, amelyek tengeri csatára készülnek. A hajók orra vasból készült, testük ágyúkkal, puskákkal és mindenféle más fegyverekkel van felszerelve. A kis hajók egy náluk sokkal nagyobb  hajó(Egyház) felé közelednek és megpróbálják éles orrukkal felsérteni, majd meggyújtani és minden más módon megkárosítani.
A nagy hajót számos kisebb csónak követi, melyek parancsot kapnak tőle és az ellenséges flotta ellen védik. Erős ellenszéllel kell közben megküzdeniük és a felkavart tenger is úgy tűnik, a támadókat segíti ellenük.
A távolban, a tenger közepén nem messze egymástól két hatalmas oszlop áll. Az egyiken a Szeplőtelen Szűz szobra áll, akinek a lábainál a következő felirat olvasható:" Auxilium Cristianorum"--Keresztények Segítsége. A második oszlop sokkal magasabb, amelyen egy nagyon nagy Ostyát látunk, felirattal: " Salus credentium"-- A Hívek Üdvössége!
 A pápa, a nagy hajó kapitányaként felismeri az ellenség dühét, a veszélyt , és ezért megpróbálja a hajóját a két oszlop közé kormányozni. Az ellenséges hajók megkezdik a támadást és a pápa hajóját el akarják süllyeszteni. Ennek ellenére a pápa hajója átszeli a tengert. Ezután, a látomás szerint, a támadók hajói felrobbannak, sok hajó elsüllyed a tengerben.
Ekkor a pápát golyó találja el, amire holtan esik  a földre. Az ellenség nagyon  örül ennek. A pápa emberei nagy gyorsasággal új pápát választanak. Erre az ellenség elveszíti a bátorságát. A pápai hajó pedig minden nehézséget legyőzve biztosan úszik a két oszlop közé és horgonyt vet. Az ellenség menekülés közben elsüllyed. Ezután a tengeren nagy csend lett..."
Don Bosco egyik követője a következőket mondja:
"Úgy gondolom, hogy a pápa hajója az Egyház, amelynek Ő a feje. A többi hajó az embereket, a tenger a világot jelképezi. Azok, akik a nagy hajót védik a pápa hűséges követői, a többiek az Ő ellenségei, akik minden eszközzel megpróbálják megsemmisíteni az Egyházat. A két oszlop szerintem a Mária-tiszteletet és a  Szent Eucharisztiát jelenti. Don Bosco válasza: jól beszéltél! Tudnunk kell, hogy csak két eszköz marad számunkra a megmenekülésünkre: Isten Anyjának a tisztelete és a gyakori Szentáldozás!
Következtetéseink:
Az Egyháznak vannak külső és belső ellenségei. A külső ellenségei az ateisták, a szabadkőművesek, a szabadgondolkodók, a sátánisták, a hamis tanítók...
Az Egyház belső ellenségei: a megkeresztelt és megbérmált pogányok, akik már nem gyakorolják a hitüket, akik Isten nélkül élnek. Ide tartoznak a közömbösek is, akiket nem érdekel az Egyház sorsa. Legnagyobb ellenségei az Egyháznak, az Egyházban lévő szabadkőművesek, akik belülről rombolják az Egyházat. Ezekért minden nap kell imádkozzunk.
Nagyon fontos, hogy mindenkor a pápát, Szent Péter utódját, szeretettel fogadjuk el és érezzünk felelősséget érte: "Te Péter vagy és erre a sziklára építem az Egyházamat és a pokol hatalma nem vesz erőt rajta!" A világban szellemi harc van. " Nem test és vér, hanem túlvilági hatalmasságok ellen kell harcolnotok!" Ezt a harcot csak a lelki emberek érzékelik. A harc tétje a lelkünk megnyerése. Az utolsó időben meg kell tanuljunk harcolni Jézus fegyvereivel: imával, böjttel, felajánlott élettel, a szentelmények használatával...
Az a remény kell éltessen minket, amíg Jézus és Mária kezét fogjuk, nem veszíthetünk.
Az ellenség lehet bármilyen ravasz, okos... Jézust, Máriát és a követőit nem győzheti le.
Csak azok eshetnek az ellenség csapdájába, akik nem fogadják el: Jézust, Máriát és a Pápát.  Az ellenség a X Parancsolat, a VII Szentség, Isten, Egyház, pápa, püspökök, papok és egymás ellen akar hangolni minket. Ezt észre kell vegyük. Nekünk igazán csak egy ellenségünk van: a gonosz lélek és az ő követői.
Élet és halál, örök élet és örök halál a tét. Attól függ , kire hallgatunk. Legyünk olyan elszántak, mint a gonosz lélek, aki az utolsó pillanatig küzd a lelkünk megszerzéséért. Ebben tanulhatunk tőle.
Nagyfalu mellett, a Szentháromság hegyén megismerhetjük a Jézus és Mária által ajánlott lelki fegyvereket és megtanulunk harcolni. Az engesztelő közösségben minden nap imádkozunk a vezetőinkért. A Szent Hegyen megismerjük és megismertetjük, megszeretjük és megszerettetjük Jézust és Máriát a zarándokokkal. Minden vallásút és nemzetiségűt, Jézushoz és Máriához vezetjük, tudatos beleegyezésükkel.
Mi hisszük azt, hogy az engesztelő közösségünk Jézus és Mária kezét fogva a legjobb úton halad, győzelemre jut és győzelemre segít másokat is. Ezért a jövő miatt a legkisebb félelem sincs a szívünkben!!!
Jelszavunk: Per Mariam, ad Jesum! Mária által vezetjük az engesztelőket Jézushoz!

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Megannyi, a pokol létezését tagadó hazugság lesz a keresztények veszte

2012. április 14. szombat; 15:27
Drága, szeretett leányom, függetlenül attól, mennyire nehéz a fizikai szenvedésed, fel kell ismerned, hogy amint ez egyre intenzívebb lesz, ugyanúgy érzek Én is.
A te szenvedésed csupán töredéke az Én saját szenvedésemnek.
Egyesülve Velem tudni fogod, hogy az általad tapasztalt minden egyes fájdalommal és belső lelki sötétséggel meg fogod ismerni a kínt, melyet Én elszenvedek az emberek bűnei miatt.
Sokan tévesen azt hiszik, hogy az Én szenvedésem a Kereszten kezdődött, és ott is ért véget.
Szenvedésem addig nem fog véget érni, amíg Isten valamennyi gyermeke szeretetben és harmóniában nem egyesül Atyám Új Paradicsomában, ahol nem létezik majd bűn.
Nem számít, hogy mennyi embernek  beszéltek  Létezésemről, Engem továbbra is gyűlölnek.
A hívők között, habár elfogadnak Engem, Tanításaim csak az ő saját feltételük szerint elfogadottak.
Sokan fognak szeretettel és kedvesen bánni másokkal, de csakis akkor, ha azok, akiknek felajánlják ezt az ajándékot, egyetértenek  az ő saját ideológiájukkal.
Például sokan fogják elítélni a bűnösöket, miközben kedvességet kellene mutatniuk feléjük és imádkozniuk kellene értük. Ehelyett példát kell(ene) mutatniuk.
Néhányan megvetést fognak zúdítani másokra, ahelyett, hogy szeretetet mutatnának, amint az elvárható tőlük, mint keresztényektől.
Soha ne ítéljetek el másokat, még akkor sem, ha nem értetek velük egyet, mivel ehhez nincs jogotok. Csak Istennek van joga másokat megítélni, senki másnak nincs.
Miközben sok hívő továbbra is tisztelettel adózik Nekem, ezt mégis saját feltételeik szerint fogják tenni.
Néhányan szükségét fogják érezni annak, hogy testvéreiktől elkülönüljenek, megmutatván ezzel a világnak, mennyire szakavatottak is ők a spirituális dolgokban. Majd saját értelmezésüket fogják alkalmazni arra vonatkozóan, hogy valójában mit is jelent Irgalmasságom.
Hányszor hallottátok már, hogy Isten mindenekfelett irgalmas? Hogy Ő olyannyira irgalmas, hogy mivel Ő mindenkit szeret, ezért sosem ítélné el őket?
Hogy Ő sosem küldene egyetlen lelket sem a pokolba?
Bizony ez hazugság. Megannyi, a pokol létezését tagadó hazugság lesz a keresztények veszte.
Az emberek saját magukat ítélik pokolra. Nem Én helyezem őket oda. Ők választják azt, azzal, hogy nem hajlandók hátat fordítani a halálos bűnnek.
Illetve, hogy nem fognak megbocsátást keresni, vagy bűnbánatot mutatni. Ez veszélyes gondolkodás, és minden kereszténynek kötelessége figyelmeztetni másokat a pokol veszélyeire.
Oly sokan, köztük azok is, akik megtagadják gyermekeiktől a keresztség szentségét, úgy beszélnek, mintha a bűn már nem számítana.
Ők azt hiszik, hogy minden bűn megbocsátást fog nyerni. Ez nem igaz.
Minden bűn megbocsátást nyerhet, függetlenül attól, mennyire fekete az a bűn, de csak abban az esetben, ha a bűnös keresi a megbocsátást.
Én most a Mennyekből szólok hozzátok, hogy felkészítsem Isten valamennyi gyermekét Második Eljövetelemre, és mit találok?
Börtönfalak mögül Beszélek hozzátok,  egy cellából, ahová taszítottatok Engem, mert nem vagytok hajlandók hinni abban, hogy Én szólhatok hozzátok ily módon.
Ó, mennyire megbántotok Engem!
Ti, akik életeteket Nekem szentelve töltöttétek, és akik tájékozottak vagytok Szentírásomat illetően, ám akik most mégis elutasítotok Engem, nektek a következőt mondom.
Rám vonatkozó elutasításotok gyötrelmet és nagy szomorúságot fog hagyni bennetek most, mikor majd az igazság feltárul előttetek.
Mert akkor felismeritek majd a lelkeket, akiket eltaszítottatok, mikor szükségem volt segítségetekre, az ő megmentésükhöz.
Milyen csalódott sírásra késztettek Engem vakságotokkal, melyet alázatosságotok hiánya okoz.
Kételkedtek Szent Szavamban (Üzenetemben), mikor be  kellene fogadnotok, és meg kellene ragadnotok azt, mert fuldokló lelkek vagytok,  szívetekben nagylelkűség híján.
Könyörögve kérlek benneteket, válaszoljatok Hívásomra.
Szeretett Jézusotok
Az Emberiség Megváltója