2014. május 19., hétfő

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Ők Házamat arra fogják használni, hogy hódoljanak a pogány isteneknek a tisztelet jeleként, ami – amint azt a világnak mondani fogják – csak tisztességes lehet


2014. május 18. vasárnap, 19:15
Drága szeretett leányom, minden neked adott prófécia most kezd cseppenként túlcsordulni, míg végül az összes olyan gyorsan fog ömleni, mint csapból zubogó víz. A földi Egyházammal kapcsolatos eseményeknek, a cselekedeteknek és tetteknek hamarosan tanúi lesztek. Azok, akik becsmérlő kijelentésekkel illetik Szent Szavamat, el fognak hallgatni, annyira sokkolva lesznek az eljövendő eseményektől.
Mindaz, ami Tőlem jön, Atyámtól származik. Amikor Atyám tollba mondja a jövőbeli események részleteit, mint Küldetésének egy részét, biztosak lehettek abban, hogy azok meg fognak történni. Amint elkezdődik Egyházam radikális reformjának új korszaka, sok nem-keresztény csoportot fel fognak karolni. És bár Én minden léleknek örülök, soha nem fogom megengedni, hogy Szavamat – amelyre Egyházam épült – félretolják. Azokat, akik nem fogadnak el Engem, mert nem hiszik el, hogy Én Ki Vagyok, üdvözölni fogják Házamban. Velük vendégszeretettel és udvariasan fognak bánni, ajándékokat fognak kapni, és mégsem lesznek hajlandóak elismerni Házigazdájukat. Aztán idővel ők Házamat arra fogják használni, hogy hódoljanak a pogány isteneknek a tisztelet jeleként, ami – amint azt a világnak mondani fogják – csak tisztességes lehet. A Keresztényeknek azt fogják mondani, hogy Isten elvárná tőlük, hogy a hitetleneket tárt karokkal fogadják az Egyházban. Továbbá, néhány gyakorlatot, amelyek Engem tisztelnek, át kell alakítani, hogy ne sértse a vendégeket. Hamarosan a Házam már nem lesz az Enyém, mivel alig fognak szót ejteni Szent Szavamról.
Földi Egyházam új szavakat fog használni, amelyekről azt fogják mondani, hogy Ajkamról származnak – csakhogy üdvözöljék az idegeneket Házamban. És míg Én csendben ülök a sarokban, addig ők a Házamban ámokfutók lesznek. Eltávolítanak majd minden kincset és jelet, amelyek Velem, szeretett Édesanyámmal és a Keresztúttal kapcsolatosak. Házamat csupaszra fogják vetkőztetni mindattól, amit kedvesnek tartok, és csalók fognak letelepedni benne. Házam furcsa megemlékező ünnepségek helyszínévé válik, új és szokatlan imák, és egy új könyv fogja a régit felcserélni. Ez addig fog folytatódni, amíg kénytelen leszek elhagyni a Házamat, mivel az már alkalmatlan lesz Szent Jelenlétemre. Minden ártatlan követőmre vonatkozik: ők csak annyit fognak látni abból, amennyit hisznek, hogy ez egy próbálkozás a Katolikus vallás modernizálására.
Hamarosan már nem lesz többé kulcsom az Otthonomhoz, mert ők azt is el fogják venni Tőlem. Én a felszentelt szolgák és követőim szívében fogok Otthont készíteni Magamnak, és azokéban, akiknek a szíve megnyílik majd Számomra. Az Én Házam a ti Házatok. Az Én Házam mindenkié. De amikor a pogányokat üdvözlök Házamban, ez nem ad nekik jogot arra, hogy Isten gyermekeit az ő szokásaik elfogadására kényszerítsék, illetve nincs megengedve, hogy szertartásaikra az Úr Házában kerüljön sor.
Nektek soha nem szabad hagynotok, hogy a hiteteket ilyen módon felhasználják vagy veszélyeztessék, megengedvén a pogányoknak, hogy bemocskolják Házamat.
Jézusotok

Levélben kérik a hamis profétát, hogy törölje el a cölibátust

Levélben fordult a katolikus egyházfőhöz huszonhat olaszországi nő azzal a kéréssel, hogy engedélyezze, hogy az általuk szeretett papok elvehessék őket feleségül.
A La Stampa torinói napilapnak küldött nyílt levél vasárnap az egész olasz sajtóban megjelent. Az Olaszország különböző részein élő nők közös levelükkel Ferenc pápa segítségét kérték az őket övező "csend és közöny" megtörésére.
   
Leírták, hogy az érintett papok viszonozzák érzelmeiket. A nők azt kérték Ferenc pápától, vizsgálja felül a papi cölibátusra vonatkozó szabályokat, valamint fogadja őket a Vatikánban, hogy beszámolhassanak neki a helyzetükről.
   
A levél aláírói szerint az egyháznak megoldást kell találnia, mivel jelenleg ezeknek a papoknak vagy le kell mondaniuk hivatásukról, vagy "titkos kapcsolatra vannak ítélve örökös bujkálással". Hozzátették, hogy ezek a papok jobban is tudnák végezni közösségi szolgálatukat, ha vállalhatnák egy feleség és esetleges gyermekeik közelségét.
   
Az olasz sajtó arra emlékeztetett, hogy Jorge Mario Bergoglio még Buenos Aires érsekeként egy 2010-ben megjelent könyvében nem zárta ki a cölibátus esetleges módosítását. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy egyelőre a katolikus egyházban a cölibátus fenntartását támogatja "ennek minden előnyével és hátrányával, mivel az utóbbi tíz évszázad azt mutatja, hogy ebből (az egyházban) több pozitív tapasztalat, mint tévedés származott".
   
Az újság hozzátette, Pietro Parolin szentszéki államtitkár tavaly szeptemberben a kérdésről nyilatkozva úgy fogalmazott, "a cölibátus nem egyházi dogma és vita tárgyát képezheti".
MTI

Derwin L. Gray*: Selejtből hűséges tanítvánnyá

„Megszólította őket: ’Gyertek, kövessetek, s én emberek halászává teszlek benneteket!’” Mt 4,19

Ha érezted már magad értéktelennek, jó hírem van! Jézus épp téged keres, mert még mindig át akarja alakítani történelemformáló hűséges tanítványokká azokat, akik magukat selejtnek érzik,
Az én életem tökéletes példa rá. Olyan családból származom, amelyet a kábítószer, az iskolázatlanság, a bűnözés tartott a markában. Gyerekkori pajtásaim kuncogva nézték a házunkat, mert egy romhalmaz volt. Sosem jártam templomba. Elveszett lélek voltam.
A Nemzeti Futball Ligához kötődő években sem volt még bibliám, de ahogy a ligával jártuk az országot, észrevettem a hotelszobák éjjeliszekrényén a Gedeon-bibliákat. Egyik hétvégén elhatároztam, hogy elcsenek egyet. Akkor még nem tudtam, hogy a Gedeon Társaság épp azért rakja a bibliákat a hotelszobákba, hogy ingyen elvihesse őket bárki.
Tudtad-e, hogy a maguk korában Jézus apostolai mind lúzernek számítottak? Egyetlen rabbi vagy tanító sem fogadta volna tanítványának az első század zsidó kultúrájában azt a 12 fickót, akiket Jézus meghívott követőinek.
Hadd tágítsam történelmi ismereteidet egy kicsit, hogy megértsd Jézus tettének a jelentőségét. A zsidók számára az oktatás nemcsak hogy fontos volt, de kulcsszerepet adtak neki Isten népe fennmaradásában. A gyerekek 6 éves kortól tanulták, memorizálták a zsidó Írásokat. Akik tehetségeseknek bizonyultak, elindultak a ranglétrán felfelé, és tanítványnak jelentkezhettek egy-egy rabbi mellé. Akik nem jeleskedtek, azok a családi mesterséget tanulták meg.
Jézus az ellenkező utat járta. Nem várt a jobbak közül is a legjobbakra, hogy jelentkezzenek nála, hanem odament a kiesettekhez, és felkérte őket, hogy szegődjenek mellé tanítványnak.
Jézus 12 „selejtes” egyénnel döbbentette meg a világot, és fordította más irányba a történelem kerekét.
Pétert sokkolhatta Jézus kérése, hogy kövesse őt. Jézus életének Máté-féle leírásában ezt olvassuk arról a napról:
„Amikor Jézus a Galileai-tó mellett járt, látott két testvért, Simont, másik nevén Pétert és testvérét, Andrást. Halászok voltak, s épp hálót vetettek a tengerbe. Megszólította őket: ’Gyertek, kövessetek, s én emberek halászává teszlek benneteket!’ Azon nyomban otthagyták hálójukat, és csatlakoztak hozzá. Útját folytatva megpillantott két másik testvért is, Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Épp hálójukat javítgatták a bárkában, apjukkal, Zebedeussal. Őket is hívta. Rögtön otthagyták a bárkát apjukkal egyetemben, és a nyomába szegődtek.”
Mikor Jézus hívta Andrást és Pétert, ők azonnal ledobták a hálókat, és követték őt. Péter talán életében először nem érezte magát lúzernek. Kíváncsi vagyok, eszébe jutottak-e azok a régi napok, mikor kiderült, nem elég ügyes ahhoz, hogy potenciális tanítvány legyen. Mikor Jézus megszólította, Péter talán az apjára tekintett, aki megtanította halászni, egymás szemébe néztek szavak nélkül. Az apja arca talán büszkeséget sugárzott, és rábólintott arra, hogy elmenjen a rabbival.
Elképzelem, hogy Péter és András apukája hazatér a feleségéhez, és azt mondja neki: „Drágám, képzeld, mi történt! Nem fogod elhinni! Egy rabbi elhívta a fiainkat, hogy a követői legyenek. Ez a rabbi hisz a fiúkban! Hiszi, hogy olyanok lehetnek, mint ő!”
András és Péter ledobta a hálóját. Otthagyták az apjukat, és követték Jézust. Ezzel együtt levetették régi önmagukat, hogy egy új személyiséget öltsenek fel, melyet Jézus határtalan szeretete szőtt számukra.
Ahogy végignézek az életemen, és mindazon, amit Isten végbevitt, sírni kezdek. Hogyne raknám le én is fájdalmaim, bizonytalanságom, kételyeim és félelmeim hálóját, hogy kövessem Jézust!
Te leraktad a tiedet, hogy követhesd Őt? Vagy maradsz, mert úgy gondolod, nem vagy elég képzett?
Az igazság az, hogy nem vagy képzett a követésére. Én sem vagyok. De Jézus a lúzereket, a „selejtet” hívja, az olyanokat, mint mi vagyunk, hogy váljunk hűséges követőivé!

Uram, köszönöm, hogy leszeded rólunk a címkéket, amiket múltunk vagy a társadalom ránk ragaszt. Köszönöm, hogy megláttad bennem a lehetőséget, és elhívtál követésedre. Jézus nevében, Ámen.

Derwin L. Gray: From Failure to Faithful Follower
Encouragement for today, 2014.05.19.