2015. szeptember 29., kedd

Amerikai homo-sztár aktív résztvevője Bergoglio „miséjének”

„Felolvasó, azaz lector: a kisebbrendű egyháziak közt az utolsóelőtti fokon álló klerikus. Az összes kisebbrendűek közül erről történik először említés, Tertulliánnál 200 körül. A felolvasó jogosult a zsoltárok és szentleckék nyilvános felolvasására a templomban, a hit elemeinek a tanítására, a kenyér és új termények megáldására” – Katolikus Lexikon, 1931

Homo-sztár olvasta a szentleckét Bergoglio „miséjén”
Nem véletlen: Az amerikai homokos-világ egyik sztárja volt az első felolvasó a szeptember 25-én a New-York-i Madison Square Gardenben bemutatott „pápai” „misén”. A hírnek, amit a média Európában elhallgatott, Amerikában nagy visszhangja volt. Különösen a homo-aktivisták öntötték el az internetet meglepett és örvendező bejegyzéseikkel. Bergoglio a homoszexuálisok felé tett eddigi híres-hírhedt megnyilvánulásaira a koronát tette fel ezzel.
A lektor neve Mo Rocca, szatíra-író, színész és tévériporter, akit az amerikai közönség mostani liturgikus fellépéséig elsősorban a homoszexualitásról vallott katolikus tanítás nagy ellenségeként és a homo-„házasság” aktív pártolójaként ismert. Amikor 2011-ben New York állam kétes körülmények között bevezette a homo-„házasságot”, Mo Rocca ezt lelkendezve így kommentálta: „Egy ilyen történelmi eseménynél jelen kell lenni … felejthetetlen és megható.”
Egy magát nyíltan homoszexuálisnak valló és a közmédiában naponta ilyenként szereplő ember jelenléte a „pápai” emelvényen, előreláthatóan jogos felháborodást és ellenkezést váltott ki a katolikusok körében. West atya, aki a család és az életvédelem területén aktívan tevékenykedik, internetes bejegyzésében ezt írta: »Szolgálatot teljesíthet-e lektorként egy „pápai” „misén” olyan valaki, aki az Egyház tanításából gúnyt űz?« A Vatikán azonban vállalta a katolikusok bosszantását, mert a homo-világ és a média tapsai fontosabbak voltak a számára.
A homoszexuális csoportosulások aktivistái leplezetlen lelkesedéssel fogadták a hírt. Egyikük, egy ismert komikusnő, ezt írta: „Ez nem vicc. Mo Rocca nyitja meg a misét a pápa számára. Óh, Istenem!” Egy másik homo-veterán Rocca fellépését úgy értékelte, mint »pápai szignált az egyháznak a homokosokkal szembeni nyitásáról. Mocca fellépése első lektorként a „pápai” „misén” igazolta, hogy Beroglio 2013 júniusi híres kijelentése: „Ki vagyok, hogy ítéljek?”, grandiózus volt.«
„Nehéz elhinni, hogy azon felelősök előtt, akikre az a kényes feladat hárult, hogy a személyeket kiválogassák a liturgikus feladatok elvégzésére, nem voltak ismertek Mo Rocca homoszexuális aktivitásai. Ezért inkább az a valószínű, hogy a döntést tudatosan és célzatosan hozták meg. Sőt, még ennél is több: hogy ez a Vatikán homoszexualitással kapcsolatos stratégiájának egyik részét képezte” – írta a Correspondenza Romana.


Olvasva az elmúlt évtizedek történéseit, köztük nem csak a száraz híreket, de olyan tanulmányokat is, mint Don Villa írásait, majd Bergoglio ténykedéseit a homokosokkal kapcsolatban (ezek közül néhány itt olvasható:
Ricca-ügy, Sucunza-ügy, Bergoglio kormányzási stílusa
Ferencnek nincs semmi mondanivalója az abortuszról és a homo-„házasságról”
A Vatikán bírálja a homoszexuálisokról hozott ugandai törvényt)
én inkább úgy vélem, hogy ennek az aktív homoszexuálisnak, az interneten róla feltett képek szerint csaknem pornó sztárnak, a szerepeltetése, magának Bergoglio-nak az ötlete és kívánsága volt. És az sem nyújt vigaszt, hogy tudom, hogy Bergoglio nem pápa, az ő „istentisztelete” nem mise, az ő liturgikus ünnepei nem katolikus liturgikus ünnepek, és nem is Istennek, hanem éppen ellenkezőleg, a Sátánnak szólnak. Csakhogy a világ ezt nem tudja, ők azt hiszik, hogy Krisztus Egyházát, földi helytartóját látják maguk előtt. Vagyis Bergoglio nem menthető fel a nyilvános blaszfémia, Isten és az Egyház kigúnyolásának a bűne alól sem.
Amit kicsit nehezebb megérteni, az a többi résztvevő és a világ úgymond katolikusainak a viselkedése. Egyfelől hogyan lehet, hogy például Guido Marini, a „pápai” szertartásmester részt vesz ilyesmin. Másfelől hogyan lehetséges, hogy a „katolikusok” elhiszik, hogy ez a szekta, ez a Bergoglio Krisztus igaz Egyháza, illetve Krisztus igaz helytartója? És mivel elhiszik, vajon milyen elképzelésük lehet Krisztusról, a Szentlélekről és Krisztus szent és szeplőtelen Egyházáról?


(forrás: www.katholisches.info – 2015. szeptember 29.)
http://www.katolikus-honlap.hu/1502/newyork.htm

A kislányról, aki látja Jézust, és beszélget vele

Sławomir Kostrzewa lengyel atya Wolsztyn városból beszámol arról, hogy egy kis 6,5 éves lány látja és beszélget Jézussal, Szűz Máriával és szentekkel. Mit közli vele Jézus az embereknek? Azt, hogy Isten szeretn minket, és nem akarja, hogy az örökkárhozatba menjünk ezért megjelenik a kis lánnynak, mint kis ártatlan gyereknek, hogy megmentse azokat, akik kárhozat felé mennek a bálvány imádás bűnt követve. Jézusnak a müködése az ő irgalmasságának a megvalósítása.
Hogyan óvhatjuk a gyermekeket, hogy ártatlanak legyenek?

Sajtókonferencia a hamis prófétával a Philadelphiából Rómába visszatérő repülőgépen

Imádkozó néppel találkoztam... sajtókonferencia a fedélzeten - ANSA

Vasárnap este nyolckor indult a pápa repülőgépe Philadelphiából, és a nyolc órás utazás során közel egy órás sajtókonferencia keretében válaszolt Ferenc pápa az újságírók kérdéseire.
Az USA-ban egy imádkozó népet láttam
Először a Time Magazine kérdezte arról a pápát, hogy mi lepte meg leginkább az Egyesült Államokból.
„Az emberek  melegsége és közelsége. Ez nagyon szép, bár más és más módon nyilvánult meg. Washingtonban meleg, de egy kicsit hivatalos volt a fogadtatás, New Yorkban egy kicsit túlzó, és végül Philadelphiában nagyon kifejező. Nagyon megérintett a jóságuk, a fogadtatás, a szertartásokon a hit és a vallásos lelkület. Az emberek imádkoztak, ez nagyon de nagyon megérintett engem és ez szép! Semmi sértő, bántó dolgot nem tapasztaltam. Jól neveltek és folytatni kell a munkát ezzel az imádkozó néppel együtt, továbbra is. Közel kell lenni hozzájuk, a néphez. Ezt a kihívást az Egyesült Államok népe jól megértette”.
A pedofíliáról keményen beszéltem, nem lehet takargatni!
Egy philadelphiai újság a pedofília kapcsán kérdezte, miért érezte szükségét, hogy a püspököket vigasztalja és erősítse.
„Washingtonban találkoztam az összes amerikai püspökkel. Tudom, hogy mennyit szenvedtek ettől ők, hiszen az egyház emberei, ők igaz pásztorok. A Jelenések könyvével szóltam hozzájuk, hogy „a nagy üldöztetésből jöttetek”. Mert ami történt, az nemcsak érzelmi szenvedés, hanem aposztázia, hitehagyás, mintegy szentségtörés. A visszaélések, mint tudjuk, mindenütt jelen vannak, a családokban, a szomszédoknál, a tornatermekben, az iskolákban…, de ha azt egy pap követi el, akkor ez azért súlyos, mert azzal a gyerekkel él vissza, akit Isten szeretete felé kellett volna vezetnie, de ehelyett eltaposta őt. Elárulja így az Úrtól kapott hivatását, az egyház ezért is erős most ebben: nem takarhatja be a vétkeseket. Ilyen értelemben keményen beszéltem.”
A bűnét meg nem bánó papokról és a megbocsátásról szólva Ferenc pápa kifejtette: „Ha valaki bűnt követett el, és tudja ezt, de nem kér bocsánatot, akkor én imádkozom érte, hogy Isten ne tartsa számon a vétkét. Én megbocsátok neki, ám neki is meg kell nyílnia, mert mindaddig, amíg ő belülről kulccsal bezárkózik, elzárja magát a megbocsátástól. Azokat a megsértett családokat, amelyek nem tudnak megbocsátani, én megértem. Egy meggyalázott lány anyja ezért átkozta az Istent és lett ateista, majd így halt meg. Én megértem ezt az asszonyt. De mennyivel inkább megérti őt az Isten! Biztos vagyok abban, hogy az Isten befogadta azt az asszonyt. Én tehát nem ítélem meg azt, aki nem tud megbocsátani”.

http://hu.radiovaticana.va/news/2015/09/29/sajt%C3%B3konferencia_ferenc_p%C3%A1p%C3%A1val_r%C3%B3m%C3%A1ba_visszat%C3%A9r%C5%91ben/1175683


„Nem sokkal az után, hogy Egyházam magját megszentségtelenítették, össze fogják gyűjteni az összes többi Keresztény vallásokat, és egy új ökumenikus szektát fognak kiagyalni, ami ahhoz a nyilvános nyilatkozathoz fog vezetni, amely tagadni fogja a Pokol létezését. Majd miközben visszafelé dolgoznak, szembe az Igazsággal, pontosan az ellenkező irányba, minden hívőnek azt fogják mondani, hogy a bűn nézőpont kérdése, és hogy azt az áteredő bűn miatt lehetetlen elkerülni. Ezért azt fogják mondani nektek, hogy ez nem olyan dolog, amiért aggódnotok kellene. Magának a bűnnek új meghatározást fognak adni. Amint ez megtörténik, minden erkölcsi érzés ki fog halni. Amikor az erkölcsöt már nem tartják fontosnak, akkor a bűn elburjánzik. A bűn el fog terjedni, megnövekszik, míg csak a társadalmi rend teljesen fel nem bomlik, és azok, akik hűek maradnak Egyházamhoz – az Igaz Egyházhoz – a rémület látványát fogják átélni. Az emberek a bűneikkel fognak büszkélkedni, nyíltan fognak kérkedni erkölcsük hiányával, és az új világvallás azt fogja előírni, hogy a bűn sohasem gátol vagy károsít meg benneteket Isten szemében. Az isten, akire ők hivatkozni fognak, maga a Sátán lesz, de ők ezt nektek sohasem fogják megmondani. Ahhoz, hogy kigúnyoljanak Engem, be fogják nektek mutatni az Antikrisztust, akit lelkesen fognak fogadni, mivel a hamis próféta meg fogja tapsolni és bálványozni fogja őt.” (2014. április 4. péntek, 23:20)
„Hamarosan azt fogják hivatalosan bejelenteni a Pokolról, hogy egy olyan hely, ami nem létezik. A lelkeknek azt fogják mondani, hogy Isten minden gyermeke meg fogja kapni az Örök Életet, amennyiben méltányos és méltóságteljes életet élnek – függetlenül attól, hogy hisznek Istenben, vagy sem. De ez egy hazugság lesz. A Pokolból nincs visszaút. Az egy örökkévalóság.” (2014. január 12. vasárnap, 20:28)


Isteni Megbocsátás"Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek; ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus, mert Ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is." I János 2:1


"Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára." Máté 26:28


"Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól." I János 1:9


"Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!
Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet
megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg."
Zsoltárok 103:2-4


"Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy.
Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké.
Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk.
Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket."
Zsoltárok 103:8-12


"Mert irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem emlékezem meg többé." Zsidók 8:12A megbocsátásról, avagy Hogyan éljünk?


Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Kolosséiakhoz 3:13


Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik...Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Lukács 6:37


Vigyázzatok magatokra! Ha vétkezik ellened atyádfia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki.
És ha naponta hétszer vétkezik ellened, és hétszer tér vissza hozzád ezt mondva: Megbántam - bocsáss meg neki."
Lukács 17:3-4


Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyádfiának valami panasza van ellened,
hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyádfiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat.
Máté 5:23-24


Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: "Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ." (A parázna asszony története) János 8:7


Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: "Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyámfia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is?"
Jézus így válaszolt: "Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is.
Máté 18:21-22


Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok.
Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.
Máté 6:14-16
További Idézetek


Amikor arra a helyre értek, amelyet Koponya-helynek hívtak, keresztre feszítették őt, és a gonosztevőket: az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől.
Jézus pedig így könyörgött: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek." Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruháin.
Lukács 23:33-34


"Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van!
Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani."
Ézsaiás 55:6-7


"És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, Ővele (Jézus Krisztus) együtt életre keltett megbocsátva nekünk minden vétkünket.
Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára."
Kolosséiakhoz 2:12-13


"Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz Őbenne, az Ő neve által bűnbocsánatot nyer." Apostolok Cselekedetei 10:42-43


"Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát.
Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét."
II Korinthusbeliekhez 5:18-19

"A kiben van a mi váltságunk az Ő (Jézus Krisztus) vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint." Efézusbeliekhez 1:7


És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Jakab 5:15

Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Efézusbeliekhez 4:31


Akinek pedig ti megbocsáttok, annak én is megbocsátok. Mert amit én megbocsátottam, ha volt mit megbocsátanom, az tiértetek volt Krisztus színe előtt, hogy rá ne szedjen minket a Sátán. II Korinthusbeliekhez 2:10

2015. szeptember 28., hétfő


Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2015. szeptember 1. itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Éljetek szüntelen készenlétben! Hamarosan a véreteket fogják kiontani Értem. Jól jegyezzétek meg: aki megvall Engem az emberek előtt, azt Én is megvallom Atyám és szent angyalai előtt. De aki megtagad Engem az emberek előtt, azt Én is megtagadom Atyám és szent angyalai előtt. Tartsatok ki mindhalálig! Csak aki mindvégig kitart, az üdvözül. Nem különb a szolga Uránál. Ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Örüljetek, és ujjongjatok, ha ártatlanul mindenféle rosszat fognak rátok Énmiattam! Nagy lesz jutalmatok a mennyben.Gyermekeim! Már nem sokáig fogok beszélni hozzátok. Már élitek az üzeneteket, amelyek folyamatosan teljesülnek. Hamarosan meg fogtok állni ítélőszékem előtt. Erre készüljetek! Az idő rövid. Térjetek meg, és minél több lelket mentsetek meg az örök életre! Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de semmi egyebet nem tudnak tenni. A bűntől féljetek, ami elválaszt Tőlem! Mondom nektek: egyetlen veréb sem esik le Atyátok tudta nélkül. Atyám gondoskodik rólatok. Sokkal többet értek ti, mint a verebek. Ha hűségesek maradtok Hozzám mindhalálig, halálotok pillanatában feljöttök Hozzám a mennybe, amit Atyám azoknak készített, akik Őt szeretik. Készüljetek, és készítsetek fel másokat is! Az idő közel. Hamar beteljesülnek szavaim. Megáldalak titeket Szívem túláradó szeretetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”Szentírási megerősítés: 1 Péter 1, 24-25. „Minden test olyan, mint a fű, a dicsősége, mint a rét virága. Elhervad a fű, s lehull a virága, de az Úr szava örökre megmarad.” 1 Korintus 7, 29. „Az idő rövid.”2015. szept. 1. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim! Az Óra eljött. Készüljetek! Éljetek szüntelen készenlétben! Most még többet imádkozzatok! Még a legkisebb gyarlóságot se kövessétek el! Éljetek annak tudatában, hogy Előttem minden gondolatotok, szavatok és cselekedetetek nyitott könyv, és mindenről számot adtok ítélőszékem előtt.Gyermekeim! Legyetek tökéletesek, mint Mennyei Atyátok! Senki se károsítsa meg a másikat! Úgy cselekedjetek, ahogy szeretnétek, ha veletek is tennének. Éljetek mindenkivel kölcsönös szeretetben! Aki visszautasít benneteket, azért imádkozzatok!Gyermekeim! Gondoljatok arra, hogy ti mindnyájan egy Atya gyermekei, tehát testvérek vagytok. Atyátok végtelen szeretetéből létezhettek. Atyám nagyon bánkódik azért, ha vétkeztek a szeretet parancsa ellen. A gyűlölet, és minden ellenségeskedés a gonosz műve. Atyám arra teremtett benneteket, hogy szeressétek és imádjátok Őt, a teljes Szentháromságot, Akire szomjazik a lelketek. Istenben szeressétek egymást úgy, ahogy Én erre a keresztfán példát adtam nektek. Akkor boldogok lesztek, mert már itt a Földön a Mennyországban éltek. Odaát pedig elnyeritek az örök életet. Fogadjátok meg szavamat! Megáldalak titeket az örök boldogság elnyerésére, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2015. szeptember 12. A kegyelem órájában itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Elérkezett az óra, amikor keresztre feszítik Egyházamat. A világon még soha nem volt ekkora üldözés, ami most van kibontakozóban. A terv már készen áll, végrehajtói készenlétben várják a parancsot, amikor lemészárolják gyermekeimet. Ők azt hiszik, hogy ezzel Istennek tesznek szolgálatot. Nagy sötétség uralkodik az elméjükben. Ők a sátán rettenetes kísértései alatt állnak.Gyermekeim! Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet és semmi egyebet nem tudnak tenni! Egyedül a bűntől féljetek, ami elválasztana titeket Tőlem. Soha ne álljatok szóba a sátánnal!Tartsatok ki Mellettem mindhalálig! Hamarosan megrostálom a népeket, hogy lássam, ki a hűséges és igaz, és ki a képmutató. Hűségeseim, akik kitartanak Mellettem mindhalálig, elnyerik az örök élet koronáját, de a képmutatók, akik megmaradnak megátalkodottságukban, soha nem láthatják meg Arcomat.Gyermekeim! Óvakodjatok minden bűntől, a kísértést már csírájában utasítsátok vissza! Szüntelenül imádkozzatok, gyakran mondjátok el a Szent Mihály arkangyal imát! Munkátokban, pihenésetekben, az ima legyen a ti védelmetek! Amikor hittel kértek Engem, mellettetek állok, vakító fényem beborítja lelketeket és a sátán menekül előletek. Beborítalak titeket értetek kiontott drága Szent Véremmel, hogy Mennyei Atyám csak Szent Véremen keresztül lásson benneteket. Ilyenkor megenyhül jogos haragja, betelik az Irántam való végtelen szeretettel, és Rám való tekintettel nagy irgalmat tanúsít irántatok. Az Én Vérem a ti üdvösségetek. Azért ontottam ki értetek, hogy megmentselek benneteket az örök haláltól.Gyermekeim! Már itt az óra, amikor nektek is osztoznotok kell sorsomban. Nem különb a szolga uránál, ha Engem üldöznek, titeket is üldözni fognak. Ha Engem keresztre feszítettek, titeket is meg fognak ölni Énértem. Örüljetek és ujjongjatok, amikor mindez bekövetkezik, mert nagy lesz jutalmatok a Mennyben! Mennyei Atyám úgy fog üdvözölni benneteket, és oly nagy szeretettel ölel át benneteket, mintha Engem fogadna, mert ti a legnagyobb szeretetet tanúsítjátok Irántam. Nagyobb szeretete senkinek sincs, mint aki életét adja Istenért, vagy barátaiért.Kicsinyeim! Éljetek halálra készen! Mondom nektek, mindezek be fognak következni. Hirtelen jönnek az események, az előkészületeket már láthatjátok. Ellenfelem nagyon aljas, kétszínű és hazug. Kihasználja jóhiszeműségeteket és a kétszínűség leple alatt eláraszt benneteket hazug törvénytelen emberekkel, akik a sátán cinkosai, és akik a törvényt lábbal tiporják.Kicsinyeim! Óvakodjatok! Tartsatok távol magatoktól minden ilyen embert! Fogadjátok megerősítő áldásomat Szívem túláradó szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.A haldoklók imája:

Uram, itt állok a halál és az örök élet kapujában! Vágyva vágyom karjaidba vetni magamat, de testem még nem engedi el lelkemet. Uram, kérlek, vágd el életem fonalát! Szabadítsd ki porsátor testemből Hozzád vágyódó lelkemet, mert örökké a Tiéd akarok lenni! Jézus, Te az élet és a halál Ura, Te a második isteni Személy, érettem megízlelted a halált, annak minden borzalmával, félelmével, kínjával és keserűségével együtt. Kérlek, erősíts meg engem, zárj be jó erősen az Te irgalmas, szeretettől lángoló Szívedbe, hogy el tudjak szakadni ettől a világtól, a hozzám közel álló szeretett személyektől és minden tárgytól, még a saját testemtől is, hogy soha senkit ne helyezzek Te eléd. Erősíts meg engem, kérlek, hogy Veled együtt ki tudjam mondani: Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te! Add nekem a Te végtelen szeretetedet, hogy irántad való szeretetből elfogadjam a halált, mint testvért, aki kiszabadít porsátor testem börtönéből, hogy lelkem Hozzád szálljon, és örökre egyesülve legyen Veled! Hőn imádott drága jó Jézusom, köszönöm, hogy Te ezt a kegyelmet mindazoknak megadod, akik erre vágyakoznak, vagy kérik Tőled. Hittel hiszem, hogy szavaid, amelyeket az Evangéliumban hozzánk intéztél, igazak és ámenek: Atyám házában sok lakóhely van, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, aztán visszajövök és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol Én, és lássátok dicsőségemet. Uram, kérlek, add meg nekem ezt a kegyelmet, hogy én már itt a Földön, ebben a siralomvölgyben a Te dicsőségedet szemléljem lelkemben, hogy apostolaiddal együtt a Tábor hegyen legyek Veled, a Feltámadottal, az Örök Élő Istennel. Kérlek, szakíts el engem mindattól, ami idehúz, és vonzzál Magadhoz, hogy mindig csak Rád gondoljak, csak Hozzád vágyakozzak, hogy csak és egyedül a Tiéd legyek. Így készíts fel engem a halálra, a testemtől és az emberektől való elválásra és a Veled való, végső, örök egyesülésre. Ámen.”2015. szeptember 21. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim! Az idő eljött. Éljetek szüntelen készenlétben! Hamarosan lezárul a kegyelem ideje, amelyet felvált igazságosságom haragja. Igen. Tudok haragudni is, amint ezt a jeruzsálemi templomban tanúsítottam, és ostorral kikergettem onnan az árusokat. Beolvastam a farizeusoknak, felsoroltam bűneiket. Jaj, neked Korozain! Jaj, neked Betszaida! A pokolba süllyedsz. Most ezt mondom: Jaj, ennek a bűnben fetrengő világnak! A pokolba süllyed. Jaj, mindazoknak, akik hátat fordítanak Nekem és a világ élvezeteiben tobzódnak! Az Evangéliumban ezt mondtam: széles az út, ami a kárhozatba visz. Sokan mennek rajta. De keskeny az ösvény, ami az örök életre visz, csak kevesen találják meg.Gyermekeim! Ezek az utolsó figyelmeztetéseim. Beteljesülnek szavaim. Templomaimat feldúlják. Papjaimat felkoncolják. Nem lesz többé Szentmise. Tanításomat lábbal tiporják. Akik mégis kitartanak Mellettem, azokat meg fogják ölni. De Én ezt mondom nektek: ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de semmi egyebet sem tudnak tenni. Attól féljetek, aki a testet a lélekkel együtt a kárhozatra viheti. Ez pedig maga a sátán, az őskígyó, aki félrevezette Évát, mert szóba állt vele. Ti ne álljatok vele szóba! A kísértést azonnal vessétek el magatoktól! Tartsatok ki Mellettem mindhalálig, akkor az örök élet lesz az osztályrészetek! Fogjátok meg Édesanyám kezét! Ő tapossa el a kígyó fejét. Tőle retteg az egész pokol, és minden ördög. Imádkozzátok a rózsafüzért! Ez az a tüzes lánc, amellyel megkötözitek a sátánt.Gyermekeim! Csak rajtatok múlik, hogy ki mellé csatlakoztok. Kérjétek meg Égi Édesanyátokat, hogy terítse rátok a köpenyét, amely a szent angyalok védelme! Hívjátok segítségül Szent Mihály arkangyalt, aki legyőzte a sátánt! Minden kegyelmet megkaptok. Rajtatok múlik, hogy igénybe veszitek-e.Gyermekeim! Az idő lejár. Életetek véget ér. Utána a számonkérés következik. Mindnyájatoknak meg kell állni ítélőszékem előtt. Mindenkinek megfizetek tettei szerint. Ami most következik, az a bűnök következménye. A pokol összes ördögét kiszabadították bűnös cselekedeteikkel az emberek. Ezért ne csodálkozzatok azon, ami a világban zajlik. Legfőképpen ne Engem okoljatok, hanem magatokat. Kezdjetek el imádkozni! Akkor mérsékelhetitek a csapásokat. Ne az ideig valókra fordítsátok a figyelmeteket, hanem az örökkévalókra! Ha hittel imádkoztok, akkor tehetetlen lesz veletek a sátán. Az Evangéliumban ezt kértem: Szüntelenül imádkozzatok! Ha látjátok, hogy kigyullad egy ház, akkor nem nézitek tétlenül, hanem eloltjátok a tüzet. A most kibontakozóban levő, elharapódzó szükség állapotot csak imával tudjátok megállítani. Ha lesz elegendő ima, megmenekültök.Gyermekeim! Én szenvedek a legjobban azért, ha egy lélek elkárhozik. Ezt tudnotok kell: Én sok kegyelmet adok minden embernek. Hívogatom őket Magamhoz. A templomba, a Szentmisére, a Szentírásolvasásra, az imára. Sokszor emberek által figyelmeztetem és tanítom őket. Ha igennel válaszolnak, akkor egyre magasabbra vezetem őket az életszentségben. De ha sorozatosan ellenállnak hívásomnak, magukra hagyom őket, mert tiszteletben tartom szabad akaratukat. Ezután ők maguk szolgáltatják ki magukat az ördögöknek, akik gyötrik, kínozzák, becsapják, végül a kárhozatba taszítják. Az Evangéliumban ezt mondtam: Nem akarom a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. De ha nem akar megtérni, viselnie kell a következményeket. Vérkönnyeket hullatok minden elveszett gyermekem miatt. Én tudom, mi a pokol. Az Evangéliumban beszéltem róla. Egy rettenetes örök kínszenvedés. Én Magamra vettem a ti bűneiteket. Meghaltam értetek, hogy megváltsalak benneteket. De nélkületek, nem tudlak üdvözíteni. Szabad akaratot és értelmet kaptatok. Ti döntitek el örök sorsotokat.Gyermekeim! A halál már itt kopogtat az ajtótokon. Térjetek meg! Éljetek halálra készen! Az idő lezárul. A halál után már visszafordíthatatlan lesz örök sorsotok. Figyelmeztetésemet vegyétek halálosan komolyan! Térjetek meg még most!!! Ne halogassátok!!! Megáldalak benneteket megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”Szentírási megerősítés: Márk 14, 42. „Itt az óra. Az Emberfiát a bűnösök kezére adják.” Jézus: „Egyházam osztozik sorsomban. Sok vértanú lesz.”


2015. szeptember 27-én du. itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Nagyon szomorú idők várnak rátok. Vérkönnyeket sírok azok miatt, akik örökre el fognak veszni. Rengeteg lélek megy a kárhozatba. Azok a gyermekeim, akik hátat fordítottak Nekem, tobzódnak a bűnt tengerében. Szerencsétlen süketek és vakok, annak örülnek, ami miatt jajveszékelni, sírni kellene és azért szomorúak, aminek örülni kellene. Ha keresztet kapnak Tőlem, zúgolódnak, káromolnak Engem, nemhogy örülnének, hogy meg akarom menteni a lelküket, mert a kereszt válik az üdvösségükre. Jaj, annak, aki nem kap keresztet, lemondott arról az Isten. Az ilyen lelkekért senki sem imádkozik.

Drága kicsinyeim! Oly kevesen vagytok, akiket meg tudok szólítani, akik figyeltek szavamra. De a nagy tömeg süket és vak, és nem akar tudomást venni Rólam. Pedig én a keresztfán értük is kiáltottam: „Szomjazom!” Az ő lelküket is üdvözíteni akarom.

Drága kicsinyeim! Mentsétek meg őket! Szent Véremre kérlek, engeszteljetek a bűnösökért, imádkozzatok még többet és hozzatok még több áldozatot! Odaát ezeknek a megmentett lelkeknek fogtok a legjobban örülni, mert ők lesznek a ti kincseitek.

Drága gyermekeim! Sötét felhők sorakoznak az égbolton, a próféciák beteljesülnek. Már itt van a nyakatokon a nagy üldözés. Rejtekből, a sátán eszközei manipulálják az embereket, hogy az iszlámot a keresztények kiirtására uszítsák. Pedig ti mindnyájan testvérek vagytok, a Mennyei Atya gyermekei.

Drága keresztény gyermekeim, akik hamarosan elszenveditek a vértanúhalált, most hozzátok szólok: imádkozzatok ellenségeitekért, gyűlölőitekért, mert őket a sötét gonosz erők mozgatják, a sátánt pedig csak imával és böjttel lehet leküzdeni! Ti, akik véretek kiontása árán fogtok tanúságot tenni Rólam, örüljetek, mert nagy lesz a jutalmatok a Mennyben! Ne féljetek a haláltól! A halál utáni jövőre gondoljatok! Ott lesztek, ahol Én, és látni fogjátok a dicsőségemet. Országomban pedig ragyogni fogtok, mint a Nap, mert senkinek sincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja Istenért. Maradjatok rendíthetetlenek a hitetekben, valljatok meg Engem e bűnös nemzedék előtt, hogy Én is megvalljak titeket Atyám és szent angyalai előtt. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki odaadja Értem, megnyeri azt.

Kicsinyeim! Az óra itt van. Lezárul ez a korszak. Aki átjön Hozzám, örüljön, mert az élők irigyelni fogják a holtakat. Meneküljetek a szárnyaim alá, mint kiscsibék a kotlós alá, hogy megvédjelek titeket a sátán dühétől, ami tombol, jobban, mint valaha, mert érzi a vesztét, és hogy elközeleg az ő megkötözésének ideje.

Kicsinyeim, ezt a kis időt, ami még ebből a háborúkkal teli világból hátra van, töltsétek buzgó imában és kérjétek hitetek megerősödését! Mondom nektek, a választottak kedvéért megrövidítem ezt az időt. Utána egy új világ következik, az ezer éves béke uralma. Ekkor fognak beteljesülni a próféciák: „Elméjükbe írom, és szívükbe vésem törvényemet. Istenük leszek, és ők népem lesznek. …mindenki ismerni fog a legkisebbtől a legnagyobbig.”(Zsid 8, 10-11). Nem kell majd tanítani az embereknek az Isten ismeretet, mert maga a Szentlélek tölt el mindenkit.

Kicsinyeim! Az idő itt van, készüljetek! Beteljesülnek szavaim. Hamarosan a véreteket fogják kiontani Értem, de ti ne a jelen szomorúságát lássátok, hanem a boldog örökkévalóságot, ami azután következik számotokra. Halálotok pillanatában fölviszlek titeket a Mennybe, Atyám színe elé, ahol örökké boldogok lesztek, hálát és hozsannát zengtek a dicsőséges Szentháromságnak, és Én letörlök szemetekről minden könnyet.

Drága gyermekeim! Ne sajnáljátok odaadni az életeteket Értem! A test nem használ semmit, a lélek az, ami éltet. Lelketek örökké fog élni, de ti döntitek el, hogy hová megy a testetekből, amikor véget ér életetek a Földön. Csak két végállomás van: Mennyország, vagy pokol. Én örök életet szereztem nektek a keresztfán, amikor meghaltam a ti üdvösségetekért. Válasszátok az életet! Jöjjetek Hozzám mindnyájan még most, amikor hívlak benneteket! Már nem beszélek sokáig, szavaim igazak és ámenek, amelyek beteljesülnek a megadott időben, amelyet öröktől fogva elhatároztam. Ti alakítjátok a történelmet. Ami most következik, és ami gonoszság eddig is megtörtént, azt nem Én akartam. Az a ti döntésetek volt. Tiszteletben tartom szabad akaratotokat, azért megengedem ezt a sok rosszat. Az Én akaratom a szeretet és a béke uralma, de ti sokan mégis a gonoszságot választjátok, ezért vérkönnyeket hullatok értetek.

Kicsinyeim! Hamar lezárul ez a korszak. Válasszátok az életet, térjetek meg Hozzám, hogy elnyerjétek az üdvösséget! Erre áldalak meg titeket Szívem túlcsorduló szeretetével, megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: 1 Tessz. 4, 15. „Az Úr tanítása…”

„A pogányok kezébe adta őket, s gyűlölőik uralkodtak rajtuk”

Ha többé nem a katolikus Egyház a tanítómester, akkor az ősbűn felrobban az emberek gondolkodásában és cselekedeteiben (Ettore-Gotti-Tedeschi)
De te, Uram, mindörökre megmaradsz, királyi trónusod nemzedékről nemzedékre.
Miért feledkeznél meg rólunk mindörökre? Miért hagynál el minket hosszú időre?
Téríts magadhoz minket, Uram, és mi megtérünk; fordítsd jóra napjainkat, úgy, mint régen tetted. Vagy tán végképp elvetettél minket, olyannyira haragszol ránk?
Olvasók küldték a következő két beszámolót, amit szó szerint idézek – az első cikk forrása ismeretlen:1.
Nesze neked integráció!
Pedig ezt nyilvánossá kellene tenni, csak hogy mindenki tudja, hogy mire számíthat! Mert így mindkét fél csalódik: a migráns azt hiszi, hogy itt kolbászból van a kerítés, legalább is kebab-ból, a befogadó meg azt hiszi, hogy egy szerencsétlen „menekültet” fogad be. S aztán mindketten felébrednek....
Arról bezzeg nem ír a sajtó, hogy egy olasz kisvárosi plébánia befogadott iszlám migránsokat, akik mint meghívottak a misén hangoskodtak, gyalázták a kereszténységet, és a végén összetörték a szentek szobrait. Mire a rendőrség kiért, már késő volt...
Erről nem beszél Bergoglio pedig tudomást szerzett róla..
Ma mondta a papunk a szentbeszéd keretében..„Tíz év, és az európaiak nem találnak maguknak helyet a saját országukban”
(forrás: www.atv.hu/kulfold – 2015. szeptember 18.)
Ugyanaz a kéz, amely most segélyért folyamodik, megfogja a kést, és szép lassan ellenünk fordul, figyelmeztet a magyarországi kopt keresztények vezetője.
Már nem lehet megállítani a migránsáradatot – mondta a Magyar Nemzetnek a Magyarországi Kopt Ortodox Egyház vezetője, aki szerint tíz év, és az európaiak nem találnak maguknak helyet a saját országukban. Youssef Khalil egyetért Orbán Viktor bevándorlással kapcsolatos intézkedéseivel, mert úgy véli: „ugyanaz a kéz, amely most segélyért folyamodik, megfogja a kést, és szép lassan ellenünk fordul”.
A főpap azt követően jutott arra a meggyőződésre, hogy a magyar miniszterelnöknek igaza van, miután elolvasta a külföldre akkreditált nagykövetek előtt tartott kormányfői intelmek szövegét. Szerinte Orbán az egyetlen európai politikus, aki érti, hogy mi is történik valójában kontinensünkön. Egyetért azzal a megközelítéssel is, hogy a magyar határokat ostromló migránsok nem menekültek, hiszen ha azok lennének, akkor az olaj milliárdokban dúskáló Öböl-menti országokba mennének.
Khalil úgy látja, hogy fenti országok és a törökök is tudatosan irányítják Európa felé a bevándorlási hullámokat. Utóbbiak abból a sértettségből fakadóan választották az iszlamizáció ezen formáját, hogy nem csatlakozhattak az unióhoz, előbbiek pedig egészen egyszerűen egy megszállási folyamatot generáltak vele, amit anyagilag is támogatnak. Történelmi párhuzamként a kopt vezető saját hazájának 1400 évvel ezelőtti megszállását említi, amikor is Egyiptom őslakossága is elhitte, hogy az arabok szándékai békések.
„Tíz év, és az európaiak nem találnak maguknak helyet a saját országukban” – vonta le a következtetést a kialakult helyzetből a főpap, aki hazánkba történt letelepedése óta ezen az állásponton van, noha rendszeresen vádolták gyűlölködéssel véleménye miatt.
Szerinte a beáramló muszlim tömegek kihasználják az alapvető keresztény értékekre épülő európai mentalitást.
A Magyarországi Kopt Ortodox Egyház vezetője meggyőződéssel állítja, hogy a muszlim migránsok nem integrálhatók ateista társadalmakba. Érkezésük egyik oka az iszlám terjesztése és csak idő kérdése, hogy Európa mikorra válik mohamedán kontinenssé. Az biztos – mondja Khalil –, hogy akik ide érkeznek, abban hisznek, hogy kontinensünk országainak iszlám hitre térítése kikövezi számukra az utat a mennyországba. Ráadásul közben Európa az adófizetők pénzéből finanszírozza „egy férfi négy feleségtől született húsz gyermekének” iskoláztatását, egészségügyi ellátását, és a többit.3.
MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJE, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK
„Amit itt átélünk, az végülis nem más, mint Németország [Európa] humanitáriusnak palástolt ön-lerombolása”, írta Windisch professzor „Németországnak vége van” című, a kath.net-en 2015. szeptember 14-én megjelent cikkében. Ebben az írásban olvasható a következő megállapítás is:
„A politika súrolja a saját nép elárulásának gaztettét, amikor a német szövetségi elnök – a FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung szeptember 3-i számának első oldalán) szerint – azt mondja, hogy előnyös lenne, „ha az eddiginél több ember válna ki a nemzet képéből, ami nagyon homogén, melyben szinte minden embernek német az anyanyelve, a nagy többség keresztény és világos bőrű”.
A német államfőnek ez az elképesztő vélekedése nem egyedülálló, hiszen egyre többen – Magyarországon is – és egyre nyíltabban beszélnek így. Mint azóta megtudtuk, ez a „nyitott társadalom” az eszméjük azoknak is, akik Európának ezt a mostani, soha el nem képzelt nagyságú tömeges lerohanását a gyakorlatban is támogatják, és amit évtizedek óta terjesztenek, többek között itt, nálunk is. Sőt, alapjaiban ugyanerről az elvről volt szó abban a tervben is, ami úgy szólt, hogy Magyarországból kaszinó országot kell csinálni, és meg kell tizedelni a népet, mert „4 millió ember bőven elég arra, hogy a mellékhelyiségeket tisztítsa”. Nekem egyébként ez az elképzelés jutott eszembe akkor is, amikor a hírekben láttam, ahogy két középkorú önkéntes segítőnő kétoldalról egy migráns férfi lábfejét mosogatja és simogatja a Keleti előtt. Meg akkor is, amikor a hírekben a migránsokat szállító vonatok belsejéről mutattak képeket. No meg akkor is, amikor teljesen megbízható forrásból hallottam, hogy egy budapesti kórházban – ahova egy mohamedán migráns asszonyt szülésre beszállítottak, aki a négyágyas betegszobának a közepén végezte el a dolgát, és semmilyen módon nem lehetett erről leszoktatni – csak úgy tudták ezt a helyzetet valamelyest megoldani, hogy a VIP-szobába tették, hogy legalább a többi beteget ne zavarja, és a fertőzésveszélyt arra az egy szobára minimalizálják.
Hát igen, aki olvasott már hiteles tanulmányt Mohamedről, az iszlám vallásról, vagy kereszténnyé lett volt mohamedánok figyelmeztetéseit – mint például Mark A. Gabriel PH. D.: Iszlám és terrorizmus című könyvét –, az tudja, hogy Európa lakosságára, illetve annak életben maradt részére pont ez a jövő vár: kiszolgálni a dzsihád harmadik fázisában az uralomra jutott muzulmánokat.
„Ez a fázis – a dzsihád harmadik fázisa, az erőtlen és az előkészítő fázisok után – akkor kezdődik, amikor a mohamedánok a befogadó országokban bár még mindig kisebbségben vannak, de erősek, befolyásosak és hatalomra tettek szert. Ebben a fázisban minden muzulmán kötelezve van arra, hogy aktívan harcoljon az ellenséggel szemben, a nem-mohamedán ország rendszerét megdöntse és ott az iszlám uralmat felállítsa. … [Az iszlám számára mindenki ellenség, aki nem Allahnak szolgál és nem iszlám törvények szerint él.] »Öljétek meg a bálványimádókat, akárhol is találtok rájuk, fogjátok el őket, rohanjátok le őket és a háttérből csaljátok őket tőrbe.« (Sure 9,5).” – írja és idézi a Koránt Mark Gabriel.
Mark Gabriel fent említett könyve „Mohamed meghirdeti a dzsihádot” részének „A dzsihád finanszírozása” című fejezetében többek között ezeket írja: »Van egy arab keresztény barátom, akinek két testvére, egy orvos és egy gyógyszerész Egyiptomban éltek. A radikális mohamedánok felszólították őket, hogy fizessenek fejadót. Mivel vonakodtak fizetni, mind a kettőt megölték. [A gyerekadóról lásd a honlap következő cikkét: Az „egyház” és a „menekült”-elmebaj] A hitetlenek megadóztatása volt az egyik módszer, amivel Mohamed pénzhez jutott. Legfontosabb pénzforrása azonban a csaták utáni fosztogatás maradt: ez volt életének gazdasági feltétele, ahogy ma az olaj az öböl-menti országok létfeltétele. A mohamedánok nem művelték a földet, nem kereskedtek, nem űztek ipart – harcoltak és fosztogattak. [Ahogy ma is: a gazdag arab országokban ma is szegény keresztény vendégmunkások dolgoznak, sütik a kenyeret, bányásszák az olajat – valószínűleg ez vár Európa életben hagyott polgáraira is a jövőben.]
Nyereségük másik részét a rabszolga-kereskedelem adta. [Ahogy ma is az Iszlám Államban: olaj és rabszolga-kereskedelem, no és a külső segítség.] Ha betörtek egy ellenséges területre, akkor minden férfit megöltek, a nőket és a gyermekeket pedig eladták rabszolgának. Mohamed így motiválta csapatait a harcra: „Aki valakit megöl, annak joga van annak tulajdonát elrabolni.” A fosztogatásról pedig ezt: „Minden nyereség, amit a lovak patája és a kardok hegye szerez meg, Allah ajándéka. Allah gondoskodik azokról, akik harcolnak.” Mohamed egyezséget kötött csapatának tagjaival a prédáról: Magának megtartott húsz százalékot, a többit a harcosok feloszthatták egymás között. Csakhogy így túl kevés jutott egy főre, ezért a fosztogatók zúgolódni kezdtek. Mivel a helyzet kezdett súlyossá válni, Mohamed – hogy saját 20 százalékát biztosítani tudja – újabb „sugallattal” állt elő: „És tudjátok: Ha valamit zsákmányoltok, akkor annak egyötöde Allahé és az ő prófétáé és a közeli rokonaié, az árváké, a szegényeké és az úton levőké.” Mohamed szövetségeseket is a préda ígéretével szerzett magának, ezekkel a harc előtt alkudott meg a fosztogatás során szerzett zsákmány elosztásáról.«
»Németország, Ausztria és délkeleti szomszédjaink néhány hónap óta menekülteknek álcázott, többségükben fiatal és harcra kész férfiak invázióját éli át. Horst Seehofer bajor miniszterelnök krétafehéren jelentette be a televízióban, hogy a közrend az összeomlás előtt áll. Báb-kormányaink és a tömegmédia azonban Isten ellenségeinek a szolgálatában állva, támogatják ezt az inváziót minden rendelkezésükre álló eszközzel, amihez felhasználják az állami intézményeket, beleértve a rendőrséget és a katonaságot is. Ezek a bábok folyamatosan hazudnak, hogy a nép előtt elkendőzzék ezt az inváziót, hogy ily módon a lehető legtöbb kárt okozhassák. … A problémákat – egészségügyi, járványügyi veszélyeket, a határmenti városok lakóinak életét és a kereskedelmet megbénító állapotokat – a tömegmédia agyonhallgatja. [Ezt nap mint nap lehet tapasztalni a német és osztrák hírekben, ahol mindenről van szó, csak ezekről nem; Ma például egyetlen sajtóorgánum riporterét sem engedték be a salzburgi pályaudvar területére, ahol miután előbb minden migránst elszállítottak, éppen a fertőtlenítés zajlott. Nyilván azért, hogy ne csinálhassanak képeket az ottani állapotokról, hogy az embereknek a hírekben továbbra is csak a szegény „menekült”-gyerekeket mutathassák, és ne a valóságos helyzetet, a hátrahagyott disznóólat]. A helyi hivatalnokok minden kontrollt elvesztettek, és a rendőrség azt ajánlja a polgároknak, hogy segítsenek ők magukon, állítsanak fel polgárőrséget – miután korábban komplett lefegyvereztek mindenkit.« Ez a helyzetjelentés egy olvasói levélből való, amit Williamson püspök legutóbbi kommentárjában idéz.
»Az iszlám tanai így idézik Mohamedet: „A teremtésnél fogta Allah a földgöröngyöt, kettéosztotta, az egyik felét a pokolra vetette és így szólt: ‘Ez mehet felőlem az örök tűzre’. A másikat a mennybe vetette és így szólt: ‘Ez mehet a paradicsomba felőlem’. Mohamed istene önkényeskedő, despota-isten. Allah nem enged szabadságot az embernek, nem is engedhet, mert az ember szabadsága korlátozná isten szabadságát és mindenhatóságát, ami megengedhetetlen. Ezért Mohamed Allahról szóló tanítása szorosan össze van kapcsolva a predesztinációval, a kettős eleveelrendelés tanával, ami vagy üdvösségre, vagy kárhozatra rendeli az embert« – írja Dr. G. Bergmann Jézus Krisztus vagy Buddha, Mohamed, hinduizmus című könyvecskéjében. Ez az az eleveelrendelés tan, ami az irgalmasságot kiirtja a mohamedánokból, és ami Eger várát annakidején megmentette: A hívő janicsárok az erős ellenállás és saját balsikereik után vakon hitték, hogy Allah a magyarokat segíti, ezért Allah akarata ellen nem voltak hajlandók tovább harcolni.
Mark Gabriel írja könyvében: „Nincs garancia arra, hogy egy mohamedán a paradicsomba jusson, még akkor sem, ha egész élete folyamán megtartott minden törvényt. Minden attól függ, hogy Allah hogyan döntött már előzőleg felőle. Az egyetlen út, mely garanciát szerez a paradicsomra az, ha valaki a dzsihádban hal meg, miközben az ellenség ellen harcol. Ez magyarázza az öngyilkos merényleteket, melyek során az a fontos, hogy minél több hitetlent vigyen valaki magával a halálba.” – Ez különbözteti meg a mohamedán öngyilkosokat a buddhista szerzetesek nyilvános, valami vagy valaki ellen való tiltakozásból elkövetett öngyilkosságától. [Nem lepődnék meg, ha egykor kiderülne, hogy a 150 embert a halálba rántó Lufthansa-gép pilótája mohamedán volt, már csak azért sem, mert a média mélységesen hallgat az esetről, semmit nem árul el a nyomozásról.]
Azért említettem az iszlámnak e jellegzetességét, mert olyan fanatizmust, amivel a mohamedánok az ő Allahjukat szolgálják, lehet azoknál a politikusoknál, publicistáknál, média-embereknél is megtalálni, akik nem csak a tömeges bevándorlást védik körömszakadtáig, de a legabszurdabb módon támadják azokat, akik ezt ellenzik. Ahogy Mohamed és az ő vallása antikrisztusi, tehát sátáni, úgy viseli magán ezen emberek magatartása a sátáni bélyeget. Népük- és önnön elpusztításuk vágya ugyanazt a fanatizmust mutatja, ami azokban van, akikről Z. atya azt mondta, hogy a Sátán végső győzelme hajtja őket, tudják, hogyha ők nem is érik meg, de mindig jön utánuk valaki, aki a harcot a Sátán végső győzelméig folytatja.
Én azok közé tartozom, akik 20 éve folyamatosan várják a „nagy csapást”, az összeomlást – ez a honlap számos cikkéből is kiderült már. De nem vagyok ezzel egyedül, a józanul gondolkodók, sőt próféciák sokasága beszél egy előttünk álló nagy csapásról. Csakhogy – amennyire én tudom – eközben mindenki valami nagy természeti csapásra, vagy valami atomszerencsétlenségre, vagy valami hasonlóra gondolt, ami gyorsan végzi el a pusztítást. Viszont arra, ami ma történik – amennyire én tudom –, legalábbis ilyen méretekben és hatásfokban, senki nem gondolt. Azaz, hogy mégsem: H. V. Morton katolikus angol író, Pál apostol nyomában című, 1930-as években készült útleírásában Antiochia-t, a római birodalom harmadik legnagyobb városát, a közvilágítással, fedett utcákkal, márványoszlopok ezreivel, vízvezetékkel stb. rendelkező, „a mai világ bármely városánál szebb” várost, jobban mondva ennek romjait, és e romok között élő nyomorúságos mohamedán lakosságot meglátva, nagyonis elképzelhetőnek tartotta mindazt, ami ma a civilizált világgal történik: „Képzeljük el, mintha Londont a földdel egyenlővé tették volna, s minden téglát és követ elhordtak volna, minden utat eltöröltek volna, s egy cigánytanya lenne a Tottenham Court Road és a Charing Cross közti területen – s ezt a helyet mégis Londonnak hívnák – ez a hasonlat egészen találó lenne.”
Tarsust, Szent Pál apostol szülővárosát megtekintve pedig ilyeneket írt: „Az a büszkeség, amely Kis-Ázsiát a »községi hivalkodás ígéretföldjévé« tette, eltűnt a mohamedán hódítással. Nyugati politikusoknak nem volna szabad megengedni, hogy jelöltessék magukat képviselőnek a választásokon, amíg nem járták be az ókori világot. Meg kellene láttatni velük, hogy a civilizált világ kis szigeteit körülvevő barbárság állandóan jelenlevő tengerének milyen könnyű oda betörni és azokat tönkretenni. Kis-Ázsia szervezettsége valamikor éppen olyan magasrendű volt, mint a mai Európáé. Nagy városok könyvtárai és emlékművei olyan ragyogóak voltak, hogy amikor ennek az eltűnt világnak a töredékeit visszakapjuk, érdemesnek tartjuk, hogy múzeumokat létesítsünk azok elhelyezésére – mint ahogy a németek elhelyezték Berlinben Pergamon és Miletos maradványait. Egy betelepített idegen nép által történő megszállás néhány évszázada elég volt ahhoz, hogy a legmagasabb oszlopokat is földre döntse, hogy az életet adó, messze vidékekről hozott víz vezetékeit tönkretegye, s hogy az ókori világ legpompásabb hajóinak védelmet nyújtó kikötőket eliszaposítsa. Érthetetlen, hogyan tud egy turista megindultság nélkül megállni annak a civilizációnak a sírja szélén, ahonnan a mi világunk is ered; vagy egy sárba dőlt korinthuszi oszlopfőt szemlélni, anélkül, hogy érezné, mindezek tanulságot, fenyegetést, sőt talán próféciát is rejtenek magukban.” Ezeket a sorokat 80 évvel ezelőtt vetetette a szerző papírra, a mai körülmények között nincs szükség évszázadokra, ennél sokkal-sokkal kevesebb idő is elegendő ugyanennek az eredménynek az elérésére.
A történelem során éppen elég sokszor előfordult, hogy alkalmatlan vezetők hibáiból vagy egyikük árulásából egy hadsereg vereséget szenvedett, vagy egy ország elveszett. De olyanról, hogy egy egész földrészt, egy civilizációt szinte összes vezetői, együtt döntsön romlásba, tudatosan, előre megfontolt szándékkal és folyamatosan az ellenséggel cimborálva, azokat kiszolgálva tegyék, tehessék ezt, még soha nem hallottunk. Olyan, hogy egy csomó ország- és kormányfő a rájuk bízott polgárokat az ellenséggel megegyezve a mostanihoz hasonló aljas módon félrevezesse, elárulja, kiszolgáltassa, eladja, ilyen még nem volt. Ez az, ami a mostani helyzetet annyira félelmetessé és egészen különlegessé teszi.
És ez az, ami miatt őket és tetteiket nem lehet másképp megítélni, mint hogy sátániak. Ilyet még a leggonoszabb ember sem tesz, ilyet csak a Sátán cimborái, eszközei tesznek.
Az ember azt hinné, hogyha az ellenség megtámadja az országát, akkor azt azzal a céllal teszi, hogy területét elfoglalja, a lakosságra rákényszerítse akaratát. Különben mi más lenne háborúja célja? Nos, miben különbözik ez a mostani „békés” elfoglalás a fegyverrel való elfoglalástól? Hiszen akaratukat ugyanúgy ráerőszakolják a „meghódított” országra, mint tennék ezt fegyveresen!
A legújabb híreket hallva: A görögök – nyilván bosszúból a pénzügyi megszorítások miatt – lebontják korábban épített kerítésüket a török határon, hogy az ázsiai bevándorlók télen is jöhessenek; hogy Afganisztánban milliónyi útlevelet osztottak szét, hogy a világon egy milliárd ember van „úton”, valamint látva a nyugati kormányok viselkedését, nem lehet többé abban reménykedni, hogy Európa ellen tud állni ennek a támadásnak.
Mint fentebb és egy korábbi cikkben már szó volt róla, Európa meg is érdemli, hogy elpusztuljon: Nemcsak, hogy istentelenül, egyre gonoszabbul él, de még meg is tagadta gyökerét, Istent és a kereszténységet. Mivel nem teljesíti tovább küldetését, sőt maga lett a romlás egyik okozója, nincs joga tovább Isten kegyelmére. Arra a kérdésre, hogy az a pusztulás, azaz a sokak által várt és megjövendölt „nagy csapás” miért nem egy pillanat, vagy „három sötét nap” következik be, hanem eltart pár évig vagy pár hónapig, nos, ennek ilyen okai is lehetnek:
1) hogy világosan kiderüljön, kik a felelősek és ki melyik oldalon áll;
2) hátha mégis észre térünk.
Az első pont napjainkban valósul meg. A maszkok egyre gyorsabban és egyre alaposabban hullanak le. Vannak emberek, akik mögött szinte láthatóvá válik már a Sátán patája és szarva. Mint például Bergoglio mögött, aki egyenesen a Sátán házába látogatott és áldását adta a következő 15 év célkitűzéseire, melyekben az egyre szigorúbb születésszabályozás, a gender.mainstreamig és hasonló sátáni tervek szerepelnek (lásd: az ENSZ most megszavazott Post-2015-Agenda tervét és az antimodernist.org honlap Bergoglio, als Umweltguru című tanulmányát). Vagy Merkel mögött, akinek klímaguruja ugyanaz, aki Bergoglio „öko-enciklikáját” írta, és aki ígérgetéseivel az egész lavinát elindította. Vagy azok mögött, akik az amúgyis megrokkant Németországra éppen most az évek óta ismert autós botránnyal újabb gazdasági csapást mérték, hogy még gyorsabban omoljon össze, ami Európa gazdasági összeomlását is meggyorsítja stb.. Vagy olyan magyar politikusok és „filozófusok” és újságírók mögött, akik szerint azt a szót, hogy Európa, a kereszténység „súlyos bűnei”, mint például inkvizíció, kereszteshadjárat, holokauszt, stb. miatt már kiejteni sem szabad.
A második pont emberileg lehetetlen… Elsősorban azért, mert az „észre térés” nem azt jelenti, amit a józan gondolkodású világiak – akiknek száma azért látva a szörnyűségeket, mégiscsak növekszik – hisznek, azaz egyfajta emberi megoldást, hanem csakis a megtérést, bűneink felismerését, magvallását, és az ezt követő megalázkodást és könyörgést Istenhez.
A pokol országútján című könyvem Isten legfőbb parancsáról szóló fejezetében ezt írtam: »De Isten hiába közölte világosan Mózesen keresztül népével parancsait, ők újra és újra megszegték azokat, amivel nemcsak Isten ellen vétkeztek, hanem puszta fennmaradásukat is állandóan veszélybe sodorták. „Izrael fiai a többi nép között laktak, feleségül vették lányaikat, fiaikhoz hozzáadták lányaikat és szolgáltak isteneiknek. Izrael fiai azt tették, ami gonosznak számít az Úr szemében. Megfeledkeztek az Úrról, Istenükről és a környező népek isteneinek szolgáltak. Ezért fellángolt az Úr haragja Izrael ellen, s Edom királyának kezébe adta őket, akinek tizennyolc évig szolgáltak. Izrael fiai akkor az Úrhoz kiáltottak és az Úr szabadítót támasztott Izrael fiainak, Otnielt, Kenáz fiát, akinek vezetése alatt Izrael diadalmaskodott az idegenek fölött. Így negyven évig nyugalom volt az országban. Kenáz fia, Otniel halála után Izrael fiai újra azt tették, ami gonosznak számít az Úr szemében.” (Bír 3,5-11) – és így tovább oldalakon, vagyis évszázadokon keresztül, amikor csak a nevek és a büntetés éveinek száma változott, de maga a történet lényege mindig ugyanaz maradt. A zsidók, ha csak egy kissé is lankadt hitük – amint más kisebbség bárhol, bármikor a történelem folyamán –, már nem bírtak ellenállni környezetük szívó hatásának. Házasság és kereskedelem révén kapcsolatba kerültek a szomszédos népekkel, s a keveredés kivédhetetlen következményeként átvették azok isteneit, vallási szokásait, amivel Isten legfőbb parancsa ellen vétkeztek. Isten ezért megtorlásul idegen uralom alá vetette őket. A zsidók e járom alatt magukba szálltak, bűnbánatot tartottak, és bocsánatért könyörögtek Istenhez. Az Úr erre megkegyelmezett nekik, elöljárót adott nekik, egy erős, hozzá hűségesnek maradt zsidó személyében, aki nemcsak az elnyomók ellen vezette győzelemre népét, hanem az igaz hitre is visszatérítette őket. Így a zsidók újra függetlenül, nyugalomban élhettek – amíg a jólétben megint meg nem feledkeztek Isten parancsáról, újfent el nem árulták Őt, és ezzel kezdődött minden elölről.«
A Szentírás telis-tele van Isten figyelmeztetéseivel, melyek a maihoz hasonló helyzetre, azaz elsősorban a választott nép istentagadásakor bekövetkező katasztrófákra vonatkoznak. Williamson püspök utolsó kommentárjában – a bajor olvasó levelére reagálva – a mostani szituáció helyes megértéséhez a 105. zsoltárt, annak is kiváltképp 34-45 verseit ajánlja átelmélkedésre: „Nem irtották ki a népeket, amelyeket az Úr megnevezett. Összeadták magukat a pogányokkal, és utánozták tetteiket. Az ő isteneiknek szolgáltak, és ez lett a vesztük. Saját fiaikat áldozatul adták és leányaikat a démonoknak. Ártatlan vért ontottak, fiaik és leányaik vérét Kánaán isteneinek vitték áldozatul. Így vérrel szennyezték be földjüket, tetteikkel megfertőzték magukat, gonoszságuk miatt hűtlenek lettek. Az Úr haragja újra fellángolt népe ellen, öröksége iszonyat tárgya lett számára. A pogányok kezébe adta őket, s gyűlölőik uralkodtak rajtuk. Ellenségeik elnyomták őket, öklük lesújtott rájuk. Majd újra meg újra megmentette őket, de álnokságukkal ingerelték, és visszaesetek vétkeikbe. Ám ismét rátekintett nyomorúságukra, mihelyt meghallotta könyörgésüket. Szövetségére gondolt és irgalmas lett, nagy irgalmában megváltoztatta szándékát.”
Nos, mai ismereteink szerint Európában és a világon nem létezik olyan hiteles és alkalmas ember, aki Isten előtt érettünk és a veszélyeztetett országokért eljárhatna. Aki az európai népeket képviselve, azok nevében szólva, bevallhatná bűneinket. Hiszen azok között, akik erre a szerepre hivatottak lennének, olyan sincs, aki egyáltalán belátja, hogy miért is kapjuk a büntetést! Hol van az a katolikus politikus, aki lelki szőrcsuhában, mezítláb és nyakában a kereszttel elismerné mindazt a rengeteg bűnt, amivel Európa Isten ellen vétkezett! Persze, ez elsősorban nem is a világiak feladata, hanem a katolikus Egyház vezetőjének, elsősorban Krisztus helytartójának, Péter utódának a feladata! De hát hol van ilyen? Évtizedek óta nincs ilyen! És aki van, az együtt munkálkodik a világiakkal a Sátán birodalmának a felállításán, csakhogy abban is vezető szerephez juthasson.
Nekünk, magyaroknak mégis van, még ebben az elveszettnek tűnő időben is, megalapozott reményünk: A mi országunk törvényes királynője ugyanis közbenjárhat értünk a mennyben. Ő megvédelmezhet bennünket, ha kérjük őt, ha könyörgünk hozzá, ha hűségesek maradunk hozzá. Köztudott, hogy sok prófécia nem csak a „nagy csapásról” beszél, hanem arról is, hogy a Duna mentén katolikus királyság alakul, amit nem pusztít el a beözönlő ellenség. Akár hitelesek ezek a próféciák, akár nem: Amellett, hogy erőért imádkozunk Istenhez, hogy Hozzá hűségesen kiálljuk mindazon szenvedéseket, amiket ránk küld, imádkozzunk azért is, hogy Magyarország Királynője, a mi Boldogságos Szűz Máriánk járjon közbe érettünk, és ezért a szerencsétlen bűnös országért, ami ugyan sokat vétkezett, de a többi nép között mégiscsak a legtöbbet tette – korábban is és most is – a keresztény Európa védelméért.

MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJE, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!

http://katolikus-honlap.hu/1502/buntetes.htm

Az üzenet Kibeho elemek

Között a tények, amit kellet volna szolgál mint a Kibeho a Jelenések hitelességét támogatása, kétségtelenül egyike a leg--bb fontos az a tartalom, a “párbeszédek” a a látnokok, a minőség, az üzenet.
A Jelenések Kibeho voltak minden bizonnyal számos, és az idő nagyon hosszú ideje; de az üzenetet a Kibeho tényállási elemek kaptak, a Jelenések első két év alatt, azaz az év végéig 1983. Ezt az időpontot követően, Nincs semmi több eredeti, de inkább megismétli haszontalan, vagy megkísérli az Összegzés. A szűz tájékoztatja a nézők különböző üzeneteket, de nem ellentétes; Mi megkülönböztetni ott könnyen sok közös pontot. Mi kell itt szorítkozunk, hogy egy rövid áttekintés. A nagykereskedelmi, anélkül, hogy átvezeti a szavakat az egyes a látnokok, a Kibeho üzenet csökkenteni lehetne az alábbi témakörökre:
1° A bűnbánat és a konverziós kőr sürgős fellebbezés: ” !Térjetek meg, Térjetek meg, Térjetek meg! “. ” Mikor ők még az “.
2° A diagnózis, a világ erkölcsi szerinti: ” a világ a nagyon rossz ” (Civil szervezetek isi imeze nabi cyane ). “A világ fut a veszteség, Fennáll annak a veszélye, az esés a szakadék a” ( Civil szervezetek isi igiye kugwa mu rwobo ), azaz ” meríteni számtalan és könyörtelen szerencsétlenség “. A világ a lázadás Isten ellen, (Übü isi yarigometse), “túl sok bűn elkötelezettek. Nincs szeretet és béke “. ” Ha nem tartanak bűnbánatot, és szívükben nem válnak, ők minden-ban egy szikla alá “.
3° A Szűz Mária mély szomorúság: a látnokok azt mondják, már erősen meglepett, látta sírni a 15 Augusztus 1982. Az anya a szót azért, mert nagyon boldogtalan hitetlenség és a maradjon, a férfiak. Ez panaszkodik körülbelül a rossz viselkedés, a vámhatóság feloszlatásával jellemzi, széthúzás, a gonosz elégedettségre, FOLYAMATOS engedetlenség Isten parancsolatainak. Ezen a ponton, lásd a három látnokok.
“Hit és hitetlenség jön, kivéve, ha azt”. (Civil szervezetek ukwemera nem ubuhakanyi bizaza mu mayeri). Ezek a rejtélyes szavai egynél többször hogy Anna a Jelenések elején szűz, Egyéni ismételt férfiak.
5° Az Üdvözítő szenvedés: Ez a témakör egyike a leg--bb fontos történetében a Jelenések Kibeho. Különösen Nathalie Mukamazimpaka. A keresztény, a szenvedés, másrészt elkerülhetetlen, az élet itt lent, -A ' erőltetett utat, hogy elérje a mennyei dicsőség. A szűz azt mondta nekik a látnokok, különösen a Nathalie a 15 május 1982: ” Senki sem jön, a mennybe, szenvedés nélkül “. Még több: ” Mária fia elkülönül a szenvedés “. De a szenvedés is azt jelenti, hogy vezekel bűneiért a világ, és részt vesznek a szenvedések Jézus és Mária, a megváltás a világ. A nézők felkérték, hogy élni ezt az üzenetet, különös módon, hogy elfogadja a hit és az öröm, szenvedés, bánt meg (“kwibabaza”) és lemondani az örömök (kwigomwa) az átalakítás a világ. Kibeho egy emlékeztető, hely a kereszt a keresztény élet és az egyház.
6Imádkozzatok nélkül megállítás és nélkül képmutatás °: nem imádkozzanak a férfiak; és még azok körében, akik imádkozni, Sokan imádkoznak nem megfelelően. A Szűz Mária kérte, hogy a pszichiáterek imádkozni érte sokat a világ, másokat, hogy imádkozzanak, és imádkozzatok azokért, akik nem imádkoznak. A Szűzanya kéri tőlünk, hogy fel kell imádkozni több lelkesedéssel, nélkül képmutatás, és.
7° Odaadás Mária, különösen egy rendszeresen és őszinte szavalat a rózsafüzér által meghatározott.
8° A bánat, a Szűz Mária-rózsafüzér: a Marie Claire Mukangango látnok azt állította, hogy megkapta ezeket a megnyilvánulásokat. A rózsafüzér, mint a szűz. Egy másik alkalommal ismert, Elesett a feledés. Kibeho a Szűzanya azt akarja, hogy vissza a tiszteletére, és az egyházban elterjedt. De bánat rózsafüzér nem kiszorítva helyéről azt a Szent Rózsafüzér.
9° A szűz akar az, hogy létrejöjjön egy kápolna Kibeho megjelenése emlékére. Ez a probléma megy vissza a megjelenése a 16 január 1982 Anna, és az év folyamán többször meg kell ismételni, különösen az új magyarázatok Nathalie ház.
10° Imádkozni fáradhatatlanul az egyház, nagy gyötrelmei, amelyek itt várnak az elkövetkező időkben. tetszik, Azt mondta, ez a szűz, hogy Anna, a 15 Augusztus 1983 majd a 28 November 1983.
A Kibeho a Jelenések, Ezek gyakran nem tartalmaztak rítusok és szimbólumok. tetszik, az áldás, a víz és, Ezzel a víz, az áldás, a tömeg és a tárgyak a jámborság által zarándokok. A szertartások az áldás általában kísért szó, amelynek tartalma megegyezik, a imádság, a közbenjárás. Között más szimbólumok, Meg lehetne említeni ” a mező, a virágok ‘ ” vagy “fák” a látnokok voltak öntözés a szűz kérésére. Ezek “virágok” o “fák” különböző fajtájú és minőségű úgy simbolizarían a férfit a recepció, a Szűzanya üzenete: Hány több konverziót, több bővül a ” területén virágok ” és diverzifikálja a színek.
Szerint a látnokok, az üzenet Kibeho Mária ” nem irányul az egyén, és ez nem egy pillanatra; de ez vonatkozik minden, az egész világ “.
Ha elemezzük a látnokok által tett nyilatkozatok, egyértelműen kiemeli, hogy nekik Szűz Mária nem jött, hogy Kibeho, hogy új tanítások, de ne feledjük, a kívánt egyértelműség, Mi is felejtettem; hogy felébredjen minket, rázzuk össze a lelkiismeretünk, figyelmeztetnek bennünket, hívja vissza nekünk a mi feladatok Isten fiai, vezet bennünket, hogy a helyes úton, ösztönöz minket, hogy módosítsa az életünket. Összegezve, Különösen azért jött, hogy dolgozik a mi szellemi hasznosítás, annak érdekében, hogy a megváltás. Mária anyánk nem veszítheti el a gyermekek. És mi baja sokkal, A vakság és a szív edzés.
A Jelenések a templomban állapota
Neves teológusok véleményére, a Jelenések és a magán-kinyilatkoztatások nem több, mint néhány kivétel köszönet; az egyház életében betöltött szerepük mindig korlátozott. A templom a tudatos, a hatás, a pozitív kinyilatkoztatás, hogy Isten akarta, hogy közlik a megváltás férfi kötött az utolsó apostol halálával, San Juan Evangelista és a szerző a Jelenések könyve. Minden, ami szükséges a mi üdvösségünkért már megtalálható a Szentírás és az élő hagyomány, az egyház. Annak ellenére, hogy a legtöbb felbecsülhető látomások nekünk buzgalom új oka, nem adna minden, új elemek a keresztény élet és az isteni tudomány. Szigorúan véve, Vannak nem új kinyilatkoztatások várni, Ez nem jelent semmilyen módon, Dios továbbra is, nem beavatkozó személyesen, a világ története.
Valamint a Saint Pablo Apóstol azt mondja, hogy az ajándékok természetüknél fogva célja a közjó, a templom, Nincs a megjelenési eltekint a a referencia és az engedelmesség, hogy a lelkész az egyház látnokok. A hatás, ” Azokat, akik az egyház vette az ítéletet a hitelességét ezen ajándékok, és jó hasznát díjmentesen.
Ők különösen ruházott, nem oltani a szellem, de mindent, hogy mi a jó ” (Jakab Katalin. 5, 19-22; Vatikán az, L.G. N.12).
Egy elismert megjelenése, hogy erősíti a egy élet, a hit és ima a hívők között minden bizonnyal egy erős segít a pásztorok a lelkek; de az üzenet kapcsolódik ez a jelenség nem új kinyilatkoztatást, Még egy emlékeztető a rendes tanítás az egyház a következő témakörben talál: katekizmus a katolikus, nem. 67).
A történelem az egyház gyakran elismert Jelenések voltak meghívni az emberek válnak vészjelzést. Ezek feladata az volt, rázzuk a nyugvó lelkiismeretüket, hogy azokat az éberséget, Várakozás a parousia Krisztus. Ők voltak a sürgős emlékeztetők igazodik a lelki helyzet, egy EKT (lásd a Mons. MARTON. Gahamanyi, Az események Kibeho a lelkipásztori levél, Butare a 30 Július 1983, p. 8-9).
Egyébként, Mi kell nem túlzok, annak fontosságát, hogy egy hivatalos elismerése a Jelenések. mindazonáltal, Ez a felismerés nem csalhatatlan minden. Ez csak egy javaslat a hitet a hívők, mert vannak jó okok-hoz hisz ez; de az egyház hatalma nem kötelezi a bárki hiszem, Mivel ezen a területen a hatóság által hozott határozatokról, nincs egy dogma a hit. Senki sem fog köp a jogot, hogy a többiek a saját ítéleteket vagy kiszorítani a Tanítóhivatal, az egyház, vagy, még több, tiszteletlenség, azoknak, akik úgy vélik, hogy a. Milyen nyelvű megjelenések, Keresztények alkalmazzák ” megtartani egységét a lélek révén a hurok a béke ” (EF 4, 3).
Tartózkodjanak elhinni, mindazt, amit az általános pletyka keresetek esetén a csodák, nem hiszem, hogy bárki, hogy ő azt állítja, hogy látnok, a fuvarozó egy üzenet, hogy jön az égből feltétlenül ihlette Isten. Jézus arra figyelmeztet bennünket: ” a gyümölcsök felismeri őket ” (MT 7, 20).
Ennek következtében, hogy senki sem része ennek a népnek, akiről az apostol santo Pablo azt mondja, hogy ” nincs több viseli az egészséges tanítás, de hogy, kiszolgáltatva a saját szenvedélye és a vágy, hogy hallani híreket, összeg a tanárok körül, és kerüljék a fülét az igazság, hogy mesék ” (Tim II. 4, 3-4).
Jóslatok a jövő
A Szentírás, a világi bölcsesség forrásaként, Mi is figyelmeztetve vagyunk: "Gondolod, hogy ezek a galileaiak voltak bűnösök, mint a többi a galileaiak, mert az általuk elszenvedett ezeket a dolgokat? Nem, Én biztosíthatom Önöket; és ha nem lettél, minden elpusztul, ugyanúgy. Vagy az a tizennyolc alapjául a Siloam torony összeomlott, megöli őket. Gondolod, hogy több követtek, mint a férfiak, hogy Jeruzsálemben laktak? Nem, Én biztosíthatom Önöket; és ha nem lettél, minden elpusztul, azonos módon." S. Lucas 13,1-5
Ezek talán a ruandai több bűnösök, mint mi? Nem az igaz!! A Stma. Szűz Mária és a mi Urunk utolsó alkalommal Kibeho jelentették be, (nem-hoz lenni megzavarodott-val a “a világ vége”), mint más helyeken megjelenését, az egyház által jóváhagyott. És, aki hallgat?
Néhány, nagyon kevesen azok, akik hallgatni, inkább nem. Kíváncsian Kibeho üzenetek már könyvkiadó néhány évvel korábban a népirtás; Ő is keringtek a ruandai társadalom Marian környezetben, Ezek az üzenetek a film. de…, aki hallgat? Után, az Egyesült Nemzetek rohant, hogy szeretnének segíteni, és hogy kár. de…, az ENSZ, elismerve, hogy van képzeljük a? “Ruandai népirtás” Ez volt már bejelentette, a Boldogságos Szűz Mária?
Mindent bejelentette, de nagyon kevesen azok, akik szeretnék hallani!
Eredetileg a: Maria habla desde el Corazon de Afrikában (Ruanda-Spanyolország)