2020. szeptember 28., hétfő

Levél az Enochnak.

Szürke nyájam, Isten dicsősége vár rád az Új Egekben és az Új Földön. Szenvedésed és megtisztulásod semmi ahhoz az örömhöz és boldogsághoz képest, amely Isten mennyei Jeruzsálemében vár rád!

2020. szeptember 13-án 15: 30-kor.

Jézusnak, Jó Pásztornak hívása nyájához.
Levél az Enochnak.

Békesség neked, nyájam.

Nyájam, Atyám alkotása, nagy változásokon megy keresztül, amelyek hatással lesznek az emberiség életére. E változások egyike az éghajlat. Sok helyen éjjel-nappal hőhullámok lesznek érezhetők, másutt intenzív hideg, éjszakai fagyokkal.
Ne aggódj, de azt mondom, sok sivatagban havazás lesz, amelyek mindegyike az éghajlatváltozás eredménye, amelyet nagyrészt az ember alkotta meg. Hamarosan megkezdődik a vulkánok ébredése, és Atyám teremtése fel fog nyögni utolsó születési fájdalmaival. A Föld egyes helyeken jobban ingadozik, mint másutt, de nem lesz hol megállítani a mozgást; a teremtés nyögése addig érezhető lesz, amíg az teljesen meg nem állapodik.

A világegyetem nyomorúsága szintén eljön, a mennyből érkező tűz nagy számban érkezik a Földre, megtisztisztítani és megbüntetni a gonosz nemzeteket. Sok olyan égi jelenségnek lesz tanúja, amelyet még soha nem látott egyetlen szem sem. A világegyetem és a teremtés átalakulása lesz az egyik nagy próba, amelyet át kell élni. Mondom nektek, hogy a teremtés és az univerzum mindezen változásaira szükség van, hogy a holnap új hajnalt hajthasson, Új Egekkel és Új Földdel, a Paradicsommal, amely Isten megtisztult népére vár. Az Isten dicsőségével feldíszített mennyei Jeruzsálem leszáll az égből, és az Új Földre települ, készen áll nyájam befogadására, amely fáradtan és szomjasan érkezik a sivatagban való áthaladásából.

Szürke nyájam, Isten dicsősége vár rád az Új Mennyben és az Új Földön; szenvedésed és megtisztulásod semmi ahhoz az örömhöz és boldogsághoz képest, amely Mennyei Jeruzsálemben vár rád. Örülj és ne félj, mert hiányzik az utolsó láb; Ne légy szomorú; éppen ellenkezőleg, örülj, mert Isten dicsősége beborít téged a Felhőjével, így a sivatagban való utad elviselhetőbb lesz. Az égi trombiták nem szűnnek meg megszólalni a föld minden sarkában, nem égi motorok, ezek a trombiták hangjai, amelyek megtérésre szólítanak fel és figyelmeztetnek a Figyelmeztetés érkezésére, hogy felkészültek legyetek.
Maradj ébren, nyájam, mert a Figyelmeztetés napját már kijelöltük, az örökkévalóságon át tartó járásod változatlan valóság, amely új lényekké alakít át téged, hogy amikor visszatérsz, Isten kegyelméből szembesülhetsz a végső nagy csatával, mely győzelmet ad a gonosz erők felett. Bátorság, nyájam, mert még nem jött el a legjobb számodra. Tárt karokkal várlak, hogy üdvözölhesselek és elvihesselek a zöld rétekre és édes vízekre, amelyek mennyei Jeruzsálemben várnak rád.

Maradj békességben, nyájam.

Pásztorod, Jézus, minden idők Jó Pásztora.

Ismertesd meg üzeneteimet juhaimmal a Föld minden sarkában.


Szülők! A lehető leghamarabb állítsátok vissza házatok irányítását, mert a Mennyország nagyon elszomorodik az önelégült hozzáállás miatt, akik hátat fordítottak Istennek, és csak azon gondolkodnak, hogy gyermekeinek anyagi dolgokat adjanak. Valójában a szeretetre, megértésre, párbeszédre, tiszteletre és mindenekelőtt Isten jelenlétére van szükség az otthonokban!
Sürgős felhívás Megszentelő Máriától a családok szüleihez.
2020. 09..22. Levél az Enochhoz.

Gyermekeim, Úr békéje legyen veletek, és Szeretetem és Védelmem kísér mindig.

Kisgyermekek, az emberiség túlnyomó része még mindig vad csikóként járja ezt a világot, és mélységek a mélysége felé hajózik. Mennyi szomorúságot érzek az emberiség iránt Anyai Szívemben, amikor annyi otthon és család pusztulását látom a sok szülő miatt, akik jobban aggódnak a munka, a világi gondok és a technológia miatt. Elhanyagolják a nagyobb kincset, a gyermekeket, akiket Isten adott nektek! Minden felhívásomban könnyezem és az engem ábrázoló képekben így nyilvánulok meg, mint felhívás az emberiség felé, hogy térjetek vissza a szívből az Atya szeretetébe és irgalmába.

Szülők, sokan közületek hiányolják a szeretetet és az elkötelezettséget, inkább gyermekeitek anyagi jólétével foglalkoztok, mint az értékek megadásával és a neveléssel. Ezért van az, hogy manapság annyi otthon sodródik! A luciferi technológia elfordítja a családokat Istentől. Gyermekeim túlnyomó többsége sok otthonban már nem imádságban, szeretetben és párbeszédben tölti idejét. Ma családok ezrei pihennek a mélységek mélyén, mert nincs hitük, és szeretet, szeretetük Isten iránt ebben a világban . Jobban foglalkoznak egójuk és hiúságuk kielégítésével, és elfordulnak attól, aki megmenthetné őket. Sajnáljuk ma azt az erkölcsi és lelki romlást, amelyben olyan sok család él, mert Isten hiányzik otthonukból. Elvesznek azok a családok, amelyek holnap tovább ugyanúgy élnek, csakúgy, mint azok, amelyek ma a sötétség mélyén vannak.

Szülők! A ház pásztorai! Meddig vagytok lelki letargiában? Nézd, mindazt a kárt, amelyet gyermekedinek okozol a vezetés és nevelés hiánya miatt az otthonaidban. Gyermekeim elvesznek a szeretet, a párbeszéd, a megértés, az elkötelezettség, a fegyelem hiánya miatt, és mindenekelőtt az imádság és Isten hiánya miatt . A gyermekek nevelését a világ technológiai istenére bízta, és ez az isten, aki az ember kezéből került ki, ellopja gyermekei szeretetét és tiszteletét. Arra kérem a szülőket, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet és vigyázzanak otthonaikra. A televízió, internet, mobiltelefonok és az összes olyan halálos technológia, amelyet ellenfelem az utóbbi időben a világ minden táján alkalmazott, sok otthon vesztét okozza.

Szülők! A lehető leghamarabb állítsátok vissza házatok vezetését, irányítását, mert a Mennyország nagyon elszomorodik az önelégült hozzáállás miatt, akik hátat fordítottak Istennek, és csak azon gondolkodnak, hogy gyermekeinek anyagi dolgokat adjanak. Valójában a szeretetre, megértésre, párbeszédre, tiszteletre és mindenekelőtt Isten jelenlétére van szükség az otthonokban!
Szülők! A ház pásztorai! Egyengessétek családotok útját, hogy holnap ne kelljen megbánnotok, amikor megérkeztek Isten jelenlétébe. Mert ha továbbra is hátat fordítotok Neki, a következő mondatot halljátok: Távozz tőlem, nem ismerlek. Menj az örök tűzbe, ahol sírás és fogcsikorgatás lesz .Lázadásod, engedetlenséged, és Istened és családod iránt érzett szereteted hiánya miatt.

Az Úr békéje legyen veletek szeretett gyermekeim.

Anyád, a Megszentelő Mária.

Terjeszd hívásaimat és üzeneteimet a Föld minden szegletében.


NYÁJAM PÁSZTORAI! A FOLYAMATOS MÉLTATLAN KISZOLGÁLTATÁSOM MIATT SZENTLELKEMET LEVÁLASZTOM AZ ÁTVÁLTOZTATÁSAITOKRÓL, ÍGY AKKOR A KENYÉR, AMIT KISZOLGÁLTATTOK TÖBBÉ MÁR NEM AZ ÉN TESTEM ÉS VÉREM LESZ.EMLÉKEZZETEK, AMILYEN MÓDON BÁNTOK VELEM, ÚGY LESZ VELETEK IS BÁNVA, MIKOR MEGJELENTEK ELŐTTEM!

 

2020. SZEPTEMBER 27.

 

AZ OLTÁRISZENTSÉGI JÉZUS AGGÓDÓ FELHÍVÁSA AZ EGYHÁZÁNAK PÁSZTORAIHOZ. ÜZENET ENOCH-NAK.

 

Nyájam pásztorai, Békém legyen veletek

 

Kedves gyermekeim! Nagyon szomorúnak érzem magam és megszakad a szívem a megvetéstől és a hálátlanságtól, amit sokatoktól kapok, tőletek, akik Enyéimnek mondjátok magatokat. Mennyi fájdalmat okoz. Megrettenve látnom a pásztor nélküli juhokat sokatok felületessége és közömbössége miatt, akik többet törődnek önmaguk terelgetésével, mint nyájam vezetésével és legeltetésével! A vírus ürügye, ami nyilvános támadás Egyházammal szemben, sok pásztoromat arra sarkallja, hogy megszentségtelenítsen Engem. Nyájam kezébe raknak, mintha Én csak egy darab kenyér lennék. Szemeim vérkönnyeket hullatnak, mert látom mennyire meggyalázzák és rátaposnak Istenségem minden kis darabkájára, amik a földre hullnak, mert templomaimban gyalázatos szentségtörést követnek el, hogy pásztoraimA kézekbe adnak Engem.

Napi Szentáldozatom milliónyi darabkája hullik a földre, amint gyermekeim a kezükbe fogadnak. Mily hatalmas szentségtörést követnek el Istenségemmel szemben a járvány ürügyén, ami több mint egy összeesküvés és egy támadás a Szentáldozatom ellen! Sok pásztorom elfelejtette, hogy minden egyes átváltoztatott kenyérben Én vagyok. Élet és Valóság Enyéim életévé tettem Magamat és leölt Bárányként adtam oda Magamat. Hitetlen pásztorok! Miért ostoroztok azzal, hogy méltatlanul adtok Engem a nyájamnak? Nem tudjátok mi vagyok Lélekben, Aki egyszerűen és alázatosan megtalálható minden átváltoztatott ostyában? Tegnap a főpapok és írástudók voltak azok, akik halálra ítéltek, és ma nyájam pásztorai és hivatalnokai azok, akik ismét keresztre feszítenek azzal, hogy méltatlanul osztanak ki a nyájamnak és azzal, hogy kézbe adnak Engem.

Én a Szentlelkem tüzével papságra kentelek fel titeket, így ti az Én képviselőim lehettek itt a földön. Minden átváltoztatás, amit méltón és buzgón végeztek , akkor Én az Oltáriszentségi Jézus jövök le az Égből és magamat Életté teszem a számotokra. A papság, amivel megbíztalak titeket olyan nagy, hogy a felkent kezeiteken keresztül  a Szentlélek lehívásával Népemnek eledelévé teszem magam. Minden átváltoztatás, amit szerettel tesztek, akkor áldozatom vértelenül megújul és az Élet Kenyereként adom Magamat, hogy tápláljam a nyájamat. Szóval arról kérdezem nyájam pásztorait: Istenségem gyalázatos sértését érdemlem tőletek, mikor Engem népemnek nem Oltáriszentségi Jézusként adtok, hanem csak egy darab kenyérként? Én a ti Istenetek vagyok, akit ti kiosztotok a népemnek, és Én hódolatot, dicsőítést és tiszteletet érdemlek a ti és nyájam részéről. Szent Testemet és Véremet nyájamnak térdelve és nyelvre kell adni azzal a tisztelettel és hódolattal, amit a Királyok királya az Urak ura megérdemel.

Hitetlen pásztorok ! Ha nem változtattok a viselkedéseteken és nem javítjátok ki a viselkedéseteket Felém, akkor biztosítalak titeket, hogy bűnös emberként lesz veletek bánva, mikor megjelentek Előttem holnap! Papok, püspökök, bíborosok és még a pápák ezrei ma is az alvilág mélységeiben, mások közüllük a Tisztítótűz 3. szintjén tűz által tisztel, mert méltatlanul kezeltek Engem azáltal, hogy kézbe áldoztattak, mikor a világon a papi hivatásukat gyakorolták. Több ezren elvesztek, mert engedték magukat elcsábulni a világi örömöktől és nyájamat mellőzték és nagy többségük ma is a pokolban van a test bűnei miatt.

Gondoljátok meg nyájam pásztorai, mert ha továbbra is méltatlanul osztotok ki Engem a Népemnek, akkor Szentlelkemet  leválasztom a Szentáldozástól, akkor majd a kenyér, amit kiosztotok többé nem lesz az Én Testem és Vérem. Emlékezzetek arra, hogy amilyen módon Velem bántok, ugyanúgy lesz veletek is bánva, mikor megjelentek Előttem. Békémet hagyom rátok Békémet adom nektek. Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg mert Isten országa közel.

Mesteretek az Oltáriszentségi Jézus, a Szeretett, Akit nem szeretnek.

A német panaszkodó püspök "meg akarja áldani" a homoszexuálisokat és megváltoztatná a katolikus tanokat

 

A katolikus egyháznak "újra kell pozícionálni magát" a homoszexualitással kapcsolatban - mondta Heinrich Timmerevers (68) drezdai-meißeni püspök a KNA.de-nek (szeptember 28.).

Timmerevers nemcsak a plébániákon és a templomokban akarja megerősíteni a homoszexuálisok iránti "toleranciát", hanem támogatni akarja "elfogadásukat" is.

Ehhez a tervhez két „lelkészt” rendelt ki. Így Timmerevers állítólag elmélkedési folyamatot akar kezdeményezni az egyházközségekben és a Püspöki Konferencián.

Örömmel fogadja, ha az egyház "megáldja" a homoszexuális kapcsolatokat. Nem kerülhette el Timmerevers figyelmét, hogy kivétel nélkül minden vallási csoport, amelyek szintén így tettek, szinte megszűntek létezni.

https://gloria.tv/post/QQyNLgFAFRCm24vevarPL4oyL


Kit érdekel? Megrongáltak egy új katolikus székesegyházat

 

A kaliforniai El Cajon Szent Péter káld katolikus székesegyházat megrongálták Black Lives Matter gyűlölet szlogenekkel, horogkeresztekkel, pentagrammokkal és fordított keresztekkel szetpember 26-án.

Egy térfigyelőkamerás videón látható a bűncselekmény (lent). Ez az utolsó példa a múlt heti támadások hosszú sorában:

• Szétrombolták Krisztus szobrát a texasi El Pasóban Szent Patrick székesegyházában a Black Lives Matter bűnözői. Ironikus módon Mark Seitz, El Paso püspöke júniusban került a címlapokra, amikor egy Black Lives Matter táblával térdelt.

• Egy bűnöző felgyújtott egy floridai templomot.

• Egy másik bűnöző baseball ütővel megrongált egy keresztet és egy texasi szeminárium több ajtaját.

• Szent Teréz szobrát lefejezték egy Utah állambeli Midvale templomban.

https://gloria.tv/post/GRwbxjdc747x6gGwzSzgoeZM7