2013. február 11., hétfő

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Szavam Ausztráliában és Új – Zélandon is el fog terjedni
 
2013. február 10. vasárnap 2:18
Szeretett Tanítványaim, a megkönnyebbülés megszámlálhatatlan könnycseppjeit csaljátok Szent Szemeimbe.
Gyönyörű nemzeteitek, melyek bőséges természeti kincsekkel vannak tele, lélekben üresek. Ausztrália és Új – Zéland nemzetei egyrészt bőségesek – Atyám Ajándéka miatt, melyet örökségül hagyott rátok, másrészt pedig meddők.
Felszólítom nemzeteiteket, hogy segítsenek most Nekem lángra gyújtani a hiteteket, és terjeszteni Szent Szavamat, hogy Isten minden gyermekének táplálja majd a lelkét országaitokban.
Szavam el fog terjedni Ausztráliában, ezen a végső Küldetésen keresztül, hogy lelkeket mentsen a Földön.
Te, leányom, meg fogod kapni a Szentlélek Ajándékát, annak érdekében, hogy elhozhasd Hozzám azokat a lelkeket, akikre vágyom. Neked nehéz terhet kell hordoznod, mivel Isten Szava milliók számára ismeretlen nemzetetek között. A Keresztény közösségen belül csak nagyon kevés templomot használnak olyan módon, mint ahogyan azt kellene. Ezek csak üres vázak, és Én elégedetlen vagyok azzal a gyenge hittel, mely köztetek létezik. Nektek, a szabad akaratotok által, sokat kell tanulnotok és sok mindenre kell szert tennetek, ha az Igazság Ösvényén követtek Engem.
A tervemhogy megmentsem a lelketeket, és hogy segítségeteket kérjem azon lelkek megmentése érdekében, akik nem hisznek Istenbennagy.
Az Én Küldetésem az, hogy felszólítsam az ateistákat, és beborítsam őket Szentlelkemmel, hogy így Hangom gyorsan hallhatóvá váljék. Íme, egy különleges ima, a Keresztes Imahadjárat imája Ausztrália és Új – Zéland megmentésére.
A Keresztes Imahadjárat 99. imája Ausztrália és Új – Zéland megmentésére
Ó, Isten, Mindenható Atya, szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében légy Irgalmas minden gyermekedhez Ausztráliában és Új – Zélandon.
Bocsásd meg nekünk, Szent Szavadat elutasítását.
Bocsásd meg nekünk a közömbösség bűnét.
Szabadíts meg minket pogány kultúránktól, és boríts be minket a szükséges kegyelmekkel, mely a testvéreink iránti hit, remény és szeretet erényeire ösztönöz bennünket.
A megkülönböztetés Ajándékáért könyörgünk Hozzád, és arra kérünk, részesíts mindnyájunkat azokban az Áldásokban, melyekre szükségünk van annak biztosítására, hogy csak a Te Szent Szavad Igazságát lehessen hallani, és hogy minden lélek megkapja a kulcsot az örök élethez. Ámen.
Szentlelkem nagyon gyorsan, fel fogja falni a lelketeket, és ti nyugodt bizalommal fogtok előre menetelni, amint kinyilvánítjátok az Igazságot mindazoknak, akikkel kapcsolatba kerültök.
Legyetek hálásak ezért az áldásért, amellyel most beborítom a nemzeteteket. Szeretlek benneteket, és bízom benne, hogy válaszoltok Hívásomra.
Jézusotok