2010. november 23., kedd

2010.11.22.

2010. november 22. Hétfő

Mai is Nagyfaluban voltunk. Reggel még a szálláshelyen folytattam a naplóírást a tegnapi látomásokról, eseményekről. Közben látomásban megmutatta az Úr Jézus, hogy ott áll mellettem. Ma újból végigjártuk az engesztelő körmenetet a Szentháromság hegyén, még mielőtt haza utaztunk.

Madarász Éva sírjánál Éva asszony: Drága gyermekeim! Nagy örömmel vártalak benneteket! Ma veletek együtt fogom járni a keresztutat.

Látomásban láttam, hogy az egyik állomásnál térdel a Szűzanya és mellette térdelt Madarász Éva is.

Az 5 Szent Seb rózsafüzér alatt
Látomásban eljött hozzánk az Úr Jézus, Madarász Évával és a Szűzanyával kézen fogva, mindhárman fehér ruhában. Jézus: Drága gyermekem! Minden gyermekemet nagy örömmel fogadjuk a Szentháromság hegyén, hogy kegyelmekben gazdagon térhessenek haza.

Látomásban, a Szentháromság hegye olyan volt, mint a Golgota. Középen az Úr Jézus volt keresztre feszítve, két oldalról pedig a latrok. Mikor engeszteltünk az 5 szent sebet láttam, amelyek fénylettek. Jézus: Drága gyermekem, valóban a Golgotát láttad. Megmutattam neked, hogy keresztutam és szenvedéseim újból és újból megismétlődnek egészen a világ végezetéig.
A XII. állomásnál látomásban láttam, hogy az Úr Jézus kileheli lelkét és meghalt az egység keresztjén.

Szentháromság rózsafüzér alatt
Körben, térden állva megfogtuk egymás kezét, és úgy mondtuk a Szentháromság rózsafüzérét. Látomásban az Úr Jézus rajta volt a kereszten és fejét lehajtva ránk tekintett. Angyalok sokasága térdelt velünk együtt az Úr előtt. Majd azt láttam, hogy az Úr Jézus feltekint az égre a Mennyei Atyára. Lejött hozzánk a keresztről, átölelt bennünket és homlokon csókolt, majd láttam, Az hogy felmegy az égbe. Látomásban az egész Szentháromság és a Szűzanya egyszerre megáldott minket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Jézus: Drága gyermekem! Megmutattam neked egyrészt, hogy kereszthalálomkor az egész Mennyország jelen volt mellettem, másrészt megmutattam mennybe menetelemet. Ha kezemet fogva tovább jársz velem ezen a keskeny úton, hasonló sors várhat rád, mint rám. Gyermekem, tudom, hogy nehezen tudsz egyenesen járni, mert mindig elesel. Hidd el, gyermekem, egy idő után érezni fogod a különbséget régi életed és az új életed között. Minden alkalommal felemellek irgalmammal, hogy folytatni tudd azt az utat, melyet kijelöltem számodra.

Mielőtt elindultunk, megálltunk újból B. Madarász Éva sírjánál. Látomásban Éva asszony kedvesen és mosolyogva elbúcsúzott tőlünk.

Este nagyon szomorú voltam és elégedetlen magammal. Sokszor úgy érzem, soha nem fogom tudni elérni életem célját, a Mennyországot. Jézus: Drága gyermekem! Ne légy szomorú! Hidd el, én Szent Szívemre szorítva vigasztallak téged. Semelyik választottamnak sem könnyű az az út, melyen haladnotok kell, hogy a végén eljussatok az Örök Életre, vagyis Hozzám. Gyermekem, azt tanácsolom, hogy egyedüli célod a szeretet legyen. Amikor magamhoz szólítalak, a szeretetedet fogom számon kérni tőled. Mivel Atyám maga a végtelen és tökéletes szeretet, ezért nektek is ugyanezt a példát kell követnetek. Az egész Mennyország Mennyei Atyám szeretett szívében lakozik. Gyermekem, mindenki számára nyitva áll a Mennyország, de ahhoz, hogy oda bekerülhess, szüntelen szeretetben kell élned életed.

Van egy ismerősöm, akinek a lánya fiatalon látta és hallotta az Égieket, de ezeket, a kegyelmeket idővel elveszítette. Megkérdeztem a drága Szűzanyát, mi volt ennek az oka, és hogy velem is megtörténhet-e ez? Szűzanya: Drága gyermekem, Szent Fiam már gyerekkorában megadta ennek a leánynak e szép kegyelmeket. Mivel fiatal volt, könnyen tudtuk az ő lelkét vezetni az életszentség útján. Mi volt az oka, hogy elveszítette ezeket a kegyelmeket? Először is nem volt olyan családtagja vagy ismerőse, aki támogatta volna őt abban, ami vele történik. Tehetetlenül állt egymagában. Továbbá, ellenségem kihasználta ezt a lehetőséget. Jelenlétével és kísértéseivel nem akart elszakadni mellőle. E gyermek abbahagyta az imát, a szentmisét és nem beszélgetett velünk. Ha ezeket nélkülözitek, egyenesen a gonosz karmaiba kerültök, aki többé nem ereszt el benneteket. Számodra gyermekem, ez nagy tanulság. Aki e kegyelmekkel akar élni, azt szeretettel meg is kell tartani. Gyermekem, sokan állunk mögötted, hogy megvédjük szabad akaratodat attól, hogy tőlünk eltávolodva a gonosz mellé állj. Az imák és a kilencedek, melyet elvégeztél, a te mentőöved. A szereteted és hűséged tud téged hozzánk kötni. Gyermekem, akarj és küzdj önmagad és a gonosz ellen. Anyai szeretetemmel betakarlak, palástom alá rejtelek, mert féltelek és meg akarlak védeni a gonosztól. Mint égi Édesanyád gondoskodni akarok rólad, mert nagyon szeretlek gyermekem. Látomásban láttam, hogy a Szűzanya egy kékszínű palásttal betakart.

http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/20101122 

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

A Nagyfigyelmeztetés – az Irgalmasság ajándéka


2010. november 22. hétfő, 2:00 óra
Szeretett leányom, nagyon meg vagyok elégedve azzal, ahogyan követed Szavaimat, teljes hittel és engedelmességgel. Nagy az irántad való szeretetem. A te szereteted is ugyanilyen Irántam. Most nagyon közel érzel Engem a szívedhez. Most eggyé váltunk, leányom. Én és Örök Atyám, valamint a Szentlélek, a Legszentebb Háromság, boldogok vagyunk, mert válaszoltál erre a nagyon fontos küldetésre. Mi és az összes angyalok és szentek mindennap veled vagyunk, hogy ebben a legszentebb munkában védelmezzünk téged.
Meríts bátorságot, és továbbra is fogd a kezem. Engedd, hogy szavaidban Én vezesselek téged, hogy az emberiség esélyt kapjon arra, hogy végre megértse az igazságot, a Nagyfigyelmeztetés előtt. Ez a Nagyfigyelmeztetés, irgalmamon és szeretetemen túl, mintegy utolsó ajándék Gyermekeim számára, hamarosan be fog következni. Minden egyes gyermekemnek meg lesz mutatva az élete, a bűnei, a helytelen tettei, minden egyes, testvérével szemben elkövetett bántó cselekedete – amelyért ő volt a felelős-, és mindez egy misztikus élmény során fog megtörténni. Ezen a földön egyetlen férfi, egyetlen nő, vagy egyetlen gyermek sem lesz kizárva ebből.
Egyeseket, látván életük során elkövetett bűneiket, ez komolyan sokkolni fogja és elszomorítja őket, és rögtön Hozzám, igazságos Bírójukhoz fognak fordulni, és ez által megmentik magukat. Ők, szeretetükön és bánatukon túl (megj.: amit érezni fognak), irgalomért fognak esedezni.
Mások annyira megbetegednek, és olyan sokkos állapotban lesznek attól, ahogyan bűneiket fogják látni, hogy holtan fognak összeesni, mielőtt még esélyük lenne a bocsánatkérésre.
Aztán lesznek olyanok, akik a csalót követik. Ők, amikor látni fogják az életük során elkövetett gonosz bűneiket és szembesülnek velük, rémületükben el szeretnének menekülni.  Megpróbálnak majd elrejtőzni, de nem lesz olyan hely, ahova mehetnének.
Lehorgasztott fejjel vagy elfogadják, amit látnak, s még ott helyben bocsánatot kérnek, vagy pedig szégyenükben és rémületükben elfordulnak, de nem könyörögnek irgalomért.
Aztán vannak a legutolsó bűnösök. Amikor bűneiket megmutatják nekik, mindössze annyit tesznek, hogy érvelnek és tagadnak, amiért ezeket a súlyos bűnöket, Isten Parancsolataival szemben elkövették. Egyszerűen meghazudtolják az Igazságot, s az örök pokol sötétsége felé fordulnak.
Irgalmasságom senkit sem fog elutasítani
Miért nem akarják ezt gyermekeim megérteni? Ha ők őszintén bűnbánóak, és ha a vágyuk is az, hogy Velem együtt az új földön éljenek, ahol az Ég és a Föld eggyé válik, akkor miért nem kérnek bocsánatot.  Senki sem lesz Irgalmasságomtól elutasítva, ha megbánást mutat.  De önző céljaik fogságában akármennyire is igyekeznek, mégsem sikerül nekik megérteni a következményeket.
Ébredjetek fel most mindnyájan. Fogadjátok el, hogy a változásokkal együtt, amelyeknek éppen most tanúi vagytok, az emberiség gonosz tettei miatt itt vannak a megjövendölt jelek is, amelyek megelőzik a földre való visszatérésemet.
Engedjétek, hogy a Paradicsomba vezesselek benneteket
Ezen próféta és az Igazság könyve által,  mindannyiatok iránt érzett drága Szeretetemen túl, még egyszer megkérlek benneteket, forduljatok Hozzám, mielőtt még az idő lejárna. Engedjétek, hogy a karjaimban tartsalak benneteket. Engedjétek, hogy Szeretetem átjárja a testeteket, lelketeket és az értelmeteket. Nyissátok meg szíveteket, és engedjétek, hogy a Paradicsomba vezesselek benneteket, ahol élvezni fogjátok az Örök Életet. Miért akarnátok a pusztulásba vezető ösvényt választani, amely a semmibe vezet, éppen akkor, amikor nyilvánvalóvá vált az igazság?
Szívem remeg az aggodalomtól és a szomorúságtól, amikor azokra a gyermekeimre gondolok, akik elutasítják ígéretem igazságát. Még egyszer mondom, forduljatok Hozzám és beszéljetek Velem. Kérjetek meg, hogy újra a szívetekbe jöjjek. Lelketekhez illeszkedővé (alkalmazkodóvá) fogom alakítani Magam. Ezt megígérem nektek, még a legmegkeményebb lelkeknek is. Csak egyetlen szót kell, hogy szóljatok.  Kérjetek meg, hogy mutassam meg nektek a jelenlétemet, a következő szavakkal:
Jézus, elveszettnek érzem magam. Nyisd meg szívemet, hogy elfogadjam a Te szeretetedet, és mutasd meg nekem az igazságot, úgy, hogy én is megmenekülhessek.
Szavaim a Nagyfigyelmeztetésről nem fenyegetések. Ez az esemény már a kereszthalálom óta ismert. Miért gondoljátok, hogy nem történhet meg? Olvassátok el az Igazságot a Szentírásban, hogy mindenki megértse. Az utolsó percig, mint Megváltótok fogok cselekedni, mielőtt még, mint Igazságos Bíró jövök, hogy gyermekeimet végül az Én családomhoz vezessem, a nagy szeretet, a nagy öröm és a nagy boldogság családjához, ahol mindnyájan örökké harmóniában fognak élni.
A sátán és követői örökre a sötétségbe lesznek taszítva. Családom tanúja lesz az örömnek és az Isteni Mennynek, amelynek láttán, nincsen olyan ember, aki ha csak futólag is egy ízelítőt látott volna belőle, hátat fordítana az ígéretnek, ennek a tiszta boldogságnak Atyám Királyságában.
Imádkozzatok, imádkozzatok a bocsánatért, és lépjetek be Atyám birodalmának dicsőségébe, ahol benneteket és szeretteiteket a tiszta szeretet fényében fognak üdvözölni.
Harcolni fogok, hogy mindnyájatokat visszanyerjelek
Mindnyájatokért haltam meg, és az utolsó pillanatig harcolni fogok, hogy mindnyájatokat visszanyerjelek, a világban lévő gonosz sötétsége ellenére.
Kérlek, engedjétek meg, hogy megmutassam nektek még egyszer, hogy mennyire szeretlek benneteket. Fogjátok meg kezemet, hajtsátok a vállamra fejeteket, s törékeny lelketeket majd olyan szeretet fogja lángra gyújtani, amelyet már rég elfelejtettetek.
Szerető Megváltótok, Jézus Krisztus