2019. szeptember 14., szombat

A vallásos vezetők a homoszexuális paráználkodás eltörlését akarják


Dereje Negash, az etióp ortodox egyházzal kapcsolatos csoport azért kritizálta Etiópia kormányát, amiért azok hagyják a meleg propaganda terjesztését az országban.

A csoport ezért azt kérte a kormánytól, hogy hozzanak szigorúbb törvényeket, amelyekkel megbüntetik a homoszexuális paráználkodást - írja az AgenceCamerounPresse.com.

Etiópiai törvények szerint akár 15 év börtönbüntetés járhat a homoszexuális paráználkodásért. Etiópia egy vallásos ország, a népesség nagy része vagy keresztény vagy muszlim.

Tavaly júniusban a vallásos vezetők elleneztek egy amerikai utazási ügynökséget, ami azt állította, hogy ők az egyetlen meleg utazási ügynökség, és meg akarják látogatni Etiópiai történelmi helyeit.

Abiy Ahmed pünkösdista miniszterelnök egyelőre nem beszélt a problémáról, valószínű azért, mert fél a nyugati mestereitől.

https://gloria.tv/article/UsbKTcr7s8qj2j1rQyf9xb7nh

Hamispróféta a globális nevelési egyezmény helyreállítását szorgalmazza a teremtett világ védelmére

2020. május 14-ére a hamispróféta a Vatikánba hívja a főbb vallások képviselőit, a nemzetközi szervezetek és humanitárius intézmények vezetőit; tudósokat, gondolkodókat, közgazdászokat, nevelőket, szociológusokat, politikusokat, művészeket és sportolókat, hogy bolygónk jövőjéről beszéljenek. A találkozón aláírják a „Global Compact on Education” – globális nevelési megállapodást.
Gedő Ágnes – Vatikán.
A pápa videóüzenetet tett közzé, amelyben felelősségvállalásra int az emberiség közös java iránt, egy testvéribb világért, amelynek előfeltétele a fiatalok nevelése. A Katolikus Nevelésügyi Kongregációra bízta a kezdeményezés megvalósítását, amelynek csúcspontja jövő év a május 14-i találkozó lesz, Laudato si’ – kezdetű enciklikája megjelenésének ötödik évfordulóján. Az eseményt tematikus előadások és konferenciák előzik meg, amelyek az emberi jogok, a béketudományok, a vallások közötti párbeszéd témáit mélyítik el. Megvitatják a fiatalok és a felnőttek közötti nevelési megállapodást, a természettel és a környezettel való szerződést, a demokrácia, a közgazdaságtan, a nemzetközi együttműködés, a nem hivatalos nevelés kérdéseit, valamint a migránsok és a menekültek helyzetét.
A májusi világtalálkozó előzménye a februárban, Abu-Dzabiban aláírt dokumentum, amelyben a pápa és az Al-Azhar főimámja aláhúzzák: Meg kell tisztítani a földet a diszkriminációtól és a testvéri ellenségeskedéstől.
https://www.vaticannews.va/hu/papa/news/2019-09/ferenc-papa-globalis-nevelesi-egyezmeny-videouzenet.html?fbclid=IwAR1_Q_2Vhyz-OhLGjQiWhWkkZzEqQln9aqARhT-L9XmNKV38VwBoE8_l3GM

Ígéretek, melyeket az Úr Jézus a Szent Kereszt tisztelőinek adott

*Az ígéreteket Chambon Mária Márta vizitációs nővér kapta az Úr Jézustól. Márta nővér a franciaországi Chambéry-i zárda lakójaként kapta a kinyilatkoztatásokat, és ott is halt meg 1907.március 21-én. Általa kaptuk meg a Szent Sebek tiszteletét is.


1. Akik a feszületet a lakásukban, vagy dolgozószobájukban kifüggesztve virággal díszítik, azok hivatásukban, munkájukban, és minden vállalkozásukban sok kegyelmet és eredményt érnek el; szenvedéseikben és nehézségeikben is gyors segítséget és vigaszt nyernek.

2. Akik kísértésben és küzdelemben - főleg ha harag támad bennük - néhány percre a feszületre tekintenek, azonnal úrrá lesznek önmaguk felett és győztesen kerülnek ki a kísértésből, a bűn elleni küzdelemből.

3. Akik naponta egynegyed óráig szemlélik a kereszten való szenvedésemet, azok szenvedéseiket és nehézségeiket kezdetben türelemmel, s egy idő után örömmel viselik el.
4. Akik bűneik felett érzett mély bánattal szemlélik Szent Sebeimet a kereszten, azok hamarosan utálatot éreznek a bűnnel szemben.
5. Akik gyakran, de naponta legalább kétszer felajánlják három órai haláltusámat a kereszten a Mennyei Atyának elégtételül hanyagságukért, közömbösségükért, s a belső isteni sugallatok követésének elhanyagolásáért, azok megrövidítik a hanyagságukért, közömbösségükért kijáró büntetést, vagy teljesen mentesülnek a büntetés alól, attól függően, hogy mily gyakran teszik a felajánlást.
6. Akik áhítattal és bizalommal imádkozzák naponta a Szent Sebek rózsafüzérét, s eközben a feszületen való szenvedésemet szemlélik, azok kegyelmet nyernek arra, hogy minden kötelességüket lelkiismeretesen teljesítsék, s példájuk által másokat is hasonló buzgóságra segítsenek.
7. Akik másokat a Szent Kereszt, Drága Vérem és Szent Sebeim tiszteletére serkentenek és a Szent Sebek olvasóját terjesztik, azok minden ügyükben és kérésükben gyors meghallgattatást nyernek.
8. Akik egy ideig naponta imádkozzák a keresztúti ájtatosságot, s azt a bűnösök megtéréséért ajánlják fel, azok megtéríthetnek egy egész egyházközséget.
9. Akik életükben legalább három esetben tisztelettel felkeresik keresztemet, s a Mennyei Atyának a keresztem előtt felajánlják szenvedéseimet, haldoklásomat, Szent Sebeimet, és Drága Véremet saját bűneikért, azok haláltusa és félelem nélküli szép halállal halnak meg.
10. Akik minden péntek délután 3 órakor egy negyed órán át a kereszt előtt hódolva megemlékeznek keresztkínomról, haldoklásomról és Drága Véremmel egyesítve felajánlják szenvedéseimet a Mennyei Atyának bűneikért, s annak a hétnek haldoklóiért, azok a szeretet és tökéletesség magas fokát érik el, és biztosak lehetnek afelől, hogy a gonosz lélek nem árthat többé se testüknek, se lelküknek.