2013. december 7., szombat

A Magyar Katolikus Családegyesület Elnöksége levéllel fordult az EU Parlament magyar képviselőihez:

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!
2013 december 10-én ismét az Európai Parlament napirendjén szerepel A Szexuális és Reproduktív Egészség és Jogok című jelentéstervezet, amelynek előterjesztője Edite Estrela portugál szocialista képviselő. Ennek a jelentéstervezetnek előző változatát a Parlament ez év október 22-én megtárgyalta és átdolgozásra visszaküldte a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságának. A Bizottság november 26-i ülésén a lényegi változtatások nélkül előterjesztett jelentéstervezetet ismét jóváhagyta, és az Európai Parlament december 10-i ülése elé terjesztette.
A jelentéstervezet továbbra sem felel meg az EU és a tagországok jogrendjének, nem veszi figyelembe a szubszidiaritás alapvető elvét, valamint lelkiismereti szabadsághoz való alapjogot, nincs tekintettel minden emberi személynek az élethez való alapvető jogára, amelyet az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és az EU Alapjogi Chartája egyaránt deklarál. Hivatkozik a nők abortuszhoz való jogára, holott ilyen jogot semmiféle jogerős európai vagy nemzetközi dokumentum nem deklarál. Az abortusz ügyében ezen kívül az EU nem kompetens, ez a tagországok kizárólagos illetékességi körébe tartozik. Az anyák és gyermekeik egészségügyi gondozásról kizárólag a szexuális és reproduktív egészség és jogok összefüggésében beszél, ez pedig azt a hamis látszatot kelti, hogy az anyák és gyermekeik egészségét az abortuszhoz való korlátlan hozzáférés biztosíthatná. Továbbra is korlátozná az európai polgárokat, hogy éljenek a lelkiismereti szabadsághoz való jogukkal. 
A néppárti képviselőcsoport benyújtott egy Alternatív Javaslatot, amely helyreigazítaná a jelentéstervezet elfogadhatatlan pontjait. Most arra kérem Képviselő Asszonyt/Urat, hogy szavazza meg ezt az Alternatív Javaslatot. Ha pedig a Parlament ezt nem fogadná el, utasítsa el a jelentéstervezetet.
A Magyar Katolikus Családegyesület elnöksége nevében
Bíró László tábori püspök,
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke,
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családbizottságának elnöke