Steven Bancarz
Steven Bancarz
Steven Bancarz, aki a New Age-ről szóló írásaival komoly követőtáborra és nem mellékesen egy kisebb vagyonra tett szert, tavaly szeptemberben találta szemközt magát Megváltójával és azóta a New Age és az okkult leleplezésének szenteli idejét.
A YouTube-on is elérhető bizonyságában az azóta megszűnt Spirit Science and Metaphisics weboldal 23 éves kanadai létrehozója elmondja, hogy bár keresztény családban nőtt fel és rendszeresen járt templomba, nem igazán tekintette magát hívőnek.
A fordulópontot, mondhatni igazi zuhanást a „nyúl üregébe” a History Channel által vetített Ősi Idegenek sorozat hozta el életében. Amikor a különböző epizódokból arra a következtetésre jutott, hogy régmúlt időkben a Földet magukat istennek mondó idegenek látogatták meg, elkezdte megkérdőjelezni a Bibliából merített ismereteit és a keresztény világnézetet.
„[Az Ősi Idegenek] azt tanítja, hogy az ősi mítoszok és mondák igazából bizonyos földönkívüliek által a Földre tett látogatásokból erednek, akiket az akkori emberek istenekként tiszteltek. Megvettem az első három évadot DVD-n és oda vissza többször megnéztem valamennyi részt.”
17 éves korára a téma megszállottja lett és kutatásai elkerülhetetlenül a New Age, a tudatosság és a titkos tudás világába vitték. Különösen megkedvelte a tudomány és az okkultizmus közötti rések áthidalásában jeleskedő filozófusokat.
Kutatásai rövid úton gyakorlattá formálódtak életében, először tarot kártyák, meditáció majd asztrálutazások és egyéb okkult praktikák formájában, miközben az egyetemen filozófiát tanult.
„Amikor az embernek testen kívüli élményei vannak és közben filozófiát tanul, a kereszténység nagyon naivnak és gyerekesnek tűnik. Lenéztem a keresztényeket. Azt gondoltam, hogy intellektuálisan alacsonyabb rendűek.
Ugyanakkor láttam történeteket arról, hogy emberek a halál közeli élményeik során megjárták a poklot vagy találkoztak Jézussal és ez nagyon megérintett. Velük együtt sírtam.
Szóval miközben mélyen elmerültem az okkultban, éreztem, hogy Jézus valahogy különleges, de nem értettem, hogy hogyan. Nem tudtam mindezt összeegyeztetni azzal, amit a New Age-ben tanultam.”
Steven 2014-ben elindította saját weboldalát, ami rövid idő alatt rendkívüli nézettségre tett szert és komoly bevételt hozott. Olyannyira, hogy 22 éves korára megvehette álmai sportautóját, majd egy saját házra is szert tett. Szárnyaló karrierje azonban másfél év után váratlan fordulatot vett, amikor a világegyetem Ura megjelent életében.
„Kívülről úgy tűnt, hogy minden téren sikeres vagyok. Menő autó, nagy ház, népszerű weboldal és annyi pénz, amennyit csak akartam, de nem találtam a beteljesülést. Valami hiányzott.”
Bizonyos események hatására az életében rájött, hogy a New Age-be vetett hite, a meditációk és hasonló gyakorlatok semmilyen jó gyümölcsöt nem teremtek. Az Istenről, az emberi érzelmekről és kapcsolatokról alkotott nézetei hiábavalónak és tévesnek bizonyultak.
„Egy igazi roncs voltam. Saját pszichológiai programjaim rabszolgája.
Minden erőm elfogyott. Azt mondtam Istennek, hogy elég volt. ’Istenem, téged akarlak! Jézus, meg akarom ismerni a Teljességed,’ és ezzel a lábai elé borultam.”
Istennel való személyes találkája házának teraszán elhozta a szívet egyedül megtartani képes, minden értelmet meghaladó békét, szeretetet és megbocsátást.
Megtérése után a korábban megismert New Age praktikákban rejlő megtévesztések is sorra világossá váltak számára.
Szeretette volna a külvilág felé is egyértelművé tenni az életében bekövetkezett változást, így félbeszakította aktuális projektjét, törölte a havonta sok ezer dollár bevételt generáló weboldalát, majd eladta a házát és nyilvánosan megtagadta hitét a New Age-ben.
Exposing the New Age, magyarul a New Age Lelepleléze Steven új weboldala, ami a New Age és az okkult elhitetések, illetve a Jézussal kapcsolatos hamis állítások leleplezésével foglalkozik.
Exposing the New Age, magyarul a New Age Lelepleléze Steven új weboldala, ami a New Age és az okkult elhitetések, illetve a Jézussal kapcsolatos hamis állítások leleplezésével foglalkozik.
Egy keresztény pásztor segítségével megszabadult az okkult filozófiák miatt kialakult lelki elnyomásoktól és démonoktól. Mivel ezek a jelenségek sok hívő keresztény számára is ismeretlenek, Steven a Christian Post kérésére elmagyarázta, hogy szerinte ez miért van így:
„Szerintem a kereszténységet időnként félremagyarázzák, máskor pedig tévesen gyakorolják. Az én múltam azt mutatja, hogy [a kereszténység] sokszor, illetve egyesek számára egy merev, konzervatív és száraz vallásrendszer csupán. A külvilág sokszor ezt látja.
New Age körökben mozogva azt tapasztaltam, hogy sok embernek fogalma sincs, hogy miről beszélsz, amikor azt mondod, hogy Szent Szellem. Mindenki azt hiszi, hogy a [kereszténység] egy információhalmaz.
A szekuláris kultúra elég jó munkát végzett, amikor fátylat húzott az emberek szeme elé és addig a pontig vizezte a kereszténységet, hogy az tényleg nem több egy vallási rendszernél, amikor pedig az Élő Isten személyes jelenlétével van dolgunk.”
A lelkiekre éhezők így gyakran hamis lelkek és hamis tanítások rabjává válnak, mert a szervezett vallásban nem találják meg az Istennel való élő kapcsolatot. Valami hasonló történt Stevennel is, Isten azonban az elvesztésére állított csapdát is a javára tudta fordítani.
„Akik kereszténynek tartják magukat, és mégis az „új” spiritualizmusban, az ezotériában vagy hasonló praktikákban keresik a beteljesedést, azt tudom mondani, hogy létezik egy objektív mérce, ami alapján megmérhetjük, hogy mi honnan való.
Ez a mérce pedig Jézus és az apostolok szavaiban található.
Nem Deepak Chopra vagy a 13 Dalai Láma támadt fel a halálból. Jézustól tudhatjuk meg, hogy mi vár ránk, hogy hogyan élhetünk egészséges lelki életet, így fontos, hogy attól tanuljunk, akinél az igazság van, és akiről maga Isten tett bizonyságot azzal, hogy feltámasztotta a halálból. Tanuljunk meg nem a saját értelmünkre, hanem az Úrra támaszkodni.”
Steven azt üzeni minden olvasónak, hogy Isten megismerhető, hogy mindenki megtalálhatja a Vele való személyes, természetfeletti kapcsolatot és, hogy az Ő jelenléte tapintható.
„Amint megismerjük a Szent Szellem élő jelenlétét, minden megváltozik. Mindenkit arra bátorítok, hogy keresse Isten teljességét és keresse Jézust az Ő igazi valójában és ne akként, amilyennek mi szeretnénk Őt látni. Amint ezt tesszük, megígérte, hogy megjelenti magát nekünk. Nem kell hozzá különleges intelligencia, nem kell elérni egy bizonyos fajta tudatossági szintre, nem kell hozzá különleges ismeret, csupán az igaz Isten utáni vágy. Jézus az igazi!”
Exposing the New Age, magyarul a New Age Lelepleléze Steven új weboldala, ami a New Age és az okkult elhitetések, illetve a Jézussal kapcsolatos hamis állítások leleplezésével foglalkozik.
A Christian Post írása alapján