2017. március 14., kedd

Tilthatják az ateisták a vallási szimbólumok viselését

Az Európai Unió Bírósága (ECJ) úgy döntött, hogy a munkáltatók megtilthatják az alkalmazottaknak a vallási szimbólumok viselését.
Az ECJ ítélete szerint a munkáltatók dönthetnek úgy, hogy megtiltják az alkalmazottak számára a látható vallási szimbólumok viselését. A bíróság két, Belgiumban ill. Franciaországban alkalmazott nő esetében döntött így, akiket azt követően menesztettek állásukból, hogy munkáltatójuk kérésére nem voltak hajlandók levenni fejkendőjüket.
Az első esetben a G4S Secure Solutions volt alkalmazottjának panaszát vizsgálták, akit amiatt menesztettek, mert annak ellenére is fejkendőt viselt, hogy a vállalat tiltja a vallási és politikai szimbólumok látható viselését. A második esetben egy francia alkalmazott nem volt hajlandó levenni a fejkendőt, miután az ügyfelek panaszkodtak, később emiatt veszítette el állását.
A bíróság döntése szerint a politikai, filozófiai és vallási szimbólumok viselésének tiltása nem számít diszkriminációnak.
Mivel a bíróság döntése általánosságban véve a vallási jelképekre vonatkozik, az európai hatóság döntésével az ateista munkáltatók mellett állt ki a vallásos alkalmazottakkal szemben.
Az ECJ ítélete így lehetővé teszi, hogy az ateista munkáltatók betiltsák a kereszt viselését is, a muszlim alkalmazottaktól pedig megköveteljenek olyan ruhaviseletet, amit nem csak az iszlám követői, de évtizedekkel ezelőtt még a keresztények többsége is erkölcstelennek tartott.

http://www.hidfo.ru/2017/03/tilthatjak-az-ateistak-a-vallasi-szimbolumok-viseleset/

Az ókorban Krisztus parancsainak megtartása jelentette az igaz vallásosságot, ugyanúgy ez jelenti ma is.

„Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat”, mondta Urunk Jézus Krisztus – ezt igyekezzük a lehető leghívebben megtenni, és akkor az „Atya is szeretni fog” bennünket!
Amikor elolvastam Szent Pál apostol intelmeit, eszembe jutott, hogy Jézus is ilyesmiket mondott, nem pedig olyanokat, mint amiket a lelkigyakorlatos könyvek: „Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat … Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. … Jézus így folytatta: »Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni. Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött.«” (Jn 14,15/21/23-24)
Trajanus császár rendelete után a római birodalomban a keresztényeket csak akkor üldözték, ha valaki feljelentette őket. Ezen idők történetírói pedig arról számolnak be, hogy a keresztényeket többnyire szomszédjaik jelentették fel, nem hitük, vallási szokásaik, hanem számukra idegen és kellemetlen életmódjuk miatt: A keresztény kereskedők ugyanis, ellentétben a többi emberrel, nem csaltak, nem szedtek uzsorát, a keresztény szülők nem ölték meg gyermekeiket, nem tették ki őket a mocsárba, a keresztény házastársak hűségesek voltak egymáshoz, nem csalták meg egymást, a keresztény családok nem bántották rabszolgáikat, a keresztény nő nőként viselkedett (ne felejtsük, hogy a nők nadrágviselete valójában a gender ideológia elfogadásának és gyakorlatának egyik fontos lépcsőfoka) – vagyis csomó olyan dolgot tettek, ami a pogány világban ismeretlen, ésszerűtlen „oktalanság” volt. Az apostolok és utódaik nem arra bíztatták híveiket, hogy képzeljék magukat Betlehembe vagy a názáreti házba, vagy ehhez hasonlókra, hanem azt, hogy tartsák be Krisztus parancsait! Konkrét, kézzelfogható, követhető utasításokat adtak!
Ahogy az ókorban Krisztus parancsainak megtartása jelentette az igaz vallásosságot, ugyanúgy ez jelenti ma is.

A nők tényleg kevesebbet keresnek, mint a férfiak?