2008. december 25., csütörtök

Medjugorjei üzenetek 2008. december

2008. december 2.
„Drága gyermekek! Az örömteli várakozásnak ebben a szent idejében, Isten benneteket, kicsinyeket választott ki, hogy megvalósítsa nagy terveit. Gyermekeim, legyetek alázatosak. Alázatotok révén Isten bölcsességével választott hajlékot készít lelketekből, amit jótettekkel tesztek majd világossá, és így, nyitott szívvel, az Ő nagylelkű szeretetében fogjátok várni Fiam születését. Köszönöm nektek gyermekeim.”

Medjugorje, 2008. december 25. Karácsony
„Drága gyermekek! Rohantok, dolgoztok, gyűjtögettek, de áldás nélkül. Nem imádkoztok! Ma arra hívlak benneteket, hogy álljatok meg a jászol előtt, és elmélkedjetek Jézusról, akit nektek adok ma is, hogy megáldjon benneteket, és segítsen nektek megérteni, hogy nélküle nincs jövőtök. Ezért, gyermekeim, adjátok át életeteket Jézus kezébe, hogy vezessen benneteket és őrizzen meg minden rossztól. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Jézus nélkül nincs jövőtök – Ljubo atya elmélkedése a Szűzanya karácsonyi üzenetéről

“…Jézus a szívünkben nem tud megszületni hit és imádság nélkül. A Szűzanya üzenetének szavaiban érezhető a fájdalom, amiatt, hogy a világ felé fordultunk…”
„Drága gyermekek! Rohantok, dolgoztok, gyűjtögettek, de áldás nélkül. Nem imádkoztok! Ma arra hívlak benneteket, hogy álljatok meg a jászol előtt, és elmélkedjetek Jézusról, akit nektek adok ma is, hogy megáldjon benneteket, és segítsen nektek megérteni, hogy nélküle nincs jövőtök. Ezért, gyermekeim, adjátok át életeteket Jézus kezébe, hogy vezessen benneteket és őrizzen meg minden rossztól. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
November 25-i üzenetében a Szűzanya imádságra hívott, hogy Jézus megszülethessen a szívünkben. Mostani üzenetben pedig szívéből feddés és panaszkodás érzékelhető engedetlenségünk miatt. „Rohantok, dolgoztok, gyűjtögettek, de áldás nélkül” – mondja Mária, Édesanyánk. Mindig jelentőségteljes tapasztalat volt az út nekem Medjugorjéban, míg felértem a Jelenések hegyére. Felkapaszkodás közben az út mindkét oldalán egymás után boltok találhatók, megszámlálhatatlan kegytárgyat kínálva. Amikor az ember túljut a kegytárgyboltok erdején és egy kissé feljebb ér, úgy érzi, könnyebben lélegzik. Eme dolgok között az embert fojtogatja valami, mintha nem volna levegő. A jobb bevételért, a konkurenciával való versenyfutásban az ember könnyen szem elől téveszti az élet útjelzőit. A Szűzanya megmutatta számunkra az életre vezető utat, az egyszerűség útját, mely köves és sziklás. És erre a hegyvidékre jött el a Szűzanya, Édesanyánk karjában a gyermek Jézussal. Jézusnál fontosabbat és szükségesebbet nem adhat nekünk.
Jézus a szívünkben nem tud megszületni hit és imádság nélkül. A Szűzanya üzenetének szavaiban érezhető a fájdalom, amiatt, hogy a világ felé fordultunk. Ő kitartóan hív bennünket arra, hogy tekintetünket a földi dolgok fölé, az ég felé irányítsuk. Pontosan úgy, ahogyan az egyház imája tanít bennünket: „….úgy használjuk a mulandó javakat, hogy általuk elnyerjük az égieket.”
Égi Édesanyánk azért kér bennünket, mert üdvösségünket és Jézussal az élet teljességét szeretné számunkra. Nem akarja, hogy elvesszünk a karácsony felszínes ünneplésében és abban az üres romantikában, mely nem Jézushoz, hanem önmagunkhoz vezet. Szívünket és tekintetünket vakká teszik a földi dolgok, a rohanás, az idegeskedés, a munka: beszippantják az Istenben való életet. Sok időt és életerőt veszteget el az ember azért, hogy biztosítsa anyagi egzisztenciáját. Szűz Mária szeretné kinyitni a szemünket, hogy meglássuk, miben rejlik az igazi élet lényege és alapja. Ő megjárta a hit útját ezen a földön és elhozza nekünk Jézust, biztosan elvezet bennünket Jézushoz.
A hírüladás pillanatától Mária számára elkezdődött az ismeretlen jövő. Gábor angyal nem tárta fel előtte, hogy mi vár rá Isten útján és Isten akarata hová fogja Őt vezetni. Állhatatos volt. A földi ember rögtön meg akarja tudni, hogy mi fog történni. Szeretné előre látni, meghatározni, beteljesíteni terveit. Olyan időben élünk, melyet „azonnal és gyorsan” időnek is nevezhetünk. Ezért bennünk van az ösztön, mely hajt minket, hogy rohanjunk, dolgozzunk, gyűjtögessünk, hogy így biztosítsuk be életünket. Mindez idegességet, stresszt és különféle betegségeket okoz. Az egyszerűségben és a kicsiségben lehet felfedezni az élet lényegét és értelmét.
Ezért Mária, mint Édesanya, aki szereti gyermekeit a következőket mondja: „… álljatok meg a jászol előtt…”. Az egyszerűség kényelmetlen jászlában Isten eljött és megjelent közöttünk. Az egyszerűségben fedezhető fel a mindenhatósága, mely üdvözíti és megváltja az emberiséget.
A keresztény világ nagy részén a karácsony „megfojtódik” a felesleges dolgok és ajándékok sűrűjében. Jézus születésnapját ünneplik, de Jézus nélkül. Jézus nélkül és rajta kívül minden üres és semmiség. Elképzelhetjük, hogy milyen nagy lehet Mária szívének fájdalma amiatt, hogy az emberiség elfelejti az Ő Fiát, aki a világ üdvösségéért született. Szomorú, hogy Jézus születésnapját nélküle ünneplik, aki a világ Üdvözítője és a Béke Királya.
Könyörögjünk: Mária, Isten Anyja, te szülted meg számunkra Isten Fiát és ajándékoztál meg vele minden emberi szívet, aki kész megnyitni előtte ajtaját és befogadni Őt, mint Istenét és Üdvözítőjét. Köszönjük neked, Mária, hogy ma sem szűnsz meg közbenjárni értünk és így szülni meg Jézust szívünkben. Köszönjük, hogy ma is eljössz, szólsz hozzánk és arra hívsz bennünket, hogy téged, Édesanyánkat kövessünk és ezáltal mi is Jézus anyjává, testvéreivé és nővéreivé váljunk. Imádkozz velünk és értünk, hogy legyen bátorságunk életünket Jézus kezébe helyezni. Csak így lesz teljes az életünk. Könyörögd ki számunkra, hogy bátran küzdjünk ezekben az időkben és az ima és a hit által mindennap átadjuk életünket, családunkat, közösségünket és az egész világot a Béke Újszülött Királyának a kezébe. Veled kérjük Jézust, ó Mária, hogy nyissa meg szemünket, hogy megláthassuk: életünk biztonsága, békéje és értelme csak a Benne való bizalomban és az Ő kezére való ráhagyatkozásban van, mely a világmindenséget és minden emberi életet fenntart.