2007. január 25., csütörtök

Medjugorjei üzenetek 2007. január

2007. január 2.
„Ezekben az időkben, amely telve van Isten kegyelmével és szeretetével, aki elküldött engem hozzátok; kérlek benneteket, hogy ne legyetek kőszívűek. A böjt és az ima legyen a fegyveretek, hogy Jézushoz közeledjetek, és megismerjétek Őt. Kövessétek ragyogó példámat. Segíteni foglak benneteket. Veletek vagyok. Köszönöm nektek.”
2007. január 25.
„Drága gyermekek! Helyezzétek a családotokban látható helyre a Szentírást, és olvassátok. Így fogjátok megismerni a szívből jövő imát, és gondolataitok Istenben lesznek. Ne feledjétek, hogy múlandóak vagytok, mint a mezei virág, amely messziről látszik, de eltűnik egy pillanat alatt. Gyermekek, bármerre is jártok, hagyjátok ott a jóság és a szeretet jelét, és Isten megáld benneteket bőséges áldásával. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

2007. január 8., hétfő

2007. - A felebaráti szeretet éve - “Ami jót vagy rosszat teszünk felebarátunknak, azt Jézusnak tesszük!” 2007. január 5-6-7.

23. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén
A Szentírásból: elmélkedjük át a Napkeleti bölcsek történetét. Ők együtt imádták az Úr Jézust. (Mt. 2, 1-12)
Havi mottó: “Nem szolgálhattok egyszerre két úrnak!”
Közös imaszándék: a vallások és nemzetek közötti egységért könyörgünk az Úrhoz!
Konkrét feladatunk: naponta, legalább egy negyedóra Szentségimádást ajánljunk fel a keresztények egységéért!
I. Nagyfalu: visszatekintő - lelkiismeretvizsgálat
Uralkodva vagy szolgáló szeretettel élsz-e a családodban? Türelmesen töltötted-e el a Karácsonyt? A hatalom szeretetét vagy a Szeretet hatalmát hordozod-e a szívedben? Szívből imádkoztál-e valaha a bűnös emberiség megtéréséért? A szíved mélyén döntöttél-e Isten és a felebaráti szeretet mellett? A zarándoklatokkal járó áldozatot vállalod-e lelked épüléséért? Rágalmazóidért imádkozol-e vagy ítélkezel-e felettük? Legalább a szeretteidben Jézust láttad-e és szolgáltad-e?
A Szűzanya üzenete, 2006. Karácsony Szent Éjszakájára
“Drága Virágaim! Ma, ezen a Szent Éjszakán és ezen a Szent Helyen: a karomon lévő kis Jézussal vagyunk jelen köztetek! Bár, a fizikai szemetekkel nem láthattok Minket, de Szeretetteljes Jelenlétünket érezhetitek. Tudom, sok áldozatot vállalva készítettétek el ezt a Helyet, azért, hogy Nekünk szállást adjatok. Most, arra kérlek benneteket, nyissátok meg ‘a szívetek ajtaját’, hogy a kis Jézus Szeretetét befogadjátok!
Tudnotok kell: addig nem jöhet vissza Jézus kívülről hozzátok, amíg nem él a szívetekben. Boldogan mondom nektek, ezen Szent Ünnepen, sokan megnyitják a szívüket a kis Jézusnak, imáitok és áldozatvállalásaitok miatt. Higgyétek el, életetekben, semmi nem hiábavaló! A szenvedéseitek, amelyeket Nekünk felajánlottatok sok lélek megmenekülésére szolgáltak. Most, még nem tudjátok azt, hogy kire száll az imátok. Hamarosan meg fogjátok látni imáitok következményeit és akkor nagyon fogtok örülni. Meglátjátok, olyanok térnek meg körülöttetek, akikről már rég lemondtatok.
Arra kérlek benneteket, tartsatok ki mindvégig: az imában, az áldozatvállalásban és a szenvedéseitek felajánlásában. Tudnotok kell, a Gonosz el akar bizonytalanítani, el akarja venni a kedveteket a lelki dolgoktól. Biztos tudjátok: imáitokra nem Nekem, hanem nektek van szükségetek! Továbbra is várom felajánlásaitokat! Azokat, elsősorban azok javára fordítjuk, akik a legközelebb vannak hozzátok. Úgy éljetek, az Égiek Szeme rajtatok van!
Kijelentem: II. János-Pál pápa, az Égben Velünk van és ma, különleges módon - a megáldott szobrán keresztül - köztetek is van! Ha kéritek az Ő közbenjárását, Segítségünket Rajta keresztül különleges módon fogjátok megtapasztalni. Karácsony Szent Ünnepén tudatjuk veletek: örülünk a jelenléteteknek! Most, ezen a Szent Éjszakán, ünnepélyesen, a kis Jézussal együtt áldunk meg benneteket!”
II. Nagyfalu - jelen
Az Úr Jézus tanítása, 2007. január elsőpéntekére
“Ma, megmagyarázom nektek, mit jelent a havi mottó: ‘Senki sem szolgálhat egyszerre két úrnak!’ Ti, ebben a közösségben azt tanuljátok, hogy Én jelen vagyok: bennetek, az Oltáriszentségben és a felebarátban is. Valóban, fogantatásotok pillanatától - isteni Természetemmel -bennetek élek és fejlődök, olyan mértékben, amilyen mértékben lehetőséget adtok Nekem. Én a szívetek mélyén lakom, elrejtőzve és várom, hogy keressetek, megtaláljatok és kövessetek Engem. Szabadakaratotok lehetővé teszi azt, hogy életetek során azt tegyétek Velem, amit akartok.
Földi életetek után azonban, be kell számoljatok a bennetek lévő fejlődésemről. Amikor a földi, romlandó testeteket elhagyjátok, akkor fogjátok látni világosan, hogy valójában kit szolgáltatok: önmagatok kényelmét vagy Engem, aki a lelkiismereteteken keresztül akartalak vezetni titeket. Én - személyiségetekkel egyesülve - Istenségemmel vagyok jelen bennetek. Életetek során, teljesen szabadon, saját elképzelésetek szerint alakíthatjátok az életeteket. A mennyei Atyának egyedi Terve van mindenkivel, aki él a Földön. Vigyázzatok, ha nem engedelmeskedtek a lelkiismeretetek vezetésének, akkor a Gonosz Lélek veszi át az életetek irányítását és elszakadtok Tőlem.
Ennek a nemzedéknek nagy része, kényelemszeretete miatt, sajnos, átengedte az élete vezetését a Gonosz Léleknek. Most, arra kérlek benneteket, nézzetek jól a szívetekbe: vajon ti, kit szolgáltok? Engem szolgáltok-e vagy a saját akaratotokat? Megkérdezem tőletek: a ti szívetekben, milyen állapotban vagyok Én jelen? Mielőtt eljön a nagy figyelmeztetés, ajánlom nektek, hogy keressetek meg Engem a szívetek mélyén és amíg nem késő, oldjatok fel a bűneitek általi megkötözöttségből, hogy mire kívülről is visszatérek hozzátok, szabaddá váljak bennetek. Ezt tegyétek meg, minél hamarabb, még mielőtt a Szentlélek kiáradna az egész emberiségre.
Előre figyelmeztetlek benneteket: a Szentlélek fénye rá fog világítani a valódi énetekre és akkor sokan meg fognak ijedni önmaguktól és nem lesz bátorságuk közeledni Hozzám! Ha minél előbb megtaláltok Engem a szívetekben, akár: éhesen, megkötözve, keresztrefeszítve… a bűnbánat és a szolgáló szeretet által helyre hozhattok mindent! Ha alázatos lélekkel bocsánatot kértek Tőlem, megbocsátom nektek minden bűnötöket, újjá fogtok születni a Szentlélekben és nagy örömünkre, mindörökre együtt fogunk maradni! Megáldalak titeket a bűnbánat lelkületével!!!”
Szűz Mária tanítása, 2007. január elsőszombatjára
“Drága Kicsinyeim! Az év első napjaiban, ünnepélyesen jelentem be nektek, hogy Én nemcsak a Remény, hanem az Egység Anyja is vagyok! Engem azért küldött a Földre a mennyei Atya, hogy megtanítsalak benneteket arra, hogyan lehettek egységben Velünk és egymással. Szent Fiam mondta nektek: ‘legyetek mindnyájan egyek, ahogyan Atyám és Én egyek vagyunk.’
Tudnotok kell, Én addig jövök hozzátok a Földre és addig tanítalak benneteket, amíg be nem terellek benneteket - mint juhokat és bárányokat - az Egy Akolba! Ez az Én egyik legfontosabb feladatom - köztetek - a Földön! Szerintetek, melyik Anya nézné tétlenül azt, hogy védtelen gyermekeit széttépjék a farkasok? Én mindent megteszek azért, hogy ‘Egy Helyre’, Szent Péter apostol biztonságos Aklába tereljelek benneteket, mert csak ott találtok teljes védelemre az utolsó, nehéz időkben. A többi akol - úgy-ahogy - eddig megállta a helyét, de tudnotok kell, a nagy megpróbáltatáskor, nem fog biztonságos védelmet nyújtani. A bölcs emberek, idejében odamennek, ahol teljes biztonságot találnak a farkasok támadásai elől. Akik felismerik az Én tanításomat, azok azonnal gyakorlatba teszik azt! Akik engedik, hogy betereljem őket ‘a biztonságos Akolba’, azok erősek maradnak a hitben, a nagy megpróbáltatások idején is. Sokáig ne várakozzatok, mert ha a ‘biztonságos Akol’ ajtója bezárul, akkor a farkasokkal szemben, védtelenül kint maradtok. Nagyon kevés lesz az esélye az életben maradáshoz azoknak akik kint maradnak!
Tudnotok kell, a farkasok sokan vannak és erősek a legyengült bárányokkal és juhokkal szemben. II. János-Pál pápa, az engesztelő közösségen keresztül, a teljes egység megélésére buzdít és tanít. Jelenleg, ha kéritek a közbenjárását, az Égből jobban tud segíteni. Senki sem szolgálhat két úrnak egyszerre. Ha magatokat szolgáljátok, a vagyon és a kényelemszeretet által, akkor nagy lesz az esélye annak, hogy a Gonosz Lélek elcsábít és az ő szolgálatára állít benneteket. Kérlek titeket, tanuljátok meg a Tőlünk kapott leckéket és aszerint éljetek. Édesanyai áldásom adom rátok”
A mennyei Atya tanítása, 2007. január elsővasárnapjára
Mennyei Atyánk! Az a vágyunk, hogy ebben az évben is megörvendeztessünk Téged!
A mennyei Atya válasza: “Én, úgy vagyok veletek, mint ‘egy jó apa’, aki szép játékokat ajándékoz a gyermekeinek, azért, hogy örömöt szerezzen nekik! Van olyan gyermek, aki hálás az ajándékokért. Van olyan gyermek, aki úgy elfoglalja magát a kapott ajándékkal, hogy elfeledkezik arról, aki azt adta. Van olyan gyermek, aki szétszedi a játékot és azután már nem tudja összerakni. Tehetetlenségében szól a gyermek az apjának, hogy segítsen neki.
Én, egy szép világot ajándékoztam nektek, gyermekeimnek, hogy örömötöket leljétek benne. Sajnos, sokan megfeledkeztek Rólam, saját tetszésük és elképzelésük szerint tönkre tették a Földet. Mostmár, amit elrontottak, nem tudják helyrehozni, Nélkülem. Bátorítalak benneteket, hívjatok segítségül, mert valóban nagy bajban van a Föld a lakóival együtt! Kérlek benneteket, ne rohanjatok a pusztulásotokba, mert Általam, egy szebb és jobb világ vár reátok. Azt tanácsolom nektek: tegyétek rendbe Akaratom szerint az életeteket! Most, ha mélyen a szívetekbe néztek, vajon kit láttok ott? Vegyetek észre magatokban, mert ott vagyok bennetek. Én az isteni Arcom után teremtettelek meg titeket.
Őszintén elmondom nektek: ha az életetek során, csak a magatok kényelmét kerestétek és nem jártatok az Én Utamon, szánalomra méltó teremtményeim vagytok! Most mégis, mint Atyátok bíztatlak benneteket: kicsi, lesoványodott, gyenge kezeteket nyújtsátok ki Felém, hogy meg tudjam fogni azt és segíteni tudjak rajtatok. Tudjátok-e, hogy mikor vagytok szánalomra méltó teremtményeim? Akkor, ha nem kerestek Engem, aki a Szeretet Istene vagyok! Kérlek titeket, a bűnbánat által fogjátok meg az Én Megbocsátó Kezemet és meglátjátok, hogy így helyrehozhatjátok az életeteket Szeretetem Fényében és így meg fog tisztulni az Én isteni Arcom bennetek. Meglátjátok, Velem együtt, szép lesz az életetek! Ha kitartotok Mellettem, ha már nem hagytok el Engem, Én sem foglak sohase elengedni titeket ölelő Karomból!
Döntenetek kell: nem szolgálhattok egyszerre Nekem is és magatoknak is! Döntenetek kell: ki az Úr az életetekben, Én vagy Ti? Ha végleg döntöttetek Mellettem, akkor legyőzhetetlenül fogok bennetek élni! Szentháromságos áldásom adom rátok!”
Tanúságtétel a felebaráti szeretet évében
“Íme, itt vagyok Istenem, hogy Akaratodat megtegyem! Deák Ágnesnek hívnak, házasságban élek, két gyermekünk van. 1967-ben születtem Mikulán, most Kökényezsden lakunk. Szüleim vallásosan neveltek, de a vallásosságunk abban állt, hogy jártunk a templomba.
Idővel, mivel a jó Isten sok megpróbáltatást engedett meg az életemben, igazságtalannak tartottam Őt és eltávolodtam Tőle. Isten látta a tehetetlenségem, ezért megkönyörült rajtam. Álmomban szomorúan jelent meg Jézus és kérte, hogy imádkozzak. Láttam Jézusnak tövissel megkoronázott Szent Szívét és kérte, hogy engeszteljem és tartsak bűnbánatot! A lelkem ekkor eltelt bűnbánattal és Isten iránti szeretettel. Azután hívást éreztem a szívemben zarándokhelyekre. Így jutottam el: Csíksomlyóra, Máriaradnára és Nagyfaluba. Érsemjénben, az engesztelésen találkoztam egy különleges szeretettel, boldogsággal és ez megváltoztatott engem!
A fordulatot, a lelkigyakorlat egyik mondata adta: ‘Ne akarjatok másokat megváltoztatni, először ti változzatok meg és azután mindenki meg fog változni körülöttetek!’ Egyszer megkérdeztem Jézust, hogyan tud annyira szeretni, még olyan bűnöst is, mint amilyen én is vagyok. Álmomban válaszolt. Égő lángok hömpölyögtek felém, amelyek nem égettek, hanem megtisztítottak engem. Szívem mélyéből éreztem, hogy nem vagyok elveszve, ezért leborulva mondtam: ‘Jézusom, kérlek, bocsáss meg nekem!’ Lecsukott szemmel vártam az ítéletemre, de Isten megbocsátott nekem. Egy láthatatlan kéz megfogta a kezemet, fölemelt a Földről és nagy szeretettel magához ölelt. Lelkileg új életre keltem Isten ölelésében.
A Szentháromság Hegy számomra: az Égbe vezető út; a szeretet iskolája; a lelki otthonom! A karizma és a lelkitestvéreim mindig megerősítenek, hogy a keskeny úton maradjak. Örömmel mondom: érdemes megváltozni, jónak lenni. A rendszeres szentmisék által felerősödik bennem Jézus jelenléte. Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén készülök fel az Úrral való találkozásra! Csak köszönet van a szívemben az Égiekért és az engesztelő közösségért!
Jelmondatom: ‘Nekem csak szeretni szabad!’ ”
III. Nagyfalu - előretekintés februárra
A betegekért fogjuk felajánlani az engesztelő imáinkat, azért, hogy el tudják fogadni Isten reájuk vonatkozó Akaratát!
Konkrét feladatunk lesz: visszaszokunk a természetes vízre, így vigyázunk a családunk egészségére!
Januári házi feladat:
“ELHATÁROZTAM: ÉN ÉS A CSALÁDOM CSAK AZ URAT AKARJUK SZOLGÁLNI!”

2007. január 3., szerda

RÓZSAFÜZÉR ELMÉLKEDVE!


Ima a rózsafüzér imádkozása előtt:
Ó, végtelen jóságnak és irgalomnak Istene, Jézus Krisztus! Töltsd el szívünket teljes bizalommal Szentséges Anyád iránt, akit a kereszten végrendelkezve nekünk is édesanyául adtál. Add, hogy hittel fogadjuk Isten üzeneteit, melyeket Ő nyilatkoztat ki nekünk és gyermeki alázattal, bizalommal és készséggel siessünk fájdalmas és Szeplőtelen Szívének engesztelésére, hogy mindenható közbenjárására irgalmat nyerjen a világ.
Ó, Mária, rózsafüzér királynője! Fatimában tett kívánságod szerint felajánljuk lelkünket, életünket, családunkat, hozzátartozóinkat, népünket, magyar hazánkat és a föld minden országát és népét. Uralkodj felettünk és vezérelj minket! Légy szívünk királynéja, hogy általad Jézus Szíve megdicsőüljön bennünk és szívünk királya legyen. Őrködj elménk és szívünk tisztasága felett és esd ki nekünk a szentlélek Isten kegyelmét, hogy bátran kövessük erényeidet és Neked tetsző életet éljünk. Segíts meg szándékunkban, hogy szeplőtelen Szíved engesztelésére minden hónap első Péntekjén és első Szombatján szentáldozáshoz járuljunk, imádkozzuk naponként a rózsafüzért, hozzunk áldozatokat a bűnösök megtéréséért, Te pedig irgalmasság anyja, fájdalmas és Szeplőtelen Szíved áldozatával egyesítve ajánld fel imáinkat, áldozatainkat Fiadnak, az örök Főpapnak, hogy azt átszúrt Szívével együtt tegyék az Atyaisten mennyei Oltárára engesztelésül a papok, a kereszténység és az egész emberiség bűneiért. Ámen.

Örvendetes rózsafüzér (Hétfőn, Szombaton)

Hiszekegy... Miatyánk... 3 Üdvözlégy a titkokkal:
Aki hitünket növelje
Aki reményünket erősítse
Aki szeretetünket tökéletesítse
D... Ó, J... Dics...
I. Akit Te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál
Miatyánk....
 1. Isten elküldte Gábor angyalt egy szűzhöz. Üdvözlégy.....
 2. Az angyal bement hozzá és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes”. Üdvözlégy...
 3. Mária zavarba jött és gondolkozni kezdett a köszöntés értelmén. Ü...
 4. „Ne félj Mária, kegyelmet találtál Istennél”. Ü...
 5. „Íme, méhedben fogansz és fút szülsz”. Ü...
 6. „A Magasságbeli Fiának fogják hívni”. Ü...
 7. „Hogyan lehetséges ez, hiszen férfit nem ismerek”. Ü...
 8. „A Szentlélek száll rád”. Ü...
 9. „Íme, az Úr szolgáló leánya vagyok, történjék velem szavaid szerint”. Ü...
 10. És az Ige testté lett és közöttünk lakozott. Ü...
Dicsőség az Atyának a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
Ó Jézuson, bocsásd meg bűneinket ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a Mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Ámen
Dicsértessék és áldassék az édes Jézus, a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, most és mindörökké. Ámen.
II. Akit Te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál
Miatyánk...
 1. Azokban a napokban Mária sietve útra kelt a hegyek közé. Ü...
 2. Zakariás házába érkezve köszöntötte Erzsébetet. Ü...
 3. Ekkor felújongott a magzat Erzsébet méhében. Ü...
 4. Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Ü...
 5. „Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám? Ü...
 6. „Boldog vagy, mert hittél”. Ü...
 7. Erre Mária így szólt: „Magasztalja lelkem az Urat”! Ü...
 8. „És újong szívem üdvözítő istenemben”. Ü...
 9. „Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát”. Ü...
 10. Lám, mostantól boldognak hirdet minden nemzedék”. Ü...
D... Ó, J... Dics...
III. Akit Te Szent Szűz, a világra szültél
Miatyánk...
 1. Augusztus császár összeíratta az egész földkerekséget. Ü...
 2. Így József is Máriával elment Betlehembe. Ü...
 3. Ekkor elérkezett Mária ideje. Ü...
 4. És Megszülte egyszülött Fiát. Ü...
 5. Pásztorok őrizték éjszaka nyájukat. Ü...
 6. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala. Ü...
 7. „Ne féljetek. Nagy örömet hirdetek nektek!”. Ü...
 8. „Ma született az üdvözítő”. Ü...
 9. „Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve”. Ü...
 10. „Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek”.
D... Ó, J... Dics...
IV. Akit Te Szent Szűz, a templomban bemutattál.
 1. A gyermeket a szülők Jeruzsálembe vitték, hogy bemutassák az Úrnak. Ü...
 2. Volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű ember. Ü...
 3. Várta Izrael vigaszát. Ü...
 4. A Szentlélek ösztönzésére a templomba ment, amikor a gyermek Jézust bevitték szülei.
 5. Karjába vette a gyermeket. Ü...
 6. „Világosság a pogányok megvilágosítására és a békére. Ü...
 7. „Hiszen látták szemeim az üdvösséget”. Ü...
 8. „Világosság a pogányok megvilágítására és dicsőségére Izraelnek”. Ü...
 9. Ekkor így szólt Máriához: „Sokak romlására és feltámadására lesz Ő Izraelben: Jel, amelynek ellene mondanak”. Ü...
 10. „S a Te lelkedet is tőr járja át”. Ü...
D... Ó, J... Dics...
V. Akit Te Szent Szűz, a templomban megtaláltál
Miatyánk...
 1. Amikor Jézus tizenkét esztendős lett, szülei felmentek vele a húsvét ünnepére. Ü...
 2. Az ünnepnapok elmúltával a gyermek Jézus Jeruzsálemben maradt. Ü...
 3. A szülők már egynapi járásra voltak és keresni kezdték a rokonok és ismerősök között.
 4. Mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe. Ü...
 5. A templomban ült a tanítók közt, akik mind csodálkoztak okosságán. Ü...
 6. „Gyermekem, miért tetted ezt velünk?” Ü...
 7. „Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell fáradoznom?” Ü...
 8. De Ők nem értették. Ü...
 9. Akkor hazatért velük Názáretbe és engedelmeskedett nekik. Ü...
 10. Anyja szívébe véste ezeket a dolgokat. Ü...
D... Ó, J... Dics...
Befejezésül: Szentséges Szűz, Isten Anyja, Mária! Fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai Oltalmad alá menekültünk, végy hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a Szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük és amit ígérnek elnyerjük, Szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.
Záró ima – háromszor - : Legszentebb Szentháromság! Atya, Fiú, Szentlélek ! Mélységes alázattal imádlak s felajánlom Neked a föld valamennyi Oltárszekrényében – és leghűségesebb gyermekeid szívében – jelen levő Jézus Krisztus legdrágább Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, engesztelésül a szidalmakért és közömbösségekért, melyekkel Őt megbántják. Jézus szentséges és Mária Szeplőtelen Szíve által könyörgök Hozzád a szegény bűnösök megtéréséért. Ámen.
Fohászima: Istenem hiszek, remélek Benned, szeretlek Téged, imádlak Téged! Bocsánatodat kérem azok számára, akik nem hisznek Benned, nem remélnek Benned, nem szeretnek Téged és nem imádnak Téged. Ámen.

Fájdalmas rózsafüzér (Kedden, Pénteken)

Hiszekegy... Miatyánk... 3 Üdvözlégy a titkokkal:
Aki értelmünket megvilágosítsa
Aki emlékezetünket erősítse
Aki akaratunkat tökéletesítse
D... Ó, J... Dics...
I. Aki érettünk vérrel verejtékezett
 1. Jézus kiment tanítványaival az Olajfák hegyére. Ü...
 2. „Üljetek le itt, amíg odébb megyek és imádkozom”. Ü...
 3. Pétert, Jakabot és Jánost vitte magával a kertbe. Ü...
 4. „Halálosan szomorú a lelkem. Várjatok itt, és virrasszatok Velem!” Ü...
 5. Egy kőhajításra odébb ment és elkezdett remegni és gyötrődni. Ü...
 6. „Atyám, ha lehetséges kerüljön el ez a kehely. De ne az Én akaratom teljesedjék, hanem a Tiéd!” Ü...
 7. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. Ü...
 8. „Simon, alszol? Egy órahosszat sem tudtatok virrasztani Velem?” Ü...
 9. Ismét imádkozott és egy angyal a mennyből megerősítette. Ü...
 10. „Keljetek föl, menjünk, közeledik aki elárul Engem”. Ü...
D... Ó, J... Dics...
II. Akit érettünk megostoroztak
 1. „Üdvözlégy Mester!” És Júdás megcsókolta. Ü...
 2. „Barátom, miért jöttél? Csókkal árulod el az Emberfiát?” Ü...
 3. Kezet emeltek rá. A tanítványok pedig elfutottak. Ü...
 4. Annáshoz vezették. Ü...
 5. Annás megkötözve Kajafáshoz küldte. Ü...
 6. „Nem ismerem az embert” . – Az Úr megfordult és Péterre nézett. Ü...
 7. „Igen, király vagyok, de országom nem e világból való”. Ü...
 8. Pilátus elküldte Heródeshez, aki gúnyt űzött belőle. Ü...
 9. „Nem, ne Ezt, hanem Barabást bocsásd szabadon!” Ü...
 10. Pilátus erre lefogatta, és megostoroztatta. Ü...
D.. Ó, J... Dics...
III. Akit érettünk tövissel megkoronáztak
 1. A katonák bíborszínű köpenyt vetettek rá. Ü...
 2. Majd tövisből koronát fontak és fejére tették. Ü...
 3. Nádszállat adtak jobb kezébe. Ü...
 4. És így gúnyolták: „Üdvözlégy, zsidók királya!” Ü..
 5. Közben leköpdösték. Ü...
 6. Arcul ütötték. Ü...
 7. „Íme, az ember!” – „El vele! Keresztre vele!” Ü...
 8. „Nézzétek, itt a királyotok!” – „Nincs királyunk, csak császárunk!” Ü...
 9. „Semmi vétket nem találok benne!” – „Ha szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja”.
 10. „Ártatlan vagyok ennek az igaznak vérétől”. – „Az Ő vére mirajtunk és gyermekeinken!”
D... Ó, J... Dics...
IV. Aki érettünk a keresztet hordozta
 1. Jézust halálra ítélik. Ü...
 2. Jézus magára veszi a nehéz keresztet. Ü...
 3. Jézus először esik el. Ü...
 4. Jézus találkozik anyjával. Ü...
 5. Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni. Ü...
 6. Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak. Ü...
 7. Jézus másodszor esik el. Ü...
 8. Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat. Ü...
 9. Jézus harmadszor esik el Ü...
 10. Jézust megfosztják ruháitól. Ü...
D... Ó, J... Dics...
V. Akit érettünk keresztre feszítettek.
 1. Jézust a keresztre szegezik. Ü...
 2. „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek. Ü...
 3. „Még ma velem leszel a Paradicsomban!” Ü...
 4. „Asszony, nézd, Ő a Te fiad!” – És Jánoshoz így szólt: „Nézd, Ő a te anyád!” Ü...
 5. „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ü...
 6. „Szomjazom!” Ü...
 7. „Beteljesedett!” Ü...
 8. „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!” Ü...
 9. Jézust leveszik a keresztről és Anyja ölébe fektetik. Ü...
 10. Jézust a sírba teszik. Ü...
D... Ó, J... Dics...
Dicsőséges rózsafüzér (Szerdán, Vasárnap)
Hiszekegy... Miatyánk... 3 Üdvözlégy a titkokkal
Aki gondolatainkat irányítsa
Aki szavainkat vezérelje
Aki cselekedeteinket kormányozza
D... Ó, J... Dics...

I. Aki halottaiból feltámadott

 1. Alászállott a halál birodalmába. Ü...
 2. Harmadnapon halottaiból föltámadott. Ü...
 3. Egy angyal elhengerítette a követ a sírtól. Ü...
 4. „Ne féljetek. Feltámadt!” Ü...
 5. „Akinek megbocsátjátok bűneiket, meg lesznek bocsátva!” Ü...
 6. Ketten közülük még aznap Emauszba mentek. Ü...
 7. „Nem ezeket kellett elszenvednie Krisztusnak, hogy bemehessen dicsőségébe?” Ü...
 8. „Urunk, maradj velünk, mert esteledik!” Ü...
 9. „Én Uram, Én Istenem!” – „Tamás, boldogok akik nem látnak, és mégis hisznek!” Ü...
 10. „Eljön az óra, amikor a sírokban mindnyájan meghallják Isten Fiának szavát!” Ü...
D... Ó, J... Dics...

II. Aki a mennybe fölment

 1. „Én kaptam minden hatalmat, mennyben és földön!” Ü...
 2. „Menjetek el az egész világra és tanítsatok minden népet!” Ü...
 3. „Íme, Én veletek vagyok a világ végéig!” Ü...
 4. „Atyám házában sok hely van. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek!” Ü...
 5. És kivezette Őket Betániába. Ü...
 6. És fölemelte kezét és megáldotta Őket. Ü...
 7. És megáldva Őket, eltávozott és az égbe ment. Ü...
 8. Ott ül Istennek, a Mindenható Atyának jobbján. Ü...
 9. És él mindörökké, hogy közbejárjon értünk. Ü...
 10. Onnan el fog jönni ítélni élőket és holtakat. Ü...
D... Ó, J... Dics...

III. Aki nekünk a Szentlelket elküldte

 1. Az apostolok egy szívvel-lélekkel állhatatosan imádkoztak Máriával, Jézus anyjával. Ü...
 2. Ekkor hirtelen zaj támadt az égből. Ü...
 3. Ekkor tüzes nyelvek lobbantak fel előttük. Valamennyien elteltek Szentlélekkel. Ü...
 4. Imádkozzunk a Szentlélek hét ajándékáért: - A bölcsesség ajándékáért. Ü...
 5. Az értelem ajándékáért. Ü...
 6. A tanács ajándékáért. Ü...
 7. Az erősség ajándékáért. Ü...
 8. A tudomány ajándékáért. Ü...
 9. A jámborság ajándékáért. Ü...
 10. Az istenfélelem ajándékáért. Ü...
D... Ó, J... Dics...

IV. Aki téged, Szent Szűz, a mennybe felvett

 1. Az Isten Anya megpróbáltatásairól és megdicsőüléséről elmélkedjünk: „Lelkedet tőr járja át!” Ü...
 2. „József, kelj fel, vedd a gyermeket és anyját és menekülj Egyiptomba”. Ü...
 3. „Fiam, miért tetted ezt velünk? Ü...
 4. „Asszony, a mi gondunk ez? Még nem jött el az Én órám!” Ü...
 5. „Aki Atyám akaratát teszi, az az Én anyám, testvérem és nővérem!” Ü...
 6. „Asszony, nézd a Te Fiad!” Ü...
 7. Mária meghal Isten utáni szeretetében. Ü...
 8. Testét sírba teszik. Ü...
 9. Ezután Jézus egyesíti lelkét testével és dicsőségesen felviszi az égbe. Ü...
 10. „Boldog a méh – amely Téged hordozott és az emlő, amely táplált!” Ü...
D... Ó, J... Dics...

V. Aki Téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott!

 1. Jézus a mennyország királynéjává koronázza anyját. Ü...
 2. Köszöntsük az angyalok királynéját. Ü...
 3. Köszöntjük a pátriárkák királynéját Ü...
 4. Köszöntjük a próféták királynéját. Ü...
 5. Köszöntjük az apostolok királynéját. Ü...
 6. Köszöntjük a vértanúk királynéját. Ü...
 7. Köszöntjük a szüzek királynéját. Ü...
 8. Köszöntjük az eredeti bűn nélkül fogantatott királynét. Ü...
 9. Köszöntjük a rózsafüzér királynéját. Ü...
 10. Köszöntjük a béke királynéját. Ü...
D... Ó, J... Dics...
Világosság rózsafüzér (Csütörtökön)
Hiszekegy... Miatyánk... 3 Üdvözlégy a titkokkal:
Aki megtisztítson minket
Aki lelkünk békéjét megőrizze
Aki a Szentségekkel megerősítsen
D... Ó, J... Dics...

I. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

 1. „Nézzétek, elküldöm hínökömet, hogy előkészítse előttem az utat” Ü...
 2. „Készítsétek az Úr útját, egyengessetek ösvényt a sivatagban Istenünknek” Ü...
 3. „Minden völgy emelkedjék fel, minden hegy és halom süllyedjen alá” Ü...
 4. „A göröngyös legyen egyenessé, és a hegyláncok síksággá” Ü...
 5. Akkor Jézus eljött Galileából a Jordán mellé, Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék. Ü...
 6. „Nekem van szükségem arra, hogy megkeresztelkedjem általad, és Te jössz hozzám?” Ü...
 7. „Hagyd ezt most, mert így illik teljesítenünk minden igazságosságot” Ü...
 8. Miután Jézus megkeresztelkedett, mindjárt feljött a vízből. Ü...
 9. „És íme, az ég megnyílt neki, és látta az Isten Lelkét, mint galambot leereszkedni, és rászállni” Ü...
 10. „Ez az Én szeretett Fiam, akiben kedvem telik” Ü...
D... Ó, J... Dics...

II. Aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét

 1. Mennyegző volt a Galileai Kánába. Ott volt Jézus anyja. Ü...
 2. „Jézus is hivatalos volt a mennyegzőre, tanítványaival együtt” Ü...
 3. Fogytán volt a bor, anyja így szólt hozzá: „Nincs boruk” Ü...
 4. „Mi közöm ehhez, asszony? Még nem jött el az Én órám” Ü...
 5. Anyja ezt mondta a szolgáknak: „Tegyetek meg mindent, amit mond” Ü...
 6. „Töltsétek meg az edényeket vízzel! Színültig töltötték őket” Ü...
 7. „Most merítsetek, és vigyetek belőle a násznagynak. Ü...
 8. Amint a násznagy megízlelte, odahívta a vőlegényt. Ü...
 9. „Minden ember a jó bort adja először... Te pedig tartogattad a jó bort!” Ü...
 10. Jézus ezzel kezdte meg csodajeleit a galileai Kánába. Ü...
D... Ó, J... Dics...
III. Aki meghirdette Isten országát
 1. „Betelt az idő... Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az Evangéliumban” Ü...
 2. A Lélek erejében visszatért Galilaába, és híre elterjedt az egész környéken. Ü...
 3. „Tanított a zsinagógában és mindenki dicsőítette” Ü...
 4. Elment Názáretbe, szombaton a zsinagógába fölállt olvasni. Ü...
 5. Izaiás próféta könyvéből ezt olvasta: „Az Úr Lelke van rajtam” Ü...
 6. „Azért kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak.
 7. „Ma teljesedett be ez az Írás a ti fületek hallatára” Ü...
 8. Csodálkoztak a tanításán, mert a beszéde hatalommal teljes volt. Ü...
 9. Elküldte tanítványait: „Menjetek és hirdessétek: Elközelgett a Mennyek országa” Ü...
 10. Az Isten országa köztetek – szívetekben – van. Ü...
D... Ó, J... Dics...
IV. Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét
 1. Maga mellé vette, Pétert, Jakabot és Jánost, és fölment a hegyre imádkozni. Ü...
 2. Ima közben, arcának színe elváltozott, a ruházata fehér lett, és fényben sugárzó. Ü...
 3. Két férfi beszélgetett vele: Mózes és Illés, megjelentek dicsőségben. Ü...
 4. „Mester, jó nekünk itt lenni” Ü...
 5. A felhő elborította, félelem fogta el őket. Ü...
 6. „Ez az én szeretett Fiam, Őt hallgassátok!” Ü...
 7. A tanítványok arcra borultak. „Keljetek fel és ne féljetek!” Ü...
 8. „Azért jöttem,.... hogy megmentsem a világot” Ü...
 9. „Atyám, azt akarom, hogy egy legyenek, ahogy mi egy vagyunk” Ü...
 10. Ne mondjátok senkinek, amíg fel nem támadok. Ü...
D... Ó, J... Dics...
V. Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát
 1. „Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja” Ü...
 2. „Menjetek, készítsétek el nekünk a húsvéti bárányt, hogy elfogyaszthassuk” Ü...
 3. „Amikor beesteledett, asztalhoz ült a tizenkettővel” Ü...
 4. „Vágyva vágytam, hogy elfogyasszam veletek ezt a húsvéti vacsorát. Ü...
 5. „Bizony mondom nektek, egyiketek elárul” Ü...
 6. „Vegyétek és egyétek, ez az Én testem” Ü...
 7. „Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá” Ü...
 8. „Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az Én vérem” Ü...
 9. „Aki eszi az Én testemet, és issza az Én véremet, annak örök élete van. Ü...
 10. „Íme, Én veletek vagyok mindennap a világ végezetéig” Ó...
D... Ó, J... Dics...
A befejező, záró és fohászimát ajánlatos minden öttizedes rózsafüzér után elvégezni.
A rózsafüzér eme formája nagyon segíthet a szétszórtság, elkalandozás elkerülésére, és lassan rávezeti az imádkozót az elmélkedő imamód elsajátítására. Áve Mária!
http://www.uzenetek.eu/news/fatimai-rozsafuzer/