2020. 07. 01, Szerda
Jézus:
„Benedek fiamnak megengedtem, hogy még utoljára láthassa beteg testvérét, akit Magamhoz szólítottam a mai napon. Kettejük találkozását tekintsétek kegyelmi találkozásnak, hiszen utoljára még együtt misézhettek, és még megerősíthették egymást. Benedek fiam visszatért Rómába, mert tudja, hogy még feladata van.
Gyermekeim, Egyházam válságban van. Vannak felszentelt szolgáim, akik úgy döntenek, hogy felhagynak a papsággal és világi emberként akarnak élni, mint mások. Meghívásuk egy örök életre szól, miképpen a felszentelésük is. Csak azok a fiaim képesek megtenni ezt a lépést – mely sokak számára megbotránkoztató –, akik nem tudnak Engem osztatlan szívvel szeretni. Ők lándzsát szúrnak Szentséges Szívembe, mert döntésükkel mély fájdalmat okoznak Nekem és a környezetüknek. Kilépésük során Egyházam is megfogyatkozik, mert tovább szélesednek a szakadások, ellentétek. Az Irántam való igaz hűség az osztatlan szívből fakad igazán. Igen kevesen tartanak ki Mellettem, mert az utóbbi időszakban csökkent a hit és az állhatatosság.
Gyermekeim, adjatok hálát azokért a papokért, szerzetesekért, akik most is kitartóan szolgálnak Engem és a hívő közösségeket! Különösen gondoljatok azokra, akik ebben a bűnnel teli világban útmutatást adnak nektek a helyes útra, az erkölcsös életre. Korotok legnagyobb próbatétele a jó és a rossz megkülönböztetése. Csak azok tudják az igazságot jól képviselni és hirdetni, akik igaz életszentségre törekszenek. Imádkozzatok, mert a szakadás még szerteágazóbb lesz! A világ még nem látott akkora szakadást, mint aminek ti most élő tanúi lehettek. Szeressetek Engem, és szíveteket ajánljátok fel Nekem, mert a gonosz, mint tolvaj ott lopja el a kincset, ahol csak lehetséges!”