2012. február 8., szerda

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Misztériumok, melyek oly sokáig rejtve voltak az Isteni Birodalom archívumában

2012. február 7., kedd, 20:00
Én vagyok szeretett Jézusotok, a Legmagasságosabb Isten Fia, aki Mária Szeplőtelen Szívétől született. A Szentháromság nevében jövök.
Ezek azok a napok, szeretett leányom, amelyeket a legnehezebbnek fogsz érezni. Szenvedésed, melyet örömmel és odaadással adsz át Nekem, sok lelket fog megmenteni. Amikor ezt teszed, bátornak kell lenned; és ne aggódj egészséged miatt. Mert ez csak egy megpróbáltatás, amely nem fog sokáig tartani, de az elveszett lelkek Hozzám való vezetéséhez ez is hozzá tartozik.

Az Igazság könyve azért lett adva, hogy a hívők tanúságot tegyenek az Általam hirdetett misztériumokról, amelyek oly sokáig rejtve voltak az Isteni Birodalom archívumában.

Most, amikor az igazság nyilvánosságra kerül, az emberiségnek el kell fogadnia, hogy ez az Én Legszentebb Szavam - amely most mindenki számára bemutatásra kerül-, hogy fontolóra vegyék.

Ez lelketek számára édes megkönnyebbülés lesz, de azoknak, akik távol állnak Tőlem, nagyon nehéz lesz ezt elfogadni.

Az igazság keserűségét nehéz lenyelni, vagyis azt, hogy Én vagyok az, aki ezekben az időkben azért fog jönni, hogy megöleljelek benneteket, mely megnyugvást fog hozni mindazok számára, akik ezt elfogadják.

Én, az Isten Báránya, most azért jövök, hogy az üdvösségetek felé vezesselek benneteket.

Segítségem nélkül ez nem lenne lehetséges.

Most a világosságot hozom számotokra, és nektek mögöttem kell járnotok, mert Én az Új Paradicsomba vezetlek benneteket.

Mindnyájatokat felszólítalak, hogy ebben a szörnyű vadonban, amelyben most magatokat találjátok, legyetek bátrak, erősek és félelemtől mentesek.

Nem lesz könnyű, de ígérem, hogy az erő, amelyet adok nektek, ezt az utazást kevésbé teszi majd fáradságossá.

Fogadjátok el mindazt, aminek a világban tanúi vagytok, hiszen a megtisztulás folyamata nagy intenzitással folyatódik. Mert minderre szükség van.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok türelemért és kitartásért, mert nektek a sötétség fölé kell emelkednetek, és segítsetek Nekem, az egész emberiséget a világosságra vinni.

A reményt soha ne veszítsétek el. Csak azt ne feledjétek, hogy minden, ami számít: az emberiség egyesítése.

Imáitok, szenvedésetek, és Irántam való szeretetetek segíteni fog egyesíteni az Én szent és értékes családom az Új Paradicsomomban, a Földön.
Nézzetek előre, gyermekeim, mert ez lesz, az az élet, melyre ti rendeltetve vagytok, feltéve, ha engedelmeskedtek Szent Akaratomnak.

Szeretlek benneteket és megáldalak, drága gyermekeim, Irántam, szeretett Megváltótok iránt tanúsított szeretetetekért és együttérzésetekért.

Jézusotok