2012. április 30., hétfő

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Szűz Mária: Gyermekem, akik Fiamat szeretik, azok számára nem lesz halál
 
2012. április 29., Vasárnap; 10:00
Gyermekem, soha ne gondolj arra, hogy e különleges hívás magányossága miatt nincsenek megtérések.
Az a te küldetésed, amelyet az Örök Atya jóváhagyott, hogy Fiam Második Eljövetelének igazságát terjeszd Isten minden gyermekének.
Fontos elmondani azoknak a gyermekeknek, akik nem szánnak időt Fiam tiszteletére és vallásos gyakorlatra, hogy mi fog történni.
Bele kell foglalnotok Isten minden gyermekét minden imátokba, mert Ő, az Én Atyám, mindenkit szeret.
Még azoknak is meg kell adni az Örök életet, akik megkeményítették a szívüket Atyám iránt, és nem akarják elismerni Fiamat.
Amikor a Nagyfigyelmeztetés ajándéka bekövetkezik, sok bűnös meg fog világosodni, és vissza fog térni Fiamhoz, Irgalmasságáért könyörögve.
Csak akkor akarja majd az emberiség meghallani ezeket a fontos üzeneteket, amelyeket Fiam általad ad.
Amikor felismerik annak igazságát, hogy az Ő Uralkodása elérkezett, falni fogják Szent Szavait.
Isten gyermekei közül sokan össze vannak zavarodva az Ég és Föld létezését illetően. Sokan túlságosan félnek a halál utáni életre gondolni.
Gyermekem, akik Fiamat szeretik, azok számára nem lesz halál.
Ehelyett beviszik őket az Új Béke Korszakába és a Paradicsomba, amelyet Atyám megígért gyermekeinek.
Imádkoznotok kell, hogy minden elkóborolt és elveszett lélek megtalálja a visszavezető utat drága Fiam karjába, különben nem lesznek alkalmasak belépni az Új Paradicsom kapuin.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja


A Jelenések Könyvének első titka felfedi a Szabadkőművesek csoportjainak az Egyház elleni tervét

2012. Április 29. Vasárnap, 15:33
Drága szeretett lányom, te kaptál egy ajándékot, amelyet sokan félelemmel elutasítanak.
A számodra biztosított kegyelmeknek köszönhetően, erőt kaptál és a Szentlélek tüzét - tehát teljesen fel vagy fegyverkezve -, hogy hirdetni tudjad a próféciákat, amelyek oly régóta meg voltak ígérve a világnak.
Amikor Dániel megkapta a próféciákat, azt mondták neki, hogy pecsételje le az Igazság Könyvét egészen az idők végéig, amíg a tartalma felfedhető nem lesz, és ennek most jött el az ideje.
Kinyilatkoztatások János Evangélistának is adattak, melyeket csak részben kapott meg, de néhány titkot megmutattak neki a hét Pecsétes Pergamentekercsben.
Ő azonban nem volt felhatalmazva a tartalom felfedésére. Ehelyett azt az utasítást kapta, hogy tekerje össze a tekercset, és egye meg, hogy a pecsétek ne töressenek fel, és a tartalma se kerüljön kinyilatkoztatásra, egészen eddig a korszakig.  A tekercs lenyelése közben az emberiség egy vezérfonalat kapott.
Keserű az igazság megízlelése, amely félelmet okoz.
Ez talán sérti azokat, akik azt vallják, hogy ismerik Isten minden tervét, amelyet az emberiség számára alkotott. De az igazság - Isten hatalmas szeretete, amelyet minden egyes ember iránt érez a Földön – édes azok számára, akik elismerik azt.
Az igazság édes, amelyet csak Én, Jézus Krisztus nyilatkoztathatok ki - ahogyan azt a titkok tartalmazzák -, melyeket János Evangélista kapott. Ezeket szeretettel fogják köszönteni mindazok, akik követik Isten tanításait.
Ez talán félelmet okoz, de Isten hatalma legyőz majd minden gonoszságot és üldöztetést, mert Ő bármit megtehet.
Az első titok abban rejlik, hogy a Szabadkőműves csoportok, melyek a középkorban alakultak, összeesküvést szőttek Isten, és minden Műve ellen.
Ők a gonosz iránt hűségesek. Az ő istenük, a Sátán, és ők büszkék arra, hogy a fekete misék által hódolnak neki.
Aztán ott van a Szentszék, amely e csoport részéről már 1967 óta heves támadás alatt van.
Ők Lassan beszivárogtak az Egyházamba, nemcsak a Vatikánba, hanem azon túl minden országba is.
Egyházam szándékos megfertőzése általuk, azt eredményezte, hogy gonosz rémtetteket okoztak ártatlan áldozataiknak.
A pénz és a hatalom iránti szeretetüket nem lehet mással összehasonlítani, mint azzal az émelyítő odaadással, melyet a hazugság királyának, magának a Sátának mutatnak.  Őt nyíltan és titokban, csoportokban imádják. Papok és más szent szolgák - beleértve a püspököket és bíborosokat is - csatlakoztak eme csoportok bizonyos köreihez.
A gonosz cselekedetek, amelyeken ők részt vesznek túl súlyosak ahhoz, hogy felfedjem nektek, de tudnotok kell, hogy emberi áldozatokat is bemutatnak a gonosznak azokban a templomokban, amelyeket azért építettek, hogy a Szentmiséken a Szent Eukarisztiát mutassák be.
Ez a csoport oly elővigyázatosan rejti el valódi tevékenységét az igaz és szent papok, püspökök, bíborosok és más szent szolgák elől, miközben aljas cselekedetet követ el.
Ők olyan kegyetlenséggel utálják Istent,- hogy sokkolna benneteket. Az a hatalom, amelyet a sátán adott nekik azt jelentette, hogy gonoszságaikat, kapzsiságukat, bujaságukat és szexuális elferdüléseiket követőik minden országban üdvözölték.
Ők személyes jelek által köszöntik egymást, hogy megmutassák egymás iránti hűségüket.
Egy dolog azonban biztos: gonosz tetteik véget fognak érni, és ha a Nagyfigyelmeztetés alatt nem fordulnak Hozzám, túl sok idejük már nem marad, mielőtt a tüzes tóba vetetnének, ahol rettenetes gyötrelmet szenvednek majd örökkön örökké.
Ők hozták létre és szították az aposztáziát (hitehagyás), amely már az egész világon jelen van.
Ezt azáltal valósították meg, hogy behatoltak Egyházamba.

Szeretett Jézusotok
Az Isten Báránya

Sánta János: Törvény erkölcs nélkül?

Nem törölhető ki az emberből egy alapvető erkölcsi érzék. Minden nyavalyánk ellenére különbséget tudunk tenni jó és rossz között.
De ezt előszeretettel meghagyjuk elméleti szinten. Az már csípi a lelki szemünket, ha valaki a magatartásunkba beleszól. Ismert szöveg, hogy a felnőttet már nem lehet alakítani. Igen, de mi van akkor, ha csak testileg lett felnőtt, lelkileg nem?
A gyereket viszont muszáj nevelni. Kell az erkölcs. Még akár olyan áron is, ha esetleg átkereszteljük, mert ódzkodunk az ódivatú szavaktól. Az erkölcs szó is ilyen. Nevezhetjük felelősségtudatnak, tudatos magatartásnak, vagy bárminek, a lényeg nem változik: nem dönthetjük el kedvünk szerint, mikor mit cselekszünk.
Vannak általános normák, amelyek szívünkbe lettek írva, és ezeket a szabályokat holmi ráérő, unatkozó, jómódba belezárt emberek ötlet-böffentései nem írhatják át.
Valakinek egy vörös üveget mutattak be, és megkérdezték tőle, hogy véleménye szerint mi lehet az üvegben. Ezt válaszolta: “Bor? Brandy? Whiskey?” Amikor megmondták neki, hogy tej van az üvegben, nem hitte el, míg ki nem öntötték a szeme láttára. Természetesen, nem tudta, hogy az üveg vörös színű volt, és ez láttatta vörösnek a benne levő folyadékot. Ez történt az Úr Jézus emberi természetével is. Látták őt fáradtnak, éhesnek, szenvedések között, látták őt sírni, és azt gondolták, hogy csak ember volt. Emberekhez hasonlóvá lett, de örökre Isten maradt.

2012. április 29., vasárnap

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Isten, az Atya: mint az egész emberiség Atyja, készen állok arra, hogy elküldjem Fiamat jogos Trónjának visszakövetelésére
 
2012. április 28., szombat, 15:40
Leányom, ezek a hónapok nehezek voltak, de nemcsak számodra, hanem minden szeretett gyermekem számára is.
Én vagyok a Teremtés és a szeretet Atyja, mély szenvedéllyel minden gyermekem iránt, független attól, hogy mennyire bántanak meg Engem.
Oly sok előkészületre van szükség, hogy segítsen lelketek felkészítésében szeretett Fiam, Jézus Krisztus eljövetelére.
Az emberiség nagy része jelenleg üldöztetés miatt szenved. Ez az üldöztetés nemcsak a szegénységet és a pénz hiányát foglalja magába, hanem a lélek éhségét is.
Mint az emberiség Atyja, készen állok arra, hogy elküldjem Fiamat jogos Trónjának visszakövetelésére.
Ezt az időpontot egyedül csak Én ismerem. Ezt a dátumot még a Fiam sem ismeri.
Azt elmondhatom nektek, hogy mindez hamarosan bekövetkezik, és azt is, hogy ennek a generációnak a legnagyobb része – a mai világban élők – élni fog Fiam nagy dicsőséges visszatérése napján.
Most készülök minden gyermekem összegyűjtésére, azáltal, hogy elviszem őket a szenvedésnek e rettenetes szakadékából, amelyet el kellett viselniük a vadonban.
Ezt a vadont Lucifer keze és az összes bukott angyala hozta létre, akik a Földön kóboroltak Ádám és Éva bukása óta.
Manapság gyermekeim közül sokan lehetetlennek találják, hogy higgyenek Bennem, Teremtő Istenükben és Atyjukban.
Én, gyermekeimet intelligenciával és szabad akarattal áldottam meg, amellyel választhatnak, hogy milyen módon élik az életüket.
Hogy Királyságomba vezessem őket, a kőbe vésett Tízparancsolatot adtam nekik.
Az sohasem változott, de gyermekeim mégis úgy érzik, hogy ők okosabbak, mint a Parancsolatok, és új értelmezéseket alkottak ezekről, amelyek elfogadhatatlanok Számomra.
Ez az idő – minden démon végső uralmának az ideje, akik szétszéledtek és elárasztották a Földet – szinte a végéhez ért.
Hívom minden gyermekemet, hogy hallgassanak meg. A ti időtök a Földön, amint azt ti is tudjátok, a végéhez közeledik.
De egy Új Föld, egy Új Paradicsom vár rátok.
Ez felül fog múlni mindent, amit valaha is el tudtatok képzelni, és ez már egy bizonyos ideje szeretettel készül minden egyes férfi, nő és gyermek számára.
Végül, egyesíteni fogom az Én drága családomat, és mi mindannyian harmóniában, békében és örömben fogunk élni egy egész örökkévalóságon át.
Hatalmamnál fogva mindent meg fogok tenni azokért, akik megtagadják, hogy belépjenek az Új Paradicsomomba, hogy megakadályozzalak titeket abban, hogy hátat fordítsatok annak az örökségnek, amely jogosan illet meg benneteket.
A szabad akarat ajándékának köszönhetően, amelyet soha nem fogok elvenni tőletek, a választás a tietek.
Mindössze annyit kell tennetek, hogy visszafordítjátok a fejeteket, és megnyitjátok a szíveteket.
Aztán Karjaimba kell futnotok, hogy Én haza vihesselek benneteket.
Ez az Én legkedvesebb és legértékesebb óhajom, hogy haza vigyem minden dédelgetett gyermekemet az őket megillető helyre, ahova tartoznak.
Szerető Atyátok,
A legmagasságosabb Isten

2012. április 28., szombat

2004. július 29-e óta Kolumbiából

Jaj nektek, akik fivéreiteket, nővéreiteket és felkentjeimet elítélitek, mutogattok rájuk, rágalmazzátok,  megvetitek őket és rosszul bántok velük. Biztosítalak benneteket, ha nem fogjátok szívből megbánni, nagyon hamar megfizettek
Nagycsütörtök, 2012. április 5.  – 6:30 PM
AZ OLTÁRISZENTSÉGI JÉZUS FELHÍVÁSA AZ EMBERISÉGHEZ
Gyermekeim, béke veletek.
Édesanyámmal együtt különböző módon nyilvánítom ki magam úgy, hogy az emberiség vegye figyelembe a megtérésre és a bűnbánatra való felhívásunkat, mielőtt eljön Atyámnak nagy és rettenetes napja. A világmindenség feszült nyugalomban elmélkedésre hívogat. Nagyon hamar valamennyi eleme háborgásba kezd, és a teremtés, meg annak teremtményei érezni fogják az Isteni Igazságosság lépéseit. Egész nemzetek fognak eltűnni, mert az Isteni Irgalmassággal szemben lázadoznak és elutasítják azt.  Szavamnak még az utolsó betűje is be fog teljesedni, minden, ami rejtve van, világosságra kerül, és az igazság ragyogni fog. Mert Én az Igazság és az Élet útja vagyok. „Én vagyok a világ világossága. Aki követ Engem nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet világossága.”(János. 8, 12)
Gyermekeim, ezeket az utolsó napokat jól használjátok ki, hogy társaságot nyújtsatok nekem, mert bizony mondom nektek, hogy egy ideig nem leszek veletek, de egy másik időben látni fogtok ismét engem, a Mennyei Jeruzsálememben, ahol várok majd rátok, veletek és köztetek leszek az idők végezetéig.  Vegyetek részt a Szent Áldozaton olyan gyakran, ahogyan csak tudtok, táplálkozzatok velem, és foglaljátok bele családotokat és rokonotokat minden Szentáldozásba, hogy családotok lelkileg az Én védelmem alatt maradjon.
Ismét mondom nektek, ajánljátok fel nekem lázadó rokonaitokat és ellenségeiteket a felajánlás magasztos pillanatában, és Én, a ti Mesteretek, meggyógyítom a lázadó szíveket, és a Szentlélek erejével megtöröm a gonosz valamennyi hatalmát. Imádkozzatok ellenségeitekért, böjtöljetek és hozzatok áldozatot értük, és Atyám, ki meghallja a csendet, kiszabadítja ezeket a lelkeket a sötétség erőitől. Kérjétek Édesanyámat, Angyalaimat és az Áldott lelkeimet, hogy közbenjárjanak veletek Atyám előtt a családotokon belüli bűnösök és az egész világ megmentéséért.
Gyermekeim, miért támadjátok egymást? Megsebez engem és szomorúvá tesz, hogy a megosztottságot látom közöttetek. Ha ti nyájamnak mondjátok magatokat, akkor miért nem viselkedtek úgy, mint testvérek? „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és a milyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek.” (Mt 7. 1, 2.)
Kérjétek Atyámat, adja meg nektek a megkülönböztetés kegyelmét, és jöjjetek közelebb Tabernákulumomhoz böjttel és imával, és Atyám elküldi majd Szentlelkét nektek, hogy megmutassa az igazságot. Ne emeljetek vádat testvéreitek ellen, mely merőben csak a világi érzéseken és érveléseken alapul. „Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek! A lélek ugyan kész, de a test erőtlen.” (Mt. 26, 41)
„Ha tehát ti, akik gonoszok vagytok, tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább fog a ti Atyátok, aki a mennyekben van, jó dolgokat adni azoknak, akik kérik őt?” (Mt. 7, 11)
Ne rágalmazzátok vagy ítéljétek testvéreiteket: „Menjetek és tanuljátok meg, mit tesz az: Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket.” (Mt. 9, 13)
Hagyjátok abba egymás rágalmazását, mert ez nem Istentől jön. Jaj nektek, akik fivéreiteket, nővéreiteket, és felkentjeimet elítélitek, mutogattok rájuk, rágalmazzátok,  megvetitek őket és rosszul bántok velük. Biztosítalak benneteket, ha nem fogjátok szívből megbánni, nagyon hamar megfizettek. Viselkedjetek úgy, mint a vámszedő a templomban, alázattal és egyszerű szívvel, hogy Atyám által megigazulhassatok.
Az Én békémet adom nektek, az Én békémet hagyom rátok. Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mert közel van Isten Országa.
A ti Szentséges Jézusotok vagyok, a Szerető, akit nem szeretnek.

GYERMEKEK, VISELJÉTEK LELKI FEGYVEREITEKET, PÉCSÉTELJÉTEK MEG MAGATOKAT FIAM VÉRÉVEL, ÉS VÉDJÉTEK MAGATOKAT SZENT RÓZSAFÜZÉREM PAJZSÁVAL, MERT A LELKI HARC ELKEZDŐDÖTT
2012. április 12., du. 1:55
SZENTSÉGES SZŰZANYA
Gyermekeim, az Úr békéje legyen veletek, és anyai védelmem segítsen mindenkor benneteket!
Gyermekeim, a napok, a hónapok, és az évek rövidülnek. Maradjatok egységben Mennyei Atyátokkal és Anyátokkal az ima által, és minden Isten akarata szerint fog történni.
Egy nagy esemény, amely megrengeti az Egyház alapjait, hamarosan bekövetkezik. De ti, Isten népe, ne veszítsétek el se hiteteket, se békéteket. Mi több, hitetek legyen olyan, mint az acél, és maradjatok hűségesek az Egyház tanításaihoz, valamint Fiam Evangéliumához.
Amikor az Egyházat a támadás éri, egységben kell lennetek az imában Velem és szeretett Mihályunkkal, az Angyalok és Arkangyalok Mennyei Seregével, a Győzedelmes és a Szenvedő Egyház Seregeivel, hogy olyan falat képezzünk, melyet a gonosz erői nem törhetnek át, és nem győzedelmeskedhetnek a Fiam által alapított Szent, Apostoli Római Katolikus Egyház felett.
A MAGNIFIKÁT
Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: Íme, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas: ő, akit Szentnek hívunk.
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
Csodát művelt erős karjával: a kevélykedőket széjjelszórta, hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt; az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. Gondjába vette gyermekét, Izraelt: megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.  (Lk.1,46-55)
Gyermekeim, mindezek a szellemi fegyverek hitetekkel, a böjtötökkel és a bűnbánatotokkal együtt nem fogják engedni, hogy a gonosz erők lerombolják Fiam Egyházának alapjait. Hamarosan a ti Anyátok, napba öltözve vezet majd titeket a lelki harcba; ne érezzétek azt, hogy egyedül vagytok, én ott vagyok minden gyermekemmel, kik hűségesek a Szentháromsághoz és Hozzám. Kapitányotok leszek, aki a győzelemre vezet benneteket, és a Mennyei Jeruzsálem kapuihoz. Gyermekeim, viseljétek lelki fegyvereiteket, pecsételjétek meg magatokat Fiam Vérével, és takarjátok be magatokat Szent Rózsafüzérem pajzsával. A lelki harc ugyanis elkezdődött.
Ajánljátok fel testi és lelki lényeteket Szeplőtelen Szívemnek; imádkozzátok ezt a felajánló imát minden reggel és este, és erősítsétek meg azzal az imával, amit jól ismertek ugyan, de én mégis emlékeztetlek rá titeket:
„ Királynőm és Anyám, teljesen átadom magam neked, melynek bizonyságaként neked adom szememet, fülemet, nyelvemet, szívemet és teljes lényemet minden fenntartás nélkül. Mivel már a tied vagyok, ó drága Anyám, oltalmazz és vezess engem, mint saját tulajdonodat. Ámen.”
Pecsételjétek meg otthonaitokat és családotokat Fiam Drága Vérével a föld rázkódásának idején, és otthonaitok nem szenvednek majd sérelmet, rokonaitok pedig a Legmagasságosabb Isten védelme alatt lesznek. Mostantól végezzétek rendszeresen a Krisztus Szent Véréhez szóló imát. Fiam nyája, előre! Kövessétek Anyátokat, és a Szent Rózsafüzér imádkozásával együtt közösen legyőzünk majd minden gonosz erőt.
Áldásom rátok, és Isten békéje legyen mindnyájatokkal!
Anyátok, a Szentséges Szűzanya


Jaj, azoknak, aki azt mondják: semmi sem történt, és semmi sem fog történni, Isten nem fog tenni sem jót, sem rosszat velünk!
2012. április. 17., 8:50
SÜRGŐS ÜZENET ISTENTŐL, MINDEN NEMZETHEZ
Jaj, azoknak, akik azt mondják: semmi sem történt, és semmi sem fog történni, Isten nem fog tenni sem jót, sem rosszat velünk! Ó világ gyermekei, milyen helytelenek vagytok! Mondom nektek, irgalmasságom miatt nem engedtem szabadjára haragomat, és mint Atyátok, visszavárom a tékozló fiút még az utolsó percben is, hogy megfontoljátok, bűnbánatot tartsatok, és hogy visszatérjetek Atyátok házába. Teremtésem már régóta kiálltja: Igazságosság, igazságosság, igazságosság, és eljön Igazságosságom, mely hamarosan kiárad rátok, hogy minden megtisztuljon, és újra a Törvény és a Rend uralkodjon.
Ó, milyen esztelenek vagytok. Mennyire megnyugodva érzitek magatokat azért, mert semmi sem történt! Hogy miért nem kezdődött még el Igazságszolgáltatásom? Esztelenek, hát elmondom nektek: Még nem árasztottam ki Igazságszolgáltatásomat az emberiségre, mert reméltem megtéréseteket. Ti nagyon jól tudjátok, hogy Nekem nem szerez örömet a bűnösök halála. De Én belétek látok keményfejű emberek, szükség van Igazságszolgáltatásomra, hogy megváltozzatok. Ti emberként gondolkodtok, Én pedig Istenként. Ne feledjétek, Én inkább Atya vagyok, mint Bíró. Mint Atyátok, arra várok, hogy a lelkiismeretetek felébresztése segítsen majd nektek, hogy meggondoljátok és visszatérjetek Hozzám, ez az Én utolsó esélyem, ezt ne játsszátok el. Ti, Irgalmasságom utolsó harangszavának idejét élitek, használjátok ki az utolsó pillanatig a felajánlott irgalmasság végső esélyét, és tartsatok tiszta szívből bűnbánatot. Mert holnap senki sem fog meghallani benneteket, és sokak számára már túl késő lesz. Igazságszolgáltatásom… ki képes arra, hogy szembe nézzen vele? Minden jelet megadtam nektek, és Teremtésem, különböző helyeken kiált fel szülési fájdalmában, hogy a lelkiismeretetek felébredjen, mégis ti továbbra is süketek és vakok vagytok Hívásomra. Mi lesz veletek teremtmények, ha haragomat szabadjára engedem? Akkor majd veritek a melleteket és kegyelemért rimánkodtok mennyhez, de nem fogtok meghallgatásra kerülni.
Igazságszolgáltatásom ideje alatt egyetlen halandó sem lesz biztonságban, mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki a kedvemért veszíti el, megtalálja azt. Sokan lesznek az utolsókból elsők és az elsőkből utolsók, mert Isten nélkül semmik vagytok. Mondom nektek halandók: Mit tudtok ti Irgalmasságomról? Sokan közületek azt vélik magukról, hogy bölcsek és tagadják létezésemet. Ti mindent az emberi gondolkodás és a világ bölcsességének szemszögéből ítéltek meg, még Isten munkálkodását is. Mondom nektek, hogy a ti bölcsességetek és az emberi ítélőképesség csak hulladék az Én Szememben. Ítéljétek csak a világi dolgokat emberi ítélőképességgel, de Isten dolgait ne emberi módon ítéljétek, mert egyedül az Igazság Lelke képes azt feltárni. Ne játsszátok Istent, hagyjátok abba teremtésem és teremtményeim manipulálását. Nemsokára, nemcsak mint Atyátokat fogtok megismerni, hanem mint Igazságos Bírót. Attól kezdve megismeritek majd az Egy Igaz Istent, a Nemzetek Urát, az istenek Istenét.
Elszomorít Engem, amint látom, hogy Teremtésemet sivataggá változtattátok, igazságtalanságotok és hatalomvágyatok által. Teremtésem betegen és magányosan fekszik, és ha nem lépnék közbe, elpusztítanátok. Hány életet szakítottatok meg a gyilkos anyák méhében? Hány nemzet küzd jelenleg nyomorúságos szegénységben? Egy kisebbség kihasználja és rabul ejti a túlnyomó többséget. Mondom nektek, nem fogom többé megengedni az ilyen igazságtalanságokat. A ti uralmatok agyag istenei hamarosan véget érnek! Földemet a választott népemnek adom örökségül. Új Jeruzsálemem az igaz, hűséges gyermekeimre vár.
Ti dúsgazdagok, élveztétek és elpazaroltátok talentumaitokat itt a Földön, anélkül, hogy Lázáromra tekintettel letettek volna. Igazságosságom ideje közel van. Minden beteljesül. Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, közel van Isten Országa! Ismét azt mondom nektek: béke veletek, jóakaratú emberek.
Én az Atyátok vagyok, Jahve, az Ég és a Föld Ura. Az Igazságos Bíró.
Tegyétek ismertté üzeneteimet minden nemzet számára


Nyájam légy óvatos és éber, mert a fenevad bélyegét, a Microchipet elkezdték bevezetni néhány nemzet lakosságánál

2012. április 23. 10:55
JÉZUS A JÓ PÁSZTOR FELHÍVÁSA NYÁJÁHOZ
Nyájam béke veletek! Ne féljetek!
Gyermekeim, legyetek óvatosak és éberek, mert a mikrochipet, a fenevad bélyegét már elkezdték bevezetni néhány nemzet lakosságánál. Nyájam, légy elővigyázatos, ne essetek megtévesztés alá, ne feledjétek, hogy ez a halál pecsétje. Sokkal jobb mártírként meghalni, mint megengedni, hogy megbélyegezzenek. Ne veszítsétek el a fejteket, Én veletek vagyok, gondoskodni fogok rólatok. Bízzatok és higgyetek Istenetekben, és Én a ti eledeletek leszek ezekben a napokban. Csak bízzatok és imádkozzatok, és nem ér baj benneteket.
Ne essetek ravasz csapdákba, melyet ellenségem fog felhasználni, hogy a halálotokba vezessen benneteket. Sok király szolgálja őt ebben a világban, és azt fogják mondani nektek, hogy a chip beültetése a homlokotokba vagy a jobb kezetekbe nélkülözhetetlen lesz számotokra, egy jobb orvosi ellátás érdekében. Így sokan lesznek majd megtévesztve közületek és mivel erről nincs tudomásuk, elveszítik lelküket. Ismét beteljesednek Szavaim: „Elpusztul az Én népem, mert nincs benne (Isten) tisztelet.” (Ózeás, 4; 6)
Figyelmeztetlek nyájam, maradjatok kitartóak és hűségesek az Örök Pásztorhoz, ne kerüljetek semmiképpen sem az ellenségem kezébe. Közlöm veletek, hogy a mikrochipet először az orvosi szolgáltatásoknál fogják használni, majd kiterjed minden állami szolgáltatásra, mely addig a bizonyos pontig megy el, hogy senki sem lesz képes venni vagy eladni, ha nem rendelkezik a fenevad bélyegével. Mindazok, akik nem engedik, hogy megbélyegezzék őket, elveszítik minden vagyonukat, üldözni fogják őket, sokakat megkínoznak, mások pedig az életüket vesztik.
Ellenségem, a hozzá hűséges, e világ királyain keresztül és a hamis pápával együtt világszerte népszámlálást fog tartani annak érdekében, hogy megtudja, hányan vannak Keresztények és hányan Katolikus Keresztények, akik Evangéliumomhoz, és az igaz, Szent Egyházam tanaihoz hűségesek, és hogy végrehajtsa hűséges gyermekeim üldöztetését és kiirtását.
Gyermekeim, olvassátok el mindnyájan az Apokalipszis Könyvének 13. fejezetét, hogy jobban megértsétek, amit mondok nektek, és amikor ez - vagyis a mikrochip kötelező használata, a fenevad bélyege - elérkezik nemzetetekhez, akkor szélesebb körű ismerettel fogtok rendelkezni ellenségem megtévesztéséről, és nem engeditek, hogy meg legyetek bélyegezve.
Újra mondom nektek, ne féljetek, könyörögni fogok értetek, hogy Atyám rövidítse le ezeket a napokat, és hogy ezt túléljétek, tervének megfelelően.
A 91. Zsoltár Szavai betű szerint be fognak teljesedni. A Legmagasságosabb árnyéka fog védeni benneteket, és Atyám megparancsolja majd Angyalainak, hogy a karjaikon hordjanak benneteket, hogy kőbe ne üssétek lábatokat. És látni fogjátok, hogy a bal oldalatokon ezren, és a jobb oldalatokon tízezren fognak elesni, és semmi sem fog veletek történni, mert ti az Úrban bíztatok. Ő megvéd majd benneteket, hosszú életet ad nektek és örülni fogtok üdvösségének. (Zsolt. 91; 7 -16)
Gyermekeim, legyetek éberek és imádkozzatok, így semmi sem fog meglepni benneteket, és győztesen kerülhettek ki a megpróbáltatásból. Tartsatok ki, és akkor majd örömmel éritek el az örök életet.
Újra mondom nektek, tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mert közel Isten országa.
Mesteretek és Pásztorotok, a Názáreti Jézus
Tegyétek ismertté Üzeneteimet minden nemzet számára


NAGYON HAMAR EL FOGOK JÖNNI, MINT TOLVAJ AZ ÉJSZAKÁBAN, ÉS AKKOR SOKAKAT ÁLOMBAN TALÁLOK MAJD!
2012. április 27. de.8:45
Gyermekeim, béke veletek!
A nagy megpróbáltatás ideje közel van, ó, emberiség, és ti még mindig elutasítjátok irgalmamat, még mindig hátat fordítotok hívásomnak, és inkább a széles és a kényelmes utat részesítitek előnyben, mely az örök halálba vezet, és hagyjátok, hogy ez legyen járandóságotok! Nagyon hamar el fogok jönni, mint tolvaj az éjszakában, és akkor sokakat álomban találok majd. Akkor már nem lesztek képesek újra felébredni erre a világra, nem lesz már időtök a bűnbánatra sem, mert mindent az utolsó percre hagytatok, beleértve az üdvösségeteket is.
Pünkösdötök után, a Szentírás minden szava be fog teljesedni ezekről az időkről. Készüljetek fel Szentlelkem eljövetelére. Jól készüljetek elő erre a közelgő Pünkösdre, mert az Én Lelkem erőt és mértékletességet ad és mindazokat a kegyelmeket, amelyekre szükségetek lesz, hogy szembe tudjatok nézni az előttetek álló megpróbáltatások napjaival. Állj készen nyájam, mert Pünkösd elmúltával minden megtörténik Atyám tervei szerint.
Mondom nektek, hogy nagy jelet kaptok az égen, hogy felkészüljetek közelgő „figyelmeztetésemre”; minden esemény felgyorsul ezen utolsó időkben az emberi gonoszság következtében. Így tehát, gyermekek, imádkozzatok és legyetek éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát, mikor Uratok jönni fog. Amikor a legkevésbé várjátok, kopogtatni fogok lelketek ajtaján, hogy megmutassam nektek azt az állapotot, amelyben vagytok, amellyel Istent és testvéreiteket tisztelitek.
Kérlek, hogy végezzetek jó életgyónást és minél gyakrabban vegyétek magatokhoz testemet és véremet, hogyha majd lélekben megjelentek előttem, megigazultak lehessetek, és ne kelljen elviselnetek se a purgatórium, se a kárhozottak szenvedéseit. Mert, mint azt jól tudjátok, lelketek a tisztulás helyére vitetik, hibáinak, foltjainak megfelelően.
Látogassatok engem a Tabernákulumban; bőséges áldásomat árasztom mindazokra, akik közel jönnek hozzám, hogy beszéljenek velem. Meggyógyítom a megtört, fájó szíveket, és teljes búcsút adok, mely eltörli hibáitokat, és megtisztítja lelketeket. Emlékezzetek, mint már meghagytam, ezen időkben minden beteljesedik, amint írva van, és majd újra látjuk egymást az új és mennyei Jeruzsálemben, ahol veletek leszek az idők teljességében.
Mostantól hát jöjjetek kegyelmeim forrásához, amelyből ezekben a napokban még bőségesebben árad irgalmam. Gyertek, hogy közelebb vonzhassalak magamhoz benneteket, hogy boldogok legyetek az örök életben. Tartsátok meg Első Péntekjeimet és Szent órámat, és ajánljátok fel azokat családfátok gyógyulásáért, elhunyt rokonaitokért, őseitekért, és nagy változást fogtok majd látni örökségetekben és saját életetekben. Imáitokkal, böjtötökkel, áldozataitokkal és a szentmisékkel segítetek Nekem megmenteni azokat a lelkeket, akiknek a legnagyobb szükségük van irgalmamra. Nemcsak azokat, akik már az örökkévalóságba költöztek, hanem azokat is, akik ebben a világban bolyonganak Isten és törvény nélkül. Emlékezzetek rá, hogy tiszteletben tartom szabad akaratotokat, és meghallgatom imáitokat, kéréseiteket. Rátok várok a Tabernákulum csöndjében; Én vagyok az elrejtett kincs, amit kerestek; Én vagyok az üdvösségetek. A békémet adom nektek, az Én békémet hagyom rátok. Tartsatok bűnbánatot, és térjetek meg, mert Isten Királysága közel van.
Az Oltáriszentségi Jézusotok vagyok, a barát, aki soha nem hagy el.
Ismertessétek meg üzeneteimet az egész emberiséggel.

2012. április 27., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Mindazok, akik hűségesek Hozzám, egy szempillantás alatt, szenvedés nélkül jutnak majd az Új Ég és Föld Birodalmába
 
2012. április 26., csütörtök, 20:30
Drága szeretett leányom, ismételten el kell mondanom Isten minden gyermekének, hogy ne érezzenek aggodalmat és félelmet a közelgő események miatt.
Hamarosan az emberiség tanúja lesz Irgalmasságomnak, és mivel sokan megbánják bűneiket, nem fognak félni Tőlem.
Ehelyett lelküket az Isteni Szeretet fogja elárasztani. Fényem át fogja testüket sugározni, és ők örülni fognak.
Az Új Béke korszakának ideje temérdek örömet és lelkesedést hoz majd mindazok számára, akik elfogadják Irgalmasságom Kezét.
Minden egyes bűnös meghívást kap, hogy örök életet éljen, és ne távolodjanak el csak azért, mert össze vannak zavarodva.
Az Én Új Béke korszakom egy új Föld lesz, ahol Vezetésem alatt tizenkét nemzet fog uralkodni.
Ti békében, szeretetben és egyetértésben fogtok élni. A természetes környezet, amelyet ma a világban láttok, a jelentéktelenségig fakul, összehasonlítva azzal a világgal, amely előttetek áll.
Azokhoz szólok, akik aggódtok és családjaitokat féltitek: hozzátok őket magatokkal az Új csodálatos Paradicsomomba.
Imádkozzatok érettük, és Én különleges kegyelmeket fogok adni, hogy megkapják Szeretetem felismerésének ajándékát.
Ez Atyám legnagyobb óhaja, látni azt a csodálkozást, örömet és szeretetet, amelyet minden gyermeke kisugároz majd, amikor az Új Paradicsomot feltárja előttük.
Ti újból egyesítve lesztek szeretteitekkel, azokkal, akik a kegyelem állapotában haltak meg, és akik fel fognak támadni a halálból.
Miért nem hisztek egy ilyen ajándékban? Ha nektek bizalmatok van azon Ígéretemben, hogy újra eljövök, akkor érezni fogjátok a békét.
Minden, amit kérek, hogy az imádság által készüljetek fel. Amikor a magatok és mások számára kegyelemért imádkoztok, minden rendben lesz.
Irgalmasságom olyan nagy, hogy csak kevesen fogják elmulasztani a felismerését Isteni Ígéretemnek, amikor összegyűjtöm Isten minden gyermekét és haza viszem őket, távol a sátán és démon angyalai bűnös szorításából.
Isteni Birodalmam igazságát, még az ateisták is megdöbbenve fogja látni. Hitetlenségük mégis a legtöbb esetben alázatos szeretetté és elfogadássá alakul.
Miközben még sok nehéz idő áll előtettek, de egyik sem lesz olyan nehéz, hogy ne tudnátok győzedelmeskedni fölötte szeretetetek és Irántam, Jézusotok iránti odaadásotok által.
Kérlek benneteket, ne engedjétek meg a félelemnek, hogy az Én Új Paradicsomom ajándéka örömmel való elfogadásának útjába álljon.
Mindazok, akik hűségesek Hozzám, egy szempillantás alatt, szenvedés nélkül jutnak majd az Új Ég és Föld Birodalmába.
Akik miatt aggódnotok kell, a megrögzött bűnösök, akik nem fognak megkérni Engem, hogy bocsássak meg nekik, akik vissza fogják utasítani Kezemet, és akik e helyett inkább gonosz útjaikhoz fognak ragaszkodni.
Nekik szükségük van a ti imáitokra.
Kitartóan imádkozzatok lelkük üdvösségéért.
Szeretett Jézusotok

2012. április 26., csütörtök

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Az emberiségnek szabad akarata lesz mindaddig, amíg nem fog egyesülni az Atya Isteni Akaratával

2012. április 25., szerda, 15:50
Drága szeretett leányom, sok lélek egyszerűen azért nem ismer Engem, mert ők ezt nem akarják.
Azonban ők tudják, hogy Én ki vagyok. Tudják, hogy Isten, az Atya a semmiből teremtette őket, de mégis úgy döntöttek, hogy Istent figyelmen kívül hagyják.
Ők a Nevemet nagyon sokszor a leghétköznapibb módon használják, belevonván az átkokba is, amelyeket azok okádnak, akik a démonok megszállottjai.
Az emberek csak akkor állnak meg és gondolnak a halálra, vagy bármilyen jövőbeli életre, amelyről úgy hiszik, hogy talán bekövetkezik, amikor tragédia sújtja őket.
Ezért van az, hogy néha – Irgalmasságomnak köszönhetően - megbüntetem őket, hogy észhez térjenek, és így megmenthessem őket
A szenvedés által, minden anyagi vonzódás - amelyeket az érzékekkel kerestek - értelmetlenné válik, és annak látszik, ami az valójában: Röpke újdonságok, amelyek rövid idő alatt eltűnnek.
Sok lélek születik ebbe a világba, akiket a Mennyből küldenek. Ők a szenvedést eszközként választják - beleértve az abortált gyermekeket is -, hogy megmentsék a bűnösöket.
Az emberi észnek nehéz megértenie az Isteni Birodalmat, mivel senki sem volt ezzel az ajándékkal megáldva.
Amikor a bukott angyalok fellázadtak Atyám ellen, Ő nem vette el gyermekeitől a szabad akarat jogát, mert Ő soha nem fogja visszavenni azt az ajándékot, amelyet az emberiségnek egyszer már adott.  
Az emberiségnek szabad akarata lesz mindaddig, amíg nem fog egyesülni az Atya Isteni Akaratával.
A sátán kihasználja a szabad akaratot. Ami ellen ő már képtelen harcolni az nem más, mint amikor a kiválasztott lelkek lemondanak a szabad akaratukról, és felajánlják azt Istennek a bűnösök megmentéséért.
Meghozván ezt az áldozatot, a szenvedés elfogadása által, a sátán befolyása gyengül.
Ennek köszönhetően meg lehet menteni a bűnösöket, még akkor is, ha nem tartottak bűnbánatot. Ez a szenvedés csodája.

Szeretett Jézusotok
Emberek! Jó hallani, jó látni. És jó tudni, hogy minden sor igaz a dalból. Akik más országokban éltek és nincs ékezet a magyar szóhoz, legyen a lelketekben az ékezet!

             http://www.youtube.com/watch?v=eULN96UCIT0Sajnos a média nem igazán favorizálja.Küldjétek tovább Hallgassátok figyelemmel és
szeretettel - minél többször.

A legmagasabb rendű szeretet

"Lehet, hogy sokan, akik az evangéliumot nem értik, a szeretetet másképp értelmezik. Ők olyan szeretetet gondolnak, mely magát elveszti, mikor mások önzésének, tolakodásának és szertelenségeinek prédájává lesz. Ők olyan szeretetet gondolnak, mely Magyarország koldus népét jászolhoz köti, ott szegényes abrakon tartja, s azután robotmunkára befogja. Ők a szeretetet cukrosnak, az evangéliumot málnaszörpnek gondolják. Igaz: az evangélium szeretet és béke. De olyan szeretet, mely tűzet hozott a földre és a tűz mellé kardot s korbácsot a petyhüdt, blazírt erkölcstelenség, árulás ellen. Tűzet a bűn bozótjaira a nemzet lelkét megmászó patkány-egzisztenciák s üzelmeik ellen.“
A próféták mindannyian az Ige megismerését, tanulmányozását tartották az első és legfontosabb feladatnak. Ennek egy igen egyszerű oka van: mert amíg a hitében gyenge, vagy a hitet épp csak tanulni kezdő ember csak néhány nevet ismer, és azokat foglalja imákba, addig a tanultabb ismeri azokat az összefüggéseket, amelyek a neveknek valódi jelentést adnak, többet elmondanak az egyébként egyszerű emberi nevekről. Az Isten neve tehát maga a tanítás, amiből Isten megismerhető, hiszen Istennek nem olyan neve van, mint az embereknek, hanem bölcsességgel teli és éltető.
Jézus Krisztus születéséről is és haláláról is igen röviden beszélnek az evangéliumok, viszont sokkal nagyobb terjedelműek a tanításokról, példázatokról szóló részek. Ez azért van, mert a történet, a példázatok, a születés és a halál közötti események sokasága magyarázza meg, hogy ki is volt az, aki megszületett majd meghalt. Az, amit valaki megél és létrehoz, sokkal többet ad a világnak, mint a születése vagy halála. Krisztus halála attól olyan jelentőségű, hogy Krisztus végig bűntelenül és engedelmesen szolgálta Istent, és szolgált minden embert, hihetetlen erejű jeleket és csodákat tett, tanított, vagyis mindenféle módon segítette az embert, és egy zsidó mégis elárulta, a többi zsidó pedig halálra ítélte és kivégezte. Aki csak Krisztus születésének, halálának és feltámadásának tényét ismeri a nevén kívül, az nem érezheti át a megváltás igazi súlyát és nem értheti meg a misztériumát sem.
Az Igéhez tehát, Krisztus megismeréséhez az evangélium ismeretén keresztül visz az út, az evangélium rejti és magyarázza Krisztus nevét, azaz hogy ki is volt Krisztus. Aki tehát az evangéliumot, igazságot, a hit általi megigazulást szereti, el kell mélyednie az evangéliumban, és életében is azt kell megélnie. Az igazság megélése tesz minket részesévé Isten kegyelmének, így válik valóra életünkben a megismert és megértett evangélium.
Az evangélium a leghatékonyabb fegyver a sötétség és a bűn ellen. Ugyan kizárólag szellemi erőkről és ezek használatáról szól, mégis a legsátánibb rendszer, azaz a zsidó-cionista rendszer megsemmisítésének stratégiai haditerve. A sátáni rendszer természete ugyanis nem csak egyszerűen a fegyverekben, hanem a gonoszság és hazugság minden fajtájában jelen van, vagyis az a természet és jelleg, ami minden élet elpusztítását hozza el, szándékosan vagy szándékán kívül. Teljesen természetes, hogy a bűnösnek bűnhődnie kell, ezt csak a liberális zsidó világrend utasítja el, ők a bűnösök (gyilkosok, buzik, mindenféle aberráltak) jogaiért hajlandóak harcolni, számukra az ártatlan áldozatok a bűnösök (szegények, árvák, elesettek, gyengék, szelídek, igazságszeretők, irgalmasok). Teljesen természetes, hogy ebben a világban is helyre kell állítani a jogosságot, és elősegíteni az Igazság megismerését. Péter is fegyvert ragadott Krisztusért, és a római katonák is megtértek, miután látták a rettenetes változást, ami Krisztus halálával végigsöpör a teremtésen.
Valamit tehát alaposan félreértenek azok a keresztény emberek, akik a szeretetet nem tudják összeegyeztetni a háborúval és a katonasággal. Egyrészt a békeszerető, mindent eltűrő, de hitében erős ember bármikor mártír lehet, mint tanúbizonysága a hitnek és az Igazságnak, azaz Krisztusnak. Ez a legmagasabb rendű győzelem, a szellem diadala, a szabadság legmagasabb foka. Az ördög és a démonok rettegnek a mártíroktól.
Amilyen bizonyos, hogy a szellem nem válhatik testté, a tűz jéggé, a vér vízzé: épp oly bizonyos hogy a szellem impulzusaitól megrendül a kialakult egyensúly s a léha béke, tűzétől felforr a vér. Ez a szellem elriasztja a tűrhetetlen békét, bünteti a gyávát, megbosszulja az árulást, nem békül ki az olyan jó emberekkel, kik szeretnek úszni, de vízbe nem mennek, kik szeretnek harcolni, de fegyvert nem fognak, s minden harcnak említésénél idegesek lesznek. Az újjászületett embert a Lélek nem helyezi a paradicsomba, hanem a porondra. Kegyelmeit tetézi azzal, hogy munkát ad neki, melyet el kell végeznie, s ellenséget, melyeket le kell győznie. Ha nincs ellenség, nem fejlik az ember. Így volt ez régen, mikor az első Egyházat emelte ki a Szentlélek a keresztvízből, azaz, hogy inkább a kereszttűzből s a csecsemő mellé nevelőül az üldözőt állította: a gyermek így hamar fejlett, harc és szenvedés nevelte naggyá.
Ennyire szereti a Lélek a munkát és a harcot, ellenségeket támaszt kegyelemből, megesik a szíve a rothadt vizeken és felhőszakadást zúdít rájuk, utálja a temetők békéjét a keresztény élet mezején s életet teremt még erőszak árán is.
Prohászka összes (25) 1902
Más részről a katonaság önfeláldozást jelent, azaz azt, hogy a katona az életét is áldozza azért, hogy a bűnt megfékezze, és helyreállítson egy felborult jogrendet, véget vessen az erőszaknak. Nincs nagyobb szeretet annál, ha valaki életét adja embertársaiért, Istenért. Azt, hogy milyen helyzetben melyik sorsot kell választanunk, azt az adott helyzet és annak szereplői döntik el.
Az Ige tanulmányozása nélkül elképzelhetetlen, hogy valaki hitében erősödjön, és kérdéses helyzetekben jól döntsön. Márpedig a sátáni hazugságokkal teli világban szinte csak a kísértéssel teli kérdéses helyzetek az ismertek. Ha valaki nem erős a hitében és a szeretetben, akkor a liberalizmus, amit Prohászka is részletez, legyőzi, és el sem jut az igazi harcig. A mai emberek többségének ez a sorsa: rabszolgamunka, szegényes abrak és cukrosnak gondolt szeretet. Egyeseknek pedig a dúskálás a mocsokban, és gazdagság a bűnnel és a bűn által. Ez nem mindig az egyén, inkább a bűnös társadalom és a bűnös rendszer vétkeinek összessége, annak hatása. Ezért nem látják a közelgő ítéletet sem, és nem tudják felismerni a hitgyülis tévtanításokat vagy az álhungarizmust sem.

Tamási Attila

2012. április 25., szerda

Szűzanya üzenete 2012. április 25-én Medjugorje-ből

Medjugorje, 2012. április 25.
„Drága gyermekek! Ma is imára hívlak benneteket, és arra gyermekeim, hogy szívetek úgy nyíljon meg Istennek, mint virág a nap melegének. Veletek vagyok és közbenjárok mindnyájatokért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”


Nyíljon meg szívetek Isten felé!

Drága gyermekek!
Ma is imára hívlak benneteket, és arra gyermekeim,
hogy szívetek úgy nyíljon meg Istennek, mint virág a nap melegének.
Veletek vagyok és közbenjárok mindnyájatokért.
Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”


              A Boldogságos Szűz Mária múlt havi üzenetében a szentségben való növekedésre hívott. Az imádság jó eszközünk ezen az úton, de itt nem az alkalomszerű imáról van szó, hanem olyan imádságról, mely életünk szükségletévé vált. Ahogyan testünknek táplálékra és levegőre, ugyanúgy lelki életünknek imára van szüksége.
              Ebben az üzenetében is imára hív Szűz Mária, mely lelki növekedésünk megkerülhetetlen eszköze. A természetből vett egyszerű képet használ, a virág példáját, amelynek melegre van szüksége ahhoz, hogy növekedni tudjon és teljes pompájában és szépségében tündökölhessen. Így van a mi szívünkkel is, amelynek Isten melegségére, kegyelmére és szeretetére van szüksége, ahhoz, hogy teljes szépségében ragyoghasson, mert szívünk Isten képére teremtetett.
              A természet a téli nyugalom után, tavasszal ébredezik és nyiladozni kezd a nap melegének hatására. Minden növekedésnek indul és felragyog teljes szépségében. Így valahogy történik ez lelki életünkben is. Vannak az életünkben hideg, téli, fájdalmas és csalódással teli pillanatok is, de ekkor szívünk mélyén azt is érezzük, hogy ez az állapot nem tarthat örökké. Sejtjük, hogy majd felragyog a napfény és elérkezik a világosság, mely szétoszlatja a sötétséget. Így történt ez Jézus tanítványaival is. Ők is megélték a Jézussal való élet szépségét. Látták és megtapasztalták mindenhatóságát és számos csodáját. Kiváltságos helyzetben érezték magukat amiatt, hogy ilyen közel lehetnek Jézushoz. Aztán sokk és hűtlenség. Ez a Jézus, aki ilyen hatalmas volt, felmegy a keresztre. Kigúnyolták és elvetették. Tanítványai félelmükben szertefutnak. Jézus halála után bennük is halál és sötétség uralkodott. Nem ők keresik Jézust, hanem a Feltámadott keresi őket. Félelemmel telve, zárt ajtók mögött talál rájuk. De nemcsak az ajtók voltak zárva, hanem szívük is. A Feltámadt Jézus találkozik velük fájdalmukban és bezárkózottságukban. Megnyitja szemüket, emlékeztetve őket arra, ami az Írásokban róla szól. De nemcsak a szemüket, hanem szívüket megnyitja is és betölti őket a fény. Hát nem lángolt a szívünk - mondták -, amikor beszélt az úton és kifejtette az Írásokat?" (Lk 24, 32)
              Sajnos megtörténik, hogy az ember a negatív tapasztalatok és sebek miatt, melyeket hordoz, bezárja szívét. Az ember lelki értelemben is foroghat önmaga illetve a sebei körül. Ez történt Jézus tanítványaival is. A félelem beférkőzött a szívükbe, megakadályozva őket abban, hogy találkozzanak másokkal és az élettel. Azt gondolták, hogy Jézus már nincs többé, és úgy érezték, hogy elveszítették a talajt lábuk alól. A feltámadt Jézus nem engedte meg, hogy tanítványai bezárkózzanak félelmeikbe és sebeikbe. Ő beteljesíti ígéretét. Megígérte, hogy nem hagy árván bennünket. Megkereste őket, és találkoztak az emmauszi úton, de ugyanígy megtalálta őket a zárt ajtók mögött is. Belépett a sebeikbe. A Feltámadott Jézusnak is voltak sebei, melyeket megmutatott tanítványainak. A Feltámadott „sebzett” marad. Ezek a sebek azonban új értelmet és jelentést kapnak, megdicsőült sebek, melyek üdvösséget és gyógyulást hoznak.
              „A gyöngy sebzett kagylóban születik. A mardosó fájdalom alakítja drágagyöngyé.” Krisztus sebeiből az üdvösség forrása fakadt számunkra. A Feltámadott sebei azt tanítják nekünk, hogy a mi sebeink is igazgyöngyé válhatnak. A Feltámadott velünk is úgy szeretne találkozni, mint tanítványaival. Ő nem szeretné, hogy sebeink, negatív tapasztalataink és csalódásaink miatt bezárjuk szívünket. Csak az, az orvos tud igazán gyógyítani, aki maga is sebzett – mondták a régi görögök. Ahol erős vagyok, ott mások nem tudnak elérni engem, de ahol az igazi énemben megtört vagyok, ott tud megérinteni Isten és az emberek is. Itt találkozom az igazi énemmel, azzal a képpel, melyet Isten rólam alkotott.
              Szűz Mária szeretné megnyitni szemünket, hogy felismerjük, szívünk olyan, mint a virág, melynek melegségre van szüksége, nekünk pedig Isten kegyelemére és szeretetére, mert egyedül ez képes átformálni, és új életet ajándékozni szívünknek.
              Ahhoz, hogy a növény fejlődni tudjon, szükséges előkészíteni a talajt, beleültetni, meglocsolni, és ez így van a mi szívünkkel is. Nem létezik varázspálca a szív megnyitására. Csak feltételei vannak, melyeket az ember teljesíthet, és azután türelemmel kell várakoznia. Ezek a feltételek: fegyelmezettnek kell lenni az imában, vagyis minden nap időt szakítani, megfelelő helyet találni az imára, elmélkedni a Szentírás szavain, csendben maradni, kötött imát is mondani és megosztani tapasztalatainkat másokkal.
              A szív Isten felé való nyitottságának jelei: a béke és az öröm. Amikor a tanítványok találkoztak a Feltámadottal és hallották szavait: „Békesség nektek”, békét és örömet éltek meg. Ez volt a jele annak, hogy valóban találkoztak a Feltámadottal. Mi is találkozhatunk és találkoznunk is kell az imában Jézussal.

Könyörögjünk:
Hozzád fordulunk, Szűz Mária, aki kegyelemmel teljes vagy és hálát adunk neked, mert te a türelem és a hűség édesanyja vagy és jelenéseid által jelen vagy az életünkben. Köszönjük, hogy nem szűnsz meg közbenjárni értünk. Köszönjük, hogy mélyen vágysz arra, hogy a mi szívünk is megnyíljon Isten szeretetére, amelyre te teljesen nyitott vagy. Járj közbe értünk, hogy mi is eggyek és állhatatosak legyünk az imádságban, és így Jézus ígérete beteljesedhessen életünkben, hogy a Szentlélek által elnyerjük az isteni élet ajándékát, amely megvilágosít és lelkesíti bennünket. Ámen.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Szent Szolgáimnak a következőket mondom: Ne kövessétek el elődeitek hibáját, akik elutasítottak Engem, amikor első alkalommal jöttem
 
2012. április 24., kedd, 19:45
Drága szeretett leányom, tudnod kell, hogy egy olyan fontos küldetést, mint amelyen ez, amelyet most örökségül hagyok a világnak, sok ember megpróbálja megakadályozni.
Megpróbálnak támadni téged és lealacsonyítani azokat, akik felismerik az Én Hangomat, amikor megpróbálom üzeneteimet közölni a világgal.
A gyűlölet skálája ezen üzenetek felé mutat, amelyek általad, az utolsó idők prófétája által adatnak, és egyre csak növekedni fog.
Most hallgassanak meg mindazok, akik azt mondják, hogy ismernek Engem. Én, a Második Eljövetelemre készítem fel az emberiséget.
Ha hisztek Bennem, Tanításaimban, és azt mondjátok, hogy ismertek Engem, akkor tudjátok meg, hogy Én küldöm a prófétámat, az utolsó idők prófétáját más prófétákkal együtt, hogy méltóvá tegyenek benneteket a Királyságomba való belépésre.
Szent Szolgáimnak a következőket mondom: ne kövessétek el elődeitek hibáját, akik elutasítottak Engem, amikor első alkalommal jöttem!
Méltányoljátok hívásomat és halljátok meg azt, mert szükségem van rátok, hogy segítsetek Nekem nyájam lelkének a felkészítésében, még mielőtt a nagy csoda bekövetkezne.
Azt gondoltátok, hogy Én nem küldeném el prófétáimat, hogy figyelmeztessenek benneteket?
Azt gondoltátok, csak egyszerűen kihirdetem visszatérésemet anélkül, hogy felkészítenélek benneteket, és hagynám elveszni a lelkeket?
Ti, akik bíráljátok Második Eljövetelemet, és mégis azt állítjátok, hogy ismeritek az emberiségnek adott Ígéretemet: szégyelljétek magatokat!
Alázatotok hiánya azt jelenti, hogy nem lehet benneteket megtisztítani a Szentlélekkel.
Nektek kérnetek kell Tőlem a megkülönböztetés ajándékát, vagy pedig távozzatok Tőlem.
Ti cserbenhagytatok Engem. A csalódottság miatt sírásra fakasztotok Engem, mert ti vagytok az Én szolgáim, akiknek az a felelősségteljes küldetés adatott, hogy a lelkek üdvösségét szolgálják.
Most, amikor a Mennyből hívlak benneteket, nagyon kérlek, hogy válaszoljatok hívásomra.
Sok lelket választottam ki, akik Velem együtt dolgoznak, hogy Hozzám vezessék a lelkeket, akik után szomjazom.
A ti kötelességetek, hogy felébredjetek szendergéseitekből, és legyetek éberek Hívásomra.
Közületek csak azok fogják felismerni a Hangomat, akik valóban szeretnek Engem.
Akár egy anyát, akit egy gyermek a sajátjának ismer fel, úgy nektek is, szeretett szolgáim, hívnotok kell Engem, mint egy csecsemő, hogy megnyugvást keressetek, mert Én vagyok az, szeretett Jézusotok, aki int nektek, hogy fogjátok meg a kezemet. A tövisek dzsungelén foglak keresztül vezetni benneteket, amely fölött át kell lépnetek annak érdekében, hogy elérjétek az Új Paradicsomom kapuit.
Hát nem megmondtam nektek, hogy Én újra el fogok jönni, ítélni élőket és holtakat?
Nos, Én hamarosan jönni fogok, és szükségem van rátok, hogy segítsetek Nekem Isten minden gyermekét összegyűjteni, hogy eggyé váljanak.
Ma már nagyon kevesen ismernek fel Engem a csalás fátyla miatt, amely az egész világra leereszkedett. Sokan nem hisznek a Mennyei Atyában.
Nagyon kevesen fogadják el azt, hogy Én, Jézus Krisztus, az Ő egyszülött Fia vagyok, aki meghalt, hogy megmentse őket. De a hamis istenekben hajlandóak hinni, és azokat bálványozni, akik nem is léteznek.
Mennyire sírok rettenetes szomorúságomban, amikor tanúja vagyok annak, amint a fiatalok nevem említésére nevetnek, és gúnyosan kinevetik a többieket, akik nyilvánosan elismerik, hogy Létezem.
Mennyire szenvedek ismét a keresztrefeszítés fájdalmától, amikor azokat látom, akik keresztényeknek vallják magukat, de visszautasítják, hogy tanításaimat nyilvánosan hirdessék, mert félnek attól, hogy nevetségessé válnak.
A világot becsapta a hazugságok királya. Egyedül csak Én hozhatok reményt és menthetem meg Isten gyermekeit attól a szörnyű sorstól, amely tervezés alatt van, hogy rémületet okozzon minden nemzeten keresztül, az erőteljes globális csoportok hadseregei által, beleértve azokat is, akik a Hamis próféta és az Antikrisztus ellenőrzése alatt állnak.
Minden figyelmeztetés, amelyet prófétámon, az Isteni Irgalmasság Máriáján, az utolsó idők prófétája által adtam, be fog következni.
Amíg ez meg nem történik, ne feledkezzetek meg arról, hogy hűségesek legyetek Hozzám, a ti Üdvözítőtökhöz, Jézus Krisztushoz. Szeretetem és vezetésem nélkül lehetetlennek fogjátok találni, hogy megmozdítsátok a hajót, amely az Én Egyházam a Földön.
Ébredjetek fel! Ne utasítsátok el Isten prófétáit!
Sokan fogják most azt állítani, hogy az Én Nevemben jönnek, amint azt az írások megjövendölték, de nem tudják majd azt a lelki táplálékot felkínálni, amely egyedül csak Tőlem jöhet.
Sokan lépnek most fel úgy, hogy a világnak adott nyilvános Hangom, amelyet ezek az üzenetek tartalmaznak – ezekben az utolsó időkben – elutasításra kerül.
Az ima a ti Karjaimba vezető visszautatok.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok azokért a kegyelmekért, hogy úgy megnyíljon a szemetek, hogy felismerjetek Engem, mielőtt még túl késő lenne.
Szükségem van a segítségetekre, a szeretetetekre és a hűségetekre.
Ne feledjétek, hogy Értem tettétek le szent fogadalmatokat. Most amikor értetek kiáltok, ne utasítsatok el Engem. Öleljetek át Engem, és engedjétek, hogy vezesselek benneteket, hogy vezetni tudjátok maradék Egyházamat, és megmenteni a lelkeket.
Különleges áldásban részesítelek benneteket, és várom, hogy válaszoljatok hívásomra a következő Keresztes Imahadjárat 49. imája által: A Keresztény Klérus hűség fogadalma
Ó, Jézus, én a te alázatos szolgád vagyok.
Szeretetet és hűséget fogadok neked
Kérlek, adj nekem egy jelet, hogy hívsz Engem
Segíts nekem, hogy megnyissam a szemeimet, és tanúja legyek Ígéretednek.
Áldj meg engem a Szentlélek kegyelmével
Hogy ne tudjanak majd megtéveszteni engem azok, akik azt állítják, hogy a Te nevedben jönnek, de akik nem az igazságot mondják.
Mutasd meg nekem az igazságot, és engedd éreznem szeretetedet, hogy legszentebb Akaratodat teljesíteni tudjam.
Alázatos szívvel kérlek, mutasd meg nekem, hogy milyen módon segíthetek az emberiség lelkének megmentésében. Ámen.
Ne hagyjátok figyelmen kívül hívásomat. Ne utasítsatok el Engem, amikor újból jönni fogok.
Ezúttal nemcsak azért jövök, hogy megmentsem az emberiséget, hanem hogy teljesítsem szeretett Atyám, a Legmagasságosabb Isten Akaratát.
Menjetek békével,
Szeretett Jézusotok