2012. augusztus 8., szerda

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Ez az Én utolsó küldetésem a Földön, melynek során a Szentháromság Szent Üzeneteket ad a világ számára
 
2012. augusztus 7. kedd, 15:50
Drága szeretett leányom, az irántad való szeretetem éppen olyan erős, mint bensőséges, bár jelenleg ez nem tűnik annak számodra.
Neked több időt kell a Társaságomban töltened, és csak az által, hogy ezt teszed, fogsz békét találni ebben a küldetésben.
Kegyelmem eltölti most lelkedet, úgy, hogy Üzeneteimet a lehető leggyorsabb időn belül közölni tudjad a világgal.
Mennyire fáradt vagyok, és milyen egyedüllét van a Szívemben éppen most, leányom.
Nyugtalankodom azokért az ártatlan lelkekért, akik nem tudnak a Létezésemről. Az alapján, ahogyan másokkal bánnak, ők jó szívűek és Keresztények, de mégsem hisznek a Létezésemben.
Mindennap figyelem azt, miként élik a mindennapi életüket anélkül, hogy hinnének Isten létezésében, vagy az elkövetkezendő életükben, az Új Paradicsomban.
Kérlek, segítsetek Nekem, hogy elmondjam nekik: Szeretem őket.
Terjesszétek Szavamat és Én meggyújtom majd a felismerés érzékét a lelkükben.
Nem számít, ha elutasítanának téged, leányom, vagy a Követőimet, mindaz, amire szükség van, hogy olvassák Üzeneteimet.
El fogom küldeni Szentlelkemet, hogy meggyújtsa Szeretetem lángját a lelkükben, akár csak egy kis szikrát is.
Ez az Én utolsó küldetésem a Földön, melynek során a Szentháromság Szent Üzeneteket ad a világ számára.
A Szentlélek Isteni eredetével van jelen ezekben a Szavakban. Ezek a ti táplálékotok, hogy táplálják a lelketeket annak érdekében, hogy segítsen nektek felkészülni a csatára.
Hallgassatok Isten Szent Szavára. Álljatok ki mellette, adjátok tovább azt, és egyesítsétek Isten minden gyermekét, hogy harcra készen álljanak
Vezessétek valamennyi testvéreteket nagy Irgalmasságom felé, különösen azokat, akik küzdenek azért, hogy higgyenek Istenben.
Szeretettel lüktet értük a Szívem. Ők mind Isten gyermekei.
Szükségem van a lelkükre, hogy gondoskodni tudjak a jövőjükről, úgy, hogy az örök életben és boldogságban részük legyen.
Nem tudom elviselni a gondolatát annak, hogy mi történne velük, ha nem tudnám megmenteni őket.
Leányom, bár Irgalmasságom az emberiség nagy részét megmenti, mégis szükségem van rád, és követőimre, Felszentelt Szolgáimra és a rendes emberekre, hogy kifeszítsék a hálót, és megtalálják azokat a szegény, boldogtalan és összezavart lelkeket, akiknek szükségük van az Isteni Szeretetre.
Feszítsétek ki Szeretetem hálóját, mint egy halász, szélesre és messzire, és olyan helyeken, ahol Istent teljesen elutasítják, megvetik, és különösképpen gyűlölik.
Aztán menjetek és találjátok meg Isten drága, fiatal gyermekeit, akik semmit sem tudnak a Kereszténységről, mégis az úgynevezett Keresztény országokban élnek.
Menjetek el egészen Oroszországig, Kínáig és olyan országokig, ahol az Istent nem tisztelik, menjetek tehát és hódítsátok meg a lelkeket.
Tápláljátok őket Üzeneteimmel. Nem számít, hogy hogyan kommunikáltok, de tegyétek azt olyan módon, hogy az ne tűnjön prédikálásnak.
Azzal csalogassátok őket, ami érdekelheti őket. Használjatok erre mindenféle modern kommunikációs eszközt. Minél hamarabb szükségem van rájuk. Bízom Szavam minden Követőm általi terjesztésében.
Én vezetni foglak benneteket.
A szívetekben tudni fogjátok, hogy mit kell tennetek. Kérjetek Engem, hogy ezzel a Keresztes Imahadjárat különleges imájával segítsek nektek:
A Keresztes Imahadjárat 72. imája: A tanítványok imája
Drága Jézus, készen állok, hogy terjesszem Szavadat
Add meg nekem a bátorságot, az erőt és a tudást, hogy úgy terjesszem az Igazságot, hogy a lehető legtöbb lelket juttassak el Hozzád.
Helyezz engem Szent Szívedbe és boríts be engem drága Véreddel,
Úgy, hogy elteljek azokkal a kegyelmekkel, melyekkel Isten minden gyermeke üdvösségének érdekében a megtérést terjeszthetem, a világ minden részén, függetlenül hitvallásuktól.
Én mindig bízom Benned.
Szeretett Tanítványod.
Jézusotok

Nagyfalui üzenet 2012. augusztus

2012 – A NAGY FIGYELMEZTETÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE –             AUGUSZTUS
”Legyetek mindig készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok!” (Mt.24,44)
95. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásra rajzoljatok keresztet minden nap, nyissátok fel és napi isteni üzenetként elmélkedjétek át az elétek táruló fejezetet.
Havi mottó: „Legyetek a Szentlélek templomai!
Havi imaszándék: minden nap engeszteljetek a Szentháromság hegy vezetőiért, mi pedig a ti szándékaitokra fogunk imádkozni!
Konkrét feladatunk: járjunk rendszeresen az Isten Házába!
Szűz Mária üzenete 2012 augusztusában
„Szeretett engesztelő gyermekeim! Az elmúlt hónapban arra kértelek titeket, hogy a szabadságotok alatt ne múljon el vasár- és ünnepnap szentmise nékül. Nagyon jó volna, ha megélnétek a zsoltáros kijelentését: 'örvendek, mert azt hallottam, hogy az Úr házába megyünk!'
Ebben a hónapban a templom által szeretnélek tovább tanítani titeket.
Sajnos vannak egyes országokban lerombolt templomok! A szívetekben lévő gyűlöletet, ha nem számoljátok fel, akkor az bármikor megtestesülhet a rombolásban, pusztításban, gyilkosságban. Lerombolt templomra emlékeztetnek azok a személyek, akik halálos bűnben élnek. Vigyázzatok, mert akár egy meg nem bánt halálos bűn is a kárhozat felé vihet titeket. Mint Édesanyátok kérlek titeket, engeszteljetek minden nap a kárhozat útján járók megtéréséért!
 Sajnos vannak olyan templomok is, amelyek nincsenek bepucolva, belül mocskosak, pókhálósak, gondozatlanok. Igy néznek ki azok a lelkek, akik a kisebb hibákat, bűnöket megengedik maguknak. Gondoljatok kis Szent Terézre, aki élete minden napján kerülte a kis bűnöket és megtette a kis jócselekedeteket is. Szent Fiammal együtt, a találkozásunkkor, nagyon szépnek, tisztának akarunk látni titeket.
Hála Istennek, a világotokban vannak gyönyörű templomok is, amelyek kívül-belül gondozottak, szépek! Ugye ti is gyönyörködtök a szépen rendbe tett templomban?Mi is gyönyörködünk bennetek, akik a Szentlélek csodálatos templomai vagytok!
Mire tanítalak még titeket a templom által?
A tornyok tetején ott van a kereszt! Ma is azt mondja Szent Fiam nektek: 'aki utánam akar jönni, mindennap tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és úgy kövessen Engem!' Elfogadjátok-e és felajánljátok-e életetek minden nehézségét az emberiség megtéréséért és a tisztítótűzben szenvedőkért? Az utolsó időben a legnagyobb kegyelmeket a jól megélt szenvedéssel tudjátok kiesdeni!
A tornyokon ott van az óra, amely az idő múlására figyelmeztet titeket. A 24 óra bármelyike lehet számotokra az a pillanat, amikor el kell hagyjátok a szeretteiteket, anyagi javaitokat. Készen vagytok-e mindig a velünk való találkozásra? A torony az Ég felé mutat! Ez legyen a ti életetek is! Úgy éljetek, hogy minden szavatok, gondolatotok, cselekedetetek az Ég felé mutasson!
A harangok  az élőket hívják, a halottakat megsiratják és a villámokat megtörik! Meghalljátok-e a vasár- és ünnepnapi harangszót? Jócselekedetet hozva elmentek-e szeretteitek temetésére? Családotokban lecsapó villámként vagy villám hárítóként éltek-e?
A templom tető az isteni gondviselésre figyelmeztessen titeket! Ha megtettétek a részeteket ne aggodalmaskodjatok! Isten szeret titeket és gondotokat viseli! Igaz, nem a vágyaitok, hanem a szükségleteitek szerint!
A templomot sziklára építik! Aki Szent Fiamra, evangéliumára épít, mindörökké megmarad, aki a homokra épít, Isten nélkül él, az a bajban, szükségben összeomlik! Világotokban azért kevés az erős lélek, mert kevesen építenek a sziklára, Istenre, a törvényeire!
A templom kövekből, téglákból tevődik össze! Nagyon fontos számotokra is az egység, az összetartás. Isten nélkül élve ne csodálkozzatok, ha darabokra hull úgy a személyes, mint a családi életetek! Istennel élve a földrengés sem árthat nektek!
Minden templomban a legfontosabb Szent Fiam, aki jelen van az Oltáriszentségben! Tanuljatok meg úgy élni, hogy Szent Fiam mindig érezze jól magát a szívetekben! Ez a boldogságotok legfontosabb feltétele! A templomban minden nap szentmise áldozatot mutatnak be a pap fiaim, a hívek jelenlétében. Ugye tudjátok, hogy az Ég azoké, akik Istenért, a lelkükért, a lelkekért képesek naponta áldozatot hozni! A templomban elhangzik az Isten Igéje! Csodálatosak azok a lelkek, akik Isten szavát meghallják, megteszik és tanúságot tesznek róla! A templomban ott van a gyóntatószék! Bűnbánat és bűnbocsánat által váltok igazi engesztelővé!
A templomban, ott vannak a szentek képei és szobrai! Ők azt sugallják nektek, legyetek szentek, törekedjetek a csúcsra, mert valójában ezáltal váltok halhatatlanná a halálotok után is a Földön! A templomban, a keresztelő kút emlékeztessen titeket a keresztségetekre, amikor  a Szentháromság gyermekei lettetek! Az elmélkedést folytathatjátok amikor a templomba mentek!
Befejezésül mondom, amikor vasárnaponként körülnéztek a templomban és láttok lerombolt lelkeket, bemocskolt lelkeket és gyönyörű lelkeket, ti arra törekedjetek, hogy a nagy Figyelmeztetés előtt gyönyörű lelkekké váljatok!
A Szentháromság, Általam áld meg titeket a Szentmise értékelésével!!!”
 
VISSZATEKINTÉS 2012 JÚLIUSÁRA
Hogyan viszonyuljanak az engesztelők Jézus Szent Véréhez, Szent Sebeihez és Szent Szívéhez?
-          Az engesztelők értékelik Jézus keresztáldozatát és minden áldozatra képesek, amelyet az Úr Jézus kér tőlük!
-          Az engesztelők Jézus Szent Vére által harcolnak a gonosz lélek minden kísértése ellen!
-          Az engesztelők rendszeresen táplálkoznak Jézus Szent Testével és Szent Vérével, amelyek által helyesen viszonyulnak önmaguk és mások testéhez és lelkéhez.
-          Az engesztelők boldogan engesztelik a Szentháromságot, az összes Angyalokkal és Szentekkel együtt az egész emberiség bűnei miatt.
-          Az engesztelők "kis közösségeket" hoznak létre, Jézus Szent Sebeinek engesztelésére, ahol a közös heti ima mellett segítik egymást mint a XXI. század első keresztényei.
-          Az engesztelők kilencedet végeznek Jézus Szent Vére tiszteletére.  Jézus Szent Vére által kérik a kegyelmeket és teljesen felajánlják magukat Neki.
-          Az engesztelők hiszik azt, hogy Jézus Szent Vére tisztelete által megtisztulnak, irgalmasságot nyernek, oltalom alá kerülnek, győzelemre jutnak, szentté válnak és az örök életet elnyerik.
-          Az engesztelők minden nap lélekben oda állnak Jézus Keresztje alá és Jézus Szent Vérét kérik önmagukra, családjukra, az egész emberiségre és a tisztítótűzben szenvedő lelkekre!
Hogyan válhat a szabadságunk kegyelemmel telyessé?
Úgy ha a türelmetlenséget, feszültség keltést, a szeretetlen megjegyzéseket, az Isten félretételét, a fukarkodást, a túlzásokat (TV, ivás), a megerőltető fizikai – szellemi – lelki munkát... egyszóval a bűn minden formáját megtanuljuk elkerülni! Igy válik a szabadságunk kegyelemmel teljessé!
+M.Éva Asszonynak milyen kapcsolata volt a Szentháromság heggyel?
Ott volt a házuk, ő ott gyerekeskedett. Ott élte át a szülői, testvéri és nagyszülői szeretetet és feszültséget. Ő, ott részesült az első hitoktatásban édesanyja részéről. Ő, ott élte át a legszebb karácsonyát, amikor az üres kosár mellett eljutott az édesanyja értékelésére. Ő, ott élte át a kimondhatatlan szegénységet és az isteni gondviselést. Ő, ott tapasztalta meg, hogy a gonosz lelket imával le lehet győzni. Ő, édesanyja halála után, végrendeletben örökölte a Hegyet, felajánlotta a Szentháromságnak és akkor az Égiek átvették annak a vezetését! A Szentháromság Hegy  +M.Éva Asszony látomásai és üzenetei által alakult ki! Jelenleg a Szentháromság Hegy magán terület, amely Cs. János atya és V.Ilona tulajdonában van és vezetésük által épül tovább!
Miben erősítettek meg az Égiek az elmúlt időben?
-                     A Szűzanya felfedte, hogy a gonosz lélek kikérte magának a hierarchikus személyeket és az engesztelő közösséget. Ezért a szabadító imát, böjtöt és a papokért felajánlott újabb kilencedet komolyan kell vegyük! Nem félünk a jövő miatt, mert tudjuk, hogy Isten ereje, hatalma felülmúlja az egész pokol hatalmát. Ne törődjünk azzal se, ha a gonosz lélek táncol körülöttünk, arra vigyázzunk, hogy a bűnök által a lelkünkbe ne költözzön.
-                     Az engesztelők az ima, böjt, zarándoklatok mellett fogadják el és ajánlják fel a szenvedéseiket önmaguk és az egész emberiség megtéréséért! Isten azért engedte meg, hogy a korházba kerüljünk, hogy ott is tegyünk tanuságot a Szentháromság Hegyről, az engesztelő közösségről, a gyógyító vízről, különösen a szenvedés értelméről.
-                     Visszaemlékeztünk január 1-re, a víz megáldására és arra, hogy a gyógyulások mellett lesznek olyanok, akik a szenvedés által fognak megtisztulni és meggyógyulni! Megerősödtünk  abban, hogy a szenvedés az Égi kiválasztottság egyik jele! A szenvedésben kaptuk az égi bátorítást: "Ne félj, csak higgy!!! Én veletek vagyok életetek minden helyzetében!" – mondta a Szűzanya.
-                     Láttuk a korházban, hogy a szenvedés milyen kicsivé, alázatossá, hívővé, Istenre ráhagyatkozóvá teszi a betegeket. Ott már nem lehet látni fenhéjázó, gőgös beteget! Ott, a legtöbben imakönyvvel a kezükben kérik az égi segítséget. Sok-sok lehetőség adódik a korházban, hogy a betegek egymáson is segítsenek!
-                     Egyesek ítélkezése és támadása miatt, újra sikerült gyakorlatba tenni a korházban is: nekem csak szeretni és jónak lenni szabad!
-                     A korházban a Szűzanya a betegek által is bátorítja a elkeseredetteket. Ott minden bátorító, bíztató szó nagyon jól esik. Megértettem a korházban, hogy se az Úr Jézus, se a Szűzanya, se a Szentek, se a zarándokhelyek látnokai... nem voltak mentesek a szenvedétől, ugyanígy a jelenlegi kiválasztottak is kell vállalják a szenvedést.
-                     Megértettem azt is, hogy a Szűzanya úgy is könnyíthet a szenvedéseinken, hogy abból átenged a családtagjainknak is. Igy együtt vittük a keresztet a kereszthordozó Jézus után. A jól megélt szenvedés valóban eggyé tett minket a korházban és a szeretetben egy nagy családdá váltunk!
Házi feladat augusztusra:
„ADD URUNK, HOGY KIVÜL IS ÉS BELÜL IS A SZENTLÉLEK TISZTA TEMPLOMAI LEHESSÜNK!
Előretekintés 2012 szeptemberére:
-          Szeptemberben 1-2;6-7-én lesznek az engesztelések, 15 órakor a Szentháromság hegyen! Szeptember 1-én, elsőszombaton, családfa gyógyítás lesz a Szentháromság hegyen, amely által újra rendkívüli kegyelmekre számíthatunk.
-          Hálaadással ünnepeljük meg a kilenced befejezését, az engesztelő közösség növekedését és a Szentháromság hegy fejlődését. A jövőben, minden engesztelő a Püspökéért és a plébánosáért vállaljon fel egy kilencedet!- ez az Égiek kérése!
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)
A nagyfalui üzenetek, magyarul megtalálhatók az Interneten: www.szentharomsaghegy.hu;