Egy húsvétvasárnap osztrák újságíróknak adott interjújában Christoph Schönborn bíboros és bécsi érsek - akit Ferenc pápa "nagy teológusnak" nevezett, és akire az Amoris Laetitia bemutatását és értelmezését is bízta - több olyan kijelentést is tett, amelyekkel nyitottságát fejezte ki a nős papok és a felszentelt nők (női diakónusok, papok és püspökök) koncepciói felé. Az újságírók között a prominens osztrák Die Presse napilap, valamint a Salzburger Nachrichten munkatársai is ott voltak.
A kérdésre, hogy mit szól a linzi püspök, Manfred Scheuer azon felvetésére, hogy nős férfiak előtt is meg kellene nyitni a pappá szentelés lehetőségét, Schönborn bíboros úgy válaszolt: "A szervezeti kérdések fontosak, és azt gondolom, van ebben mozgástér, és szükség is van a változásra."
Miután a Salzburger Nachrichten (SN) újságírója ezután rákérdez, hogy pontosan mit is ért ezalatt, a bíboros így folytatja: "Az egyik kulcskérdés a nők szerepe az egyházban. A vallási közösségeknek összegészében véve fejlődésre van szüksége."
Az újságíró ezt tovább feszegeti:
SN: Pontosan mit szeretne?
Schönborn: Például nagyobb részarányt a nők számára a vezető tisztségekben. Jóllehet mi a bécsi érsekségnél nem állunk rosszabbul ebben, mint más nagy szervezetek. A szentelésük kérdése viszont olyan kérdés, amit csak egy zsinat tisztázhat. Egy pápa ebben egyedül nem dönthet. Ez túl nagy kérdés ahhoz, hogy egy pápa asztala mögül tisztázni lehessen.

SN: Úgy érti, hogy a nők pappá szentelését?
Schönborn: Diakónussá, pappá, püspökké.

SN: Ferenc pápa legalább nem zárta ki a női diakónusokat. Úgy érti tehát, hogy ő egyedül nem dönthet a bevezetéséről?
Schönborn: Nem gondolom, hogy helyes lenne. Az egyház egy közösség, a nagy döntéseket együtt kellene meghozni.
A nők pappá szentelésének lehetetlenségét Szent II. János Pál pápa ex cathedra (pápai hatalommal, tévedhetetlenül) kimondta az Ordinatio sacerdotalis apostoli iratában (az idézett részlet magyarul innen):
4. Bár a csak férfiak számára fenntartott pappá szentelés tanítását az Egyház állandó és általános hagyománya őrzi és a Tanítóhivatal az újabb dokumentumokban kitartóan tanítja, napjainkban sokan ezt a témát még mindig vitathatónak tartják, illetve az Egyháznak azt a tanítói véleményét, hogy a nők nem szentelhetők fel, tisztán diszciplináris jelentőségűnek tartják. Hogy tehát ebben a fontos kérdésben, amely magára az Egyház isteni alkotmányára vonatkozik, minden kétséget kizárjunk, hivatalunk erejénél fogva, mellyel a testvéreket megerősítjük [vö. Lk 22,32], kijelentjük, hogy az Egyháznak semmilyen módon nem áll hatalmában a nőket pappá szentelni, továbbá, hogy ehhez a tanításhoz az Egyház minden hívének tartania kell magát.
Mint ismeretes, a női diakonátus kérdésének vizsgálatára Ferenc pápa bizottságot hozott létre, amely jelenleg is dolgozik. A Hittani Kongregáció akkori prefektusa, Gerhard Müller bíboros következetesen állította, hogy az Egyházban lehetetlen a - felszentelt szolgálatként sohasem létezett - női diakónusságot bevezetni, ezért a bizottság csupán a diakonisszák történelmi intézményét vizsgálja.
A volt prefektusnak nem sokkal később Arturo Sosa, a jezsuita rend generálisa mondott ellen, aki azt nyilatkozta, hogy a vizsgálóbizottság létrehozásával Ferenc pápa "kinyitotta az ajtót" a (felszentelt) női diakónusok előtt.
Müller bíboros állításainak ellentmond az a tény is, hogy a diakonisszák történelmi intézményét egy hasonló egyházi bizottság megvizsgálta már: 5 éves elemzőmunkájuk eredményét 2002-ben, egy hivatalos vatikáni dokumentumban közölték. Az akkori vizsgálóbizottságnak maga Schönborn bíboros is tagja volt. Nem világos tehát, hogy e történelmi kérdésben a most munkálkodó bizottság mi újat tudna mondani.
Ami a nős papok intézményének kérdését illeti, az interjúban Schönborn bíboros megerősítette, hogy a 2019 októberében tartott pán-amazóniai szinódus foglalkozni fog ennek lehetőségével. Hogy a szinódus a kérdésben várhatóan milyen eredményre jut majd, Schönborn bíboros csak sejtelmesen annyit mondott: "bízom a Szentlélekben".

http://katolikusvalasz.blog.hu/2018/04/06/schonborn_biboros_zsinat_kell_hogy_dontson_a_nok_pappa_szenteleserol