2011. december 23., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Szűz Mária: Az emberiség megszabadítására irányuló terv elkészült, így a Második Eljövetel elő van készítve


2011. december 22., csütörtök, 9:30

Gyermekem, a világnak az ima által kell felkészülnie Fiam eljövetelére.

Elkészült drága Fiam terve az emberiség megszabadítására, így a Második Eljövetel elő van készítve.

Idő lett adva arra, hogy a hit elterjedhessen ezen és más isteni üzenetek által.

A buzgó keresztények még egy kis csoportja is, akik azokért imádkoznak, akik megtagadják Fiamat, megmentheti ezeket a lelkeket.

Te, gyermekem, kérj fel annyi hívőt, amennyit csak lehetséges, hogy imádkozzanak azon szegény lelkek védettségéért, akik bűnben élnek.

Arra sürgetem Fiam minden követőjét, hogy a reményt soha ne adják fel az emberiségért.

Sok szegény lélek nem is tudja, hogy mit követ el amikor Isten, a Mennyei Atya létezését tagadja.

Gondolkodásukat az emberi logika irányítja, miszerint minden azon alapszik, amit szabad szemmel látni lehet.

Ők nem tudják megérteni, hogy a Föld egyszerűen egy bolygó, melyet Isten az ő gyermekeinek teremtett. Ez számotokra csak egy átmeneti hely.

Az új Paradicsom az ő igazi örökségük.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok ezekért a gyermekeimért, hogy a Szentlélek megérintse lelkület és Fiam iránt szeretetet gyújtson szívükben.

Soha ne feledjétek, hogy Karácsony szent ünnepe, a Megváltó ünneplése, aki azért lett a világba küldve, hogy minden gyermekemnek örök életet adjon.


Áldott Édesanyátok,

A Mennyország Királynéja