2017. június 19., hétfő

Egyet nem értés

Biztos mindenkivel előfordult már, hogy egy adott helyzetben kénytelen volt elgondolkozni, hogy amennyiben minden ember egyformán értékes, vajon nem kellene ugyanolyan értékesnek tartanunk minden eszmét vagy véleményt is. A jelen weboldal, de leginkább a hozzá tartozó Youtube csatorna komment szekciójában elég gyakori a vád, miszerint a kereszténység kirekesztő, amikor azt állítja, hogy Jézus az egyedüli Út.  De tényleg. Vajon nem kellene megszabadulni ettől a kirekesztő hozzáállástól? Nem lehet, hogy az egyet nem értés szüli ezt a sok erőszakot? Ezek őszinte aggodalmak, amikre érdemes odafigyelni, de vajon megalapozottak? A folyamat epizódjait napi szinten láthatjuk a hírekben, így érdemes megvizsgálni, hogy mi lehet a probléma forrása.
A vallás vagy hit – és a jelen esetben szinte mindegy, hogy melyik szót használjuk – mindent felfokoz. Hitbeli kérdésekben mindenki rendkívül elszánt tud lenni. Hevesebben vitázunk, hajthatatlanul ragaszkodunk az álláspontunkhoz és hajlamosak vagyunk, még ha nem is valljuk be magunknak, vagy nem tudatosan tesszük, alsóbbrendűnek vagy kicsit kevésbé méltónak tartani a más véleményen lévőket.
Állítólag egy alkalommal Gandhit valamilyen rasszista ürüggyel nem engedték belépni egy templomba, mire a történet szerint Gandhi az indiai filozófus, Bara Dada szavaival reagált:
„Jézus igazán csodálatos, de ti keresztények nem hasonlítotok Rá.”
A történetnek legalább egy tucat verziója létezik és bár nem tudni, hogy valóban így esett-e, érdemes elgondolkozni, hogy vajon hány alkalommal állítottunk akadályt mások és Jézus közé a hozzállásunkkal. Nyilván ezek az akadályok nem jelenthetnek igazi gátat egy igazi kereső és egy Igaz Isten között, de ez nem változtat saját felelősségünkön. Természetesen minden szomorú esetre ugyanannyi egekbe röpítő és szívmelengető ellenpéldát is fel tudok idézni és, ami engem illet, szeretek arra összpontosítani, hogy az utóbbiak számát gyarapítsam.
Amikor valami, jelen esetben a hit, annyi gonoszságra képes, az ember hajlamos zsigerből visszautasítani. Csakhogy ami annyi felfoghatatlan gonoszság forrása lehet, ugyanannyira a leghatalmasabb jó forrása is. Ebből pedig nem az következik, hogy a hit rossz, hanem az, hogy igencsak komoly hatalommal bíró valamiről van szó.
Az atom kettéhasításának képessége egyszerre hozott olcsó energiát és pusztítást. Vajon a pusztításról az atom tehet? Mire következtethetünk ebből a kereszténység történelmére vonatkozóan? Például arra, hogy számos rossz történt a kereszténység nevében. Csakhogy ez ugyanígy, sőt, hatványozottan igaz az ateizmusra is. A XX. századot szemlélve egyet megtanulhattunk: a vallás eltörlése nem megoldás. A XX. század tömeggyilkosai egytől egyig az ateista filozófiákhoz fordultak útmutatásért és önigazolásért. Nyilván egyetlen ateista sem akarná, hogy az ateizmust a legrosszabb ateista atrocitások alapján ítéljük meg, így elvárható, hogy az ateisták se tegyék ezt a kereszténységgel.
id-100224530De térjünk vissza az egyet nem értéshez.
A tapasztalat azt mutatja, hogy az egyet nem értés a másik lekicsinyléséhez, extrém esetben pedig erőszakhoz vezethet. Mi lehet a megoldás, ha ezt el akarjuk kerülni? Értsünk egyet mindenkivel?
Egyre többen gondolják, hogy a pluralizmust követve (ami a Wikipédia szerint a modern társadalom alapja), vagyis minden ideológiával egyetértve, kizárhatjuk, hogy az egyet nem értés miatt összetűzésbe kerüljünk. Ez a megoldási kísérlet azonban már az első lépésnél elakad, ugyanis amint eldöntöttük, hogy mostantól kizárólag az egyetértés lehet a helyes út, azonnal kizártunk mindenkit, aki szerint nem helyes mindennel egyetérteni. Akármit teszünk, az egyet nem értést nem tudjuk eltörölni. Az egyet nem értés lehetősége nélkül nincs értelmes párbeszéd és nem létezhet szabad társadalom. A probléma tehát nem az egyet nem értéssel van, hanem azzal, hogy elvesztettük az értelmes és tisztelettartó egyet nem értés képességét. Ezt pedig csakis egy olyan világnézet birtokában szerezhetjük vissza, ami nem az egyetértéshez köti az ember értékét.
Ez a világnézet a kereszténység. Ugyanis csak akkor lehet minden ember egyformán értékes, ha minden ember rendelkezik ugyanazon megmásíthatatlan tulajdonsággal.
Ezt a tulajdonságot hiába keressük a naturalizmusban, hiszen az evolúció egy bizonyos skála mentén osztja az értékeket. Nem mindenki egyformán intelligens, nem mindenki egyformán egészséges vagy hasznos a társadalom számára, nem mindenki egyformán csinos vagy jóképű, gazdag vagy barátságos. Ráadásul hiába áll valaki jó helyen ezen a bizonyos skálán, az idő mindent megváltoztat. Aki ma egészséges, holnap már nem biztos, hogy az lesz. Mindenki öregszik, gyengül, az anyagi helyzetünk pedig szintén változik. Akárki akármit mond, erkölcsileg sem vagyunk következetesek. Fizikailag pedig hétévente minden atom lecserélődik a testünkben. Kik vagyunk, ha semmi sem állandó fizikai állapotunkban? A naturalista nézőpont szerint az emberi érték változó és mulandó.
Mi az tehát, ami minden emberre egyformán igaz és nem elveszíthető? Ez nem más, mint Isten szeretete. Isten szeretete az egyetlen dolog, ami sohasem változik és nem elveszíthető.
Nem a génjeink miatt vagyunk értékesek, hanem azért, mert már azelőtt szerettek bennünket, hogy a génjeink létrejöttek volna. Isten szemében nem a legéletképesebbek a legértékesebbek, hiszen Ő az életét adta a legértéktelenebbekért. Az ember értéke nem biológiai, intellektuális, anyagi, erkölcsi vagy esztétikai, hanem személyes. Olyan érték, amit egy minket személyesen szerető személyes Isten szeretete ad.
Szóval akármennyit aggódunk az egyet nem értés miatt, az egyet nem értés elkerülhetetlen. Egyet nem értés nélkül nem szólhatunk szabadon. Nem az egyet nem értést kell felszámolnunk, hanem meg kell tanulnunk úgy szeretni, hogy a másik becsmérlése nélkül tudjunk egyet nem érteni.
Ez egy olyan igazság, amit nem egy ateista filozófus volt kénytelen elismerni:
„Az egyetemes egyenlőség, amiből a szabadság eszményei, a kollektív szolidaritás, a független élet, az emancipáció, a személyes lelkiismeret, az emberi jogok és a demokrácia is megszületett, az igazságosság zsidó etikájának és a szeretet keresztény erkölcsének a közvetlen hagyatéka. Ennek a lényegében változatlan hagyatéknak, a folyamatos kritikák és átértelmezési kísérletek ellenére, nem létezik alternatívája.” (Jürgen Habermas)
Ravi Zacharias és Vince Vitale írásai alapján
http://idokjelei.hu/2017/06/egyet-nem-ertes

Egyre több homoszexuális házasodik templomban.

KOPPENHÁGA, 10:58
A statisztikák szerint növekszik a templomban egybekelt egynemű párok száma Dániában, miközben a népesség csökken.
Fotó: AFP
Dániában 2012-ben engedélyezték a homoszexuálisok számára a templomban történő házasságkötést. Azóta 416 pár, azaz közel ezer ember élt a lehetőséggel.
2012-ben még csak 51 azonos nemű pár döntött úgy, hogy templomi keretek között is egybekel, 2016-ban azonban megduplázódott a számuk. Tavaly 105 azonos nemű pár kötötte össze az életét Isten színe előtt.
Az azonos nemű házasságokkal párhuzamosan évről évre nő az olyan templomok száma is, melyek a meleg és leszbikus párokat adják össze. A statisztikák szerint egyébként a nők jobban élnek a lehetőséggel, tehát több leszbikus pár kel egybe templomban, mint meleg.
Dániában polgári szertartás keretében egyébként már 1989 óta köthetik össze a homoszexuális párok az életüket, de a templomi szertartást számukra csak 2012-ben tették lehetővé.
A Szent Péter-templom püspöke örül, hogy egyre többen élnek a lehetőséggel.
Azok a papok, akik nem szeretnének azonos nemű párokat összeadni, visszautasíthatják a ceremónia levezetését, de a püspök szerint szerencsére kevés ilyen pap akad. Az azonos nemű párok házasságkötési ceremóniája nem sokban tér el a megszokottól. Olyan apró változtatásokat eszközöltek a szertartásban, mint hogy a férj és feleség szót kicserélték társra, valamint a papok szabadon választhatnak egy szövegrészletet a Bibliából a házasságkötési ceremónia alapjának, nem kell a Teremtés könyvének megszokott sorait elmondaniuk.
A bevándorlás ellenére a dánok komoly népesedési problémákkal küzdenek. A témát meglovagolva készítette el korábban a Spies Travel utazási iroda az elhíresült "Do it for Mom" című reklámját. A két és fél perces dokumentumfilmben szomorú képet festenek a demográfiai  nyomás alatt lévő dán jóléti rendszerről. A videó arra buzdítja az anyukákat, hogy fizessék be a gyermeküket egy egzotikus útra, hiszen egy trópusi vakáció során 51 százalékkal nagyobb az esély a szeretkezésre, így az anyukák nagymamává válhatnak, amellyel Dániának is jót tesznek.

Amikor megpróbálnak egy utálatos szentséget létrehozni templomaimban, azt fogják mondani, hogy ez az azonos neműek párkapcsolatának jogai miatt volt.


Nyomtatóbarát változat
2012. október 21. vasárnap, 10:05
Drága szeretett leányom, a látomások, melyeket látni engedtem neked a Pokolba merülő lelkekről, nem azért voltak, hogy megijesszenek téged. Ez inkább azért volt, hogy a valóságot megmutassa neked. Ilyen módon most meg fogod érteni, mennyire szenvedek, amint azt figyelem, hogy a lelkek a Pokol mélységébe merülnek.
Ó, ha csak ismernék az emberek a Pokol rémületét, és azt a módot, ahogyan a fenevad felfalja az ilyen lelkeket, akkor kerülnék a bűnt mindenáron.
Ugyanezeket a lelkeket még mindig meg lehet menteni, leányom, éspedig a „Védettség Kegyelméért” Litánia által. Azzal, hogy ezt imádkozzátok, tanítványaim, megkönnyebbülést fogtok hozni Nekem ettől a szörnyű, szívtépő ostorcsapástól.
Azok, akik halálos bűnben halnak meg, a Pokol tüzére vannak szánva. Sokan abban a meggyőződésben követnek el halálos bűnt, hogyha tényleg van Isten, akkor Ő irgalmas. És így továbbra is vétkeznek addig, amíg megindokolják bűneiket, hogy végül ezeknek már nem lesz jelentősége a szemükben.
Azt fogják mondani, hogy nem volt más választásuk, mert a bűneikre azért volt szükség, hogy mások előnyére váljon.
A gyilkosság bűnére azt fogják mondani, hogy egy másik halálának megbosszulásáért követték el.
A prostitúció bűnére azt fogják mondani, hogy a család megsegítésének érdekében történt, hogy élelmet tegyen az asztalra.
Az abortusz bűnére azt fogják mondani, hogy ez előnybe részesíti az anya életét, és megkönnyíti azt. A szexuális elfajzottságra azt fogják mondani, hogy ez csak természetes dolog.
Azok, akik okkult gyakorlatokon vesznek részt, azt fogják mondani, hogy ez egy ártalmatlan szórakozás, mégis, a fenevadat tisztelik, amikor ezt teszik.
Amikor másokat üldöznek, és nemcsak ezek hírnevét teszik tönkre, hanem a megélhetésüket is, azt fogják mondani, hogy ez egy szükséges büntetés volt mások bűneiért.
Amikor másokat diktatúra által pusztítanak el, az elméjüket, testüket és lelküket, azt fogják mondani, hogy ez a saját érdekükben történt.
Amikor megpróbálnak egy szentséget létrehozni Templomaimban, mely egy utálat, azt fogják mondani, hogy ez az azonos neműek párkapcsolatának jogai miatt volt, akiknek ugyanolyan joguk van, mint a többieknek.
Amikor belülről lerombolják Egyházamat, azt fogják mondani, hogy minden egyház egyforma. Azt a mentséget fogják elő hozni, hogy csak egyetlen egy Isten létezik, csakhogy egy pogány egyházat vezethessenek be.
Ezek a bűnösök az elveszett lelkek, akikről beszélek.
Ahhoz, hogy segítsetek nekik, először is a szemükbe kell néznetek. Úgy gondoljatok rájuk, mint a gyermekeitekre, fivéretekre és nővéretekre. Isten Szemével nézzétek őket. Akkor szeretetet fogtok érezni. De elfog majd benneteket a rémület, mert ti ismeritek a rémületet a szívetekben, amellyel ők szembesülni fognak. Mennyire kell imádkoznotok, hogy ők hamarosan meglássák az Igazságot!
Mennyire kell imádkoznotok ezeknek a lelkeknek az üdvösségéért!
Isten minden gyermeke, beleértve azokat is, akiknek fekete a lelkük, szeretve van.
Bűneiket meg kell semmisíteni, mielőtt Isten valamennyi gyermeke egy családként egyesülhet Új Királyságomban.
Neked leányom minden kegyelem és lőszer megadatott, hogy megsemmisítse a bűnt, és hogy ne csak a te lelkedet mentse meg, hanem mások lelkét is.
Köszönöm leányom, hogy válaszoltál hívásomra.
Neked még sok tennivalód van.
Jézusotok.

Isten szemével

2017.06.04.
1.
Kép: A felhős égen egy háromszög, melynek alsó része rózsaszín, a felső része sárga, ahogy a lemenő nap megvilágítja azt.
Jézus: Gyermekeim, imádkozzatok az egységért, hogy egyek legyetek Velünk a Szentháromsággal, és egymással is, mert csak így lesztek boldogok, és csak így éritek el az üdvösséget.
2.
Hang: Készülj, készülök!
Jézus: Készítsd a lelkedet, tisztítsd meg egészen, gyakorolj sűrűn bűnbánatot, hogy teljes tisztaságban várd eljövetelemet.
3.

Szent Vér imák közben.
Kép: Arany fény.
Hang: Naponta ezt.
Jézus: Az arany fénnyel azt jeleztem neked, hogy a Szent Vér imák rendkívül értékesek, és ha nagyobb lépésekkel akarsz haladni az életszentség felé, minden nap imádkozd el.
4.

Kimerültség miatt nem tudtam imádkozni.
Kép: Egy hosszú sorban piros és fehér rózsák váltogatták egymást, az első rózsa a sorban piros volt
Jézus: Kislányom, ha fáradt vagy, hogy egyáltalán nem tudsz imádkozni, akkor csak nézz Engem, és Én téged nézlek, így beszélgessünk pihenésképpen. Azt a hosszú láncot a piros és fehér rózsákkal azért mutattam, hogy ha imádkozol, akár gondolatban, akár szavakkal, akár szóbeli imával, akár szívimával, imád folyamatos legyen, és imáidban az áldozat és a szeretet Irántam váltogassák egymást.
5.
Kat Kerr: A Menny felfedése: „Mint mindig, most is Isten jelenléte járt át mindent és mindenkit. Nekem ez szinte elviselhetetlen volt, valószínűleg azért, mert nem voltam állandó lakos.”
Más forrás: Isten jelenléte és kegyelme mindent és mindenkit beborít a Földön, de az ember nincs tudatában. Csak akkor tudatosul benne Isten védelme a földi életben, amikor elhagyja a földi életet, és már megváltoznak a dolgok körülötte.
Valtorta Mária: Az Őrangyalom mondja: „A Földön Isten lakik az emberben, a Mennyben az ember lelke lakik Istenben”.
Érzés: A Földön Isten bennünk is lakozik, és egyidőben körülöttünk is van, és ugyanez van a Mennyországban is.
Jézus: Isten a földi életben is, és a Mennyországban is bennetek és körülöttetek van egyszerre. Bennetek lakik, és ti pedig benne.
6.

Kép: Nagy szemek felettem, és nagyon néznek.
Jézus: Az Égiek, tehát a Szentháromság, az Angyalok és Szentek állandóan figyelemmel kísérnek itt a földön. Úgy viselkedj, hogy ők mindent látnak.
7.

Misén felemelik az Oltáriszentséget.
Kép: Az Oltáriszentség helyén egy nap, mely nagy fénnyel világít
Pap mondta egy misén prédikáció közben: Mindazok, kik nem követik az Úr Igéjét, és nem táplálkoznak az Úrral, sötétségben vannak.
Szent Pio atya gondolata: Az ember inkább elviseli a fizikai sötétséget, a napfény hiányát, mint Isten hiányát.
Szent II János Pál pápa: Az egész hetünk felkészülés kellene, hogy legyen a vasárnapi szentmisére és a szentáldozásra, mivel ez a pillanat a hetünk fénypontja.
Jézus: Én vagyok a ti világosságotok, Nélkülem elvész a lelketek.
8.

Hang: Isten országáért felelős vagy.
Jézus: Ti választottak nemcsak saját lelketekért vagytok felelősek Előttem, hanem mások lelkéért is. Ugyanis a lelkek, akiket példátokkal és tanításotokkal megmentetek, népesítik be Országomat.
9.

Kép: Leborulva vagyok az Oltáriszentség előtt.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről, mélyen éreztetve velem, hogy a tekintete keresztüllát rajtam.
Jézus: A leborulva imádkozás a külső tiszteletadás legmagasabb formája. Miközben így imádkozol, ott állok feletted, és fényemmel belehatolok lelkedbe, annak minden zegébe és zugába.
10.
Olvastam: Egy reklám vagy film forgatása közben a gyenge színészre rátelepszik a gonosz, és a gonosz a színészen keresztül terjeszti a gonoszságokat és erkölcstelenségeket.
Érzés: Egy reklám vagy film közönség elé terjesztése rengeteg embert meg tud fertőzni egyszerre, de ugyanakkor ugyanazokat az embereket nagyon nehéz a jó irányba vinni.
Érzés: Ha egy csoportban van egy olyan, aki gyenge a hitében, és aki az Isteni üzenetekben nem, vagy kevésbé hisz, a gonosz rossz sugallatokat ad neki, és ezzel képes fertőzni a környezetét.
Jézus: Vannak durva, erkölcsöt sértő reklámok, melyeket nem szabad szó nélkül hagyni nektek választottaknak, hanem fel kell hívni a figyelmet a romboló hatásukra. Ez a ti kötelességetek. Ha igaz üzeneteimben valaki nem hisz, és ezzel a kételkedéssel megfertőzi a többieket, szintén nem szabad hallgatni ilyenkor, hanem meg kell védenetek Engem, Aki küldi az üzeneteket.
11.
Olvastam: „Senki sem független a többiektől”.
Érzés: Senki nem mondhatja, hogy nincs köze a másikhoz. Egyesek, akik nem hisznek Istenben, azt gondolják, függetlenek, nincs közük a hit dolgaihoz, pedig őket ugyanúgy használja a gonosz eszközként, és hatnak a Keresztény hívőkre is.
Jézus: Az emberek szavaikkal és cselekedeteikkel erősen hatnak egymásra. A hitetlenek a többieket eltávolítják a hittől, vagyis Tőlem, viszont a mélyen hívő vallásos gyermekeim közelebb hozzák a környezetükben élőket Hozzám.
12.
Hang: Te a mi imáink hatására nősz
Érzés: Ahogy mi is másokért imádkozunk, úgy mások is imádkoznak értünk, úgy, mint más földön élő emberek, az Angyalok és Szentek, és Purgatóriumban szenvedő lelkek
Jézus: Mi Égiek, miközben figyelünk téged, imádkozunk érted az Atyához, és ez által tökéletesítjük lelkedet.
13.
Egy tanúságtételből: „Amikor imádni kezdtem az Urat, egyre jobban kezdett az Úr ragyogni, és fényt kibocsátani magából”.
Érzés: Nemcsak imádkozni fontos, hanem teljesíteni is Isten akaratát
Jézus: Ennek a gyermekemnek a lelke nagyon fejlett, és tisztában van azzal, hogy az ima és a cselekedet egyaránt fontos a szememben. Viszont öröm tölti el, ha a látomásban mutatom neki, hogy imája által növekszik mennyei dicsőségem.
14.
Hang: Tényleges méreteket öltesz szememben, kinagyítva látok mindent.
Kép: Szabadszemmel nézve egy miniatűr kép, de egy nagyító minden részletet megjelenít felnagyítva azt
Érzés: Ami picinek tűnik a Földön, az nagy a Mennyben. Minden apróság, amit teszünk, nagyon fontos
Jézus: Ha valakinek lelki tanácsot adsz, és ő fejlődik ettől, te kicsinynek látod a szerepedet, de Én, az Úr ezt a jótettet nagy dolognak érzékelem. Ti emberek hajlamosak vagytok arra, hogy bűneiteket bagatell, apró dolognak tartsátok, amit nem is érdemes megbánni. De Én ezeket komoly véteknek tartom a szeretet ellen, és míg meg nem gyónjátok, elraktározom magamban.
15.

Kép: Fehér rózsa.
Énekhang: -iii (felfelé mennek a hangok).
Hang: Válogasd ki magadban ezt.
Kép: Egy nagy barna kereszt.
Jézus: Az imát mindig azzal kezd, hogy terítsd ki bűnbánatodat Elém, és így olyan szép fehér lesz a lelked, mint ez a rózsaszál. Ezután, mint az Angyalok és Szentek, énekkel dicsőíts Engem. Válogass a dicsőítő énekek közül. Fejezd ki háládat megváltásomért, és utána nekifoghatsz az imának.
16.
Kép: A Mennyei Atya mindent megérint az ujjával, ami a birtokomban van, majd engem is
Jézus: A Mennyei Atyának gondja van nemcsak rád, hanem minden holmidra, ami veled kapcsolatos.
17.
Kép: Kinyílik egy templom ajtaja, egyszerű ruhában lépek be oda, a hangulat vészjósló, titokzatos, az ellenség birtokolja, tudom, hogy ott van benn a Szűzanya
Jézus: A kép a jövőből való, a templom az Egyház jelképe, melyet a gonosz üldöz. Édesanyám segítségedet kéri e szorongatott helyzetben. Hűséget, és bátorságot kér tőled.
18.
Kép: Egy hatalmas rózsaszín cukorhab, tölcsérszerű, mint az örvény
Jézus: Ellenségem a világi örömök édességével kínálgat, és fel akar szippantani téged.
19.
Kép: Mintha a Mennyországban lettem volna, Angyalokkal és Szentekkel körülvéve a Szentháromság trónjánál, a trónteremben
Hang: Mindenki tudja, hogy te ki vagy
Jézus: Légy boldog kicsi lélek, mert a Mennyben mindenki ismerni fog téged. Még azok is, akik a földi életedben nem ismerhettek meg.
20.
Hang: Csak úgy tudom benned pótolni, hogy…
Jézus: Csak úgy tudom pótolni benned a még hiányzó erényeket, ha te is hozzájárulsz felismeréseddel és szabad akaratoddal.
21.
Az erényekről gondolkodtam
Kép: Egy jéghegy a vízben, majd lassan emelkedik ki a jéghegyet a vízből. A jéghegy eddig vízalatti részletei is láthatókká válnak
Jézus: A jéghegy az ember lelkét szimbolizálja. A lélek erényeiből nem mindent látnak a többiek, mert azok a tulajdonságok mélyebben vannak. De ha Én kegyelmeimmel, segítségemmel felemelem a lelket nagyobb magasságokba, akkor a környezete észreveszi az eddig rejtett értékeit.
2017.06.11.
1.
Kép: Egy barackrózsaszín színű házikó tetővel, a közepén egy fehér bejárat, mely szépen összerendezett pálcikákból áll
Kép: Jézus arca
Jézus: A barackrózsaszín házikó az engesztelők lelke, a fehér pálcikákból összerakott bejárat a tisztaság és szeretet erényeinek jelképe, amelyen keresztül Én, a ti Jézusotok a szentáldozásban betérek hozzátok.
2.
Hang: Irgalmasoké a világ
Kép: A 8 boldogság szövege a Bibliából
Jézus: A lelki erények közül az irgalmasság a legfontosabbak közé tartozik, mert ha itt a Földön szorgalmasan gyakoroljátok az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit, a Mennyországban bőségesen tapasztalhatjátok irgalmasságomat.
3.
Hang: Sokat felejtek számodra
Jézus: Irgalmasságomat azzal bizonyítom előtted, hogy gyengeségeidet, botlásaidat mindig elfelejtem, ha megbánod őket.
4.
Hang: Ó ne félj, nem vagyok…
Kép: Kék fény
Kép: Jézus arca
Jézus: Köztetek, emberek között sok a bosszúálló és haragtartó, de ne félj, Én nem vagyok ilyen. Sokkal szívesebben alkalmazom irgalmamat, mint igazságosságomat.
5.
Hang: A teremtésnek megvan az ára… minden teremtésnek…
Jézus: Én minden embert jónak teremtek, a Saját képmásomra, hasonlónak, de el kell fogadnom a tényt, hogy a szabad akarat alkalmazásával vannak, akik elfordulnak jóakaratú terveimtől, és a rosszat választják. Természetesen, ha bűnbánat van bennük, az Én szenvedésem és kínhalálom megváltja őket. Ilyen nagy az ára a teremtésemnek.
6.
Maria Valtorta: Az Őrangyalom mondja: A jócselekedet és a bűn kioltja egymást
Kép: Amikor jót cselekszünk, hegyet hordunk össze, ha bűnt követünk el, az olyan, mintha árkot vagy szakadékot ásnánk. Minél több jót cselekszünk, annál nagyobb a hegy, ha a bűnöket halmozzuk, annál jobban mélyül a szakadék
Jézus: A jócselekedeteitek képesek elmosni a bűneiteket. A bűneitek viszont tönkreteszik a jót, amit felépítettetek. Igyekezzetek a kísértéseket legyőzni, és gyűjtögetni a jócselekedeteket, hogy el ne vesszetek.
7.
Maria Valtorta: Az Őrangyalom mondja: A Szentháromság mindegyik tagjában ugyanaz a tulajdonság, de más-más hangsúlyos Náluk
Kép: Három hegy, majd három láng egymásból erednek, hasonlóan a halmazokhoz és metszetükhöz
Érzés: A Mennyei Atya képviseli a gondolatot, hiszen a gondolatából lett teremtve a világ, és benne mi is, a Fiú képviseli a kimondott Szót, mely által lett a teremtett világ, a Szentlélek Isten képviseli az éltető erőt, és azt, hogy mely tulajdonságokat ültet belénk.
Érzés: A teremtéskor Isten megteremtette Ádámot a saját képmására és hasonlatosságára, így Isten átadott neki a tulajdonságaiból. Évát Ádám oldalbordájából hozta létre, de ezáltal egyes tulajdonságokat is átadott neki. Így, Ádámban és Évában is a tulajdonságok más-más arányban vannak jelen, amely meghatározza a férfi és a női feladatokat, és szerepköröket. A férfi és a nő egy-egy fél szívet képvisel, amikor házasságot kötnek egymással, egy szívvé válnak, így alkotnak ők egyet, így a férfi és női tulajdonságok is kiegészítik egymást. De a mostani világban egyes esetekben előfordul a szerepkörök felcserélődése is.
Jézus: Drága gyermekem, a Szentháromságot rendkívül nehéz felfogni nektek, alapjában véve képtelenség. Csak akkor fogjátok megérteni, ha a Mennybe jutottatok. A különböző Isteni tulajdonságok mindegyikben benne vannak , de a funkciójuknál fogva más formában jelentkeznek.  Ádám és Éva is alapvetően Isten tulajdonságaiból kaptak, de ezek a tulajdonságok eltérnek egymástól. Addig, míg világ a világ, ha lesznek is változások funkció területén a férfiak és nők között, alapvetően mindig meg fognak maradni a női és férfi feladatok közötti különbségek, és míg a nők emocionális, érzelmi beállítottságúak, addig a férfiak viselkedését az értelmük vezeti. Vannak itt-ott átfedések, de a különbségek mindig megmaradnak.
8.
Kép: Mindszenty bíborossal ülünk egy asztalnál egymással szemben, és valamiről beszélgetünk
Jézus: Mindszenty bíborossal az Egyházra váró széthullásról beszélgettetek.
9.
A nehéz útról volt szó
Kép: Arany fény
Kép: Egy domborodó szív
Kép: Füst
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről
Kép: Ezüst fény
Jézus: Aki itt a Földön a göröngyös, keskeny utat választja, az életszentség felé vezető utat, azt kegyelmeim fényével beragyogom, a szíve egészen Enyém lesz, de számítani kell ellenségem támadásaira. Közben állandóan vele vagyok, és ezüstös fényemmel mutatom az utat neki az örök élet felé.
10.
Kép: Vőlegény öleli menyasszonyát, a jegygyűrű látszik a vőlegény jobb gyűrűsujján
Jézus: Én vagyok a vőlegény, Egyházam a menyasszonyom. Én mindenkit boldoggá akarok tenni, de csak a hűségesek találják majd magukat ölelő karjaimban.
11.
Hang: Valaki nagyon magasra változik, valaki nem
Kép: Egy férfi ül egy alacsony asztalnál valakivel beszélgetve
Jézus: Az egyik lélek befogadja a kegyelmeket, növekszik alázatban, szeretetben, bölcsességben, elhagyja a többieket. A másik lélek pedig kicsiny marad, mert visszautasítja a kegyelmeket, és enged a kísértéseknek.
12.
Kép: Fehér ruha nagy fodrokkal, a lágysága olyan, mint a pihetoll
Jézus: Arra várok minden szentmisén, hogy a hívek a megszentelő kegyelem hófehér ruhájában álljanak Elém, amikor szentáldozáshoz járulnak.
13.
Hang: Valódi arcod ez
Jézus: Én a valódi arcodat látom, semmit nem tudsz eltakarni belőle. Hibáidat és erényeidet egyaránt érzékelem.
14.
Arról volt szó, hogy valaki régebben ajándékba kapott valamit, de úgy beszélt róla, mintha az mindig is az övé lett volna
Érzés: Mi is mindent az Úrtól kaptunk, a lelkünket, az életünket, erényeket, mindent, ami körülvesz bennünket, de mégis úgy viselkedünk, mintha ez egy természetes dolog lenne, ami nekünk már eleve jár, és a háláról is sokszor megfeledkezünk
Jézus: Az emberi szív olyan természetű, hogy várja a hálát a jótéteményeiért. Én, az Isten is örülök, ha megköszöntök valamit. Ne vegyétek természetesnek és magától értetődőnek, hogy egyáltalán életre szólítottunk titeket. Ez nagyon nagy ajándék, mert nemcsak a küzdelmes földi életet kaptátok meg, hanem az örök boldogságot is. Ne vegyétek az egészet olyan adománynak, amely jár nektek. Mindent szeretetből kaptatok. Ne vegyétek természetesnek, hogy jót tudtok cselekedni, adakoztok, imádkoztok, böjtöltök, elfogadjátok a szenvedést, mert mindezek ajándékok a Szentlélektől. Legyetek hálásak, és így Engem boldoggá teszek.
15.
Hang: Sok alkalommal egy szív
Jézus: Ez a sok szív jel neked kislányom, hogy a szeretetre nagyon nagy hangsúlyt fektess. Ez a legfontosabb erény az emberi lélekben. E szerint ítélem meg majd gyermekeimet.
16.
Kép: Másoknak mutatom az Oltáriszentséget
Jézus: Ezzel a képpel arra akarlak biztatni, hogy buzdítsd felebarátaidat a minél gyakoribb szentáldozásra.
17.
Kép: Fehér fényben egy nyitott könyv, valahol az elejénél kinyitva
Jézus: Hallgassátok és olvassátok a Szent Evangéliumot, amíg lehet. Eljön az idő, amikor apránként, észrevétlenül elferdítve tárják elétek. Nyitott szemmel és füllel járjatok.
18.
Misén, kivonuláskor
Kép: Fehér fényben kézujjak, máskor lábujjak
Jézus: E látomással a Szentmisén való tényleges jelenlétemet nyomtam a lelkedben, hogy itt jártam közöttetek a templomban, kezemmel megáldoztattalak benneteket, előtte átváltoztattam a kenyeret és bort testemmé, véremmé, végül jobbommal megáldottalak benneteket.
19.
Kép: Arany szív és oldalseb
Jézus: Azért mutattam aranyszínben a szívemet neked, mert kínszenvedésemmel és kínhalálommal egészen megdicsőítettem Magamat.
20.
Emmerich Katalin: A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése: a lábmosás szertartása, szentáldozás
Olvastam: A lábmosás valójában a bűnbánat, és ez az esemény a megtisztulásról szól
Kép: Lábmosás utáni pillanat, az apostolok széken ülnek egymás mellett, és a szandáljukat erősítik fel a lábukra
Jézus: Azért kaptad a lábmosási képet, hogy felnyissam a szemedet e művelet nagy jelentőségéről az egész emberiségre nézve. Kell, hogy lássa mindenki az Én hatalmas alázatomat, hogy mint Ég és Föld Ura megmosom az apostolok szennyes lábát. De nemcsak a lábmosást kell látni, hanem azt, hogy megtisztítom őket gyarlóságaiktól, bűneiktől. Titeket is így tisztítalak meg bűnbánatotok és szentgyónásotok után. Azért teszem, mert mindig, újra és újra megbocsátok. Legyetek örökké hálásak, hogy az utolsó vacsorán megalapítottam nektek az Oltáriszentséget. Azóta nem vagytok egyedül, valóságosan jelen vagyok, testemben, lelkemben, és Istenségemben.
2017.06.18.
1.
Egy haldokló egyén betegágyánál imádkoztuk az Irgalmasság rózsafűzért, aki kevésbé gyakorolta korábban a hitét. Félig alvó vagy félkómás állapotban találtuk őt. Másnap eltávozott a Földön élők sorából
Érzés: Mintha maga az Úr is ott lett volna velünk
Jézus: Drága kislányom, a súlyos beteg haldokló érzékelt benneteket, tisztán hallotta a rózsafüzért, amit érte, a lelkéért mondtatok. Mélyen megérintette, hálával és bűnbánattal töltötte el. Míg ott álltatok körülötte, Én is mellette voltam. El sem hagytam másnap reggelig, és ott az ágyánál történt a külön ítélet. Lelke nem veszett el.
2.
Az egyén halála után
Kép: Egy liliom szár, a teteje tele narancsszínű liliomvirágokkal. Egy idő után az egész virág szára megtelt liliomvirággal, fentről lefele irányban
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről
Jézus: Azt mutattam neked a gyönyörű tűzliliommal, hogy a lelke megnyílt felém, és mikor kiszállt testéből, az Én végtelen szeretetem visszhangjaként benne is nagy szeretet támadt. Tisztában volt vele, hogy még nem méltó Hozzám, és a tisztítóhelyre ítélte magát.
3.
Úrnapi körmenet közben
Pap: Jézus nekünk adta Önmagát
Kép: Jézus ostorozása, ahogy az ostor kampói belekapnak az Úr húsába, és letépnek 1-1 darabot az Úr testéből, az olyan, mint a kenyértörés, amikor a kenyérből tépnének le 1-1 falatot, ami táplál minket
Jézus: Kínszenvedésemkor, így az ostorozáskor is, egész testemet tetőtől-talpig felajánlottam az Atyának értetek engesztelő áldozatul, hogy Testemmel és Véremmel évszázadokon és évezredeken át táplálhassalak titeket.
4.
Úrnapi szentmisén, énekben: „ …oltárod trónján…”
Érzés: Az oltár az Úr keresztje, ahol a trón van, ahol az Úr szenvedése és kínhalála történik. Az Úr kínszenvedése és Vére ontása által adja életét azért, hogy mi élhessünk.
Jézus: Minden szentmisén az oltáromon játszódik le az Én kínszenvedésem és kínhalálom, megújulva, misztikusan. Atyám az oltáron trónra emel Engem előttetek a szenvedésem által.
5.
Kép: Mi olyanok vagyunk, mint a törött kancsók már eleve, és az Úrhoz megyünk. Az Úr gyógyít bennünket, de nekünk kell Hozzá menni.
Jézus: Senkinek sem ép a lelke, mindenki, mint törött kancsó siet Én elém segítséget kérni. Aki halálos bűnt követ el, az darabokra tört, aki bocsánatos bűnt, az csak megrepedt. Ne aggodalmaskodjatok, mert a szentgyónás szentségében megújítalak titeket, hogy újra épek legyetek.
6.
Olvastam: Egy család nyaralni ment valahová, a házban az emeletre futott a kisfiú minden gyanú nélkül, majd a szülők egyszer csak a fiuk egy sikolyát hallották. Attól a pillanattól kezdve a fiú erkölcse is romlott. Egy szabadítás során kiderült, a fiúra egy gonosz lélek telepedett rá.
Érzés: Ha egy olyan helyre megyünk, ahol egy bizonyos bűnt követtek el, a gonoszok megbújnak vagy azon a helyen tartózkodnak, majd ha oda megyünk, és lelkileg sérültek vagyunk, nagyobb támadásnak vagyunk kitéve a gonosztól
Jézus: A gonosz mindenütt ott van, de bizony van olyan szituáció, ahol erősebb kísértést tud kifejteni. Ez nemcsak a helytől függ, hanem a jelenlévőktől, a felebarátoktól, akik körülöttünk vannak. Pl: olyan lelki testvér mellett, aki mindenkiről csak jót tud mondani, te is tiszta maradsz. De ha bekerülsz egy olyan társaságba, ahol elkezdenek ítélkezni, könnyen te is becsúszol ebbe a bűnbe. Észre sem veszed, és már nyakig benne vagy.
7.
Kép: Egy fehér virág, mely búzakalászra hasonlított
Jézus: Hamarosan elérkezik a szétválogatás ideje, és kiválogatom Magamnak az érett búzakalászokat. Azokat a lelkeket, akik felkészültek, tiszták, és megértek arra, hogy szérűmbe kerüljenek.
8.
Kép: Egy tűz, majd a tűz a Szent Szívvel
Jézus: Az Én szívemet mindig szeretetlánggal ábrázolják. Ez azért van, mert Én magam vagyok a Szeretet. Nem szűnök meg lángolni.
9.
Kép: Valaki egy kígyóbőrből készült pár cipőt ad, hogy vegyem fel
Hang: Ilyet föl kéne venned
Jézus: A gonosz szédíteni akar téged a nagyon drága, finom dolgok felé, hogy vedd észre a feléd kínálkozó földi kincseket.
10.
Kép: Egy zöld virág, alakja, mint a gombóc, a virágban itt-ott van rózsaszín is
Jézus: Ez a gombócszerű zöld virág a hitben és szeretetben még éretlen gyermekeimet ábrázolja, akik lelkében némelykor felvillan egy kis érdeklődés a hit felé.
11.
Hang: Nagyon sokkal tartozol nekem
Érzés: Ezért próbálom egy kicsit behozni a lemaradást
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről
Jézus: Itt arra gondolok, hogy a te bűneid miatt is engeszteltem Atyámat kínszenvedésemmel és kínhalálommal. Tehát, az életemet adtam érted. Ezért fokozottabban gyakorold a bűnbánatot. Hozz a lelkekért egyre több áldozatot, önmegtagadást. Így tudod némileg törleszteni adósságodat.
12.
Kép: Valaki mellkasi része fehér ruhában, a szíve fordított irányban állt, a csúcsa volt felül
Hang: Fordított irányultságod ez
Jézus: Ha valami kísértést nem tudsz legyőzni és elesel, az első percekben lefelé irányulsz, fordítva, de mikor megjelenik a felismerés, a bűnbánat, a szíved helyre áll, Engem keresel.
13.
Kép: Egy fehér sírkő
Kép: Egy valaki előttem áll fehér ruhában
Kép: Egy emelvény, ahonnan a Szentháromság tagjai jönnek lefelé
Hang: Szenteket
Jézus: Fehér sírkövekkel van tele a temető, de a halottak közül nagyon kevés, aki azonnal hófehér lélekkel, a Mennybe kerül. A Szentháromság keresi a Szenteket.
14.
Hang: Magadba szívod lényemet
Jézus: Minél többet foglalkozol Velem, a Szentírással, az Én üzeneteimmel, a Szent könyvekkel, annál inkább magadba szívod egész Lényemet.
15.
Hang: Bölcsen kell szeretni
Jézus: Itt arra gondolok, hogy úgy kell szeretni felebarátaidat, hogy az ő lelki hasznukra váljék. Az engedékenység, a majomszeretet, a bűnök észre nem vétele káros számukra.
16.
Hang: Nem az a lényeg, hogy ki mit gondol másról, hanem az, hogy milyen gyümölcsöt hoz
Jézus: Egy választott gyermekem hitelességét nem az emberek különböző véleménye dönti el, hanem az, hogy milyen gyümölcsöket terem környezete számára, és saját lelke számára. Sose törődj a véleményekkel. Csak az Enyém érdekeljen.
17.
Hang: Rengeteg hely van odafönt
Hang: Segítek neked
Kép: Egy nő, balra fordulva
Jézus: Rengeteg hely van odafönn a Mennyben, ahová imáiddal, közvetítéseiddel irányíthatod környezetedből a lelkeket. A nő, aki szól hozzád az Én Édesanyám. Ő ajánlja fel neked segítségét ebben.