2014. május 27., kedd

Győzött a cionizmus: Herzl győzelmet aratott Szent X. Pius felettBergoglio 2014. május 26-án 9 óra 45-kor lerótta kegyeletét a cionizmus alapítója, Theodor Herzl sírja előtt. Az aktus során jobbján a szefárd főrabbi, Slomo Amar állt, balján pedig az askenázi főrabbi, David Lau. Lau annak a Lau Meier főrabbinak a fia, akitől a kereszttel kapcsolatos eme kijelentés származik: „A kereszt sértő a zsidókra nézve, a kereszt szemben áll a zsidó vallással, és a keresztnek a látványa is tiltott egy zsidó számára”.
Az talán csak a véletlennek tudható be, hogy Bergoglio „apostoli” keresztje a rabbikkal való találkozója során becsúszott az öve mögé és éppen csak a csúcsa volt látható.
     [Ez csak az eddig oda-nem figyelőknek tűnhetett fel, illetve jelenthetett újat. Ahogy a honlap korábban feltett írásában: Bergoglio és társai elrejtik mellkeresztjüket „idősebb” testvéreik jelenlétében áll, ezt a „szép, katolikus” szokását már argentin püspök korában szorgalmasan gyakorolta.]
Eltekintve attól, hogy a pápa [?], aki a békeközvetítő szerepében tetszeleg, elfeledkezik arról, hogy Izrael a világ egyik legnagyobb fegyverszállítója, és átsiklik a felett a tény felett, hogy a cionizmussal szoros köteléket tartó nemzetközi uzsoratőke hány szegényt nyomorít meg, ezzel az aktussal Bergoglio megtagadta legszentebb elődjét, Szent X. Pius pápát is.
Emlékeztetőül:
     X. Pius pápa 1904. január 26-án audiencián fogadta Herzl Tivadart a Vatikánban. Herzl a pápa támogatását szerette volna elnyerni egy, a cionizmus jegyében létrehozandó zsidó állam megalapítására Palesztina területén. [Egy másik beszámoló szerint azt kérte, hogy a pápa „egy Izrael állam megalakulását legalább elvileg ne ellenezze”.]
     Herzl a pápa kinyújtott kezét ignorálva és a kötelező kézcsókot elmulasztva adta elő kérését, melyre a pápa így reagált: „A zsidókat nem fogjuk abban megakadályozni, hogy Jeruzsálembe visszatérjenek, de ezt soha nem fogjuk szorgalmazni sem. Jeruzsálem földje nem volt mindig szent. Azt csak Jézus élete tette szentté. Mint az Egyház feje, erről nem szólhatok másként. A zsidók nem ismerték el Urunkat, ezért mi sem ismerhetjük el a zsidókat (…). Tudom, eléggé kellemetlen, hogy jelenleg a törökök uralják a szent helyeket. Ezt el kell viselnünk. A zsidóknak azonban nem kívánjuk megengedni, hogy a föld az ő birtokukba kerüljön. Imádkozni fogunk értük, hogy megvilágosodjanak és, ha Palesztinában mégis megvetnék lábukat, ott lesznek egyházaink és papjaink, hogy Önöket ott mind megkereszteljék.”
     [Egy másik forrás szerint Szent X. Pius pápa ezt is mondta: „Amíg Izrael Krisztust nem ismeri el Messiásnak és Istennek, addig az Egyház se a cionizmust, se Izraelt nem fogja elismerni.”]
110 évvel később utóda [?], Bergoglio pedig kezet csókol olyanoknak, akik tagadják Jézus Krisztust.

(forrás: http://pagina-catolica.blogspot.hu/2014/05/945-hora-de-la-infamia.html#more)
http://katolikus-honlap.hu/1401/berg-zsidok3.htm

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'


Isten, az Atya: Meg fogják változtatni a Hiszekegy imaszövegét, amely ima elismeri azt, Aki Vagyok, hogy e helyett hamis isteneknek nyújtson tiszteletet

Összefogás a Békéért!! - Böjte Csaba írása

Béke Királynője, könyörögj érettünk! Sok - sok szomorú hír érkezik nap mind nap! Gyilkosságok, háborúk, civilek ellen elkövetett kegyetlen cselekedetektől hangos az újság, a rádió, a televízió! Sajnos a világ megannyi pontján, a nézeteltéréseket jó testvérekként nem sikerül megoldani! A fellobbanó ádáz gyűlölet elharapózik, s fellángol sokfelé a nyílt katonai konfliktus! Az emberek szemérmetesen félrefordulnak, próbálják nem észrevenni a lángokat, a szenvedéseket, de az ami most Afrikában, Szíriában, Afganisztánban, Ukrajnában zajlik, az már nem kamaszos kakaskodás, melyet egy legyintéssel elintézhetünk!
A keresztény embernek mi a feladata, egy háború felé sodródó világban? "Bármit is kértek a mennyei Atyától az én nevemben - mondja Krisztus Urunk -
azt Ő megadja nektek!" Éljünk megváltónk ígéretével! Kérjük a Béke Királynőjének, Máriának közbenjárását, hogy a világ Ura teremtsen békét szíveinkben, segítsen, hogy jó testvérekként egymás érdekeit szem előtt tartva, őszinte párbeszéddel keressük azt a kompromisszumos megoldást, mely mindenkinek jó, elfogadható! Egyházunk nagyjai, a szentek tanítása alapján hihetjük, hogy az őszinte ima, a határozott böjt képes megállítani a gyűlöletet, kioltani a háború tüzét!

Kétezer évvel ezelött a Szentlelket várva, Pünkösdre készülve, Mária az apostolokkal együtt imádkozott! Bizalommal együtt várták a megígért új Vigasztalót, ki elhozta a nyelvek csodáját, azt, hogy a sok különféle nyelvű, gondolkodású ember egymást megértve jótestvérekként, boldog bizalommal együtt dicsérték Teremtő Istenünket!

Alázattal felkérem a Szent Ferenc Alapítvány otthonaiban nevelkedő gyerekeinket, munkatársainkat, támogatóinkat és mindazokat, kik számára a krisztusi béke értékes és fontos, hogy Pünkösdre készülve, végezzünk el egy kilencedet az áldott békéért! Kérjük a Béke Királynőjének, Máriának  közbenjárásával az Istent, hogy a békét, mind egy nagy folyamot árassza világunkra, oltsa ki az engesztelhetetlen gyűlölet háborús lángját az emberek szíveiben!

Az interneten (www.magnificat.ro), de a honlapunk facebook oldalán is napról napra leközlöm azt az imát, mit a gyermekeinkkel mi is bizakodó lélekkel elvégzünk! Ott ahol élsz, mond el te is ezt az imát és jelezd egy like-al, hogy mellettünk vagy, hogy velünk együtt imádkozol a békéért! Hiszem, hogy az alázatos ima áthatol a gyűlölet fellegein, és világunk sorsát irányító hatalmasságok is alázattal magukba szállnak! Május 31-én, Marosillyén kezdjük ünnepélyesen az imakilencedet, és június 8 - án Pünkösd napján, Csíksomlyón szeretnénk befejezni! 

Jézus mondta: "ha akkora hitetek is lesz, mint egy mustármag, s ha azt mondjátok a hegynek, hogy szakadjon ki és verjen gyökeret a tengerben, akkor megteszi!" Mi a gyűlölködés hegyeit szeretnénk a béke tengerébe elmeríteni a kilenceddel, - és az őszinte párbeszédből fakadó békés rendezések reményét felébreszteni az egymással szemben álló emberek szívében!

Imádságos bizalommal, Csaba t. 

Déva, 2o14 május 27.