2013. június 23., vasárnap

2004. július 29-e óta Kolumbiából

A BUKOTT ANGYALOK, AKIKET FÖLDÖN KÍVÜLINEK
NEVEZTEK, MÁR KÖZTETEK VANNAK

2013-06-03
Mária, a Titkos Értelmű Rózsa sürgősen felhívása az emberiségnek.


Kis gyermekeim, Isten békéje legyen veletek.
A bukott angyalok, akiket ti Földönkívülieknek hívtok, már közöttetek vannak.

Ezek a gonosz lények átveszik az uralmat azok teste felett, akik eltávolodtak az Úrtól. Az a küldetésük, hogy ellenségem hadseregét toborozzák a Földön. A sötétség királya tud ennek létezéséről és támogatja őket, hogy elfoglaljak a Földet és elkezdődjön a Nagy Armageddon.
Kis gyermekeim, ne hagyjátok el otthonaitokat, anélkül, hogy ne viselnétek lelki védőpajzsotokat, máskülönben kiteszitek magatokat a gonosz lelkek támadásainak. Emlékezzetek arra, amit Isten szava mond: Nem a hús és vér ellen harcolunk, hanem hatalmasságok és erősségek ellen, azok ellen akik irányítják a sötétség világát, a gonosz lelkek ellen (Ef 6,12), ezért védettnek kell lennetek, hogy el tudjátok hárítani ezeknek a pokoli lényeknek a támadásait.
Szüntelenül imádkozzatok, hiszen tudjátok, hogy szellemi harcban álltok. Pecsételjétek le magatokat Fiam értékes Vérével testeteket, lelketeket, gondolataitokat, közvetlen családtagjaitokat, házatokat, rokonaitokat, barátaitokat, szomszédaitokat, munkahelyeteket, tárgyaitokat és szellemi lényeteket, hogy védve legyetek Fiam Vére által, és semmilyen gonosz erő ne árthasson nektek.
Kicsi gyermekeim, azok a gonosz lények már a Földön vannak és azt keresik, hogy lehetne minél több lelket elveszíteni, hogy ne lehessenek az én Máriás hadseregem tagjai. Éjjel még sebezhetőbbek vagytok, ezért imádkozzatok és borítsátok be magatokat lelki védőpajzzsal mielőtt aludni mentek és terjesszétek ki ezt családotokra is. Kérjétek a Őrangyalotokat és a ti Gondviselő Angyalotokat , ő majd segít és megvéd , főleg az éjjeli pihenőtök alatt, hogy a gonosz lelkek ne tudjanak zaklatni és elrabolni békéteket.

Imádkozzátok a mi szeretett Szent Mihály Arkangyalunk ördögűző imáját a mikor úgy érzitek, hogy szükséges, és kérjétek a védelmét azoknak a lelkeknek, akik már elérték Isten kegyelmét, hogy lépjenek közbe és védjenek meg titeket a szellemi harcban. Emlékezzetek, csak azok nyerik el az Élet Koronáját, akik hűségesen kitartanak.
A rózsafüzér a legerősebb fegyver amit adok, imádkozzátok minden nap Fiam Szent Sebeinek és Drága Szent Vérének rózsafüzérével együtt és a démonok el fognak menekülni a zűrzavarban. Alakítsatok imaláncot testvéreitekkel és erősítsétek meg magatokat Szent Fiam Vére és Teste által. Hogy igazi lelki harcosokat legyetek, így nem győzhet le benneteket a gonosz.
Kicsi gyermekeim, tűzlabdák fognak aláhullni az űrből, szenvedést, halált és pusztulást okozva. A gonosz nemzetek meg lesznek büntetve és sok közülük eltűnik. Azok az országok is, ahol megengedett az abortusz , a szabad szexualitás, hiúság, a szodómia és egyéb utálatos bűnök és trágárságok , el fognak tűnni a Föld színéről, ahogy Sodoma es Gomorra. Csak a tisztességes lakosok lesznek megmentve, úgy, mint Lót és családja..
Jaj a szerencsétlen bűnösöknek, akik csak vétkeznek és azt mondják: semmi nem történt és nem is fog történni, folytatjuk bűnös életünket amíg élünk! Mennyire nincs igazuk ezen lázadóknak! Mondom nektek: hacsak meg nem bánjátok bűneiteket és vissza nem tértek a megváltás útjára, mind elvesztek!
Kis gyermekeim, a megtisztulás kemény napjai a küszöbön vannak, ne távolodjatok el Két Szent Szívünktől, mert különben, örökre elvesztek. Emlékezzetek, Isten Irgalmasságának ideje átadja helyét az Ő Igazságosságának. Ne hagyjátok az utolsó pillanatra megváltásotok napját! Isten Népe, ébredj fel, ne légy közönyös, mert közeleg Fiam Dicsőséges Visszajövetele.

Szentséges Anyátok, Mária, a Titkos Értelmű Rózsa
Sürgősen tedd ismertté üzenetemet az emberiségnek!AZ ÉN ÚJ TEREMTÉSEM PARADICSOM LESZ ITT A FÖLDÖN.
2013.június12, 08:20

AZ ATYAISTEN FELHÍVÁSA GYERMEKEIHEZ.
Népem, örököseim, béke legyen veletek.
Az én országom napja közeledik, az én megtisztított népem lesz az örökös, az én legnagyobb örömöm. Az egész teremtés teljes harmóniában él a teremtőjével, én leszek az Istenük az én akaratomat teljesítik a mennyben és a földön, és én velük leszek az idők végezetéig. Minden úgy lesz, mint az elején, a föld lesz a Paradicsom, melyet atyáitoknak adtam, amelyet ők nem értékeltek. Ti , mint a gyerekek, egymás mellett éltek a természettel és más lényekkel egységet alkottok, melynek lényege a szeretet, a béke és a lelki öröm.
Gyermekeim, Paradicsom vár benneteket, az Éden, ahol minden lehetséges lesz, és nem lesznek a korlátok vagy akadályok. Az én új teremtésemben, egymás mellett fogtok élni az angyalaimmal és sok más megdicsőült lélekkel, a gondolat sebességével juthattok el olyan helyekre, ahova szeretnétek.Az én új teremtésem a menny lesz itt a földön! Egymás testvérei lesztek és szeretetben, harmóniában és teljes egységben fogtok élni az Atyával, a Szentlelkem kitölti rátok minden Ajándékát és Karizmáit, és szellemi lényekké tesz benneteket.
Mindenki fiatal lesz az új teremtésben, a megtisztulás, amelyen keresztül kell mennetek elvisz mindent, ami régi, a betegség és a bűn örökre meg fog halni. Az én új teremtésemben a szellem az anyagi fölé emelkedik, testetek szellemileg átalakul, már nem lesznek élettani igényeitek, nem lesztek szomjasak vagy éhesek, nem lesz szükségetek élelmiszerre. Táplálékotok az Isten Báránya lesz, amely köztetek él, én magamat adom gyermekeimnek, én leszek az ő táplálékuk, nem faj, hanem a szellem szerint.

A tisztulás után, a föld fel lesz osztva Izrael tizenkét törzse szerint, szerves lényetek átalakul, és a múltra nem fogtok emlékezni. Az új világban, ahol élni fogtok, nem lesz többé munkahely, nem lesz gond, aggodalom, szükségletek, nem fogjátok újra látni a mai világot. Minden megújul , az én Szentlelkem Bölcsessége által: szellemi világ az angyalaim természetéhez hasonló szellemi lényekkel, ahol szolgálni és dicsőíteni fogjátok Istent, mint Legfelsőbb Lényt, a Világegyetem Urát. Az én új teremtésben megismeritek a szeretetet és a szeretet veletek lesz az idők végezetéig.

Legyen az én békém veletek népem, örököseim. A ti Atyátok, minden nemzet Ura.

Tegyétek ismertté üzeneteimet az egész emberiségnek.
IMÁDKOZZATOK FERENC PÁPÁÉRT, MERT pápasága ALATT NEHÉZ IDŐSZAKNAK NÉZ ELÉBE.

2013.JÚNIUS 19. 08:50
Maria Rosa Mystika üzenete a katolikus világnak
Nagy események várnak az emberiségre, Atyám felébreszti a lelkiismereteteket és ez megmutatja nektek az igazságot, és én megnyílik az értelmetek, hogy visszatérjetek erre a világra, hogy beteljesítsétek összes folyamatban levő küldetéseteket. Mindenki hűséges gyermekem, vissza fog térni erre a világra egy különleges küldetéssel, melyet teljesítenie kell. Az ötödik Mária-dogma kihirdetésre a Figyelmeztetés után lesz. Ne féljetek, mert minden Atyám akarata szerint történik.
Imádkozzatok a Ferenc pápáért, mert nehéz próbát kell kiállnia pápasága alatt. A gonosz küldöttei beszivárogtak a Szentszékbe, tesztelni akarják őt, szeretnék, hogy modernizálja Fiam Egyházát és új változások akarnak a szentmisében. Imaláncot szervezzetek a pápáért, gyermekeim, hogy ne vigyen véghez olyan változtatásokat, amelyek végzetesek lehetnek a katolikus világ számára. Ezek a változások az ajtót nyitnak a hamis ökumenizmus felé és pogány szokásokat hoznak be az Egyházba, és ezzel az Egyház összeomlásához vezetnek. Mindez egyházszakadáshoz vezet és megismeritek a következményeket a katolikus világ számára. Imádkozzatok, hogy ezek a változások ne forduljanak elő Ferenc pápa pontifikátusa alatt.
Fiam egyházának ellenségei hamarosan ismertek lesznek gyümölcseikről tudni fogjátok, kik ők. Mindent elterveztek már a gonosz Vatikánban ülő küldöttei, hogy Fiam Egyháza elkezdje kálváriáját. Ez az esemény megmozgatja az Egyház alapjait, és ennek következtében sokan elvesztik hitüket és elfordulnak Fiamtól.
Gyermekeim, függetlenül attól, milyen fájdalmas lesz Egyházam tisztulása, maradjatok hűek a hitben, és imádkozzanak érte. Az Egyház az én Fiam, és ti vagytok az Ő misztikus teste. Ne hagyjátok cserben, alkossatok imaláncokat. Tudnotok kell, hogy mindez tisztulásotok része, amely szükséges az új Egyház újjászületéséhez.
Ma sírok, kis gyermekeim, mert hamarosan az Fiam Egyházát sok vezetője elárulja, aki tegnap megesküdött, hogy hűséges lesz .
Egyházának árulása, mely miatt a fiam szenved, rosszabb lesz, mint Júdásé volt. Mindennek be kell teljesednie, amint meg van írva a Szentírásban, de nekem a legnagyobb fájdalmat és a szomorúságot sok bíboros megtévesztése és a képmutatása okozza. Az Egyház tisztulása mindjárt itt van, legyetek Cireneusok, segítsetek vinni a keresztet, hogy a megpróbáltatás kevésbé fájdalmas legyen. A vihar után jön a nyugalom és az új Egyház kezdete, amely szegény, alázatos és egyszerű lesz, de tele ajándékokkal, és teljesen átadja magát , hogy Isten fiainak szolgáljon. Atyám békéje legyen veletek, én hűséges kicsi gyermekeim, szerető édesanyátok, Maria Rosa Mystica.
Tegyétek ismertté üzenetemet az egész emberiségnek.


ELJÖVETELEM ÓRÁJA KÖZELEDIK ÉS AZ ÉN NÉPEM MÉG MINDIG NEM TÉRT MEG BŰNEIBŐL!2013. Június 22. 10:35

AZ ATYAISTEN SÜRGŐS FELHÍVÁSA AZ Ő HŰSÉGES NÉPÉHEZ


Én népem, béke legyen veled.
Eljövetelem órája közeledik és az én népem még mindig nem tért meg bűneiből! Az emberiség bűne túllépte az emberi viselkedés határait, a bűn már nem bűncselekmény Isten ellen, hanem olyan hétköznapi, mint a létezés maga. A Teremtő törvényeinek semmibevétele is a mindennapi élethez tartozik az emberiség legnagyobb része számára. Mindent az emberi gondolkodás szempontjából figyelnek meg és ítélnek meg. Isten tanításait nem veszik figyelembe és elítélik, mint elavultat. A mai ember már nem látja Istent, önmagát isteníti és bálványozza annyira, hogy magát Istennek gondolja.

Ez az anyagias világ modernizálta a bűnt és minden hanyatlásra azt mondja: így szokás. A bűn rákfenéje, a gonosz, és a korrupció megfertőzött minden társadalmat, és elpusztította az erény és az emberi értékek ajándékát. A gonoszság és a bűn lánca az emberbe kerül már az anyai méhben. A gyermekek úgy születnek, hogy lelkileg meg vannak jelölve szüleik gonoszságának, lázadásának és engedetlenségének a foltjával. Ha az Isteni Igazságosságom nem jönne, hogy helyreállítsa a rendet és a jogot, minden teremtett dolgot elpusztítana az ember.

Az emberiség szorongásának hatalma megtöri teremtett dolgok harmóniáját, a mai ember szeretetlensége és az önzése hatással van az univerzum spirituális egyensúlyára. A bűn megtöri a teremtés harmóniáját és befolyásolja a szeretet kódját, amellyel az ember és a teremtett világ létrejött. A környezetszennyezés és a természeti erőforrások tönkretétele is súlyos bűn az Atya szeretete ellen. Minden nemzet, amely kíméletlenül kitermeli a természeti erőforrásokat, és nem tesz semmit hogy megjavítsa az egyensúlyt, törlésre kerül, és földjei és természeti erőforrásai más nemzeteknek adatnak! Az apokalipszis lovasai már közelednek, és a lovak zörgése pusztítást és a halált hoz! Ezt kapja a gonosz és bűnös nemzedék, amiért ellenszegült az Alkotójának, és megmásította a törvényeit, amely élet, béke, szeretet, harmónia , egészséges emberi együttélés és a teremtés egyensúlya.

Az eljövetelem közel van, ébredj fel Én népem,hogy ne legyen meglepetés az érkezésem, mert akkor nagyon késő lesz azok számotokra, akik nem várnak Rám.


A ti Atyátok, Jahve, a Nemzetek Ura.

Tegyétek ismertté az üzeneteimet az egész emberiségnek.

Római Riport - 2013. június 22.

Kisiskolások beszélgettek a pápával
Ne pazaroljuk az ételt és az erőforrásokat!
Mexikó új szentszéki nagykövete a pápánál
Meg kell szüntetni az erőszakot Szíriában!
Afrikai duó érkezett a pápa köszöntésére
95 év után ismét úrnapi körmenet Szentpéterváron
"Egy közülünk". Az élet mindenkori védelme
"A bevándorlás kérdésével sürgősen szembe kell néznünk!"
3D-s virtuális túra a Sixtus-kápolnában
Praktikus tanácsok a rioi utazáshoz
Acapella album a bencés nővérektől

Medjugorje 2013. június 22-én, szombaton előtte 2012. augusztus 15-én, szerdán