2012. május 25., péntek

Szűzanyánk üzenete Medjugorje-ből 2012. május 25-én

Medjugorje, 2012. május 25.*

 "Drága gyermekek! Ma is a megtérésre és az életszentségre hívlak benneteket. Isten örömöt és békét szeretne adni nektek az ima által, de ti, gyermekeim még messze vagytok, a földhöz és a földies dolgokhoz kötődtök. Ezért újra hívlak benneteket, nyissátok ki szíveteket és fordítsátok tekinteteteket Isten és az isteni dolgok felé, és akkor béke és öröm fog uralkodni a szívetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."
 
 

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Mindazok, akik megmentették magukat Szememben, a Nagyfigyelmeztetés alatt nem fogják elszenvedni a Tisztítótűz fájdalmait  
 
2012. május 24., csütörtök, 18:30
Amikor eljön a Nagyfigyelmeztetés ideje, drága szeretett leányom, akkor ezt számos jel fogja kinyilatkoztatni.
Azért mondom ezt el neked, hogy Isten minden gyermekét emlékeztesse arra, hogy még idejében felkészüljenek.
Két csillag össze fog ütközni, és sokan félni fognak.
Nincs mitől félni, mert ez a legnagyobb ajándék, amit azért hozok, hogy egyetlen lélek se vesszen el a Pokol tűzében.
Aztán az Én Keresztem meg fog jelenni az égen, amely egyetlen lélek figyelmét sem fogja elkerülni.
Sokan összeesnek majd a félelemtől, és egy nagy földrengéshez hasonló remegés lesz érezhető.
Aztán csend következik.
Mindig úgy készüljetek erre a napra, mintha ez már holnap bekövetkezne. Keressétek most a megváltásotokat, és tárjátok fel Nekem bűneiteket.
A katolikusok menjenek gyónni.
Azok, akik nem katolikusok, mondják el a Keresztes Imahadjárat 24. imáját, amelyet a többiek számára adtam a világon a Teljes Búcsú elnyeréséért.
Ó, Jézusom, Te vagy a világ világossága Te vagy a ragyogó fényesség, mely megérint minden lelket Irgalmad és szereteted végtelen Nem vagyunk méltók a Te kereszthalálod által hozott áldozatra Mégis tudjuk, hogy nagyobb a Te szereteted irántunk, mint a mi Irántad érzett szeretetünk, Add meg nekünk, Ó, Urunk, az alázatosság ajándékát, hogy kiérdemeljük a te Új Királyságodat Tölts el bennünket a Szentlélekkel, így tovább menetelhetünk és vezethetjük a Te hadseregedet, hogy hirdessük a Te Szent Szavad igazságát és felkészítsük testvéreinket Dicsőséges Második Eljöveteledre a földön Magasztalunk Téged Dicsőítünk Téged Felajánljuk magunkat, bánatainkat, szenvedéseinket Neked ajándékként a lelkek megmentésére Szeretünk téged Jézus Légy Irgalmas minden gyermekedhez, bárhol is legyenek. Ámen.
A Teljes Búcsú ajándéka Isten minden valláshoz tartozó gyermeke számára adatott, és nagy megtisztulást kínál fel. Ne utasítsátok vissza ezt az ajándékot. Fogadjátok el azt!
Azoknak a katolikusoknak, akik megkérdőjelezik Ajándékomat, és akik húzódozva kritizálják azt, a következőket mondom:
Azt hiszitek, hogy Én nem ajándékoznám ezt a Szentséget Isten minden gyermekének?
Nektek nagylelkűnek kell lennetek és boldognak, hogy ezt megteszem.
Azt gondoljátok, hogy ők nem kaphatnának ilyen ajándékot? Ha így gondoljátok, akkor ti nem igazán szerettek Engem.
Hajtsátok meg a fejeteket, és dicsőítsétek Istent ezért a csodálatos ajándékért, amelyet az emberiségnek adott, hogy megmentse a lelküket.
Akik megmentették önmagukat az Én Szememben, akkor, a Nagyfigyelmeztetés alatt, nem fogják elszenvedni a Tisztítótűz fájdalmát.
Azok, akik meglátják bűneiket leleplezvén előttük, ahogyan azok Szememben látszanak, meg lesznek döbbenve.
Sokan nehéznek fogják találni, hogy elfogadják, mennyire megfeketedett a lelkük.
Azok, akik ezt elfogadják, és bűnbánatot mutatnak, kérni fognak Engem, hogy bocsássak meg nekik. És Én megteszem.
De néhányan nem fogják bánni, és szívükben megvédik az általuk elkövetett rémtetteket, ahogy azok Szemem előtt megjelennek. Ők nem fognak bűnbánatot tartani, és arcul fognak ütni Engem.
Mindkét esetben a megtisztulás és a szenvedés tűzét fogja érezni minden bűnös.
Az időtartam a bűneik súlyosságától fog függni.
Azoknak, akik eltávolodtak Tőlem, szükségük van a ti imáitokra. Ők több időt kapnak, hogy visszatérjenek Hozzám, és kérjenek, hogy bocsássak meg nekik.
De ez az idő lehet akár olyan rövid, mint egy nap, vagy olyan hosszú is, mint néhány év.
Senki más, csak egyedül Atyám tudja Második Eljövetelem időpontját.
A két esemény közötti időszak nem lesz olyan hosszú, amint azt gondolnátok.
Végül gyermekeim fel fogják ismerni azt az időt, amelyben élnek, és elfogadják az Igazságot.
Azoknak, akik már ismerik az igazságot és hisznek Bennem az a kötelességük, hogy imádkozzanak azokért a lelkekért, akik nem fogják Irgalmasságomat elfogadni.
Leányom, az a legnagyobb vágyam, hogy megmentsem az egész világot, beleértve azokat is, akik Számomra el vannak veszve.
Követőim – akik egyetlen hanggá egyesülnek – valamennyi imája segíteni tud Nekem, hogy ezt megtegyem.
Menjetek szeretettel. Bízzatok mindig Bennem, mert az idő rövid, és az emberiség üdvözítésének a terve Örök Atyám kezében nyugszik.
Szeretett Jézusotok