2017. május 10., szerda

Európa védőszentjének templomát nem építik újjá

Szent Benedeknek szülővárosában, Norcia-ban álló, az elmúlt év októberében történt földrengés által súlyosan megrongált székesegyházát nem építik újjá – határozta el Renato Boccardo, az illetékes érsek, Spoleto-Norcia egyházmegye püspöke.
Az Inside the Vatican alapítója és szerkesztője, Robert Moynihan beszámolója szerint, a régi Benedek-bazilika helyén egy modern stílusú templomot fognak felépíteni.
Azok a bi-rítusú bencések, akik 1998-tól a 2006-os földrengésig a bazilikát és a mellette álló kolostort gondozták, nem térnek vissza a városközpontba, hanem azon a városon kívüli birtokon maradnak, ahova a földrengés után menekültek. Az érsek arra hivatkozott, hogy a városban nagyon sok az újjáépítendő épület, és ezek számára szükség van a régi bazilika helyére. A Szent Benedek és ikertestvére, Szent Skolasztika szülővárosában épült régi bazilikából mindössze a homlokzatból megmaradt részt hagyják meg, ami védőhálót kap.
A bencések priorja, Benedetto Nivakoff szerint: Az érsek döntésében „az isteni akarat jelét látjuk, úgy hogy közösségünk életében új fejezetet nyithatunk meg”. [Hogy ez miből fog állni, azt nem árulta el, de lévén bi-rítusúak, lehet, hogy ezalatt a katolikus rítushoz való nagyobb hűséget értette.]


Megjegyzések:
1. A nursiai bencésekkel kapcsolatban lásd a honlap egyik korábbi cikkét: „Mostantól a Norcia-i bencések is”.
2. A súlyosan megsérült templom kriptájában Szent Benedek szobra sértetlenül vészelte át a földrengést. A képen a tűzoltók mentik ki a szobrot, amit eközben saját egyenruhájukba öltöztetnek.
3. Monte Cassino bencés kolostort az angol-amerikai gépek porig bombázták a II. világháború végén. A kolostorból – amit Szent Benedek alapított, és amit minden szempontból mintegy Európa szívének tekinthetünk – csak Szent Benedek és ikertestvére, Szent Skolasztika sírja, és Szent Benedek nagy szobra maradt épen. A kolostort, amit az évszázadok során az Egyház ellenségei többször leromboltak – a világháború után az olasz állam önerőből építette újjá.
4. Szent Benedek, a nyugati szerzetesség atyja és Európa védőszentje, az európai kultúra és civilizáció megkérdőjelezhetetlen megalapítója.
5. Mindezen tények ismeretében ezt a mostani történetet – a nursiai San Benedetto-templom végleges feladását a zsinati szekta részéről, úgy is tekinthetjük, mint Európának, az emberiségnek adott utolsó haladék lejártát.
A képek:
1. a nursiai bazilika a földrengés után; 2. a nursiai Benedek-szobor kimentése; 3. a homlokzat védőhálója; 4. a lebombázott Monte Cassino-i kolostor; 5. Szent Benedek épen maradt szobra Monte Cassinoban.

forrás: www.kath.net
http://katolikus-honlap.hu/1701/norcia.htm

Sátánista támadás Krisztus arcképe ellen egy spanyol kolostorban

A hagyomány szerint az a relikvia, amit a spanyolországi Alicante-i Santa Faz kolostorban őriznek, Szent Veronika kendője [a „vera icon”], amit Veronika nyújtott Krisztusnak, hogy verítékét letörölhesse vele. [Veronika kendőt nyújt Jézusnak: a keresztút hatodik állomása.] A kendőt a Szent Péter bazilikából hozták a kolostorba évszázadokkal ezelőtt. Santa Faz magyarul „szent orcát” jelent. A spanyol vera icon-hoz 536 óta zarándokolnak a hívek – a kegyhely hivatalos búcsúja Húsvét utáni második csütörtökön van.
Pár nappal ezelőtt, május 7-én reggel a kolostor papja a templomban a relikviát őrző törésbiztos üvegre karcolt sátánista szimbólumokat – a 666-os számot és egy fordított keresztet – talált. A tettes a keresztutat és a templom más helyeit is meggyalázta sátánista szimbólumokkal.
A sajtóbeszámoló szerint a figyelőkamerák felvették a tettest, egy fiatal nőt, akit a rendőrségnek már sikerült is azonosítani, és akit azóta keresnek. A nő valószínűleg május 6-án este elbújt a templomban, és éjjel követte el a gyalázatot. Két liturgikus könyvet is ellopott.
Az illetékes püspök felkereste a kolostort, majd nyilatkozatot adott ki. Ebben többek között ez áll: „Imádkozunk Istenhez, Urunkhoz, azért a személyért, aki ezeket a károkat [!] elkövette. Kérjük a híveket, hogy a szörnyű körülmények ellenére ne veszítsék el szeretetüket és ájtatosságukat ezen ősrégi relikvia iránt.”
[Nem Istent engesztelik, nem Hozzá könyörögnek bocsánatért az Őt ért szentségtörésért, nem vezeklésre szólítják fel az embereket, hanem elsőnek arról biztosítják a világot, hogy megbocsátanak a tettesnek, imádkoznak a sátánista tettesért, és izgulnak, hogy a zarándokok nehogy elmaradjanak. Ráadásul a sátánista szentségtörést „károknak” nevezik.]
Az interneten itt található a legtöbb fénykép a kolostorról és a relikviáról:
https://www.tripadvisor.co.hu
A katolikus világ nagyobbik része az olaszországi Manoppelloban őrzött Veronika-kendőt tartja az eredetinek. Az ott látható Krisztus-kép nagyon hasonlít a Santa Faz-i képhez, valószínűleg azért, mert minden „vera icon” a negyedik század óta a Szent Péter bazilikában őrzött ú. n. edessai Mandylon után készült.
A sátánizmussal kapcsolatban lásd a honlap következő cikkét: „Magyarország sem érdemel kegyelmet – Sátánisták Magyarországon” A mostani spanyolországi és a magyarországi budaörsi Kőhegyen végrehajtott, egymáshoz nagyon hasonló sátánista gyalázkodások után annak gyanúja is felmerülhet, hogy a sátánisták összehangolt, az egész világra kiterjedő tervet hajtanak napjainkban végre.


forrás: www.kath.net
http://katolikus-honlap.hu/1701/santafaz.htm

A meg-nem-sütött torták története folytatódik – A nap háborítatlanul ragyog a felhők mögött

asherscakedesign01
Meglepő fordulatot vett annak az észak-írországi keresztény párnak a története, akiket vétkesnek talált a bíróság, amiért nem voltak hajlandók egy meleg házasságot népszerűsítő tortát megsütni. A cukrászda nyeresége az ügy óta nőtt.
A cégtulajdonos McArthur család 2014-ben tagadta meg az LGBTQ aktivista Gareth Lee megrendelésének teljesítését, aki a „támogasd a melegházasságot” felirat mellett a QueerSpace nevű meleg szervezet logóját és a Szezám utca két egymást átölelő hímnemű szereplőjét akarta látni a cukrászterméken.
Amikor a házaspár ezt nem teljesítette, az aktivista panaszt tett, az észak-ír Egyenlőség Bizottság pedig polgárjogi eljárást indított ellenük. 2015-ben az elsőfokú bíróság a pár ellen ítélt, azzal az indoklással, hogy szexuális beállítottság alapján diszkrimináltak valakit, emellett több száz font bírságot is kellett fizetniük a felperes „érzelmeinek megsértése” miatt. A házaspár azonban nem hagyta annyiban. Fellebbeztek, majd 2016-ban a másodfokú eljárást is elveszítették.
Az ügy ezzel sem ért véget. Daniel és Amy McArthur, akiknek jogi képviseletét a brit Christian Institute, magyarul Keresztény intézet látja el, a brit legfelsőbb bíróság elé viszi az ügyet.
„Bátorító, hogy a Legfelsőbb Bíróság hajlandó tárgyalni az ügyünket és az is kiderült, hogy milyen fontos kérdésről van szó,”
nyilatkozta Daniel McArthur néhány napja.
Daniel és Amy McArthurDaniel és Amy McArthur
A fiatal pár és ügyvédeik szerint a támadás egyértelműen a szólás szabadsága illetve hitbeli meggyőződésük ellen irányul.
„Saját lelkiismeretükkel összeegyeztethetetlen volt egy olyan termék előállítása, ami ellentmond hitbeli meggyőződésüknek, ráadásul az adott helyzetben arról is meg voltak győződve, hogy számukra ez kifejezetten bűn lett volna,”
nyilatkozta David Scoffield ügyvéd.
„Diszkriminálni csak egy személy, nem pedig egy elv vagy tárgy ellen lehet. Egy torta nem rendelkezik politikai vagy vallásos véleménnyel.”
Mindenesetre érdekes, hogy Észak-Írországban egy ilyen támadás alatt álló cukrászda, az Egyesült Államokban látott más esetekkel ellentétben, nem csődbe ment, hanem kifejezetten virágzik.
Az ilyen fajta elnyomás amúgy tipikus példája annak, amikor az ördög, tetemes mennyiségű kötélhez jutva saját magát akasztja fel.
Ilyen példákat látva egyre több, egykor baloldali vagy progresszív beállítottságú gondolkodó fordít hátat korábbi táborának és választja a szólásszabadságot, ráeszmélve, hogy ha az államnak hatalmában áll megkövetelni, hogy mondjuk egy keresztény saját hitbeli meggyőződésével ellenkező módon éljen, beszéljen vagy vezesse vállalkozását, akkor ugyanaz az állam bárkivel megteheti ugyanezt.
Ha egy cukrász nem hajlandó egy adott fajta tortát megsütni, nem toleránsabb olyan cukrászdát keresni, amelyiknek nincs gondja egy ilyen megrendeléssel? Valóban az lenne a progresszív és toleráns megoldás, ha elvárjuk az államtól, hogy ráerőltesse az akaratunkat másokra? Az az állam, amelyik megkövetelheti egy vallásos segélyszervezettől, hogy abortusztablettákat finanszírozzon, bárkitől bármit kierőszakolhat.
Ez az út nem egy szabad társadalomhoz, hanem a diktatúrához vezet.
(Forrás: faithwire.com)http://idokjelei.hu/2017/05/a-meg-nem-sutott-tortak-tortenete-folytatodik-a-nap-haboritatlanul-ragyog-a-felhok-mogott/

Evagrius Ponticus: Elmélkedések az imádságról

Nem fogod elérni a tökéletes imádságot, ha evilági gondokkal küszködöl és nyugtalankodsz a folytonos aggodalmak miatt, mert az imádság megköveteli az ezen gondolatoktól való mentességet. Lehetetlen számodra, hogy bilincsekben fussál. A lélek, ami szenvedélyeknek van alávetve, soha nem fogja elérni az imádság csúcsát. Helyette szenvedélyes indulatok rángatják ide-oda, és nem nyeri el a megingathatatlan nyugalmat.
Ha Isten angyala segítségünkre jön, akkor egyetlen szóval minden ellenséges hatást elkerget és az értelemnek olyan fényt gyújt, ami nem alszik ki.
A Jelenések Könyvének 24 véne „tömjénnel tele aranycsészét tartott a kezében – ezek a szentek imádságai” (Jel 5,8). Az aranycsészék alatt az Istennel való barátságot értjük, az Iránta való tökéletes lelki szeretetet, melyben az imádság a lélekben és a valóságban fejti ki hatását.
Ha azt hiszed, hogy nem kell az imában könnyeket ejtened bűneid miatt, akkor fontold meg, hogy messze távolodsz Istentől. Ha örökre Nála akarsz maradni, önts forró könnyeket.
Ha helyesen imádkozol, akkor megtapasztalod a belső biztonságot. Angyalok fognak meglátogatni, mint egykor Dániel prófétát, és minden történésben meghozzák számodra a fényességes belátást. Ha szenvedélytelenül és testetlenül, lélekben és mély békében imádkozol, akkor olyan vagy, mint egy sas, ami a tágas levegőbe emelkedik.
A zsoltárok imádkozása tompítja a szenvedélyeket és megnyugtatja a test türelmetlenségét. Az imádságban az értelem vele született tevékenysége működik. Az imádkozás az a tevékenység, ami a látó értelem fennköltségén alapszik, vagy más szóval, az imádkozás az értelem legszebb és legtökéletesebb teljesítménye.
[Evagrius Ponticus (kb. 345-400) aszkéta és író korában nagy tekintélyre tett szert. Nyssai Szent Gergellyel részt vett a II. egyetemes zsinaton Konstantinápolyban. Élete végén az egyiptomi remetékhez csatlakozott. Iratai csak töredékesen maradtak fenn.]

http://katolikus-honlap.hu/1701/ima.htm