2018. június 19., kedd

Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből

2018. június 18.
Uram?
Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat.
Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják dicsőíteni a Nevemet. Továbbra is eltöltelek Szentlelkemmel, mint bő termő olajfát a gyümölcsei. Atyám már születésed előtt kiválasztott téged. Kinyilvánította nevedet, mielőtt megláttad a napvilágot. Anyád méhétől fogva elragadtatva magasztalta napjaidat. Ma a Mi ösvényünkre állítottunk téged. Szeress Engem és Atyámat, kárpótolj azokért, akik nem szeretnek Minket! Kárpótolj a hitehagyottakért és az eltévelyedett szívűekért! Kiáltsd ki e nemzedéknek a mi szentségünket, édességünket és gyengédségünket! Hangodat mennydörgésként hallják e világ süketségében, mert hamarosan eljövök, hogy dühöngő viharral megítéljem a világot. Meg fogom tisztítani ezt a világot, és lemosom bűneit.
Nem sokan vannak tudatában annak, hogy vétkeznek, nem sokan tudják, hogy bűnösök. Álságos nemzedék! Száműztél Minket[1] az életedből! Ti gaztettek bajnokai, meddig futtok még el Tőlünk? Becstelenségetekben azt sem tudjátok, melyik a bal és melyik a jobb kezetek, mégis azt állítjátok, hogy láttok, és azt állítjátok, hogy tiétek ez a föld. Tudjátok-e, hogy mely szavak okozzák a ti veszteteket? Amikor nagy gőgösen azt állítjátok, hogy „nincs Isten”! Én vagyok az, aki elültettelek benneteket abba a földbe, amin jártok, de egyetlen szavammal gyökerestől kitéphetlek és el is hajíthatlak benneteket, és örökre lezárhatom előttetek a mennyország kapuit. Tartsatok bűnbánatot! Én megbocsátok nektek, és ti egy napon így kiáltotok majd fel örömötökben: „Hatalmas az Isten!”
A szabadkőművesek azon fáradoznak, hogy a hit falait, valamint az a keveset, ami még maradt benned, nemzedék, lerombolják. Üres ígéretekkel árasztanak el benneteket, és a széthúzás magvait szórják szét fivéreim között. De fel fogom róni nekik förtelmes bűneiket! Figyelek.
Uram, Te, aki oly fenséges módon
kedvemben jártál,
vedd el bűneiket, hiszen Te az irgalom Istene vagy,
és a Te jóságod és megbocsátásod
senkiéhez sem hasonlítható.
 
Te mindenek Ura vagy,
ezért senki nem tud ellenállni Neked!
Igen, sokan helyezték a Te dicsőségedet az ő dicsőségük elé,
a Te erőd azonban mindenek felett győzedelmeskedik!
Ma sokan járnak a halál völgyében,
de nekik is megadatott annak a lehetősége,
hogy egyszer megízlelhessék Udvaraid édességét,
és akkor biztosan ők is dicsőíteni fogják a Nevedet!
Mindössze arra van szükségem, hogy a bűnbánat kitartó kiáltását halljam. Készséges szívekre, akik az Igazságot keresik. Nem közeledtem-e oly sok nem-hívőhöz? És nem tártam-e fel előttük, hogy Én Vagyok, Aki Vagyok? Egy időre lemetszettem őket[2], de most, az irgalmasság napjaiban, visszaoltom őket a Szőlőtőbe.
Mindaz, ami van, Tőlem való. Amint téged meglátogattalak és átalakítottalak, úgy fogom meglátogatni azokat is, akik még nem hívnak segítségül Engem, mint Megváltójukat és Istenüket, és üdvözíteni fogom őket. Ezért ők is élvezni fogják a szeretetemet és irgalmamat.
Végül minden térd meg fog hajolni Előttem, Vassula, és minden nyelv dicsérni fog Engem, mint Istenét és a Szentet…. Maradj hűséges Hozzám, a te Istenedhez! És viseld továbbra is gondját az ügyeimnek, ahogy eddig is tetted, gyermekem.
És tedd magad szabaddá az imára! Lelkem örvendezik, amikor imáidat hallom…
A Szeretet szeret téged. IC

[1] a Szentháromságot
[2] a nem keresztények
http://ichtys.hu/index.php/149-2018-junius-18