2014. július 17., csütörtök

A kalifátus elkobozza a keresztények és síiták házait Moszulban

A Vatikáni Rádió híradását olvashatják az iraki helyzetről.

 
Egy nagy „N” betűvel, az arab Nazarat (keresztény) szó kezdőbetűjével jelölik meg Moszulban a keresztények házát. A már elhagyott otthonokat a kalifátus kisajátította szunnita támogatói részére, amelyek még nem üresek, ott a lakóknak a következő lehetőségeket kínálják fel: vagy eltávoznak, vagy áttérnek a muzulmán hitre, vagy fizetik az ún. dzsizia védelmi adót (a nem muzulmánokra kivetett adót), amelyre az ún. dhimma – a kisebbségek védelmi formája – alapján joguk van.
A káld püspökséget is elfoglalták, az épületen a kalifátus zászlója lobog. Ez történik Moszulban és Irak egyes területein, amelyeket az Iraki és Levantei Iszlám Állam (ISIS) dzsihádista fegyveresei ellenőriznek a június 9-én alakult iszlám kalifátus térségében.
Shlemon Warduni püspök, a bagdadi káld patriarkátus helyettesének tájékoztatása szerint erősen korlátozták a térség keresztényeinek és síitáinak létfeltételeit. A SIR olasz katolikus hírügynökségnek nyilatkozva a főpásztor keserűen állapította meg: az iszlám kalifátus képviselői megparancsolták a közalkalmazottaknak, hogy függesszék fel a keresztényeknek, a síitáknak és a kurdoknak juttatott élelmiszer- és gázszolgáltatást. A tiltást megszegőket a saría, az iszlám jog alapján büntetik meg.
Warduni püspök a Baghdadhope internetes portálnak adott tájékoztatójában elmondta: a helyzet napról napra romlik. A keresztény falvakban, amelyek befogadták a Moszulból és az ISIS térségéből menekülő kitelepítetteket, humanitárius vészhelyzet alakult ki. Az iraki Caritas minden tőle telhetőt megtesz, de készletei egyre fogynak. Az UNICEF közreműködésével fúrt kutak sem elegendők a lakosság szükségletének kielégítésére. Sürgős segítségre van szükség.
Magyar Kurír

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei

Fontos, életbe vágó üzenet:

2014. július 12. Itthon Jézus: „Nyisd ki a Szentírást! Kolosszei 1, 25. „Isten szava”  Máté 12, 32. „Ha valaki az Emberfia ellen beszél, bocsánatot nyer, de ha a Lélek ellen beszél, nem nyer bocsánatot sem ezen, sem a másvilágon.” Jézus: „Nagyon sok lélek kárhozik el. Drága kislányom! Kérek tőled valamit. Ajánld fel Nekem naponta ötször az Én értetek kiontott drága Szent Véremet, Szent Sebeimet és rettenetes kereszthalálomat, egyesítve Szűzanyátok hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei érdemeivel, és minden gyermekének áldozataival és szenvedéseivel együtt a lelkek megmentéséért. Így engesztelést nyújtotok Nekem a sok bűnért, ami a világban van. Így mondd: „Jézusom, kérlek, fogadd el az áldozatot a szegény bűnösök megtéréséért! Drága Szent Véredre és kereszthalálodra kérlek, ments meg minden lelket a pokol tüzétől, az örök kárhozattól!” Így sok lélek megmenekül, akik örökké hálát fognak adni Nekem azért, hogy nem vesztek el. Az elejére ezt írd: Fontos, életbe vágó üzenet.” Szentírási megerősítés: Efezus 1, 9: „Tudtunkra adta akaratának titkát…”2014. július 16. Szentmisén, Szentáldozás előtt Jézus: „A Szívemet adom mindnyájatoknak. Kimondhatalanul szeretlek benneteket. Viszonozzátok az Én végtelen szeretetemet! Nézzetek fel Rám, a keresztre! Kereszthalálom csak egy kis szelete irántatok érzett végtelen szeretetemnek.”