2011. november 7., hétfő

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

A démoni megszállottság és a gyűlölet bűne

2011. november 6. szombat, 18:30
Drága szeretett leányom, az emberek nem értik, hogy Én naponta átélem egykori keresztre feszítésemet. Azt a fájdalmat és szenvedést, melyet a nap minden percében elszenvedek, az emberek bűnei okozzák. A mély szomorúság pillanatait viselem el, amikor látom azokat a lelkeket, akik a gyűlölet bűnei által nagyon megbántanak Engem.
A gyűlölet sokak szívét átitatta, és ez a sátáni fertőzöttségnek a következménye. Sok ember beszél démoni megszállottságról, mintha ezt olyan könnyű lenne azonosítani. Oly sok gyermekem lett a sátán megszállottja. Nem kell ahhoz csapkodniuk vagy megszállottan viselkedniük, hogy látni lehessen, a démon jelen van bennük.
Ő, mint az emberiség ellensége, arra használja fel démonait, hogy megtámadják gyermekeimet. Mert mindazok, akik sötétségben vannak, könnyű prédák (zsákmányok) számára, szinte vonzzák a gonosz jelenlétét.
Gyermekeim, ha egyszer is megszállottak lettetek, akkor már nagyon nehéz megszabadulnotok ettől. Ezek a szerencsétlen gyermekek a sátán ravasz és manipulált fertőzése által, meg fognak fertőzni más lelkeket is. És ez így folytatódik.
A gonosz rendszerint úgy van bemutatva, mintha ő jó lenne. Ezért őt nem lehet másként felismerni. Egy megfertőzött lélek viselkedése és tettei sohasem alázatos természetből erednek. Ők sosem lesznek nagylelkűek. Talán nagylelkűeknek fognak látszani, de ez csak egy csel. Ezzel a csellel mindig olyan igényeket állítanak majd fel, melyek számotokra kényelmetlenek lesznek.
Tartsátok távol magatokat az ilyen lelkektől. Imádkozzatok értük. Ne engedjétek meg nekik, hogy bűnbe rántsanak benneteket. Legyetek mindig éberek a csaló miatt, mert ő mindenütt jelen van ezekben az időkben.
Állandóan imádkozzatok, hogy az ilyen gonoszságot sakkban tarthassátok. Az ima meg fogja gyengíteni szorítását és erejét, valamint védelemben részesít benneteket.
Gondoljatok úgy a sátánra és gonosz munkálkodásaira, mint egy fertőző betegségre. Tegyetek meg minden óvintézkedést arra, hogy elkerüljétek mindazokkal a kapcsolatot, akik magukban hordozzák ezt a betegséget. Tudnotok kell, hogy nincs választási lehetőségetek, ezért fegyverezzétek fel magatokat szentelt vízzel, egy Szent Kereszttel és egy Benedek medállal. Mindezek egy karnyújtásnyira fogják visszatartani a démonokat tőletek.
Ezek azok az idők gyermekek, amikor magatokat és otthonaitokat megáldott (szentelt) tárgyakkal kell körül vennetek. Ezek a dolgok otthonaitokban védelmet nyújtanak majd számotokra, és az imádkozás közben nagy vigaszban lesz részetek.
Ne feledjétek, hogy a démon nemcsak a pokolban él, hanem most a földön is szilárdan megalapozta uralmát. Az ima az egyetlen dolog, ami megfélemlíti és tehetetlenné teszi őt.
Gyermekek, az elkövetkezendő időkben az ima fog éltetni benneteket.

Szerető Megváltótok,
Jézus Krisztus

Csatlakozzon Ön is az imalánchoz! Imádkozzon velünk a bajban lévő gyermekekért!

Kedves Imaharcosok! A KÖVETKEZŐ KÖZÖS IMA 2011. November 26. Addig is, kérlek, imádkozzatok minden nap ahol, amikor csak lehetőségetek van rá! Segítségül egy lehetséges ima: Drága Istenünk kérünk, védj meg minden gyermeket az egész világon a fizikai és lelki bántalmazásoktól. Küld el a Szentlelked minden magányos és kétségbeesett gyermekre, hogy tudják nincsenek egyedül, és hogy Rád mindig számíthatnak. Angyalaid segítségével oltalmazd a veszélyben lévő gyermekeket. Ébreszd fel a szeretetet az emberek szívében, az árva gyermekek megsegítésére. Imádkozunk minden olyan felnőttért, akik ilyen gyermekek közelében vannak, hogy Szentlelked segítségével jót cselekedjenek. Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, hogy hatalmas erőddel állítsd le a gyermekekre zúduló csapásokat, és ébressz szeretet az emberek szívében! Drága Szűzanyánk kérjük hathatós segítségedet és közbenjárásodat minden gyermek védelmében! Ámen. iroda@imalancagyermekekert.hu

Dejtéről 2011.11.06-án

A Szűzanya üzenete Dejtén vasárnap a következő volt:
Martin által:
Az élő hit kegyelméért imádkozott vele a Szűzanya. Azt kérte, hogy mindig élő hittel és annak a tudatában imádkozzunk, hogy Isten szeret bennünket, mert ha nem így imádkozunk, falat állítunk Isten és magunk közé.
Adriana által:
Adriana érezte, hogy a Szűzanya nagyon szeret bennünket és hogy egészen közel van, lehajol hozzánk. Kérte, hogy éljünk a 10 parancsolat szerint. Megáldott bennünket.
Josef által:
Joseffel a bűnösök megtéréséért imádkozott a Szűzanya. Josef minden kérésünket átadta a Szűzanyának.